Wednesday, June 30, 2010

ပန္းသတင္း (ဂၽြန္ ၃ဝ)

ဥသဘ ႐ွိေသာအိမ္

ေနလံုးသည္ တိမ္အုပ္ၾကားသုိ႔ ၀င္ေျပးလုိက္၊ ျပန္ထြက္လာလုိက္ျဖင့္ တူပုန္းတမ္းကစားေနသည္။ ၀ဲယာ႐ွိ လယ္ကြက္မ်ားတြင္ ေကာက္ပင္၀ါ၀ါမ်ား စိမ္းစိမ္းမ်ား ကြင္းျပည့္ခမန္း႐ွိၿပီ။ ေနေရာင္ျဖန္႔ က်င္းလွ်င္ တစ္ကြင္းလံုး ၀င္းခနဲထိန္ျပက္သည္။ ေနေရာင္ေပ်ာက္လွ်င္ မိႈင္းရင့္ျပန္သည္။

ေမာင္ကုိကီးသည္ ေခါင္းေပၚမွအထုပ္ကုိ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေဖးရင္း အေသာ့ႏွင္လာခဲ့၏။ ၀ါတာကြပ္ တစ္ခုသည္ ေမာင္ကုိႀကီးအား ေရသံတ၀ုန္း၀န္းျဖင့္ ဆီးႀကိဳေနသည္။ ' လမ္းမွာ ေငးမေနနဲ႔၊ န့္အဘ ဆာလွေရာ့မယ္' အေမႀကီး မွာလုိက္ေသာေၾကာင့္ အေျပးလာရျငား ေမာင္ကုိႀကီးသည္ ေရသံၾကား ရေသာအခါ အနားသုိ႔ တုိးကပ္လာမိ၏။ အုတ္ေရေပါက္မွ တုိးဆင္းလာေသာေရထဲတြင္ ပါလာသည့္ ငါးမ်ားသည္ ေနသာလွ်င္ ခုန္ၾက ျမဴးၾက၏။ ေမာင္ကုိႀကီး ၾကည့္ေနဆဲမွာပင္ ငါးပတ္ႀကီးတစ္ေကာင္သည္ အုတ္နံရံေဘး ႐ြံ႕ထဲသုိ႔ ေဖြးခနဲ က်သါား၏။ ခဏၿငိမ္ေနၿပီးမွ လြန္႔သည္။ လူးသည္။ ခုန္ပ်ံသည္။ ေတာ္ေတာ္ ႏွင့္ ေရထဲမက်။ ေမာင္ကုိႀကီးရင္ထဲက ယားလာ၏။

' ေစာေစာကသာ ဒီအထုပ္ႀကီးကုိခ်ထားမိရင္ ငါေျပးဖမ္းႏုိင္တာေပါ့'
တစ္ၿပိဳင္နက္ပင္ ဘမ်က္ႏွာကုိ ေျပးျမင္သည္။ ဘသည္ မိမိလာမည့္လမ္းသုိ႔ လည္တဆန္႔ဆန္႔ ေမွ်ာ္႐ွာ ေရာ့မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ါတာကြပ္ကုိ ေမာင္ကုိႀကီး သံေယာဇဥ္ျဖတ္သည္။ ေျမာင္းေပါင္ လူသြားလမ္းေပၚသုိ႔ ဆုတ္လာစဥ္ ငါးပြက္သံၾကား၏။

' ဘယ္ကပါလိမ့္၊ ' တုတ္' ထဲကပါလား '
တၿငိမ့္ၿငိမ့္ ေရလ်ဥ္ျဖင့္ ေတာင္ေျမာက္စိးဆင္းေနေသာ မုန္းေျမာင္းကုိ အေနာက္ရပ္မွလာေသာ လင္းဇင္း ေျမာင္းငယ္ မ်ားသည္ ဦးျဖင့္ ၀င္ေ၀ွ႕ၾကသည္။ ထုိအခါ မုန္းေျမာင္းကုိေက်ာ္ေသာ သံေရတံေလွ်ာက္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လင္းဇင္းေသာက္လယ္မ်ားမ် ေရေဟာင္းမ်ားမွာ မူ မုန္းေျမာင္းကုိ မေက်ာ္ႏုိင္ ၾကေပ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မုန္းေျမာင္းကုိ ခါးမွျဖတ္လ်က္ ေအာက္မွ ငံု႔ထြက္ေသာ ' တုတ္' မ်ား ျဖစ္လာ ေလ၏။ တုတ္သည္ ဖိသိပ္ေသာအားျဖင့္ ထြက္လာရရာ ဖိသည့္ဘက္မွ အားေပ်ာ့သည္ႏွင့္အမွ် တစ္ဖက္ တြင္ ' အီ ' ေနေတာ့သည္။

လူပ်င္းတစ္ေယာက္၏ လႈပ္႐ွားပံုမ်ိဳးျဖင့္ မစီးခ်င့္စီးခ်င္း စီးထြက္လာေသာ တုတ္၀မွ ငါး ထပြက္ျခင္း ျဖစ္၏။ သုိ႔တေစ တုတ္ကုိကား ေမာင္ကုိႀကီး စိတ္မ၀င္စားရဲေပ။ တုတ္၏ အထြက္၀တြင္ ညႊန္ထု သည္ ေမာင္ကုိႀကီး ၏ ခါးတမွ်ထူသည္။ တုတ္၏ အ၀ကုိကား ေမာင္ကုိႀကီး ငံု႔၍ေသာ္မွ် မၾကည့္၀ံ့။ လင္းဇင္းေသာက္လယ္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ လုိက္ေသာ ေရပုိေရလွ်ံသည္ တုတ္ျပြန္အ၀င္၀ကုိ သူ အလ်င္၀င္မည္၊ ငါ ဦးစြာသြားမည္ဟု လုယက္ တုိးေ၀ွ႔ ေနၾက၏။

ေမာင္ကုိႀကီး ငါးႏွစ္သားအ႐ြယ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ဆြမ္းခံထြက္လာေသာ အဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕ သည္ သေ၀ထုိးကာ တုတ္သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ေရခ်ိဳးၾကသည္တြင္ တုတ္ျပြန္၀သုိ႔ ဒုိင္ဗင္ထုိး ခ်လုိက္ေသာ ကိုရင္ကေလး မွာ မေပၚလာေတာ့ေခ်။ အဘယ္မွာ ေပၚလာႏုိင္မည္နည္း။ ျပြန္ထဲသုိ႔ ေခါင္းစုိက္၀င္သြားရာ အေပၚက ေရဖိအားေၾကာင့္ ျပန္မထြက္ႏုိင္ဘဲ အသက္ဆံုးခဲ့ရဖူး၏။
ထုိအေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ သတိရလွ်င္ရခ်င္း ေမာင္ကုိႀကီး ေနာက္သုိ႔တြန္႔သြားသည္။ ေနာက္သုိ႔ တြန္႔ခါမွ ကင္းပြန္းခါး ဆူးခက္တစ္ခက္ကုိ တက္နင္းမိသည္။ နားထဲတြင္ ေဖာက္ခနဲ ၾကားလုိက္ရ သည္ထင္၏။ စူးစဥ္ က မနာေသာ္လည္း ဆဲြႏုတ္ေသာအခါ နာလွသည္။ ခ်က္ခ်င္း ေသြးေပါက္ ေပါက္ပန္းထြက္လာသည္။ ေသြးထြက္ ေသာ ဖေနာင့္ကုိ ေျမႀကီးႏွင့္ နာနာေဆာင့္ၿပီး ဆူးခက္ကုိ ကင္ပြန္းခါးခ်ံဳ တစ္ခ်ံဳေပၚသုိ႔ ပစ္တင္ လုိက္သည္။ အျခားေနရာသုိ႔ ပစ္လုိက္ပါက အျခားသူမ်ား စူးႏုိင္ေသးသည္ မဟုတ္လား။

ေနာက္က်ေသာ ၀ါခင္းကၽြတ္၊ ႏွမ္းခင္းကၽြတ္မ်ားတြင္ ဖုတ္ပူမီးတုိက္ ထြန္ေနၾကသည္။ ေကာက္စုိက္မ ငါးေယာက္ အဖဲြ႕ကေလးမ်ား၊ သံုးေလးေယာက္အဖဲြ႕ကေလးမ်ားကုိ ေျပာက္တိ ေျပာက္က်ားျမင္ရသည္။ ဟုိခပ္ေ၀းေ၀းမွ စက္သံၾကားရ၏။ ဧကႏၱ အဖဲြ႕ႀကီးတစ္ဖဲြ႕ ေကာက္စုိက္ ေနျခင္းျဖစ္ေပမည္။ အေနာက္ ေတာင္ ဆီမွ ေလေအးတစ္ခ်က္ေ၀့လာရာ စက္သံေပ်ာက္သြား၏။
ေျမာင္းေပါင္ႀကီး မွ ခဲြထြက္လာခ်ိန္၀ယ္ ေမာင္ကုိႀကီး မေငးရဲၿပီ။ စိတ္လည္း မပ်ံ႕လြင့္၀ံ့ၿပီ။ လူတစ္ေယာက္ သြားသာ႐ံု လမ္းၾကား ေျမာင္းေပါင္ႏွင့္ ကန္သင္းမ်ားသည္ အေငးမခံေပ။ တစ္ခ်က္တိမ္း လွ်င္ ေခ်ာ္က်မည္။ ဘ ၏ ထမင္းၾကမ္းေမွာက္မည္။

' ဟဲ့ေကာင္ေလး၊ ျမန္ျမန္သြား၊ ဟုိမွာ နင့္အဘ ေမွ်ာ္လွၿပီ။ လက္ထဲမွာ တုတ္ႀကီး ကုိ လည္း ကုိင္လုိ႔ ဗ်ာ'
မည္သူေျပာသြားသည္ကုိပင္ ေမာင္ကုိႀကီး မသိလုိက္။ အသံၾကား၍ လွမ္းၾကည့္ေသာအခါ ေက်ာ ျပင္ကုိသာ ျမင္ရ ေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သည္လူႀကီးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္က မိမိေက်ာနားမွ ျဖတ္သြားပါသနည္း။ ဟုတ္ၿပီ။ ထန္းသားေရေက်ာ္ကေလးကုိ ေမာင္ကုိႀကီး ေငးေနခုိက္တြင္ ျဖစ္မည္။

ထုိထန္းသားေရတံေလွ်ာက္ ဟုိဘက္တြင္ မုန္းေသာက္လယ္မ်ား အလယ္မွ လင္းဇင္း ေသာက္လယ္ပဲြ အခ်ိဳ႕႐ွိသည္။ လယ္ၾကားေျမာင္းတစ္ခုကုိ ျဖတ္ကူးၿပီး ေရသြယ္ထားရာ ေရသြားေရ လာ နည္းလွသည္။ သည္နည္းပါးေသာ ေရစီးတြင္ ငါးဖဲြငါးႏုပ္ႏွင့္ ပုစြန္ဆိတ္မ်ားပါလာ၏။ သူတုိ႔ ကလည္း ေရနည္းေၾကာင္း သိသျဖင့္ ေရစီးျဖင့္ ေမွ်ာ၍မလုိက္၊ ေရမ်ားရာဘက္ကမ္းသုိ႔ ခုန္ေပါက္ၿပီး ေျပး၏။ အခ်ိဳကလည္း တစ္ဖက္ကမ္း သို႔ေရာက္၏။ အခ်ိဳ႕ကား ပုိ၍ေရမ်ားေသာ ေအာက္က ေျမာင္းထဲက်၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ္ ခ်ံဳထဲ က်၏။ ျမက္ေပၚတင္၏။

ျမက္ေပၚက်၊ ခ်ံဳေပၚတင္ေသာ ထုိငါးပုစြန္မ်ားက ေမာင္ကုိႀကီးကုိ ဖမ္းညႇိဳ႕ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွင့္ဘ တုတ္ႀကီး ကုိင္လုိ႔ ဆုိသံၾကားသည့္ခဏ၌ ေမာင္ကုိႀကီး သုတ္ေျခတင္ေတာ့သည္။ ေျမာင္းကုိ ေက်ာ္မိလွ်င္ ေျမာင္းေပါင္ခ်ံဳတန္းကုိလြန္၏။ ဘတုိ႔လယ္ကုိ ဘြားခနဲ လွမ္းျမင္ရေလၿပီ။ အ၀ါေရာင္ေပ်ာက္စ အစိမ္းေရာင္သန္းစျဖစ္ေသာ ေကာက္ပင္တန္းတန္းညီညီမ်ားဖံုးေနေသာ လယ္ပဲြ ႏွစ္ခုေက်ာ္ ၏ ဟုိဘက္ တြင္ ေညာင္ပင္မားမားႀကီးကုိျမင္ရၿပီ။

ကန္သင္းအသစ္မ်ားသည္ အသားမေသေသး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ဥ္းေနေသးသည္။ ကန္သင္းအသစ္ ဆဲြထား သည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ ျမက္မ႐ွိေသာ ကန္သင္းေျပာင္မ်ားသည္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္႐ွိသည္။
ေျခနင္းစရာ က်ယ္က်ယ္႐ွိေသာ ကန္သင္းဆံုတစ္ခုသုိ႔အေရာက္တြင္ ေမာင္ကုိႀကီး ေမွ်ာ္ၾကည့္၏။ ၀ါခင္းကၽြတ္ တြင္ ႏြားႏွင့္ ထြန္သာ႐ွိ၏။ ဘ မ႐ွိ။ အမွန္ပင္ ဘ စိတ္ဆုိးေနၿပီေလာ။ ေညာင္ျမစ္ ျမစ္ ပ်ဥ္းမ်ားၾကား တြင္ တုတ္ကုိင္ကာ ေခြအိပ္ေနသေလာ။ ေမာင္ကုိႀကီး၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ပုိ၍သြက္ လက္ လာေလ ေတာ့၏။ေျမာင္းလက္တံကေလးကုိ ေက်ာ္ၿပီး ေညာင္ပင္ရိပ္သုိ႔ ေမာင္ကိုႀကီး ၀င္ခ်ိန္တြင္ ေညာင္ပင္ဟုိဘက္မွ လူသံလုိလုိ ၾကား၏။ လယ္ၾကားေျမာင္းကုိ နဘူးခ်ံဳမ်ားအုပ္ေနရာ ဟုိဘက္ လယ္ပဲြမွ ျဖစ္လိမ့္မည္ေတြးၿပီး ေညာင္ပင္ ေျခရင္း သုိ႔ ကပ္လာခဲ့၏။

' ထမင္းပုိ႔ေတာင္ လာပါပေကာ '
ေမာင္ကုိႀကီးသည္ ေညာင္ပင္၏ ဟုိဘက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လူအုပ္ႀကီးကုိ ျမင္လုိက္ရေလသည္။ သူ႔ဘသည္ ထမင္းေမ့ ဟင္းေမ့ျဖင့္ သည္လူအုပ္ထဲတြင္ ၀င္ေနရာက ထမင္းပုိ႔သူကုိ ျမင္မွသာ ထမင္းကုိ သတိရ ေတာ့သည္။ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဟုိလယ္ သည္လယ္မွ လူမ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားျဖစ္ေပ၏။ သူတုိ႔၏ အလယ္တြင္ကား နဘုိက္ (ႏြားပုိက္) ကေလးတစ္ေကာင္သည္ နား႐ြက္တေထာင္ေထာင္ ႏွာ တမႈတ္မႈတ္ျဖင့္ လန္႔ေန၏။

' က်ယ္သံုးက်ယ္နဲ႔ ညီညြတ္ရင္ပဲ ေတာ္ပါၿပီကြာ '
ေျမာက္ဘက္လယ္ပဲြမွ ကုိဘအုန္းက မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ကုိႀကီးသည္ ထမင္းထုပ္ကုိေျဖၿပီး လက္မေဆး ဘာမေဆးျဖင့္ ခြစားေနေသာ ရီးေဆး႐ုိးထံကုိ ကပ္လာ၏။
' က်ယ္ သံုးက်ယ္ဆုိတာ ဘာလဲ ဘ'
' ခ်ိဳႏွစ္ခုၾကားက ထိပ္အင္းက်ယ္တာကြာ၊ ရင္ဆံု က်ယ္တာကြာ၊ တင္ပါးဆံု ျခစ္ခံု က်ယ္တာကြာ '
' အဲဒီလုိ က်ယ္ေတာ့ '
' ဟာ လူေလးရာ၊ မင္းေမးတာနဲ႔ပဲ ထမင္းနင္ေနၿပီကြ '
ရီးေဆး႐ုိး မွာ ေျပာရင္းဆုိရင္းလည္ပင္း႐ွည္ထြက္လာ၏။

ေမာင္ကုိႀကီးေနာက္ဆုတ္ကာ ရယ္ေမာၿပီး လူႀကီးအုပ္တြင္းသုိ႔ ၀င္ထုိင္၏။ တစ္စုံတစ္ရာ နားမလည္ ေသာ္ျငား အမ်ားနည္းတူပင္ ႏြားနက္ကေလးကုိ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ ႏြားကုိ စုတ္ တသပ္သပ္ျဖင့္ ေခ်ာေမာ့ ေနသူမွာ ႏြား႐ွင္ျဖစ္၏။ ထုိသူကုိ ေမာင္ကုိႀကီး မသိေပ။ ထုိသူသည္ ႏြား ၀ယ္ၿပီး ျပန္အလာတြင္ ေရေႏြး ၀င္ေသာက္စဥ္ လာေရာက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းသူမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွယ္ လူအုပ္ႀကီး ျဖစ္သြားဟန္တူ၏။
' အမယ္ ေျခာက္ကြက္ျဖစ္ေတာ့မလုိ႔ဗ်ိဳ႕၊ နည္းနည္းကေလးပဲလုိေတာ့သဗ်။ေျခာက္ကြက္သာ ကြက္လုိက္ရရင္ ၾကန္စံုေပါ့ '
ဟင္းခုပ္ပင္ လယ္ပဲြမွ ကုိထြန္းလိႈင္က ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ေနရာမွ အားပါးတရ ေျပာသည္။

' ၾကန္စံု မဟုတ္လုိ႔ ဒီေစ်းရတာေပါ့ဗ်ာ '
' ေျခာက္ကြက္ဆုိတာ ဘာလဲဗ်ဟင္'
သူ႔စကားကုိ မည္သူကမွ် အေရးတယူမလုပ္သျဖင့္ ေမာင္ကုိႀကီးသည္ က်ီးၾကည့္ ေၾကာင္ ၾကည့္ၾကည့္ ေနရာက ရီးေဆး႐ုိးကုိလွမ္းေမး၏။
' ဘေျခာက္ကြက္ဆုိတာ ဘာလဲဗ်'
'ၿမီးစြပ္၊ ထိပ္ကြက္၊ ေျခေလးဖက္ျဖဴ၊ ၾကန္စံုယူေလာ့တဲ့ကြ'
'အဲဒါ ဘာလဲဟင္ ဘ'

ေမာင္ကုိႀကီး၏ လက္ယာဘက္မွ လူႀကီးက ေမာင္ကုိႀကီး၏ေခါင္းကုိ လက္၀ါးျဖင့္ ဆုပ္ကုိင္ကာ လႈပ္ လုိက္သည္။
' ဒါေလာက္ အေမးအျမန္းထူးတဲ့အေကာင္ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထား။ ေခါင္းမွာ ျဖဴျဖဴအကြက္ ကေလးပါရင္ ထိပ္ကြက္၊ အၿမီးမွာ အျဖဴစြပ္ေနရင္ ၿမီးစြပ္တဲ့။ ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းမွာ ဒူးဆစ္ ေအာက္ျဖဴတာကုိ ေလးဖက္ျဖဴ တဲ့ ဟုတ္ပလား ေျခာက္ကြက္'
ေမာင္ကုိႀကီး ေခါင္းညိတ္ျပျငား ေမး၍ကား မၿပီးေသးေခ်။

'ေျခာက္ကြက္႐ွိရင္ဘာျဖစ္လဲခင္ဗ်ာ့'
'ေကာင္းတာေပါ့ကြ'
'ဘယ္လုိ ေကာင္းတာလဲဟင္'
ေတာင္ဘက္ လယ္ပဲြ မွ ထုိလူႀကီးသည္ တဟားဟားရယ္ေမာလုိက္ကာ 'ကုိေဆး႐ုိး၊ ခင္ဗ်ာ့ေျမးကေတာ့ မလြယ္ပါ ကလားဗ်' ဟု လွမ္းေျပာ၏။
သုိ႔ေသာ္ ထုိလူႀကီး၏ စကားကုိ ေမာင္ကုိႀကီး မၾကားေတာ့ၿပီ။
'အမယ္... ႏြားနက္ေသးက ေဆးဖက္၀င္သကြ'ဆုိေသာ စကား။

'ဟ ေသးေသာက္ခ်င္လုိ႔ ၀ယ္တာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ခုိင္းဖုိပ၀ယ္တာကြ' ဆုိေသာ အသံမ်ားၾကားလုိက္ရ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအဆုိႏွင့္ အေခ်၏အဆံုးတြင္ ၀ါးခနဲ ရယ္ၾကရာ ေမာင္ကုိႀကီး လည္း ေရာေယာင္ၿပံဳး၏။
' ခုိင္းဖုိ႔ဆုိရင္ မင့္ႏြားရဲ႕ အနက္ေမြးက စင္မွ မစင္တာဘဲကြ။ အျဖဴေမြးေတြ၊ ေမြးေၾကာင္ေတြ ပါေန တာပဲကြ။ ၿပီးေတာ့ အေမြးက မဆုိစေလာက္ကေလး ရွည္ခ်င္ေသးသကြ'
ထုိအခါ ကုိဘအုန္းက 'အယ္' ဟု ဆုိကာ ၾကားျဖတ္ေျပာ၏။

' အယ္...ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ႏြားက်မ္းႀကီးကုိ ႐ြတ္႐ြတ္မေနနဲ ထြန္းလိႈင္ရာ'
' က်ဳပ္ၾကားဖူးတာ ေျပာတာပါ'
' ၾကားဖူးတာသာ ေျပာေနရရင္ မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔ ခုိင္းစရာ ႏြားကုိ ႐ွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဟုိေအာက္လယ္က ေသာင္းရဲ႔ႏြား၊ တစ္ဖက္ကေသးၿပီး တစ္ဖက္ကႀကီးတဲ့ ခ်ိဳတည္လူး။ ခ်ိဳတည္လူး အိမ္ဦးမွာေတာင္ မခ်ည္ရဘူးတဲ့။ တစ္ခါ ေသးတဲ့ခ်ိဳက ေကြးေနေသးဗ်ာ။ ဘယ္လဲ ညာေထာင္ ဥစၥာေျပာင္၊ ဘယ္ေထာင္ ညာလဲ ဥစၥာ မဲြ တဲ့။ မမဲြ တဲ့အျပင္ တစ္ဧကကုိ စပါးႏွစ္ရာေက်ာ္ထြက္လုိ႔ တိန္တိန္ျမည္ေနပါကလားကြ ကုိင္း'

'တစ္ေယာက္တေလေတာ့ `ရွိမွာေပါ့ဗ်ာ ဟဲဟဲ '
ထြန္းလိႈင္ မေခ်ႏုိင္သျဖင့္ အျခားတစ္ေယာက္က ရယ္ရယ္ေမာေမာျဖင့္ ေစာဒကတက္သည္။

'လည္ေပါက္ကေတာ့ စင္းေနသဗ်။ ထမ္းပုိးထမ္းေကာင္းမွာ ေသခ်ာတယ္'
'ဒါေပမဲ့ မ်က္လံုးကေတာ့ ပုလဲစံုရြဲစံုဗ်'
'အမယ္ အိမ္ေျမွာင္ဗ်'

ထြန္းလိႈင္က ႏြား၏ ရင္ဘတ္ပုိင္းကုိ ခါးကုိင္းကာ ေမာ္ၾကည့္ရာမွ ေျပာ၏။ ဆီးၾကား၊ ရင္ၾကားႏွင့္ ဗုိက္ျပင္ တြင္ အျဖဴေျပာက္ ကေလးေတြ ႀကဲပြင့္ေနေပသည္။
ေမာင္ကုိႀကီးလည္း မေမးေတာ့ဘဲ ေရာေယာင္ၿပီး ေမာ္ၾကည့္ေနကာ ႏြားတြင္ တြယ္ေနေသာ မႊားလံုး မ်ားကုိ ကား အိမ္ေျမွာင္မေခၚတန္ရာ။ ႏြားကုိ ခဲေနေသာ မွက္ျဖဴမ်ားမွာလည္း မွတ္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ေတြးေနရာက အေျဖမရသျဖင့္ သူ႔ဘကုိ လွည့္ၾကည့္၏။ ရီးေဆး႐ုိးသည္ ထမင္းကုန္ သြားသျဖင့္ ေျမာင္းလက္တံကေလးသုိ႔ သြားကာ ေဆးေၾကာေနေပသည္။
'ေဟ့... မင့္ႏြား ေဗြခ်က္ေပါက္ထင္တယ္ေဟ့။ ေကာင္းသကြ'

'ေတာ္ၾကပါေတာ့ကြာ၊ ျခစ္ခံုေကာင္းတာ၊ ကုိယ္ထည္ေကာင္းတာ၊ ပခံုးနဲ႔ သြားေကာင္းတာေတြသာ အဓိကပါ။ ဟုိေဗြပါတယ္၊ သည္ေဗြပါတယ္ဆုိတာတုိ႔၊ အၿမီးက ဘယ္ပံု၊ ခ်ိဳက ဘယ့္ႏွယ္ဆုိတာေတြက ဥပါဒါန္ ေၾကာင့္ ဥပဒ္ေရာက္တတ္သတဲ့'
ရီးေဆး႐ုိး ျပန္ေရာက္လာၿပီး ၀င္ေျပာျခင္း ျဖစ္၏။ သူသည္ လက္တြင္ ခုိသီးေနေသာ ေရစက္ေရေပါက္ မ်ားကုိ ခါးမွ ပုဆုိးျဖင့္ပင္ သုတ္သင္ရင္း ေဆးလိပ္တုိကုိ ေကာက္ကုိင္၏။
ေမာင္ကုိႀကီး သည္ သူ႔ဘသုိ႔ ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ပန္းကန္ ငွဲ႕ေပးလုိက္ရာ ၀င္ေျပာ၏။

' ႏြားေကာင္း ႏြားသန္ေတြကုိ 'မ'ၿပီးခုိင္းေတာ့ ႏြားညွက္ကေလးေတြ က်န္တယ္တဲ့။ အဲဒါေလးေတြက ႏြားၿမိဳင္ လုိက္ေတာ့ ေမြးလာတဲ့ ႏြားကေလးေတြက ညွက္ေနေရာတဲ့။ အဲဒီလုိနဲ႔ ျမန္မာႏြားေတြ ညံ့ကုန္တာတဲ့ဗ်။ က်ဳပ္ဖတ္ဖူးတယ္ ဘ'
' ကုိေဆး႐ုိး ေျမးက မလြယ္ပါကလားဗ်။ ေဟ'
ခုနလူႀကီးပင္ ေမာင္ကုိႀကီး၏ေခါင္းကုိ ကုိင္ၿပီး လႈပ္ျပန္သည္။
'ေခါင္းကုိ မကုိင္ပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ေယာကၡမက ႏုိင္တတ္တယ္'
လူႀကီးမ်ားက ေ၀ါခနဲ ၀ုိင္း၀န္းရယ္ေမာၾကသည္။ ကုိထြန္းလိႈင္က ၿပံဳးၿပီး ေျခေထာက္ျဖင့္ လွမ္းတုိ႔သည္။


သည္ေန႔သည္ ရီးေဆး႐ုိး ကံဆုိးေသာေန႔ဟု ဆုိရေပမည္။ အေၾကာင္းမူ ထမင္းပုိ႔ရန္လာေသာ ေျမးသည္ ကဆစ္သီးေတြ႐ွာစားလုိက္၊ အမိႈက္ေကာက္လုိက္၊ 'ခ်ိဳတည္လူးဆုိေသာ ဘာလဲ ဘ' ဟု လွမ္းေမး၏။ 'ပုလဲတစ္လံုး ႐ြဲတစ္လံုး ဆုိတာကေကာဟင္' ဟု ထပ္ဆင့္ေမး၏။ မၾကားဟန္ျပဳေနလွ်င္ ထြန္ေနာက္က လုိက္လာၿပီး ကပ္ေမး၏။ ရီးေဆးရုိးမွာ သူ႔အေမးကုိ ေျဖဖုိ႔ေနေနသာသာ လူပင္ မနည္းလွမ္းေနရ၏။ စက္ထြန္၀င္ ထားေသာ ၀ါခင္းကၽြတ္တြင္ ေရသြင္းထားရာ ထမန္းမေပ်ာ္ေသး သျဖင့္ ေျခထား ေျခႏုတ္ ခက္၏။
ႏြားမွာေသာ္မူ လူတုိင္းေပးသည့္အတုိင္း မွန္မွန္သြားေနစဥ္ ရင္ဘတ္ကုိ ေရစုိေနသျဖင့္ မေမာ။ ထြန္ေနာက္ မွ လူမွာမူ ထြန္ေၾကာင္းေျဖာင့္ရန္ သတိထားရသည္။ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေသာ ထြန္ေၾကာင္းကုိ တုိင္စုိက္ၿပီး မွတ္ထားသည့္အတြက္ တုိင္ေဟာင္းႏုတ္ကာ တုိင္သစ္ စုိက္ရသည္။ ထြန္ေခ်းစာကုိ ကန္ခ်ရသည္။ ေက်ာျပင္ အေျမွာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာေသာ ေခၽြးေၾကာင္း သည္တင္ပါးဆံုတြင္ ပင္လယ္ေ၀ ေနေခ်ၿပီ။

ေႏြေခါင္ေခါင္တြင္ အိမ္ေ႐ွ႕သုိ႔လာလာၿပီး နားတတ္ေသာ ေတာက်ီးကန္းအလား ရီးေဆး႐ုိးပါးစပ္ၿပဲေနၿပီ ေမာင္ကုိႀကီး က ေမာရမွန္းမသိ။ အမိႈက္ေတြ ေကာက္ေကာက္ၿပီး ကန္သင္းေပၚ တင္သည္။ ပါးစပ္ကလည္း တတြတ္တြတ္ေမးသည္။ ဆယ္ခါေမးလွ်င္ ကုိးခါကုိ ႏြား ေျခလွမ္းရာတြင္ ေရသံတဗြမ္းဗြမ္း ထြက္ေပၚသည့္ အသံေၾကာင့္ မၾကားသလုိလုိ၊ နားမလည္သလုိလုိ လုပ္ပစ္ရသည္။ က်န္ေသာ တစ္ခါကုိလည္း ဇစ္ပုိင္း တစ္ျပတ္သာ ေျဖ၏။ ႀကိတ္မွိတ္ထြန္ရမည္။ ညေနပုိင္းထြန္လွ်င္ ဆီးကုိင္သည္။ မ်က္စိနာသည္လည္း ေျပာၾက၏။ အသက္ကလည္း ေထာက္ၿပီမဟုတ္လား။ သည္ေတာ့ နံနက္ပုိင္းကုိ ေနျမင့္ေအာင္ထြန္မွ။

လယ္ကြက္ထျမွ ေရသည္ေရေသမဟုတ္ေပ။ ေရ႐ွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွ ၀င္လာေသာ ေရသည္ လယ္ကြက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖတ္သန္းၿပီး ေအာက္လယ္သုိ႔ စီးဆင္းသြား၏။ သည္ေရသည္ လည္းၾကာေသာ္ မခံႏုိင္။ ေျမာင္းမႀကီးထဲတြင္ ပူေလာင္လာခ်ိန္တြင္ လယ္ကြက္ထဲတြင္ ပူျခစ္လာေခ်ၿပီ။
'သံုးစပ္ ပဲ လုိေတာ့တယ္ သားတုိ႔ေရ၊ လုပ္ပါဟ လုပ္ပါဟ'

ေျခႏုတ္ေျခရုပ္ေႏွးေသာ ႏြားမ်ားကုိ ရီးေဆးရုိးသည္ နတံ(ႏွင္တံ)ျဖင့္ တင္ပါးကုိ ပြတ္ေပးရင္း ေခ်ာ့ေခ်ာ့ ေမာ့ေမာ့ေျပာေနခ်ိန္တြင္ စူးရွေသာ ဆန္စက္ဥၾသသံသည္ လြင့္ပ်ံလာေလ၏။ ရီးေဆးရုိးမွာ သံုးစပ္ျပည့္သြားျငားအိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးေပ။ ထြန္တံုးကုိ ေရေဆးၿပီး ထမ္းပုိးက်ည္ ထမ္းပုိးပါ သိမ္းရေသး၏။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိကား ေမာင္ကုိႀကီးက ေရခ်ိဳးေပးေဖာ္ရ၏။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိ ေရွ႕တစ္ေကာင္ ေနာက္တစ္ေကာင္ ထားကာ ရီးေဆးရုိးက အလယ္မွလုိက္ပါလ်က္ ျပန္လာၾကသည္။ ေမာင္ကုိႀကီးက အထုပ္ကုိ ၇ြတ္လ်က္ လုိက္ပါလာရာ လမ္းက်ဥ္းသျဖင့္ ဘအနီးသုိ႔ မကပ္သာေခ်။
အစိမ္းႏုေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ႏွင့္အစိမ္းရင့္ အ၀တ္စမ်ား စပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ပဆစ္အိမ္ႀကီးႏွင့္ တူေသာ လယ္ျပင္ႀကီး သည္ သူတုိ႔ေျမးအဘုိး၏ ေနာက္တြင္ ငုိက္မ်ဥ္းလ်က္က်န္ခဲ့၏။ ေနပူမွ နာနာေအာ္ေသာ ခ်ိဳးကူသံမ်ားကမူ ေျမးအဘုိးအား ႏႈတ္ဆက္လုိက္သံျဖစ္ေပ၏။ ရွားပင္ေပါင္းသုိ႔ေရာက္၍ မုန္းေျမာင္းေပါင္ ေပၚသုိ႔ ေျခခ်မိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္ကုိႀကီးသည္ ရီးေဆးရုိးဘက္သုိ႔ ေျပးက္လာ ေခ်ၿပီ
' ဘ ေဗြခ်က္ေပါက္ုိတာ ဘာလဲဗ်'

'ႏြားဗုိက္ရဲ႕ သုိတံေရွ႕မွာ ခ်က္ရွိတယ္ကြာ။ အဲဒီခ်က္နားမွာ ေဗြရွိတဲ့ ႏြားဟာ သေႏၶေကာင္းတယ္။ ခုိင္းလုိ႔လည္း ေကာင္းတယ္'
အေနာက္ဘက္ ေျမာင္းေပါင္အတုိင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွ လွည္းတစ္စီးသည္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းျဖင့္၊ ၀င္ရုိးသံ တအီအီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာ၏။
'အိပ္တဲ့ အခါမွာ ေဟာက္တဲ့ႏြားကုိ ႏြားဟိန္း၊ ႏြားေဟာက္ေခၚတယ္။ မေကာင္းဘူးတဲ့။ ဘာသိခ်င္ ေသးသလဲ'
ေမာင္ကုိႀကီး ထံမွ အေမးမလာေပ။ ေစာေစာက ၾကားခဲ့ရေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစား ေနဟန္ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရီးေဆးရုိးက ေရွ႕တူရူမွလာေနေသာ လွည္းကုိ လက္ညိဴးထုိးျပ၏။
'အဲဟုိ လွည္းထဲက ႏြားမ်ိဳးကုိ ႏြားရုန္းႏြားကန္ေခၚသကြ။ အဲဒါလည္း မေကာင္းဘူး'

ဟန္ေပစြ။ ေမာင္ကုိႀကီးမွာ ဘယ္ပံုရုန္းသနည္း။ ဘယ္ပံုကန္သနည္း။ ဆစ္ဆစ္ဖုဖု ေစ့ငုရန္ မလုိ ေတာ့ေပ။ ထုိလွည္း မွ ႏြားႏ်စ္ေကာင္သည္ ေျခေထာက္မ်ားကုိ လွည္းေအာက္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သမွ် ေရာက္ေအာင္ သြင္းကာ ကုိယ္ကုိ အျပင္သုိ႔ တအား ပစ္ထုတ္ကာ ရုန္းေနပံုမွာ ျမင္သူေမာဖြယ္ ျဖစ္၏။ သြားရင္းကပင္ ဘုိင္းခနဲ လဲက်ေခ်မည္လား။ စုိးရိမ္စရာေကာင္းလွ၏။ ေမာင္ကုိႀကီးသည္ ထုိလွည္း လြန္သြားသည္အထိ ၿပံဳးေစ့ေစ့ျဖင့္ လုိက္ပါလာရာက 'ႏြားလားဥသဘဆုိတာကေကာ ဘ' ဟု ေကာက္ကာငင္ကာ ေမးလုိက္ ျပန္သည္။
'အိမ္အ၀င္၊ အိမ္အထြက္မွာ တြန္ရင္ ႏြားလားဥသဘေပါ့'

အေကာင္းလား၊ ညံ့လားဘ'
'ေကာင္းတာေပါ့ကြ'
'ဘယ္လုိေကာင္းတာလဲ ဘရ'
'ႏြားပုိင္ရွင္မွာ စီးပြားတက္လာတယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္'

'ဟင္... က်ဳပ္တုိ႔အိမ္က ႏြားညိဳဟာ ဥသဘေပါ့ ဘရဲ႕၊ ၿခံ၀င္ၿခံထြက္ တြန္သဗ်ား၊ ဒါနဲ႔မ်ား က်ဳပ္တုိ႔ ဘာျပဳလုိ႔ မခ်မ္းသာတာလဲဟင္။ အေဖဆုိ ဖ်ားတာ ေသာက္စရာေဆးမ႐ွိလုိ႔ မုန္ညငင္းဥ ျပဳတ္ေသာက္ရသဗ်ား'
' ငါ့ေျမးရာ မလိမ္ပါနဲ႔ကြာ၊ မင္းတုိ႔ဟာ ခ်မ္းသာပါတယ္၊ ေဆာင္းတြင္းမွာ ေစာင္ၿခံဳစရာ မရွိဘူး မဟုတ္လား'
'ဟာ ဘကလဲဗ်ာ'
ေမာင္ကုိႀကီးက သူ႔ဘ၏ ေပါင္ကုိ တံေတာင္ျဖင့္ တြက္ရင္း ရယ္ေမာလုိက္ရာ ေျမးအဘုိးတုိ႔၏ ရယ္ေမာသံသည္ မုန္းေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပဲ့တင္ထပ္သြားေလ၏။

------------------
စာေရးသူ - ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ၏ ကမၻာ႕ခရီးသြားမွတ္တမ္း အပိုင္း (၁၅)

ပဲရစ္ တြင္ အေသးအဖဲြ႕ထဲက တခုသတိထားမိပါသည္။ လမ္းေဘး႐ွိ ကုန္တုိက္ အေဆာက္အဦး တုိ႔၏ ေအာက္ထပ္ ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေပါင္မုန္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖုတ္ၾကေသာ မုန္႔ဖုိႀကီးမ်ား႐ွိသည္။ ညပုိင္း လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္း ေပၚက လမ္းေလွ်ာက္သြားတုိင္း မွန္ေပါက္မ်ားမွေန၍ မုန္႔ဖုတ္ေန ၾကေသာ ျပင္သစ္ က်ား မ မ်ားကုိ ေတြကျမင္ရပါသည္။
မုန္႔အန႔ံ မွာ အေတာ္ထူးျခားစြာ ေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕၍ အနံ႔႐ွဴမိလွ်င္ စားခ်င္စိတ္ ယုိဖိတ္လာေစသည္။

ေပါင္မုန္႔ ဘိန္းမုန္႔ ပံုသ႑ာန္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရသာေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သည္အနံ႔ႏွင့္ သည္အရ သာမ်ိဳးမွာ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔မွာ ေပါင္မုန္႔ေလာကထဲတြင္လည္း မျမင္ခဲ့ရ။ မ႐ွဴ႐ွိဴက္ခဲ့ရ ဘူးသျဖင့္ ပုိ၍ ထူးျခား ပါသည္ဟုဆုိခ်င္သည္။ တညီတည္းထူးေနေသးတဲ့ ေပါင္မုန္႔ ထင္းေခ်ာင္း ႀကီးေတြ႐ွိပါေသးသည္။ လက္ေမာင္း ခန္႔တုတ္၍ တလံခန္႔႐ွည္ေသာ ေပါင္မုန္႔႐ွည္ႀကီးေတြ၊ ဆုိင္ ထဲမွာ ထင္းေခ်ာင္းႀကီးေတြ ေထာင္ထား သလုိ စုေထာင္ထားသည္။

မုန္႔ဖုတ္နံ႔ တသင္းသင္းတြင္ မုိးလင္းစကေနၿပီး ေစ်း၀ယ္ေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးၿပီး ထုိေပါင္မုန္႔ ထင္း ေခ်ာင္းႀကီးေတြကုိ လူတကုိယ္လွ်င္ တေခ်ာင္းမွ သံုးေလးေခ်ာင္းထိ ပုိက္ေပြ႕၀ယ္ယူသြားၾကသည္။ ဘာလုပ္ဘုိ႔ သည္ေလာက္ မ်ားမ်ားႀကီး လူတုိင္းလူတုိင္း ယူသြားၾကေလသည္မသိ။ စဥ္းစားၿပီး ေမးျမန္းမိရာ၊ ဒါဟာ သူတုိ႔ ထမင္းေခ်ာင္းႀကီးေတြဘဲတဲ့။ လူ၀ယ္ၿပီး လူနည္း၍ စားအုိးငယ္တဲ့အိမ္ ကေတာ့ ... တေခ်ာင္း တေလ ၀ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤမုန္႔ထင္းေခ်ာင္းႀကီးမ်ားကုိ လက္မ၀က္ခန္႔ အ၀ုိင္းလုိက္ အ၀ုိင္းလုိက္ ငါးခုတ္သလုိ ခုတ္ထစ္၍ ႀကိမ္ျခင္းေတာင္း ကေလးႏွင့္ထည့္ကာ ေထာပတ္သုတ္၍ ဟင္းႏွင့္တ၀ႀကီးစားၾကေလသည္။
ဒါေၾကာင့္ ညည္းတုိ႔အိမ္မွာ ဆန္ႏုိ႔ဆီဗူးႏွင့္ တေန႔ဘယ္ႏွစ္လံုးခ်က္ရသလဲဟူေသာ အေမးႏွင့္ ဗမာ အိမ္ေထာင္႐ွင္ တုိ႔အိမ္သားဦးေရကုိ ခန္႔မွန္းရဘိသကဲ့သုိ႔ ႐ွင္တုိ႔အိမ္မွာ တေန႔ေပါင္မုန္႔ဘယ္ႏွစ္ ေခ်ာင္း၀ယ္ ရပါသလဲ... ဟူေသာ အေမးမ်ိဳးႏွင့္ လူအနည္းအမ်ား ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။

ျပင္သစ္ ေျမေအာက္မီးရထားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ နင္လား ... ငါလား ... ႐ွိေနေသာ္လည္း လန္ဒန္ ေျမေအာက္ မီးရထားကုိ မမွီပါ။ အမ်ားခ်ည္းညံ၍ က်န္ရစ္ပါသည္။
ေျမေအာက္ မွာ ေဖါက္လုပ္ထားတဲ့ ယာဥ္သြားလမ္းႀကီးမ်ားကေတာ့ ေကာင္းၾကပါသည္။ လမ္းေဘး ဥမင္နံရံ ႏွင့္ အမုိးႀကီးတေလွ်ာက္မွာ ေဖြးေဖြးျဖဴေနတဲ့ ေႂကြျပားေတြ ကပ္စီၿပီး မီးပြင့္မ်ားထြန္းလ်က္ အလင္းေရာင္ကုိ အားေကာင္း ေအာင္ ျပဳျပင္ထားပါသည္။

ဗမာျပည္က မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာၾက၍ ျပင္သစ္ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားမွ ဘ႐ုိကိတ္ေခၚ ေ႐ႊဇာျပင္၊ ေငြဇာျပင္ယက္ လံုခ်ည္စမ်ားကုိ လုိက္႐ွာရပါေသးသည္၊ ခ်ဥ္သီးပင္ေအာက္ ခ်ဥ္သီး႐ွားဆုိသလုိပါ ဘဲ၊ ဗမာျပည္ ေရာက္လာတဲ့ ဘ႐ုိကိတ္အထည္ေတြလုိမွ စံုစံုလင္လင္ မေတြ႕မျမင္ခဲ့ရပါ။ ေတြ႕သမွ် မွာလည္း အဆင္ က ဗမာႀကိဳက္မဟုတ္တဲ့ ကုိးယုိးကားယားႀကီးေတြမ်ားပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းၾကည့္ လုိက္ျပန္ေတာ့လည္း တမီတာ လွ်င္ ဖရန္႔ဒဂၤါးႏွစ္ေထာင္မွ သံုးေထာင္အထိ႐ွိသည္၊ အၾကမ္းမ်ဥ္း အားျဖင့္ တြက္လွ်င္ ဖရန္႔ဒဂၤါး တေထာင့္ ငါးရာ ကုိ ဗမာေငြ (၁၄ က်ပ္၊ ၁၅ က်ပ္)ေလာက္ ႐ွိမည္ထင္ ပါသည္။ တမီတာဆုိသည္မွာ တကုိက္ ႏွင့္ တမုိက္ေလာက္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္ ဘုရားနီေဘးျဖဴ ေထာင္မလဲသဲေကာ္ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴေတြ သံုးရတုန္းက ဆီတပံုးငါးေသာင္း၊ ခ်ည္ၾကမ္း လံုခ်ည္တထည္ ေသာင္း႐ွစ္ေထာင္၊ ကဇြန္း႐ြက္တစီး ၇၅... က်ပ္ ဆုိတာလုိပါဘဲ။ ဘာကေလး ၾကည့္လုိက္ ၾကည့္လုိက္ ... ဘာကေလး ေမးလုိက္ ေမးလုိက္၊ ဆယ္ ဂဏန္းမ႐ွိပါ။ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းသာ ခ်ီ ၍ ေရးထားေတာ့သည္။
ရာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ဓါးမေနာက္ပိတ္ေဂြ၊ အေပါဆံုး တပဲတမူးတန္ စားစရာပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ငန္စပ္၊ မီးခ်စ္ သတင္းစာ ... စသည္တုိ႔တြင္သာ သံုးေတာ့သည္။ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေခၚေျပာသံုးစဲြေနရေသာ ေၾကာင့္ တခါ တခါလည္း ထိတ္လန္႔အံ့ၾသသြားမိသည္။ တခါတခါလည္း မီလွ်ံနာႀကီးပမာ ဘ၀င္ ျမင့္စရာခ်ည္း ျဖစ္ေနျပန္ ပါသည္။

အလွကုန္ ႏွင့္ ေရေမႊးဆုိင္ႀကီးေတြကေတာ့ သူမတူေအာင္ ေပါမ်ားလွပါသည္။ ေရေမႊးအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အနံ႔ အမ်ိဳးအစား တခုႏွင့္တခုမတူေအာင္ ျခားနားသလုိ ေရေမႊးထည့္ေရာင္းေသာ ပုလင္းေတြ ကလည္း ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဆန္းထြင္ထားပါသည္။ ခေလးသံုးေရေမႊးမ်ားကုိပင္ ခေလးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေစမည့္ အုိးပုတ္ခ်ိဳး႐ုပ္ေတြလုိ ပံုသ႑ာန္အစားစား၊ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ျပားအေထြေထြကုိ ပံုသြင္း ထားေသာ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ထည့္၍ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။
အျခား ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း ေရေမႊးကုိေတာ့ ဗမာေငြႏွင့္တြက္ၾကည့္လွ်င္ ေစ်းေပါ သည္ ဟု ထင္ပါသည္။

---------------------------------

ေအာင္မုဒ္


စိန္းျမစ္မွာ ပဲရစ္ၿမိဳ႕လည္ကုိ ျဖတ္၍စီးဆင္းေနသည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕လည္၌ပင္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ကုိ ခုိင္ခန္႔သားနားေသာ ေက်ာက္တံတားႀကီးေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ ျဖတ္ကူးထားလ်က္ ယာဥ္ ရထားမ်ား ဥဒဟုိသြားလာကူးသန္းလ်က္ေနသည္မွာ ၾကည့္မၿငီးႏုိင္သလုိ႐ွိေတာ့သည္။
စိန္းျမစ္၏ ေျမာက္ဘက္တေနရာတြင္ အထိကရႀကီးက်ယ္ေသာ မုဒိကံုးေပါက္ႀကီးတခု ႐ွိပါသည္။ ၎ေအာက္ မုဒ္အာဒီထရြမ္းေခၚ ဗိမာန္အေဆာက္အဦးႀကီးမွာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ စစ္ေအာင္ႏိုင္ ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေလးေဒါင့္ေက်ာက္ျပႆဒ္ကတံုးႀကီး ကဲ့သုိ႔လည္း မွတ္ထင္စရာ ေအာင္ပဲြသ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ထုတုိ႔ႏွင့္ အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္ေအာင္ ထုလုပ္မြမ္းမံထားသည္။

ထုိေအာင္မုဒ္၏ အထြတ္ေပၚ႐ွိ စိန္းေတာင္ၾကားကေလးေတြတြင္ တက္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ ပရိသတ္တုိ႔၏ ဦးေခါင္းကေလးေတြမွာ ထာ၀စဥ္ ႁပြတ္သိပ္ညပ္ခဲ့လ်က္ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း အား အား႐ွိတုိင္း ေအာင္မုဒ္၏ အေပၚထပ္ကုိတက္၍ ပဲရစ္ၿမိဳ႕႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကုိ မ်က္စိအရသာခံေန ၾကဟန္ တူပါသည္။

အဆုိပါ ေအာင္မုဒ္မွ ေပါင္းကူးဂံုးေပါက္ႀကီးေအာက္ တည့္တည့္ေျမေပၚတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မၿငိမ္း ေသာမီးခြက္ႀကီးတခုမွ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား အၿမဲထြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ဤမီးဘယ္ေတာ့မွမေသရ၊ မၿငိမ္းရ၊ မီးမၿငိမ္းသကဲ့သုိ႔ စစ္ပဲြေအာင္ရာ၊ က်ဆံုးရာ၊ စစ္သည္ေတာ္တုိ႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ တိမ္ ေကာေမ့ေလ်ာ့မႈမ႐ွိေၾကာင္း၊ အၿမဲ သတရေၾကာင္းကုိ လူမ်ိဳး၏ အထိမ္းအမွတ္ႀကီးသဖြယ္ ေလးစား စြာအေလးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိ႐ွိပါသည္။ သြား၍ အနီးကပ္ၾကည့္လွ်င္ အမွ်င္မျပတ္၊ အလွ်င္မျ္ပတ္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ရဲရဲေတာက္ေလာင္ အေရာင္ တလက္လက္ ထြက္ကာ ေလလာတုိင္း မီးညြန္႔ မီးႏြယ္ကေလးမ်ား လႈပ္႐ွားယိမ္းထုိးေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။
ထုိမီးခြက္ႀကီး ကုိ ေလးေလးစားစားလာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနေသာ ပရိသတ္ ဗုိလ္ထုလည္း စဲသည္ဟူ၍ မ႐ွိ ေတာ့ပါ။

ထုိေအာင္မုဒ္ႀကီးကုိ သံႀကိဳး၀ုိင္းႏွင့္ လူသြားလမ္းေက်ာက္ျပား ပလက္ေဖာင္းပတ္လည္၀ုိင္းရံထား သည္။ ထုိအ၀ုိင္းႀကီးအျပင္မွ ယာဥ္ရထားတုိ႔သြားရန္ လမ္းက်ယ္ႀကီး ၀ုိင္းထားျပန္သည္။ ၎လမ္း က်ယ္ အ၀ုိင္းႀကီးကုိ ဦးတုိက္လ်က္ ေျဖာင့္တန္းေသာ လမ္းမႊာဆယ့္သံးခုထက္မနည္း ေဖာက္လုပ္ ထားပါသည္။

' ေအာင္မုဒ္ 'ကုိ ဗဟုိရ္ထား၍ ဦးတုိက္ေနၾကေသာ လမ္းမ်ားမွ မွတ္မိသမွ် အမည္မ်ားမွာ အယ္ဗဒူး ဒီလ္ဂရီအမ္း။ အယ္ဗဒူးဒီခၽြဲမၸဇလီေဇး။ အယ္ဗဒူးဖုိ႔ခ်။ အယ္ဗဒူးဗစ္တာဟူကုိး။ အယ္ဗဒူးကလီးဗား။ အယ္ဗဒူး ဒုိင္ယာနား။ အယ္ဗဒူးမာဘူးရယ္။ အယ္ဗဒူးဒီဖ႐ုိင္းလင္း။ အယ္ဗဒူးတုိ႔ခ်။ အယ္ဗဒူး၀ါးဂရမ္း။ အယ္ဗဒူး မဂၢဟြန္း။ အယ္ဗဒူးကာတြန္းစေသာ လမ္းအမည္မ်ားျဖစ္၍ အယ္ဗဒူး ဗစ္တာဟူကုိးလမ္းမွာတည္းခုိရာ ေဟာ္တယ္ ဗစ္လာစိန္႔ဟုိႏုိးေရးဒလူး႐ွိေနသျဖင့္ လမ္းထိပ္ထြက္ ေလွ်ာက္လုိက္တုိင္း ထုိ ' ေအာင္မုဒ္ ' ႀကီး ကုိ အၿမဲေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
အျမင့္မွ ဆီးၾကည့္ရေသာအခါမ်ားတြင္ လမ္းက်ယ္ႀကီးေတြဆယ့္သံုးေလးခုစု၍ ဦးတုိက္ေနေသာ ေအာင္မုဒ္ႀကီးမွာ ပင့္ကူအိမ္၏ အလယ္ ဗဟုိခ်က္မေနရာႀကီးပမာ သြားလုိရာလမ္းကုိ အလြယ္ တကူ ထြက္သြား ႏုိင္ေသာ ဌာနႀကီးတခုကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိအခ်ိန္သည္ (ဆန္းမားေဟာလီးေဒး) ျဖစ္၍ အရပ္ရပ္အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားေတြ အနားယူ လည္ပတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ႏုိင္ငံျခား ဟည့္သည္ေရာ၊ ႏုိင္င့တြင္းဟည့္သည္ ေရာ ေနရာတုိင္း ေသာေသာႂကြယ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္တြင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အိမ္ေတြ၊ ႐ံုးေတြက အလုပ္သမား ေတြကလည္း အနားယူခ်ိန္ေပးရေသာေၾကာင့္ ဘယ္အိမ္မဆုိ ကုိယ့္မီးဖုိေခ်ာင္ကုိယ္၀င္ေနရခုိက္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တေန႔မွာ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ အတြင္း၀န္ မစၥတာစပီးဘက္ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးမစၥစ္ စပီးဘက္တုိ႔ က ခင္မင္စြာ လာေရာက္ဖိတ္ေခၚ ဧည့္ခံၾကသည္ႏွင့္ သူတုိ႔အိမ္သုိ႔ လုိက္သြားရပါသည္။
အတြင္း၀န္ မစၥတာ စပီးဘက္၏ ဇနီးမွာ ဗမာျပည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ဆာေပၚထြန္းႏွင့္ ေဒလီေပၚထြန္း တုိ႔၏ သမီးျဖစ္၍ အဂၤလိပ္လုိ၀တ္ေသာ္လည္း ဗမာစကားကုိ ရခုိင္သံမပါ၊ ဗမာကဲ့သုိ႔ ေလယူေလ သိမ္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာဆုိႏုိင္႐ံုမက အင္မတန္လည္း သြက္လက္ေဖာ္ေ႐ြလွသည္။

သူတုိ႔အိမ္မွာ ဗမာျပည္၏ အထိမ္းအမွတ္၊ ဗမာအသံုးအေဆာင္အလွအပမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခန္းမွာ ျခယ္လွယ္ မြမ္းမံ ထားပါသည္။ အိမ္ေစမ်ား ေဟာလီးေဒးေပးထားရေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္ေစကာမူ အိမ္ တြင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြ ျပဳျပင္စီမံထားၿပီးျဖစ္၍ ဘာမွ်လုိေသေလးမ႐ွိေတာ့ပါ။
အိမ္တြင္ ဧည့္ခံမႈ စားေသာက္မႈၿပီးစီးေသာအခါ မစၥတာ စပီးဘက္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ သူတု႔၏ ကား ႏွင့္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕လံုးကုိ လမ္းတုိင္းေစ့ နွံ႕ေအာင္ တေနကုန္ ကားေမာင္းပုိ႔ျပန္ပါသည္။ လယ္လုိ႔ မကုန္ႏုိင္ ေအာင္ က်ယ္၀န္းေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ကားဘီးရာမ်ားထပ္၍ထပ္၍ လာသည္ဟုပင္ ထင္မိ ပါသည္။

ေရာက္ခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား မၾကာခဏ ဆင္း႐ုိက္ရသည္မွာလည္း နားရသည္မ႐ွိ ေတာ့ပါ။ သုိ႔ေစကာမူ ဓါတ္ပံု႐ုိက္ယူစရာ ေနရာမ်ားေပါလြန္းသျဖင့္ အားရတင္းတိမ္ျခင္းမ႐ွိႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရ ပါေတာ့ သည္။
သ့ေမွ်ာ္စင္ႀကီးႏွင့္ ၎ အနီးတ၀ုိက္မွာ ဓါတ္ပံု႐ုိက္စရာ အလွဆံုးေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ နပုိလီယံသခ်ႋဳင္းဂူ၊ ဘုရား႐ွိခုိး ေက်ာင္းႀကီး၏ အတြင္းတြင္လည္း ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခ်င္စရာေတြေပါသျဖင့္ ၃-၄ေခါက္ ဆက္တုိက္ သြားရ ပါေသးသည္။

စိန္းျမစ္၏ အလယ္ကၽြန္းတြင္ လြမ္းခ်င့္သဖြယ္ ဟုိေ႐ွးႏွစ္မ်ားစြာက တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနာ္တိဒိန္ ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီး၏ ပတ္၀န္းက်င္ တ၀ုိက္မွာလည္း မ်က္လံုးထဲက မထြက္ႏုိင္ေအာင္ ေရေရာင္ ေနေရာင္ ႏွင့္ ဓါတ္ပံု႐ုိက္ယူခ်င္ေအာင္ ေသြးေဆာင္၍ ပဏာဟပ္လ်က္ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ေက်ာင္းေဆာင္ အတြင္းရွိ သစ္ပင္ ပန္းႏြယ္ကလည္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ အုဌ္တံတုိင္းႀကီး ၏ ေအာက္ေျခ ျမစ္ေရ ထဲမွာ တဲြလိတဲြေလာင္းက်ေနေစလွ်က္ အလွကုိသဘာ၀က်ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေပးထား ၾကသည္။

ေက်ာင္းေျမႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္မွာ ႏုိင္ငံတကာက ေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရပါ သည္။ ထုိပရိသတ္ေတြမွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားအစား႐ွိပါလိမ့္မည္။
ေဟာလီေဒး အတြင္း အေပ်ာ္ခရီးထြက္သူမ်ားလည္း ပါသည္။ ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရဗဟုသုတ ႐ွားမွီး သူေတြလည္းပါသည္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံငယ္ကေလးေတြက မစ္႐ွင္အဖဲြ႕တခု နာမည္တပ္ခါ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚလာၾကသူ ေတြလည္း ပါပါသည္။

အကပ္ေကာင္း၊ အမေကာင္း၊ အဆုိ အငုိေကာင္းေသာေၾကာင့္လည္း နားေအးၿပီးေရာလုိ႔ တြန္းပုိ႔ လုိက္ရသူေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံတခုခုမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးဦးလာတုိင္း အေခၽြအရံ အတုိင္ပင္ခံ အျဖစ္ ႏွင့္ လုိက္ပါခြင့္ ရလာတတ္ၾကူူ၊ ပါေတာ္မူအေခ်ာင္သမားေတြလည္း ပါသည္ဟု တဆင့္စကားၾကား ရပါသည္။ ေျပာသည့္အတုိင္းလည္း ဟုတ္ပံုရပါသည္။ ဘယ္ေနရာၾကည့္လုိက္ ၾကည့္လုိက္ မွန္မုိး ႏွင့္ ခရီးသြား ဘတ္စကားႀကီး ေတြမွာ သူတုိ႔ၿမိဳ႕႐ြာ ဆုိင္းဘုတ္ စာတမ္းေတြထုိးၿပီး ႏုိင္ငံျခားလူအမ်ိဳး မ်ိဳး၏ မ်က္ႏွာ မ်ိဳးစံုေတြကုိ ေနာ္တီးဒိန္ဘုရားေက်ာင္းေျမျပင္တြင္ ေ႐ွာင္မလြတ္ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ေန ရပါသည္။

ေနာ္တီဒိန္းဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီး၏ ရာဇ၀င္ အထုပၸတၱိကုိေတာ့ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း သိ႐ွိၾကၿပီးျဖစ္ၾက လုိ႔ ဗမာျပည္ အတြက္လည္း အထူးသျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးေနဘုိ႔ လုိေတာ့မည္မထင္ပါ။
ျပင္သစ္ျပည္ ကုိ မေရာက္ဘူးဘဲႏွင့္ပင္ ယခင္ေခတ္ေဟာင္းတုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာျပသြားတဲ့ ' ခါးကုန္းႀကီး ႏွင့္ ေနာ္တီဒိန္းဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီး' ႐ုပ္႐ွင္ ဇာတ္ကားမွာ ဒီဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္း အေဆာက္အဦးႀကီးရဲ႕ အတြင္းအျပင္ ပတ္၀န္းက်င္တ၀ုိက္၌သာလွ်င္ ဇာတ္အိမ္ ဇာတ္ကြက္ဆင္ၿပီး ႐ုိက္ကူး ထားတဲ့ကား ျဖစ္ေလေတာ့ လူကုိယ္တုိင္ ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ ႀကိဳႀကိဳၾကားၾကား မက်န္သြားၾကည့္ရသည္ႏွင့္မျခား ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ အမ်ားေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးသည္ျဖစ္လုိ႔ အားလံုး ဘဲမွတ္မိေကာင္း မွတ္မိပါလိမ့္မယ္။
႐ုပ္႐ွင္ ႐ုိက္နည္း ပရိယာယ္အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ အနီးကပ္႐ုိက္ရတဲ့ ႐ုိက္ကြင္းခန္းမ်ားမွာ အတုျပဳလုပ္၍ ႐ုိက္ကူး ထားေစကာမူ ဒီအတုကုိ တူေအာင္ အက်အနဖန္ဆင္းထားတဲ့ အတုျဖစ္ေလေတာ့ မူရင္း ႏွင္ဘာမွ် မျခားနား တဲ့ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေနပါသည္။

အကယ္၍ ေနာ္တီဒိန္းဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ ေရာက္လာေစဦးေတာ့ ဤမွ်ေလာက္ စံုစံုလင္လင္ အထဲ၀င္ အျပင္ ထြက္တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၾကည့္ႏုိင္သည္ထားဦးေတာ့။ ဘံုေဆာင္ အထြတ္အဖ်ား ကေလးမ်ားကုိ အသဲယားေလာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္သြား၀ံ့ၾကမည္ မထင္ပါ။

သုိ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာစာမွာ လာလာသမွ် ပရိသတ္ႏွင့္ မွန္အမုိးၿမိဳ႕ ပတ္ဘတ္စ္ ကားႀကီးမ်ားကုိ ထုိးေဖာက္ေက်ာ္လႊား၍ အနီးအနား တ၀ုိက္ကုိ လွည့္လည္၍ ဓါတ္ပံု ႐ုိက္ၾကပါသည္။
ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးက ႀကီးလြန္းသျဖင့္ ဓါတ္ပံုကုိ အျပည့္ရႏုိင္ရန္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွခြာ၍ ႐ုိက္ရသည္က တမ်ိဳး အနီးအနား တုိး၍ ခ်ိန္ရသည္ကတျဖာ ပူးခ်ီ ခြာခ်ီ လုပ္ရလြန္းသျဖင့္ ၾကာေတာ့ ေျခေညာင္း လာရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး လက်္ာဘက္ ေမွ်ာ္စင္တခုမွာလည္း ျငမ္းမ်ားဆင္၍ မြမ္းမံေနခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနီးအပါး က ျဖတ္သြားရာမွာ အေပၚက တခုခုျပဳတ္က်ေလမလား ဟုစိတ္မလံုေအာင္ ႐ွိသည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူတုိ႔ ပိသုကာ မ်ားမွာ အလြန္တရာ စည္းကမ္းေသ၀ပ္သူ မ်ားျဖစ္လုိ႔ စုိးရိမ္မႈ႕မွာ အပုိသာျဖစ္ေစပါသည္။

သည္တေခါက္မွာ အေမရိကန္သံ႐ံုးအတြင္း၀န္ မစၥတာ စပီးဘက္ႏွင့္ ဇနီးမစၥစ္စပီးဘက္တုိ႔ အတူ ပါေသာေၾကာင့္ ကားကုိ ေတာ္ရာမွာ ရပ္ထားၿပီး စကားတေျပာေျပာႏွင့္ မေမာႏုိင္ မပမ္းႏုိင္ လမ္း ေလွ်ာက္ရင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကပါသည္။

ေနာ္တီဒိန္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးမွာ ျမစ္လယ္ကၽြန္းတြင္ တည္ထား၍ ျမစ္ႏွစ္ဘက္မွ အုတ္တံတား ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ခါ ယာဥ္ရထားေတြ ဥဒဟုိသြားလာေနေသာ လမ္းႀကီးမ်ား႐ွိသည္။ ျမစ္တဘက္ တခ်က္႐ွိ ေအာက္ေျခ ကမ္းအနိမ့္ပုိင္း မွာလည္း လမ္းေလွ်ာက္ရန္ေနရာမ်ား၊ ထုိင္ရန္ အရိပ္အာ၀ါသ မ်ားႏွင့္တကြ ေရစပ္တြင္ ေအးေအး လူလူ မပူမပင္ ငါးမွ်ားေနၾကသူေတြလည္း တသီတတန္းႀကီး ႐ွိေနၾကပါသည္။
ျမစ္ေရယာဥ္ သည္ တည္ၿငိမ္စြာ စီးဆင္းလ်က္ ႐ွိသည္။ ေက်ာက္ဒုကၽြန္းငယ္ေပၚ တည္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အဦး က ပုိလုိ႔ပင္ တည္ၿငိမ္လ်က္႐ွီပါေသးသည္။

မစၥစ္စပီးဘက္ႏွင့္အတူ ကမ္းေျခအနိမ့္ပုိင္းကုိဆင္း၍ အစီအရီ ငါးမွ်ားေနၾကေသာ လူေတြကုိ သြား ၾကည့္ရာ ဘာမွ မယ္မယ္ရရမေတြ႕ရ။ သူတုိ႔ေနာက္ပုိင္းကမ္းပါးေစာင္း႐ွိ အုတ္နံရံတေလွ်ာက္မွာ ျဖင့္ အလြန္ နံေစာ္ ေသာ တပုိတပါးသြားထားသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားက ေလေသြးရာရနံ႔ႀကိဳင္လ်က္ ႐ွိသည္။ ဤသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္ေနရာႀကီးတြင္ ေခ်းနံ႔ေသးနံ႔ တလိႈင္ လိႈင္ ျဖစ္ေနျခင္းကား ေတေလ ဂ်ပုိးမ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားသူတုိ႔ က်က္စားရာ ေနရာႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ထင္ပါသည္။

သူတုိ႔သည္ ေပါင္းကူးတံတားေတြေအာက္ေျခမွာ ေန႔ေန႔ညည ၀င္၍ မုိးခုိျခင္း၊ ထင္ရာျမင္ရာ လုပ္ကုိင္ ျပဳမူျခင္း၊ အေပါ့အေလးသြားလုိက ဤအနီးအပါးတြင္သာ တာ၀န္မဲ့ စြန္႔ပစ္ၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ အစုိးရနဲ႔ ျမဴနီစီပယ္ပင္တာဆီးလုိ႔ ႏုိင္ပံုမေပၚေပ။
သည္အထဲ မွာ ဓါတ္ပံုဆရာက တေမွာင့္ပင္။ ျမစ္ေရာ၊ ကၽြန္းေရာ၊ တံတားေရာ၊ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာင္ေရာ၊ ငါးမွ်ားသူ ေတြပါ တပါတည္းအေ၀းမွ ေနၿပီး ဓါတ္ပံု႐ုိက္လုိျပန္ေသးတယ္။ ခဏရပ္ ေနပါအံုးဆုိသျဖင့္ နံနံ ေစာ္ေစာ္ ႏွင့္ပင္ မစၥစ္စပီးဘက္ႏွင့္ အတူရပ္ေနရျပန္ပါသည္။

ထုိမွတခါ ကျပာကရာ ေျပးတက္လာၾကၿပီး အုတ္႐ုိးတံတုိင္းႀကီးတေလွ်ာက္ ေရာက္လာေတာ့ လမ္းေဘး တဘက္ တခ်က္ ဆုိင္တဲကေလးခ်င္းယွက္ၿပီး တသီတန္းႀကီးေတြေတြ႕ရတဲ့ စာအုပ္ အေဟာင္းဆုိင္ ကေလး ေတြျဖစ္ပါသည္။
ညေစ်းတန္းတုိ႔၊ တ႐ုပ္တန္းတုိ႔က ဆုိင္တန္းေတြႏွင့္ ထူးမျခားနားပင္။ တခုေတာ့ရွိသည္။ သူတုိ႔ ဆုိင္ေတြက စာအုပ္ေဟာင္းမ်ိဳးစံုကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေရာင္းၾကသည္။ ဘာ စာအုပ္ေဟာင္းကုိ လုိခ်င္လုိခ်င္၊ ဤဆုိင္ေတြတြင္ ၀င္႐ွာလွ်င္ လုိခ်င္ဒါအားလံုးရႏုိင္သည္။

ေစ်းကလည္းေပါလွပါသည္။ စာအုပ္ႏွင့္အတူ ပူးတဲြေရာင္းခ်ေသာ အျခားေရာင္းကုန္တခုမွာ ပန္းခ်ီ ဆရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔၏ စုတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါေသာ ဆီေဆး၊ ေရေဆး ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါ သည္။
ပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ လုိရာရႏုိင္ပါ၏။ သစ္သီးပန္းမလ္ပံုႀကိဳက္သေလာ။ အိမ္ပံု၊ တုိက္ပံု ႀကိဳက္သေလာ၊ ရႈေမွ်ာ္ခင္းပံု ႀကိဳက္သေလာ။ ျပင္သစ္၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အေဆာက္အဦး လူပုဂၢိဳလ္ တုန႔၏ပံုမွအစ၊ တိရိစၦာန္၊ ျမင္း၊ ႏြား၊ ေခြး၊ ၀က္ ဆိတ္ ကအစ၊ ၾကက္၊ ငွက္အထိ ႀကိဳက္ ရာေ႐ြးေပေတာ့။ ဗီကာဆုိ တုိ႔ ေရးနည္း မွ အတုယူခဲြထုတ္လာၾကတဲ့ ဘာမွန္းမွမသိရတဲ့ ေရပံုးမ်ိဳးေတြ ကတမ်ိဳး၊ အေတာ္လည္း စံုပါေပတယ္။ စုတ္တန္ ႐ွင္ပန္းခ်ီဆရာတုိ႔ရဲ႕ လက္ရာကေတာ့ အညံ့စား အေ႐ွာ္စားကအစ အေတာ္ကေလး ေကာင္းတဲ့ အေကာင္းစား နဲ႔ ေက်ာင္းသား လက္သင္ကေလး ေတြပါ ေရးပုိ႔ၾကတာထင္ပါရဲ႕။

အနီးအပါးမွာ ဆံမုတ္ဆိတ္ဖားဖား အ၀တ္အစားအေပါက္အၿပဲနဲ႔ တေယာက္ထဲ ထုိင္ေရး၊ ေရာင္းေနတဲ့ လက္ငင္း ပန္းခ်ီ ဆရာေတြကုိလည္း ႀကိဳၾကားေတြ႕ရပါေသး သည္။
၀ယ္သူေတြရွိ၍ ေရာင္းသူေတြျပည့္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံဆီမွာ ပန္းခ်ီကားကေလးမ်ားကုိ အိမ္တုိင္း အိမ္တုိင္း တတ္အားသေ႐ြ႕ ဆဲြခ်ိတ္ထားတတ္ၾကတဲ့ အေလ့႐ွိၾကသည္။ သည္လုိဆုိင္ မ်ိဳးေတြက ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ ေတြကုိ သူ႔၀န္သူ႕အား ၊ သူ႕မွ်ားႏွင့္သူ႔ေလးဆုိဒါလုိ ေ႐ႊဒဂၤါးေထာင္ ေသာင္းခ်ီ မေပး မ၀ယ္ႏုိင္သူမ်ားက လာ၍ ၀ယ္႐ွာၾကသည္။
၀က္သား၊ ၾကက္သားအီေအာင္ စားေနရတဲလူက တခါတရံ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းကေလး၊ ျငဳပ္သီးေထာင္း ကေလးစားခ်င္စိတ္႐ွိသလုိ ပန္းခ်ီေက်ာ္ကားေတြ ေ႐ႊဒဂၤါးေထာင္ေသာင္းေပး၀ယ္ႏုိင္တဲ့ သူေဌးႀကီး ေတြ ကလည္း ဆင္းရဲသား ပန္းခ်ီကားဆုိင္တန္းမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး အႀကိဳက္ေတြ႕ရင္ ထုိက္သေရြ႕ ၀ယ္ယူ ခ်ီးျမႇင့္သြားၾကပါသည္။ ဒီလုိအခါမ်ိဳးမွာ အဲဒီပန္းခ်ီဆရာဟာနာမည္ရခ်က္ေကာင္း မိၿပီး လူသိသူသိမ်ားလုိ႔ ထင္႐ွားခ်င္လည္း ထင္ရွား သြားတတ္ပါေတာ့သည္။

ျပင္သစ္ျပည္၏ အထြတ္အထိပ္ေကာင္းစားႀကီးပြားထြန္းကားခ်ိန္သည္ ဥေရာပတခြင္၌ ေရွးက်ခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္သည္။ နပုိလီယံ ဘုရင္မင္းဆက္တုိ႔၏ လက္ထက္မွာ မီးကုန္ယမ္းကုန္ တက္ခဲ့ သေလာက္ ေနာက္ပုိင္း တြင္  ပထမကမၻာစစ္ ဂ်ာမနီတုိ႔ ဒဏ္ကုိခံလုိက္ရသည္အတြက္ တစတစ က်၍ က်၍ လာခဲ့ ေစကာမူ ပါရဂူႀကီးမ်ား၊ ပညာ႐ွိႀကီးမ်ား သုခုမအႏုပညာဆရာႀကီးမ်ား၏ စက္မႈ လက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔မွာ ယေန႔ တုိင္ေအာင္ လက္ရာထင္၍ က်န္ရစ္သည္မွာ ဘယ္ႏုိင္ငံႏွင့္မွ် မယွဥ္သာေအာင္ ေျမာက္မ်ား လွပါေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕သည္ ေ႐ွးေဟာင္း အႏုပညာ ျပတုိက္ႀကီး တခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ တုိ႔သုိ႔ ေမွ်ာ္လုိက္တုိင္း အထိကရအေဆာက္အဦး အမွတ္အသားႀကီးမ်ားမွာ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ေတြ႕ေနရသည္ခ်ည္းပင္။ ဗစ္တာဟုဂုိးလမ္းထိပ္ေအာင္မုခ္၀ လမ္းခြဆံုမွ အေ႐ွ႕ ဘက္သုိ႔ ေမွ်ာ္လုိက္ လွ်င္ အဆုိပါ ေနာ္တီဒိန္းဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီး၏ ေခါင္းေလာင္းဘံုေဆာင္ႀကီး ကုိျမင္ေန ရသည္။
ဤ ေက်ာင္းႀကီးမွာ သကၠရာဇ္ (၈)ရာစုႏွစ္ေလာက္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း႐ွစ္ရာေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းအုိမင္းလွၿပီဟုဆုိရေစကာမူ ပ်က္ပ်က္စီးစီးမ႐ွိ၊ ဘံုေဆာင္အထြတ္အျမင့္္မွာ ခ်ယ္လွယ္ ထုလုပ္ထားေသာ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ထုမ်ားက ေက်ာက္သား ေက်ာက္ဆစ္ပညာ၏ အေသးစိပ္ လက္ရာ၊ အႏုပညာအရာ ၌ ငါတုိ႔ျပင္သစ္ကုိ ဘယ္သူမွမမွီပါဘူး...ဟု ဆုိေနသည့္အလား ေမာ္ေမာက္စြာ ေဖာ္ျပလ်က္ ႐ွိပါေသးသည္။

အမြမ္းအမ့ အျပင္အဆင္သမားတုိ႔ကလည္း အနည္းငယ္ ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးသည္ႏွင့္ တခ်က္တည္း လက္ရာ မပ်က္ အျမန္ေဖးမျပဳျပင္ထားၾကသည္။
ျပင္သစ္လူမ်ိဳး စာေရးဆရာႀကီး ဗစ္တာဟူးဂုိးသည္ ဤေနာ္တီဒိန္း ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ ေနာက္ခံ ျပဳလ်က္... သည္ဟန္႔(ခ်)ဘက္ေဟာ့ေနာ္တီဒိန္း ဟူေသာ ၀တၳဳႀကီးကုိ ေရးခဲ့သည္။
႐ုပ္႐ွင္ ရာတုိ႔ကလည္း ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ အရသာေဖာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဆရာႀကီး ဗစ္တာဟူစုိး ၀တၳဳတပုဒ္ျဖစ္ေသာ (လီမစ္ဆက္ဆေဗးလ္)ကုိလည္း ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားအျဖစ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တြင္ အခန္႔သင့္၍ ၾကည့္ခဲ့ရပါေသးသည္။

႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္သူတဦးသည္ ငတ္ေနေသာမိသားတစုကုိ သနားလွသျဖင့္ ေပါင္မုန္႔တလံုးကုိ ခုိးေပး မိသည္။ ေပါင္မုန္႔ကုိ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ထား၍ တရားသူႀကီးေ႐ွ႕တြင္ အမႈစီရင္ၿပီးေသာ အခါ ေထာင္ဆယ္ႏွစ္ခ်လုိက္ၿပီး သက္ေသခံပစၥည္းေပါင္မုန္႔မွာ အမိႈက္ျခင္းထဲ ထည့္လုိက္သည္။ ငတ္ေနေသာ မိသားစု မွာလည္း ေပါင္မုန္႔ကုိ မစားလုိက္ရ။ သားေရက်လ်က္ က်န္ရစ္သည္။

ငတ္ျပတ္မႈကုိ မ႐ႈစိမ့္၍ ခုိးေပးမိေသာ တရားခံမွာလည္း ေထာင္ဆယ္ႏွစ္က်သြားရာက ထုိေခတ္ အက်ဥ္းသား မ်ားခံစားရေသာ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းႀကီးတပါး၏ အဆံုးအမ ေၾကာင့္ ခုိးခ်င္ေသာ ညာဥ္ကုိေဖ်ာက္လ်က္ ေနာက္ထပ္ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကုိ ကူညီရင္း ကံတခ်က္မရာမွ သူေဌး ၿမိဳ႕ေတာ္န္ႀကီးဘ၀ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔တုိင္ေအာင္လည္း ဒုကၡေရာက္ သူမ်ားကုိ ကူညီ တတ္ေသာ စိတ္ေကာင္းတခုေၾကာင့္ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး  ေရာက္ခဲ့ရာ ျပင္သစ္သူပုန္ ေက်ာင္းသားတဦးကုိ ပုလိပ္ႏွင့္ ႐ုိက္ပဲြျဖစ္ရာမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ကယ္ဆယ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ျပည့္တန္ဆာမ တဦး၏ သမီးကုိ ကယ္ယူထားလုိက္ရေသာ သူ၏ ေမြးစားသမီးကေလးႏွင့္ သူပုန္ ေက်ာင္းသားတုိ႔ ခ်စ္ခင္ ဆက္သြယ္မိ သည္မွအစ၊ ေနာက္ထပ္ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ခဲ့ရသည္။
သုိ႔ရာတြင္ သူ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေစတနာ၏ အက်ိဳးတရားကုိ ခံစားရပံုမ်ားျဖစ္၍ စာေရးသူ၏ ရည္ ႐ြယ္ခ်က္ ကုိ အကြက္က်က် သဘာ၀မိမိႏွင့္ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ႐ုပ္႐ွင္ဆရာတုိ႔က ႐ုိက္ကူးျပသ ႏုိင္ပါေပသည္။

ျပင္သစ္စာေရးဆရာႀကီး ဗစ္တာဟူးဂိုးအား ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတုိ႔ မည္မွ် ေလးစားသနည္းဆုိလွ်င္ ဗစ္တာဟူးဂုိး ဟု အမည္ေပးထားေသာ လမ္းက်ယ္ႀကီးထိပ္တြင္ ဆရာႀကီး ဗစ္တာဟူးဂုိးအထိမ္း အမွတ္ ပန္းၿခံႀကီး တခု ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းႏွင့္ထားသည္။ ဆရာႀကီး၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ဆုိလွ်င္ ထုိလမ္းႀကီး တလမ္းလံုး သည္ မီးပံုးမီးလံုးမီးပြင့္ခုိင္တုိ႔ျဖင့္ အိမ္တုိင္းေစ့ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီးထြန္းညႇိအေလး ျပဳၾကသည္။ သူ၏ ထူးျခားေသာ စာအရသာမ်ားကုိ စၿမံု႕ျပန္ၾက၊ ကျပၾက၊ ဂုဏ္ျပဳၾကေတာ့သည္။

ေနာ္တီဒီန္း ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းႀကီးေလာက္ ေရွးမက်ေသာ္လည္း ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ဘယ္ေနရာကျဖစ္ ျဖစ္ မားမားႀကီး ေတြ႕ေနရေသာ အေဆာက္အဦႀကီးတခုမွာကား အပၸါယ္တာ၀ါးေခၚ သံေမွ်ာ္စင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ (အလ္လစ္ဇႏၵာဂတ္စတပ္အပၸါယ္)ေခၚ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးက ႀကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ ေသာေၾကာင့္ ၎ အင္ဂ်င္နီယာ ပိသုကာ၀ိဇၨာႀကီး၏ အမည္ကုိယူ၍ အပၸါယ္တာ၀ါးဟူေသာအမည္ ျဖင့္ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ႐ွိပါသည္။

ဤ အပၸါယ္ တာ၀ါး သံေမွ်ာ္စင္ႀကီး၏ အျမင့္မွာ ေပေပါင္း ၉၈၄-ေပျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္စင္ႀကီး ေဆာက္ လုပ္ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ ကိစၥမွာ ၁၈၈၉-ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပဲရစ္ျပပဲြႀကီးအတြက္ အမွီေဆာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျပပဲြႀကီးၿပီးစီးေသာ္လည္း ဤမွ်လွပခုိင္ခန္႔သား နား၍ အံ့တပါး ျဖစ္ေနေသာ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၀ုိင္ယာလက္ဌာနတခု အျဖစ္၎၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကုိ အျမင့္မွ စီးၾကည့္ရန္ ဌာနအျဖစ္၎၊ အလွၾကည့္ စရာထားခဲ့ရာ ယခုအခါ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၄-ႏွစ္ တုိင္ခဲ့ေလၿပီ။

ဤေမွ်ာ္စင္အနီးသုိပမသြားမွီ၊ အေ၀းမွ ၾကည့္၍ လွေသာ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပံု႐ုိက္ယူရျပန္သည္။ ႐ုပ္ ထု႐ုပ္လံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပဳျပင္ထားေသာ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားေပၚမွ၎၊ လမ္းက်ယ္ႀကီးမ်ား မွ၎၊ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးကုိ ျမင္ေနရာအရပ္မွ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ဓါတ္ပံု႐ုိက္လ်က္႐ွိေသာ အေ၀းေရာက္ အေပ်ာ္ ထြက္လာေသာ လူအုပ္စံုေတြက မုိဘီကင္မရာကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံု ႐ုပ္႐ွင္႐ုိက္သြားၾကသည္ တုိ႔ကလည္းမ႐ွားပါ၊ သူအနီးအပါးသုိ႔ မေရာက္ခင္ ေမွ်ာ္စင္ပါတ္၀န္းက်င္တ၀ုိက္ က်ယ္၀န္းေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးအတြင္း ျမက္ခင္းစိမ္းလဲ့လဲ့မွာ အေမာေျပ ထုိင္စရာခင္းက်င္းထားေသာ ကုလား ထုိင္ေတြ၊ ေရပန္းေ၇ေဖါက္တိန္ကေလးမ်ားအစီစီႏွင့္ စိတ္ၾကည္လင္ ေအးျမေစရန္ ဖန္တီးျပဳျပင္ ထားေလသည္။

သုိ႔ႏွင့္ ၉၈၄-ေပျမင့္ေသာ အပၸါယ္တာ၀ါးသံေမွ်ာ္စင္ႀကီးေအာက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ၊ ေမာ့၍ ၾကည့္ လုိက္လွ်င္ တိမ္တုိက္ကုိ ထုိး၀င္ေနသေယာင္ေယာင္ တေဖြးေဖြးႏွင့္ ေျပာေနေသာ တိမ္တုိက္မ်ား ေၾကာင့္ သံေမွ်ာ္စင္ႀကီးပါ၊ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ေျပးသြားေနသလုိ ထုိမွ် ရင္ဖုိစရာေကာင္းေအာင္ ျမင့္မတ္ေသာ အကာအရံ မ႐ွိသည့္ သံျပႆဒ္ႀကီးကဲ့သုိ႔ ထီထီႀကီး ျဖစ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးႀကီးေပၚသုိ႔ အေပ်ာ္တက္ၾကည့္ ၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားကလည္း ေန႔ စဥ္ႏွင့္အမွ် စည္ကားလွသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖင့္  တက္သြားေသာေလွကား၊ ထုိ႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဒာတ္အားႏွင့္ဆဲြေသာ သံရထားငယ္ ကေလးမ်ားႏွင့္အျမင့္ဆံုးသုိ႕ေရာက္ေအာင္ တဆင့္ တက္ခါ၊ လဟာျပင္ကုိ ငံု႔ၾကည့္သူမ်ားမွာ ပ႐ြက္ဆိပ္ ကေလးေတြ တုိင္တက္ေနသည္ႏွင့္မျခား ေတြက ျမင္ေနရပါသည္။

ေမွ်ာ္စင္ႀကီး၏ ပံုပန္းသ႑ာန္မွာ ေအာက္ေျခေလးေခ်ာင္းခံ၍ ေလးမ်က္ႏွာဒုိးယုိေပါက္ ေပါင္းကူးဂံုးႀကီးမ်ား အျဖစ္ အေျခတည္ၿပီးမွ အေပၚထပ္ တက္လာေသာ ပထမထပ္တြင္ ေျခေလး ေခ်ာင္းကုိ၊ ကလပ္စည္း တခုဖဲြ႕လုိက္ျပန္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေျခေလးေခ်ာင္းကုိက်ဥ္း၍ျမႇင့္သြားၿပီး ဒုတိယ ကလပ္စည္းတခု ဖဲြ႕လုိက္ၿပီးေနာက္၊ တတိယအထပ္တြင္မူ ေျခေလးေခ်ာင္းမွာ တခါတည္း စည္းလံုး၍ အေပၚသုိ႔ တေမွ်ာ္ တေခၚႀကီး ျမင့္တက္သြားသည္။ အဆံုးစြန္းျဖစ္ေသာ ထိပ္ဖ်ားတြင္က အိမ္ငယ္ တေစာင္စားမွ်႐ွိမည္။ အခန္းအဖဲြ႕တခုႏွင့္ အေပၚမွ ေခါင္းခ်ဳပ္ ျပႆဒ္ အထြတ္လုိလုိ သ႑ာန္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္စင္ႀကီးတခုလံုး၏ အေဆာက္အဦးျပဳလုပ္ထားပံုမွာ သံျငမ္းထည္ေတြႏွင့္သာလွ်င္ အကာအရံ အပိတ္အဖံုးမ႐ွိဒုိးယုိေပါက္ႀကီး ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အေပၚပုိင္းကုိ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ေရနံေခ်ာင္း ဆီက ေရနံတြင္းလုိလုိ ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္၍ အေျခေလးေခ်ာင္းျဖင့္ ၿပီးအပ္ေသာ ေပါင္းကူးဂံုးေပါက္ႀကီး ေအာက္ေျခ ကုိ၀င္မိလွ်င္ လဟာျပင္ႀကီးပမာ ေလတဟူးဟူး တုိက္ေအာင္ က်ယ္၀န္းလွသည္။

ေမွ်ာ္စင္တ၀ုိက္ မွာ သံေၾကးခဲတုိ႔ႏွင့္ ေရာင္းခ်တဲ့ ေမွ်ာ္စင္ပံု ကေလးမ်ားမွာ တလက္မခန္႔မွ အစ တထြာ တမုိက္ အထိ ႐ွိသည္ အျခားႏုိင္ငံက ဆုိင္ေတြလုိပင္ ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာင္းကုန္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ႐ွိပါသည္။ ေမွ်ာ္စင္ေအာက္မွ ကူးသန္းသြားလာလွ်က္႐ွိေသာ လူမ်ားမွာ ဆင္ႀကီး တေကာင္ ၀မ္းဘုိက္ေအာက္တြင္ ေျပးလႊားျမဴးူးေနေသာ ႂကြက္ငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္သာ တူေနပါ ေတာ့သည္။ ေပါင္းကူးဂံုးႀကီးေပၚသုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဓာတ္ေလွကား၊ ဓာတ္ရထားငယ္တုိ႔ႏွင့္ ပုိက္ဆံ ေပးတတ္ၾကေသာ လူတစု၏ ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ ဆူညံသံမ်ားမွာ ေလထဲတြင္ တဟဲဟဲ ေရာ ပါလ်က္ ႐ွိၿပီးလွ်င္ ပုိက္ဆံမေပးရေသာ ႐ုိး႐ုိးသံေလွကားမ်ားမွ အေမာခံၿပီး ကုတ္ကပ္ တြယ္တက္ ေနသူေတြ ကလည္း မ႐ွားလွပါ။

အေပၚထပ္မ်ားမွာ အေစာင့္အေ႐ွာက္ေတြလည္းထားရပါေသးသည္။ အေပ်ာ္လာေသာ လူေတြ ထဲမွာ တခါတခါ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ႐ူးခ်င္ႏွမ္းခ်င္သူေတြ ပါလာတတ္သည္။ အျမင့္ႀကီး တက္လာ မိေသာအခါ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ အစုိးမရ စိတ္႐ူးကေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားလ်က္ ရုတ္တရက္ ခုန္ခ်ခ်င္ စိတ္ေပၚတတ္ သူမ်ား႐ွိ၍ လာၾကည့္သူေတြကုိ သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရေသာ တာ၀န္ကုိ ထုိထုိေသာ အေစာင့္ အေ႐ွာက္ ၀တၱရားက်သူမ်ားက အမွတ္မဲ့ အကဲခပ္ၾကည့္ေနၾကရသည္ဟု သိရပါသည္။

သုိ႔ႏွင့္ပင္ ယခင္တႀကိမ္က စိတ္ညစ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးတဦးမွာ ကုိယ္ ကုိယ္ကုိ သတ္ေသခ်င္ေနဆဲ၊ ဤေမွ်ာ္စင္ေပၚတက္မိရာက ေသမဲ့အတူတူျဖင့္ နာမည္ႀကီးၿပီး ေသရရင္ ပုိေကာင္းမွာဘဲ ဆုိတဲ့ စိတ္ကူး အ႐ူးမ်ိဳးေပၚကာခုန္ခ်လုိက္ဘူးေသးသည္ဟု သိရပါသည္။ သည္လုိနာမည္ေက်ာ္ၾကားလုိ မႈႏွင့္ အလားတူ အေမရိကန္ျပည္ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕မွာလည္း အင္ပါရာစတိတ္ဆုိေသာ ၁၀၂-ထပ္ ျဖင့္ အေဆာက္အဦး ေပၚက ဂၽြမ္းထုိးခ်ဘူးေသးသည္။ သူတုိ႔ဆီမွာ ေသတာကုိပင္ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ နာမည္ႀကီး က်န္ရစ္ခ်င္ၾကေသးသည္။ အာဇာနည္စိတ္ေခၚရမလား။ အာဇာႏွမ္းစိတ္ ေခၚရမလား။ ႐ူးသြပ္ေသာ စြန္႔စားမႈ ဟူ၍ ေခၚရေကာင္းမလား။

ေမွ်ာ္စင္ႀကီးက အေ၀း တဘက္ဆီသုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ တေျဖာင့္တည္း တန္ေနေသာ မ်က္ ခင္းျပင္ႀကီး ႏွင့္ ၀ဲယာလူသြားလမ္း ပလက္ေဖါင္း၊ ထုိေဘးတဘက္ခ်က္ဆီမွာ ညီညီညာညာ စီတန္း ေနေသာ အ႐ြယ္သင့္ ဆင္တူ သစ္ပင္ႀကီးေတြကတဘက္ ႏွစ္သြယ္က် သူတုိ႔ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေတာအုပ္သ႑ာန္ ပန္းၿခံဥယ်ာဥ္ က်ယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအးခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္စြာေနရန္ ေနရာမ်ား႐ွိပါ သည္။

ဆက္ရန္
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

ေက်ာ္လႈိင္ဦး ဘာသာျပန္ ဦးေလးတြမ္ (အခန္း ၁၆)

အခန္း (၁၆) သခင္မ ေမရီ

"ကဲ ေမရီ၊ မင့္းအဖို႔ ေရွ႕ေရာက္ ဟန္က်ေတာ့မွာပါ။ ေဟာဒီမွာ ကိုယ့္အမလဲ ေရာက္လာၿပီ။ အဲ၊ ကိုယ့္အမကေတာ့ အလုပ္ကို အလုပ္နဲ႔တူေအာင္လဲ လုပ္တတ္တယ္။ ဘာမဆို ထိထိေရာက္ ေရာက္လဲ လုပ္တတ္တယ္။ ခုအခ်ိန္ကစၿပီး မင္း တာ၀န္ယူေနရတဲ့ အိမ္ကိစၥကို သူ တာ၀န္ ယူလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ မင္း့ကိုယ့္မင္းသာ ေနေကာင္းေအာင္ေန။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနေပါ့။ ဒီေတာ့ အိမ္တြင္းက ပစၥည္းပစၥယေတြ ထားတဲ့ ေသာ့ေတြက အစ သူ႔ လႊဲေပးလိုက္ေပါ့ကြယ္"

    စိန္႔ကလဲယား သည္ သူ႔အမ ၀မ္းကြဲ ေအာ္ဖီလီယာ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တနံနက္ခင္း ထမင္းပြဲ တြင္ သူ႔အမ ႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ မယားျဖစ္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလာ၏။
    "အင္း၊ ေကာင္းပါတယ္။ က်မကေတာ့ အႀကိဳက္ပဲေပါ့။ ဒီေတာ့မွလဲ ဒီက ကၽြန္ေတြ အေၾကာင္းသူ သိမွာ။ ေျပာေတာ့ ထားလိုက္အံုးေပါ့ရွင္။ က်မတို႔မွာ မလႊဲသာလို႔သာ ဒင္းတို႔ကို ထားေနရတဲ့ အေၾကာင္း။ တကယ္ဘဲ စိတ္ကုန္ပါရဲ႕။ ဒင္းတို႔မ်ားျဖင့္"

    "ဒါျဖင့္ သူတို႔ကို ဘာလို႔ထားေသးလဲ ေမေမ" သမီးျဖစ္သူက ၾကား၀င္ ေမးသည္။
    "ေမေမ့ အဖို႔ေတာ့ ဒုကၡခံရဘို႔ ထားမိသလိုဘဲ။ ေမေမ က်န္းမာတာကိုဘဲ ဒင္းတို႔ေၾကာင့္ ထင္တယ္"
    "အို ေမရီရယ္။ မင္း ဒီမနက္ ဘာျဖစ္ရျပန္တာလဲ။ ဒီေလာက္ေတာ့လဲ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္။ မမ္မီဆုိ ဘယ္ေလာက္ ေတာ္သလဲ။ သူ၊ မရွိရင္ မင္း ဘာမ်ား လုပ္ႏိုင္လို႔လဲ" လင္သားျဖစ္သူက မမ္မီအမည္ရွိ ကၽြန္မ တေယာက္ အေၾကာင္းကုိ စကားစသည္။

    "ဟုတ္ပါတယ္။ က်မေတြ႕သမွ်ေတာ့ မမ္မီဟာ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။ ဒါေတာင္ ဒင္းခု တေလာ အလိုက္ ေကာင္းဆိုး ဘာမွ မသိဘူး။ သူ႔ဘို႔ သူဘဲ သိတယ္။ ဒင္းတို႔ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး ဒီလိုခ်ည္းဘဲ။ ကိုယ္ဘို႔ကိုယ္ဘဲ သိတယ္။ လိပ္မ်ိဳးေတြ"
    "ကုိယ့္ဘို႔ကိုယ္သိတယ္၊ ဟုတ္လား"

    "ဒါေပါ့။ ညညဆို ဒင္း ေသေနသလား ထင္ရေလာက္ေအာင္ အိပ္တယ္။ ဒါ သူ႔ ဘို႔သူ သိတာဘဲေပါ့။ တကယ္ဆို ဒင္း က်မကို ဂရုစိုက္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား။ ဒီက လူမမာ။ အဲဒီ အခ်ိန္မ်ိဳးဆို ေကာင္မက ႏိႈးမရဘူး။ ညက ဒင္းႏိႈးရတာနဲ႔ မနက္ က်မ ပိုၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ရေရာ"
    "သူ ဟိုညေတြက ေမေမ့နားမွာ တညလံုးလိုလို ထိုင္ေနခဲ့တာ မဟုတ္လား ေမေမ" လီဗာ က ၀င္ေျပာသည္။

    "ဒါကို နင္က ဘာလုိ႔ သိရတာလဲ။ ဘာလဲ၊ သူက နင့္ေရွ႕မွာ လာၿပီး ညည္းတယ္ေပါ့ေလ"
    "မေျပာပါဘူး ေမေမ။ ေမေမ ညည ေရာဂါ ဆိုးတယ္လို႔ သူက ေျပာလို႔ပါ"
    "ဒါျဖင့္လဲကြယ္၊ တညတေလ ဂ်ိန္းျဖစ္ျဖစ္၊ ရိုဆာ ျဖစ္ျဖစ္ ေခၚထားၿပီး မမ္မီ့ ကို အနားေပး လိုက္ပါ အံုးလား" စိန္႔ကလဲယားက ျဖစ္ႏိုင္သည့္  နည္းလမ္းကို ေျပာျပန္၏။
    "အမယ္ေလးေတာ္။ ရွင္ ဘယ္လို ေျပာလိုက္တာလဲ။ ရွင္ မစဥ္းစားတတ္ဖူးလား။ ဒီဟာမ ေတြနဲ႔  ျဖစ္မလား ဆိုတာ။ တကယ္က မမ္မီဟာ က်မကို ဂရုစိုက္ရင္ ႏိုးစရာရွိ အလြယ္နဲ႔ ႏိုးရမွာ ေပ့ါ။ အုိ၊ က်မကို ကံဆိုး ပါတယ္ေလ" ေမရီသည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ သက္ျပင္းကို မႈတ္ထုတ္ လိုက္သည္။

    ေအာ္ဖီလီယာသည္ သားအမိ သားအဖတေတြ၏ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္သဖြယ္ စကားကို ႏႈတ္ခမ္းတင္းတင္းေစ့လ်က္ နားစိုက္ေထာင္ေန၏။
    ယခုတႀကိမ္တြင္မူ ေမရီသည္ ေအာ္ဖီလီယာ့ဖက္သို႔ လွည့္၍ မမ့္မိအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေျပာဆို ျပန္ေခ်သည္။ မမ္မီသည္ လင္ႏွင့္ခြဲ၍ မိမိေနာက္သို႔ လုိက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မမ္မီ့လင္သည္ မိမိဖခင္ထံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း။

    "က်မ ဒင္းကို ေခၚလာကတဲက "နင့္ လင္ကိုေတာ့ ခဏခဏ ျပန္ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ဖူး" ေျပာၿပီး ေခၚလာတာ။ က်မ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေဖတို႔ေနရာကလဲ မကိုက္ဖူးအမရဲ႕။ ဒီေတာ့ က်မ မျပန္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ေကာင္မလဲ လင္နဲ႔ မေတြ႕ရဘူးေပါ့။ အဲဒါ ေကာင္မက လင္တရူးေနတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ရူးလဲ ယူလိုက္ေပါ့။ က်မကလဲ ယူေစ့ခ်င္ပါတယ္။  ယူဘို႔လဲ တိုက္တြန္းတာဘဲ။ ေကာင္မ ကိုက ေခါင္းခပ္မာမာရယ္"

    "သူ႔မွာ ခေလးေတြမ်ား ရွိေရာ့လား" ေအာ္ဖီလီယာ မေနသာေတာ့ေပ။
    "ရွိတယ္။ ႏွစ္ေယာက္"
    "သူ ခေလးေတြကိုမ်ား လြမ္းေနေရာ့လား ေမရီရယ္"
    "ဟုတ္ခ်င္ ဟုတ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်မ ဒင္းတို႔ကိုေတာ့ မေခၚႏိုင္ဘူး။ ခေလးေတြက ညစ္ပတ္ ေပေတကေလးေတြ အမရဲ႕။ ၿပီးေတာ့လဲ ဒီဟာေလးေတြ ပါလာရင္ ဒီေကာင္မအလုပ္ပို အံုးမယ္။ အလကားပါ။ က်မေသေကာင္ေပါင္းလဲ ျဖစ္ေနတာ ဒင္း အသိသားနဲ႔။ ဒါသိရက္နဲ႔ ေကာင္မက လင္တရူး ေနတာ" ထုိေနာက္ ေမရီသည္ သူ မမ့္မီအေပၚတြင္ မည္မွ်ေကာင္းေၾကာင္း၊ တဆက္တည္းပင္ သူ ဤမွ် သေဘာထား ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သူတို႔အိမ္က ကၽြန္ေတြအားလံုး ကမ္းတက္ေနေၾကာင္း ေျပာေနျပန္ ေလသည္။

    "ဘာလဲ သမီး။ ဘာလဲ"
    "သမီး ေမေမနဲ႔  တည လာအိပ္မလားလို႔ပါ။ ေမေမ့အတြက္ အကူအညီရေအာင္ပါ။ သမီး မအိပ္ပါဘူး။ တညလံုး မအိပ္ပဲ ေနႏိုင္ပါတယ္။
    "အဓိပၸာယ္ မရွိတာဘဲ။ ေနစမ္းပါကြယ္"
    "တကယ္ပါ ေမေမ။ မမ္မီကလဲ ေနမွ မေကာင္းတာ။ သူ ေခါင္းကိုက္ေနတယ္တဲ့
    "အဲဒါဘဲ။ ေကာင္မေတြကိုက အားအားရွိ အေၾကာင္းရွာခ်င္တာဘဲ။ ဒါဘဲ အမ။ ဒင္းတို႔က တဆိတ္ရွိ ဖင္နာရတာနဲ႔၊ ေခါင္းကိုက္ရတာနဲ႔။ အဲဒါ ဒင္းတုိ႔မ်ား ကာသာ ေပးလိုက္ရင္ ေခါင္းေပၚ ေတာင္ တက္မယ့္ ဟာေတြ။ က်မတို႔မ်ားျဖင့္ ေတာ္ရုံျဖစ္ ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ က်ိတ္မွိတ္ခံတယ္" ေမရီသည္ ေအာ္ဖီလီယာ႔ ဖက္သို႔ လွည့္ေျပာျပန္သည္။

    စိန္႔ကလဲယား သည္ ရုတ္ကနဲ အားရပါးရ ရယ္ခ်လိုက္သည္။
    "ရွင္ ဒါဘဲတတ္တယ္။ သူမ်ား ေနမေကာင္းေနတာေတာင္ ရွင္ ဟီလာတိုက္ေနတာဘဲ" ေမရီသည္ မ်က္လံုးကို လက္ကိုင္ပ၀ါျဖင့္ သုတ္လုိက္သည္။
    ထို႔ေနာက္ စကားစ ျပတ္သြားျပန္သည္။ အတန္ၾကာလွ်င္ စိန္႔ကလဲယားသည္ နာရီကို ၾကည့္ၿပီး ကိစၥရွိသည္ဆိုကာ အျပင္သို႔ ထြက္သြား၏ အီဗာလည္း အျပင္သို႔ ထြက္သြားေလသည္။ ထုိအခါ သမီးေယာက္မ ႏွစ္ေယာက္သာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

    ေမရီသသည္ သူ႔လင္ ကိုယ္တိုင္က သူ႔အေပၚ၌ ဂရုမစိုက္ေၾကာင္းကို မ်က္ရည္ စမ္စမ္း စမ္းစမ္းျဖင့္ ဆက္လက္ေျပာေန၏။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေျပာျပရာမွ သမီးအေၾကာင္းကို ေရာက္ျပန္သည္။ သမီးျဖစ္သူ ကၽြန္ေတြႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနသည္ကအစ သူ မႀကိဳက္။
    "သူ႔အေဖကလဲ မေျပာဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္ သူ႔အေဖ ကိုယ္တိုင္က ဘယ္သူ႔မဆို ကာ ေပးေနတာ။ က်မကိုသာ ဂရုမစိုက္တာ"
    ေအာ္ဖီလီယာသည္ ဘာမွ်၀င္မေျပာဘဲ နားေထာင္ေန၏။

    ေမရီ၌ ေျပာစရာစကား မကုန္ႏိုင္ေသး။ သူ႔အိမ္တြင္ ကၽြန္ေတြ ထင္ရာစိုင္းေနၾကသည့္ အျဖစ္၊ ဤသို႔ ကၽြန္ေတြ ထင္ရာစိုင္းေနၾကသည္မွာလည္း လင္သားျဖစ္သူ စိန္႔ကလဲယားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆက္၍ ေျပာေန၏။
    သူတို႔ စကားေျပာေနစဥ္မွာပင္ စိန္႔ကလဲယားသည္ သူတို႔အခန္းတြင္းသို႔ ျပန္ေရာက္လာ သည္။
    သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတြအေပၚ အျပစ္ဖို႔ေသာ စကားမွာ မဆံုးႏိုင္ေသးေပ။ စိန္႔ကလဲယားကပါ သူ႔ကၽြန္ေတြ စည္းပ်က္ ကမ္းပ်က္ ျဖစ္ေနပံုကို ၀င္၍ ေျပာ၏။

    "ငါ့စိတ္ကေတာ့ ဒါဟာ ကၽြန္ထားတဲ့ လူေတြရဲ႕ တာ၀န္ဘဲလို႔ ထင္တာဘဲ။ တကယ္က မင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္က သူတို႔ကို လူေတြလို သေဘာထားၿပီး အသိပညာေပး ဆက္ဆံၾကဘု႔ ေကာင္း တာေပါ့။ ငါ့စိတ္ထဲ မွာေတာ့ သူတို႔လဲ လူေတြဘဲ မဟုတ္လား။ မင္းတို႔ ငါတို႔လို လူေတြဘဲေပါ့" ေအာ္ဖီလီယာက သူ႔သေဘာထားကို ရွင္းျပေန၏။
    စိန္႔ကလဲယားက စကားစျပတ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေသး၏။

    ထိုအခုိက္မွာပင္ ၿခံ၀င္းဆီမွ ျမဴးတူးရႊင္ပ်ေသာ ရယ္ေမာသံ က်ယ္က်ယ္သည္ သူတို႔ အခန္းတြင္းသို႔ လြင့္ပ်ံ လာ၏။
    သူတို႔ စကားစသည္လည္း ျပတ္သြားေလသည္။ သူတို႔သည္ ျပတင္းေပါက္ဆီသို႔ ေရာက္ လာကာ အသံလာရာဆီသို႔ လွမ္းၾကည့္ၾကသည္။
    အီဗာသည္ ဦးေလးတြမ္၏ဒူးေခါင္းထက္တြင္ ထုိင္ေန၏။ တြမ္၏အက်ႌအိတ္မ်ားမွာ ပန္းပြင့္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ လည္ပင္း၌ ပန္းကံုးစြပ္ထား၏။ တြမ္ႏွင့္အီဗာတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
    ဦးေလးတြမ္အဖို႔ ဤေနရာသည္ အမွန္ပင္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းေသာ ေနရာ ျဖစ္၏။ ဤေနရာ၌ သူသည္ ေကာင္းေကာင္း ၀တ္ရ၏။ ေကာင္းေကာင္းစားရ၏။ သူ႔အလုပ္မွာလည္း မပင္ပန္း။ အီဗာကို သူေစာင့္ေရွာက္ ရရုံဘဲ ရွိသည္။ အီဗာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လွ်င္ သူပါသည္။ အီဗာရထားစီး၍ သြားလွ်င္ သူ ရထား ေမာင္းရသည္။ သူ႔တာ၀န္မွာ ဤမွ်သာ ျဖစ္၏။
    သို႔ျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔ တနံနက္သို႔ ေရာက္လာ၏။

    ေမရီသည္ ဖုရားရွိခိုးေက်ာင္းသို႔ သြားရန္ ျပင္ဆင္၀တ္စားလ်က္ ၀ရန္တာတြင္ ရပ္ေန သည္။ သူ ျပင္ဆင္ ၀တ္စား ထားသည္မွာ ဖုရားေက်ာင္းသို႔သြားရန္ ျပင္ဆင္၀တ္စားထားသည္ႏွင့္ မတူလွေပ။ ပြဲေနပြဲထုိင္တခုသို႔ သြားမည္ဟန္ပန္မ်ိဳးျဖင့္ စိန္ေရႊရတနာမ်ား အျပည့္၀တ္ဆင္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ အတူ ေအာ္ဖီလီယာလည္း ရွိသည္။ သူတို႔သည္ အီဗာ့ကို ေစာင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
    အီဗာသည္ မမ္မီေခါင္းကိုက္ေနသည္ဟု သိထားသျဖင့္ မမ္မီအား သူပိုင္ ေရႊျဖင့္ လုပ္ထား ေသာ ရႈေဆးဗူး ကေလးကို ေပးေနျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္ၾကာမွ အီဗာသည္ သူ႔အေမေရွ႕ သို႔ ေရာက္လာသည္။

    "ၾကာလွခ်ည္လား သမီးရဲ႕။ ဘာလုပ္ေနလို႔လဲ"
    "မမ္မီေခါင္းကိုက္ေနတယ္ဆိုလို႔ သမီး ရႈေဆးဗူး ၀င္ေပးေနလို႔ ၾကာသြားတာပါ ေမေမ"
    "ဘယ္က ရႈေဆးဗူးလဲ။ သမီးဗူးလား။ ဟို ေရႊဗူးေလးဟာ၊ ဟုတ္လား။ ဒါကို ညည္းက ကၽြန္မကို ေပးတယ္ေပါ့ေလ။ သြားသြား၊ ခု သြားယူေခ်"
    အီဗာသည္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္သြားၿပီး ေနရာမွ ျပန္ထြက္လာခဲ့သည္။
    "ေမရီရယ္။ သမီး သူႀကိဳက္တာ သူ လုပ္စမ္းပါေစကြယ္" စိန္႔ကလဲယားက လွမ္းေျပာ သည္။

    "ဒီလိုဆို ဒင္း လူ႔ေလာကထဲမွာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လူေမြး လူေတာင္ ေျပာင္ပါ့မလဲ စိန္႔ကလဲယား"
    "ဘာေျပာေျပာ မင္းတုိ႔ငါတို႔ထက္ေတာ့ ငါ့သမီးက ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မွာဘဲ"
    "အို ေဖေဖရယ္၊ ေမေမ စိတ္မေကာင္းေအာင္ ဘာေတြ ေျပာေနရတာလဲ" ျပန္ေရာက္လာ ေသာ အီဗာက ၀င္ေျပာသည္။
    "ကဲ၊ ငါ့ေမာင္ ေကာ ဖုရားေက်ာင္းသြားမယ္ေလ" ေအာ္ဖီလီယာကပါ စကားကို ၀င္၍ ျဖတ္ သည္။

    "က်ေနာ္ မလိုက္ဖူး မမ"
    "က်မလဲ ေခၚပါတယ္။ သူဘယ္ေတာ့မွ မလိုက္ဖူး။ ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးမွန္း မသိပါဘူး" ေမရီက ေျပာသည္
    "ေအး၊ ေအး၊ ဟုတ္တယ္။ မင္းတို႔ မိန္းမေတြသာ ဖုရားရွိခိုးေက်ာင္းသြားၾက။ ေလာကမွာ လူတလံုး သူတလံုးျဖစ္ဖို႔ သြားၿပီး သင္ယူၾက။ သမီးေကာေဟ့။ ေဖေဖနဲ႔ေနခဲ့မယ္ မဟုတ္လား"
    "သမီး လိုက္သြားမယ္ ေဖေဖ"

    "ပ်င္းစရာႀကီးကြယ္"
    "ကိစၥမရွိပါဘူး ေဖေဖ"
    "ဘာလုပ္ဖို႔သြားမလဲ သမီးရယ္"
    "ေဒၚေဒၚ ေျပာတယ္ ေဖေဖ။ ဖုရားသခင္ဟာ သမီးတို႔ကို သူနဲ႔အတူ ရွိေစခ်င္တယ္တဲ့"
    "ေကာင္းပါၿပီတဲ့ကြယ္။ ကဲ ကဲ၊ သမီးသြားရင္ ေဖေဖ့ဘို႔ပါ ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ပါမယ္"
    သို႔ျဖင့္ သူတုိ႔လိုက္ပါေသာ ရထား ထြက္လာသည့္တုိင္ေအာင္ ေမရီသည္ သမီး၏ အေပး အကမ္း ရက္ေရာျခင္း ကို မေက်နပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေန၏။

အခန္း (၁၇) ဆက္ရန္

.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

Tuesday, June 29, 2010

ပန္းသတင္း (ဂၽြန္ ၂၉)

တြတ္

' တြတ္ တြတ္ တြတ္၊ တြတ္ တြတ္ တြတ္ '
    ေငြလေရာင္သည္ ရမ္းဘုိကုန္း တစ္႐ြာလံုးကုိ ေငြရည္ေလာင္းထားေပသည္။ ေငြရည္ လိမ္းထားေသာ ႐ြာငယ္သည္ ေတးခ်င္းသံမ်ား၊ ရယ္ေမာသံမ်ားျဖင့္ ျမဴးထူးလ်က္႐ွိေပ၏။ ဓာတ္ ေပါင္းစုဘုရားဘက္မွ ေငြဆည္းလည္းသံည္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ လြင့္ပ်ံလာသည္။ တြတ္သံရပ္ သြားလွ်င္ ႏြားစာစဥ္းသံမ်ားကုိ ၾကားရ၏။
ရီးေဆး႐ုိး သည္ ေလျပည္ေသြးတုိင္း လြင့္၀ဲလာေသာ၊ ၾကဴသင္းေသာ နန္းလံုးႀကိဳင္ပန္းရနံ႔ကုိ ႏွစ္ သက္စြာ ႐ွဴ႐ိႈက္ရင္း ေျပာင္းဖူးဖက္ ေဆးလိပ္ကုိ အရသာခံဖြာ႐ိႈက္ေန၏။ ျငင္းသံခံုသံမ်ားကုိ ၾကား ရေသာ္ ရီးေဆး႐ုိး ၿပံဳးမိသည္။ တြတ္ထုိးကစားျခင္းသည္ အလြန္ျငင္းခံုရေသာ ကစားနည္း မဟုတ္ လား။

အိမ္ထဲတြင္ ေမွာင္ခ်ထား၏။ မီးသာထြန္းထားလွ်င္ ၿပံဳးရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရီးက်ီးဒန္ ေစာေၾကာ လိမ့္ဦးမည္။ ျငင္းခံုသံ၊ အုတ္အုတ္က်က္က်က္အသံမ်ား ရပ္သြားလွ်င္ တြတ္ေအာ္သံမ်ား ေပၚလာ ျပန္၏။ တြတ္သံ မွိန္အသြား၌ ႏြားစာစဥ္းသံမ်ား ေ၀့ဲ၀ဲလာျပန္၏။

ရီးေဆး႐ုိးသည္ ဤကား ေျခနင္းဓားျဖင့္ စဥ္းသံ၊ ဤကား နန္းတုိင္တြင္ လက္ခုတ္ဓားျဖင့္ စဥ္းသံ၊ ဤအသံမူ တံုးေနေသာ ဓားျဖင့္ စဥ္းသံတည္းဟု အသံကုိ ခဲြျခားမွတ္သားေန၏။
အိမ္ေ႐ွ႕ တလင္းေျပာင္တြင္ ေကာက္လိႈင္းမ်ား လက္စမသတ္႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္ျငား၊ တာ၀န္က် စပါးတင္းေရသြင္းေျပၿပီးမုိ႔ ရီးေဆး႐ုိးမွာ ေအးေအးေဆးေဆး႐ွိ၏။ ယခုပင္ ႏြားစာစဥ္းသံကုိ ခဲြျခား ေသာ အာ႐ံု၀င္စားႏုိင္သည္အထိ ေအးေဆးသည္။ သည္နားတစ္၀ုိက္႐ွိ လယ္သမားတုိင္း ေအးေအး လူလူ ႐ွိေနၾက၏။ သူတုိ႔မွာ အားလံုးလုိလုိပင္ ကုလားပဲပ်က္ၾကသည္။ မလုိဘဲ ေစတနာပုိ ေသာမုိးေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကုလားပဲသာ ေကာင္းလွ်င္ ၀ါစုိက္ရန္ ထြန္ယက္ေရးက တစ္ဖက္၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ကုလားပဲမ်ား မုိးလြတ္ေအာင္ အေျပးအလႊားနယ္ရ၊ ေလွ႕ရႏွင့္ ယား သည္ကုိပင္ မကုတ္အား။ ယခုႏွယ္ တြတ္ထုိးရန္ေ၀းစြ။ သည္ႏွစ္ေတာ့ ၀ါစုိက္ႏွမ္းႀကဲမည့္ ေျမမ်ားကုိ စက္ထြန္၀င္ၿပီးေနာက္ ေျမာင္းေရကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ေနရေသာေၾကာင့္ ေအးေအးလူလူ ေန ႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပ၏။

ဖုန္လံုးႀကီးတစ္လံုးသည္ အလံုးလုိက္ အခဲလုိက္ ၀ဲေ၀့လာ၏။ ရီေဆး႐ုိးသည္ မ်က္ႏွာေ႐ွ႕ကုိ ပုဆုိးျဖင့္ ပုတ္ယမ္းသည္။ ' မျဖစ္ပါဘူး၊ ဒီတြတ္၀ုိင္းကုိ သြားေျပာဦးမွပါ ' ဆုိသည္။
ရီးက်ီးဒန္ကား ရီးေဆး႐ုိး၏ စကားကုိ ၾကားဟန္မတူေပ။ ကျပင္ (ၾကမ္းျပင္)တြင္ ေဆးေတာင္းႀကီး ခ်ကာ၊ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ကုိ တ႐ွဲ႐ွဲ 'ပြတ္'ရင္း ေငြေရာင္ည အလွကုိ ေငးေမာေန၏။ အစီခံဖက္ ၾကမ္းမ်ား၊ ေဆး႐ြက္႐ုိးရည္ဆြတ္ထားေသာ ဖက္၀ါ၀ါမ်ား၊ အုပ္မပ်က္ေသးေသာ ဖက္အုပ္မ်ား၊ စည္းႀကိဳးလုပ္ေသာ ၿမိတ္ဆာေထြးမ်ား၊ ေဆး႐ုိးထုပ္ႏွင့္ အစီခံညႇပ္စမ်ား၊ အုပ္မပ်က္ေသးေသာ ဖက္အုပ္မ်ား၊ စည္းႀကိဳး လုပ္ေသာ ၿမိတ္ဆာေထြးမ်ား၊ ေဆး႐ုိးထုပ္ႏွင့္ အစီခံညႇပ္စမ်ားသည္လည္း ရီးက်ီးဒန္ကုိ ပတ္ၿခံ ၀န္းရံ လ်က္ ေငးေမာေနၾကဟန္႐ွိေပ၏။

တန္ခူး မပီတပီမုိ႔ ေလကလည္း မ႐ူး တ႐ူး ျဖစ္ေနဟန္႐ွိ၏။
ခုနက ေတာင္ဘက္မွလာေသာ ေလသည္ တြတ္၀ုိင္းက်င္းပေသာ ေနရာဆီသုိ႔ ရီးေဆး႐ုိး ေရာက္ သြားခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ေ၀့လြင့္ေနျပန္၏။ ဖုန္လံုးႀကီးသည္ မႈန္ရီေသာ လေရာင္ေအာက္တြင္ အညြန္႔တလူလူျဖင့္ ယိမ္းကေနေခ်၏။ တြတ္သံသည္ အခါမလပ္ ညံစာမေနႏုိင္ေပ။ မည္သူမွ် အဆက္မျပတ္ ေအာ္မေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ တြတ္ကြင္းသည္ ေတာင္ေျမာက္တန္းေနေသာ လမ္းေပၚ တြင္ တည္သည္။ ဟုိဘက္ သည္ဘက္ကုိ စည္းသားထားသည္။ စည္းမွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ တုတ္ျဖင့္ ျခစ္ထားရာ ရီးေဆး႐ုိး၏ မ်က္စိမ်ိဳးျဖင့္ ျမင္ရန္ မလြယ္ကူေခ်။ ယခုသက္ျပန္ ႐ိႈက္ရင္း တြတ္သံမျပတ္ေအာင္ ေအာ္လ်က္ စည္းေတာင္ဘက္ပုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနသူမွာ ထြန္းမႈန္ျဖစ္၏။ ထြန္းမႈန္၏ကုိယ္တြင္ အက်ႌမပါေပ။ ဖုန္တြ သည္မွ်ထေနပါလ်က္ႏွင့္ သူ႔ေက်ာျပင္မွ ေခၽြးသီးမ်ားကုိ လေရာင္ျဖင့္ တလက္လက္ ျမင္ရ၏။

သူသည္ ပုဆုိးကုိ ေပါင္လယ္ေရာက္ေအာင္ ၀တ္ထား၏။ ညာေျခေ႐ွ႕သုိ႔ တုိးထားကာ ဘယ္ေျခကုိ ေနာက္ပစ္ၿပီး ခါးကုိ ကုန္းထားသည္။ ပါးစပ္မွလည္း တြတ္တြတ္မျပတ္ေအာင္ ေအာ္သည္။ ၀ဲယာကုိလည္း လ်င္ျမန္စြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ လူေျခာက္ေယာက္႐ွိည္။ သည္အခံ ဘက္မွ လူမ်ားလည္း အက်ႌမပါၾက။ သူတုိ႔က အလယ္ဟုိက္ကာ လျခမ္းပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ခံစစ္ စစ္ မ်က္ႏွာ ဖြင့္ထားၾက၏။ ထြန္းမႈန္က အလယ္ေကာင္႐ွိ လူကုိ လွမ္းပုတ္၏။ အပုတ္ခံရသူ ေနာက္သုိ႔ ခုန္ဆုတ္စဥ္ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ လူမ်ားက ေျပးကပ္လာၾက၏။ ထြန္းမႈန္လွည့္ၿပီး ပုတ္သည္။ ခုန္ၿပီး ေ႐ွာင္ၾကသည္။ ခံစစ္သမားမ်ား အေန အထား ပ်က္သြားစဥ္ ထုိသူမ်ားကုိ ေက်ာေပးကာ ထြန္းမႈန္ဆုတ္ ခြာသည္။

သုိ႔ျဖစ္ျငား ပါးစပ္မွ တြတ္သံကား မျပတ္၊ မရပ္။ ထြန္းမႈန္ စည္းနားေရာက္ သြားၿပီ။
ထြန္းမႈန္တုိ႔ဘက္သုိ႔ ၀င္ထုိးရန္ တာ၀န္က်သူမွာ ကုိဘညိန္း။ ကေလး ေလးေယာက္အေဖေပမင့္ သူလည္း အားလပ္ခုိက္တြင္ ငယ္မူျပန္ကာ ဖုန္လူးေသာ ကစားနည္းတြင္ ၀င္ႏဲႊေနျခင္းျဖစ္၏။ ကုိဘညိန္းသည္ ထြန္းမႈန္စည္းတစ္ဖက္သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္ကုိ ေခ်ာင္းေန၏။ စည္းေပၚတြင္ ႐ွိေနေသးလွ်င္ လုပ္၍မရ၊ ၀င္၍မရ။ စည္းဟုိဘက္ေရာက္မွ ၀င္ခြင့္တုိက္ခြင့္႐ွိသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ သည္ဘက္ကုိ ထြန္းမႈန္ ေက်ာခုိင္းကာ စည္းဆီသုိ႔ ဆုတ္သြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုိဘညိန္း ေျပးထြက္သြား၏။ ထြန္းမႈန္ခ်ာခနဲလွည့္ပုတ္သည္။ ကုိဘဘိန္းမွာ လြတ္႐ံုကေလးသာေ႐ွာင္ႏုိင္သည္။ ေနာက္က ထက္ၾကပ္လုိက္လာမည့္သူကုိ ဟန္႔တားၿပီး လွ်င္ ၿပီးခ်င္း ထြန္းမႈန္ဆုတ္သြား၏။ စည္းေပၚအေရာက္တြင္ ခြရပ္ကာ အေျခအေနကုိ အကဲခတ္ သည္။ တစ္ဖက္ လူမ်ားၿငိမ္ေနသည္။
' တြတ္ တြတ္ တြတ္၊ တြတ္ တြတ္ တြတ္ '

ထြန္းမႈန္စည္းကုိ ခြာမိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုိဘဘိန္း တအားေျပးတက္လာသည္။ ထြန္းမႈန္ေနာက္သုိ႔ စြန္ရဲသုတ္သလုိ ထုိး၀င္ကာ ေက်ာျပင္ႀကီးကုိ ျဖန္းခနဲပုတ္မိခ်ိန္တြင္၊ အလယ္ဟုိက္ကာ အနားသား ေကြးထား သူမ်ားက ကဏန္းလက္ပံု ၀ုိင္းဖမ္းသည္။ အုန္းဗုန္းအသံမ်ားၾကားရၿပီး ကုိဘဘိန္း လြတ္ထြက္သြား၏။ တြတ္တုိ႔၏စည္းကမ္းမွာ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္ေသာ အတက္သမားက ပုတ္ခတ္ ႏုိင္လွ်င္ ၿပီးသည္။ အတုိက္ခံရသူမ်ားကမူ ပုတ္ခတ္ႏုိင္ ႐ံုျဖင့္မ၊ အမိဖမ္းရသည္။ ထုိအခါ အပုတ္ခံရသူမွာ မိေအာင္ဖမ္းႏုိင္လွ်င္ ဖမ္း၊ မဖမ္းႏုိင္လွ်င္ ေသၿပီမုိ႔ ကုိဘဘိန္းေျခေထာက္ကုိ တအားက်ံဳးဖက္သည္။ ကုိဘညိန္းမွာ ကုိင္႐ုိက္ခံရဘိအလား ေျမႀကီးေပၚ ပစ္က်သြားျငား တြတ္ေအာ္သံ မပ်က္၊ လက္ျဖင့္ တြန္းထုိးပုတ္ခတ္သလုိ ေျချဖင့္လည္း ကန္ေက်ာက္ရင္း စည္း႐ွိရာသုိ႔ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ခ်ဥ္းကပ္၏။

' ဒီေကာင္ေလာက္မ်ား မႏုိင္ၾကဘူးလား၊ လက္ကုိ မ ထား၊ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ထား၊ ေသေရာ့ေပါ့ဟ'
အားမလုိ အားမရျဖစ္ကာ ၀င္ေရာက္ သညာေပးလုိက္သူမွာ ရီးေဆး႐ုိးျဖစ္သည္။
' ေသၿပီ ေသၿပီ၊ အားလံုးေသၿပီ '
ကုိဘညိန္းသည္ ၀ုိင္းဆဲြေသာ လူေျခာက္ေယာက္ကုိ တြတ္ေအာ္သံမျပတ္ေစဘဲ စည္းေၾကာင္း႐ွိရာသုိ႔ ပါလာေအာင္ ႐ုန္းကန္ခ်ဥ္းကပ္လာ႐ံုသာမက၊ စည္းေပၚသုိ႔ မိမိရရ လက္တင္ နုိင္ခဲ့၏။ သုိ႔ေၾကာင့္ သူ႕ဘက္သား မ်ားက တစ္ဖက္လူအားလံုး ေသၿပီဟု ေအာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ကုိဘညိန္းကား တြတ္ ေအာ္ဆဲ။

' ကုိဘညိန္း ေသကုန္ၿပီဗ် '
' ငါသိပါတယ္ကြ၊ ေအာ္လုိ႔ေကာင္းတာနဲ႔ ေအာ္ေနတာပါ '
ယင္းသုိ႔ေျဖၿပီးမွ ကုိဘညိန္း ကုန္း႐ုန္းထသည္။ ထ၍မရ။ ခြစီးထားသည္ မဟုတ္ပါလား။
' ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ဘယ္သူေတြလည္း၊ ဖယ္ၾကေလကြာ'
ဖယ္ပါေျပာကာမွ ေက်ာေပၚမွ လူမ်ားက ခုန္ေဆာင့္ေနၾကေသးရာ ကုိဘညိန္းမွာ တအင့္အင့္ ျမည္သံျဖင့္ ေကာ္ဆဲ ရ၏။
' မင္းေတာင္ ေအာ္ေနေသးတယ္၊ ငါတုိ႔လည္း ထုိင္ေနတာေပါ့ကြ '

မေအ ႏွမဆဲသံကုိ ပန္းျဖင့္ ေပါက္ခံရသည့္အလား တဟားဟား ရယ္ေနေသာ ေအးေအာင္ႏွင့္ စိန္အုတ္က တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာရင္း ေနာက္တစ္ပဲြစရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ရီးေဆး႐ုိးမွာ တြတ္ပဲြကုိ တားဆီးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာေ႐ႊ႕ဖုိ႔ ေျပာရန္ လာခဲ့သည္။ ပဲြေဘးေရာက္ေသာအခါ သူပါ စိတ္၀င္စားေနၿပီ။ ေျပာရန္ ေမ့ေနၿပီ။ ဖုန္မႈန္႔ေတြ သူ႔ေခါင္းေပၚ တဖြားဖြားက်သည္ကုိပင္ သတိမထားအား။
' တြတ္ တြတ္ တြတ္၊ တြတ္ တြတ္ တြတ္ '
ႏုိင္ေသာဘက္က ဦးစြာ တက္ရသည္။ တက္လာသူမွာ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ငဦးျဖစ္၏။ သူလည္း တစ္ဖက္လူ အဖမ္းရခက္ေစရန္ ခါးကုိ ကုန္းထားၿပီး လက္ကုိ ေ႐ွ႕ုထုတ္ထား၏။ ဆင္ႏွာေမာင္းအလား တယမ္းယမ္း ပုတ္ခတ္၏။

' ၾကင္ေမာင္ အရဲမကုိးနဲ႔ေလ'
အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ညိဳႀကီး လွမ္းသတိေပးစဥ္ ငဦး ၀ုန္းခနဲ ခုန္ပုတ္သည္။ ညိဳႀကီး ခုန္ဆုတ္၏။ ေနာက္က်သြားသည္။ ရင္ဘတ္ကုိ ဗုန္းခနဲပုတ္မိသည္။ လက္ကုိ ေဆာင့္ဆဲြသည္။ ငဦးေသၿပီ။ မေသ ခံႏုိင္႐ုိးလား လူကုိ စည္း႐ွိရာ မသြားႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္႐ံုသာမဟုတ္၊ တြတ္ျပတ္ေအာင္ ပါးစပ္ပါ ပိတ္ၾက သည္ကုိး။
' ထြီး ... ငါ့ပါးစပ္ပိတ္တာ ဘယ္ေကာင္လဲကြ၊ ငန္လုိက္တာ '
' ငါပါကြ၊ လက္က သန္႔ပါတယ္၊ အဲ ... ေစာေစာကေတာ့ ေခြးေခ်းနည္းနည္း ေပသြားတယ္'

ေသသူ ေဘးထြက္ထုိင္ေနရသျဖင့္ ငါးေယာက္သာ က်န္ေတာ့ေသာဘက္သုိ႔ ေျခာက္ေယာက္အျပည့္ က်န္ေသးေသာဘက္မွ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ညိဳႀကီး ေျပးတက္လာ၏။ သူတက္ပံုက တစ္မ်ိဳး။ ခါးမကုန္းေပ၊ ေစာင္မေနေပ။ အတင္းေျပး၀င္ကာ လုိက္ၿပီး ပုတ္သည္။ ျဖန္းခနဲ ဖုန္းခနဲ အသံေတြ အဆံုးတြင္ ညိဳႀကီးမွာ ေျမႀကီး ေပၚတြင္ ေရကူးေနၿပီး သူ႔ေျခေထာက္ကုိ ဆဲြထားေသာ ဘေမာင္မွာ တ႐ြတ္တုိက္ၿပီးပါေန၏။ သုိ႔ေၾကာင့္ သာစိန္ေျပးလာက ဘေမာင္ကုိ ကူေသာ္ျငား ညိဳႀကိး၏လက္က စည္းေပၚေရာက္ေနၿပီ။

' ဘေမာင္နဲ႔ သာစိန္ ေသသြားၿပီ'
ညိဳႀကီး ေမာဟုိက္သံျဖင့္ ေျပာရင္း ျပန္လွည့္လာသည္။
'တြတ္ တြတ္ တြတ္၊ တြတ္ တြတ္ တြတ္ '
မိမိဘက္ သုိ႔ ညိဳႀကီး ေျခခ်မိ႐ံု႐ွိေသး၊ ခင္ေမာင္ေလး ေျပးတက္လာသည္။ ညိဳႀကီးေက်ာကုိ လက္သီးျဖင့္ ထုိးပစ္ခဲ့သည္။
' ညိဳႀကီးေသၿပီ၊ တုိ႔ဘက္က အဦးဆံုးေသတာ ဘယ္သူလဲ၊ ငဦးမဟုတ္လား၊ ငဦး႐ွင္ၿပီေဟ့'
' မရဘူး၊ မရဘူး'

' ဘာျပဳလုိ႔ မရရမွာလဲ၊ စည္းတစ္ဖက္ကုိ ေရာက္ေနေပါ့ဟာကုိ'
' ဘယ္ဒီလုိလုပ္လုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ'
' အစက ဘာစည္းဘာကမ္းမွ ႀကိဳတင္ထားတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ရတာေပါ့။ ညိဳႀကီး ေသၿပီ၊ ငဦး႐ွင္တယ္'
' မရဘူးကြာ '
' ရတယ္ကြာ'
ဖုန္လံုးႀကီး ရပ္သြားသည့္အခုိက္တြင္ စကားလံုးမ်ား ေသာေသာညံေနသည္။ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ ျငင္းသူပါသလုိ၊ အေျပာင္အပ်က္ျငင္းသူလည္းပါ၀င္၏။ ယခုမွ နားရေတာ့သည္ဆုိကာ ဖုန္ထဲ ပစ္ထုိင္သူ ထုိင္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူေသာက္။
' ပုိက္ဆံရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္လား၊ ျငင္းၾကကြ။ အဲ ဟုတ္ၿပီ၊ လက္သီးနဲ႔ထုိးကြာ၊ ငါ ဓားငွားမယ္'
ရီးေဆး႐ုိး ၀င္ၿပီး ႐ႊတ္သည္။

' အံမယ္ ေဆး႐ုိး၊ မင့္ကုိယ္မင္း ကာလသားေလး မွတ္ေနသလား။ ကေလးေတြၾကားထဲမွာ သူက'
ေဆးလိပ္မီးပြား တဖြားဖြားျဖင့္ ေရာက္လာကာ ပြာေလာင္ ပြာေလာင္ ေအာ္လုိက္သူကား ရီးသာဒြန္းပင္တည္း။
' ဟ ငါက ကာလသားပဲကြ၊ မင္းသာ ေသခါနီးေနတာ။ ငါ့ေတာ့ ေျပာၿပီး သူကလည္း ကေလးၾကားထဲ ေရာက္ ေနတာမ်ား'
' ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ အမွတ္မဲ့ ရပ္ၾကည့္ေနမိတာပါ။ ေဟ့ ဒီကေလးေတြက ငါတုိ႔ထက္ ေတာ္တယ္ကြ။ ငါတုိ႔ တုန္းက တစ္ခါဟာကြာ တြတ္ထုိးရာက စၿပီး ႐ုိက္ၾကေသးပါေကာလား။
' တစ္ခါတည္းပါကြာ '
' မင့္ေမလႊားတဲ့၊ တစ္ခါကလည္း ေသရာပါ ပါေရာလား'

ရီးသာဒြန္းသည္ ေျပာရင္းဆုိရင္းက သူ႔ခ်ိဳေစာင္း ညာဘက္က်က်႐ွိ ေျပာင္ေခ်ာေနေသာ ေနရာကေလးကုိ စမ္းၾကည့္သည္။
' အဲဒီတုန္းက စညစ္တာ ဘယ္သူလဲကြ ေဟ ေဆး႐ုိး'
' မင္းေပါ့ကြ '
' ငါညစ္ေတာ့ မင္းတုိ႔ဘက္က မင္းလည္း ညစ္ေရာ '
ရီးသာဒြန္းသည္ အားပါးတရ ေအာ္ဟစ္၍ ရယ္ေမာေလ၏။ ကုိယ္ထီးလက္ခ် သံုးမရသည့္ သည္အ႐ြယ္တြင္ ရယ္ေမာ စရာ အေသးအမႊားျဖစ္ခဲ့ၿပီ ယူဆျငား၊ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကမူ တကယ့္သဲႀကီး မဲႀကီးပါေပ။
' မွတ္မိေသးလား ေဆး႐ုိး '
' မွတ္မိတာေပါ့ကြာ၊ ေပပင္ဘကီးေအာက္မွာ '

ေပပင္ႀကီးကား သားေျမး ေပသီးမ်ားကုိ အပင္ေလာကအတြက္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသသြားပါၿပီ။ ေပပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥကုိမူ က်န္ရစ္သူတုိ႔ မေမ့ႏုိင္ၾကေသး။ ေပပင္ႀကီးေအာက္မွာ ကုန္းက် ေသာေၾကာင့္ ဖုန္မထူေပ။ ေန႔တြင္ ေပသီး၀ုိင္း။ ညေနတြင္ ျခင္း၀ုိင္း ႏွင့္ ညတြင္ တြတ္ထုိး၊ ဘုတ္တလုပ္ေတာက္တဲ့ စသည္။
ထုိေန႔ညက တြတ္ထုိးကစားရာတြင္ ရီးသာဒြန္းတုိ႔ဘက္က စ ညစ္သည္။ ညစ္ပံုမွာ ရီးသာဒြန္း တုိ႔ ဘက္မ ွတက္လာသူတစ္ေယာက္ကုိ ၀ိုင္းဖမ္းၾက၏။ အဖမ္းခံရသူက တြတ္မျပတ္ေအာင္ ေအာ္လ်က္ စည္းသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ၿပီးသြား၏။ သြားေသာ္ျငား စည္းႏွင့္ တစ္ေတာင့္ထြာမွ် ေ၀းေသးသည္။ သည္တြင္ ရီးသာဒြန္းေျပးလာ၏။ စည္းအျဖစ္ ခ်ထားေသာ ၀ါး လံုးကုိ ကုိယ့္ဘက္သား လက္လွမ္းမီေအာင္ ေ႐ႊ႕ေပးလုိက္သည္။

' ေဟ့ စည္းကုိ သာဒြန္းေ႐ႊ႕ေပးတယ္ကြ'
' ေအာင္မယ္၊ ဘုရားေပးေပး က်မ္းေပးေပး မေ႐ႊ႕ပါဘူးဗ်ာ'
' ေဟ့ မူလက စည္းနဲ႔ ေပပင္နဲ႔ တည့္တည့္ကြ '
' အခုလည္း တည့္သားပဲ '
ၾကာျမင့္စြာ ျငင္းခံုၾကၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္က ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရာ ရီးေဆး႐ုိးတုိ႔ဘက္တြင္ တစ္ေယာက္သာ က်န္ၿပီး အားလံုးေသကုန္သည္။ က်န္ေသာ တစ္ေယာက္မွာ ရီးေဆး႐ုိး။
'ေဆး႐ုိး၊ ညစ္သာညစ္ေဟ့'

မခံခ်ိမခံသာ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရသူတစ္ေယာက္က တီးတုိးသံျဖင့္ ေျမႇာက္ေပး၏။ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ေတာ့ေသာ ရီးေဆး႐ုိးလည္း ခါးေတာင္းကုိ ေျမႇာင္ေအာင္ က်ိဳက္လုိက္သည္။ အသက္ကုိ ၀ေအာင္ ႐ွဴလုိက္သည္။ တစ္ဖက္စည္းတြင္းသုိ႔ တြတ္မဆုိဘဲ ေျပးဝင္သည္။ တြတ္ မဆုိဘဲ ၀င္လာသူအား တစ္ဖက္လူ က ထိ႐ံု ပုတ္ႉကေလးျဖင့္ သည္ဘက္ကလူ ေသ၏။ ရီးသာဒြန္းတုိ႔ဘက္မွ လူမ်ားသည္ ၀က္ေခါင္းထုိး အေနအထားျဖင့္ ေစာင့္ေနၾက၏။ တြတ္မဆုိေကာင္းလားဟု ေျပး၍မပုတ္၀ံ့။

ကုိယ္ေျပးလာသည္ကုိျမင္မွ တြတ္ဆုိၿပီး ပုတ္ေျပးလွ်င္ အေခ်ာင္ေသမည္မုိ႔ မွားကြက္ကုိ ေစာင့္ေနၾက၏။
ရီးေဆး႐ုိး တြတ္ဆုိၿပီ။ ၀ဲေတာင္ပံသုိ႔ ေျပး၀င္ကာ လူသံုးေယာက္ကုိ လက္ျဖင့္ ႐ုိက္၊ ေျချဖင့္ကန္၏။ ထုိစဥ္တြင္ ယာေတာင္ပံမ် လူမ်ားၿပံဳဆင္းလာကာ ရီးေဆး႐ုိးကုိပိတ္ဖမ္းရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ရီးေဆး႐ုိး၀က္ေခါင္းပံု ခါးလယ္သုိ႔ ေျပး၀င္သည္။ ေနာက္ထပ္ လူသံုးေယာက္ကုိ ပုတ္ၿပီးေျပးသည္။ ေျပးသည္ဆုိရာ၌ စည္း႐ုိး႐ွိရာသုိ႔ ဆုတ္ေျပးျခင္းမဟုတ္။ စည္းႏွင့္ ေ၀းရာ ႐ြာေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ေခြးတစီစီ၊ ဖတ္တေထာင္းေထာင္း၊ တြတ္သံ တညံညံျဖင့္ ေျပးျခင္းျဖစ္၏။ သူသည္ ေခြး၀င္ေပါက္ တစ္ခုမွ ၿဖကာ ႐ြာ့ျပင္ လွည္းလမ္း သုိ႔ ထြက္သည္။ တစ္ဖန္ အျခားေခြး၀င္ေပါက္ တစ္ခုမွ ႐ြာတြင္းသုိ႔ ၿဖဲ၀င္ၿပီး သူ႕အဖဲြ႕သား မ်ား႐ွိသည့္ဘက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ၏။

' ေဆး႐ုိး တြတ္ျပတ္တယ္၊ ေသၿပီ'
'ဘာျပဳလုိ႔ ငါေသရမွာလဲ၊ မင္းတုိ႔ဘက္က ေျခာက္ေယာက္ေသတာ၊ တုိ႔ဘက္က အားလံုး ျပန္႐ွင္ၿပီ'
' အ႐ွင္ဘူး'
' ႐ွင္တယ္၊ မင္းတုိ႔သာေသတယ္'
' မေသဘူးကြာ'
'ေသတယ္ကြာ'
ဤသည္မွစကာ ဆဲေရးၾကသည္။

သည္ေခတ္ သည္အခါက သူငယ္ခ်င္းဘ၀ မေအ၊ ႏွမ၊ ငါႏွင့္ဆဲျခင္းမွာ အဆန္းမဟုတ္။ ထမင္းစား ေရေသာက္မွ်သာ။ သုိ႔တေစ မခံခ်င္ေဇာျဖင့္ ေဒါသကေလး ခံလာေသာအခါ တစ္ခ်ိန္က ပန္းပြင့္ သဖြယ္ ေပါ့ပါးခဲ့ေသာ မေအႏွမသည္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္တမွ် ေလးလံလာသည္။ ခြန္းတံု႔ျပန္ ဆဲေရးရာက လက္သီး၊ လက္၀ါး၊ တံေတာင္၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ တုတ္မ်ား၊ ခဲမ်ား ပါလာေတာ့သတည္း။ ထုိအခ်ိန္က ဧရာမ မခံခ်င္စရာႀကီးထင္ခဲ့ေသာ ကိစၥမွာ ယခုေသာ္ ရီးေဆး႐ုိးႏွင့္ ရီးသာဒြန္းတုိ႔အတြက္ ရယ္စရာျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။
' အခုေတာ့လည္း ရယ္စရာေပါ့ကြာ '
ရီးေဆး႐ုိးလည္း ရယ္ေမာမိသည္။

' ကဲကြာ...ကဲကြာ အစက ျပန္ကစားမယ္၊ ဘယ္သူမွ မေသဘူး၊ ဟုတ္ၿပီလား။ ခုနတုန္းကလုိပဲ ႏုိင္တဲ့ ဘက္က စတက္'
' မစဘူးကြာ၊ ညိဳႀကီးေသတယ္ပဲ ထားလုိက္ကြာ၊ ကိစၥမ႐ွိဘူး'
တစ္ဖက္က ကုိဘညိန္းက ေက်ေရာေက်ေၾကာင္း ဖ်န္ေျဖေသာ္ျငား ေအးေအာင္က လက္မခံဘဲ အျငင္းပြားျခင္းကုိ ရပ္စဲၿပီး ဆက္လက္ကစားၾကသည္။
'တက္ၿပီေဟ့' ေအာ္သံအဆံုးတြင္ စည္းတစ္ဖက္သုိ႔ ကားခနဲေရာက္လာသူကား ေအးေအာင္တည္း။ သူသည္ တြတ္သံလည္း မျပတ္ေစရ။ စည္းႏွင့္လည္း သိပ္မခြာေပ။ ထုိအခါ ' စည္းကုိဖင္မွာ ခ်ည္ၿပီး တက္ေနတာ ကုိးဟ ေအးေအာင္ရ၊ သတၱမ႐ွိလည္း ျပန္ပါကြာ' ဟု မခံခ်င္ေအာင္ စသည္။

ေအးေအာင္သည္ အတန္ၾကာေအာင္ ၀ဲေျပးပုတ္လုိက္၊ ေနာက္ဆုတ္လုိက္၊ ယာေျပးပုတ္လုိက္၊ ျပန္ဆုတ္လုိက္ လုပ္ၿပီးေနာက္စည္းဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူသည္။ ပါးစပ္မူ တြတ္မပ်က္။ သူ႔ေနာက္သုိ႔ ေက်ာ္ထြန္းကပ္လုိက္လာ၏။ စည္းေက်ာ္မိလွ်င္ ေက်ာ္မိခ်င္း အငုိက္ဖမ္းရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအးေအာင္ ကလည္း သည္အကြက္ကုိဆင္ျခင္းျဖစ္ရာ စည္းနားေရာက္ကာမွ ခ်ာခနဲလွည့္၍ ခုန္ပုတ္သည္။ ေက်ာ္ထြန္းကုိ ထိသည္။ ေက်ာ္ထြန္းမဖမ္းႏုိင္မီ ေအးေအာင္သူ႔ဘက္ ျပန္ေရာက္သြား ေခ်ၿပီ။ ကုိဘညိန္းေျပးတက္လာ၏။ ၀ဲေရာ ယာေရာ အလယ္ပါ လုိက္ပုတ္သည္။ တစ္ဖက္လူမ်ားဆုတ္ေပးကာ ျမႇဴသည္။ သို႔ျဖစ္ျငား ကုိဘညိန္းစည္းဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၏။ ကပ္လုိက္သူ ႐ွိ မ႐ွိ အကဲခတ္သည္။ သည္အနက္ ခုနကမွ ျပန္႐ွင္လာေသာ ညိဳႀကီးကုိ စည္းအနီး ယာစြန္တြင္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ကေလး ျမင္ရသည့္အတြက္ ေျပးပုတ္သည္။ သူေျပးပုတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ညိဳႀကီး ၀မ္းလ်ားထုိးအဖမ္းတို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်သြား၏။ စည္းႏွင့္တစ္ေတာင္ပင္မကြာ၊ တြတ္သံ မျပတ္ေစဘဲ ကုိဘညိန္းအလူးအလဲ႐ုန္းသည္။ ႐ုန္းစဥ္တြင္ တြတ္သံမမွန္ေတာ့။

' ကုိဘညိန္း တြတ္ဆက္တယ္၊ ေသၿပီ'
တြတ္သံသည္ တစ္ဆက္တည္းမွန္မွန္ေအာ္ေနရမည္။ ျပတ္သြားၿပီးမွ ျပန္ေအာ္လွ်င္ တြတ္ဆက္ သည္ မည္၏။
' မေမာခင္မွာ တုိက္ရတယ္ကြ၊ တြတ္ေအာ္ရတာတစ္မ်ိဳး၊ ခုန္ရပုတ္ရတာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေမာကာမွဆုိေတာ့ တစ္ေတာင္ေလာက္ကေလးေ၀းရင္ေတာင္ ေရာက္ေအာင္ မ႐ုန္းႏုိင္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ တြတ္ မဆက္လည္း ေသမွာပဲကြ'
ရီးသာဒြန္းက မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။ သူက တြတ္ထုိးကစားျခင္းကုိ ရည္႐ြယ္ေသာ္ျငား ရီးေဆး႐ုိးမူ အေလးအနက္ ေတြးမိ၏။
' ဟုတ္တယ္၊ လူဆုိတာ မအုိမင္းခင္မွာ ႐ုန္းရ ကန္ရ ႀကိဳးစားရတယ္ကြ။ အုိမင္း ေမာဟုိက္ခါမွဆုိရင္'
' ကုိထြန္းမႈန္ ေတာ့္ ... ကုိထြန္းမႈန္'
စာစာ စာစာႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အသံျဖစ္၏။

' လာၿပီေဟ့... လာၿပီ'
ညိဳႀကီးတုိ႔အဖဲြ႕မွ ထြန္းမႈန္သည္ ခၽြတ္ထားေသာ ဖိနပ္ကုိစီး၊ အက်ႌကုိ ႐ြာခ႐ုိးေပၚမွ လွမ္း႐ုပ္ လုိက္ေသာ္ လည္း စာစာသံက ရပ္မသြားေပ။
' ထယ္္ သြားငွားေခ်ဦးမယ္ဆုိၿပီး ထြက္သြားလုိက္တာ၊ ထယ္သြားမ်ား ျဖစ္ေနသလားလုိ႔'
' ႐ုိက္ပါေဟ့၊ ႐ုိက္ ႐ုိက္'
ကစားေဖာ္ မ်ားက လွမ္းေနာက္ၾကသည္။
ထြန္းမႈန္ ေလ်ာ့သြားသျဖင့္ ပဲြရပ္ကာ အစားထုိးရန္ လူစား႐ွာေနစဥ္ မလွေမ ေရာက္လာ၏။

' ကဲ ကုိဘညိန္းေရ၊ က်ဳပ္မေတာ့ ထမင္းပဲြႀကီးနဲ႔ ေစာင့္လုိ႔။ ေတာ့္မွာေတာ့ ဒီမွာလာၿပီး သူငယ္ျပန္ ေနတာ ပါကလား။ ကိုယ့္အသက္အ႐ြယ္ ကုိယ္ၾကည့္ဦးမွေပါ့'
ထြန္းမႈန္ ေလ်ာ့သြားသျဖင့္ ပဲြရပ္ကာ အစားထုိးရန္ လူစား႐ွာေစစဥ္ မလွေမ ေရာက္လာ၏။
' ကဲ ကုိဘညိန္းေရ၊ က်ဳပ္မေတာ့ ထမင္းပဲြႀကီးနဲ႔ ေစာင့္လုိ႔။ ေတာ့္မွာေတာ့ ဒီမွာလာၿပီး သူငယ္ျပန္ ေနတာပါကလား။ ကုိယ့္အသက္အ႐ြယ္ ကုိယ္ၾကည့္ဦးမွေပါ့'
' ေအး ... ေအး ... လာမယ္'
လာမယ္ဆုိျငား ကုိဘညိန္း ေနရာမွ မေ႐ႊ႕။

' ဟဲ့ေကာင္မေလး၊ နင္စကားေျပာတာၾကည့္ေျပာ၊ နင့္ေယာက္်ားကုိ မႏုိင္တုိင္း ငါတုိ႔ကုိ မေစာ္ကားနဲ႔' မလွေမ ' ေဟာေတာ့္' ေအာ္သည္။ ရီးသာဒြန္း ၀မ္းေခါင္းသံႀကီးျဖင့္ ရယ္ေမာ၏။
' အရီး႐ွိမွန္း မသိပါဘူးေတာ္၊ တကယ္ပါ'
' ဘာအခုမွ မသိပါဘူးလဲ၊ နင့္ေယာကၡမကလည္း ငါ့ကုိ ဆြယ္ေနတာ၊ တြတ္ထုိးရေအာင္လုိ႔တဲ့။ အို ငါတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ၀င္ၿပီး တြတ္ထုိးဖုိ႔ ႀကံေနတာ၊ နင္ေရာက္လာလုိ႔ ပ်က္သြားၿပီ'
ရီးေဆး႐ုိး မေနသာေတာ့ေခ်။

' မႀကီးမငယ္နဲ႔ကြာ၊ ငါ လွိမ့္ကန္ရ ေသေတာ့မွာပါ' ဆဲဆဲ ဆုိဆုိျဖင့္ တြတ္၀ုိင္းေဘးမွ ထသြားေလေတာ့ရာ ရီးသာဒြန္း မွာ တဟားဟား ရယ္ေမာရင္း က်န္ခဲ့ေလသည္။ သူ႔ရယ္သံႏွင့္ၿပိဳင္ေသာ ကာလသားတုိ႔၏ တြတ္တုိးသံ ကား က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ပ်ံေနဆဲေပတည္း။

စာေရးသူ - ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ၏ ကမၻာ႕ခရီးသြားမွတ္တမ္း အပိုင္း (၁၄)

ပဲရစ္သံ႐ံုး

လန္ဒန္မွ ပဲရစ္ကုိ ေရာက္တဲ့ေန႔မွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕႐ွိ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးကာစီကတဆင့္ အေၾကာင္း ၾကားထား သျဖင့္ ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ သံအမတ္ ဦးေဇာ္၀င္၏ ဇနီးႏွင့္ သမီးမ်ား လာ ေရာက္ႀကိဳလွ်က္ သူတုိ႔ သံ႐ံုးႏွင့္ တလမ္းတည္းတြင္ အသင့္ငွားထားေသာ ျပင္သစ္ ေဟာ္တယ္ ဗစ္လာစိန္ ဟုိႏုိးေရးဒလူးသုိ႔ ပုိ႔ၿပီး ညစာကုိ ျမန္မာ ထမင္းဟင္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဇာ္၀င္းတုိ႔အိမ္တြင္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံပါသည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕႐ွိ ဗမာသံ႐ံုးမွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ ၀ါ႐ွင္တန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႐ွိေသာ ဗမာ့ သံ႐ံုးမ်ားကဲ့သုိ႔ ခန္႔ညားေသာ သံအလုပ္႐ံု ႏွင့္ လွပေသာ သံအမတ္အိမ္ သီးျခား မထားႏုိင္ေသးဘဲ ႐ွိရာတြင္ အေဆာက္အဦးကလည္း ေဟာင္းႏြမ္း အုိမင္း၍ က်ဥ္းၾကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္၏ က်က္သေရေဆာင္ ေျပာင္ေျပာင္ လက္လက္ ခမ္းခမ္းနားနား ဗမာပီပီ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္မည့္သံ႐ံုး အေဆာက္အဦး ေကာင္းေကာင္းတခု ႐ွိဘုိ႔ ေနသည္ ဟု ထင္ပါသည္။

သံ႐ံုးအဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ စံုစမ္းေသာအခါ ႀကိဳက္ေသာ အေဆာက္အဦး ငွားမရေသးေသာေၾကာင့္၊ တေျဖးေျဖး ေတာ့ ရပါလိမ့္မည္ဟု သိခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႀကိဳက္ရာ အေဆာက္အဦးကုိ ငွားမရ ေသးမွီ ယခု အိမ္ေဟာင္း အိမ္ပ်က္ႀကီးကုိပင္ အိမ္႐ွင္က ဖယ္ေပးရမည္ ဆုိေသာေၾကာင့္ သံ႐ံုးေရာ၊ သံအမတ္ပါ  ဗစ္လာစိန္ ဟုိႏုိးေရးဒလူး ေဟာ္တယ္ တစိတ္တေဒသကုိ ငွားရမ္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေပးရ ျပန္ေၾကာင့္ တဆင့္ စကား ၾကားသိရျပန္ပါသည္။

ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ဆုိသည္မွာ ကမၻာ့ခရီးသည္မ်ား ဥဒဟုိ ၀င္ထြက္ သြားလာရာဌာနႀကီး တရပ္ ျဖစ္သည္ တေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္ျပည္ ဆုိသည္မွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးတခု ျဖစ္သည္ကတေၾကာင္း၊ ကမၻာ ေပၚ႐ွိ ႏုိင္ငံ အသီးသီး တုိ႔မွ သံ႐ံုးႀကီး ငယ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ ႐ွိၾကသည့္အနက္ ဗမာသံ႐ံုးမွာ အစုတ္ခ်ာ ဆံုးျဖစ္ ေနရာ တြင္ပင္ ဖင္ၿမဲၿမဲမေနရေသးဘဲ ေ႐ႊ႕ဖယ္ေပးေနရသည္တေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာ့သံ႐ံုးကုိ လူသူ ေလးစား ခန္႔ညား ဘြယ္ရာ ထားေပးရန္အထူးသင့္ေတာ္ေနၿပီဟု သေဘာရပါသည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕၏ည႐ွဴေမွ်ာ္ခင္း

ထုိ႔ေန႔ညသည္ ဦးေဇာ္၀င္း ကုိယ္တုိင္ ကားေမာင္းလွ်က္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုိက္လံျပသရာ အသြယ္ သြယ္ေသာ လမ္းႀကီးလမ္းမႊာမ်ားတြင္ ထိန္ထိန္ေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ ခမန္းခမ္းနား ႀကီး က်ယ္ေသာ မီးသြယ္ မီးတန္းႀကီးမ်ားကညဥ့္အေမွာင္ ေနာက္ခံတြင္ ေရာင္စံုခ်ယ္၍ ျဖစ္ေနၾကသည္၊ တအံ့တၾသ ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။
လမ္းေဘး တေလွ်ာက္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ညဥ့္ကလပ္မ်ား၊ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား၊ ေစ်းဆုိင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာေရာင္းခ်ေသာ ' ရက္စ္ေတာ္ရင့္ ' ႀကီးမ်ားမွာ ေရာင္စံု ဓာတ္မီး ေခ်ာင္း မီးပြင့္မ်ားကုိ လုိတာထက္ ပုိပုိသာသာႀကီး သံုးထားပါသည္။

အဲဒါေၾကာင့္ပင္ေျဖာင့္စင္းေသာ လမ္းႀကီ တခုကုိေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ လမ္းေဘး တဖက္တခ်က္ မွာ ေျမျပင္ ေအာက္ ေျခမွစၿပီး တဆယ့္သံုးေလးထပ္ျမင့္ေသာ တုိက္တန္းႀကီးေတြ တေလွ်ာက္က ၀င္း၀င္းေတာက္ ေျပာင္ ေရာင္မ်ိဳးေထြေထြ စပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ မီးေရာင္စံု နံရံႀကီးမ်ားကုိ ေမွ်ာ္မဆံုး ျမင္မဆံုးႏုိင္ျဖစ္ပါသည္။

၀ဲလမ္း၊ ညာလမ္းထားၿပီး ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ သြားတလမ္း၊ ျပန္တလမ္းထားတဲ့ လမ္းမႀကီးမ်ားမွာ ဆုိလွ်င္လည္း အမွ်င္မျပတ္တဲ့ မီးနီေတြတတန္း၊ မီး၀ါေတြက တတန္းျဖစ္ေနသည္။
မီးနီတန္းမွာ သြားေနေသာ ကားေတရဲ႕ ေနာက္မွ ျမင္ရျခင္းျဖစ္၍ မီး၀ါတန္းမွာ လာေနေသာ ကားေတြရဲ႕ ေ႐ွ႕မွေနျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕လမ္းကုိေလွ်ာက္၍ အေနာက္လမ္းကုိ ေမွ်ာ္လုိက္ လွ်င္၎၊ အေနာက္လမ္းေလွ်ာက္၍ အေ႐ွ႕လမ္းကုိ ေမွ်ာ္လုိက္လွ်င္၎၊ တံခြန္တုိင္ ေ႐ႊအုကၠားနဲ႔ဘုရားကုိ မျမင္ရေစကာမူ တန္ေဆာင္တုိင္ မီးပဲြပမာ ဘယ္လမ္းကုိဘဲ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ သည္မီးအတုိင္းသား မီးေရာင္ျဖာလွ်က္စံုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕႐ွိ အစည္ကားဆံုး လမ္း႐ွည္ႀကီးမွာ ႐ွိ႐ွိသမွ် မီးေရာင္စံု လမ္းေတြထဲမွာ သူဟာ ဗုိလ္အက်ဆံုး၊ က်ယ္လည္းအက်ယ္ဆံုး၊ ကုန္ဆုိင္ႀကီးေတြ။ ႐ုပ္႐ွင္႐ံု၊ ျပဇာတ္႐ံု၊ ေဟာ္တယ္ စသည္ လူအမ်ားဆံုး ႀကိတ္ႀကိတ္ တုိးလွ်က္ ေန႔ေရာ ညေရာ ဘယ္အါမွ လူ႐ွင္းေနသည္ဟု မ႐ွိ ေတာ့ပါ။
ပဲရစ္ၿမိဳ႕ လမ္းေပၚ႐ွိ လမ္းေတြေပၚမွာ ထြန္းေပးတဲ့ ဓာတ္မီးတုိင္မ်ားဟာ တခုႏွင့္တခု နီးကပ္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။ အေပၚမွာ မီးတုိင္တတုိင္ မီးလံုးႀကီးမ်ား ႏွစ္လံုးသံုးလံုးက ငါးလံုးအထိ တတ္ဆင္ထား သျဖင့္ အလင္းေရာင္မွာ ေန႔ႏွင့္ ညမကြာလွေတာ့ သေလာက္ ႐ွိပါေတာ့သည္။

႐ွည္လ်ားေသာ မီးလံုးႀကီးေတြ တသြယ္တတန္းႀကီး ျမင္ရတဲ့ အတြက္ မ်က္စိပသာဒကုိ အထူးလွပ ၾကည္လင္ေနၾကသည္။
ေနာက္တဖန္ လမ္းမီးတုိင္မ်ားထားပံုမွာ လန္ဒန္တုိ႔ ... နယူးေယာက္တုိ႔ကလုိ တၿမိဳ႕လံုးတမ်ိဳးတစား တည္းထား သည္မဟုတ္ပါ။ လမ္းႀကီးတလမ္းမွာဆုိလွ်င္ မီးလံုးႀကီးမ်ား၏ ပံုစံကုိ တမ်ိဳးစီ ခဲြထားလုိက္ ပါေသးသည္။ တၿမိဳ႕လံုး႐ွိသမွ် လမ္းေတြ လုိက္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တမင္ တကာ အလွအပ အသားယူ ဂုဏ္ယူလ်က္ ထြန္းထားေသာ လမ္းမီးတုိင္ေတြ ေပေလာ...ဟု ေတြးေတာ ထင္မွားေလာက္သည္။ တလမ္းႏွင့္ တလမ္း႐ွိေသာ မီးပြင့္ မီးလံုးပံုသ႑ာန္မ်ား တခုႏွင့္ တခုမတူၾကပါ။ ၀ုိင္း၀ုိင္းတမ်ိဳး၊ ေလးေဒါင့္၊ ငွက္ေပ်ာဖူး၊ ႐ွည္႐ွည္၊ ျပားျပား၊ လံုးလံုး၊ ဂ်ပန္မီးပံုးလုိ ကတမ်ိဳး၊ ပုဏၰားစည္ ကေလး လုိကတသြယ္၊ ဟုိေ႐ွးေ႐ွးက ေရနံဆီထြန္း လမ္းမီးတုိင္လုိကတဖံု၊ ပံုစံမ်ိဳးေတာ့ စံုလုိ႔သြားပါေတာ့သည္။

မီးတုိင္ကုိ ႐ုိး႐ုိးသံတုိင္ အုတ္တုိင္လုိမဟုတ္ျပန္ေသး။ ေ႐ွးအႏုပညာလက္ရာေျမာက္တဲ့ အတြန္႔ အတက္ အခက္အႏြယ္ေတြႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္လ်က္ ထြန္းလုပ္ထားျပန္ေသးသည္။ ၿမိဳ႕ျပ သာယာမႈကုိ မခုိမကပ္ အျမတ္ မထုတ္ၾကေသာေၾကာင့္သာဟု ယူဆမိပါသည္။ ဒါေတာင္ ျပင္သစ္ျပည္ ကမၻာ စစ္ႀကီးအၿပီးမွာ စီးပြားေရး၌ အေတာ္ အၾကပ္႐ုိက္သြား႐ွာခဲ့သည္။
ညေစ်းတန္း စားစရာဆုိင္ႀကီးမွာလည္း အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္မတူ သူတုိ႔ကတပါသာကဲြေနပါ ေသးသည္။ လန္ဒန္တုိ႔၊ နယူးေယာက္တုိ႔႐ွိ စားစရာေဟာ္တယ္မ်ားမွာ လင္ပန္းထုိး၍ လုိရာ၀ယ္ယူ စားႏုိင္ေသာ ဆုိင္ႀကီးေတြမွာ ဆုိင္တြင္း၌သာ စားပဲြကုလားထုိင္ေတြႏွင့္စားေသာက္ႏုိင္ရန္ ခင္းက်င္း ျပင္ဆင္ေပးထားၾကသည္။

ျပင္သစ္ကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ေသးပါ။ ဆုိင္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ခင္းက်င္းထားတဲ့အျပင္ ဆုိင္အျပင္ဘက္ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖါင္းေပၚမွာထြက္ၿပီး ကုလားထုိင္ေတြ ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ထားလုိက္ေသးသည္။ ေန႔လည္ ေနပူခ်ိန္ဆုိလွ်င္ အေပၚက တာရပတ္အခင္း အၾကားႀကီးမ်ား မုိးေပးသည္။ တာရပတ္ အခင္း ဆုိသည္ မွာ အျဖဴႏွင့္အနီ၊ အျဖဴႏွင့္အစိမ္း စင္းထားေသာအေရာင္မ်ိဳး၊ ျပင္သစ္စားစရာဆုိင္ မ်ား၏ မူ အျဖစ္သံုးေလသည္။

စားပဲြခင္းအနီေရာင္ ခင္းထားေသာ စားပဲြကုလားထုိင္ခံုမ်ားကုိ ႐ြက္လွပင္ကဲ့သုိ႔ သစ္ပင္တမ်ိဳးကုိ ၿခံ စည္း႐ုိးကေလးသဖြယ္ ပန္းအုိး႐ွည္မ်ားႏွင့္ ယာယီပုိင္းျခား ကန္႔သတ္ေပးထားသည္။ ဤလည္း တမူပင္ျဖစ္ပါသည္။
လမ္းသြား လမ္းလာမ်ားသည္ ဤပလက္ေဖါင္းနယ္ေပၚက စားေသာက္ေနသူမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ကြင္း ပြတ္သပ္ ေနၾကပါသည္။ စားေသာက္ေနၾကသူမ်ားကလည္း ေအးေအးေဆးေဆး၊ တေငးတေမာပင္ လူသြား လမ္းေဘး ၌ အက်အနတုိင္ တုတ္ေနၾကသည္။

ဘီယာခြက္လက္ကမခ်ေသာ ျပင္သစ္သူမေတြကလည္း ဤနည္းအတုိင္း ပလက္ေဖါင္းလမ္းေဘး ထုိင္ခံုတုိ႔မွာ ဗုိတ္႐ႈခံ သဘင္က်င္းပလ်က္႐ွိၾကပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဗမာျပည္က ဗုိလ္တေထာင္ ဘုရားပဲြ၊ က်ိဳကၠဆံဘုရားပဲြ၊ ဆူးေလဘုရားပဲြမွ ညပဲြေစ်းတန္းလဘက္ရည္ဆုိင္၊ ေခါက္ဆဲြဆုိင္ ေတြ ေ႐ွ႕တြင္ စားပဲြကုလားထုိင္ကေလးတြ လမ္းေပၚ ထုတ္ခင္းထားသကဲ့သုိပ ျမင္ရ သည္။
သုိ႔ေသာ္ ... သူတုိ႔ဆီကေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ဖံုေတြ၊ အမိႈက္ေတြ၊ ႐ြံ႕ဘြတ္ေတြ၊ ေပေရညစ္ပတ္မေန၊ ေျမာင္းပုတ္ နံ နံနံေစာ္ေစာ္ အနံ႔မ်ိုးေတြလဲမ႐ွိ၊ အခင္းအက်င္းကလည္း သန္႔သန္႔႐ွင္း႐ွင္းႏွင့္ ၀င္း၀င္း ေတာက္ ေနပါသည္။

ျပင္သစ္ျပည္မွ အလွကုန္ျဖစ္တဲ့ ေရေမႊးေပါင္ဒါမ်ား၊ ကမၻာက အျမတ္တႏုိး အသံုးျပဳၾကသည့္ အနက္မွ ေရေမႊးကုိ အထူးထုတ္လုပ္သံုးစဲြေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လမ္းသြားလမ္းလာ ျပင္သစ္သူ အမ်ိဳးသမီး ေတြႏွင့္ တုိးမိတုိင္း ေရေမႊးနံ႔ကျဖင့္ သင္းသင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ ယနံ႔ ႀကိဳင္လိႈင္လ်က္႐ွိ ၾကပါသည္။ ေရေမးကုိ ေရလုိသံုးၾကေပမဲ့ ေရကုိေတာ့ မေသာက္ၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ စားစရာဆုိင္ ေတြဆုိလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရေပးေလ့မ႐ွိပါ။ တကူးတကန္႔ ေတာင္းေသာက္မွဘဲ ရပါသည္။ သူတုိ႔ ဆီမွာ ေရေသာက္မဲ့ အစား ေယာက္်ား ေရာ၊ မိန္းမမ်ားပါ ျဗစ္ရည္ကုိသာ ေရအမွတ္ျဖင့္ ေသာက္ၾက တဲ့အေလ့႐ွိၾကပါသည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕က အစားအစာမ်ားမွာဆုိရင္လည္း ဟင္းေကၽြးဟင္းရာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ ဥေရာပ တ၀ုိက္ တြင္ ျပင္သစ္ ဟာျဖင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့အတုိင္း ဘာမဟုတ္တဲ့ ဆုိင္ကေလးမွာပင္ အရသာေပၚေစ တဲ့ သတၱိ႐ွိပါသည္။ ဗမာရဲ႔႕ လွ်ာနဲ႔ ခံတြင္းေတြ႕ေစတတ္တဲ့ အစာေတြမ်ားပါတယ္။ ဆားျပားမပါတဲ့ ေရလံုျပဳတ္ေတြမဟုတ္ပါ။ ေနာက္တခု ဗမာနဲ႔ လုိက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့အခ်က္တခုက တဦးႏွင့္တဦး ေ႐ွး ကသိကၽြမ္းျခင္း မ႐ွိေပမဲ့ လမ္းေပၚမွာ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္ရထားေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ၾကားက မိတ္ဆက္ေပးမည့္သူမ႐ွိဘဲႏွင့္ စကားေျပာႏုိင္ၾကတယ္။ ေမး ျမန္းႏုိင္ ၾကတယ္။ တေယာက္တလွည့္ အမည္ေနရပ္ ဂုဏ္ထူးတုိ႔ကုိေျပာၿပီး မိတ္ေဆြျဖစ္သြားႏုိင္ တယ္။ ဗမာျပည္ မွာ ေက်ာင္းတကာႀကီး၊ ဘယ္အရပ္ကုိ ေရာက္တဲ့ ေပါက္တဲ့အခါ ၀င္သြားပါအံုးဆုိ တဲ့ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ိဳးကစၿပီး အခ်င္းခ်င္း အသိမိတ္ေဆြျဖစ္သြားႏုိင္ၾကသလုိပါဘဲ။

အဂၤလန္ျပည္မွာေတာ့ ... လမ္းေပၚမွာဘဲျဖစ္ေစ၊ အိမ္ထဲမွာ ေဟာ္တယ္မွာ ဆုိင္ထဲမွာ ႐ုပ္႐ွင္႐ံုထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း တုိးတုိးကေလးေျပာၿပီး သူတပါးကုိ မိမိတုိ႔ အသံေၾကာင့္ အေႏွာင့္ အယွက္ မျဖစ္ေစရေအာင္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း ကုိ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ အက်င့္တရပ္အျဖစ္နဲ႔ ဂုဏ္ယူၾက ေသာ္လည္း ဥေရာပ အပါအ၀င္ ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကုိ ထပ္ၿပီး အသားယူ ၾကပံုမရပါ။
ကုိယ့္ႏွင့္နီးစပ္ အသိမိတ္ေဆြခ်င္း လမ္းေပၚမွာ ဟစ္ေအာ္ေခၚၾကသည္။ စကား၀ုိင္းဖဲြ႕ခ်င္က ဖဲြ႕ၾက ၿပီး ၀ါးကနဲ ေအာ္ရယ္ခ်င္လည္း ရယ္လုိက္ၾကသည္။
အျခားတဦးကလည္း ဒီအသံေတြေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆဟန္မတူ ၊ ႐ံႈ႕ခ်မ်က္ ႏွာႏွင့္ လွည့္၍ မၾကည့္ၾကပါ။ သုိ႕မဟုတ္ မသိမသာကေလး ဖယ္ခြာၾကဥ္ေ႐ွာင္သြားေသာ အေနမ်ိဳး ႏွင့္ တေယာက္ ၿပီး တေယာက္ ၾကက္ေပ်ာက္၊ ငွက္ေပ်ာက္ေပ်ာက္၍ မတြားတတ္ၾကပါ။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္း ေျပာဆုိ ရယ္ေမာမႈမ်ိဳးဟာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်ယ္ ပါးစပ္ပိတ္ေနရမယ္ ဆုိွလွ်င္ အင္မတန္ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္တတ္ၾကတဲ့ ဗမာရဲ႕ အယူ အဆႏွင့္ေတာ့ ျပင္သစ္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကပါလိမ့္မည္။
တေနရာမွာ စိတ္ပါလက္ပါအသံ ထုတ္ရယ္လုိက္ၿပီးမွ မွားမ်ားသြားေလသလား၊ ႐ုိင္းရာ ၾကေန သလားပါးစပ္ပိတ္ၿပီး က်ီးလန္ပစာစားစုိးရိမ္စြာ မၾကည့္ရေတာ့ပါ။
အေပ်ာ္ အပါး အားႀကီးတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေလေတာ့ ညဥ့္အေပ်ာ္ စခန္းေတြကလည္းမနည္းပါ။ ကာစီႏုိဆုိ တဲ့ ဗလာက်င္း မယ္တုိ႔ ကပဲြမ်ိဳးေတြ၊ ေသာက္ေတာ္ဖူးရယ္နဲ႔ ကုိယ္မခြာသူတုိ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ရာ ' ဘား' ေတြေပါလုိက္မ်ား လုိက္တဲ့ အရာမွာ ဒီျပည္ဒီဌာနကုိ ဘယ္ကမွ မွီႏုိင္လိမ့္မည္မထင္။

အင္မတန္စည္ကားတဲ့ ေနရာကေလးတခုမွာေတာ့ ဖါးေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ ဆုိင္တခုသည္ဆုိင္က ညညမွ အႀကီးအက်ယ္ဖားေၾကာ္ ေရာင္းပါသည္။ ုဏ္သေရ႐ွိ လူႀကီးလူေကာင္းေတြ၊ အရာ႐ွိေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားက လာတဲ့ ဧည့္သည္ဟာ ဒီဖားေၾကာ္ ဆုိင္ကုိ လာမစားဘဲ မေနႏုိင္ၾကပါ။ ေနာက္ၿပီး အေပ်ာ္အပ်က္လုိလုိႏွင့္ အ၀တ္ကုိ ၀တ္ခ်င္လုိ ၀တ္ထားၾကသူမ်ားလည္း ႐ွိေသးသည္။
ဆုိင္ထဲ၀င္မိလွ်င္ အင္မတန္ အူရႊင္ၿပီး ေပ်ာ္ခ်င္ပါးခ်င္ေျပာင္ခ်င္ ေနာက္ခ်င္စိတ္႐ွိသည္။ သည္စိတ္ မ်ိဳးေပၚလွ်င္လြတ္လပ္စြာ ဟစ္ေအာ္ ေျပာင္ေလွာင္ရယ္လုိက္သူကုိ အျခားသူမ်ားက အျပစ္မတင္ပါ။ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ လက္ခံလုိက္သည္။

ေနာက္တမ်ိဳးက ၀မ္းဘဲကင္ကုိ နံပါတ္စဥ္ႏွင့္ တတ္၍ ေရာင္းေသာဆုိင္၊ ဤဆုိင္ကလည္းအမႈပင္၊ သူ႔ဘဲကင္နံပါတ္ ဘယ္ေလာက္႐ွိိသည္ ဆုိဒါကုိ အသားယူထားျပန္သည္။
စားသြားသူ ကလည္း ဤဘဲကင္ဆုိင္မွာ အမွတ္ ဘယ္ႏွစ္သိန္းေျမာက္ ဘဲကင္ကုိ စားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္း တင္လုိက္ေသး၏။ ဖန္နန္း႐ွင္ - မွန္နန္း႐ွင္ ဆုိတဲ့ စကားေတြ ဆုိဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ အမရပူရေခတ္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က သံုးစဲြချ့တဲ့ ေတာ္၀င္ စကားတရပ္ျဖစ္ေစကာမူ ျပင္သစ္မွာေတာ့ အိမ္တုိင္း၊ ဆုိင္တုိင္း၊ ေနရာတကာတုိင္းမွန္နန္း႐ွင္ေတြႀကီးပါဘဲ။
မွန္ေပါတဲ့ အရပ္ဆုိေတာ့ အနံ-အလ်ားႀကီးတဲ့ မွန္ႀကီးေတြကုိဗမာျပည္က က်ဴထရံ တခ်ပ္ ၀ယ္သလုိ ေစ်းေပါေပါ ႏွင့္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရ႐ွိႏုိင္တဲ့အတြက္ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။
ဒါေပမယ့္ မွန္႐ွားတဲ့ အရပ္က လူေတြလာရင္ ခဏခဏ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သိရ တယ္။

တခ်ိဳ႕အမွတ္မဲ့ ဆုိင္ႀကီးတခုထဲ ၀င္သြားရင္ ဒိတ္ကန႔ နဖူးနဲ႔ တုိက္ၾကသတဲ့။ မွန္းရိပ္ေတြဟာ လူကုိ အၿမဲလွည့္စားေနၾကတယ္။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အခန္းတခုဟာ ေလးမ်က္ႏွာမွာ မွန္ႀကီးေတြကလည္း ျခား ထားေတာ့ ဧရာမ အခန္းက်ယ္ႀကီးေတြထင္ရတယ္။
လူပရိသတ္ အသင့္အတင့္ ထုိင္ေနလွ်င္လည္း လူေတြ အမ်ားႀကီးလုိ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး ၀င္လာတဲ့ လူကုိ႐ုတ္တရက္မ်က္စိလွည့္စားခဲ့တဲ့အတြက္ ေျခလွမ္းကုိအလဲြ အမွားျဖစ္သြားေစတယ္။
ပဲရစ္ၿမိဳ႕က ဆုိင္ေတြ ကႏၷားေတြႏွင့္ အလုပ္႐ံုေတြမွာ ဆုိရင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားဟာ လူ ၁၀၀ မွာ ၃၀ ေလာက္သာ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္သူမ်ားကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
ကုန္တုိက္ႀကီးေတြမွာ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္သူေတြကုိ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ တခန္း တဌာန လွ်င္ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ ထားရပါသည္။
သုိ႔ႏွင့္ပင္ သူတုိ႔မွာ လက္မလည္ႏုိင္ေအာင္ ေမးရေျဖရႏွင့္ ျဖစ္ေန႐ွာရပါသည္။

လန္ဒန္မွာ ဟုတ္ကဲ့ဆုိတဲ့ စကားမ်ိဳးေတြ အေမရိကန္မွာ ယပ္၊ အုိေက၊ ႐ွဴး၀ါးဆုိတဲ့ ဟုတ္ကဲ့ရဲ႕ အစ ျပင္သစ္ မွာ ' ဟုတ္ကဲ့ ' ကုိ ၀ီ၀ီနဲ႔ တ၀ီထဲ၀ီ၍ ေန႐ွာသည္။
တည္းခုိေသာ (ဗစ္တာစိမ့္ ဟုိႏုိးေရးဒလူး) ေဟာ္တယ္မွာ နံက္စာကုိသာစားသည္။ အနားနီးေသာ ျပင္သစ္ေဟာ္တယ္တခုမွာေတာ့ ငါးေကာင္လံုးေက်ာ္က ေကာင္းလွသျဖင့္ ႀကံဳတုိင္း၀ယ္၍ စားၾက သည္။
၎ဆုိင္က စားပဲြထုိး ျပင္သစ္ လူငယ္မ်ားမွာ ခါးတြင္ ဖဲနီစႀကီးမ်ားပတ္၍ လည္ပင္းလည္ အနီစကုိ စီးလွ်က္ ယူနီေဖာင္း သဖြယ္ ၀တ္ဆင္ထားၾကသည္။ သူတုိ႔မွာ အဂၤလိပ္လုိ မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြ အမူ အယာႏွင့္ ဧည့္၀တ္မ်ား ေက်ႁပြန္ေလသည္။

ျပင္သစ္ငါးေၾကာ္ကုိ အ႐ုိးတေခ်ာင္းမွ မက်န္ရစ္ေအာင္ ခရင္းတေခ်ာင္းနဲ႔ ကုိင္၍ က်င္လည္စြာ အေကာင္ မပ်က္ပင္ ေပးေလ့႐ွိေသာ စားပြဲထုိးကေလးကုိ ၿပံဳးခ်ိဳဟု၍ပင္ အမည္ေပးခဲ့ရသည္။
ၿပံဳးခ်ိဳ၏ မ်က္ႏွာမွာ နံမည္ႀကီးေဟာလိ၀ုဒ္ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား အဆုိေက်ာ္ မာ႐ုိလင္ဆာ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ သူတုိ႔ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ၿပံဳးခ်ိဳကုိ အမွတ္တရ ႐ွိေစရန္ တုိက္အျပင္ဘက္ ပလက္ေဖာင္း ေပၚထိ ပန္းပင္၊ ပန္းအုိတုိ႔ႏွင့္ ၀င္းထရံသဖြယ္ နယ္ခ်ဲ႕ထားေသာ သူ႔ေဟာ္တယ္ ေ႐ွ႕မွာပင္ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ယူ ခဲ့ရသည္။

သူတုိ႔ေဟာ္တယ္မွာ စားစရာ စာရင္းလာခ်တုိင္း ျပင္သစ္လုိေရးထားေသာေၾကာင့္ မဖတ္တတ္ ေသာ အခက္အခဲကုိ သူတုိ႔ကလည္း အဂၤလိပ္လုိ ျပန္မေျပာတတ္ေခ်၊ မေျဖ႐ွင္းႏုိင္ေပ တခါတရံ စားပဲြ နီးခ်င္း ျပင္သစ္ကေလးက အဂၤလိပ္လုိတတ္၍ ဘာသာျပန္ေပးမွ မွာရန္ဟင္းမ်ားကုိ နားလည္ သည္။
ဘာသာျပန္ေပးမည့္သူ မႀကံဳလွ်င္ကား ဆုိင္မန္ေနဂ်ာ လင္မယားက မီးဖုိအခန္းထဲ လက္တုိ႔ေခၚ သြားၿပီး ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ထားတာေတြ လက္ျပ ေျချပနဲ႔ ေျပာျပေတာ့မွ သေဘာက်ရာကုိ လက္ျပ ေျချပနဲ႔ပင္ မွာခဲ့ ရေတာ့ သည္။

ထုိရက္အတြင္းတြင္ သံအမတ္ႀကီး က်လာေသာေၾကာင့္ ဗမာျပည္က မစ္႐ွင္ေတြ တသုတ္ႀကီး က် လာေသာေၾကာင့္ သြားႀကိဳရ၊ ေနရာထုိင္ခင္းျပင္ဆင္ရ၊ သြားလုိရာ လုိက္ပုိ႔ေပးရ ဗမာစာမ်ား တည္ခင္း ေကၽြးေမြးရ၊ သံ႐ံုး တ႐ံုးလံုး အလုပ္႐ႈပ္လ်က္႐ွိၾကသည္။
ထုိအထဲကပင္ တေနပ သံ႐ံုးအရာ႐ွိ ဦးစုိးတင္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက သူတုိ႔အိမ္မွာ ဗမာထမင္း ဘိတ္ ေကၽြး႐ွာ ေသးသည္။ ဦးတင္စုိး ဇနီးမွာ ျပင္သစ္ စကားကုိ၎၊ ျပင္သစ္ ဖားေၾကာ္နည္းကုိ၎၊ ေကာင္းေကာင္း တတ္ေန ပါသည္ ဦးေဇာ္၀င္း၏ သားသမီးမ်ားကေတာ့ ခေလးေတြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္စကားကုိပုိ၍ သြက္လက္ ေနၾကပါသည္။

ဆက္ရန္
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

ေက်ာ္လႈိင္ဦး ဘာသာျပန္ ဦးေလးတြမ္ (အခန္း ၁၅)

အခန္း (၁၅) တြမ့္သခင္သစ္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အဖံုဖံု

တြမ္၏ သခင္သစ္ျဖစ္ေသာ ေအာဂတ္စတင္း စိန္႔ကလဲယားသည္ သူၾကြယ္ကေလးတေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူဆီယားနားနယ္က  ၀ါဂြမ္းစိုက္ခင္းပိုင္ရွင္တဦး၏ သား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ငယ္စဥ္ကပင္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သျဖင့္ စိန္႔ကလဲယားသည္ ဗားေမာင့္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးေလး ျဖစ္သူထံ၌ သြားေရာက္ ေနထိုင္ ၍ ပညာသင္ယူခဲ့ရ၏။

    ထုိစဥ္မွာပင္ သူသည္ ခ်စ္ဦးသူးကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထုိခ်စ္သူသည္ သူ႔ဘ၀၏ အေဖာ္မြန္ ျဖစ္ ၇မည္ဟု သူ မွတ္ယူ ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔သည္ ခ်စ္ကတိထားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူသည္ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေရး ကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ေနစဥ္မွာပင္ သူသည္ ခ်စ္သူထံသို႔ ခ်စ္သ၀ဏ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ေရးသား ေပးပို႔ ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔စာမ်ားသည္ သူ႔ခ်စ္သူထံသို႔ မေရာက္ၾက ေပ။ သူ႔ထံသို႔သာ ျပန္လည္ ေရာက္လာၾက၏။ ထုိသူ႔ထံသို႔ ျပန္ေရာက္လာၾကေသာ ခ်စ္သူံထံ ေပးစာမ်ားႏ်င့္ အတူ ခ်စ္သူ၏ မိဖမ်ား ထံက စာတေစာင္ကိုလည္း သူဖတ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုစာကား သူ႔ခ်စ္သူ  လက္ထပ္သြားၿပီး ဟူေသာ အေၾကာင္း ပင္တည္း။

    ထိုအခါ စိန္႔ကလဲယားသည္ ရပ္တည္ရာမရ ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ခ်စ္သူအတြက္ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေသာစိတ္ျဖင့္ သူ႔ေ၀ဒနာကို ကုစားရန္ ႀကိဳးစား၏။ သူ႔ကိုယ့္ကို အေပါင္းအသင္း အသိုက္အ၀န္း ေလာကထဲသို႔ ေမွ်ာခ်လိုက္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ခ်စ္သူကို ေမ့ဖို႔ ႀကိဳးစားသည္။ ထုိသို႔ ႀကိဳးစားရင္းပင္ သူသည္ လွေသာ၊ ၾကြယ္၀ေသာ မိန္းကေလးတေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕ေလသည္။ ထုိမိန္းကေလးကို သူ လက္ထပ္ ယူလိုက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ သူသည္ သူ႔အေပၚ သစၥာမဲ့ သြားေသာ ခ်စ္သူ အား ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေလသည္။

    သုိ႔ေသာ္ သူ႔အျဖစ္သည္ သူေမွ်ာ္လင့္ထာသလို ျဖစ္မလာေပ။ သူတို႔ လက္ထပ္ၿပီးစ ၾကင္စဦး အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ခိုက္မွာပင္ သူသည္ ဘယ္အခါမွ် ေမ့ေပ်ာက္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ လက္ေရးျဖင့္ စာတေစာင္ကို လက္ခံရရွိေလသည္။ ထုိစကာကား ခ်စ္ဦးသူဆီကစာ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ဦးသူသည္ သူ႔အျဖစ္မွန္ကို ေရးလာျခင္း ျဖစ္၏။ ႏွစ္ဖက္မိဖမ်ား၏ အဆက္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ စာ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ခဲ့ပံု၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျဖစ္မွန္ မ်ားကို တဦးႏွင့္တဦး မသိခဲ့ရပံု၊ ဤသို႔ျဖင့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ကာ ေကြကြင္း ၾကရပံု၊ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သူ႔အေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ စြဲလမ္းေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

    သူသည္ ခ်စ္ဦးသူထံမွ စာကို ဖတ္ရသျဖင့္ စိတ္အထိခုိက္ႀကီး ထိခိုက္ရေလေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူအဖို႔ စိတ္ေသာက ေ၀ဒနာကုိ ခံစားရရံုမွအပ သူ ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ခ်စ္ဦးသူထံသို႔ အေျခအေန အားလံုးမွာ ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းစုံသိရ၍ သူစိတ္ဒုကၡ ေရာက္ရ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ သူ လက္ထပ္လိုက္ၿပီျဖစ္၍ အားလံုးကို ေမ့ေပ်ာက္ကာ သည္ဘ၀ သည္မွ် ႏွင့္ ဇာတ္သိမ္းၾကရန္ စာျပန္ၾကားလိုက္၏။

    ဤသို႔ျဖင့္ သူ႔စိတ္ကူးဘ၀သည္ ပ်က္ျပားခဲ့ရေလသည္။
    ၀တၳဳတပုဒ္တြင္ ဆိုပါမူ ခ်စ္သူအတြက္ ႏွလံုးကြဲကာ ေသပြဲ၀င္ၾကရမည္ ဟူေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ႏွင့္ ဇာတ္သိမ္းလိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ဘ၀တြင္ကား ခ်စ္သူအတြက္ ႏွလံုး ကြဲခဲ့ရသည့္ တိုင္ေအာင္ အသက္ဆံုးရႈံးရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးကို ၾကံဳရတတ္သည္ကား မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤသို႔ျဖင့္ သူ႔ဘ၀ ၏ အေရာင္သည္ ေမွးမွိန္လာခဲ့ရသည္ကား အမွန္ပင္။

    မည္သို႔ဆိုေစ၊ လူ႔ဘ၀၌ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္လ်က္ ရွိၿမဲ ျဖစ္၏။ လူသည္ စားေရး ေသာက္ေရး ၀တ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သြားကာ လာကာ လည္ပတ္ကာႏွင့္ ေနၾက ရသည္။  ေရာင္းမႈ ၀ယ္မႈ ကိစၥသည္လည္း လူ႔ဘ၀တြင္ တစိတ္တပိုင္း ပါ၀င္၏။ စကားေျပာကာ စာဖတ္ကာ ႏွင့္ လူ႔ဘ၀ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၾကရသည္လည္း ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤအေရးကိစၥတို႔သည္ပင္ လူ႔ဘ၀ ၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကေလ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စိန္႔ကလဲယား၏ ဘ၀သည္ ဆံုးခန္း မတုိင္ေသးဘဲ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေန ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

    သို႔ေစကာမူ သူတို႔၏ လက္ေတြ႕ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀သည္ ထုိစဥ္ ၾကင္စဥ္ အေပ်ာ္ခရီးမွာ ပင္ စိတ္မခ်မ္း ေျမ့ စရာမ်ားကို စတင္ ရင္ဆုိင္ရေလေတာ့သည္။
    စင္စစ္ေတာ့လည္း ေမရီသည္ မိမိလို ရုပ္ေခ်ာ ဥစၥာေပါ တေယာက္ကို လက္ထပ္ရယူခဲ့ ေသာ ေယာက်္ား တေယာက္ သည္ ကံအေကာင္းဆံုး ေယာက်္ား ျဖစ္ရမည္။ ထိုေယာက်္ားမ်ိဳးသည္ မိမိကို အသည္း နင့္ေအာင္ ခ်စ္ရမည္။ အေရးတယူ ဂရုတစိုက္ရွိရမည္ဟု နဂိုကတည္းက အစြဲ အမွတ္ထားရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါလ်က္ ဤအိမ္ေထာင္ဦးကာမ်ိဳး၌ စိတ္ႏွလံုး ညႇိဳးခ်ဳန္းကာ လူမမာတေယာက္ အသြင္ျဖင့္ မိမိကုိ ပစ္ပယ္ ထားရက္ေသာ လင္သားကို ေတြ႕ရၿပီ ဆိုေသာအခါ ေမရီ မခံရပ္ႏိုင္ေတာ့။ လင္သား၏ ေ၀ဒနာကို သူ မသိ။ သိသည့္တုိင္ေအာင္လည္း သူကုစားဖုိ႔ အားထုတ္မည္ မဟုတ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ သူကသာ ပုိင္ဆုိင္ရမည္၊ သူက ေပးအပ္ရန္ မလုိ အၾကင္နာ အယုယကို သူကသာ ခံယူသင့္သည္။ သူက ၾကင္နာယုယစရာမလိုဟု သေဘာထား သူ မ်ိဳး ျဖစ္၏။

    ဤသို႔ျဖင့္ သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ထုိၾကင္စဦးကာလမွာပင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ စ၍ ျဖစ္ ခဲ့ရ ေလသည္။
    မၾကာမီပင္ စိန္႔ကလဲယားဘ၀သည္ တေရးႏိုးျဖစ္ကို ရင္ဆိုင္လာရေလသည္။ ထိုအျဖစ္ ကား သမီးငယ္ကို ဖြားျမင္ျခင္းပင္း အမွန္ပင္ သမီးငယ္ဖြားျမင္လာၿပီဆိုေသာအခါ စိန္႔ကလဲယား၏ ဘ၀သည္ ႏိုးထလာခဲ့ ရေလသည္။ သမီးငယ္ေၾကာင့္ သူ၏ ေမတၱာပန္းသည္လည္း ျပန္လည္ လန္းဆတ္ခဲ့ရ၏။ မွန္သည္။ သူကုိယ္တုိင္ မိခင္၏ ေမတၱာရိပ္ကို ခုိလႈံႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသူျဖစ္ရာ သမီးအား မိခင္အေပၚထားေသာ ေမတၱာကရုဏာမ်ိဳးျဖင့္ တြယ္တာလာခဲ့မိေလသည္။ သမီးငယ္ကို မိခင္၀င္စားသည္ဟုပင္ ထင္မွတ္ လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမီးငယ္အား မိခင္၏ အမည္ျဖစ္ေသာ အီဗာဂယ္လင္ဟူေသာ အမည္ ေပးခဲ့သည္။

    ထိုသုိ႔ ဖခင္က သမီးအေပၚမွာ ေမတၱာထားသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ လင္သား၏ အၾကင္နာ အယုယကို မခံယူရေသာ ေမရီသည္ သမီးရင္းကိုပင္ မနာလို၀န္တို ျဖစ္လာသည္။ မိမိကုိ ၾကင္နာယုယမႈမျပပဲ သမီးေပၚ ၌ သာ အၾကင္နာပို အခ်စ္ပိုေနျခင္းအတြက္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္။ မိမိ လင္သားကိုပင္ မိမိ ပို၍ နာက်ည္းလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔စိတ္သည္ ဘယ္အခါမွ် မေက်ခ်မ္း။ လင္ကိုလည္း မေက်နပ္။ သမီး ကိုလည္း မနာလိုေတာ့။ သို႔ျဖင့္ အလိုလိုေနရင္း သူေရာဂါရလာသည္။ အားအားရွိလွ်င္ သူ ေခါင္းကိုက္သည္။ အိပ္ရာမွာ လွဲ ေနလိုက္သည္။ အိမ္မႈကိစၥအစ သမီးကို ျပဳစုရမည့္ကိစၥ အားလံုးကိုပါ သူ ပစ္ထားလိုက္သည္။ ေမရီ သည္ ဘာဆုိဘာမွ် ျပန္မၾကည့္ေတာ့။

    စိန္႔ကလဲယားသည္ ေမရီႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ရေစကာမူ သူ မတုန္ လႈပ္ခ်င္။ သို႔ေသာ္ သမီးငယ္ဘ၀ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ရမည္ကိုကာုး သူ စိုးရိမ္၏။
    ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူ ခရီးထြက္ခဲ့ရာတြင္ သမီးကို အိမ္၌ မိခင္ႏွင့္အတူ မထားခဲ့ရက္။ သမီးကို သူႏွင့္ တပါတည္း ေခၚလာခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ဦးေလးရွိရာ ဗားေမာင့္သို႔ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္မွာ သူသည္ သူ႔အမ ၀မ္းကြဲ မစၥေအာ္ဖီလီယာကို ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။

    ထုိအမသည္ ေမာင္ငယ္ စိန္႔ကလဲယားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ျပဳစု ခဲ့သည္။ ေမတၱာလည္း ပိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေအာ္ဖီလီယာသည္ စိတ္ထား သိမ္ေမြ႕သည္။ သေဘာ ထား ျပည့္သည္။ မိခင္ ၏ ေမတၱာ အၾကင္နာ အယုအယျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ရမည္ဟု သူ သေဘာရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူသည္ သမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဗားေမာင့္က အျပန္တြင္ အမျဖစ္သူ ေအာ္ဖီလီယာ ကို တပါတည္း ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

    ယခုမူ စိန္႔ကလဲယားသည္ သမီးအီဗာအတြက္ မိတ္ေဆြသစ္တေယာက္ကိုပါ ထပ္မံ ေဆာင္ၾကဥ္း၍ မိမိအိမ္ သို႔ ျပန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
    ရထားသည္ ၿခံ၀င္းက်ယ္ႀကီးထဲသို႔ ေမာင္း၀င္လာသည္။ ၿခံ၀င္း၏ အလယ္၌ ေရပန္းမ်ား ျဖာ ထြက္ေန၏။ ရထားသည္။ အလြန္ႀကီးမားခန္႔ထည္ေသာ အိမ္ႀကီး၏ ဆင္၀င္ေအာက္တြင္ ရပ္လိုက္ သည္။ တြမ္သည္ လွပ ခမ္းနားေသာ ၿခံ၀င္းႏွင့္ အိမ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသျဖင့္ အေတာ္ႀကီး သေဘာ က်သြားသည္။

    ခဏခ်င္းပင္ အိမ္တြင္းမွ ေက်းကၽြန္မ်ား ထြက္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ သခင္ျပန္လာ၍ ၀မ္းပန္းတသာ ဆီးႀကိဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရထားေပၚက ပစၥည္းမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းခ်ၾကေလသည္။
    စိန္႔ကလဲယားသည္ အမေအာ္ဖီလီယာကို ဧည့္ခန္းသို႔ ေခၚလာသည္။ ေစာေစာကတည္းက ေလွာင္အိမ္မွ ပ်ံထြက္အံ့ ဆဲဆဲ ျမဴးၾကေနေသာ အီဗာသည္ ရထားေပၚက ဆင္းသည္ႏွင့္ ေလွာင္အိမ္က လြတ္ေသာ ငွက္တေကာင္ လို အိမ္ႀကီးအတြင္းပိုင္းသို႔ ေျပး၀င္လာခဲ့ သည္။

    ေမရီသည္ အခန္းတြင္းသို႔ သမီး၀င္လာခ်ိန္တြင္ အိပ္ရာ၌ လွဲေနရာမွ ထမည့္ဟန္ ျပဳသည္။ အီဗာသည္ အေမ့ ကို ေတြ႕ရလွ်င္ ၀မ္းသာအားရစြာျဖင့္ အေမ့ရင္ခြင္သို႔ ေျပး၀င္သည္။ အေမ့ လည္ပင္းကို ဖက္သည္။ အေမ့ပါးျပင္ ကို နမ္းရႏ္ ႀကိဳးစားသည္။

    "အို၊ ဒီလို မလုပ္ပါနဲ႔ေလ။ ေမေမ ေနမေကာင္းဘူး ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား။ ေမေမ ေခါင္းကိုက္ ေအာင္ မလုပ္စမ္းနဲ႔ကြယ္" သမီး၏ ႏႈတ္ဆက္အနမ္းကို ဆီး၍ တားသည္။
    ထုိအခုိက္မွာပင္ စိန္႔ကလဲယားႏွင့္ ေအာ္ဖီလီယာတို႔ ၀င္လာသည္။ စိန္႔ကလဲယားသည္ ဇနီးအား တယုတယ ေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အမျဖစ္သူႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။
    မၾကာမီပင္ တအိမ္လံုးရွိ ကၽြန္မ်ား ေရာက္လာသည္။ စိန္႔ကလဲယားႏွင့္ လီဗာတုိ႔သည္ ေရာက္လာသမွ် လူမ်ားကို ႏႈတ္ဆတ္သည္။

ထို႔ေနာက္ စိန္႔ကလဲယားသည္ တြမ္ကုိ လွမ္းေခၚလိုက္ သည္။
    "ေဟာဒီမွာ ေမရီ။ မင္းတို႔ ရထားေမာင့္မယ့္လူတေယာက္ ကုိယ္ေခၚလာတယ္။ ၾကည့္စမ္း ပါအံုးကြ။ မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္မယ့္ ရထားသမ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူက အရက္ လံုး၀မေသာက္ဖူး"
    သည္ေတာ့မွပင္ ေမရီသည္ မ်က္လံုးအစုံကို ဖြင့္ၾကည့္သည္။ ၿပီးလွ်င္ တြမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။

    "သူ အရက္ေသာက္မယ့္ပံုပါဘဲ"
    "မေသာက္ဖူး။ အရက္ လံုး၀ မေသာက္ဖူးကြ။ စိတ္ထဲ စိတ္ခ်ရပါတယ္"
    "က်မေတာ့ မယံုပါဘူး"
    ထုိ႔ေနာက္ စိန္႔ကလဲယားသည္ ကၽြန္တေယာက္အား ဦးေလးတြမ္အတြက္ ေနရာခ်ထားပး ရန္ ေျပာၿပီး ေနာက္ မယားျဖစ္သူအနားသို႔ လာကာ
    "ကဲ ေမရီ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊငရႊင္ ေနစမ္းကြယ္။ စကားကေလး ဘာေလးလဲ ေကာင္းေကာင္း ေျပာရေအာင္။

    "ရွင္ သြားတာကလဲ ၾကာလိုက္တာ"
    "အိုကြယ္။ ကုိယ္ ဘာေၾကာင့္ ၾကာရတယ္ဆိုတာ စာေရးလိုက္သားဘဲ ဟာ"
    "ဒါ ရွင့္ထံုးစံဘ။ ခရီးရွည္ရွည္သြားသေလာက္ စာကိုက်တိိုတို ဘဲ ေရးေနက်ဘဲဟာ"

အခန္း (၁၆) ဆက္ရန္
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

Monday, June 28, 2010

ေရႊစင္ဦး ႀကိဳက္တဲ႔ အညာစာဟင္းေလးမ်ား (၇)ဒီေန႕ေတာ႔ ေရႊစင္ဦး http://www.shwezinu.com ေလး ရတဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အညာဟင္း ေလး နဲ႔ ဧည္႕ခံပါတယ္ဗ်ာ...ေတာင္းဆိုသူ မ်ားလည္း ဆႏၵ ျပည္႔ဝပါေစ...။

အလုပ္တခု ေအာင္ျမင္သြားတဲ႔ အခါ မွာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ား ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာရပါတယ္ ..... ပထမ ဆံုး က်ေနာ္႔ရဲ႕ ဘေလာဂ္႔ေလးမွာ စာလာဖတ္ၾက ... လာလည္ၾကတဲ႔ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားပါ... က်ေနာ္ ဟာ မိတ္ေဆြ မ်ား အဲလို အားေပးၾကတဲ႔ အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ရွင္သန္ခ်င္တဲ႔ စိတ္ေၾကာင္႔ ဒီ .com ေလး ကို တည္ေဆာက္ပါတယ္...။

ဒုတိယ ကေတာ႔ တည္ေဆာက္တဲ႔ အခါ အကူအညီ ေပးခဲ႔ၾကတဲ႔ ကိုးကိုးအိမ္ နတ္ဆိုးေလး  မိုးေကာင္းကင္ ညီမေခ်ာ (အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) ပိုင္ရွင္ ဘေလာ႔ဂါ မ်ားအားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္...။

ေနာက္ဆံုး ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားရမဲ႔ သူမ်ားကေတာ႔ က်ေနာ္႔ ဘေလာ႔ဂ္ ေလး ဖြင္႔ မရတဲ႔ အတြက္  စိတ္ပူခဲ႔ ၾကသူမ်ား နဲ႔  ေမးလ္ ဂ်ီေတာ႔ စီေဘာက္စ္ မွ တဆင္႔ သတင္းေမးခဲ႔ .... ေပးခဲ႔ ၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြ အားလံုး နဲ႕ ပို႕စ္ တခု သီးသန္႔ တင္ၿပီး စိတ္ပူေပးတဲ႔ ညီမငယ္ ဧပယ္လ္ဖူး ပူးေတ ေလးအားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ... က်ေနာ္႔ ရဲ႕ စိတ္ေလာႀကီး မႈ႕ကို သီးခံ ေျဖရွင္း ေပးခဲ႔ၾကတဲ႔ သက္ဆိုင္သူ မ်ားကို လည္း ေက်းဇူးပါ....   အားလံုး အားလံုး ေက်းဇူးပါ....။

ၾသ ... အေရးႀကီးသူမ်ား က်န္ေနေတာ႔ မလို႕ ေရႊစင္ဦး ရဲ႕ အခု ဆိုရင္ ခ်က္ျခင္း အလိုလိုက္ ေပးၾကတဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ႀကီး နဲ႔ ခ်စ္ညီမ (စည္းစိမ္ရွင္) တို႕ကိုလည္း ေက်းဇူးပါ.. ေနာက္လည္း လိုအပ္ရင္ ဒီလိုဘဲ အလုိလိုက္ ၾက ပါေနာ္....။

ကဲ ဒီေန႕ အညာဟင္းေလး ခ်က္လိုက္ၾကရေအာင္

က်ေနာ္တို႕ မႏၱေလး မွာ ဒီလိုအခ်ိန္ (ဝါဆို ဝါေခါင္) ဆိုရင္ ေလၾကမ္းၾကမ္း ေတြ တိုက္ပါတယ္.... ဒါဆိုရင္ မႏၱေလး ကလူေတြ အားလံုး ေရၾကီး ၿပီ ဆိုတာ သိၾကပါၿပီ... ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ သတင္း ေပးေနၾကပါတယ္... ျမစ္ဆိပ္ မွာ ေရေတြ တက္ေနၿပီေဟ႔ ဆိုရင္ အားလံုး သေဘာေပါက္ၾကၿပီး.. ကိုယ္ အားတဲ႔ အခ်ိန္ မွာ ကိုယ္႕ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ မ်ားနဲ႔ ျမစ္ဆိပ္ ကို သြားၿပီးေတာ႔ ေရၾကည္႕ၾကပါတယ္... လမ္းေဘးမွာ ကပ္လာတဲ႔ သေဘာၤႀကီးေတြ ကို ေငးၾကပါတယ္.. ဒါ မႏၱေလး ထံုးစံ ပါ....။

ေနာက္ၿပီး ျမစ္ဆိပ္ မွာ စစ္ကိုင္းသြားတ႔ဲ လမ္းတေလွ်ာက္ေပါ႔ေလ... ငါး ပုဇြန္ေတြ ဖမ္းေနတာ ၾကည္႕ရင္း အျပန္ၾက... ဝယ္ျပန္ေလ႕ရွိပါတယ္.. ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဝယ္ခ်င္ရင္လည္း ေရျမဳတ္သြားတဲ႔ ရွမ္းကေလး ကၽြန္း ေရွ႕က လမ္းေဘး မွာ အကုန္ဝယ္ လို႕ ရပါတယ္...။

အိမ္ေရာက္ရင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကၿပီး ေရေတြ အေၾကာင္း သတင္းလုပ္ေျပာၾကပါတယ္... က်ေနာ္ လည္း မႏၱေလးသူပါ ... ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္ က ေရေတြကို ခ်စ္တယ္... ဧရာဝတီ ကိုခ်စ္တယ္ ငယ္ငယ္တုန္း က ဆိုရင္ သေဘာၤ တစီး ဝယ္ၿပီး ျမစ္ထဲမွာ သေဘာၤ ကို အိမ္လုပ္ ေနဘို႕ ကို စိတ္ကူးရွိတယ္... ၊ သြားခ်င္ရာ သြား အခ်ိန္တန္ရင္ ကပ္ခ်င္တဲ႔ ကမ္း ကပ္ေပါ႔ ... ဘဝကို ေရထဲမွာ အဲလို ကို ျဖတ္သန္းျပစ္ခ်င္တာပါ... ။

တေန႕က ညီမ Rita(Evergreen) ေရးတဲ႔ ပိုစ္ တခု မွာ ၿမိဳ႕မွာ ေရႀကီးတဲ႕ အေၾကာင္း ေပ်ာ္စရာ လြမ္းစရာ ေလး ေရးထား တယ္.. က်ေနာ္ လည္း ေရေတြၾကည္႕ဘို႕ သတိရသြားတယ္.... မေန႕က နဲနဲ အလုပ္ပါးတာနဲ႕ သြားလိုက္ တယ္... ေရ ေတြ တက္ေနပါၿပီ... သေဘာၤေတြ လည္း လမ္းေဘးမွာ ေရာက္စျပဳေနပါၿပီ.... အျပန္ၾက ... ပုဇြန္ ေတြ ဝယ္လာတယ္.. ဒီေန႕ ခ်က္စားပါတယ္... ၊  အသား မစား ငါး မစား တဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ႀကီး ကို  တခါ တေလ ေကၽြးရတာပါ...   စားသြားၾကပါေနာ္... ကဲ ပုဇြန္ ဟင္းက တခြက္ ... ။

ေနာက္တခါ မန္းက်ီးသီး စိမ္းခ်က္ေလး စားခ်င္လို႕ ေစ်းကဝယ္ခဲ႔ဘို႕ မွာ လိုက္ပါတယ္.. က်ေနာ္တို႕ အညာမွာေတာ႔ မန္းက်ီးသီးစိမ္း ေပၚခ်ိန္ ေရာက္ရင္ မန္က်ီးသီးစိမ္းခ်က္ကေတာ႔ ေန႕တိုင္းလိုလို ခ်က္ပါတယ္... ထမင္းဝင္တဲ႔ အျပင္ လူတိုင္း ႀကိဳက္ၾကတာကိုး....

ကဲ မန္းက်ီးသီး စိမ္းေလး ခ်က္ရေအာင္....

မန္းက်ီးသီး ႏုႏုေလး ေတြကိုအညွာေလး ေတြ ေခၽြၿပီး ေရစင္စင္ ေဆးပါတယ္... ေရစစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးရင္ နဲနဲျခင္း ညက္ေနေအာင္ေထာင္းပါတယ္... ေထာင္းတဲ႕ အခ်ိန္မွာ ဆားေလး နဲနဲ ျခင္းစီ ထဲ႕ ေထာင္းရ ပါတယ္... အေရာင္ညုိ မသြားဘဲနဲ စိမ္းစိမ္းေလး ျဖစ္ေနေအာင္ပါ...။

ၾကက္သြန္ျဖဴ နီ ဆီသတ္ ပါတယ္... ငရုပ္သီးၾကမ္း ပုဇြန္ေျခာက္ (အခုေတာ႔ ပုဇြန္စို ေသးေသးေလး ေတြ ထဲ႔ထားပါတယ္) ငပိ အခ်ဳိမႈန္႕ ထည္႕ပါတယ္... မန္က်ီးသီးေထာင္းထားတာ ထဲ႕ပါတယ္... ၊ ေရနဲနဲေလး ထဲ႕ ၿပီး ေျခာက္ေအာင္ ေၾကာ္ရပါတယ္... က်က္ခါနီးရင္ ငရုပ္သီးစိမ္း ေလး အုပ္လိုက္ပါတယ္... ေကာင္းမွ ေကာင္းပါ .. စားလို႕ရပါၿပီဗ်ာ.. မန္က်ီးသီးစိမ္း ေၾကာ္တခြက္.....။

ေနာက္တခြက္ကေတာ႔ ဆန္ေလွာ္ မွ်စ္စိမ္း ဟင္းရည္ပါ... မွ်စ္စိမ္း ေတြ လက္ေဆာင္ရတာနဲ႔ ၂ရက္ေလာက္ ေရျမဳတ္ေအာင္ ထဲ႔ ၿပီး အခါးရည္ထြက္သြားေအာင္ စိမ္ထားပါတယ္... ေနာက္ၿပီး ဆားရည္ ထဲမွာ ခပ္ပါးပါး  လွီးထားရပါတယ္ ... ခ်က္တဲ႔ အခါ ဆန္ လက္တဆုတ္ေလာက္ အရင္ေဆး ၿပီး အုိးထဲမွာ နဲနဲေလး ညုိလာေအာင္ ေလွာ္ပါတယ္.. ဆန္ေလွာ္န႔ံ ေလးေမႊးလာမွ... ဆီေလး တေပါက္ႏွေပါက္.. ၾကက္သြန္ ျဖဴနီ ေလးနဲနဲ ထဲ႔ ပုဇြန္ေျခာက္ေထာင္း ထဲ႕ရပါတယ္ တခ်ဳိ႕လည္း ပုဇြန္အစို ထဲ႔ ပါတယ္... ၿပီးမွ မွ်စ္ထဲ႔ ၿပီး ေမႊးလာေအာင္ ဟင္းရည္က်ေအာင္ တည္ရပါတယ္ဗ်ာ.. ကဲစားၾကစို႕ မွ်စ္စိမ္း ဆန္ေလွာ္ဟင္းရည္ တခြက္...။

ေရႊစင္ဦး ကေတာ႔ ထမင္းေတာင္ သိပ္မစားဘူး ဆန္ေလွာ္ဟင္း ေသာက္တာမ်ားတယ္.. အရမ္း ႀကိဳက္ ပါတယ္..။

ေနာက္တခြက္ ကေတာ႔ ငါးခ်ဥ္ အစိမ္းသုတ္ ပါဘဲ.. ဒါကေတာ႔ အိမ္မွာ ခဏ ခဏ သုပ္ေနၾကဆိုေတာ႔ သုပ္ မျပေတာ႔ဘူးဗ်ာ... ဒါလည္း လက္ေဆာင္ရတာ.. အမ်ားႀကီးဘဲ လိုခ်င္သူမ်ား လာေရာက္ ေတာင္းယူ ႏိုင္ပါ တယ္..။

ကဲ ... အမွတ္တရ ထမင္းပြဲေလး နဲ႕ဧည္႕ခံၿပီးပါၿပီ... ၾကြေရာက္ စားသံုးသူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း နဲ႔ ေရႊစင္ဦး တတ္ႏိုင္သမွ် စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္တင္ဆက္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နဲ႕ အဆံုးသတ္လိုက္ပါၿပီဗ်ာ....။

ေလးစားစြာျဖင္႔
စာေရးသူ - ေရႊစင္ဦး
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>

ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ၏ ကမၻာ႕ခရီးသြားမွတ္တမ္း အပိုင္း (၁၃)

မနက္(၇)နာရီကုိ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ အေရာက္သြားႏုိင္ရန္ မနက္ေစာေစာ ၄-နာရီခန္႔ကထ၍ ျပင္ ဆင္ၿပီး ဟုိတယ္ေအာက္ထပ္သုိ႔ဆင္းခဲ့ၾကရာ အခ်ိဳ႕ ခရီးသြားမ်ားလည္း တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ႏွင့္ ေအာက္သုိ႔ ဆင္းလာ ၾကသည္။

လူစံုသေလာက္ ႐ွိေသာအခါ ထမင္းစားခန္းႀကီးတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ မနက္ လဘက္ ရည္စားပဲြသုိ႔ ၀င္ေသာက္ၾကၿပီးေနာက္၊ ေလဆိပ္သုိ႔ ေလယာဥ္ကုမၸဏီမွ လာႀကိဳေသာ ကားမ်ားျဖင့္ လုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ခရီးသြားမ်ားထံုးစံ၀တၱရားကုိျပဳၾကၿပီး အမည္စာရင္းအတုိင္း ေလယာဥ္ပ်ံ ေပၚသုိ႔ တက္ၾကရပါသည။ မေန႔က ထားခဲ့ေသာ အေႏြးထည္မ်ားလည္း ထုိင္ခံုတြင္ ေနရာမပ်က္ပင္႐ွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ခရီးသည္မ်ားမွာ မသံုးႏုိင္၍ ပုိလာေသာ မနီလာေငြစႏွင့္ ေဒၚလာကုိ ျပန္လဲခဲ့ၾကရသည္။

ေနာက္ဆံုး ခရီးဆက္ရန္ စက္ႏိႈးေသာအခါ စက္ကုိ မႀကိဳက္၍ ျပင္ဆင္လုိသျဖင့္ နာရီ၀က္ခန္႔ ေစာင့္ရန္ ေလေၾကာင္း ကပၸတိန္ကေျပာ၍ ေအာက္သုိ႔ ခဏ ျပန္ဆင္းလာၾကရျပန္သည္။
စက္ျပင္ဆင္မႈ ကိစၥ ၿပီးစီးေသာအခါ ခရီးသည္မ်ားျပန္တက္ၾကျပန္သည္။ စက္ႏိႈးျပန္သည္၊ ေလယာဥ္ကုိ ဘီးမလွိမ့္ ေသးဘဲ စက္ကုိ နာရီ၀က္ခန္႔ႏိႈးထားၿပီးမွ ေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံတက္ခဲ့သည္။ ခုမွဘဲ ထြက္ျဖစ္ ေတာ့သည္ဟု ခရီးသည္တုိ႔ စိတ္ခ်သြားသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေဟာင္ေကာင္ ေရာက္ ပါက ရာသီဥတု ၾကည္လင္ျခင္း မရွိခုိက္ႏွင့္ ႀကံဳ၍မေနပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းရေတာ့သည္။

ေလယာဥ္သည္ ယခင္လာလမ္းအတုိင္း မနီလာၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ႀကီးမ်ားကုိျဖတ္ခါ ဖိလိပုိင္ ကၽြန္း ကုန္းလမ္း တေလွ်ာက္မွ ေတာေတြ ေတာင္ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေနသည္။ နာရီ၀က္မွ်ၾကာ ေအာင္ ေတာေတာင္ ေတြေပၚမွ သြားေနစသ္ ပန္ကာႏွင့္ စက္ေလးလံုး႐ွိသည့္အန္ ပန္ကာတလံုး စက္ပ်က္၍ ရပ္သြား ျပန္သည္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ ေလယာသ္ကုိ ျပန္ေကြ႕ကာ မနီလာေလဆိပ္သုိ႔ လွည့္ လာခဲ့ရျပန္ ေတာ့သည္။

ေလဆိပ္သုိ႔ ဆင္းမိၾကေသာအခါ ယခင္နည္းအတုိင္း ေလေၾကာင္း ကပၸတိန္ထြက္လာၿပီး ခရီးသည္ လူႀကီးမ၊ လူႀကီးမင္း တုိ႔အတြက္ မေန႔ကဟုိတယ္မွာ ထပ္မံပုိ႔ပါမည္။ ေလယာဥ္စက္ကုိ ယေန႔ တေန႔လံုး ျပင္ဆင္၍ ထားပါမည္၊ နက္ျဖန္သည္ အခ်ိန္ ေလဆိပ္အေရာက္ လာၾကရန္ ေျပာျပၿပီး ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ပါသည္။
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး မွ ထြက္လာခဲ့ေသာ ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အလုပ္သမားတစုတုိ႔က ခရီးသယ္ကားႀကီး ျပန္ေရာက္ လာေသာအခါ ရယ္ေမာ ဆီးႀကိဳၿပီး မေန႔က ေနသြားေသာ ကုိယ့္အခန္းေသာ့မ်ား ျပန္ေပး အခန္း အေရာက္ လုိက္ပုိ႔ၾကျပန္သည္။

သုိ႔ႏွင့္ ထုိေန႔ တေန႔ႏွင့္တည မနီလာၿမိဳ႕ေဘး ျဗဴးဟုိတယ္မွာ ေနာက္ထပ္နရျပန္သည္၊ ခရီးသည္ မ်ား မွာလည္း ဂ်ပန္တရုပ္၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ ၊ ျမန္မာ၊ ဖိလိပုိင္ စသျဖင့္ လူမ်ိဳး အေတာ္စံု၍ ေနပါသည္။ စံုသေလာက္လည္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ တဦးႏွင့္တဦး အတူး ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္လ်က္ ခရီးသြားဘက္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္၍ ေနပါေတာ့သည္။
ဤအထဲတြင္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳး ပါကစၥတန္က ခရီးသည္တဦးမွာ အထူး စကားလံုးႂကြယ္ ႏႈတ္ေဆာ့ လာ၍ ေပ်ာ္စရာအေျပာတတ္ဆံုး၊ ပ်က္လံုး အထုတ္တတ္ဆံုးျဖစ္၍ သူ႕ကုိဘဲ တအံုးအံုးႏွင့္ ပဲြက် ေနၾကရ ေတာ့သည္။ သူဟာျဖင့္ ဒီခရီးအၾကားမွာ အၿငိမ့္လူပ်က္တေယာက္ကဲ့သုိ႔ ႐ွိေတာ့သည္။

ဟုိတယ္အခန္းထဲ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ မသြားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မစၥတာ၀ူးအား အေၾကာင္းၾကား လုိက္သျဖင့္ ေရာက္လာသည္၊ သူ႕လက္မွာေတာ့ မနီလာ ဘူးလက္တင္သတင္းစာတေစာင္ ကုိင္လ်က္ သတင္းစာ တေနရာ ညႊန္ျပ၍ ၾကည့္ရာ... ယမန္ေန႔က ဧည့္ခံပဲြသတင္းအျပင္ ျမန္မာစာ ေရး ဆရာမတယာက္  မနီလာ သုိ႔ မရည္႐ြယ္ဘဲ ေရာက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားမည့္ သတင္းျဖစ္ပါသည္။

သူက ဒီေန႔တေန႔ ေလွ်ာက္လည္ရျပန္ ေသးတာေပါ့ဟု အားရ၀မ္းသာေျပာၿပီး သတင္းစာရပ္ကြက္ မ်ား အျခားေရာက္သင့္ေရာက္ထုိက္ ၾကည့္သင့္ၾကည့္ထုိက္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ လုိကလံျပသ ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံျခင္း ျပဳျပန္သည္။

ေနာက္တေန႔မနက္တြင္လည္း မေန႔ကကဲ့သုိ႔ ေစာေစာေအာက္ဆင္း လဘက္ရည္ေသာက္ၿပီး ေလဆိပ္ အေရာက္ လာခဲ့ၾကရာ ယမန္ေန႔ကေလယာဥ္ကုိ လံုး၀ အသံုးမျပဳဘဲ ေလယာသ္အသစ္ တစင္းတြင္ ပစၥည္း မ်ား ေျပာင္း႐ႊ႕တင္ထားေၾကာင္း ေလယာဥ္ေပၚေရာက္မွ သိရသျဖင့္ ပုိ၍ စိတ္ခ် သြားမိသည္။
သုိ႔ ႏွင့္ ထုိေန႔အဘုိ႔ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းလာႏုိင္ခဲ့ေလေတာ့ သည္။
............................

ေဟာင္ေကာင္


မနီလာမွ ေခ်ာေမာစြာထြက္လာၿပီး ေနာက္ေဟာင္ေကာင္နယ္နိမိတ္ေပၚသုိ႔ ေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေနမိပါၿပီ။ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ ထုိးေဖါက္ထြက္လာေသာ ေက်ာက္ေတာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ဟုိမွာ တခ်ိဳ႕၊ သည္မွာတခ်ိဳ႕၊ ကၽြန္းငယ္ကေလးေတြျဖစ္ျဖင့္ ေနရာအႏွံ႕အျပား တည္႐ွိလ်က္႐ွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။
ကၽြန္းငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ႐ြက္ဖြင့္ထားသာ တံငါေလွႀကီးငယ္မ်ားသည္ ေရျပင္တြင္ ပန္းေပါက္ ေပါက္ကုိ ဆုတ္က်ဲထားသကဲ့သုိ႔ မ်ားျပားစြာ ေတြ႕ရပါေသးသည္။

သုိ႔ႏွင့္ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းႀကီးေတြ ရံ၀ုိင္းေနေသာ ေလယာဥ္ကြင္းကုိ က်ဆင္းႏုိင္ရန္ ရစ္၀ဲပ်ံ သန္းလ်က္ ႐ွိေနစဥ္ ေတာင္ေပၚေတာင္နံရံ ေတာင္ေျေတာင္ေအာက္ႏွင့္တကြ၊ ပင္လယ္ေကြ႕ ေရ စပ္အထိ ႁပြက္သိပ္ ညပ္ေစ့ ေနေသာ တုိက္တာအေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ရာသီဥတု ၾကည္လင္ေန သည္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထင္႐ွား ျပတ္သားစြာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ေရစပ္ႏွင့္ ေက်ာက္သား ေတာင္နံရံေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ႀကီးကား စည္ကား လွပါသည္။ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္တြင္ သူတုိ႔ ထံုးစံဒုတ္ထုိး အ၀တ္လွန္း စံနစ္အတုိင္း အိမ္ေပါက္ တုိင္း မွ ျပဴထြက္ေနေသာ ၀ါးလံုးႏွင့္ထုိး၍ အ၀တ္လွန္းၾကသည္မွာ အိမ္ ေပါက္ေစ့ တံခြန္ ကုကၠား ေတြ စုိက္ထူထားသလုိ လႊားတလူလူေ၀ေနသည္ကုိ ျမင္ရပါသည္။
ေလဆိပ္တြင္ ၃-ရက္ဆက္၍ ႀကိဳေန႐ွာၾကေသာ ပင္းေအ႐ွားသတင္းစာကုိယ္စားလည္ မစၥတာ ေရာဘတ္ဆန္း တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ သတင္းစာဆရာတ႐ုပ္အမ်ိဳးသားလူငယ္တဦးကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
သူတုိ႔က ေဖာ္ေ႐ြခင္မင္စြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ႀကိဳဆုိျခင္းကိစၥၿပီးလွ်င္ ေလဆိပ္မွ ပစၥည္းေသတၱာမ်ား အပ္ထား ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ ေလယာသ္မ်ား အလုပ္႐ံုသုိ႔သြားၾကရသည္။ ေဟာင္ေကာင္မွ ဘီအုိေအစီ ေလေၾကာင္း ခရီး ႏွင့္ ကူးေျပာင္းစီး၍ ရန္ကုန္ျပန္ရန္ မူလအစီအစဥ္အတုိင္း ရက္ခ်ိန္းေပးခဲ့ရပါသည္။

မစၥတာေရာဘတ္ဆန္းတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ တ႐ုပ္လူငယ္မ်ားျဖစ္၍ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားပီပီ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေ႐ွ႕သြားေနာက္လုိက္ညီလွသည္။ အဂၤလိပ္လုိ သြက္လက္သေလာက္ ဗမာလုိ လံုး၀ မတတ္ၾကပါ။ မစၥစ္ ေရာဘတ္ဆန္း မွာ ႐ွံဟုိင္းၿမိဳ႕သူျဖစ္၍ သူ႔မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားမွာ ႐ွံဟုိင္းၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ ေနၾကပါသည္။
ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ႐ွိေသာ ရပ္ကြက္မွာ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ပင္လယ္ေက႕၊ သုိ႔မဟုတ္ အုိင္ႀကီးတခု ျခားလ်က္ ႐ွိသည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ လူေရာကားပါ ကူးသန္းသြားလာစရာကူတုိ႔ ေပါင္းမ်ားစြာ ကူးသန္း ေပးေန ၾကပါသည္။

ကားစီးရင္း လူေရာကားပါ ကူးတုိ႔သေဘၤာႏွင့္ ကူးႏုိင္သည္။ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားကုိလည္း ကူးေပး သည္။ လူစီး ကူတုိ႔သေဘၤာမ်ားမွာလည္း မိနစ္ပုိင္းေလာက္မျပတ္ ျပည့္သိပ္စြာ ကူးသန္းသြားလာ လုပ္ကုိင္ လ်က္႐ွိ ပါသည္။
မစၥတာေရာဘတ္ဆန္းတုိ႔က အသင့္ငွားထားေသာ ေဟာ္တယ္မွာ ေဟာင္ေကာင္ဘက္တြင္႐ွိသျဖင့္ လူစီးကူတုိ႔ႏွင့္ကူးခဲ့ရသည္။ ကူးတုိ႔မွတဆင့္ ကားႏွင့္ ေဟာ္တယ္အေရာက္ သြားၾကရပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕မွာ ႀကီးက်ယ္စည္ကားသေလာက္ သပ္ရပ္သန္႔႐ွင္းပါသည္။

တ႐ုပ္လူမ်ိဳး ေတြ ေနေသာၿမိဳ႕မဟုတ္သလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံ႐ွိ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕မွ လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အမိႈက္ သ႐ုိက္မ႐ွိ၊ ဘယ္ေနရာ ၾကည့္ၾကည့္ သန္႔႐ွင္းသန္႔ျပန္႔စြာ ႐ွိေနသည္က မ်ားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လမ္းေပးတြင္ သြားလာ ေနေသာ လူဦးေရကား ... ျခ ပု႐ြက္ဆိတ္ကဲ့သုိ႔ ေျမာက္မ်ားလွပါသည္။ အထမ္းအပုိးေတြႏွင့္ တ႐ုပ္ပီပီ သြားလာ လႈပ္႐ွားလ်က္႐ွိသူေတြ၊ တေကာက္ေကာက္ ေနာက္မွ လုိက္၍ ပုိက္ဆံေတာင္းသူေတြကလည္း အမ်ားအျပား၊ ႏွစ္ထပ္ဓါတ္ရထားေတြမွာလည္း လူအျပည့္ ၿမိဳ႕ေနၿမိဳ႕ထားမွာ ေက်ာက္ေတာင္ေျခ က ေရစပ္ အထိ ႐ွည္လ်ားေသာ လမ္းႀကီးသံုး သြယ္သာ႐ွိပါသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေျမေနရာေၾကာင့္ ေတာင္ေနရာ ေတြကုိ လွီးျဖိဳကာ ၿမိဳ႕တည္ ထားရပါသည္။

ေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေအာက္အထိ ေတာင္နံရံမွတုိက္တာ အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးႀကီးငယ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ရသည္။ ေတာင္ကမၻားရံေတြမွာ လမ္းေတြ ေကြ႕ေကြကေကာက္ေကာက္ ေဖာက္ထား ၿပီး ကား၊ ရထား၊ ဥဒဟုိ စည္ကားစြာ ကူးသန္းသြားလာလ်က္႐ွိသည္။

ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေဇာက္ထုိးဆင္းတက္ေပးေသာ ႀကိဳးဆဲြဓါတ္ရထား၊ ေဂဗလ္ကား႐ွိ၍ ၎ျဖင့္ ေတာင္ေပၚမွ ေတာင္ေအာက္ သုိ႔ ကူးသန္းသြားလာမႈ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။
ေတာင္ေပၚ မွ ေနၾကည့္လွ်င္ ပင္လယ္ႀကီးဘက္မွ တံငါေလွမ်ား ပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းမွ ေလွကူးတုိ႔ ႀကီးငယ္ တုိ႔ လႈပ္႐ွားသြားလာေနသည္မ်ားကုိ၎၊ ေလယာဥ္ပ်ံေတြပဇင္းပ်ံသလုိ ခဏခဏ၀ဲပ်ံ က် တက္ေနေသာ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကုိ၎၊ ေဟာင္ေကာင္ တၿမိဳ႕လံုး၏ ႐ႈျမင္ကြင္းကုိ၎၊ ေတာင္ေပၚ လမ္းမ်ား၏ သာယာမႈ စေသာ အရပ္ရပ္ ႐ႈျမင္ကြင္းမ်ားမွာ အလြန္ ၾကည့္ျမင္ ႐ႈခင္း သာယာ လွပ လ်က္႐ွိပါေတာ့သည္။

ကုန္ဆုိင္ႀကီး တုိက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားလည္း လမ္း၀ဲဘက္တခ်က္တြင္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ၀ယ္သူေတြ တုိးတုိး ေခြ႕ေခြ႕ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးလ်က္႐ွိသည္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ စကၤာပူမွာ ေရာင္း၀ယ္မႈ အေကာက္အခြန္လြတ္ေစ်း ေပါသည္ ဆုိၿပီး ဗမာျပည္ကလည္း အေတာ္ပင္ အ၀ယ္အခ်မ္း လာတတ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕လည္း တျခားကိစၥကုိ အမည္တခုခုတတ္၍ ႐ႊကုန္ခုိးကူးတတ္ၾကသည္။ လြတ္ခဲ့သည့္အခါ လည္းျမတ္၊ မိတဲ့ အခါလည္း ႐ံႈးသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ဘဲ ထင္ပါရဲ႕ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္တုိ႔မွာ မသကၤာဘြယ္ ခရီးသည္မ်ားအား သစ္႐ြက္ တခ်ပ္ ဆယ္ထပ္လွန္ကာ အဖန္ဖန္အခါခါ လွန္ေလွာ္ ႐ွာေဖြျခင္းျပဳၾကသည္။
ဂ်ပန္က ထြက္လာစဥ္ကအတုိင္း ပစၥည္းေသတၱာမ်ားကုိ တည္းခုိရာ ဟုိတယ္သုိ႔မယူဘဲ မနီလာမွာ ကဲ့သုိ႔ ယခု လည္း ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္တြင္ အပ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ွာေဖြခံရျခင္းမ႐ွိေတာ့ေပ။
တည္းခုိသည့္ ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ လက္ဆဲြေသတၱာကေလး အခန္းထဲ ပစ္သြင္းခဲ့ၿပီး ေန႔ လည္စာ ေကၽြးေမြးရန္ စီစဥ္ထားၾကသည့္အတုိင္း မစၥတာေရာဘတ္ဆန္းတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံေခၚေဆာင္ ရာ တ႐ုပ္ ဟုိတယ္ႀကီး တခုသုိ႔ လုိက္သြားရျပန္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၏ ရာသီဥတုမွာလည္း အေအးလြန္ကဲ၍ ေလာင္းကုတ္႐ွည္ႀကီးကုိသာ တ၀တ္တည္း ၀တ္ထား ရပါေတာ့သည။
ဟုိတယ္ ထမင္းစားခန္းထဲမွာေတာ့ အေႏြးေငြ႕ေပးထားေသာေၾကာင့္ အက်ႌ႐ွည္ႀကီးခၽြတ္၍ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါး စြာ စားႏုိင္ပါေသးသည္။ တ႐ုပ္အစာ အစားမ်ိဳးစံု၊ ပင္လယ္ငါးမ်ိဳးစံု ေကၽြးေမြးရာတြင္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္က တ႐ုပ္အစာ အစားေတြလုိ အစပ္တည့္သည္လုိ႔မထင္ပါ။ စားမႈေသာက္မႈ ၿပီးေတာ့ တၿမိဳ႕လံုး ေလွ်ာက္ျပ၊ ကုန္တုိက္ေတြေလွ်ာက္၀င္၊ ၀ယ္ခ်င္တာကေလး နည္းနည္းပါးပါး ၀ယ္ရင္း အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ကုန္သြားပါသည္။

ညနပုိင္းမွာ ေတာင္ေပၚပုိင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကည့္၊ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းေတြလုိက္ျပ၊ ဓာတ္ပံုေတြ႐ုိက္၊ ထုိမွတပါး ' ေဂဗလ္ကာ 'ေခၚတဲ့ ႀကိဳးဆဲြဓာတ္ရထားကုိစီးလ်က္ ေတာင္ထိပ္႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတခုသုိ႔ တက္ၾကျပန္ ပါသည္။

ညဘက္မွ ညစာဘိတ္တဲ့ဆီ သြားစရာကိစၥ႐ွိျပန္ေသးလုိ႔ ဟုိတယ္မွာ ခဏနားၾကသည္။ ညဦးပုိင္း ေရဒီယုိ လည္း လာေနသည္။ သူတုိ႔ဆီမွာ တယ္ဟုတ္ပါကလား။ မနက္ျဖန္ ျမင္းပဲြဆုိလွ်င္ ညဦးပုိင္း ေရဒီယုိက ျမင္း အစီအစဥ္ စီးမည့္ ေဂ်ာ္ကီ ႏုိင္ေကာင္ တစ္ စသည္တုိ႔ကုိေၾကာ္ျငာေပးႏုိင္သည့္ ေၾက ျငာခ်က္လည္းၿပီးေရာ ျမင္းေျပးတဲ့ ခြာသံ ဆုိင္းကေလးေနာက္ပုိင္းကဖြင့္၍ စခမ္း သိမ္းလုိက္ေတာ့ သည္။
ျမင္းပဲြအခ်ိန္ကလည္း ေၾကာက္စရာဘဲ၊ မနက္ ၇ နာရီက စလုိက္သည္မွာ ညေန ၆ နာရီမွၿပီးသတဲ့။ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း ကုိလည္း ေျမေနရာမ႐ွိေလေတာ့ ေတာင္ကမၻားရံေပၚမွ ခုတ္ထြင္းေျမညွိၿပီး ျမင္းကြင္း ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားရသည္ဟု ေျပာပါသည္။

မနက္ေစာေစာ ေတာင္ခါးပန္း လမ္းေကြ႕ေပၚတြင္ ပုပု႐ြ႐ြ ခ်ီတက္ေနၾကတဲ့ လူထုႀကီးတရပ္ကုိ ေတြ႕ ျမင္ေသာ အါ ဒါေတြဟာ ဧကႏၱ ျမင္းပဲြသြားလူထုႏွင့္ဘဲ တူတယ္လုိ႔ ေဟာ္တယ္ျပဴတင္း ေပါက္မွ ၾကည့္ၿပီး ထင္ေၾကး ေပးမိသည္။
ဒီအတုိင္းဘဲဟုတ္ေနေၾကာင္း မစၥစ္ေရာဘတ္ဆန္း လာေတာ့သိရပါသည္။ သူကလည္း ေရာက္ဘူး ေအာင္ သြားၾကည့္ပါအံုးလုိ႔ ဖိတ္မႏၱကျပဳသည္။ ျပန္မည့္ေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ မၾကည့္ေတာ့ ပါဟု ေတာင္းပန္ ခဲ့ရပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ပရိေစၦဒအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ဤမွ် အေနအထုိင္ၿမိဳ႕ေနၿမိဳ႕ခင္း သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္မႈ ႐ွိၾကသည္ဟု ယူဆမိသည္။ တၿမိဳ႕လံုး႐ွိ ႐ႈေမွ်ာ္ ခင္းအရပ္ရပ္တုိ႔သည္ အလွျပင္ထားေသာ မိန္းမပ်ိဳ၏ မ်က္ႏွာလုိ ေၾကာ့ေၾကာ့ရွင္း႐ွင္း ပပ၀င္း၀င္း ျဖစ္ေန ပါသည္။

ကားေမာင္းသူတုိ႔မွာလည္း အေတာ္ပင္ အဆင့္အတန္း ျမင္ပံုရပါသည္။ ဤမွ် ေတာင္ဆင္း ေတာင္တက္ ေၾကာက္မက္ စဖြယ္ ေကြ႕ေကြ႕ ေကာက္ေကာက္ ေတာင္ကမၻားေစာက္တုိ႔၏ နံပါး၌ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္း မ်ားတြင္ ေရအလွ်င္ သြင္သြင္စီးသလုိ ကားခ်င္းအဆက္မျပတ္ တိမ္း ေ႐ွာင္ေမာင္းႏွင္ ေနသည့္ တုိင္ေအာင္  မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ားမွာ ကားဦးေရႏွင့္စာလွ်င္ လြန္စြာ နည္းပါးလွသည္ဟု သိရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မတ္မတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးတက္၍ ေစာက္ထုိးျပန္ဆင္းရေသာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည့္ ႀကိဳးဆဲြ ဓါတ္ရထားသည္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၊ အတြင္းက ႏွစ္ႀကိမ္သာ ႀကိဳးျပတ္က်ဘူး သည္ဟု သိရ ပါသည္။
ႀကိဳးျပတ္ေစကာမူလည္း လမ္းခုလတ္ရထားရပ္ရာ စခမ္းမ်ားတြင္ အတားအဆီးသဖြယ္ထားျခင္း၊ ရထားတြင္ အားေကာင္းေသာ ဘရိတ္မ်ားပါ႐ွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရထားစီးသူတုိ႔ လိန္႔လိန္႔လဲလဲမျဖစ္ ၾကဘဲ ထိခုိက္ပြန္းပဲ့သူ အနည္းငယ္ သာ႐ွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

အားလံုး ၿခံဳၾကည့္လွ်င္တၿမိဳ႕လံုးအပ်က္အစီးမ႐ွိ အသစ္တုိးတက္ေနေသာ အေဆာက္အဦးေတြ ကုိသာ ေတြ႕ရပါသည္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကုိ သူတုိ႔ မခံလုိက္ၾကရ။ ဂ်ပန္ ဗုန္းဒဏ္မထိ၍ မည္သည့္ အေဆာက္အဦး မွ် ၿပိဳကဲြပ်က္စီးျခင္းမ႐ွိခဲ့သည္မွာ ေစာေစာစီးစီး ဆရင္ဒါ လုပ္၍ ဂ်ပန္ကုိ ေအးေအး လူလူ လက္ေျမွာက္ အ႐ံႈး ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အေဆာက္အဦးေတြ ၿဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရသည့္တုိင္ေအာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိေတာ့ အဆီအသား မွ စ၍ အၿမီးႏွင့္ အေၾကးခြံ အထိ အ၀ါးမခံရဘဲ ႐ွိမည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ စီးပြားေရးအင္အားကုိ အသစ္ ထပ္မံ ထူေထာင္ထားရျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ အမွ်င္မျပတ္၊ အလ်င္မျပတ္၊ အေရာင္းႀကီး အ၀ယ္ႀကီး ဆုိင္ကႏၷားအသီးသီးကုန္တုိက္ ႀကီး အ႐ိွဴ႐ွိဴတြင္ ဥဒဟုိ၀င္ထြက္ေနေသာ လူထုပရိသတ္တုိ႔မွာ ၀င္လာမစဲ...၊ တသဲသဲ ႐ွိေန ေလ သည္။
၀ယ္ခ်င္ျခမ္းခ်င္ စရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားမွာ ေပါလုိက္သည့္ျဖစ္ျခင္း။ ေရာင္းခြန္၀ယခြန္ ဟုိအခြန္ သည္အခြန္ ေတြက ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ဘီလူးစီးသလုိ ဂုတ္ခြစီးေနေစကာမူ သူတုိ႔ ၿမိဳ႕မွာေတာ့ သက္သာရာ ရေလသည္။

ေနာက္တေန႔ မွာ စေနေန႔ျဖစ္၍မနက္ ၁၁ ...နာရီ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္ရမည့္ရက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာေစာ ထရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ညစာတည္ခင္းေကၽြးေမြးေသာ နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုပ္ေဟာ္တယ္ႀကီးမွ ၁၁...နာရီ ေလာက္တြင္ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

တည္းခုိရာ ေဟာ္တယ္ေရာက္လွ်င္ မနီလာမွ မစၥတာ၀ူး မနက္န္ ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံႀကိဳး ရသည္။ ၀ူးအတြက္ ေဟာ္တယ္အခန္းမရႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ သည္အခန္းကုိပင္ လဲႊေျပာင္းေပး ခဲ့မည္ဟု ေဟာ္တယ္ မန္ေနဂ်ာ ကုိ မစၥတာေရာ ဘတ္ဆန္းမွတဆင့္ ေျပာထားလုိက္ပါသည္။
မနက္လင္းေသာ အခါ ေလဆိပ္မသြားခင္ ၿမိဳ႕တည္းေစ်းတန္းသုိ႔သြားရန္႐ွိေသာ္လည္း မနီလာမွ ေနာက္ထပ္ ေရာက္လာမည့္မစၥတာ ၀ူးႏွင့္အတူ ေန႔လည္စာ စားရန္ ဘိတ္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံ ထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပသုိ႔ ေ၀းေ၀းလန္လန္ မသြားေတာ့ဘဲ အနီးတ၀ုိက္တြင္သာ ေလွ်ာက္၍ လည္ပတ္ ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၀ယ္လုိရာ၀ယ္သံုးလုိရာသံုးရန္ လဲလွယ္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္ေငြဒဂၤါးမ်ား ကလည္း သံုးလုိ႔ ၀ယ္လုိ႔မကုန္ေသးသျဖင့္ ဒါေတြကုန္ေအာင္ သံုးပစ္ဘုိ႔ ကိစၥက႐ွိေသးသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံု ပစၥည္း မ်က္မွန္၊ မွန္ေျပာင္း၊ ဖဲစ... စေသာ ဗမာျပည္မွာ မ႐ွိ႐ွားပါးေသာ ပစၥည္းကေလးမ်ား ေလွ်ာက္၀ယ္ ျပန္ရာလည္း ၀ယ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားမရသျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ စကၠဴနည္း က်န္ေနျပန္ေသးသည္။
ဒီေငြစ မ်ားကုိ ဗမာျပည္သုိ႔ ယူလာရန္ တန္ဘုိးမ႐ွိ၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမည္မသိျဖစ္လ်က္ႏွင့္ပင္ ေဟာ္တယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ရင္း... ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းကုိ ေတာင္ေပးလမ္းမွ လွမ္းၾကည့္၍ ဓါတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ရေသး သည္။ ျမင္းပဲြကုိ အင္တုိက္ အားတုိက္ သြားေနေသာ လူထုႀကီးကလည္း ႀကီးမားပါဘိသည္။ ထုိေန႔မွာ စေနေန႔ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားသည္ ကုိ္ယ္လက္ႀကံ့ခုိင္ေရးကုိ အထူးေလးစား ေလ့လာၾကသည္။ ေတာင္နံရံတြင္ ျပဳျပင္ထားေသာ ကစားကြင္းႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ၏ ေျပးခုန္ကစားပဲြေတြႏွင့္ ႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

တည္းခုိရာေဟာ္တယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ မနီလာေရာက္ မစၥတာ၀ူးႏွင့္ မစၥတာေရာဘတ္ဆန္းတုိ႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံကုိ ေန႔စာ စားဘိတ္ၾကားရာသုိ႔ သြားရန္ ႀကိဳဆုိ ေနႏွင့္ၾကသျဖင့္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ဘိတ္ၾကား ရာသုိ႔ လုိက္ၿပီး ေလဆိပ္သုိ႔ တန္းသြားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ဆဲြအိတ္ငယ္ကုိ အခန္းေစ သူငယ္ကေလးကုိ ခ်ခုိင္း၍ ကားေပၚေစလ်က္ သူတုိ႔ေခၚရာ ဆက္လက္လုိက္သြားရပါ သည္။
ဘိတ္ၾကား ထားေသာ ေဟာ္တယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သတင္းစာဆရာအခ်ိဳ႕ ေစာင့္ေနၾကသည္။

သီးသန္႔မွာထားေသာ အခန္းတခုသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕က အေကာင္းဆံုးအစာေတြကုိ ေ႐ြမွာၿပီး ေကၽြးေမြး ႐ွာၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ေစာလြန္းသျဖင့္ တေၾကာင္း၊ စားရေသာအစာေတြက လည္း အမယ္မ်ား လွသျဖင့္ တေၾကာင္း၊ ေကာင္းစြာ မစားႏုိင္ေတာ့ဘဲ စကားတေျပာေျပာႏွင့္သာ အခိ်န္ကုန္ခဲ့ပါသည္။ သည္လူစု ထဲမွာ ၀ူးတေယာက္ထဲသာ ၿမိန္ေရ႐ွက္ေရစားခဲ့သည္။

ေလဆိပ္သုိ႔သြားရန္လည္း အခ်ိန္ကနီးကပ္ေနၿပီ။ စကားအမွ်င္ကလည္း မျပတ္ႏုိင္ၾက။ သြားရမွာက ဟုိဘက္ကမ္းကုိ တဆင့္ကူးရဦးမည္ျဖစ္၍ ေရာဘတ္ဆန္း ကေတာ္က ေလာေပးမွ စကားစျဖတ္၍ ထ လာၾကရသည္။ ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ကမ္းနားဆိပ္ကုိေရာက္ၾကေသာအါ ကားေရာ လူပါ တပါတညးတင္ပုိ႔ေသာ ကူးတုိ႔ သေဘၤာေပၚေရာက္ၾကသည္။ မိနစ္ ၂၀ ... ခန္႔ၾကာေအာင္ ကူးလာ ၾကရသည္။
တဘက္ကမ္း သုိ႔ ကားကူးတုိ႔သေဘာဆုိက္ေသာအခါ ၀ူးမွာ ေဟာက္၍ပင္ အိပ္လ်က္ ပါလာသည္။ ေလဆိပ္ ေရာက္ခါ မွ သူ႔ကုိႏိႈးယူရသည္။ ေလဆိပ္တြင္ ပစၥည္းသယ္ယူသူ တ႐ုပ္အမ်ိဳးသားတဦးမွာ ဗမာျမင္႐ံုႏွင့္ လိႈက္လိႈက္ လွဲလွဲ ႏႈတ္ဆက္လာသည္။ ပီသျပတ္သားၿပီး ေလယူေလသိမ္း အညာ ဗမာဆန္ဆန္ပင္ ေျပာႏုိင္ သျဖင့္ အံ့ၾသစြာ ေမးမိသည္။

' ကၽြန္ေတာ္ ၁၄ ... ႏွစ္သားက ဗမာျပည္မွာ ေနလာတာ၊ ယခု အသက္(၄၀)ေက်ာ္မွ ျပန္လာရသည္။ ဒီမွာ မေပ်ာ္ပါ၊ ဗမာျပည္ကုိဘဲ ျပန္ခ်င္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျမင္လွ်င္ အင္မတန္ ၀မ္းသာမိသည္ ' ဟု ေျပာသည္။ ' ျပန္ခ်င္လွ်င္ ျပန္ေနပါလား ' ဟု ဆုိေသာအခါ...၊ ' ႀကိဳးစားေန တာပါဘဲ ... ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္က ခက္ခဲေနတယ္ ' ဟု ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာလုိက္႐ွာသည္။
ေလယာဥ္ ထြက္ခ်ိန္နီး၍ အမည္မ်ားေခၚမွ လုိက္ပုိ႔ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားတစုလည္း ႏႈတ္ဆက္ကာ ျပန္သြား ၾကသည္။

အတြင္းဘက္ေရာက္လွ်င္ ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ တက္ေစရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ ေၾကာင္းကပၸတိန္က ေလတုိက္ပံု မႀကိဳက္ေသး၍ ေလယာဥ္မထြက္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ဆုိင္းရန္ ေျပာထား၍ ေစာင့္ရ ေသးသည္။ အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚကုိ ေရာက္ၾက သည္။ ထံုးစံအတုိင္း ပန္ကာလည္၊ ဘီးလွိမ့္ ၿပီး တက္ရန္ အားယူေနရာမွ ေလတုိက္ပံု မႀကိဳက္ျပန္ ေသးဆုိၿပီး ေလဆိပ္႐ံုးေ႐ွ႕ ျပန္လွိမ့္လာကာ ခရီးသည္ တုိ႔ကုိ ေအာက္မွာပင္ လဘက္ရည္မ်ား တုိက္ေကၽြး၍ ေစာင့္ဆုိင္းထားျပန္သည္။

ေအာ္ ... ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ကား ေလယာဥ္ပ်ံ အႀကီးစားမ်ားအဘုိ႔ အဆင္းခက္၊ အတက္ခက္ ႐ွိတဲ့ ေလဆိပ္ ပါေပဘဲ။ ဘီအုိေအ စီ ပီ ေအ ေအ စေသာ ေလေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ခရီးသည္တုိ႔၏ လံုၿခံဳသက္သာမႈကုိ အထူးဂ႐ုျပဳၾကပါေပသည္ဟု ေတြးမိ သည္။

သုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္နာရီခန္႔႐ွိမွ ေလယာဥ္ကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ထြက္လာခဲ့ရသည္။ သည္အခါမွ ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာ ဗမာျပည္ ျပန္ရေတာ့မည္ဟု စိတ္တက္ႂကြမိသည္။ ည ၉ ...နာရီတြင္ ယုိးဒယားျပည္ ဘန္ေကာက္ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ခရီးသည္တုိ႔ကုိ ညစာ ေကၽြးေမြးပါသည္။ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတုိ႔မွာ သစ္လြင္၍ ေနာက္ဆံုးပံုစံသစ္ႏွင့္ ေခတ္ဆန္လွ သည္။ သားနားသန္႔ျပန္႔ လွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပူစပ္စပ္ရာသီဥတုႏွင့္ မၾကာခဏလာ၍ ႏႈတ္ဆက္ ကုိက္ခဲလာေသာ ျခင္သတၱ၀ါ တုိ႔ေၾကာင့္ အသားကုိ တကုတ္ ထည္း ကုတ္ေနရသည္။

၄...၅...လ ျခင္ကုိက္ျခင္း၊ ပူအုိက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ကင္းေ၀း၍ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ရာတြင္ သည္တခါမွ ဒံုရင္း ျပန္ဆုိက္ ရမည္မုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းယုိးဒယားကစ၍ ဦးေ႐ႊျခင္တုိ႔က ပဲြဦးထြက္ ႏႈတ္ဆက္ျပလုိက္ေလ သည္။
.........................
ဆက္ရန္
.
>>>ဆက္ဖတ္ရန္>>> >>