Friday, November 2, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္, အပိုင္း (၁၃)

အုိဘယ့္ တံတားႏွစ္စင္း

ဦး၀ိသည္ သာေပါင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး အိပ္စက္ေသာ ည၌ ကမၻာ့အစြန္းတစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ခံစားမိ၏။ ေဆြမ်ိဳးမရွိ၊ ယုတ္စြအဆံုး ဘာသာစကားတူသူပင္တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။
ထုိည၌ ေကာင္းစြာအိပ္မေပ်ာ္ ျမန္မာျပည္ေျမပံု၊ ကမၻာေျမပံုေတြကုိ အိမ္ယာထက္ ေမွးမွိတ္ရင္း မွန္းၾကည့္ မိ၏။ တကယ္ပင္ သာေပါင္းၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ကုန္းေျမအစြန္းမွာပါလား၊ ၾကည့္ ေတာင္ဘက္မွာ ေျမႀကီးအစြန္း ပင္လယ္ႏွင့္ သိပ္ မေ၀း၊ အေနာက္ဘက္က်ျပန္ေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ပဲရွိေတာ့သည္။ မိမိဇာတိေျမအား ထုိသုိ႔ မဟုတ္၊ ေတာေတြေတာင္ေတြႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ေျမျပင္ေတာင္တန္းႀကီးေတြ၀ုိင္းကာ ပတ္လုိ႔ တကယ့္ ကမၻာ့အလယ္ဗဟုိပဲဟု ခံစားမိ၏။

ယခု မိမိေနထုင္ရေသာအိမ္သည္ ေညာင္တုန္းအိမ္ႏွင့္စာလွ်င္ အေတာ္ပင္ေသးလွ၏။ ခါးေလာက္အျမင့္ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ ႏွစ္ခန္းပတ္လည္မီးဖုိေဆာင္တဲြ သြပ္မုိးပ်ဥ္ကာ အိမ္ကေလးျဖစ္သည္။
ရံုးအေဆာက္အဦး က်ျပန္ေတာ့ ေညာင္တုန္းရံုးထက္မ်ားစြာသာသည္။ အေပၚထပ္ ၾကမ္းခင္း အုတ္သမံ တလင္းႏွင့္ နံရံထူထူခုိင္ခုိင္ခန္႔ခန္႔ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ တကယ့္ ရံုးႏွင့္တူေသာ ရံုးအေဆာက္ အဦးျဖစ္ေပသည္။

သာေပါင္းရံုးေလာက္ ရံုးသံုးပရိေဘာဂ စားပဲြကုလားထုိင္ေပါသည့္ရံုးဦး၀ိ မေတြ႕ဘူး။ တုိင္းရံုးက အရာရွိ စားပဲြက သာေပါင္းရံုးစာေရးႀကီးစားပဲြ ဘယ္မီပါ့မလဲ။ ကၽြန္းသားဆက္တီခံုအေကာင္းစားမ်ားသည္လည္း ေပါမွေပါ။ ပုိလုိ႔လွ်ံ လုိ႔ အခန္းလြတ္တစ္ခန္းအျပည့္။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆုိသလုိ ဦး၀ိအား တာ၀န္ႏွစ္ခု၀င္၍ ေဆာင့္ေလ၏။ ေၾကြးက်န္ည့္ တံတားႏွစ္စင္းေဆာက္ရမည္။ ဤတံတားႏွစ္စင္းေဆာက္ဖုိ႔ ေခတ္တစ္ေခတ္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ငန္း အေၾကြးကား မေပ်ာက္ေသး၊ တံတား မျဖစ္ေသး။
ဦး၀ိအဖုိ႔ ထုိတာ၀န္ကုိ လဲႊဖယ္ဖုိ႔ အလြယ္ကေလးျဖစ္၏။ " က်ဳပ္ ဒီေငြေတြကုိ လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ဒီတာ၀န္ မယူ ႏုိင္ဘူး" ဟုဆုိလွ်င္ ၿပီး၏။ ၾကည့္ပါ။ တံတားေဆာက္ဖုိ႔ ေငြထုပ္တဲ့၊ တာ၀န္ရွိသူကေတာ့ ေငြထုပ္ထားၿပီး လစ္ၿပီ။ ဦး၀ိ ကုိပင္မေစာင့္။

သုိ႔ေသာ္ ဌာနမ်က္ႏွာေထာက္ရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေတာ္မူသူကုိ ငဲ့ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦး၀ိသည္ "ဤတံ တားႏွစ္စင္း က်ဳပ္ ေဆာက္အံ့" ဟု ရဲ၀ံ့စြာ တာ၀န္ယူလုိက္ေလသည္။ ဦးစြာတံတားေဆာက္မည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့၏။ တစ္စင္းမွာ ဖုိေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေဆာက္ရမည္။ တစ္စင္းကုိ ၀ါးယားေခ်ာင္းေပၚ မွာ ေဆာက္ ရမည္။ ဦး၀ိသြားၾကည့္သည့္ကာလမွာ ေႏြဦးရာသီျဖစ္၍ ေခ်ာင္းႏွစ္ခုစလံုးဘာေရမွ မရွိ၊ ေျခေဆး ရန္ပင္မရွိ။
သုိ႔ႏွင့္ " မင္းတုိ႔ဘာေရမွ မရွိဘဲနဲ႔ ဘာတံတားလုိလုိ႔လဲ၊ ဒီမွာလည္း လမ္းေတာင္ဖုန္ထေနတယ္" ဟုေျပာရာ အတူ ပါလာသည့္ ဦးေအးဟန္က "အစ္ကုိႀကီး မုိးက်ရင္ ဒီေခ်ာင္းဟာ အက်ယ္ႀကီးရယ္၊ လူကူးလုိ႔ မရဘူး၊ ေရစီး တအားသန္ လုိ႔ ကၽြဲႏြားေတာင္ မကူးႏုိင္ဘူး၊ တံတားမရွိလုိ႔ ဒီေဒသက လူေတြနဲ႔ တစ္မုိးလံုးနီးနီး အဆက္အသြယ္ျပတ္တယ္" ဟု ရွင္းျပေလသည္။

ဖုိေခ်ာင္းသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဘာမိေဒသႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕ၾကားတြင္ရွိၿပီး၊ ၀ါးယားေခ်ာင္းမွ အေနာက္ေျမာက္ေဒသႏွင့္ သာေပါင္းၾကားတြင္ရွိ။ သုိ႔ႏွင့္ တံတားေဆာက္မည့္ေနရာ ေျမအေနအထားေရြး ၿပီး ေပအရွည္ ကုိ တုိင္းရသည္။ ဖုိေခ်ာင္း၏ အေနအထားမ်ာ ရုိးရုိးသစ္တံတားေဆာက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ၏။ ၀ါးယားေခ်ာင္း ကား ထုိသုိ႔မဟုတ္။ ေရစီး အလြန္သန္သည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၿပီးေတာ့ ေရ မရွိေသးေသာ္လည္း ေခ်ာက္နက္သည္။ တုိင္စုိက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ တုိင္ဆက္ကလည္း ေရစီးသန္၍ လဲသြားႏုိင္ သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထုိျပႆနာမွာ ဦး၀ိတုိ႔လုိ ေတာင္ေပၚသားအဖုိ႔ အေသးအဖဲြ႕မွ်သာ။ သူသည္ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ေနာင္မြန္၊ ေခၚဘူဒဲေဒသမ်ား၌ ႀကိဳးတံတားမ်ားစြာ ေလွ်ာက္ဖူး၏။ ဒီေတာ့ " က်ဳပ္ ၀ါးယားေခ်ာင္း မွာ ႀကိဳး တံတားေဆာက္အံ့" ဟု ႀကံဳး၀ါးလုိက္ေလသည္။

ဦး၀ိသည္ ရုိးရုိးသစ္သားတံတားျဖစ္သည့္ ဖုိေခ်ာင္းတံတားကုိ ဦးစြာေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ သစ္သား တံတား ကုိ လူတုိင္းျဖတ္ကူးဖူးသည္။ ျမင္ဖူးသည္။ ဒီေတာ့ ေတာ္ရံုလက္သမားကုိ ဤသုိ႔ လုပ္ါ။ ဟုိလုိလုပ္ပါ" ဟု ညႊန္ၾကားလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ၏။ ေရမရွိသည့္ ကုန္းေပၚေဆာက္ရမည္ျဖစ္၍ ပုိ၍ပင္ လြယ္ ေသးသည္။
သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေလာက္သာ ေဆာက္ဖူးသည့္ လက္သမားႏွင့္ မျဖစ္ေသးေခ်။ တံတားေဆာက္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူ ရွာရမည္။ ဒီေတာ့ ေဒသခံ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ဦးေအးဟန္အား လက္သမားရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေစ၏။ ဌာန စကားႏွင့္ေျပာ ရလွ်င္ ဦးေအးဟန္သည္ အထက္ကုိ အလြန္တာ၀န္ခံၿပီး တာ၀န္ကုိ လုိလုိလားလား ထမ္း ေဆာင္ တတ္သူျဖစ္၏။ သိပ္မၾကာပါ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ တံတားေဆာက္မည့္အဖဲြ႕ ေရာက္လာၾက၏။

သုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔အား တံတားေဆာက္မည့္ ေနရာသုိ႔ ေခၚသြား၏။ ပ်ဥ္ေပးသြင္းမည့္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးသည္။ တံတား မွာ ေျမအေနအထားအ၇ ေပ(၄၀)ရွည္ေဆာက္ရမည္။ အက်ယ္ကေတာ့ လူႏွင့္ ျမင္းကူးရရံု ၄ ေပ အက်ယ္ ဆုိလွ်င္ ရၿပီ။
လုပ္ငန္း စတင္ၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္ၾကည့္သည့္အခါ ထုိေနရာသုိ႔ ဦး၀ိတုိ႔အဖဲြ႕ ျပန္လာၾကည့္ၾက၏။ တဲထုိး။ တုိင္စုိက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအားရဖြယ္ေတြ႕ရ၏။ သူတုိ႔၏ အလုပ္စခန္းတဲေဘးတြင္ ကားအလြန္ထူးကဲ့သည့္ ျမင္ ကြင္းတစ္ခု ကုိ ဦး၀ိျမင္ရသည္။
ကေလးမ တစ္ဦးသည္ ရြာလြတ္ေဆးတန္ကုိခဲ၍ ဟန္ပါပါဖြာရိႈက္ေန၏။ ေဆးတန္ေသာက္တန္းကစားေန သည္ မဟုတ္။ အဟုတ္ တကယ္ ေသာက္ေနသည္။ သူမ၏ ပံုသ႑ာန္ကုိၾကည့္ပါ။ ထဘီတုိတုိ ၀တ္ထား၏။ ဆံပင္ကုိ ကတံုးညွပ္ထားသည္။ ကပ္ေက်းအရာေတြႏွင့္၊ ဖိနပ္မပါ။ ခါးအထက္ အ၀တ္အစား လံုး၀မရွိ။ ပူေဖာင္းေနသည့္ ၀မ္းဗုိက္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ကြမ္းသီးခန္႔ခ်က္ႀကီးက ေနရာယူထား၏။ အသက္ေမး ၾကည့္ေတာ့ " ကုိး " ႏွစ္တဲ့။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ ၀ဋ္ၾကမၼာေၾကာင့္ မ်က္ေစ့တစ္ဖက္လည္း မေကာင္းရွာပါ။

ဦး၀ိသည္ ထုိကေလးမကုိ ၾကည့္မိၿပီး မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ၏။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေတါမ်ား ေပါင္းဆံု၍ ဤေဒသ ၌ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသနည္းဟု စိတ္ႏွလံုးမၾကည္မသာေတြးေနမိ၏။
သူသည္ တံတားေဆာက္သည့္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္းၿပီး ထုိေနရာမွ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာႏွင့္ ျပန္ခဲ့ေလ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သီတင္းတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ၾကားရေသာ ဦးေအးဟန္၏ သတင္းပုိ႔ခ်က္သည္ ဦး၀ိအားမ်ားစြာ တုန္လႈပ္ေစ ၏။ ထုိသတင္းစကားမွာ ... " တံတားေဆာက္ေနစဥ္ အခါမဟုတ္ မုိးရြာခ်ရာ ဖုိေခ်ာင္း သည္ ေရေတြ စီးၿပီး ေခ်ာင္းငယ္ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ တံတားေဆာက္ အဖဲြ႕ သည္ ေခ်ာင္းေ၇ အတုိင္း ေအာက္ပုိင္း ဆင္း၍ မူလကပင္ ေရက်န္ေနသည့္ အုိင္ ကေလးမ်ား၊ ေခ်ာင္းေကြ႕မ်ားတြင္ ဂဏန္း၊ ပုစြန္မ္းၾကေၾကာင္း၊ ထုိေခ်ာင္းမွာပင္ ေရခ်ိဳးၾကေၾကာင္း၊ ထုိေရ ပင္ ေသာက္ၾကေၾကာင္း၊ ဤတြင္ ဖ်ားနာကုန္ ၍ ပုသိမ္ျပန္ သြားၾကေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အနက္ လက္သမားေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ သံုးေယာက္ ေသဆံုးသြား ၾကေၾကာင္း၊ ယခု တံတားဆက္ေဆာက္မည့္သူ မရွိေတာ့ေၾကာင္း လူေသသည့္ကိစၥသတင္းျပန္႔၍ မည္သူမွ် တံတား ဆက္မေဆာက္လုိၾကေတာ့ေၾကာင္း " ဟူ၍ ေျပာေလသည္။

ဦး၀ိအႀကီးအက်ယ္ စိတ္ညစ္သြားေတာ့။ စိတ္ထဲတြင္လည္း " က်ဳပ္ တံတားမေဆာက္ဘဲ အရင္ပုဂၢိဳလ္ လုိ ေနလုိက္ရင္ အေကာင္းသား၊ ခုေတာ့ က်ဳပ္ ဒုကၡလွလွေတြ႕ၿပီ။ ေငြလည္း တစ္၀က္ခ်ိဳးကုန္ၿပီ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ ရပါ့" ဟု ညည္းညဴေနေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အးကုိးအားထားေတာ့ ရွိေနေသးသည္။ သူကေတာ့ ဦးေအးဟန္ပင္။ သူက " အစ္ကုိႀကီးမပူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ အသိမိတ္ေဆြ လက္သမားတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူက အယူမသည္းဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ရေအာင္စည္းရံုးမယ္" ဟု အားေပးစကားေျပာဆုိေလသည္။
သုိ႔ႏွင့္ ဖုိေခ်ာင္းတံတားသည္ ဦးေအးဟန္ ဆက္သြယ္ေပးေသာ သာေပါင္းၿမိဳ႕မွ လက္သမား ဆရာႏွင့္ ေအးေဆးစြာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေလသည္။ ဦးေအးဟန္၏ မ်က္ႏွာေၾကာင့္ တံတားေဆာက္လုပ္ခ မ်ား၏ နည္း၏ မေျပာေတာ့။ ဦး၀ိသည္လည္း ၀မ္းသာၾကည္ႏူးစြာျဖင့္ လက္က်န္ရွိရွိသမွ် ေငြအားလံုးကုိ လက္ဖက္ရည္ ဖုိးပင္မခ်န္ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းလုိက္၏။

တံတားတစ္စင္းေတာ့ၿပီးၿပီ။ တစ္စင္းက်န္ေသးသည္။ ၀ါးယားေခ်ာင္းေပၚတြင္ ႀကိဳးတံတားေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ႀကိဳးတံတားသည္ ရုိးရိးတံတားႏွင့္မတူ ပညာသားပါသည္။ သံမဏိႀကိဳးမ်ား၊ ဆုိင္းႀကိဳးမ်ား၊ ကလစ္မ်ား မူလီမ်ားလုိသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဦးစြာ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာထံ ခ်ဥ္းကပ္၏။ သူေပးေသာ အေျဖမွာ ဦး၀ိအား မ်ားစြာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစ၏။ အင္ဂ်င္နီယာက ... " ႀကိဳးတံတားမေဆာက္ဘူးေၾကာင္း၊ မေလွ်ာက္ ဘူးေၾကာင္း၊ မျမင္ဘူးေၾကာင္း၊ မအားေၾကာင္း" ေျပာေလ၏။
ဥိး၀ိသည္ ဆည္ေျမာင္းအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ခင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဆီမဆုိင္သည့္ ဆည္ေျမာင္းအင္ဂ်င္နီယာထံ ခ်ဥ္းကပ္ရျပန္၏။ " ဒီမွာ ကိုၾကည္၀င္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကူပါဦး၊ ၀ါးယားေခ်ာင္းမွာ ႀကိဳးတံတားေဆာက္ဖုိ႔ ရွိ တယ္။ အဲဒါ ခင္ဗ်ား ဆီက အကူအညီ လာေတာင္းတာ၊ အတတ္ပညာပုိင္းေပါ့ဗ်ာ" ဟု အကူအညီ ေတာင္း ေလ၏။ ဦးၾကည္၀င္း က " ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးတံတား မေဆာက္တတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ဆုိက္လည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေျပာရရင္ေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးတံတားေတာင္ မျမင္ဖူးဘူး၊ ပံုကုိေတာ့ ရုပ္ရွင္ တုိ႔ မွာေတာ့ ျမင္ဖူးတာ ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ ႀကိဳးတံတားေဆာက္တယ္လုိ႔ မၾကား မိဘူး၊ ဖ်ာပံုမွာေတာ့ ေရွးအဂ္လိပ္ေခတ္က ႀကိဳးတံတားတစ္စင္းရွိတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတယ္" ဟု ဆုိေလ၏။

ဦး၀ိက " ခင္ဗ်ားအင္ဂ်င္နီယာပဲ ေျပာျပရင္ သေဘာေပါက္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳး တံတားေပါင္း ေျမာက္ မ်ားစြာ ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ႀကိဳးတံတားတည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ပါ၀င္ပတ္ သက္ ဖူးတယ္" ဟု ေျပာဆုိကာ စကၠဴလြတ္တစ္ခုေပၚတြင္ ဟုိျခစ္သည္ျခစ္ လုပ္ျပေလ၏။ ဦးၾကည္၀င္းက အင္ဂ်င္နီယာ ပဲ သေဘာတရားနည္းစနစ္ကုိ သေဘာေပါက္ၿပီ။
ဦး၀ိ က ဆက္လက္၍ " ဒီမွာ ကုိၾကည္၀င္း ခင္ဗ်ား ဖ်ာပံုသြားၿပီး ေလ့လာဗ်ာ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရန္ကုန္ ဆင္းၿပီး ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ မွာ သြားၾကည့္၊ သေဘာတရားအတူတူပဲ " ဟု ညႊန္ျပေလ၏။
သုိ႔ႏွင့္ ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ဦး၀ိသည္ ၀ါးယားေခ်ာင္းသုိ႔ သြားၾက၏။ ထုိေနရာတြင္ တဲအိမ္စုရွိသည္။ စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ အိမ္ျဖစ္၏။ ထုိတဲမ်ားမွ လူမ်ား၏ အကူညီ ေတာင္းတန္ေတာင္းရမည္။ သူတုိ႔သည္ ႀကိမ္ခုတ္၊ ၀ါးခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္ ၍ အသက္ေမြးၾကသည္ဟုဆုိ၏။ သူတုိ႔ကုိ ေတြ႕ေတာ့ ဦး၀ိမ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရျပန္သည္။

သူတုိ႔၏ မ်က္ႏွာ အနီးမီးယားလကၡဏာျပေန၏။ အနီးမီးယားဆုိသည့္ စကားလံုးကုိ ဦး၀ိ၏ ဇနီးမၾကာခဏ ရြတ္ဆုိတတ္ သျဖင့္ ထုိစကားကုိ နားယဥ္ေန၏။ ေသြးအားနည္းငွက္ဖ်ားလကၡဏာဆုိပါ၏။ သူတုိ႔သည္ အသားညိဳ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မ်က္ႏွာမွာေတာ့ စိမ္း၀ါ၀ါႏွင့္ ရွိၾက၏။
ဤေဒသ ၌ ငွက္ဖ်ားထူေျပာသည္ဟုဆုိၾက၏။ သူတုိ႔ေဆး၀ါးလုိေနၿပီ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဒီေနရာကုိ လာရင္ေတာ့ ေဆး၀ါး ပါဦးမွဟု ေတြးမိေလ၏။ ဦး၀ိတုိ႔အဖဲြ႕သည္ တံတားေဆာက္မည့္ေနရာကုိ တုိင္းၾက တာၾကေတာ့ တံတားအရွည္၆၀ ေက်ာ္သည္။ သံမဏိႀကိဳး ေပ ၂၀၀ ရွိႏွစ္ေခ်ာင္း ေပ ၁၀၀ အရွည္ႏွစ္ေခ်ာင္း လုိမည္။
ထုိ၀ါးယားေခ်ာင္း ႀကိဳးတံတားေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ သာေပါင္းမွ ၁၈ မုိင္ေ၀း၏။ လမ္သည္ သစ္ရိပ္ ၀ါးရိပ္ ကင္းၿပီး ဖုန္အတိၿပီး၏။ ဖုန္သည္ ေျခမ်က္ေစ့ျမွဳပ္၏။ ဤမွ်ဖုန္ထူေသာလမ္း ဦး၀ိမေလွ်ာက္ဘူး။ ဤ ေဒသသည္ ယခင္ က ေတာႀကီးၿမိဳင္ႀကီးဟု ဆုိၾက၏။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယခု အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရသနည္း။ ဆက္စပ္ေတြးေခၚလွ်င္ အေျဖေပၚႏုိင္ေသာ္လည္း ဥိီး၀ိ မေတြးေတာ့။ ျဖစ္ခဲ့ၿပီပဲ ရွိပါေစေတာ့။ သူပတာ၀န္မွာ တံတားေဆာက္ဖုိ႔ကအဓိကျဖစ္သည္။

ပစၥည္းစံုသည့္အခါ ဦး၀ိႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းအင္ဂ်င္နီယာ သည္ လက္သမားအဖဲြ႕ႏွင့္ ဌာနတစ္ခု၏ကားႀကံဳျဖင့္ သြားၾက ၏။ လက္သမားဆရာအား မည္သည့္ေနရာ၌ ႀကိဳးထိမ္းခံတပ္လုပ္ပါ။ ႀကိဳတင္၍ ေမဆာ္စင္ ဘယ္ႏွ ေပျမင့္ေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာက္ပါ။ ႀကိးကုိ ဘယ္မွ် ညြတ္ေအာင္ သြယ္တန္းပါစသျဖင့္ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကား ၿပီး သာေပါင္းသုိ႔ျပန္လာၾက၏။
သတင္း တစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ လက္သမားဆရာျပန္လာ၏။ ဖ်ား၍ ျပန္လာသည္ဟုဆုိ၏။ ဦး၀ိ အေတာ္ ထိတ္လန္႔သြား၏။ ဤလက္သမား တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေသသြားခဲ့ေသာ္၊ ထုိတံတား မည္သူေဆာက္ မည္နည္း။ ဦး၀ိ ဆက္ပင္မေတြး၀ံ့။ သုိ႔ႏွင့္ လက္သမားဆရာအား ေဆးရံုတင္ထားရ၏။ ဦး၀ိသည္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ခင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူနာ မၾကားေအာင္ ဆရာ၀န္အား " ဆရာ ဒီလက္သမား ေသလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ ဆရာ အစြမ္းကုန္ ကုေပးပါ။ ေဆး၀ါး အျပင္က ၀ယ္ရလည္း ကၽြန္ေတာ္ ခံပါ့မယ္ " ဟု တကယ့္ေသာကႏွင့္ တုိးတုိး ေျပာဆုိထား၏။ ဆရာ၀န္ သည္ အထူး၈ရုျပဳေပးပါ၏။ ဗီအုိင္ပီကဲ့သုိ႔ ၾကည့္ရႈေလ၏။

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာသည့္အခါ လက္သမားဆရာသည္ အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီး လုိအပ္သည့္ ရိကၡာႏွင့္၀ါယားေခ်ာင္း တက္သြားျပန္၏။ သံုးေလးရက္ၾကာေသာအခါ ငွက္ဖ်ားထ၍ ဆင္းလာျပန္၏။ တံတားေဆာက္မည့္ ေနရာ နားတြင္ကုကၠိဳပင္ႀကီးတစ္ပင္ရွိ၏။ တံတားေမွ်ာ္စင္တုိင္ မလႊတ္သျဖင့္ အကိုင္းတစ္ကုိင္းခုတ္လုိက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုကၠိဳပင္ေစာင့္ ရုကၡစုိးနတ္ကုိင္ သည္ဟု အယူသီးၾကျပန္၏။ ေတာ္ပါေသး၏ လက္သမားဆရာ ထုိအယူသီး ထဲမပါ။
အမွန္ေတာ့ ငွက္ဖ်ားပုိးေၾကာင့္ ဖ်ားျခင္းျဖစ္၏။ သူတုိ႔မွာ အယူအဆတစ္ခုလည္းရွိေသး၏။ ေႏြကာလေတာ မီးေလာင္ ၍ သစ္၀ါးရြက္ျပာက်န္ခဲ့သည္။ မုိးရြာလာသည့္အခါ ေခ်ာင္းထဲေျမာင္းထဲ သစ္ရြက္၀ါးရြက္ျပာေတြ အရည္ေပ်ာ္ေမ်ာ ပါလာသည္။ ထုိေရကုိ ေသာက္မိလွ်င္ ထုိေရုကုိ ခ်ိဳးမိလွ်င္ ငွက္ဖ်ားျဖစ္သည္ဟု ေရွးစဥ္ လာ ကပင္ ယံုၾကည္လက္ခံၾက၏။ အမွန္ေတာ့ မုိးက်လွ်င္ ျခင္ေပါက္ၿပီ။ ျခင္ေပါက္ေတာ့ လူေတြကုိ ကုိက္ သည္။ ျခင္ကုိက္ေတာ့ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔အဖုိ႔ ျပာရည္သည္လွ်င္ တရားခံျဖစ္ေတာ့သည္။ လက္သမား ဆရာ ဆးရံုတက္ျပန္၏။ ဦး၀ိက ဆရာ၀န္အား" ဆရာ ဒီလူ ေသလုိ႔မျဖစ္ဘူး " ဟု ေျပာရျပန္ သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုိ၍ ထူးဆန္းသည္မွာ ေဆးရံုဆင္း၍ အိမ္တြင္နားသည္။ နား၍ အားရွိေသာအခါ ၀ါယား ေခ်ာင္းတက္ရန္ ေငြထုတ္ရိကၡာ၀ယ္သည္။ ၀ါယားေခ်ာင္းတက္မည့္ နံနက္ ငွက္ဖ်ားထျပန္သည္။
ေဆးကု ၍ အဖ်ားေပ်ာက္သြားျပန္သည္။ မနက္ျဖန္ ၀ါးယားေခ်ာင္းတက္မည္ဟု ရိကၡ၀ယ္ၿပီး ေနာက္ေန႔ နံနက္ ဖ်ားျပန္သည္။ ဤသုိ႔ ေလးငါးႀကိမ္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဤတြင္ ဦး၀ိ ပင္လွ်င္ ကုကၠိဳပင္ပုိင္ရွင္ ရုကၡစုိးအား တရားစဲြခ်င္လာသလုိလုိ တစ္ပင္လံုး အျမစ္ကစလွန္ပစ္ ခ်င္ သလုိလုိ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဤတစ္ေႏြ တံတားမၿပီးလွ်င္ ခက္ရေခ်ရဲ႕။ လက္သမားေသလွ်င္ကား ဦး၀ိဘ၀ ပ်က္ၿပီ။

 စတန္႔ထြင္၍ ႀကိဳးတံတားေဆာက္တာ သူတုိ႔ သိကုန္ၾကၿပီ။ အခ်ိန္တန္၍ " မင္းႀကိဳးတံတား ဘယ္မွာလဲ " ဟု ေမးလွ်င္ မည္သည့္အရာကုိ ျပမည္နည္း။ အကယ္၍ ႀကိဳးတံတားမဟုတ္ဘဲ ရုိးရုိးတံတား သာဆုိလွ်င္ ေခ်ာင္ခ်သည့္ ေနရာက တံတားတစ္ခုကုိ ဓာတ္ပံုရုိက္။ ၿပီးၿပီဟု သတင္းပုိ႔ ... အင္း ဒါမ်ိဳး ေတြးပင္ မေတြး ေကာင္းဘူး ဟု ထိတ္လန္႔စြာျဖင့္ အေတြးရပ္ပစ္လုိက္၏။
ဤသုိ႔ ဦး၀ိ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်စိတ္ညစ္ေနစဥ္ တစ္မနက္တြင္ လက္သမားဆရာ လန္းဆန္း တက္ၾကြ စြာ ေရာက္ရွိလာ၏။ " ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီ၊ လံုး၀ ျပန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ဆရာကုိ ေျပာျပရဦးမယ္ ဟုိရပ္ကြက္ က အႏွိပ္သည္ေပါ့ သူႏွိပ္ရင္ အဖ်ားေပ်ာက္တယ္ဆုိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း အႏွိပ္ ခံခဲ့တယ္။

ငွက္ဖ်ားထ လုိ႔ ခ်မ္းတုန္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေဘာင္းဘီတုိပဲခ်န္ၿပီး အ၀တ္အကုန္ခၽြတ္ခုိင္းတယ္။ အ၀တ္ ဗလာေၾကာင့္ ခုိက္ခုိက္တုန္ေန တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး က်ဳပ္ ဒါမ်ိဳးမွ ႀကိဳက္တာဆုိၿပီး သယ္ထည့္ လုိက္တာ ဆရာရယ္၊ တစ္ကုိယ္လံုး ငါးဖယ္နယ္ နယ္ပစ္လုိက္တာပဲ၊ သူႏွိပ္ပံုကေတာ့ အရုိးေတြ တစ္ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းႀကိဳး မတတ္ဘဲ၊ ေတာ္ၿပီ နာတယ္ ဆုိလည္း မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ နာလုိ႔ ေအာ္လ သူက ဟဲ ဟဲဟဲနဲ႔ သေလာက်ေလပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ေသလည္းေသေစေတာ့ ေယာက္်ားပဲဆုိၿပီး ႀကိတ္မွိတ္ခံတာ ေပါ့ဆရာ၊ တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ စိတ္ရွိ လက္ရွိ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္လုိက္တာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျမာ့ေျမာ့ပဲ က်န္ ေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ေန ႔ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အဖ်ားမတတ္ေတာ့ဘူး။ သံုးေလးရက္ၾကာၿပီ လံုး၀ ေပ်ာက္ၿပီ။ မနက္ျဖန္ ၀ါးယားေခ်ာင္း တက္မယ္" ဟု တက္ၾကြစြာ ေျပာဆုိေလသည္။

ဦး၀ိသည္ လက္သမားဆရာ ငွက္ဖ်ားေပ်ာက္သည္ဆုိ၍ မ်ားစြာ ၀မ္းသာသြား၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏွိပ္၍ ေပ်ာက္ သည္ ဆုိေသာ အယူအဆကုိမူ တစ္၀က္မွ်သာ လက္ခံေလသည္။ ဦး၀ိ ေတြးၾကည့္မိသည္မွာ ဆရာ၀န္ သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား တုိက္ေကၽြးသည္၊ ထုိးေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ငွက္ဖ်ားပုိးတုိ႔သည္ အလြန္ အေရွာင္ အတိမ္းေကာင္းၾကသည္။ လူ႔အသည္းထဲ ပုန္းခုိေနတတ္ၾကသည္ဟု ဥိး၀ိ ၾကားဖူး၏။ ယခု ေန႔ရက္ ရွည္စြာ လိပ္ပတ္ လည္ေအာင္ စားထားေသာေဆးမ်ားသည္ လက္သမားဆရာ၏ အေသြးထဲ အသားထဲ က်န္ ေနမည္။ ထုိအခါ လက္သမားဆရာအား အႏွိပ္သည္က ငါးဖယ္နယ္ နယ္ပစ္လုိက္ ၍ ေသြးသားဆူ ေ၀လည္ပတ္မႈအားေကာင္းလာကာ ငွက္ဖ်ားပုိးႏွင့္ ထိေတြ႕သြားမည္။ ေဆးမိေတာ့ ငွက္ဖ်ား ပုိးေသၿပီ။ ငွက္ဖ်ားပုိးေသေတာ့ လက္သမားဆရာ အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီ။ ဤသုိ႔ ေဆးပညာ နလပိန္းတံုး ဦး၀ိေတြး၍ တစ္၀က္ မွ်သာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

သီတင္းသံုးပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ လက္သမားဆရာသည္ တံတားၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းသာအားရ သတင္း ပုိ႔၏။ ဦး၀ိ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္သြား၏။ လည္ပင္းတြင္ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ အလံုးအႀကီးအေသး အကုန္ က်သြား၏။ သုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိင္ရာ သုိ႔ သတင္းပုိ႔ၿပီး တံတားဖြင့္ပဲြလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။
တံတားဖြင့္ပဲြ သုိ႔ ဆည္ေျမာင္းအင္ဂ်င္နီယာ ဦးၾကည္၀င္း မလုိက္ႏုိင္၍ တပည့္တစ္ဦးထည့္ေပးလုိက္၏ သုူတုိ႔ အဖဲြ႕ သည္ ဖဲႀကိဳး၊ ကတ္ေၾကးကအစ ငွက္ဖ်ားေဆးပါ ယူသြားၾက၏။ ၀ါးယားေခ်ာင္းနီးေတာ့ ႀကိဳးတံတားႀကီး သည္ ေခ်ာင္းကုိခြ၍ တဲြေလာင္းခုိေနသည္ကုိ ဦး၀ိျမင္ရ၏။

သူသည္ အလြန္ပီတိၿပီးေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ တ့တားေျခရင္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြား၏ တံတားေျခရင္းေရာက္ေတာ့ ဦး၀ိ၏ မ်က္လံုး မ်ား ျပဴးက်ယ္သြားေတာ့၏ ႏႈတ္မွလည္း -
" ဟုိက္ ငါ့ႀကိဳးတံတားႀကီး ဘယ္လုိျဖစ္သြားပါလိမ့္ " ဟုေရရြတ္လုိက္သည္။ ၾကည့္ပါ ဦး၀ိေလွ်ာက္ဖူးသမွ် ႀကိဳးတံတားမ်ား ၏ ၾကမ္းခင္းသည္ ကန္႔လန္႔သာရွိၾကကုန္၏။ ယခု တံတားၾကမ္းခင္းသည္ တံတားအရွည္ကုိ လုိက္ ၍ အလ်ားလုိက္ရွိၾကကုန္၏။ မည္သုိ႔ ျဖစ္သြားပါလိမ့္ဟု ဦး၀ိ ေတြးၾကည့္၏။ ၿပီးေတာ့ တံတားေအာက္ ဆင္းၾကည့္သည္။ ေတြ႕ရပါပီ။ အမွန္ေတာ့ သစ္သားယက္မ အစြန္းတစ္ဘက္စီ၌ ခ်ည္ထားေသာ ဆုိင္းႀကိဳးမ်ား သည္ အေပၚသံမဏိႀကိဳးတန္းႏွစ္ေခ်ာင္း တြင္ တစ္ဘက္စီခ်ည္ရမည္။ ထုိအခါ ယက္မသည္ သံမဏိ ႀကိဳး ႏွစ္ပင္ၾကား ဒန္းကဲ့သုိ႔ တဲြေလာင္းခုိေနမည္။ ယခုေသာ္ကား လက္သမားဆရာႀကီးသည္ ယက္မ ခ်ည္ထား ေသာ ဆုိင္းႀကိဳးႏွစ္ပင္ကုိ သံမဏိႀကိးႀကီးတစ္ပင္တည္းတြင္ တဲြလဲြခုိေနပါေတာ့သည္။ အျခားတစ္ဘက္ တြင္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းျဖစ္ရာ ယက္မႏွင့္ သံမဏိႀကိဳးႏွစ္ပင္ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့။

ဒီေတာ့ သစ္သားယက္မမ်ား ဆက္သြယ္၇န္ ဆင့္မ်ားကုိ ကန္႔လန္႔ထုိး၍ ခ်ဳပ္ထားရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဆင့္မ်ား ေပၚတြင္ ၾကမ္းခင္း ခင္းလုိက္ရာ ၾကမ္းခင္းသည္ တံတားအရွည္အတုိင္း အလ်ား လုိက္ ျဖစ္ကုန္ သတည္း။
အမွန္ မွာ ယက္မမ်ားသည္ ႀကိဳးႀကီးႏွစ္ပင္ၾကား တဲြလဲြခုိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင့္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းခ်ဳပ္ရမည္။ ထုိအခါ ၾကမ္းခင္း သည္ ႀကိဳးႏွစ္ပင္ၾကား ကန္႔လန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးႀကီးႏွစ္ပင္ကုိ ယက္မမ်ားခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ တံတား ပုိခုိင္မည္။
မည္သုိ႔ျဖစ္ပါေစ တံတားၿပီးၿပီ၊ တံတားေပၚတြင္ လူႏွင့္ျမင့္လားသာ ကူးမည္။ ဤမွ်သာ ခံႏုိင္အားရွိသည္။ ဦး၀ိ သည္ ၀ါးယားေခ်ာင္းအိမ္စုနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ မိးေသြးဖုတ္၊ ႀကိမ္ခုတ္သည့္ အေခ်ာဆံုး အလွဆံုး အပ်ိဳေလးမ်ား ၀န္းရံ၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ တံတားဖြင့္ပဲြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားေလသည္။

ဦး၀ိသည္ သူ၏ မဟာႀကိဳးတံတားေပၚတြင္ လူေတြ ကူးသန္းသြားလာေနသည္ကုိ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကည့္ေန၏။ ထုိအခ်ိန္သည္ မုိးဦးကာလေရာက္င ၀ါးယားေခ်ာင္းေရစီးေနၿပီ။ တံတားေအာက္တြင္ ေလွ တစ္စီး ခ်ည္ထားသည္ ကုိ ေတြ႕ရ၍ ေမးၾကည့္ရာ -
" ဆရာ အဲဒါ ၀ါးယားေခ်ာင္းကူး၊ ကူးတုိ႔ေလွဗ်၊ ဆရာ့တံတားလည္း ၿပီးေရာ သူလည္း အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ေတာထဲႀကိမ္ခုတ္၊ ၀ါးခုတ္လစ္ၿပီ" ဟု ေျပာျပရာ၊ ကူးဆုိ႔ဆရာအလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားသည္ကုိ သနားမိ ေသာ္ လည္း မိမိႀကိဳးတံတားႀကီး အသံုး၀င္ပံုကုိ ေတြးၾကည့္ၿပီး ဥိး၀ိ၏ မ်က္ႏွာသည္ လမင္းအလား ထိန္ထိန္ သာလွ်က္ ရွိေနေတာ့သည္။
မုိး ကာလ တြင္ ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္းကူးေပးရံုႏွင့္ တစ္ေခါက္လွ်င္ ၅ိ/- ေပးရ၏။ ထုိစဥ္က ၅ိ/- သည္ တန္ဖုိး မေသးလွ။ ေခ်ာင္းငယ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ခုႏွစ္အိမ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ သံုးအိမ္ရွိေသာ္ လည္း ေခ်ာင္းျခား ၍ အလြန္အေရးႀကီးမွသာ အကူးအသန္းရွိၾကသည္ဆုိ၏။ ယခုေတာ့ တစ္ရြာတည္း ျဖစ္ သြားၾကၿပီ။

ထုိေန႔တြင္ မုိးဖဲြဖဲြရြာေန၏။ ဖံုလည္း မထေတာ့၍ လမ္းေလွ်ာက္၍ေကာင္း၏။ ဦး၀ိသည္ ဘ၀ကုိရင္း၍ တည္ ေဆာက္ထားေသာ တံတားၿပီးဆံုးသြား၍ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေနသည္။ သူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သည္ ႏွလံုးသားဆီမွ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားဆီသုိ႔ပင္ လွ်ံထြက္လာေတာ့၏။ မည္သည့္ သီခ်င္းကုိမွ် ဆံုးေအာင္ မဆုိ တတ္ေသာ ဦး၀ိသည္ ေတာင္ေပၚသားသီခ်င္းကုိ ဟုိတစ္ပုိဒ္ သည္တစ္ပုိဒ္ ဟစ္ဆုိလုိက္ေလသည္။ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ ဦး၀ိ ယေန႔ အလြန္ေပ်ာ္ေန သည္။ ေအာင္ပဲြရအျပန္ခရီးတြင္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေျမျပင္ကုိ ေထာက္မိသည္ဟု ပင္မခံစားရ။ ေျမျပင္ေပၚ လွ်ပ္တုိက္ ပ်ံသန္းေနသည္ဟုပင္ ထင္မွတ္ေနေတာ့သည္။
ဦး၀ိ သည္ သာေပါင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေသာအခါ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျဖစ္လာ၏။ ထုိအခ်ိန္ ဦး၀ိစိတ္ထဲ တြင္ သာေပါင္းၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့အစြန္းတစ္ေန၇ာတြင္ပါတကားဟု မခံစားရေတာ့။ ပဲ့ေထာင္ေခၚ စက္ေလွ ေပၚတြင္ ဆက္တီခံု မ်ားခ်ကာ င၀န္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေနရသည့္ ဘ၀အရသာကုိ ခံစား တတ္ၿပီ။ ေကာင္းကင္ျပာႏွင့္သာ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ဦး၀ိသည္ မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းထိ က်ယ္ေျပာ လွ သည့္ ေရျပင္ျပာျပာႏွင့္လည္း ေတြ႕ထိခဲ့ရၿပီ။ ၿမိဳ႕ေနလူထုအားလံုးလုိလုိႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့ၿပီ။ ရြာမ်ားတြင္မွာလည္း အသိမိတ္ေဆြ မရွားေတာ့။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေနခ်င္သပဟူ၍ မရ။ မိမိဇာတိေျမကုိ ျပန္လည္ေျခခ်ရျပန္သည္။ ဦး၀ိသည္ ဇာတိေျမၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္လည္ရျပန္သည္။ အခ်ိန္သည္ ေရွ႕သုိ႔သာ ေရႊ႕လ်ားေနၿပီး ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေနသည္။ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္တုိ႔သည္လည္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခု အခ်ိန္၏ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကၿပီ။
တစ္ေန႔ေသာအခါ ဦး၀ိ ရန္ကုန္ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေနသည့္အခ်ိန္ ဦးေအးဟန္ႏွင့္ ဆံုၾကသည္။ သူတုိ႔ သည္ လြန္ေလၿပီးေသာအခါက အေၾကာင္းေျပာဆုိၾကသည္။ ဦး၀ိက -
" ကုိေအးဟန္ က်ဳပ္တုိ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ဖုိေခ်ာင္းတံတား ဘယ့္ႏွယ္ရွိေသးလဲ" ဟုေမးရာ ဦးေအးဟန္က -
" ေခ်ာင္းေရ ထဲ ပါသြားၿပီ အစ္ကုိႀကီး၊ အဲဒီႏွစ္ ထူးကဲေခ်ာင္းေရႀကီးခဲ့တယ္" ဟုေျဖ၏။ ဦး၀ိက စိတ္မသက္ သာစြာျဖင့္ -" ေအးေလ ကုန္းေခါင္ေခါင္ေပၚမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ တံတား ေရထဲပါသြားတယ္ဆုိလည္း ဘယ္ တတ္နုိင္ ပါ့မလဲ။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မတားႏုိင္ဘူးေလ " ဟု မိမိဘက္က အကာအကြယ္ ယူ၍ ေျပာဆုိေလသည္။

" ၀ါးယားေခ်ာင္းတံတားကေကာဗ်ာ " ဟု မ၀ံ့မရဲေမးျပန္၏။ ေအးဟန္က
" တံတားရဲ႕ အထက္နားမွာ သစ္ထုတ္ေရးက ပတ္ကား၊ ကားကူးတံတားေဆာက္လုိက္လုိ႔ အစ္ကုိႀကီး တံတားေပၚ ဘယ္သူမွ မေလွ်ာက္ေတာ့ဘူး " ဟု ေျပာျပ၏။
ဦး၀ိ၏ စိတ္ထဲတြင္ " ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ တံတားေဆြး လုိ႔ လူတစ္ေယာက္က်ေသတယ္လုိ႔ ေျပာမလားဆုိၿပီး ရင္ထိတ္ေနတာ" ဟု ေရရြတ္ၿပီး -
" ေအးေလ နဂုိကတည္းက အဲဒီ ကားကူးတံတားသာ ရွိခဲ့ရင္ က်ဳပ္ စိတ္ညစ္ခံ အပင္ပန္းခံၿပီး ႀကိဳးတံတား ဘယ္ေဆာက္ပါ့မလဲ၊ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္တံတား အသံုးတည့္ပံုကုိ က်ဳပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျမင္ခဲ့ရၿပီပဲ ကုိေအးဟန္ ရဲ႕" ဟု တံတားေပၚတြင္ ဟုိဘက္ကမ္းႏွင့္ ဒီဘက္ကမ္း ရြာသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တံတားကူးသြားလာေနၾကပံု။
တံတားေအာက္တြင္ ကူးတုိ႔ေလွကေလး ခ်ည္ထားပံုကုိ ျပန္လည္ျမင္ေရာင္ကာ အေလ်ာ့မေပးစတမ္း ကုိယ့္ ဘက္ အသာေပး ၍ ေျပာလုိက္ေလသည္။ စိတ္ထဲတြင္ကား -
" အင္း က်ဳပ္ေဆာက္လုိက္ရတဲ့တံတား - က်ဳပ္ရဲ႕ ဘ၀ရင္းၿပီး ေဆာက္လုိက္ရတဲ့ တံတားႏွစ္စင္း အုိဘယ့္ တံတားႏွစ္စင္း" ဟု ေရရြတ္ေနေတာ့သည္။

ဆက္ရန္
.

1 comment:

Anonymous said...

မမ ေရႊစင္ဦး
ခရီးသြားေဖာ္ ဝတၱဳေကာင္းေလးေတြဖတ္ရလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ကိုယ့္ဘာသာဆို ဘက္ဂ်က္ကလည္းတြက္ရေသးေတာ့ ေတာ္ရုံစာေရးဆရာနာမည္လည္းမရင္းနွီး၊ တေနရာရာ မွာျဖစ္ျဖစ္ တေယာက္ေယာက္ကျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတယ္ ဖတ္ပါလို႔မွ မညႊန္းရင္ ဖတ္ျဖစ္မယ္ မဟုတ္ဘူး။
အခု မမတို႔တင္ေပးလို႔ဖတ္ျဖစ္တာ...ဖတ္ရတာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မမ။
ညီမ
စု