Wednesday, January 9, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၃၁)

“ဗုိလ္မွဴးႀကီး လက်ာက မႏၱေလာမွာ ၾကာဦးမွာဗ်။ ဒါေပမယ့္ ေရာက္တဲ့အတူတူ ဒီမွာပဲေနေပါ့ဗ်ာ”
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိဘနီတုိ႔ လူသုိက္ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဗုိလ္လက်္ာ၏အိမ္၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖ်ာပံုမွရဲေဘာ္မ်ား ေန႔စဥ္လုိလုိ စုရံုးေရာက္ရွိၾကသည့္ျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိက္ပဲြသတင္းစံုမ်ားကုိ ၾကားသိေနရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ .....

ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္လက်္ာ၏အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ေက်ာ္တြင္ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းတုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ရွိရာ ဆရာႀကီးႏွင့္ အတူ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာရင္းျဖစ္သူ သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္)လည္း ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္ကုိ အခန္႔သင့္ စြာ ေတြ႕ရွိရျန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာခ်စ္ထံ နနက္တုိင္းလုိလုိ အခ်ိန္မွန္မွန္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ၍ ဆရာခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေခၚယူကာ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းအတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္ လ်က္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္သုိ႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပံုမ်ားကုိ ပံုျပင္သဖြယ္ ေျပာျပလ်က္ရွိပါသည္။
“ဆရာ ... ကၽြန္ေတာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမွာလဲ”
“ကုိျမလိႈင္ ... ေနာင္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမွာေလ။ သူကလည္း အေၾကာင္းရွိလုိ႔ မွာတာေနမွာေပါ့”

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖ်ာပံု မွ ရဲေဘာ္မ်ား ေန႔စဥ္လိုလို စုရံုးေရာက္ရွိၾကသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္လက်္ာ၏ အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ေက်ာ္တြင္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း တို႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိရာ ဆရာႀကီးႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာရင္းျဖစ္သူ သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္) လည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို အခန္႔ သင့္စြာ ေတြ႔ရွိရျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာခ်စ္ထံ နံနက္တိုင္း လိုလို အခ်ိန္ခ်ိန္ မွန္မွန္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ဆရာခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ္အား ေခၚယူကာ ေရႊေတာင္ ၾကားလမ္း အတိုင္း လမ္းေလ်ာက္လ်က္ ဂ်ပန္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး အတုအေယာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ ခုလံုး ၎တို႔၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပံုမ်ားကို ပံုျပင္သဖြယ္ ေျပာျပလ်က္ ရွိပါသည္။
''ဆရာ...ကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္ရမွာလဲ''
''ကိုျမလႈိင္ ...ေနာင္ေတာ္ကို ေစာင့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမွာေလ။ သူကလည္း အေၾကာင္းရွိလို႔ မွာတာေန မွာ ေပါ့''
''ကၽြန္ေတာ္ ကို ဖ်ာပံုက ရဲေဘာ္ေတြက ဖ်ာပံုျပန္လာၿပီး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ဖို႔ ေျပာေနၾကတယ္ ဆရာ''

''ဒီမယ္ ကိုျမလႈိင္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖ်ာပံုမွာ လုပ္မွ ရန္ ကုန္မွာ လုပ္မွရယ္ လို႔ မသတ္မွတ္ပါနဲ႔ ဗ်ာ၊ က်ရာေနရာမွာ က်ရာတာဝန္ကို လုပ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္၊ ဟုတ္ဘူးလား''
မွန္ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ေျပာေသာ စကားရပ္သည္ ကၽြန္ေတာ္အား မိမိေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေနရာေဒသ အဆင့္ ေရြးရန္ မလိုေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တစ္ေတြအဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အဂၤလိပ္ လက္မွ လြတ္ေျမာက္၍ အခ်ုဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စိုးေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရာတြင္ နယ္ ခ်ဲ႕စနစ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ ကို ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လႊမ္းမိုး၊ ခ်ယ္လွယ္သည့္ စနစ္ကို ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ေနရာေဒသတြင္ မဆို လုပ္ကိုင္ဝံ့ရဲ ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါေခ်သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာ ခ်စ္ထံမွ ျပန္လာေသာအခါ စိတ္ေပါ့ပါး သြက္လက္ လ်က္ ရွိပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြန္ ေတာ္၏ စိတ္ထဲ၌ ဗိုလ္လက်္ာႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၎က ကၽြန္ေတာ္ကို တပ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလွ်င္ တပ္ တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳေစဘဲ အျခား သင့္ေတာ္ မည့္ ေနရာ တစ္ခုခုတြင္ ေနရာခ်ထားခဲ့ေသာ္ ယင္း ေနရာခ်ထားမႈကို ျငင္းပယ္၍ ဖ်ာပံၿမိဳ႔သို႔ပင္ ျပန္၍ ကိုအုန္းေမာင္ တို႔ႏွင့္အတူ ေနထိုင္လ်က္ လုပ္ကိုင္သြား ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ယခုမူ ဆရာခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ္အား ပုဂၢဳလ္စြဲ မ်ား ေဒသစြဲမ်ား မထားဘဲႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ က်ရာတာဝန္ကို က်ရာေနရာ၌ ထမ္းရြက္ရန္ တိုက္တြန္း  လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသစြဲႀကီးေသာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ အလင္းေရာင္တန္း ရရွိခဲ့ပါေတာ့သည္။

''ေရာ့... ျမလႈိင္ ...ဖ်ာပံုကစာ''
ကိုျမေမာင္ ၏ မ်က္ႏွာက မခ်ဳိမခ််ဥ္ျဖင့္ သူ႔ လက္ဝယ္မွ စာကို ကၽြန္ေတာ့္အား ကမ္းလင့္ပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္က ထူးထူးျခားျခား အငမ္းမရ ျဖစ္ေသာအခါ ၎က ကၽြန္ေတာ္အား ေပးမည့္ ဆဲဆဲစာကို မေပးေသးဘဲ စူးစမ္းမႈျပဳ ပါသည္။
''အဆက္ဆီက စာကြ''
''ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္သိလဲ''
''တို႔ ဖြင့္ဖတ္ၿပီးၿပီ ၊ ဟင္း-ဟင္း-အင့္''
ကိုျမေမာင္ ၏ စကားအဆံုတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ လက္သီးသည္ ၎၏ ဝမ္းဗိုက္ဆီသို႔ တစ္ခ်က္တည္း ေရာက္ သြားပါေတာ့ သည္။ အမွတ္မထင္ ထိုးလိုက္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ လက္သီးဒဏ္ကို ခံလိုက္ရေသာ ကိုျမေမာင္သည္ ဗိုက္ကိုႏွိပ္ ၍ ေခြက်သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လက္သီးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ ၍ တစ္ခ်က္ေအာ္သည္။

''လူမ်ားစာကို ခိုးဖတ္တာ ဂ်ပိုးက်င့္ ဂ်ပိုးၾကံဗ်''
ကၽြန္ေတာ္အသံ ကို ၾကားေသာအခါ အစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သူ ကိုျမသန္း သည္ အိမ္အတြင္းမွ အေျပးထြက္ လာၿပီး ကိုျမေမာင္ ကို ဆဲြထူ လိုက္ပါသည္။ ကိုျမေမာင္ကမူ ကၽြန္ေတာ္အား စိတ္ဆိုးဟန္ မျမဘဲ ျပံဳး၍ ရွိ ပါသည္။
''ေဟ့ေကာင္-ေမာင္ေမာင္၊ မင္းက ေသာက္ရမ္းႀကီးပါပဲကြ... ''
''ဘာေသာက္ရမ္း လဲဗ်၊ သူတကာ စာကို ခိုးဖတ္တာ ငံု႔ခံရမလား''
''ေဟ့ေကာင္...တို႔က စ တာပါကြာ၊ မင္းစာကို ဘယ္သူက ဖတ္ပါ့မလဲ''
''ဟင္...ဟင္း ငါကလဲ ငါပါပဲကြာ။ အေနာက္နည္းနည္း လြန္သြားတယ္''

တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ တစ္နယ္ထဲသားခ်င္း ျဖစ္ၾကသျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လြယ္ကူစြာပင္ ခြင့္ လႊတ္ၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုျမေမာင္အား ေတာင္းပန္ၿပီးေနာက္ မိမိအိပ္ခန္းရွိရာသို႔ ျပန္လာခဲ့ ၿပီး သန္းသန္းထံ မွ စာကို ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္ကို အသိေပးခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ တင္ေသာ ေရးသားခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရလိမ့္္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း သန္းသန္း၏ ထြက္ခြာ သြားရသည့္ အတြက္ စိတ္ပူမႈ ျဖစ္ရေၾကာင္း က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျပည့္စုမူ မရွိ ေသးဘဲ တပ္ထဲ သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သန္ သန္း၏ စာကို ဖတ္ၿပီးေသာ အခါ စိတ္ေပါ့ပါး သြားပါသည္။
''ေဟ့ ေကာင္ ျမလႈိင္...၊ ဘာစားျမံဳ႕ျပန္ေနတာလဲကြ.... ''

အသံျပဳလာသူအား ၾကည့္လိုက္မိသည္။ စစ္ဝတ္စံုအျပည့္ႏွင့္ အခန္းဝတြင္ ရပ္ေနေသာ ကိုေသာင္းအိ ကို ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ထ၍ ခုန္မိမေလာက္ ဝမ္းသာသြားမိပါသည္။ ကိုေသာင္အိႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖ်ာပံုမွ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္်ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္သို႔ လာခဲ့ၾကရာ တြင္ လမ္းတစ္ေလွ်က္လံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကၽြန္ေတာ့္အား စိတ္ဓါတ္ အားသြင္း ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သူက တပ္မေတာ္သား ဘဝျဖင့္ စစ္ဝတ္စံုကို က်က်နန ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ အဖို႔မူ ''ငါ ဘာေကာင္ ပါလိမ့္'' ဟု ျပန္လည္စူးစမ္းရမည္ကဲ့သို႔ ေရရာေသခ်ာမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသာ ဘဝတြင္ ရပ္တည္ေနရ ဆဲပင္ ျဖစ္ပါေခ်သည္။

''ဟာ... ကိုေသာင္အိ ဘယ္တုန္က ေရာက္လာသလဲဗ်''
''ခု မနက္ပဲ ေရာက္တယ္။ ဗိုလ္ေလး ဘနီနဲ႔ေတြ႔လို႔ မင္း ရန္ကုန္ျပန္ ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ထမင္း စားခ်ိန္ ထြက္ လာတာ။ ကိုင္း... ထကြာ။ ငါ့ကို လင့္ခ္ ဟိုတယ္မွာ ထမင္းလိုက္ေကၽြး ေခြးမသားေလး... ''ေကာင္းသာပဲ ...၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထမင္းမစားရေသးဘူး... ''
''ေဟ့ ...ႏွစ္ေယာက္ထဲ က်ိတ္စားမလို႔ခားကြ။ ငါတို႔လည္း လိုက္မယ္''
ကိုျမေမာင္က တစ္ဖတ္ခန္းမွ လွမ္း၍ ေအာ္လိုက္ၿပီး အဝတ္အစားမ်ားကို ဘိုသီဘတ္သီ ဝတ္လ်က္ ေျပးထြက္လာသည္။ အလားတူပင္ ကိုျမသန္းလည္း ေလွကားထိပ္မွ အသင့္ေစာင့္ေန သည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေလးေယာက္ ေရႊေတာင္ၾကား လမ္းတိုင္း ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ ထိုမွ ေလာင္းဝစၥလမ္း မွတစ္ဆင့္ ေဘာင္ဒရီလမ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ စစ္အတြင္း ၏ ျမင္ကြင္း အသစ္မ်ားကို ျမင္ရပါေတာ့သည္။

စစ္အတြင္း ျမင္ကြင္းအသစ္ ဟူသည္မွာ စစ္မျဖစဟ္မီကာလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ ျဖစ္ေသာ တရုတ္တန္းမွသည္ ပန္းဆိုးတန္းအတြင္း ေရာင္ဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား အလြန္စည္ကား ရႈႈပ္ ေထြးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု စစ္ကာလ အတြင္း၌ မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လယ္သည္ တစျပင္ကဲ့သို႔ ေျခက္ ေသြ႔လ်က္ရွိၿပီး ထုိေဒသ တြင္ ေနၾကသူမ်ားမွာလည္း ေန႔တထိတ္၊ ညတထိတ္ထိတ္ ေနၾကရရွာၿပီး ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးမ်ားတြင္ စုေဝး စည္ကားလ်က္ ရွိေနပါေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္း ေလွ်ာက္ လာေသာ ေဘာင္ဒရီ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ လင့္ခ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရတာရွည္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဗဟန္း ကန္ေတာ္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ေနရာအႏွံ႔ အျပားတို႔၌ ေဈးတန္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ပစၥည္း အေဟာင္းေရာင္း ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၎တို႔အထဲမွ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိ၍ မၾကာခဏ ေရာက္ေသာေနရာ မွာ လင့္ခ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ဗဟန္း ေဒၚၾကည္ၿမိဳင္ မၾကာမီပင္ လင္ခ္ဟိုတယ္ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။

''ျမလႈိင္...မင္းမွာ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား ပါရဲ႕လား''
''ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ်... ''
''ထမင္းစားေကာင္းရံု နည္းနည္းေလာက္ ခ်လိုက္ခ်င္တယ္ကြာ''
''ဒီမယ္... က်ဳပ္ ထမင္းပဲ ေကၽြးႏိုင္မယ္ ကေဇာ္ေတာ့ မတိုက္ဘူး ဒါပဲ''
''ထပသရီး ...ဘယ္က ကေဇာ္ရမွာလဲကြ၊ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ကေဇာ္ဆိုတာ ေဂၚရင္ဂ်ီကုလားစုပ္တာပဲ၊ ငါေျပာတာက ဘရန္ဒီ...ဘရန္ဒီ ..ဟင္..ဟင္း''
''မတိုက္ဘူးဗ်ာ၊ အရက္ေသာက္ၿပီး ခင္ဗ်ားက ေသြးဆိုးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အရက္ကေလးလဲ ဝင္ ေရာ  ရန္စကားေျပာ ဒီတစ္်ခါ ဂ်ပန္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ရရင္ အကုန္လံုး ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္''
''ျမလႈိင္ .. မင္း မတိုက္ရင္ေန ငါ့ပိုက္ဆံနဲ႔ ငါေသာက္မယ္... ''

ကိုေသာင္အိသည္ ေျပာေျပာဆိုဆိုပင္ စားပြဲထိုးလုပ္သူအား အရက္လည္း စားေသာက္ သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စားပြဲတိုင္းလိုလို၌ပင္ အရက္ဝိုင္းကေလးမ်ား ရွိေနၾကသျဖင့္ လင္ခ္ဟို တယ္သည္ စားေသာက္မႈႏွင့္ အရက္ကို တြဲဖက္ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ ပိုမို လူစည္ကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာ အကဲခတ္ႏိုင္ပါသည္။ စားပြဲထုိးလူငယ္သည္ အရက္ဖန္ခြက္မ်ားကို လူေစ့ခ် လိုက္ၿပီး အရက္ပုလင္း ကိုလည္း ဖြင့္၍ ဖန္ခြက္မ်ားအတြင္းသို႔ လက္ႏွစ္လံုးခန္႔ ထည့္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အလွည့္တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္က ဖန္ခြက္ကို လက္ျဖင့္ ပိတ္၍ ေခါင္းခါျပလိုက္ပါသည္။
''ေဟ့ေကာင္... ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္း အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ နည္းနည္း ေတာ့ခ်ကြာ''
''က်ဳပ္... အရက္မႀကိဳက္ဘူး''
''အရက္ေသာက္ၿပီးရင္ မင္းႀကိဳက္တဲ့ဆီ သြားမယ္။ ဟင္း...ဟင္း''
''က်ဳပ္ ဘာမွမႀကိဳက္ဘူး ဒါပဲ''
''ေဟ့ေကာင္.. မင္းက ဘိန္းစားခ်င္း တစ္လံုးပိုမရွဴနဲ႔။ မင္းတို႔ထက္ ေပြတဲ့ေကာင္်ပဲကြ... ''
''ဘာေပြလို႔လဲ.. ''
''ျမာေပြတယ္ကြာ၊ မင္း ဘာေျပာမလဲ ဟြန္း''

ကၽြန္ေတာ္ အရိႈက္အထိုးခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စကားဆက္မေျပာႏိုင္ဘဲ ၿငိမ္ေနလိုက္ရပါေတာ့သည္။ ထိုထက္ေျပာ၍လည္းမျဖစ္။ ကိုေသာင္အိသည္ အရက္ကို ေရေသာက္သကဲ့သို႔ တဂြတ္ဂြတ္ မ်ဳိခ်လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အရက္ကေလး ႏွစ္ခြက္မွ် ဝင္ေသာသူ အေနျဖင့္ စကားေျပာလည္း သြက္လာသည္။ ထုိအခါ ကၽြန္ေတာ့္ အား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာလာေပေတာ့သည္။ ယခုကပင္ ၿငိမ္ေနလုိက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ငယ္က်ိဳး ငယ္နာမ်ားမေပၚႏုိင္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
“ျမလိႈင္ မင္း ငါ့ကုိ ခ်စ္ရင္ နည္းနည္းေတာ့ ေသာက္ကြာ”
ကုိေသာင္းအိသည္ သူ ေသာက္လက္စ ဖန္ခြက္ကုိ ကုိင္၍ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးသုိ႔ထလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိေသာင္းအိလက္မွ ဖန္ခြက္ကုိ ယူ၍ တစ္ႀကိမ္တည္း ေမာ့ခ်လုိက္ပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ အရက္ မ်ားသည္ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အလြန္ပူေလာင္၍ အ၀င္ဆုိးလွစြာ ေရာက္ရွိသြားျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နားေၾကာမ်ား၊ မ်က္လံုးမ်ား တင္းလာပါသည္။
“ဒါမွေပါ့ သူငယ္ခ်င္း၊ ေယာက္်ားဆုိတာ အေသာက္အစားနဲ႔ ဟုိဟာဒီဟာေလး ရွိရတယ္ကါ”

“ေတာ္စမ္းပါ”
“ဟဲ-ဟဲ-ဟဲ မင္းႏွစ္ခါေလာက္ ေသာက္ၿပီးရင္ အရက္လည္း ႀကိဳက္သြားမယ္၊ က်န္တေတြလည္း ႀကိဳက္သြား မယ္၊ ေအး ... တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ အရက္သမားကုိ မယားက မခ်စ္ဘူးကြ”
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”
“ဟ-အရက္က မိန္းမထက္ မက္စရာဆုိေတာ့ အရက္သမားက မန္းကုိပတ္ခၽြဲႏွပ္ခဲၽြ မလုပ္ဘဲ အရက္ကုိပဲ ပတ္ခၽြဲႏွပ္ခၽြဲလုပ္တာကုိး။ ဟင္း-ဟင္း ခုေနေသာင္းအိ။ မင္းအရက္နဲ႔ မိန္းမဘယ္ဟာ ယူမလဲ ေမးၾကည့္ပါလား”
“အရက္ယူမွာေပါ့ ဟုတ္လား”
“ဟီးဟီး ႏွစ္ခုစလံုး ယူမွာပါကြာ။ ဟင္းဟင္း”

ထုိေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေပ်ာ္လြန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လင့္ခ္ ဟုိတယ္မွာပင္ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ ကုန္လြန္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္အား လင့္ခ္ဟုိတယ္မွပင္ ျမင္းလွည္းတစ္စီးငွား၍ ဗုိလ္လက်္ာအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေပး ခဲ့ေလသည္။ ဗုိလ္လက်္ာအိမ္ေရွ႕ သို႔ ျမင္းလွည္းဆုိက္ေသာအခါ ေန၀င္လ်က္ ရွိေနပါၿပီ။ ကင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ သည္ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာအသီးသီး ရလာခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ထိတ္ထိတ္ ပ်ာပ်ာျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအေသာက္လန္ အေပ်ာ္လြန္ေသာကိစၥကုိ ဗုိလ္လက်္ာမသိေစရန္ အားလံုး ကပင္ ဖံုးဖိထားလုိက္ၾကပါသည္။
ဗုိလ္လက်္ာ မႏၱေလးက ျပန္ေရာက္လာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အစည္း အေ၀းမ်ား ဆက္တုိက္လုပ္ကုိင္ေနရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကုိပင္ လွည့္မၾကည့္ႏုိင္ေပ။

ဆက္ရန္
.

No comments: