Tuesday, November 6, 2012

ေမာင္ေသာ္က ၏ ေမာင္ေသာ္က ႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ မီးခြက္

ေမာင္ေသာ္က
ေမာင္ေသာ္က ႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ မီးခြက္

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေန႔က ျဖစ္ေၾကာင္းကုိမူ ေကာင္းစြာမွတ္မိသည္။ မွတ္မိသည့္ အေၾကာင္းရင္း မွာ ထုိေန႔သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တစ္ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က လက္ဦးပညာ သင္ၾကားခဲ့ရာ ေက်ာင္းေတာ္မဟာမွာ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရွိ မဒါရ္ဆာေခၚ မြတ္စလင္ပညာေရးေက်ာင္း သာျဖစ္ေတာ့သည္။ မြတ္စလင္ေက်ာင္းတုိ႔ မည္သည္မွာ ေသာၾကာေန႔ သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ပင္ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကုိ မႀကိဳက္ေသာ ေက်ာင္းသားသငယ္သည္ ေက်ာင္းသားမပီသေခ်။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾက၏။

ပိတ္ရုိးပိတ္စဥ္မဟုတ္မူဘဲ ဆရာဆရာမတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးဦး ရုတ္တရက္ေသဆံုး ၍ ေက်ာင္းတစ္ရက္ ပိတ္ေပးျခင္းတည္း ဟူေသာ လာဘ္လာဘႀကီးကား ရေတာင့္ရခဲဘိျခင္း။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ စြန္႔စားစရာကမ်ားလွသည္။ အိမ္က လူႀကီးမ်ားလစ္လဆင္ လစ္သလုိ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္း၏။ မူးသုိ႔သြား ၍ ေရခ်ိဳးႏိင္သည္။ မူးဆုိသည္မွာ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေပ၁ ၀၀ သာသာမွ် က်ယ္ျပန္႔လ်က္ ရွည္လ်ားေသာ တူးေျမာင္းျဖစ္သည္။ မူးကုိ ျဖတ္ကူးထားေသာ စစ္ကုိင္းေရႊဘုိသြားကားလမ္း တံတားေပၚမွ တင္ေဖ၊ တင္ေရႊ၊ တင္ေငြ၊ ေက်ာ္ေအး၊ ေက်ာ္ညြန္႔၊ ခ်စ္ေရႊ စေသာ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ႀကီးမ်ား၏ ဒုိင္ဗင္၊ ဖုိက္တင္၊ ေရွ႕ကၽြမ္း၊ ေနာက္ကၽြမ္း စသည္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔တစ္ေတြ သည္ေဖာေဖာသီသီႀကီး စတန္႔ျပခဲ့ၾက သည္။ " ရဲေခါင္ ခ်စ္ေရႊကြ" " ေက်ာ္ေအးကြ" ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္အားေပးၾကေသာ လက္ခုပ္သံမ်ားၾကားမွ တံတားလက္ရန္းေပၚ တက္ၿပီး ဒုိင္ဗင္ထုိးခ်လုိက္ရာတြင္ လွပသပ္ရပ္သက္သာစြာ က်သည္မွာနည္း ၍ ေျခကားရား လက္ကားရားျဖင့္ "ျဗန္း" ခနဲေက်ာစပ္သြားေအာင္ ပက္လက္က်သည္က တစ္ဖံု၊ ေဘးေစာင္း က်၍ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ရဲသြားကာ ဇက္ႀကီးေစာင္းေနသည္က တစ္နည္းျဖ့္ စတန္႔ဇာတ္လမ္းထြင္ခဲ့ၾကသည္။ သုသာန္ အနီးရွိ တ၀ုန္း၀ုန္းက်ေန ေသာ ေရေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ဂါးရားေရတံခြန္တမွ် ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့ေပသည္။

မူးသုိ႔မသြားလုိလွ်င္ သက္ကယ္တန္းေခ်ာင္းသုိ႔ ဆီးသီးခူးသြားႏုိင္သည္။ သက္ကယ္တန္းေခ်ာင္းမွာ ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ရွိ ေခ်ာင္းေကာက္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းရိးတစ္ေလွ်ာက္ ဆီးခ်ံဳမ်ားထူထပ္လွသည့္အတြက္ ဆိးသီးေပၚခ်ိန္ မွာ သက္ကယ္တန္းေခ်ာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပစ္ကနစ္စခန္းျဖစ္တာ့သည္။ ဆီးသီးကုိ အ၀အၿပဲ စားေသာက္ကာ သက္ကယ္တန္းေခ်ာင္းရိးမွ ေခ်ာင္းတြင္း သဲေျမျပင္သုိ႔ ဒုိင္ဗင္ထုိးထည့္ ၍ လက္က်ိဳး ဇက္က်ိဳးက်ဆံုးခဲ့ရေသာ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ မျဖစ္လာသည့္ ဇာတ္လုက္ေလာင္းလ်ာႀကီးမ်ားအားလည္း ဤစာတုိ ႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါ၏။
မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တုိ႔၏ စြန္႔စားခန္းမ်ားအနက္မွ ထုိထုိေသာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ မူးသုိ႔လည္းေကာင္း၊ သက္ကယ္တန္းေခ်ာင္းသုိ႔လည္းေကာင္း မသြားျဖစ္ခဲ့။ ဘာေၾကာင့္ ဟူ၍ေတာ့ ေသခ်ာစြာ မမွတ္မိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္ညီေၾကာင့္မုိ႔ဟုသာထင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ညီမွာ ၈ ႏွစ္သားသာသာမွ်သာရွိေသး၍ ကၽြန္ေတာ့္အသက္မွာ ထုိစဥ္က ၁၂ ႏွစ္သားမွ်သာ ရွိေသး၏။ ကၽြန္ေတာ္ သြားေလရာေနာက္သုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ညီသည္ အ၇ိပ္ပမာတေကာက္ေကာက္လုိက္ေလ့ရွိ သည္။ သုိ႔လုိက္ျခင္း ကုိ ကၽြန္ေတာ္က လံုး၀မလုိလားေခ်။ သူ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ ေခ်ာက္က်ခဲ့ရ သည္။ အိမ္က မိဘ မ်ား မသိသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားမွာလည္း သူ႔ေၾကာင့္ သိရွိကုန္ကာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး မွာ ဖခင္၏ လက္စဲြေတာ္ မန္က်ည္းခက္ေသးေသး ဒဏ္ခ်က္ေအာက္၀ယ္ သံကုန္ဟစ္ေအာ္ငုိရင္း ေကာ့ေန ေအာင္ ခံစားခဲ့ဖူးလွေပ ၿပီ။ သုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ညီလုိက္မည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သြားရန္အစီအစဥ္ ကုိေခတၱ ဖ်က္ကာ အိမ္တြင္သာ မေယာင္မလည္လုပ္ေနေလ့ရွိ၏။ သူလစ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ကာ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္ တစ္ေနကုန္ရႊင္ျမဴးေဆာ့ကစားရသည္မွာ ေပ်ာ္ဖြယ္အတိ။

နံနက္စာစားၿပီးသည္အထိ အိမ္နားတစ္၀ုိက္တြင္သာ မေယာင္မလည္ကစားေနသည္။ ေဒၚေစာ၏ ေနာက္ေဖး ၀င္းတြင္း မွ ျမက္ပင္မ်းပင္ ဖံုးလႊမ္းစျပဳေနေသာ ဖုိ႔ဒ္ကားအစုတ္ႀကီးေပၚတြင္ သန္းတင့္၊ ေခြးနီ၊ ေခြးေမာင္၊ ဖူလ္ဂ်န္းတုိ႔ႏွင့္အတူ စတီယာကုိ လွည့္ကာမွ်ႏွင့္ စိတ္ကူးေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္မွာ ကမၻာမက ခရီးေပါက္ခဲ့ေပသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ညီ ကုိ မ်က္ျခည္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူကလည္း ခံရေပါင္းမ်ားၿပီမုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ အား လံုး၀ အေပ်ာက္မခံဘဲ တေကာက္ေကာက္သာ လုိက္ေနေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္၏ ေျမာက္ဘက္အိမ္မွာ သံဆုိင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုိင္ရွင္ကုလားႀကီး၏ အမည္မွာ မဂန္းႀကီးဟုေခၚၾက၏။ မည္သုိ႔ေသာ အမည္ျဖစ္သည္ကုိမူ ကၽြန္ေတာ္မသိေခ်။ မဂန္းႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အိမ္ကား အိမ္ေရွ႕ဥပမာစာကေလးကုိ အမွီျပဳေနေသာ ကြမ္းယာဆုိင္ကေလးတစ္ဆုိင္ရွိ၏။ ဆုိင္ရွင္ကုလား၏ အမည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစြာ မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ညီအစ္ကုိႏွင့္ အစဥ္တေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်း ပမာျဖစ္ခဲ့သည္ေၾကာင့္ ယခုအထိ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ေကာင္းစြာသတိရဆဲ ျဖစ္သည္။

မဂန္းႀကီးသံဆုိင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္၏ကား ကြမ္းယာဆုိင္၏ ေနာက္ဘက္ကားကေလးမွာ အႏွစ္ႏွစ္က စုပံုထားေသာ သ့တုိသံစမ်ား၊ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေပသည္။ အိမ္ၾကားကေလးမွာ မည္သူမွ် အသံုးမျပဳေသာ္လည္း အိမ္ ၃ အိမ္စလံုးမွ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပံုရာအရပ္ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အိမ္မွ စြန္႔ရာပစၥည္းမ်ားမွာ စက္ဘီးပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားနွင့္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းအတုိအစ မ်ားျဖစ္ သည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ အိမ္ၾကားကေလးအတြင္းသုိ႔ ၀င္လာခဲ့သည္။ ညီေတာ္ေမာင္မွာ ေနာက္မွ ထက္ၾကပ္လုိက္ ပါလာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သံတုိသံစေတာက္တုိ မည္ရပစၥည္းမ်ားၾကား၌ ေလွ်ာက္ကာ ေ၀ါ့ဒ္စေန၏ သာေမာဖြယ္ နယ္ေျမသုိ႔ အိပ္မက္တြင္း ၀င္ေရာက္သြားသည့္ သူငယ္ပမာ ပစၥည္းေဟာင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စံုစမ္းာကည့္ရႈေနၾကသည္။ လူႀကီးမ်ား အသံုးမလုိ၍ ပစ္ထားသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ရတနာျဖစ္တတ္ေခ်သည္။ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးေဟာင္း၊ ဘုိင္စကယ္မီးခြက္ေဟာင္းမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဓာတ္ရွင္ (ဓာတ္ရွင္ဆုိသည္မွာ ရုပ္ရွင္ကုိ ေခၚေၾကာင္း ေအာက္သူေအာက္သားမ်ား သိေစလုိ) ျပစက္အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပရုိဂ်က္တာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ညီသည္ ဓာတ္ရွင္ျပစက္ (အမွန္အားျဖင့္မူ ဓာတ္ေသျပစက္ဟုေခၚသင့္သည္။) တည္ေဆာက္ရာ၌ ပါရဂူပင္ျဖစ္၏။

ပစၥည္းအတုိအစမ်ားကုိ ၾကည့္ေနရာမွ ေခ်ာင္တစ္ေနရာတြင္ မီးခြက္အုိတစ္လံုးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိသည္။ မီးခြက္မွာ " လာလဒင္မီးခြက္" ဟု ကၽြန္ေတာ့္ မိခင္က ေခၚေလ့ရွိေသာ မီးခြက္အေဟာင္း တစ္လံုးပင္ျဖစ္၏။ ဟလဒင္ မီးခြက္ဟု ငယ္စဥ္က မိခင္ေခၚ၍ သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္မွာ အာလာဒင္ မိးခြက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာေပၚတြင္ ဟာရီကိန္းမီးခြက္ဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚဆုိၾကေသာ လာသာမွန္အိမ္ပင္ျဖစ္သည္။
မွန္အိမ္ မွာ မည္မွ်ၾကာေအာင္ သံုးစဲြခဲ့ၿပီးမွ ဤသုႆာန္ေျမသုိ႔ ေရာက္ေနသည္မသိ။ မွန္ေျပာင္းမရွိေတာ့ သည္သာမက ေၾကးေညွာ္အထပ္ထပ္တက္၍ မူရင္းအေရာင္ပင္ မသိႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေဟာင္းႏြမ္း စုတ္ျပတ္လ်က္ရွိေခ်ၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ သည္ မွန္အိမ္ကုိ လျေလ်ာင္းေနရာ ေခ်ာင္အတြင္းမွ အတန္အလင္းေ၇ာင္ရွိရာသုိ႔ ဆဲြထုတ္လာ ခဲ့သည္။ ဤမီးခြက္ကုိ ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ထားၾကသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိသည္။ သံုး၍ ရေကာင္းရဦးမည္ ထင္၏။

မွန္အိမ္တုိင္းမွာ အေကာင္းအတိင္းပင္ရွိေသးသည္။ မွန္ေျပာင္းထည့္ရာ သံကြန္ခ်ာ မွာ ေဘးသုိ႔ တိမ္းငဲ့ ေစာင္းက်ေန သည္။ ျပန္လည္တည့္မတ္ၾကည့္ရာ ခြင္က်ပင္ ၀င္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္၀မ္းသာ သြား၏။ မွန္ေျပာင္းထိန္းသည့္ အအုပ္ကုိ ဆဲြမၾကည့္ရာ ေကာင္းစြာမလုိက္၊ တခ်က္ခ်က္ ကပ္ေနသည္။ သံေခ်း မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္၏။ ဒါေလာက္ကုိမူ ကၽြန္ေတာ္ျပဳျပင္ႏုိင္ေပသည္။
ေရနံဆီ ထည့္သည့္ အုိးမွ အဖံုး၀က္အူရစ္ကုိ လွည့္ခၽြတ္ၾကည့္သည္။ အဖံုးမွာ က်ပ္လွ၏။ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္၊ ကၽြန္ေတာ္ က အက်ႌေအာက္စကုိ ေဘာင္းဘီတြင္းမွ ဆဲြထုတ္လုိက္ၿပီး အက်ႌေအာက္နား ပိတ္သား ခံလ်က္ႏွင့္ ဖိကုိက္ၿပီး တအားလွည့္ဖြင့္ၾကည့္သည္။ မၿဖံဳ။ သံေခ်းမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိ ၀ယ္ ဖခင္၏ အလုပ္ေသတၱတြင္း မွ ပလာယာႏွင့္ သံညွပ္ႀကီးကုိ ျမင္ေယာင္မိသည္။ ဤပစၥည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆုိေသာ္ ေဘာက္မယ့္ မရႏုိင္စရာ ရွိသနည္း။

ထုိပေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ မီးစာအျမွင့္အတင္ျပဳသည့္ သံ၀ုိင္းကေလးေပၚ သုိ႔ ေရြ႕လ်ား သြားသည္။ မီးစာျမွင့္ျခင္း၊ ခ်ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္တြင္း ဟာခနဲျဖစ္ သြားေတာ့ ၏။ မီးစာျမွင့္ခ်သည့္ ခလုတ္၀ုိင္းကေလးမွာ အထိန္းအကြပ္မရွိဘဲ သြက္သြက္ခါေအာင္ လည္ေတာ့သည္။ မီးခြက္တစ္ခုလံုး တစ္ပုိင္းစီစစ္ေဆးလာရာ တစ္စထက္တစ္စ စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္မႈရေနပါလ်က္ ဤခလုတ္က်ကာ မွ ပ်က္စီးျခင္းမလွ ပ်က္စီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုဥ္းရေတာ့ သည္။

မီးစာထိန္းခလုတ္၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ ေခြးသြားစိတ္ ေခ်ာ္ေနသည့္ စက္ကိရိယာခၽြတ္ယြင္း ခ်က္မွာ ၁၂ ႏွစ္သား သူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ျပႆနႀကီးျဖစ္ေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့စြာျဖင့္ မီးစာထိန္းခလုတ္ကုိသာ မဲလွည့္ေနသည္။ စက္ပ်က္သည္ဆုိ ေသာ္လည္း လွည့္ဆဲတြင္ ပင္လွ်င္ ေနာက္တစ္ခ်က္လာႏႈိးဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးကုိ မစြန္႔လႊတ္ေသး။
ခလုတ္ကုိ လွည့္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားအေတြ႕၀ယ္ ခလုတ္ကုိ လွည့္ေနရသည္ႏွင့္ မတူ၊ ထူးျခားေသာ အေတြ႕တစ္ခု၀င္လာသည္။ ထုိအေတြ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ဖူးသည္ကုိ မေသခ်ာေသးေသာ္ လည္း ရင္းႏွီးေသာ အေတြ႕ျဖစ္ေၾကာင္းကုိမူ အတြင္းစိတ္က သိေနေပသည္။

ဟုတ္ၿပီ။ အလင္းေရာင္တစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးေႏွာက္တြင္းသုိ႔ ဖ်တ္ခနဲ၀င္လာသည္။ " ဟာ ... မဟုတ္ တာဘဲ၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး" ဟူေသာ ဆင္ေျခေပးခ်က္ျဖင့္ အသိကုိ ပယ္ဖ်က္ၾကည့္ေပေသးသည္။ မရေခ်။ အိမ္ကေပးေသာ ေက်ာင္းမုန္႔ဖုိးတစ္ျပား ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီ ညာဘက္အိတ္တြင္ ထည့္ကာ လက္မ၊ လက္ညွိဳး၊ လက္မခလယ္ တုိ႔ျဖင့္ ထိန္းလ်က္ ႏွစ္သိမ့္စြာ ကစားဖူး သည္။ ဤအေတြ႕ႏွင့္ တေထရာ တည္းပင္ ယခု လက္တြင္း၀ယ္ ေတြ႕ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မီးခြက္အုိကု ပုိမုိအလင္းေရာင္ေကာင္းရာဆီသုိ ကေသာကေမ်ာဆဲြယူလာကာ မီးစာထိန္း ခလုတ္ ကုိ ေသခ်ာစြာစူးစမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္တြင္း၌ ၀မ္းသာျခင္းအဟုန္သည္ အလံုးႀကီး ပမာ တက္လာသည္ ကုိ ဖိခ်ရမွန္းပင္ သတိမရေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္ညီကုိ ဟစ္ေခၚလုိက္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ညီသည္ သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကုိ ခ်ကာ ကၽြန္ေတာ့္ထံပါးေရာက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က မီးခြက္မွ မီးစာ ထိန္းခလုတ္ကုိ သူေသခ်ာ စြာျမင္ႏုိင္ရန္ ေထာင္ျပလုိက္သည္။ သူ႔မ်က္လံုးေလးမ်ားမွာ လက္လာလ်က္ ...
" ဟာ ... ပုိက္ဆံတစ္ျပားပါလား အစ္ကုိေရ " ဟူေသာ အာေမဍိတ္သံကုိ ကၽြန္ေတာ္ နား၀င္ပီယံျဖစ္စြာ ၾကားလုိက္ ရေတာ့သည္။
မီးခြက္၏ မီးစာထိန္းခလုတ္မွာ ထုိစဥ္က တစ္ျပားဟုေခၚသည့္ ေၾကးနီပုိက္ဆံတစ္ျပား ဂေဟစဲြတပ္ဆင္ထား သည္ကုိ ထူးဆန္းစြာေတြ႕ရေတာ့၏။ တစ္ေန႔စာေက်ာင္းမုန္႔ဖုိးပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ ေန႔တြင္ ပုိက္ဆံ တစ္ျပားရရန္ ႀကံဖန္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိန္းမွာ ရတနာေရႊမုိးကုိ ေသာက္ခ်ိဳးရေတာ့မည့္ ကိန္းပင္တည္း။

ထူးဆန္းေသာမီးခြက္ေဟာင္းတြင္ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ရတနာကုိ အရျဖဳတ္ယူရန္ စီစဥ္ ရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မီးခြက္ကုိ ေခါင္းေထာင္၊ ဖင္ေထာင္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဘက္ဘက္မွ လွန္ေလွာၾကည့္ရႈရာ တြင္ ပုိက္ဆံျပားျဖဳတ္ရန္မွာ မီးစာထိန္းေခြးသြားစိတ္တုိ႔ ဆက္ထားေသာ အတံကုိ သံစုိ႔ႏွင့္ ရုိက္ဖ်က္မွ သာလွ်င္ မီးခြက္မွ ခြာရႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိရသည္။
သံစုိ႔ႏွင့္ သံတူမွာ ဖခင္ႀကီး၏ အလုပ္ေသတၱာတြင္း၌ရွိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ညီျဖစ္သူအား ...
" ေဟ့ ... မင္းသြားၿပီး ပါပါ့ေသတၱာထျက စို႔နဲ႔ တူတစ္ေခ်ာင္းယူခဲ့၊ ငါ ဒီက ေစာင့္ေနမယ္ "
" ဟာ ... အစ္ကုိကလည္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ... "
" ဘာလဲ ... မင္း မုန္႔မစားခ်င္ဘူးလား၊ ဒါျဖင့္ေန "
ကၽြန္ေတာ္က ထန္လုိက္ရာ သူသည္ မသြားခ်င္ သြားခ်င္ႏွင့္ ထသြားေတာ့သည္။ သူမသြားခ်င္သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သိ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖခင္သည္ သူ႔အလုပ္ေသတၱာတြင္းမွ ပစၥည္းမ်ား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာ့ယူ ကစားသည္ကုိ ေတြ႕ျမ္ပါက ခပ္စပ္စပ္ တီးေလ့ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းယူေဆာ့မိ၍ အတီးခံရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ညီ အတီးခံရျခင္း က ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေစတနာအရ သူ႔ကုိ အခက္အခဲအပုိင္း တာ၀န္ေပးျခင္းေပတည္း။

အတန္ၾကာေသာ္ စုိ႔တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တူတစ္လက္ကုိင္ကာ သူျပန္လာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မီးအိမ္ကုိ သံလမ္းပ်က္တစ္ခုေပၚတင္ကာ သူက ကုိင္ေပးထားစဥ္ ကၽြန္ေတာ္က စုိ႔ႏွင့္ရုိက္ျဖတ္သည္။ ၄ ၊ ၅ ခ်က္မွ် ရုိက္လုိက္သည္ ဆုိလွ်င္ပင္ မီးစာထိန္းခလုတ္မွာ မီးအိမ္မွ ခႏၶာေၾကြလာေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ျပတ္ထြက္၍ လြင့္စဥ္လာေသာ မီးစာထိန္းခလုတ္ကေလးကုိ အငမ္းမရလုိက္ေကာက္ၾကသည္။ မီးအိမ္ ကုိမူ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိၾကေတာ့ေခ်။
ယခု ဒုတိယျပႆနာရင္ဆုိင္ၾကရျပန္သည္။ မီးစာထိန္းခလုတ္ဘီး သဖြယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေၾကးနီ ပုိက္ဆံျပား ကေလးမွာ မီးအိမ္မွ ကင္းကြာလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူတစ္ဦးတည္း မဟုတ္မူဘဲ မီးစာျမွင့္ေသာ အတံ ကေလးက အလယ္ဗဟုိတြင္ တန္းလန္းစုိက္ပါလ်က္ပင္ရွိေသး၏။ မီးစာထိန္းခလုတ္ဘီး မွ ေၾကးနီပုိက္ဆံ တစ္ျပားသန္႔သန္႔ျဖစ္ရန္မွာ ထုိအတံေလးႏွင့္ ေၾကးနီပုိက္ဆံဆက္စပ္ထားေသာ ဂေဟကုိ ျဖုတ္ရေပဦးမည္။ ထုိ ဒုတိယအဆင့္ အခက္အခဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကရ သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မီးဖုိေခ်ာင္ရွိရာသုိ႔ အရိပ္အျခည္ၾကည့္ကာ ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ အေမမွာ မီးဖုိတြင္း၌ မရ်ိေခ်။ ဟင္းအုိး တစ္လံုးကုိ မီးက်ီးခဲရဲရဲျဖင့္ ခပ္မွ်င္းမင္းႏွပ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ရွိ ေဒၚတဲတုိ႔အိမ္ဘက္ ကူးကာ ေလကန္ေကာင္းေနဆဲျဖစ္၏။ ဖခင္မွာ အိမ္ေရွ႕၌ အလုပ္မ်ားေနခုိက္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အခါ ေကာင္း ပင္ျဖစ္ ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မီးစာထိန္းခလုတ္ဘ၀မွ ခ်က္မေၾကြေသးေသာ ေၾကးနီပုိက္ဆံျပားကုိ မီးက်ီး မီးခဲမ်ား အလယ္တြင္ ဂရုတစုိက္ ဖုတ္ခ်လုိက္သည္။ မီးရွိန္ျပင္းျပင္း ရေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က မီးေျပာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ညီေတာ္ေမာင္က ယပ္ေတာင္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တဟူးဟူးမႈတ္ ကာမီးျပင္း တုိက္ၾကသည္။ လြင့္ပ်ံတက္လာေသာျပာမ်ား၊ တေဖာက္ေဖာက္ေပါက္စြာျဖင့္ ပုိက္ဆံသေႏၶသား ကုိ မီးညွပ္ျဖင့္ ေကာက္ယူကာ နီးရာ ေရအင္တံုတစ္ခုတြင္း၌ ႏွစ္လုိက္၏။ "ရွဲ" ဟူေသာ ျမည္သံႏွင့္ အတူ ေၾကးပုိက္ဆံသေႏၶသားသည္ ေတေဇာဓာတ္အလံုးမွ ကင္းေ၀းသြားၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏ မြတ္သိပ္ေသာ လက္၀ါးျပင္ထက္၀ယ္ ပသာဒျဖစ္ဖြယ္ေရာက္ရွိလာသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ညီေနာင္သည္ ၀မ္းသာအားရ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းရာ အိမ္ေနာက္ေဖး ကုကၠိဳပင္ႀကီးေအာက္ သုိ႔ ေျပးသြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေၾကးပုိက္ဆံကေလးကုိ ေျမမာမာတြင္ ခ်ကာ တံေတြးႏွင့္ စြတ္စုိေစၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ဖေနာင့္ျဖင့္ ဖိတုိက္ပြတ္လွည့္လုိက္ၾကရာ ၅ မိနစ္ ခန္႔ၾကာသည္ တြင္ ေၾကးပုိက္ဆံကေလးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကးညွီအထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္ေမွးမွိန္ေနရာ မွေျပာင္လက္ေသာ ေၾကးပုိက္ဆံတစ္ျပားျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေခါင္းဘက္တြင္ ပဥၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္၏ သရဖူ သည္ပင္ အေရာင္တလက္လက္ထြက္ေနေခ်ၿပီ။ ပန္းဘက္တြင္ ပန္းတစ္လိမ္နန္းတစ္လိမ္ ပန္းေခြ ကေလးမ်ား ေကာင္းစြာေပၚလာသည္။ ပန္းေခြကေလးအတြင္းရွိ စာတန္းကေလး ငါးတန္းအနက္မွ အေပၚ ဆံုးတန္းမွ "One"ဟူေသာ စာလံုးကေလးမွာ ၾကြၾကြရြရြရွိလွ၏။ ေအာက္စာတန္း ႏွစ္ေၾကာင္းမွာ ၀ုိးတ၀ါး မွ်သာ ျမင္ရေသး၏။ ေနာက္ဆံုးစာတန္းႏွစ္ေၾကာင္း အနက္ "India" စာလံုးႏွင့္ "1914"ဟူေသာ သကၠရာဇ္ အမွတ္အသားမွာ ထင္ရွားစြာေတြ႕ေနရၿပီ။

သုိ႔ေသာ္ ...
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တတိယအခက္အခဲကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရျပန္သည္။ မီးအိမ္ထုတ္လုပ္ သည့္စက္ရံု မွ အလုပ္သမားသည္ ေၾကးပုိက္ဆံကုိ အလယ္တည့္တည့္မွ ေဖာက္ကာ မီးစာ ခလုတ္တံႏွင့္ ႏွစ္ပါးမေသြ ဂေဟက္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေၾကးပုိက္ဆံခမ်ာ မိေမြးတုိင္း ဖေမြးတုိင္း မဟုတ္မူ ဘဲ အပ်ိဳ ရည္ပ်က္လ်က္ ဗဟုိခ်က္၌ အေပါက္ေဟာင္းေလာင္းကေလးျဖင့္ ရုပ္ပ်က္ေနေသာ ဒဏ္ခ်က္ ကုိ ေတြ႕ၾကရ သည္။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ေၾကးပုိက္ဆံကုိ ယူက်ံဳးမရစြာျဖင့္ ယုယကုိင္တြ္ရင္း ဖင္လွန္ေခါင္းလွန္ ၾကည့္ၾက သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ကာမွ အေပါက္မွာ ပုိမုိထင္ရွားလာသည္ ေအာက္ေမ့ၾကရ၏။
" ကဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ ငါ့ညီ"
ကၽြန္ေတာ္ က ညီေတာ္ေမာင္ကုိ အႀကံေတာင္းမိ၏။ သူသည္ ေၾကးပုိက္ဆံကုိ ေသခ်ာစြာ ကုိင္တြယ္ၾကည့္ ၿပီး ...
" ဒီအေပါက္ ကုိ ပိတ္လုိ႔မရဘူးလား" ဟု ေမးလုိက္သည္။

" ဘယ္လုိပိတ္မလဲ၊ တုိ႔မွ ဂေဟမေဆာ္တတ္ဘဲ "
" ဂေဟမေတာ္နဲ႔ေလ "
" မေတာ္ဘဲ နဲ႔ ဘယ့္ႏွယ္ရမလဲကြ "
" ျပစမ္းပါဦး၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္ကေလးနဲ႔ အသာပိတ္ထားရင္ ရတာေပါ့ "
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ မီးဖုိတြင္ ျပန္၀င္ကာ မန္က်ည္းသီးမွည့္အုိးကုိ ႏိႈက္ၾကသည္။ မန္က်ည္းသီးမွည့္ မီးျခစ္ဆံ ေခါင္း သာသာမွ်ႏွင့္ တဲလုိက္ေသာအခါ အေပါက္ကေလးမွာ ရုတ္တရက္ မျမင္သာျဖစ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကမ္းၾကမ္းေတာ့ အကုိင္မခံ။ နည္းနည္းေခ်ာစိစိျဖစ္ေနသည္။
" ရေတာ့ ရၿပီကြ၊ ဒါေပမဲ့ သံုးဖုိ႔က ရွိေသးတယ္၊ မင္းဘာစာခ်င္သလဲ "
" ေဒၚၿမိဳင္႔ မုန္႔ပ်ားသလက္ "
" နင့္ ေမေဂါင္း၊ ေဒၚၿမိဳင္မုန္႔ပ်ားသလက္ စားလိ႔ရပါ့မလား၊ ေဒၚၿမိဳင္က မနက္အေစာႀကီးေရာင္းတာ၊ ဒီပုိက္ဆံကုိ ညမွာ ပဲ ၀ယ္ ရမယ္၊ ဒါမွ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လုိ႔မရမွာ "
" ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ဒါျဖင့္ ညဓာတ္ရွင္ရံုမွာ ေဒၚေအးတင္မုန္႔ပ်ားသလက္ စားမယ္"
သူသည္ မုန္႔ပ်ားသလက္ ကုိ အေတာ္ႀကိဳက္သည္။ အစားဆုိလွ်င္ မုန္႔ပ်ားသလက္ကုိပဲ သတိရတတ္သည္။

" ေအး ... ေကာင္းၿပီ၊ ညက် ငါနဲ႔ ဓာတ္ရွင္ရံုလုိက္ခဲ့၊ ဘယ္သူ႔မွမေျပာနဲ႔ေနာ္၊ ဟုတ္လား "
ထုိေန႔အဖိ႔ ေန႔တာမွာ ရွည္လွသည္ဟု ေအာက္ေမ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပုိက္ဆံကုိ ေဘာင္းဘီတုိ အိတ္တြင္း ထည့္ကာ ညေရာက္မည့္အခ်ိန္ကုိ ရမၼက္ႀကီးစြာျဖင့္ င့့ံလင့္သည္။ ေၾကးနီပုိက္ဆံတစ္ျပား ကၽြန္ေတာ့္လက္၀ယ္ ရွိ သည့္အခါ ညီေတာ္ေမာင္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အား သာ၍မ်က္ျခည္ျပတ္မခံေတာ့ေခ်။ ၀ီရိယေကာင္းစြာဖင့္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ေနေတာ့၏။
ကၽြန္ေတာ္ က ေစ်းတန္းရပ္သုိ႔ သြားကာ ဖက္တီးေမာင္ေမာင္၊ ႀကိတ္ေဖာင္တုိ႔ႏွင့္ ပုိလုိကား ေခါင္းပန္းလွည့္ ရန္ သုိ႔မဟုတ္ သြပ္ေစ့တစ္ျပားဖုိး၀ယ္ကာ သြပ္ေစ့ပစ္ကစားရန္ ဆြယ္ၾကည့္ေသးသည္။ သူက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ၏။ မေတာ္တဆ ရံႈးသြားခဲ့ေသာ္မခက္ေခ်ေလာ။

ညေနေမွာင္ရီပ်ိဳး၍ မုိးခ်ဳပ္ခ်ိန္၀ယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ညီေနာင္သည္ ဓာတ္ရွင္ရံုဘက္သုိ႔ မေယာင္မလည္ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ရွင္ရံုမီးေရာင္ေအာက္၀ယ္ ရပ္ကြက္ေပါင္းစံုမွ ကေလးေပါင္းစံု သည္ ေျပးလႊား ခုန္ ေပါက္ကစားေနၾကသည္။ လူႀကီးမင္းမ်ားမွာ သူတုိ႔ကုိလြတ္ေအာင္ မနည္းေရွာင္ၾကရသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေဒၚေအးတင္မုန္႔ပ်ားသလက္ဆုိင္အနီးသုိ႔ အရိပ္အျခည္ၾကည့္ရန္ ထြက္လာၾကသည္။ အရိပ္အျခည္ကုိ ေတြ႕ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က ...
" ကဲ ... သြား၀ယ္ေလကြာ။ ငါဒီကေစာင့္ေနမယ္ "
" အား ... အစ္ကုိသြား၀ယ္ပါ "
" ငါမသြားခ်င္ဘူး၊ မင္းသြားပါကြ၊ သြားပါ "
" ဟင္ ... ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းမသြားရဲဘူးဗ်၊ အစ္ကုိပါ လုိက္မွ "
ငနဲ ေၾကာက္ေနသည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း သြားမ၀ယ္ရဲေခ်။ ဘယ္သုိ႔ သြားရဲစရာ ရွိပါသနည္း။ ေဒၚေအးတင္ဆုိင္မွာ ဆီမီးခြက္ႀကီးထိန္ထိန္လင္းေနသည္သာမက မုန္႔ပ်းသလက္ဖုိမွ မီးမ်ား ကလည္း ကူညီ အလင္းေရာင္ေပးေနျပန္သည္။ ပုိက္ဆံကုိ ဒီေနရာတြင္ သံုးရန္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မလံုပါ။

" လာပါကြာ၊ သူ႔မုန္႔ပ်ားသလက္ကလညး မေကာင္းပါဘူး၊ ဒီ့ျပင္ဟာ တုိ႔၀ယ္စားၾကတာေပါ့ "
ကၽြန္ေတာ္သည္ စပ်စ္သီးခ်ဥ္ေသာ ေျမေခြးပံုကုိ ဖတ္ထားသည္မွာ မၾကာေသး။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ေစ်းတန္းေလွ်ာက္ကာ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းေန သည့္ ေၾကးပုိက္ဆံတစ္ျပား သံုးရန္ အခြင့္ေကာင္း ရွာၾက သည္။
ခ်င္းသုပ္ဆုိင္မွာ ၂ ျပားဖုိးမွ ေရာင္းသည့္အတြက္ စိတ္ကူးမထည့္ႏုိင္။ ေျမပဲေလွာ္က တစ္ျပားဖုိး နည္းလြန္း လွသည္။ ၂ ေယာက္အတြက္ မလံုေလာက္၊ မုန္႔ေလေပြကုိ သူက မႀကိဳက္၊ မုန္႔ေရပါးကုိ ကၽြန္ေတာ္က မႀကိဳက္။
ညေစ်းတန္းဆံုး လုခါနီးမွ ျဗဳန္းခနဲေတြ႕လုိက္ရ၏။ ဆုိင္ကေလးမွာ ေမွာင္ရိပ္က်သည္။ မီးခြက္ကေလးလည္း မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္၊ ေရာင္းသည့္ မုန္႔ကလည္း ဆီးယုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦးစလံုး အႀကိဳက္ျဖစ္ သည္။ ေရာင္းသည့္ ေစ်းဆုိင္ရွင္မွာလည္း ကၠုႏၵာရပ္က ေဒၚခ်စ္စု၊ မ်က္စိက မႈန္မႊားမႊား၊ ေန႔ခင္းပင္ ေကာင္း စြာသဲကဲြသူ မဟုတ္။

" လာေဟ့ ငါ့ညီ "
ကၽြန္ေတာ္သည္ ညီကုိ လက္ကုတ္ကာ ေဒၚခ်စ္စုဆုိင္ဘက္ ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ေစ်း၀ယ္သူ ရွင္းလွ၏။
" မင္း ဆီးယုိစားမယ္ မဟုတ္လား "
" စားမယ္ "
" ဒီလုိလုပ္၊ မင္းနဲ႔ ငါအတူသြားၾကမယ္၊ ဆီးယုိတစ္ျပားဖုိး ၀ယ္မယ္၊ သူဆီးယုိထုပ္ေပးၿပီးတာနဲ႔ မင္းက ယူၿပီး အသာ ထြက္သြား။ နည္းနည္းေ၀းတာနဲ႔ ေျပးေပေတာ့၊ ကုိးခန္းတုိက္နားက ျပြန္ေပၚမ်ာ ငါ့ကုိေစာင့္ေန။ မစားနဲ႔ဦးေနာ္ "
သူ႔ကုိ စိတ္မခ်၍ မွာရေသးသည္။
" မစားပါဘူးဗ်ာ" ဟု သူက ေဘာက္ဆတ္ဆတ္ေျပာ၏။

" ငါက ပုိက္ဆံရွာမေတြ႕ေသးသလုိလုိနဲ႔ ဟုိစမ္းဒီစမ္းလုပ္ေနၿပီးမွ ပုိက္ဆံေပးၿပီး လုိက္လာခဲ့မယ္၊ ၾကားလား "
" ၾကား ပါတယ္၊ သြား၀ယ္ပါ "
" လာေလကြာ "
" သြားပါ "
" လာပါဆုိမွ  တယ္ ... ဒီေကာင္ "
" သြားပါဆုိမွပဲ၊ လာေနတဲ့ဥစၥာ"
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေဒၚခ်စ္စုဆုိင္ေရွ႕သုိ႔ပင္ ရပ္လုိက္ၾကသည္။
" ဆိးယုိတစ္ျပားဖုိးေပးပါ "
ကၽြန္ေတာ္က အသံကုိ တတ္နုိင္သမွ် မွန္ေစရန္ သတိထားေျပာလုိက္သည္။

" တစ္ျပားဖုိးစီလားဟဲ့ "
" ေတာက္ ... မ်က္စိမႈန္ရတဲ့အထဲနားကေလးေသးသဗ်"
" မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ျပားဖုိးပဲ "
ေဒၚခ်စ္စု သည္ စကၠဴတစ္ရြက္အတြင္း ငွက္ေပ်ာဖက္ခင္းကာ သံဇလံုတြင္းမွ ဆီးယုိမ်ားကုိ လက္တုန္တုန္ ယင္ယင္ျဖင့္ ေကာ္ကည့္ေနသည္။ ဆီးယုိမွာ ထန္းလ်က္ရႊဲရႊဲျဖင့္ က်ိဳထားသည္မုိ႔ ခ်ိဳလွေပမည္။
ေဒၚခ်စ္စု ဆီးယုိထုပ္လွမ္းေပးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္က ညီေတာ္ေမာင္အား လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ သူသည္ ဆီးယုိထုပ္ ကုိ သြက္လက္စြာ လွမ္းယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔သြက္လက္မႈမွာ စခန္းမသိမ္းေသးဘဲ ခ်ာခနဲ လွည့္ကာ သြက္သြက္ႀကီး ထြက္သြားျပန္သည္။ ေဒၚခ်စ္စုက ပုိက္ဆံမေပးဘဲ ထြက္သြားသည္အထင္ ေၾကာင့္ ...
" ဟဲ့ ... ေကာင္ေလး၊ ဟဲ့ ... ေကာင္ေလး " ဟု ထလုိက္မတတ္ ေအာ္ေတာ့သည္။

ဤတြင္ အစီအစဥ္အားလံုး ပ်က္ရေတာ့၏။ ေဒၚခ်စ္စုေအာ္သံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထူပူသြားကာ ပုိက္ဆံ ကုိ ေဘာင္းဘီအိတ္တြင္းမွ ကပ်ာကယာႏိႈက္ၿပီးေနာက္ ဆီးယုိလင္ပန္းတြင္းသုိ႔ ေဒါက္ခနဲပစ္ခ်၍ တစ္ဟုန္တည္း လစ္ေတာ့သည္။ ေရွ႕က ေျပးႏွင့္ေသာ ညီေတာ္ေမာင္ကုိ အရိပ္အေယာင္မွ်မျမင္ရေသာ္လည္း သူ႔ေရွ႕က ေျပးသြားျခင္းမွာ လူအုပ္တြင္း ေခြးရူးတစ္ေကာင္စြတ္ေျပး သကဲ့သုိ႔ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားျခင္း၏ အေျခမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾက ေသာလူႀကီးလူလတ္မိန္းမတုိ႔၏ ပါးစပ္မွ အယုတၱ အနတၱ အသံမ်ားထြက္ေပၚသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႔ေျပးခ်က္ေၾကာင့္ ထသြားေသာ အဆဲဂယက္ မ်ား ၾကား၀ယ္ စြတ္လုိက္ျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း ဆဲဆုိေရရြတ္ျခင္း ဂယက္ မ်ား ထသြားျပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေျပးရင္းလႊားရင္း သတိရကာ ေနာက္မွလုိက္လာသူရွိခဲ့ေသာ္ မ်က္ျခည္ျပတ္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ေတာင္ဘက္ခ်ိဳးေသာ ဖက္တီးေမာင္ေမာင္တုိ႔ အိမ္လမ္းဆီ ခ်ိဳးခ်လုိက္သည္။ ခ်ိဳးၿပီးမွ ဤလမ္းမွာ ေမ်ာင္ႏွင့္ မည္းမည္းျဖစ္လ်က္ ျမဴနီစီပယ္ရံုအနီးက မန္က်ည္းပင္အုပ္စုႀကီးတြင္ တေစၦရွိသည္ဟု ၾကားဖူး သည့္အတြက္ ျပန္လွည့္ၿပီး နဂုိလမ္းေၾကာင္းကုိပင္ ေျခကုန္သုတ္ရျပန္သည္။ ေနာက္မွ တပ္ႏွင့္လုိက္သည္ ျဖစ္ေစ ညအခ်ိန္မေတာ္ လမ္းေမွာင္ေမွာင္တြင္ တေစၦကုိေတာ့ အေလးျပဳရေပမည္။
ေစ်းတန္းလမ္းမႀကီးေပၚ ေရာက္ေသာ္ ေနာက္မွ အသံဗလံမ်ားမၾကားရေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အေျပးေလွ်ာ့ကာ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္ ကုိးခန္းတုိက္ျပြန္ရွိရာသုိ႔ အေသာ့ကေလး ေျပးလာခဲ့ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ေသာ္ သူ႔ကုိ ျပြန္ေပၚ၌ ေတြ႕ရသည္။ သူလည္း ေရာက္သည္မွာ ၾကာေသးဟန္ မတူ၊ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴ၍ ေမာဆဲပင္ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္က ခရီးေရာက္မဆုက္ အေမာမေျဖႏုိင္ေသးဘဲ ...
" ဆီး ... ဆီး ... ဆီးယုိေရာ "
သူက ေမာသံအျပင္ ငုိသံပါႀကီးျဖင့္ " ကုန္ ... ကုန္ ... ကုန္ၿပီ" ဟူ၍ ျပန္ေျပာ၏။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ငယ္ထိပ္ေျမြ ကုိက္သကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္သြားၿပီး ...
" ဟင္ ... မင္း ... မင္း ... အားလံုးစားလုိက္တယ္ေပါ့ "
သူ႔အသံမွာ ရိႈက္သံပင္ ပါလာေခ်ၿပီ။
" အီး ... ဟီး ... ရႊတ္ ... ေမွာက္ကုန္ၿပီဗ်၊ အူး ... အူး "
ကၽြန္ေတာ့္ မွာ လဲက်မတတ္ အားေလ်ာ့သြားသည္။ သူ႔အေျခအေနကုိ ၾကည့္လုိက္ကာမွ ပုိ၍ပုိ၍ စိတ္မသက္ သာစရာေတြ႕ ရသည္။ သူ႔တစ္ကုိယ္လံုးတြင္ ရင္ဘတ္မွ ဗုိက္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဒူးေခါင္းအထိ အက်ႌ၊ ေဘာင္း ဘီမ်ား မွာ ဆီးယုိေမွာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထန္းလ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေပက်ံ၍ေနေတာ့သည္။ ဘယ္ေနရာလဲ ခဲ့မွန္းမသိေသာ ဒဏ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဒူးဆစ္တြင္ ေသြးရဲရဲျဖစ္ေန၏။
ကၽြန္ေတာ္မွာ ဘာလုပ္ရမည္ကုိပင္မသိေတာ့။ သူ႔ကုိပင္ အျပစ္တင္ကာ အိမ္သုိ႔ျပန္ခဲ့ရေတာ့သည္။ တစ္ေန႔လံုး အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစား အားထုတ္၍ လုပ္ႀကံယူခဲ့ရေသာ ေၾကးပုိက္ဆံတစ္ျပားမွာ အလဟႆျဖစ္ရေခ်ေတာ့ သည္။

အိမ္အျပန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စိတ္အချမေက်တုိင္း သူ႔ဇက္ပုိးကုိသာ တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္ အုပ္ရင္း ႀကိမ္းေမာင္း၍ ျပန္ခ့သည္။ သူကလည္း တဟီးဟီးငုိေတာ့သည္။ သူ႔ငုိသံမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ နားၾကားျပင္း ကပ္ေစသည့္အျပင္ သူ႔ပိန္ေညာင္ေညာင္ဇက္ပုိး၏ အေနာက္ဘက္မွ အခ်ိဳင့္ကေလးသည္ လက္၀ါးႏွင့္ ရုိက္လုိက္တုိင္း "ေျဖာင္း"ခနဲ "ေျဖာင္းခနဲ" ျမည္ကာ အုပ္သူအတြက္ အားတက္စရာေကာင္း လွသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းေရာက္သည္တြင္ အေျခအေနမွာ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္ ပုိဆုိးေနေၾကာင္း ေတြ႕ ရေတာ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မီးေရာင္တြင္ ေဒၚခ်စ္စု၏ ပ်ာေလာင္ပ်ာေလာင္ အမူအရာႏွင့္ ေညာင္စာစာအသံကုိ ၾကားရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေမ၏ ...
" ဟုတ္တယ္၊ ကၽြန္မလည္း မသိဘူး၊ တစ္ေန႔လံုး ဘာလုပ္ၾကတယ္မဆုိႏိုင္ဘူး၊ ဟင္းအုိးႀကီးလည္း မီးေတြ ထည့္သြားတာ တူးလုိ႔၊ လာစမ္းေပ့ေစ၊ သင္းတုိ႔ေတာ့လား" ဟူေသာ ပုဏၰက တုိက္သံကုိ စိတ္မခ်မ္းသာစြာ ၾကားၾကရေတာ့ သည္။
ထူးဆန္းေသာမီးခြက္ မွ ရရွိသည့္ ရတနာ၏ အက်ိဳးေပးကား တရြမ္းရြမ္းက်လာေသာ မန္က်ည္း ခက္    ေသးေသး ေအာက္ ၀ယ္ အမဲေျခာက္ဖုတ္သည့္ႏွယ္။
-------------------------------------
ၿပီးပါၿပီ
ေမာင္ေသာ္က (ျပန္လည္ဆန္းသစ္)
 ရယ္စရာမဂၢဇင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂

.

1 comment:

Anonymous said...

မိုက္စ္...


ၾကိဳက္တယ္..အမ
ဒီလိုစာေကာင္းေတြ အမတင္မွပဲ ဖတ္ျဖစ္တယ္။

ေက်းဇူး


ညီမ