Friday, May 11, 2012

တင္ေမာင္ျမင္႔ ၏ ဒက္ဒီ, အပိုင္း (၁၂)

နယူးေယာက္ တုိက္ခန္းတြင္ ဒက္ဖနီပုိ႔ထားသည့္ သစ္ပင္တစ္ပင္က သူတုိ႔အား ေစာင့္ႀကိဳေန သည္။ စား စရာ သစ္သီး မ်ိဳးစံုႏွင့္ ကေလးေတြအတြက္ မုန္႔ေတြအျပင္ အင္ဒီအတြက္ စားစရာပါ ပုိ႔ ထားေပး သည္။ ေႏြး ေထြးေသာ ႀကိဳဆုိနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ မယ္လီဆာက အခန္း ထဲ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တယ္လီဖုန္း ဆီသုိ႔ ေျပး ခ်သြားသည္။
အားလံုး ေနသားတက်ျဖစ္သြားမွ ေအာ္လီဗာ သားေတာ္ေမာင္အေၾကာင္း စဥ္းစားႏုိင္ေတာ့သည္။ တစ္ေန႔ေန႔ တြင္ ေနာင္တႀကီးစြာ ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ ဘ၀သစ္ကုိ သူဇြတ္ စတင္ေနျခင္းျဖစ္၏။
မိမိ ခ်စ္သူေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဆံုးရံႈးေနျခင္းပါကလား …။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္....

အခန္း (၁၂)


နယူးေယာက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းမွာ၊ ႏွစ္မ်ားစြာတြင္း သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္း ရက္အနည္းငယ္ တြင္ ေအာ္လီဗာသိရသည္။ ကေလးက သူေက်ာင္းတြင္ ေပ်ာ္ေနၿပီ။ ခ်က္ခ်င္း သူငယ္ခ်င္းအမ်ားႀကီးရလာ၏။
မယ္လီဆာ လည္း သူတက္ရသည့္ေက်ာင္းကုိ အရမ္းသေဘာက်ေန၏။ ေက်ာင္းအားခ်ိန္မ်ားတြင္ ဒက္ဖနီ ႏွင့္ တတဲြတဲြ နယူးေယာက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သစ္၏ အေတြ႕အႀကံဳ ကုိ ေပါင္းေဟာင္း သင္းေဟာင္း မ်ား အား ဖုန္းဆက္ရသည္မွာလည္း အေမာ။

အားလံုးအတြက္ ၀မ္းသာစရာ အေကာင္းဆံုးမွာ၊ ေအာ္လီဗာအိမ္ကုိ ေန႔စဥ္အေစာႀကီး ျပန္ေရာက္ၿပီသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ ညစာ စားႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ အေဖျပန္ေရာက္ခ်ိန္တုိင္း မယ္လီဆာ တယ္လီဖုန္း ေျပာေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရၿမဲ။ ေအာ္လီဗာႏွင့္ ဆမ္ကေလးက ကစားလုိက္ စာက်က္လုိက္ႏွင့္မုိ႔ မယ္လီဆာ အတြက္ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ေတြ ပုိရေန၏။
ေမလ လုိ ရာသီဥတုေႏြးေထြးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ညစာစားၿပီးေပမယ့္ သားအဖႏွစ္ေယာက္ ပန္းၿခံထဲ သြားၿပီး ေဘာလံုးကစားခ်င္ကစားတတ္ၾကေသးသည္။
ဘင္ဂ်မင္ အတြက္ ေအာ္လီဗာရတတ္မေအးရသည္ကလဲြလုိ႔၊ ဘ၀သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမေနေလသည္။ သားႀကီး အတြက္ မူ ေအာက္ေမ့တသျခင္းႏွင့္ အတူ စိတ္လည္း ပူမိ၏။

ပါေခ်စ့္ေနအိမ္သုိ႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျပန္တုိင္း သူႏွင့္ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ စင္စစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုထဲ မွ ႏွစ္ေယာက္ေလ်ာ့သြားျခင္းပင္၊ ဘင္ဂ်မင္က ေန႔ပုိင္းတြင္ လစာကေလးမျဖစ္စေလာက္ႏွင့္ ဘတ္စ္ကား စပယ္ယာ လုိက္သည္။ ညပုိင္းမွာ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ ပန္းကန္ေဆးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါေခ်စ့္ ကုိ ျပန္သည့္ ရက္မ်ားတြင္လည္း မိသားစုႏွင့္လာၿပီး ညစာစားဖုိ႔ သူ႔တြင္ အခ်ိန္မရွိ။ ေအာ္လီဗာက မၾကည့္ႏုိင္ေတာ့ သျဖင့္၊ ပါေခ်စ့္ေနအိမ္ တြင္ လာေနဖုိ႔ခြင့္ေပးေသာ္လည္း၊ ဘင္ဂ်မင္ မေနႏုိင္ေတာ့ ပါ။ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖို႕ ေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္လည္း ဘင္ဂ်မင္က လက္မခံခဲ့ပါ။
ဆႏၵရာႏွင့္ ပုိ၍ပုိ၍၊ မခဲြႏုိင္ျဖစ္လာသည္၊ စေနေန႔တစ္ေန႔တြင္ ဆႏၵရာကုိ ေအာ္လီဗာသြားေတြ႕သည္။ အံ့ၾသ ထိတ္လန္႔မဆံုးျဖစ္သြား၏။ ငါးလ ကုိယ္၀န္ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္လားဟု ဗုိက္ကုိၾကည့္ၿပီး အံ့ၾသရျခင္းျဖစ္ သည္၊ ကေလးအေဖ က ဘင္ဂ်မင္တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ႏုိင္မည္လားဟုလည္း သံသယျဖစ္မိ၏။

အေျခအေန ေပးသည့္အခါတြင္ သည္ကိစၥကုိမသိမသာေမးၾကည့္သည္။ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ သူ႔ ခေလး ျဖစ္ေၾကာင္း ဘင္ဂ်မင္အခုိင္အမာေျပာသည္။ ေအာ္လီဗာ ေနာက္ထပ္ဘာမွ မေျပာေတာ့။
စိတ္မေကာင္း စရာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ၊ ဘင္ဂ်မင္ေလွ်ာက္ ထားသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း မ်ားမွ ျပန္စာ ေတြ လွိမ့္၀င္လာသည့္ ရက္ပုိင္းျဖစ္၏။ ပါေခ်စ့္ အိမ္လိပ္စာျဖင့္ အေတြး၀င္ေနသည္။ ဘင္ဂ်မင္ေန သည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ေလွ်ာက္ထားသည့္ တကၠသုိလ္ မ်ား သုိ႔ ေက်ာင္းထြက္ လုိက္ သည့္ အေၾကာင္း သတင္းမပုိ႔ပဲထားသည္။
ဂ်ဴစ္ေကာလိပ္ မွလဲြၿပီး၊ ဟားဇတ္၊ ေယးလ္ႏွင့္ ပရင့္စတန္က လက္ခံမည့္အေၾကာင္း စာေတြ ျပန္လာျခင္းျဖစ္ ၏။ ဘယ္ေလာက္ ရင္ထုမနာ ျဖစ္စရာေကာင္းသည့္ အျဖစ္ပါလဲ။ သူငယ္သည္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္မလာပဲ၊ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ သူမ်ား စားႂကြင္း စားက်န္ေတြ ကုိ ေဆးေၾကာေန ရသည့္ ပန္းကန္ေဆးသမားဘ၀ ေရာက္ေနၿပီ။ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မ်ားအရြယ္တြင္ ဖခင္ေလာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီ။

ေအာ္လီဗာ က ေက်ာင္းအသီးသီးသုိ႔ စာျပန္လုိက္သည္၊ မိသားစုအေျခအေနေၾကာင့္ သည္ႏွစ္ မတက္ႏုိင္ ျခင္းကုိ ၀မ္းနည္းစြာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္သစ္ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္မည့္ အေၾကာင္း မ်ား ကုိ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ စာေရးျပန္ၾကားလုိက္ရသည္။
ဘင္ဂ်မင္ ကုိ နယူးေယာက္တြင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ေစရာ ေအာ္လီဗာ လက္မေလ်ာ့ေသး။ တစ္ႏွစ္ ထက္ပုိၿပီး ---- ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သည္အေၾကာင္း သားေတာ္ေမာင္အေျပာမျပေတာ့။ ေျပာလွ်င္လည္း သူ လက္ခံ မည္ မဟုတ္။ ေခါင္းထဲတြင္ ေလာေလာဆယ္ ဆႏၵရာမွလဲြၿပီး ဘာမွ်မရွိ။
" တစ္ခါတေလ၊ နယူးေယာက္ကုိ လာလည္ဦးေတာ့သားရဲ႕ "
နယူးေယာက္ ကုိ သူလာလွ်င္ ေအးေအးေဆးေဆး နားႏုိင္ေသးသည္ေလ။ သုိ႔ေသာ္ သားျဖစ္သူက တာ၀န္ ကုိ ထိပ္ပန္ဆင္ကာ၊ ဆႏၵရာတစ္ေယာက္တည္း ထားခဲ့ဖုိ႔ မသိေၾကာင္းေျပာၿပီး တြင္တြင္ျငင္း သည္။ ေအာ္လီ ကလည္း ဆႏၵရာ ကုိပါ ေခၚလာဖုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ထည့္မေျပာ။

ဘင္ဂ်မင္ သည္ အေမဆီသုိ႔လည္း မသြားႏိုင္ေတာ့ေသာ္ သားအမိႏွစ္ေယာက္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ေတာ့ အျပန္ အလွန္ အဆက္အသြယ္ရွိေနပံုရ၏။
မယ္လီဆာႏွင့္ ဆမ္ကေတာ့ နယူးေယာက္အိမ္ကုိ ေျပာၿပီးမွ သူတုိ႔အေမဆီ တစ္ေခါက္ေရာက္ၿပီးၿပီ။
သည္ တစ္ေခါက္ျပန္လာေတာ့ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ခပ္ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္ေန၏။ ဆမ္တစ္ေယာက္ သိပ္ေပ်ာ္ခဲ ပံုရသည္။ မယ္လီဆာ ကုိ တီးေခါက္ၾကည့္ေတာ့ ေမေမသိပ္အလုပ္မ်ားေနလုိ႔ပါ ဟူသည့္ ခပ္ ၀ါး၀ါး အေျဖ ကုိသာရသည္။
သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေအာ္လီဗာစိတ္ထဲထင့္ေန၏။ ထုိတစ္ခုခုသည္ တစ္ေန႔တြင္ အလုိလုိ ေပၚလာသည္။

တစ္ညေနခင္း သားအဖႏွစ္ေယာက္ ဖဲကစားေနစဥ္တြင္ျဖစ္သည္။ မယ္လီဆာက သူ႔အခန္းထဲတြင္ စာက်က္ေန ခ်ိန္။
" ျပင္သစ္ လူမ်ိဳးေတြ ကုိ ေဖေဖ ဘယ္လုိထင္လဲဟင္ "
ဆမ္က ထူးဆန္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလာသည္။ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ခါ ဖေအ့အေျဖကုိ ေစာင့္ေနသည္။
" ျပင္သစ္လူမ်ိဳးေတြ ဟုတ္လား။ လူေကာင္းေတြပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲသား "
" ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး၊ သားသိခ်င္လုိ႔ပါ "
ေအာ္လီဗာ စိတ္ထဲက သိေနသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုရွိၿပီ။

" သားေက်ာင္းမွာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းေတြ႕ေနၿပီလား "
ဆမ္က ခပ္သြက္သြက္ ေခါင္းရမ္းသည္။ သည္ကိစၥကုိ ႀကိဳးစားၿပီး ေခါင္းထဲမွ ထုတ္ပစ္ရမည္။ အင္ဒီ ဦးေခါင္း ကုိ ပြတ္ေနရင္း ေဖေဖ့အလွည့္ကုိ ေစာင့္ေန၏။ နယူးေယာက္ဘ၀သစ္တြင္ ဆမ္ကေလးေပ်ာ္ေနၿပီ။ အေဖႏွင့္ ေနခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး ပုိရလာၿပီမဟုတ္လား။ သုိ႔ေသာ္ အေမ့ ကုိ ေအာက္ေမ့သည့္ စိတ္ကမူေလ်ာ့ မသြား။ ဘင္ဂ်မင္ကုိလည္း ဆမ္ခဏခဏ သတိရသည္။
" ေမေမ့ သူငယ္ခ်င္းပါ "
ကစားေနရင္း ဆမ္ကေလးႏႈတ္မွ အမွတ္မထင္ ထြက္သြားသည္။ ေအာ္လီဗာေခါင္းထဲတြင္ အလင္းတန္း တစ္ခုျဖတ္ေျပးသြားသည္။ ေၾသာ္ … သည္လုိကုိး။ ဆာရာ့ခ်စ္သူျဖစ္ရမည္။

" ဘယ္လုိ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးလဲ "
ဆမ္ က ပခံုးတြန္႔ၿပီး ဖဲတစ္ခ်ပ္ေကာက္ယူလုိက္ရင္း
" အဲဒါေတာ့ သားလဲမသိဘူး၊ သူ႔ၾကည့္ရတာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္နဲ႔တူပါတယ္ "
ထုိစဥ္ မယ္လီဆာ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာသည္။ နားစြန္႔ဖ်ား ၾကားသြာဟန္တူ၏။ ဆမ္ကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္ၾကည့္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆမ္က ေခါင္းငံု႔ထား၏။
ေအာ္လီဗာ က မယ္လီဆာ၏ မ်က္ႏွာကုိ ေမာ္ၾကည့္သည္။ ထူးျခားေန၏။ မယ္လီဆာ အနား တုိးလာ သည္။
" ဘယ္သူ ႏုိင္ေနလဲ "
မယ္လီဆာ က အာရံုေျပာင္းပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ အေမကဘာမွ မမွာလုိက္ေသာ္ လည္း ေဖေဖ့ ကုိ ေျပာလုိ႔ ေကာင္းသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း မယ္လီဆာသိသည္။

" ဆမ္ႏုိင္ေနတယ္ေလ၊ ေဖေဖတုိ႔သားအဖ ကစားရင္း စကားေျပာေနၾကတာ သမီးရဲ႕ "
ဆမ့္ကုိ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ၾကည့္ရင္း
" ဟုတ္လား၊ သမီးၾကားပါတယ္ ေဖေဖ "
" သမီးတုိ႔ ေမေမမွာ ျပင္သစ္ မိတ္ေဆြသစ္တစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆုိ "
" မိတ္ေဆြသစ္ မဟုတ္ပါဘူး ေဖေဖ "
ဆမ္က ခပ္သြက္သြက္ ၀င္ရွင္းသည္။

" ဟုိတစ္ေခါက္ သားတုိ႔ သြားကတည္းက ေတြ႕ခဲ့တာပဲ၊ ဟုိတုန္းကေတာ့ ေမေမနဲ႔ အတူတူမေနေသးဘူး၊ သူက … ေမေမ့သူငယ္ခ်င္း တဲ့ ေဖေဖ၊ ျပင္သစ္က လာေနတာတဲ့၊ နာမည္က ယန္းပီယာ၊ အသက္ က ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ပညာေတာ္သင္ဆုရ လုိ႔ ဒီမွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာင္းတက္မယ္တဲ့ "
" သူ႔ အတြက္ သိပ္ကံေကာင္းတာေပါ့ကြာ "
ဖဲတစ္ခ်ပ္ေကာက္ယူ လုိက္သည္။ ဘာဖဲခ်ပ္မွန္း မသိလုိက္၊ ေအာ္လီဗာ့မ်က္ႏွာမွာ တင္းမာလ်က္။
" ေမေမ့အတြက္ လဲ ကံေကာင္းတာေပါ့၊ သူက ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးလဲ "
ခေလးေတြ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ထဲက သိခ်င္စိတ္ကုိ ဖံုးကြယ္၍ မရႏုိင္ျဖစ္ ေန ၏။ လက္စတ္ေတာ့ ကေလးေတြကုိ မိမိႏွင့္ ထုိးထားခဲ့ၿပီး၊ သူက အသက္အစိတ္အရြယ္ လူငယ္ ကေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ စခန္းသြားေနတာကုိး။ ေဒါသလိႈင္းေတြ ရင္ထဲတြင္ အလိပ္လုိက္တက္ လာသည္။

မယ္လီဆာ က အေမကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။
" သမီးတုိ႔ ရွိေနတုန္း သူက ဧည့္ခန္းထဲက ဆုိဖာေပၚမွာ အိပ္တယ္ေဖေဖ "
သမီးတုိ႔ မရွိတဲ့အခါေကာဟု ေမးလုိက္ခ်င္၏။ သုိ႔ေသာ္ မယ္လီဆာတုိ႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အျပန္တြင္ ေဖေဖ့ကုိ သည္ကိစၥမေျပာဖုိ႔ တုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္လား။
" ေကာင္းပါတယ္ေလ၊ သူက သေဘာေကာင္းပံုရရဲ႕လား "
" သိပ္သေဘာေကာင္းတာပဲ ေဖေဖ၊ ေမေမ့ကုိလဲ သိပ္ဂရုစုိက္တာပဲ၊ ေန႔တုိင္း ပန္းေတြ ၀ယ္လာေပးတယ္၊ သားတုိ႔ကုိလဲ မုန္႔ေတြ မ်ိဳးစံု ၀ယ္ေကၽြးတယ္ "
ဆမ္ကေလးက ဘာမွမထူးဆန္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုလုိ ေျပာေနခ်ိန္တြင္ ေအာ္လီဗာ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ထူပူေန၏။ ပဲြျမန္ျမန္ျဖတ္ၿပီး သူ႔ကုိ ျမန္ျမန္သိပ္ခ်င္လွၿပီ။

နာရီလက္တံ ေရြ႕လ်ားပံု ေႏွးေကြးလြန္းေနသည္ ထင္၏။ ပဲြၿပီးလုိ႔ ဆမ္ကေလး အိပ္သြားေတာ့မွ မယ္လီဆာ ေပၚလာသည္။ အေဖဘယ္လုိ ခံစားေနရသည္ကုိ သူ ရိပ္မိသည္။
" သမီး စိတ္မေကာင္းပါဘူး ေဖေဖ၊ ဆမ္ကုိ မေျပာပါနဲ႔လုိ႔ မွာထားရက္နဲ႔ သူနဲ႔ေမေမဟာ ရုိးရုိး သားသား ခင္ေနတာလုိ႔ သမီးထင္ပါတယ္ "
" ဟုတ္တာေပါ့၊ ဟုတ္မွာေပါ့ေလ "
" သူ ငွားထားတဲ့အခန္း က လေစ့သြားလုိ႔ ေနာက္တစ္ေနရာမရခင္ ေမေမက ေပးေနတာတဲ့၊ သမီးတုိ႔ကုိ လဲ ခင္ပါတယ္၊ ရုိးရုိးသားသား ခင္ပါတယ္ ေဖေဖ "
သမီးလုပ္သူကုိ ေအာ္လီဗာ အကဲခတ္လုိက္သည္။ မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖေအ့ကုိ ေၾကအင္ ေၾကတဲြ ၾကည့္ေနသည္။ သူ ေဖာ့ေျပာသေလာက္ ေပါ့သည့္ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း သားအဖႏွစ္ေယာက္လံုး သိေနၾက၏။

ဆာရာသည္ ဘ၀သစ္တစ္ခုကုိ ခ်က္ခ်င္းစ ေလွ်ာက္ေနၿပီ။ လက္တဲြေလွ်ာက္ရမည့္ အေဖာ္ လည္း ေတြ႕ေနၿပီ။ မိမိက သူ႔ကုိ တမ္းတမ္းတတ လြမ္းေနရခ်ိန္တြင္ သူကတျခားလူ၏ ရင္ခြင္ထဲ မွာ …။
" ဘာမွ ပူစရာ မရွိပါဘူး သမီးရယ္၊ ေမေမ့မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာပဲ "
" ဒါေပမယ့္ ေဖေဖက ေမေမ့ လုိမွ မရွိတာပဲ "
မယ္လီဆာ က ဖေအကုိ ျမတ္ႏုိးၾကည္ညိဳစြာ ၾကည့္သည္။ သည္အတြက္ ဂုဏ္လည္း ယူေနပံု ရသည္။ ေအာ္လီဘာက သမီးကုိ ၿခံဳၾကည့္ေနၿပီးမွ …
" အင္း … ေဖေဖက သမီးတုိ႔အတြက္ ပူပင္ေနရတာနဲ႔ ဘာမွ စိတ္ကူးခ်ိန္မရဘူးေလ "
" တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွာေတာ့ ေဖေဖ လဲ အတဲြေတြ႕လာမွာေပါ့၊ ဒက္ဖနီက ေျပာတယ္၊ ေဖေဖ့မွာလဲ ရွိသင့္ တယ္ တဲ့ "
" ဟုတ္လား … အဲလုိေျပာတယ္လား၊ တကယ္ … ျပန္ေျပာလုိက္၊ ေဖေဖက ေျပာတယ္လုိ႔၊ ကုိယ့္ကိစၥ ကုိယ္လုပ္ပါလုိ႔ "
ေဖေဖ ကေတာ့ အဲဒီကိစၥမပါဘဲ ဦးေႏွာက္ေျခာက္လွၿပီလုိ႔ "

မယ္လီဆာက အေဖ့ကုိ စူးစမ္းသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္သည္။ ၿပီးေတာ့ ပုိၿပီးနားလည္သြားပံုရ၏။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပုိၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားသည္။
" ေမေမ့ကုိ ေဖေဖ ခ်စ္ေနတုန္းပဲေနာ္၊ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လားဟင္ "
ေအာ္လီဗာ ခဏေတြသြားသည္။ အင္း … ေျပာရမွာ အေတာ္ေကာင္းသည့္ ကိစၥပါလား။ ၿပီးမွ ေခါင္းညိတ္ လုိက္ၿပီး …
" ဟုတ္တယ္သမီး၊ ေမေမ့ကုိ ေဖေဖ ေနာင္လဲခ်စ္သြားမွာထင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါက အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ ဘူးေလ၊ အားလံုးၿပီးသြားၿပီပဲ "
တကယ္လည္း ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ယံုၾကည္လုိက္၏။ သူထြက္သြားသည္မွာ ငါးလရွိခဲ့ၿပီ။ ကတိစကားေတြ တစ္ခုတစ္ေလ မွ် ျဖစ္မလာခဲ့။ စေန။ တနဂၤေႏြေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရကေါပ္ငး မ်ားစြာ ကုိ ျဖတ္သန္း လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ တစ္ေခါက္တစ္ေလမွ် ျပန္ေပၚမလာေတာ့။ ဖုန္းေခၚဖုိ႔ပင္ အႏုိင္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၿပီ။

ခုေတာ့ အားလံုးရွင္းသြားၿပီ။ ယန္းပီယာ ေခၚသည့္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရြယ္ ျပင္သစ္လူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဒုတိယဘ၀သစ္ကုိ စေနၿပီတဲ့ေလ ။
" သမီး ယံုပါတယ္ ေဖေဖ၊ ေဖေဖတုိ႔ကြာရွင္းၾကမွာလားဟင္ "
မယ္လီဆာ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးျဖင့္ မရဲတရဲေမးသည္။
" ျဖည္းျဖည္းေပါ့ သမီးရယ္၊ ေမေမလုိခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဖေဖျဖည့္ဆည္းေပးရမွာေပါ့ "
မယ္လီဆာ အိပ္ရာ၀င္သြားၿပီးၿပီးခ်င္း ဖုန္းေခၚသည္။ သြယ္၀ုိက္ေနဖုိ႔ မစဥ္းစားေတာ့။

 မင္း လူတစ္ေယာက္ နဲ႔ အတူတူေနေနခ်ိန္မွာ ကေလးေတြ ေရာက္လာေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ ဘူးလား  .. လံုး၀ ေဒါသသံ မစြက္၊ စိတ္ပ်က္စက္ဆုပ္ျခင္းသာ ခံစားရသည္၊ မိမိခ်စ္ခဲ့ဖူးသည့္ မိန္းမ မဟုတ္ေတာ့ ဘူးေလ။ သုိ႔ေသာ္ ခက္သည္က ကေလးေတြ၏ အေမ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ပုိ၍ အခံရ ခက္သည္ မွာ ကုိယ့္သား အရြယ္ ေလးႏွင့္ …
" ေၾသာ္ … ဒါလား၊ သူက ဆာရာ့ မိတ္ေဆြပါ ေအာ္လီ၊ သူက ဧည့္ခန္းထဲမွာ အိပ္တာေလ၊ ကေလးေတြ က ဆာရာ နဲ႔ အတူ အိပ္တာပဲ
" မင္း ဘယ္သူ႔ ကုိမွ အရူးလုပ္လုိ႔ မရဘူးဆာရာ၊ သူတုိ႔ မသိဘူး ထင္လုိ႔လား။ မယ္လီဆာ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ ဆမ္ကေလးကေတာင္ ရိပ္မိတယ္၊ သားသမီးေတြနဲ႔ ခ်စ္သူကုိ အတူတူ ထားႏုိင္ တယ္ေနာ္၊ မင္း မရွက္ဘူးလား ဆာရာ၊ မင္းကုိ ကိုယ္ဘယ္လုိမွ နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ ဘူး၊ နား လဲ မလည္ခ်င္ေတာ့ဘူး "
" အဲဒါက ေအာ္လီဗာ သေဘာပါ၊ ဆာရာက ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ စေနၿပီေလ၊ ဘယ္လုိေနတယ္၊ ဘယ္သူနဲ ႔ေန တယ္ဆုိတာက ဆာရာ့ ျပႆနာပါ၊ ေအာ္လီဗာလဲ ဒါထက္ နည္းနည္းပုိၿပီး သဘာ၀နဲ႔ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ လုပ္လုိက္ ရင္ ကေလးေတြအတြက္ အဆင္ေျပသြားမွာပါ "

" ေၾသာ္ … အဓိပၸာယ္က ကုိယ္က ဆယ့္ကုိးႏွစ္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ ေခၚထားၿပီး ေယာက္်ား ပီသ ေၾကာင္း ျပတာမ်ိဳးလား၊ အဲဒီနည္းသံုးၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ရမွာလား "
" ဘာမွ ျပစရာ မလုိ ပါဘူး၊ ဆာရာနဲ႔သူဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြပဲ၊ အသက္ ကြာတာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး "
" သြားစမ္းပါ၊ လူဆုိတာ အရွက္ရွိရတယ္ကြ၊ တျခားလူေတြကုိ မရွက္ေတာင္ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ရွက္ရ တယ္ "
" ရွင္ … ကၽြန္မကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာလား ေအာ္လီဗာ၊ ကၽြန္မဟာ ရွင့္ကေလးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး ေနာ္၊ ရွင့္ အိမ္ေဖာ္လဲ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္ဦးေတာ့ ရွင့္ …. အလုပ္ခြင့္မွာ ကၽြန္မ မရွိေတာ့ဘူး၊ ရွင္ ကၽြန္မ ကုိ နားမလည္ဘူးဆုိတာ ဟုတ္မွာေပါ့၊ ဘယ္ နားလည္ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္တုန္းကမွ နားမလည္ ခဲ့တာပဲ၊ ကၽြန္မကုိ ရွင့္အတြက္ ကေလးေတြ ေမြးေပးဖုိ႔နဲ႔ ရွင့္၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳစုဖုိ႔ေလာက္ အဆင့္မွာပဲ ရွင္ ထားတာကုိး "

" မင္း အဲဒီလုိ မေျပာသင့္ပါဘူး ဆာရာ၊ တုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ဒီထက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ မငိး သိပါတယ္၊ မင္း ကုိ ကုိယ့္အိမ္ေစ လုိ သေဘာထားရင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးေပါင္းႏုိင္ပါ့မလား "
" ဒါကေတာ့ ရွင္ေရာ ကၽြန္မပါ သတိမထားခဲ့မိလုိ႔ ေနမွာပါ "
" မင္းနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔ဟာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုကုိ တက္ညီ လက္ညီ တည္ေထာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္၊ မင္း ခုလုိ နင္းေျခဖ်က္ဆီးမပစ္ခင္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္၊ မင္း လုပ္သြား ပံုဟာ ရုိင္းစုိင္းလြန္းအားႀကီးတယ္ ဆာရာ၊ အားလံုးအေပၚမွာ ရက္စက္လြန္းတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကုိယ့္ကုိ ေပါ့၊ ကုိယ္သိတယ္ ဆာရာ တုိ႔ဘ၀ ဘယ္ေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့တယ္ဆုိတာ ကုိယ္မေမ့ေသးဘူး၊ မင္း ေက်ာခုိင္းသြားခ်င္သြားပါ၊ ဒါေပမယ့္ မင္းရဲ႕ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့က႑ကုိ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ မသြားပါ နဲ႔၊ အတိတ္မွာ ေျခရာရွိတယ္ဆာရာ "
ႏွစ္ေယာက္သား စကားမဆက္ႏိုင္ဘဲ မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိမ္သက္ေနၾက၏။ တစ္ဘက္တြင္ ဆာရာ ငုိေန သည္လား မေျပာတတ္။ 

အတန္ၾကာမွ …
" ဆာရာ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ေအာ္လီ၊ ေအာ္လီေျပာတာ မွန္ပါလိမ့္မယ္၊ ဆာရာ … ဆာရာ … ေတာင္းပန္ ပါ တယ္၊ ဆာရာ ဘယ္လုိ မွ ဆက္မေနႏုိင္ေတာ့လုိ႔ပါ "
" ကုိယ္လဲ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ဆာရာ " ေအာ္လီဗာ့အသံ ပုိ၍ ညင္သာလာသည္။

" မင္းကုိ ကုိယ္ သိပ္ခ်စ္တယ္ ဆာရာ၊ ထြက္သြားခါစကဆုိရင္ ကုိယ္ေသမေလာက္ ခံစားရတယ္ "
မ်က္ရည္ၾကားထဲ မွ ဆာရာၿပံဳးသည္။
" ေအာ္လီ ဘယ္ေလာက္ေတာ္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ခံႏုိင္ရည္ ရွိတယ္ဆုိတာ ဆာရာသိပါတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာ္လီက ေအာင္ႏုိင္သူပါေလ "
ေအာ္လီဗာ မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးသည္။
" ေသခ်ာရဲ႕လား၊ အလဲထုိးခံရတာ မဟုတ္ဘူးလား၊ မင္းကုိ ေထြးပုိက္ထားခ်င္စိတ္ေတြနဲ႔ တစ္ကုိယ္လံုး ပူေလာင္ေနခ်ိန္ မွာ မင္းကုိယ့္ကုိ ေရွာင္ေနခဲ့တာေတြကေကာ "
" ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုး မွာ ေအာ္လီပဲ ေအာင္ႏုိင္သူပါ၊ အဲဒီအတြက္လဲ တုန္႔ျပန္မႈရမွာပါ၊ ေအာ္လီနဲ႔ ပုိၿပီး လုိက္ဖက္တဲ့၊ မုိၿပီးခြင္က်တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕မွာပါ၊ အိမ္ေထာင္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီး ေအာ္လီအတြက္ ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးေပးႏုိင္မယ့္ မိန္းကေလးမ်ိဳးေလ "
" အဲဒါေတြ အားလံုး ကုိယ္မင္းဆီက ရခဲ့တာပဲဆာရာ "

" ဒါေပမယ့္ အဲဒါ အတုအေယာင္ေတြေအာ္လီ၊ ဆာရာ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတာ၊ အစ ကတည္းက ဆာရာ အမွားနဲ႔ စခဲ့တာ၊ ဆာရာလုိခ်င္တဲ့ ဘ၀က အဲ့ဒါမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး၊ အတုိင္းအဆမရွိ လြတ္လပ္တဲ့ ဘ၀ မ်ိဳး၊ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ တာ၀န္ကလဲြၿပီး ဘယ္သူ႔တာ၀န္မွ မရွိဘဲ ဘ၀မ်ိဳး၊ ဘယ္သူ႔အေပၚ မွ မမွီခုိရတဲ့ ဘ၀မ်ိဳး၊ ဆာရာတစ္ခုမွ မရခဲ့ဘူး ေအာ္လီ၊ အဲဒီ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး ခုမွရတာ "
 မင္း အဲဒီေလာက္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ႏုိင္မွန္း ကုိယ္လံုး၀ မသိခဲ့ဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွလဲ နားလည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး "
" ဆာရာ ကုိယ္တုိင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မသိခဲ့ဘူးေလ၊ ဒါေၾကာင့္ ေအာ္လီ မသိတာ ျဖစ္မွာေပါ့ "
" မင္း … ခု ေပ်ာ္ေနတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား "
ဒါကုိေတာ့ သိခ်င္သည္။ မိမိတုိ႔ မိသားစု တစ္ခုလံုးကုိ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး မွ ေပ်ာ္ရႊင္မရဘူး ဆုိလွ်င္ အဓိပၸာယ္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ သူရယူလုိသည့္ ဆုကုိ ရသင့္ပါသည္။ သုိ႔မွ မိမိအေနျဖင့္ စိတ္ေအး ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါလား။

" ေပ်ာ္တယ္ထင္တာပဲ၊ လုပ္ခ်င္တာေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ပုိေပ်ာ္ရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ တယ္ေလ "
" မင္း သတိမထားမိလုိ႔ပါ၊ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မင္းလုပ္ေပးခဲ့သားပဲ၊ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး အႏွစ္ ႏွစ္ ဆယ္ နဲ႔ ခ်စ္စရာ ကေလးသံုးေယာက္ မင္း ေမြးေပးခဲ့တယ္ေလ၊ ဒါေလာက္နဲ႔ပဲ လံုေလာက္သြားၿပီေပါ့၊ ခရီး အဆံုး ဆုိတာ ရွိတယ္လုိ႔ မယံုၾကည္ႏုိင္ဘူးေနာ္ "
" တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရွိပါတယ္၊ ဆက္သြားရင္ ခရီးအဆံုးကုိ ေရာက္ႏိုင္တယ္ေလ၊ အဲဒီခရီးမွာမွ ကုိယ္ ဘာလုိခ်င္ တယ္၊ ဘာမလုိခ်င္ဘူး ဆုိတာ ပုိသိလာမယ္ "
" မင္းရဲ႕ ျပင္သစ္ ေမာင္ေလးနဲ႔ ေတြ႕တာမ်ိဳးေပါ့ ဟုတ္လား "
" အင္း … ခုထိေတာ့ … ဆုိပါေတာ့ေလ ဆာရာတုိ႔ ဆက္ဆံေရးက အေႏွာင့္အဖဲြ႕မထားေၾကးဆက္ဆံမ်ိဳး။ ဘ၀ပဒါန ဆုိပါေတာ့ "
ေအာ္လီဗာ ၿပံဳးမိသည္။ သည္စကားလံုးကုိ ဟုိတုန္းကတည္းက ၾကားဖူးခဲ့သည္ေလ။ ဆာရာ့အႀကိဳက္ စကားလံုးေပါ့။

" ဟုိတုန္းက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူဘ၀ကုိ မင္း ျပန္ေရာက္ေနၿပီကုိး၊ ေရွ႕ကုိ ဆက္ တုိးေနာ္၊ ေနာက္ကုိ ျပန္မလွည့္နဲ႔သိလား "
" သိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ျပန္မလာတာေပါ့ "
နားလည္ ပါသည္။ ခုမွ နားလည္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ၀မ္းနည္း၍ မဆံုးေသာ္လည္း နားလည္ လာသျဖင့္ ေတာ္ ေသးသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
" ကုိယ္ ဘယ္ေတာ့ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ လုပ္ေပးရမလဲ "
ပထမဆံုး ေမးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သည္စကားလံုးမ်ားကုိ ေျပာဆုိရျခင္းအတြက္ ထိထိခုိက္ခိုက္ မျဖစ္ေတာ့ ေပ။ အခ်ိန္တန္သျဖင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လာျခင္းမ်ိဳးထင္ပါရဲ႕။
" သိပ္အရင္ မလုိပါဘူး၊ ေအာ္လီအဆင္ေျပတဲ့အခါမွ လုပ္ပါ "
" စိတ္မေကာင္းပါဘူး ဆာရာ …. " မ်က္ရည္၀ဲမိျပန္ပါ၏။

" စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႔ေတာ့ ေအာ္လီရယ္ "
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး စကားျဖတ္လုိက္ၾကသည္၊ တမ္းတစရာမ်ား၊ ေနာင္တရစရာမ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္တည္း က်န္ရစ္ ခဲ့သည့္အျဖစ္။ ယန္းပီယာဆုိသူ ျပင္သစ္ေကာင္ေလး၏ ရုပ္လႊာကုိ စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ၾကည့္မိသည္။ သူ၏ ကံေကာင္းပံု ကုိလည္း ေတြးေနမိ၏။
ဆမ္ကေလး က ဖေအ့ အိပ္ယာထဲသုိ႔ ေရာက္ေနျပန္သည္။ နယူးေယာက္သုိ႔ ေျပာင္းလာၿပီးကတည္းက ပထမဆံုး လာအိပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ေအာ္လီဗာ့ စိတ္ထဲတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေတာ့။ သားကေလးႏွင့္ နီးနီး ကပ္ကပ္ ေနရသည့္အတြက္ ပုိ၍ပင္ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးျဖစ္ေန၏။
ထုိအပတ္ စေနတနဂၤေနြတြင္ ပါေခ့်စ္တုိ႔ သားအဖ သံုးေယာက္ ထြက္လာခဲ့ာကသည္။ သည္တစ္ေခါက္ ဘင္ဂ်မင္ ဆီ ေရာက္ျဖစ္ေတာ့။ ကေလးေတြက သူတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ၿပီး အလုပ္ရႈပ္ေနၾက သည္။

ဆာရာ၏ ပန္းၿခံမွာ ပန္းပြင့္ေတြ ဖူးေ၀လ်က္ရွိ၏။ အက္နက္တစ္ေယာက္ ပန္းပင္ေတြႏွင့္ အလုပ္ ရႈပ္ေန၏။ နယူးေယာက္ကုိ ပန္းၿခံတစ္ခုလံုး သယ္သြားခ်င္လုိက္တာဟု အားမလုိအားမရ ေျပာေနသည္။
စေနေန႔ မနက္ခင္း အိပ္ယာတြင္ လွဲေနရင္း ေအာ္လီဗာ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနသည္။ အေဖ့ထံမွ ဖုန္း၀င္လာ သည္။ ေကာက္ယူၿပီး နားေထာင္သည္၊ အိပ္ယာေပၚသုိ႔ ၀ုန္းခနဲထထုိင္လုိက္မိသည္။
မနည္း နားေထာင္ယူရ၏။ ငုိရင္း ရိႈက္ရင္းေျပာေနျခင္းျဖစ္၏။ အေမကားတုိက္ခံရသည္။ ေဆးရံုပုိ႔ရသည္။ ဒါေလာက္ပဲ အဓိပၸာယ္ေကာက္လုိ႔ ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့မယ္ေဖေဖ၊ ဘယ္တုန္းက ျဖစ္တာလဲ "
မနက္ရွစ္နာရီတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

အ၀တ္အစား ကပုိကရုိ ဆံပင္မဖီးမသင္ႏုိင္ပဲႏွင့္ တအားေမာင္းခ်သြားသည္။ တစ္နာရီ အတြင္း ေဆးရံု ေရာက္သြား၏။ ေဆးရံုဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထုိင္ငုိေနေသာ အေဖ့ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သားကုိျမင္ေတာ့ ေပ်ာက္ေန ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္အေမႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ရသည့္ႏွယ္ လက္ႏွစ္ ဖက္ေရွ႕ဆက္ ကာ အေျပးထလာသည္။
" ဒုကၡပါပဲ၊ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ၊ ေျပာပါဦး ေဖေဖ "
" အားလံုး ေဖေဖ့အျပစ္ေတြပါ သားရယ္၊ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းလာတာနဲ႔ ဒီစေနတနဂၤေႏြ မွာ အိမ္ျပန္ နားပါလားဆုိၿပီး ေဖေဖေခၚျပန္လာတာ "
ေအာက္ေမ့ လြန္လြန္းလုိ႔ ေခၚျပန္လာျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ရာစုႏွစ္၀က္နီးပါးအတူတူ အိပ္ခဲ့သည့္ ခုတင္ႀကီးေပၚ တြင္ ေဂ်ာ့တစ္ေယာက္တည္း ဆက္မေနႏုိင္ေတာ့ေအာင္ ခ်စ္ဇနီးကုိ ေအာက္ေမ့လြမ္းတစိတ္ လွ်ံေ၀ လာသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဆရာ၀န္ေတြတားသည့္ၾကားက ေဆးရံုမွာျပဳစုသလုိ အိမ္မွာျပဳစုပါ့မယ္ ဆုိၿပီး ေခၚျပန္ လာခဲ့၏။

" ေဖေဖ့အရင္ သူႏုိးေနတယ္၊ ေဖေဖကေတာ့ သူအ၀တ္အစားေတြ ဘာေတြေတာင္လဲၿပီးေနၿပီ။ မနက္စာ ျပင္မယ္ဆုိၿပီး ထြက္သြားတယ္၊ အလုပ္တစ္ခုခုမွာ အာရံုစုိက္ေန တာေကာင္းတယ္ ဆုိၿပီး ေဖေဖလဲ မတား လုိက္ဘူး၊ ေရမုိးခ်ိဳး၊ မုတ္ဆိတ္ေတြဘာေတြ ရိတ္ၿပီး မီးဖုိေဆာင္ ထဲကုိ ေဖေဖ ၀င္လုိက္သြားေတာ့ သူ႔ကုိ မေတြ႕ဘူး၊ ၿခံထဲဆင္းရွာေတာ့လဲမရွိဘူး၊ ကားထုတ္ၿပီး ကုိးကန္းကုိးက်င္း အႏွံ႔ေဖေဖလုိက္ရွာတယ္ "
ေျပာရင္း မ်က္ရည္ေတြက်လာျပန္သည္။

" ေဆးရံုက လူနာတင္ကား နဲ႔ တစ္ေနရာမွာ သြားဆံုတယ္၊ တုိက္တဲ့ဒရုိင္ဘာ ပါ ကားေပၚပါလာတယ္၊ ၀ုန္း ခနဲ ကားေရွ႕ကုိ ေျပး၀င္လာတာတဲ့၊ ဘရိတ္ကုိ တအားေဆာင့္နင္းၿပီး ေကြ႕ခ်လုိက္တာေတာင္ မရေတာ့ဘူး တဲ့၊ ေဖေဖ သတ္သလုိ၊ ျဖစ္ … ျဖစ္ ေနတာ ေပါ့သားရယ္၊ ပံုမွန္မေရာက္ေသးဘဲ အေဖျပန္ေခၚလာမိ တယ္ ေလ "
အေမ့ ကုိ အထူးအေရးေပၚခန္းထဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဦးေခါင္းႏွင့္ အရုိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိခုိက္သြား သည္တဲ့။ တုိက္ၿပီးၿပီးခ်င္း သတိလစ္သြားၿပီးမွာ ကံေကာင္းေထာက္မျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ေတြ က ရွင္းျပသည္။
သားအဖႏွစ္ေယာက္ တစ္ေနကုန္ေစာင့္ၾကသည္။ ခဏ ခဏအခန္းထဲ၀င္ၾကည့္သည္။ ေမေမ ဖိလစ္ သတိျပန္လည္မလာေတာ့။ ဆရာ၀န္ေတြ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ၾကၿပီ။ အေဖ့ကုိ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး အိမ္ျပန္ပုိ႔လုိက္၏။ အက္နစ္ ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ကေလးေတြကုိ အသိမေပးဖုိ႔ မွာထား၏။

ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ေအာ္လီဗာ အိပ္ငုိက္ေနစဥ္ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ ေဘးနားလာထုိင္သည္။ ညေန ၆ နာရီ ထုိးၿပီး လူနာအေျခအေနကုိ ရွင္းျပသည္။ ႏွလံုးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စက္ကရိယာမ်ားေၾကာင့္ အသက္ ရွဴေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္၊ စက္ေတြရပ္လုိက္သည္ႏွင့္ အားလံုး ရပ္ဆုိင္း သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပ သည္။
" ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီအတုိင္း ဆက္ထားလုိ႔ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးထင္တယ္ မစၥတာ၀တ္ဆင္၊ အဲဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာပါေလ၊ အဖုိးႀကီးနဲ႔ တုိင္ပင္ခ်င္လဲ တုိင္ပင္ဦးေပါ့ "
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ "
မေျပာရက္ေသာ္လည္း ဖုန္းဆက္ရေတာ့သည္။ ္ေဂ်ာ့ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္သြားသည္။ အေျပးေရာက္ခ် လာ၏။
သားအဖႏွစ္ေယာက္ အခန္းထဲ၀င္သြားေတာ့ ဆရာတစ္ေယာက္ ေစာင့္ေနသည္။ ပုိက္ေတြ ႁပြန္ေတြ အေမ့ခႏၶာကုိယ္တြင္ ရႈပ္ယွက္ခတ္လွ်က္၊ စက္ကရိယာေတြက လင္းလုိက္ မွိတ္လုိက္၊ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္း မ်ားက အသံထြက္ အခ်က္ေပးလ်က္။

စက္ေတြရပ္လုိက္ဖုိ႔ အေဖ့ကုိ မနည္းနားခ်ရသည္။ ေမေမဖိလစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီ။ ေဂ်ာ့ က လက္တစ္ဖက္ကုိ အသာယူၿပီး လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား ကုိ ႏႈတ္ခမ္း တြင္ ေတ့ၿပီးနမ္းသည္။
" မင္းကုိ ကုိယ္၊ တစ္သက္လံုးခ်စ္ခဲ့ပါတယ္ အခ်စ္၇ယ္၊ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေရာက္ဆက္ၿပီး ခ်စ္ေနပါ့မယ္၊ တစ္ေန႔ေန႔ မွာ တုိ႔ျပန္ေတြ႕ၾကမယ္ေနာ္ "
ေအာ္လီဗာ မ်က္ရည္ မဆည္ႏုိင္ေတာ့၊ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္၀င္လာသည္။
ေဂ်ာ့သည္ ခ်စ္ဇနီး၏ လက္ကုိကုိင္ထားလ်က္က ႏႈတ္ဆက္သည္။
" ေအးေအးေဆးေဆး အိပ္ေတာ့ေနာ္ …. "
ဆရာ၀န္ က စက္ခလုတ္ေတြကုိ ႏွိပ္လုိက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဖိလစ္ ၀တ္ဆင္သည္ ေနာက္ဆံုး ေလကုိ တစ္ခ်က္ ရိႈက္ၿပီး ၿငိမ္သက္သြားေတာ့သည္။
နာေရးသတင္းကုိ  ကေလးေတြဆီ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။ ဒက္ဖနီႏွင့္ ဆရာ့ဆီကုိလည္း လွမ္းေျပာ လုိက္သည္။ အားလံုးပူေဆြးေသာက ေရာက္ၾကရ၏။ ဆာရာက စာေမးပဲြရွိေန၍ မလာႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္သည္။

အေမ လက္ အေဖကုိင္ထားသည့္ ျမင္ကြင္းအား ေအာ္လီဘာ့မ်က္စိထဲက ေဖ်ာက္လုိ႔မရေတာ့။ ခ်စ္ခ်င္း ေမတၱာ ၏ ခုိင္ၾကည္တည္ၿမဲမႈ၊ ႏူးညံ့သာမႈကုိ မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသကဲ့သုိ႔ရွိ၏။
သည္ေမတၱာ မ်ိဳးႏွင့္ မိမိခံစားထိေတြ႕ ႏုိင္ပါေတာ့မည္လားဟု ေအာ္လီဗာေတြးၾကည့္မိသည္။ တစ္ခုေတာ့ ေသခ်ာသြားၿပီ၊ အခ်စ္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းခြင့္ ရလွ်င္လည္း ဆာရာႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။
အသုဘ ကိစၥ အေတာအတြင္း အေဖ့ကုိ အနီးကပ္ ဂရုစုိက္ေပးသည့္ မစၥက္ေပၚတာ ရွိေန ၍ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးျဖစ္ရပါသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ အသုဘခ်သည္။ အခမ္းအနားမွာ ရုိးရုိး ရွင္းရွင္း ကေလးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းလွသည္။ အေမ ႀကိဳက္ သည့္ သီခ်င္းမ်ား ကုိ အေဖက ခပ္တုိးတုိးကေလးဖြင့္သည္။ အေမစုိက္ခဲ့သည့္ ပန္းၿခံထဲမွ သိပ္လွ သည့္ ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ အေလာင္းကုိ ျပင္ထားသည္။

ဓမၼေတးသံ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအးျဖင့္ ဂူသြင္းသႁဂႋဳဟ္ၿပီးစီးသြားေလၿပီ။ ေအာ္လီဗာက အေဖ့ကုိ ေဖးမလက္တဲြ ၿပီး သုႆာန္ မွ ျပန္လာခဲ့သည္။ ေဂ်ာ့၀တ္ဆင္၏ ရင္ထဲတြင္ ဘာမွမရွိေတာ့၊ ေၾသာ္ … ဖိလစ္ရယ္၊ မင္း မရွိပဲ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း ဘယ္လုိ ခရီးဆက္ရမွာလဲကြယ္ "

ဆက္ရန္
.

1 comment:

Anonymous said...

‌ေတာေတာ္လာတဲ့မိန္းမဘဲ...သူ့ဟာသူတိရိဆာန္
လို‌ေနခ်င္တာကိုမ်ား..အ‌ေနွာင္အဖြဲ့မထားတဲ့ဆက္
ဆံ‌ေရးတဲ့..ဘဝပဓာနတဲ့..က်.က်‌ေသး‌ေတာ့..။