Monday, January 28, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၄၆)

“ဘယ္သူ႔ဆီက သတင္းရတာလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ မိခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေအာင္ ရဲေဘာ္ေတြ အေလာင္းျမွဳပ္တဲ့ဆီ ကၽြန္ေတာ္ ပဲ လုိက္သြားပါတယ္”
ကုိသိန္းႏုိင္ ၏ ေနာက္ဆံုးစကားမ်ားအရ ကင္ေပတုိင္မ်ားသည္ ရဲေဘာ္ ၃ ေယာက္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳရာတြင္ လူ႔ေလာက၌ ထည့္၍ပင္ စဥ္းစား၀ံ့စရာမရွိေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ညွဥ္းပန္းမႈ ျပဳခဲ့ၾက သည္ကုိ ၾကားရေလသည္။
ေကာင္းကင္ျပင္ သည္ မည္းမည္းေမွာင္ေနသည္။ လမုိက္ရက္ျဖစ္၍ ၾကယ္မ်ားသည္ ထြန္းပလ်က္ ရွိသည္။ မုိးမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ မွ ၾကယ္မ်ား တစ္ခါတစ္ခါ ေၾကြလ်က္ရွိသည္။
မုိးမ်က္ႏွာ ၏ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ားေလာ ...။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ........

ရဲေဘာ္သံုးေယာက္ က်ဆံုးသြားရျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္ တႏံု႔ႏံ႔ု ခံစားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ၎တုိ႔ အထဲ မွ သုိက္ထြန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္ သားတပည့္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏မိဘမ်ားက သုိက္ထြန္း အား လယ္ထြန္းလယ္လုပ္ လယ္သမားအျဖစ္ ျမင္လုိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ သုိက္ထြန္းအား တပ္မေတာ္ထဲ သုိ႔၀င္ရန္ ဇြတ္ေခၚယူသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ယခုတုိက္ထြန္းတစ္ေယာက္ ကင္ေပတုိင္ ညွဥ္းပန္းမႈျဖင့္ ေရတိမ္ နစ္ခဲ့ေလၿပီ။ သုိက္ထြန္း၏မိဘ၊ သုိက္ထြန္း၏ ရြာသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မည္သုိ႔ မ်က္ႏွာျပရ မည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိထဲတြင္ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ၍ ခုိင္းေစရာတြင္ ေပါ့ပါးဖ်က္လတ္ေသာ သုိက္ထြန္း ၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္။ အလားတူပင္ က်န္ရေဘာ္မ်ားမွာ သုိက္ထြန္းကဲ့သုိ႔ လယ္သမား သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

“သခင္ျမလိႈင္”
“လာေလ၊ သခင္သာဖန္၊ ထုိင္”
“ဖ်ာပံုက ဆတ္သား လာတယ္”
“ဟုတ္လား ...၊ လာၿပီ”
ကၽြန္ေတာ္ သခင္သာဖန္ေနာက္မွ လုိက္လာခဲ့ပါသည္။ သခင္သာဖန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ ႏြားတင္းကုပ္ အတြင္း သုိ႔ မည္သူ႔ကုိမွ် လာေရာက္ေစျခင္းမျပဳဘဲ အေၾကာင္းကိစၥရွိလွ်င္ ၎ ကုိယ္တုိင္ လာ ေရာက္ေလ့ ရွိပါသည္။ စားမႈေသာက္မႈ ဗာဟီရကိစၥမ်ားကုိပင္ ၎ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ သခင္သာဖန္ သည္ တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုး၀င္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ေျမွာက္ ထားေသာ သူႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သခင္သူႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္။ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္ လႈပ္ရသူျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ သခင္သာဖန္၏ လက္ယာလုပ္ငန္း၌ ႏြားေက်ာင္း၊ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္၊ ျမက္ရိတ္ကအစ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကပါသည္။ က်ိဳကၠဘာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ရဲေဘာ္မ်ားအား လက္ခံ ထားရျခင္းအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္မ်ားျပားသည္ကုိ သိေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းကုိပင္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိၾကပါသည္။

“ဟ ... မလွရွင္ႀကီး။ သတင္းထူးလား”
“စာလာေပးတာ”
“ဟာ ... စာမေရးၾကနဲ႔လုိ႔ မွာထားတာ။ လုပ္ၿပီ။ စားမိသြားရင္ အကုန္ေသကုန္မွာဗ်”
ကၽြန္ေတာ္က ခရီးေရာက္မဆုိက္ ဆူပူလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ မလွရွင္သည္ ပုိ၍ေမာသြားဟန္တူပါသည္။ စကားပင္ဆက္၍ မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေသာက္ေရအုိးင္ ရွိရာသုိပင္ဆက္၍ မေျပာႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေသာက္ေရအုိး စင္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေရမႈတ္ျဖင့္ တစ္ခြက္ၿပီး တစ္ခြက္ ဆင့္၍ ေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အမွန္က မလွရွင္သည္ စာလည္းမတတ္။ ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္ကုိလည္း နားလည္ျခင္းမရွိ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဇနီးအိမ္ေဘး ထင္းပဲြရံုမွ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ထင္းလွည္းျဖင့္ ထင္းေရာင္းစားျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾက သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခု တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ထင္းပဲြစားကုိဘေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ သည္ မလွရွင္ႏွင့္ ၎၏ ေယာက္်ားကုိခ်စ္ေမာင္တို႔အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“လာ ... မလွရွင္။ စာေပးလုိက္တယ္ဆုိ။ ဘယ္သူ႔ဆီကလဲ”
“ေတာ့္ မိန္းမက ေပးခုိင္းလုိက္တာ”
ေျပာေျပာဆုိဆုိ ဆံပင္ထဲ၌ ၀ွက္၍ယူလာေသာ သန္းသန္းထံမွ စာကုိထုတ္၍ ေပးပါသည္။ သန္းသန္းေရး လုိက္ေသာ စာမွာ မ်ားမ်ားစားစားမဟုတ္လွဘဲ ရန္ကုန္မွ ဧည့္သည္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ လူလႊတ္ေခၚယူရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္က ဧည့္သည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း လႊတ္၍ ေခၚယူရန္ လုိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။ သုိေၾကာင့္ ကုိသိန္းေဖကုိပင္ ေစလႊတ္ရန္ တာ၀န္ေပးလုိက္ရပါသည္။
“ကုိင္း ... သြားဆုိ၊ ခုပဲ သြားမယ္။ ဘာမွာဦးမလဲ”
“ေနေကာင္းတယ္ ေျပာလုိက္ပါဗ်ာ”
“ေခၚခဲ့ရမလား၊ ဟား ... ဟား”
ကုိသိန္းေဖသည္ စကားမဆံုးမီပင္ ေလွာ္တက္ကုိ ဆဲြလ်က္ ေဘာက္တူဆီသုိ႔ လွမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္၍ ဇဲြႀကီးေသာ ကုိသိန္းေဖကုိ ၾကည့္ရင္း အားရေက်နပ္မိပါသည္။ ကုိသိန္းေဖ ေဘာက္တူေပၚ သုိ႔ တက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မလွရွင္တုိ႔ စကားေျပာရင္း ကမ္းနားသုိ႔ လုိက္ခဲ့ၾကသည္။

“သြားမယ္ ... ညျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ခဲ့မယ္”
“ေကာင္းၿပီ ... ဒီမယ္ ကုိသိန္းေဖ”
“ဆုိစမ္း ... တရုတ္ေခါက္ဆဲြစားမလား၊ ၀ယ္ခဲ့မယ္”
“ေတာ္ပါၿပီ၊ ဧည့္သည္ကုိ ဒီကုိမေခၚခဲ့နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခဏေနရင္ တူးေျမာင္းရြာကုိ သြားေစာင့္ေနႏွင့္မယ္”
ကုိသိန္းေဖ ၏ ေဘာက္တူကေလးသည္ တရိပ္ရိပ္ ေျပးထြက္သြားသည္။ ကုိသိန္းေဖ ၏ ေဘာက္တူ ကေလး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအခါ ကမ္းေပၚသုိ႔ ျပန္တက္လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ ပစၥည္းကေလးမ်ားကုိ သယ္ယူကာ တူးေျမာင္းရြာသုိ႔ ခရီးဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ရပါသည္။

“သခင္ျမလိႈင္၊ တူးေျမာင္းကုိ ေလွနဲ႔သြားပါလား”
“ေနေပေစ ... ကြင္းထဲကပဲ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားေတာ့မယ္”
“နည္းနည္းေ၀းတယ္ဗ် ... ေနာက္ၿပီး ေျမြကင္းရန္က ရွိတယ္”
သခင္သာဖန္က ဇြတ္တားျမစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အဖဲြ႕အား တူးေျမာင္းရြာသုိ႔ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ တူးေျမာင္းရြာ သည္ ကုိသိန္းေဖ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ ရြာျဖစ္ပါသည္။ တူးေျမာင္းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ ပင္လွ်င္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ရဲေဘာ္မ်ားစြာအား ေကၽြးေမြးလက္ခံထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ ပါသည္။
“ဒီကေနၾကည့္ရင္ ဟုိပ်ပ်က မည္းမည္းေတာတန္းကေလးဟာ ဖ်ာပံုေနာက္ေဖးက အေျပာင္ရြာေပါ့။ ဟုိဘက္က ေတာအုပ္စုစုက က်ံဳကူ။ မိးခုိးကေလး ေရးေရးထြက္ေနတာက အႀကီး၀ ဆန္စက္”
အိမ္ရွင္၏ သမီးႀကီး မေစာျမင့္က ကၽြန္ေတာ့္အား အိမ္အေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္မွေန၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေန အထား ကုိ ျပညႊန္းေန ပါသည္။ ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရြာထိပ္မွ လက္ပံပင္ေပၚတြင္ ကင္းခ်ထားေၾကာင္း၊ ၎ကင္းမွ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ကုန္းလမ္းမွ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရလမ္းမွလာသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ သိႏုိင္ေကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာျပပါသည္။

“ဒီဘက္ကုိ ခဏလာၾကည့္ပါဦးရွင္”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ဒီျပတင္းေပါက္ သံတုိင္ေတြဟာ ျဖဳတ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒီမယ္ ...”
“ဟုတ္ကဲ့”
“အကယ္၍ အေရးအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာနဲ႔ႀကံုရင္ ဒီသံတုိင္ကုိ ျဖဳတ္၊ ေနာက္ေဖးေခါင္တုိင္ေပၚက တက္ၿပီး ဆင္းသြားရင္ ေတာစပ္ထဲကုိ တစ္ခါတည္းေရာက္သြားႏုိင္တယ္”
မေစာျမင့္ တုိ႔မိဘမ်ားသည္ တူးေျမာင္းရြာတြင္ ေၾကးရတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလႏွင့္ လာေရာက္ဆံုစည္းေန ပါသည္။ ေရွးယခင္ က ေတာလက္ေက်းရြာ မ်ားမွ ေၾကးရတတ္မ်ားသည္ သူခုိးသူ၀ွက္၊ ဓားျပတုိ႔၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ယင္းသုိ႔ စီမံဖန္တီးထားေလ့ရွိၾက ဟန္တူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မေစာျမင့္ေျပာေသာ စကားမ်ားကုိ စဥ္းစားလုိက္သကဲ့သုိ႔ တအင္းအင္း လုိက္ေနမိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မေစာျမင့္ ဆင္းသြားေသာအခါ မိမိအတြက္ ျပင္ေပးထားေသာ အိပ္ရာေပၚသုိ႔ လွဲရင္း၊ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိပါေတာ့သည္။

သန္းသန္း။ သူ႔မိဘမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ၿငိဳျငင္ေနပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သန္းသန္းအား ဇနီးအျဖစ္ ေပါင္းသင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္မေက်ခဲ့ သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ျဖင့္ ရင္းႏွီးရေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္လ်က္ ရွိ ျပန္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ လုပ္ျငားအံ့။ ထုိလုပ္ရပ္ေပၚေပါက္ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း မွန္သမွ်အားလံုးတုိ႔အား ဒုကၡေပးေတာ့သည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ဖက္ဆစ္စနစ္ဆုိးေအာက္ တြင္ လူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္၀ံ့သည့္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ယခု သန္းသန္း၏ အသက္သည္ ၂၀ မွ်သာ ရွိေသးသည္။ အိမ္ေထာင္သက္ ႏုနယ္လွေသးသည္။ အိမ္ ေထာင္ သည္ ဘ၀၏ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈကုိ မခံစားရေသးမီ ကၽြန္ေတာ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ကုိ ေဆာင္ရြက္ ရန္ေျမလွ်ိဳးသြားခဲ့သည္။ သန္းသန္းကုိ သနားမိသည္။ တမ္းတမိသည္။ စာနာမိသည္။ ယခုေတာ့ မတတ္သာၿပီ။ အကယ္၍ မေသမေပ်ာက္ ျပန္လညေတြ႕ဆံုရမည္ဆုိလွ်င္ မိမိဘ၀ကေလး ေအးခ်မ္းမႈ အတြက္ သန္းသန္းကုိ ကတိျပဳလုိက္မည္။ ထုိအခုိက္ ..
“ဗ်ိဳ႕ ဆရာႀကီး၊ ဘာေတြ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနရတာလဲဗ်။ က်ဳပ္တက္လာေတာင္ မသိလုိက္ဘူး ဟင္း ... ဟင္း”
“ဟာ ... ကုိသိန္းေဖႀကီး၊ ေျခသံေတာင္မၾကားပါလား။ ေဟာ ... ကုိေက်ာ္မင္း (ဗုိလ္ႀကီးေက်ာ္မင္း၊ ကြယ္လြန္) ရန္ကုန္ကလာတာ၊ ခင္ဗ်ားလား”
“ဟုတ္တယ္ ...။ က်ဳပ္ မနက္ျဖန္ပဲ ျပန္ခ်င္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ျမလိႈင္နဲ႔ ေတြ႕ၿပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာခဲ့တဲ့ဗ်”

“ကိစၥအထူးရွိလား”
“ရွိတာေပါ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွာလုိက္တဲ့ကိစၥေတြ အားလံုး အဆင္ေျပရဲ႕လား။ ေနာက္ၿပီး မၾကာခင္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ တပ္ေတြ ေဖ်ာက္ေတာ့မွာဆုိေတာ့ ဖ်ာပံုနယ္ထဲမွာ ေနထုိင္ဖုိ႔ကိစၥ ဘာေတြလုပ္ထားသလဲတဲ့ဗ်”
ကၽြန္ေတာ္က ကုိေက်ာ္မင္း (ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္မင္း၊ ကြယ္လြန္) ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြာ လာခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဗုိလ္လ်က္ာမ်ာလုိက္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ မႈ ျပတ္ေတာက္ သြားခဲ့ပံု၊ ေဒးဒရဲနယ္အတြင္းတြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ပြိဳင့္မ်ားမွ အဆက္အသြယ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တုိကုိ ေနာက္ထပ္ ဆက္သြယ္မႈ မရဘဲ ရွိခဲ့ပံု၊ သခင္စုိးတုိ႔လူသုိက္ ေဒးဒရဲ တပ္အတြင္း ၌ ရွိေနပံု၊ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္အဖဲြ႕ ေနထုိင္ရန္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေျပာၾကား လုိက္ ပါသည္။

အေျခအေနမ်ားသည္ တရိပ္ရိပ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေလၿပီ။ မူလစီစဥ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိတင္ေအးအား ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ စုစည္းထားေသာ တပ္မ်ားရွိရာသုိ႔ အျမန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အေျပာင္ရြာတြင္ရွိေသာ တပ္ထြက္တင္ဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဟု ထင္ရသူမ်ားအားလံုးကုိ ကင္ေပတုိင္မွ သိမ္းက်ံဳးဖမ္းဆီးေလသည္။
“ဒီမယ္ ျမလိႈင္ ... ရွမ္းကြင္းႀကီးက ကုိတင္ႀကိဳင္တုိ႔လူသုိက္ ဖ်ာပံုက စခန္း ၂ မွာ ေရာက္ေနတယ္။ မင္းကုိယ္တုိင္ သြားေတြ႕လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္”
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”
“တပ္တခ်ိဳ႕ ခုရက္ပုိင္းက ေရာက္လာတယ္။ ရွမ္းကြင္းႀကီး၊ ပလိပ္ဖရဲမွာ ေဖ်ာက္ထားတယ္ေျပာတယ္”
“ဘယ္ကရတဲ့ သတင္းလဲ”
“ဂ်ိ၀ါနဲ႔ က်ံဳတာက ရဲေဘာ္တုိးႀကီးနဲ႔ ရဲေဘာ္မွင္တုိ႔ဆီက သတင္းလာပုိ႔သြားတယ္”

က်ံဳကူသူႀကီး ကုိေက်ာ္သန္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စခန္းအျဖစ္ ထားရွိေသာ ဦးေဖသန္း၊ ဦးေက်ာ္တုိ႔၏ အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ရွမ္းကြင္းႀကီးသူႀကီး ဦးထြန္းတင္၊ ၎၏ညီ ကုိတင္ႀကိဳင္တုိ႔သည္ ဦးေဖသန္း၊ ဦးေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ သားခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ျပင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္စံယ်တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ညဥ့္မုိးခ်ဳပ္သည့္အထိ က်ံဳကူရြာ ၌ ပုန္းေအာင္းေနၾကၿပီး မုိးခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စခန္း ၂ သုိ႔ သြား ေရာက္ၾကရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ ႀကိဳးစားခ်က္သည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေသာ ေကဘုိထုိင္ကင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိေန႔ည စခန္း ၂ သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ရဲေဘာ္တင္ႀကိဳင္တုိ႔လူသုိက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရပါသည္။

“ျမလိႈင္ မင္း အစားငါသြားမယ္”
“ေကာင္းသားပဲ။ ကုိတင္ႀကိဳင္နဲ႔ေတြ႕ရင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေမးခဲ့ဗ်ာ”
ကုိေသာင္းအိအား စခန္း ၂ သုိ႔ေစလႊတ္လုိက္ရပါေတာ့သည္။ စခန္း ၂ သုိ႔ ကုိေသာင္းအိ ေရာက္လာေသာ အခါ ကုိတင္ႀကိဳင္ကုိ မေတြ႕လုိက္ရေတာ့ေပ။ ထုိအခါ ဦးေဖသန္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သခင္စုိးတုိ႔လူသုိက္ သည္ ေဒးဒရဲဂြကေလးတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚမွ ကုိထြန္းစိန္တု႔ိ လူသုိက္အားလံုး ဂြ ကေလးရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္း အခုိင္အမာ သိလာရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိသတင္းကုိၾကားရ သည့္အတြက္ မအံ့ၾသမိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ ရန္ကုန္မွ ဆင္းလာခဲ့စဥ္ မွပင္ ေျမတုိင္း စာေရး ေမာင္တင္တုိ႔လူသုိက္၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ရျခင္းျဖင့္ သခင္စုိးမဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ စခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ေကာင္းစြာရိပ္မိခဲ့ပါသည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: