Wednesday, April 24, 2013

တင္႕ဆန္း ၏ ငမိုးရိပ္မွ ငမုိးရိပ္သို႕ အပိုင္း (၁)

စာေရးသူ၏အမွာ

ကၽြန္ေတာ္သည္ "စာေရးဆရာတစ္ေယာက္" စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္တြင္ ဤ "ငမိုးရိပ္မွ ငမုိးရိပ္သို႕" ကိုေမ့ေနခဲ့ပါသည္။ ငမုိးရိပ္နေရးစဥ္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံကို အားရပါးရ မေရးျဖစ္ဘဲရွိခဲ့ရာ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္တြင္ အားရပါးရ မေရးျဖစ္ဘဲရွိခဲ့ရာ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္တြင္ အားရပါးရ ေရးလုိက္ရသည္ႏွင့္ ေက်နပ္ေနသည္။
 
သို႕ေသာ္ "စာေရးဆရာတစ္ေယာက္" ဖတ္မိသူ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ငမိုးရိပ္ကို မဖတ္လိုက္ရသျဖင့္ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္သည္ ဟုေျပာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ငမိုးရိပ္ႏွင့္ စာေရးဆရာ မထူးျခားေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ ျပန္ေရးထားတာခ်င္း အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ငမိုးရိပ္ အေၾကာင္း ေျပာလာသူတုိင္းပင္ ကၽြန္ေတာ့္စကားကို သိပ္ၿပီး လက္ခံျခင္း မရွိၾက။ သူတို႕ ၾကားသိဘူးသည္ မွာ မတူဟူ၍သာ ျပန္ေျပာၾကသည္။ ဘာမတူသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္မသိ။ လူေျပာ သူေျပာမ်ားလာ၍ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ကို ျပန္ယွဥ္ဖတ္ၾကည့္၏။ သည္ေတာ့မွ ျခားနားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မိသည္။ ငမိုးရိပ္သည္ ၀တၳဳျဖစ္၍ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က ၀တၳဳျဖစ္၍ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္သည္။

စာဖတ္ပရိသတ္ တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားရွိၾကရာ အခ်ဳိ႕သည္အတၳဳပတၱိကို ဖတ္ ခ်င္ၾက၊ ႏွစ္သက္ၾကေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕က ၀တၳဳမွ ဖတ္ခ်င္ၾက၊ ႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။ ၀တၳဳဖတ္လိုသူက အတၳဳပၸတၱိဖတ္ရလွ်င္ အားမရ၊ အတၳဳပၸတၱိ ဖတ္လိုသူကလည္း ၀တၳဳကို အားမရ ရွိတတ္သည္။
ငမိုးရိပ္ မွ ငမိုးရိပ္သို႕သည္ ရႈမ၀မဂၢဇင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕က မဂၢဇင္း ၀တၳဳရွည္အျဖစ္ႏွင့္  ပါခဲ့ဘူးသည္။ ၿပီး ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဇြန္လက လုံးခ်င္းစာအုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဘူးသည္။ သို႕တုိင္းလည္း ထုိ "စာ" ကို သူတို႕ မဖတ္ဖူးၾကေသးဘဲ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္သည္ ဆိုေသာ လူငယ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ က စာဖတ္စ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္ ၀ါသနာ မပါၾက ေသးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ ''စာ" ကို မဖတ္မိၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ၾကာစာအုပ္ေဟာင္းမ်ားကို တရုိတေသ သိမ္းဆည္းေရာင္းခ် ေသာ ဆုိင္ဟူ၍ မရွိဘဲ စာအုပ္မ်ားကို ေပၚပင္ကုန္ (ကုန္စိမ္း)သေဘာမ်ဳိးထား၍ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ လဆန္းထြက္ေသာ စာအုပ္ မ်ား လကုန္လွ်င္ ေပ်ာက္သြားသည္။ ေနာက္ ေရာင္းမကုန္ေသာ စာအုပ္မ်ား လမ္းေဘး ေလ်ာ့ေစ်း တြင္ ေရာက္လာသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကုန္ထုပ္စကၠဴဘ၀သို႕ ကူးေျပာင္းၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရွ႕ကထြက္ခဲ့ဘူးေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေနာက္လူငယ္မ်ား ဖတ္ရႈလိုေသာ္လည္း စာအုပ္ မရွိသျဖင့္ အခက္ အခဲႏွင့္ ႀကဳံၾကရသည္။

အကယ္၍သာ "စာ"ေဟာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးသိနားလည္ၿပီး စနစ္တက် သိမ္းဆည္းေရာင္းခ် ေသာ စာအုပ္ ဆုိင္မ်ဳိး ရွိပါမူ လူငယ္စာဖတ္သူတို႕အေနႏွင့္ မိမိတို႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ "စာ"ကို ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်ၾကာ သည္ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူဖတ္ရႈႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ လူငယ္မ်ားသာ မဟုတ္။ စာေပဗဟုသုတ ရွာေဖြေလ့လာလုိက္စားလိုသူတိုင္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မဖတ္မိခဲ့ရေသးေသာ "စာ"မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ၀ယ္ယူဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ "ငမိုးရိပ္ မွ ငမုိးရိပ္သို႕"ကို ျပန္ထုတ္သင့္ မထုတ္သင့္ အေတာ္စဥ္းစား သည္။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ၾကည့္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း ျပန္ထုတ္ သင့္သည္ဟု အၾကံေပး၏။ မိတ္ေဆြ မ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တစ္ခ်ိန္က မဖတ္မိေသးေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း ျပန္၍ထုတ္ေ၀ရန္ အားသန္မိသည္။ ထုိစာမွာ မဂၢဇင္း ၀တၳဳရွည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုံးခ်င္းအျဖစ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးသည့္တုိင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မဖတ္လုိက္မိ သူေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနၾကဦးမည္မွာ မလြဲေပ။ ထို   သူမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္က မဖတ္လုိက္ရဖူးေသာ "စာ" တပုဒ္ ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ သည္။ "စာေရးတစ္ေယာက္" ဖတ္ဖူးသူမ်ား အေနႏွင့္ ဖတ္မိလွ်င္လည္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခု တည္းကို တင္ျပပုံခ်င္းမတူျခားနားေၾကာင္း စိတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေစ လုိသည္။

တင့္ဆန္း
၁၂.၁၀.၆၆
 

ငမိုးရိပ္၏နိဒါန္း

    'ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီကို ခင္မင္တဲ့ စာေရးဆရာေတြ ဖိတ္ၿပီး ထမင္းေကၽြးၾကရေအာင္ဗ်ာ'
    ေျမာက္ဥကၠလာပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး ၁ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ ၾကာရွိခဲ့ေလၿပီ။ တစ္ေန႕တြင္ တင့္ထူးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိမ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေျပာေလ၏။
    'ေကာင္းသားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိမ္မွာေတာ့ ကေလးေတြက မ်ားတယ္။ သိ္ပ္ၿပီး ေကၽြး လို႕ေမြး လို႕ မေကာင္းဘူး ထင္တယ္'
    ကၽြန္ေတာ္က ျပန္၍ ေျပာလုိက္ပါသည္။
    'ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္မွာပဲ ေကၽြးမယ္ေလ'
    တင့္ထူးက ဤသို႕ျပန္ေျပာၿပီးေနာက္ နတ္ႏြယ္၊ တင့္ထူးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ဖိတ္ေခၚမည့္ စာေရးဆရာ စာရင္း ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးတို႕ကို တြက္ခ်က္ၾကကာ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ကို သတ္မွတ္ လုိက္ၾကသည္။
    ယခင္ တင့္ထူး ၆မုိင္၌ ေနစဥ္ကလည္း ယခုလုိပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ခင္မင္ေသာ စာေရးဆရာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး စာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾက၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စားေသာက္ၾကႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးပါသည္။
    သတ္မွတ္ထားေသာ တနဂၤေႏြ၏နံနက္သို႕ ေရာက္ရွိသည္တြင္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ စာေရးဆရာမ်ား ကၽြန္ေတာ္ တို႕အိမ္သို႕ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အစီအစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိမ္မွေနကာ တင့္ထူး အိမ္ သို႕ တဆင့္သြားရေပမည္။ တင့္ထူးအိမ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အိ္မ္မွာ တစ္မုိင္ေက်ာ္ခန္႕ ကြာေ၀းေလ သည္။

    ဒဂုန္တာရာ၊ ေမာင္ေန၀င္း၊ ေနေသြးနီ၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း၊ ပန္းခ်ီ ေမာင္ေငြထြန္း တို႕ ကၽြန္ေတာ္အိမ္ သို႕ ေရာက္လာၾကသည္။ လင္းယုန္သစ္လြင္ႏွင့္ မင္းေက်ာ္တို႕က တင့္ထူးအိမ္ သို႕ တုိက္ရုိက္ သြားၾကပါသည္။
    နံနက္ ၁၀နာရီ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ တင့္ထူးအိမ္သို႕ အေရာက္သြားၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ရင္း စာအေၾကာင္း ေပအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။  ၁၂နာရီတြင္ နံနက္စာကို ၿမိန္ရွက္စြာ စားေသာက္ၾက၏။ ၿပီးေနာက္ တေရးတေမာအိပ္၍ အနားယူ ၾကသည္။
    'ကဲ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ဘက္ ကူးၾကရေအာင္'
    မိတ္ေဆြစာေရးဆရာမ်ား အိပ္ရာမွ ႏုိးလာၾကသည္တြင္ တင့္ထူးက ေဆာ္ၾသလုိက္သည္။
    'ေနပူပါေသးတယ္ဗ်ာ'
    ဒဂုန္တာရာ က ေျပာသည္။
    'အို ပူပူဗ်ာ သြားၾကမယ္'
    ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း က ေျပာသည္ကို အားလုံးသေဘာတူကာ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ဘက္ သို႕သြားရန္ တင့္ထူး၏ ေနအိမ္မွ ထြက္ခဲ့ၾကေလသည္။

    ထား၀ယ္ေခ်ာင္ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနေသာ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕သစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရွိေနကာ တင့္ထူး တို႕ေနေသာ (ဋ) ရပ္ကြက္ႏွင့္နီးေလသည္။ အခ်ိန္မွာေန႕လယ္၂နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ မွ်သာ ရွိေသး၍ ေနက ေတာက္ေလာက္ပူျပင္းလွပါ၏။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ထီးမ်ား ေဆာင္းလ်က္ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ဘက္ သို႕ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကာ သမၺာန္ျဖင့္ ကူးလာခဲ့ၾကပါ ေတာ့သည္။
    ထား၀ယ္ေခ်ာင္ သို႕ ေရာက္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ခန္႕က တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ ကၽြန္းတုိင္လုံးႀကီး မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္။ မူလတန္း စာသင္ေက်ာင္း ကိုလည္း ၾကည့္ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ရြာတြင္းသို႕ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၾကကာ ဥကၠလာပ သို႕ ျပန္ ကူးၿပီး ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ေနအိမ္သို႕ အသီးသီးျပန္ၾကပါေတာ့သည္။
    ကၽြန္ေတာ္သည္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကို အျပန္အလွန္ ကူးရစဥ္ကပင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေတြးေန မိသည္။ ဟုတ္ပါ၏။ ငမိုးရိပ္ကမ္းေျခရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သူ ကၽြန္ေတာ္မွာ မည္မွ်ပင္ ငမုိးရိပ္ႏွင့္ ကင္းကြာေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး၌ ငမိုးရိပ္ကမ္းေျခ သို႕သာ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိရသည္ကို ေတြးေတာမိခဲ့သည္။

    ေနအိမ္သို႕ ေရာက္ရွိ၍ ညစာစားၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေရးခ်င္စိတ္ ေပါက္လာ သည္ႏွင့္ "ငမိုးရိပ္မွ ငမိုးရိပ္သို႕" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတိုကေလးတစ္ပုဒ္ကို ညတြင္း ခ်င္း အၿပီးေရး ပါေတာ့သည္။
    ေနာက္ေန႕တြင္ ထုိေဆာင္းပါးတိုကေလးကို ရႈမ၀သို႕ သြားေပးရာ ဦးေက်ာ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ ဖတ္၍ၾကည့္ေလေတာ့ ၏။
    'ဒီဥစၥာ ခုလို ေဆာင္းပါးတိုကေလးအျဖစ္နဲ႕ အသုံးျပဳလုိက္ရမွာ သိပ္ကိုႏွေမ်ာစရာ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွည္ရွည္ နဲ႕ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးဖို႕ ခင္ဗ်ားကို တုိက္တြန္းခ်င္တယ္'
    ဦးေက်ာ္ သည္ ဘလက္ကက္ စီးကရက္ကို ရႈိက္ဖြာရင္းမွ ေျပာေလေတာ့သည္။ ဒီလိုရွိပါတယ္္ ဦးေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ္႕ အသက္အရြယ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈေလာက္နဲ႕ ဒီလို ကုိယ့္အတၳဳပၸတၱိျပန္ မေရးခ်င္ေသး လို႕ ေဆာင္းပါးကေလးပဲ ေရးခဲ့တာပါ'

    ဦးေက်ာ္သည္ စီးကရက္ကို လက္ၾကားတြင္ညႇပ္၍ ေခါင္းကို ေလးေလးရမ္းခါေနၿပီးမွ
    'အသက္ငယ္တာ ႀကီးတာ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားတာ နည္းတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ကမၻာ့စာေပ မွာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ၀တၳဳႀကီးေတြဟာ ဆိုရင္ အခုလို ကိုယ့္အေတြ႕အႀကဳံ ကုိယ့္ အေၾကာင္းကုိယ္ျပန္ေရးလို႕ နာမည္ႀကီး ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ာရဲ႕ ငမုိးရိပ္ဟာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးဖို႕ ေကာင္းပါတယ္' ဟုေျပာျပန္ ပါေတာ့သည္။
    'ေသေသခ်ာခ်ာေရး ရရင္ သိပ္ရွည္လိမ့္မယ္'
    'ရွည္ပါေစေလ။ မဂၢဇင္းမွာ အခန္းဆက္ျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ လုံးခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ၾကတာ ေပါ့'
    ဦးေက်ာ္ က လႈိက္လွဲစြာပင္ေျပာလုိက္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အားတက္လာကာ ေရးမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ လုိက္ပါေတာ့သည္။
    'အင္းေလ ဒီလိုဆိုရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေရးပါ့မယ္'
    ကၽြန္ေတာ္ သည္ စားပြဲေပၚမွ ေဆာင္းပါးကို ျပန္ေကာက္ယူရင္း ေျပာလုိက္သည္။
'ရွည္ခ်င္သေလာက္ ရွည္ပါေစ။ ခင္ဗ်ား ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အေတြ႕အႀကဳံေတြကိုသာ ေစ့ေစ့စုံစုံထည့္ေရးပါ'
    ဦးေက်ာ္ က ထပ္မံ၍ပင္ ေျပာပ ါေသးသည္။

    ကၽြန္ေတာ္သည္ ''ငမိုးရိပ္မွ ငမုိးရိပ္သို႕'' ကို အားရပါးရျပန္၍ေရးသည္။ ၿပီးေနာက္ ရႈမ၀ ၀တၳဳရွည္ ၂ပတ္စာမွ် ဟု ခန္႕မွန္းရေသာ စာမူထပ္ႀကီးကို ရႈမ၀သို႕ သြားေရာက္ေပးသည္။
    တစ္ပတ္ခန္႕ၾကာရွိေသာအခါ ရႈမ၀ စာတည္းအဖြဲ႕မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ မဂၢဇင္း၀တၳဳ ရွည္အျဖစ္ သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥပါ ေျပလည္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရႈမ၀ ဦးေက်ာ္၏ တုိက္တြန္း ခ်က္ေၾကာင့္ ၎စာမူကို ေရးျဖစ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၀မ္းသာမဆုံး ရွိေနပါေတာ့ သည္။
    မိုးမွေႏြ၊ ေႏြမွေဆာင္း ရာသီေတြေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ''ငမိုးရိပ္" ကား မဂၢဇင္း ၌ ပါ၍ မလာပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္ႀကိမ္ ၂ႀကိမ္ ဦးေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ထည့္ေပးဖို႕ေျပာ၏။ ဦးေက်ာ္ကလည္း ထည့္ေပးပါမည္ဟုပင္ ေျပာပါ၏။ သို႕ေသာ္ "ငမုိးရိပ္" သည္ စာမူပုံၾကား၌ ၀ပ္ျမဲ ၀ပ္၍ေနပါသည္။
    ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါခ်ိန္ထက္ အလြန္႕အလြန္ ေနာက္က်ေနသည့္တုိင္ မဂၢဇင္းတြင္ "ငမိုးရိပ္" ပါမလာေသာ အခါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ တကယ္ေတာ့လည္း ထုတ္ေ၀သူ အယ္ဒီတာက အလြန္ေကာင္းပါသည္ဟု ခ်ီးက်ဴး စကားေျပာထားပါလ်က္ ထုိစာမူ မဂၢဇင္းတြင္ ပါမလာေသးသည္ကို ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ လည္း ျဖစ္ေနရပါသည္။

    ေနာက္ဆုံး သည္းမခံႏုိင္သည့္အဆုံးတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဦးေက်ာ္အား ရန္ေတြ႕သည့္ စာတစ္ေစာင္ ကို ေဒါပြပြႏွင့္ ေရးပို႕လုိက္၏။ သို႕တုိင္လည္း စာမူသည္ မဂၢဇင္း၌ ပါမလာပါ။ ေနာက္ဆုံး ထုိစာမူအေပၚတြင္ လုံး၀ စိတ္၀င္စားမႈ  မထားေတာ့ေသာအခ်ိန္ စာမူမဂၢဇင္းတြင္ ေရာက္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ၆လခန္႕ၾကာေတာ့ မွ "ငမိုးရိပ္"၀တၳဳရႈမ၀တြင္ ပါရွိလာေတ့ာသည္။
    "ငမိုးရိပ္" ၀တၳဳ ရႈမ၀တြင္ ပါရွိလာၿပီးေနာက္ စာဖတ္သူတို႕ထံမွ ခ်ီးက်ဴးစာမ်ားလည္း ရပါသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး စကား ေျပာသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိပါသည္။
    အခ်ဳိ႕ စာဖတ္သူမ်ားကမူ "ငမိုးရိပ္" အား လုံးခ်င္းစာအုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ရန္ တုိက္တြန္း အႀကံေပးၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း "ငမိုးရိပ္"သည္ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ ထြက္ေပၚ လာရျခင္း ပင္ျဖစ္ပါ၏။

    "ငမုိးရိပ္မွ ငမုိးရိပ္သို႕" ကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ရာ၌ မဂၢဇင္းတြင္ ပါခဲ့ၿပီးေသာ ဇာတ္ကြက္ ဇာတ္လမ္း မ်ားအျပင္ အသစ္ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေရးသားထားခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ၎ကို ေရးသားရာ၌ ကၽြန္ေတာ္ သည္ အေရးအသားအဖြဲ႕အႏြဲ႕တို႕ကို ရုိးရုိးစိတ္ကူးယဥ္ ၀တၳဳမ်ားလို ဦးစားေပး၍ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္မူဘဲ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုသာ စီစဥ္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္ ၀တၳဳမ်ားကဲ့ သို႕ ဖတ္၍ အရသာရွိခ်င္မွရွိမည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ စာေရးသူအဖို႕၌ေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အပိုအလို မရွိဘဲ ျပန္လည္ေရးသားရျခင္း ေၾကာင့္ အားရပါးရ ရွိလွပါသည္။ ေက်နပ္လွပါသည္။
 
တင့္ဆန္း
 ၂၅-၅¬-၆၂
ဆက္ရန္
.

No comments: