Tuesday, October 2, 2012

ၾကဴးနစ္ ၏ ကြန္ဒိုႂကြက္

ကြန္ဒိုႂကြက္

ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ မူလ ဇစ္ျမစ္ လက္ရင္းတာ၀န္ရွိသူမွာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ပဲျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္ တရားခံ ကၽြန္ေတာ္၊ အဓိက ဗီလိန္ ကၽြန္ေတာ္ အမႈရွာသူၿဂိဳဟ္ေကာင္ ကၽြန္ေတာ္ဟု ေျပာလုိက ေျပာၾကပါ။ ကုိယ့္အျပစ္ကုိ ယ္မေရွာင္လဲႊ၊ မတိမ္းဖယ္လုိေတာ့၊ ထမင္းပူလာ လွ်ာမလဲြလုိေတာ့ပါ။ မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာက ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ထုိဗီဒီယုိေခြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြ၀ယ္ယူလာခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ရုပ္ရွင္အႏုပညာသမားတစ္စု ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၾကေသာ ေဆးသိပၸံ နယ္ပယ္ေနာက္ခံ လွ်ို႕၀ွက္သည္းဖုိဇာတ္လမ္းစီဒီေခြျဖစ္ပါသည္။ စီဒီေခြေရာင္း ခ်သူ ဆုိင္ရွင္ တရုတ္ႀကီးက " မိသားစုေဖ်ာ္ေျဖ ေရးဇာတ္လမ္း"ဟု အာမခံခ်က္ေပးခဲ့သည္။ စီးဒီေခြေပၚ မွ ကဒ္ထူကာဘာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း သည္။ ဓာတ္ခဲြခန္း၀တ္စံု၀တ္ လူထြားႀကီး တစ္ဦးက လက္ဆဲြေသတၱာ တစ္လံုးကုိ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ ကုိင္ထားၿပီး ညာလက္ထဲ မွာေတာ့ ေသြးေတြစက္စက္က်ေနၾကသည့္ ရဲတင္းႀကီးတစ္လက္ဆဲြကုိင္ထား သည္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေၾကာ္ျငာ ပဲ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ မ်ားရာစုျဖစ္ၾကေသာ လူၿပိန္း အုပ္စုႀကီး ထဲမွ မထင္မရွားလူၿပိန္းတစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူၿပိန္းျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၁၀ ထပ္ျမင့္ေသာ ကြန္ဒုိအခန္းတဲြတုိက္အိမ္ႀကီးတစ္လံုးမွ အ႒မေျမာက္ အခန္းတစ္ခန္း မွာ ေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ရွိသည္။ သမီးႀကီးက အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး သားငယ္က ၅ ႏွစ္သား အရြယ္ျဖစ္ သည္။ ယခုအျဖစ္အပ်က္ထဲမွာ သားငယ္ ဒီဒီကလည္း ပဓာနဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေနထုိင္ ၾကေသာ သက္တမ္းႏု သစ္လြင္ေတာက္ပ လွသည့္ ဤ " ကြန္ဒုိ " condominium တုိက္ခန္းတဲြ ဧရာမ အေဆာက္အအံုႀကီး ကလည္း ယခု အျဖစ္အပ်က္ထဲမွာ ဇာတ္ပုိ႔တစ္ ေနရာက ပါ၀င္ေနျပန္သည္။ ဤ "ကြန္ဒုိ " ဇာတ္ပုိ႔ႀကီး ၏ အေရးပါေသာ ၀ိေသသအခ်ိဳ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေျပျပ ရဦးမည္။

ကြန္ဒုိရွိ တုိက္ခန္းအသီးသီးကုိ လူပုဂၢဳိလ္အသီးသီးက ပုိင္ဆုိင္ထားၾကေသာ္လည္း ကြန္ဒုိ၏ စည္းကမ္း ပဋိညာဥ္မ်ား ကုိ တိတိက်က် လုိက္နာၾကရသည္။ အေရးတႀကီး လုိက္နာရေသာ စည္းကမ္းတစ္ခုမွာ အမိႈက္ သရုိက္ႏွင့္ စားႂကြင္းစားက်န္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားမွာ ထည့္သြင္းထားၾကရၿပီး သတ္မွတ္ ထားေသာအခ်ိန္တြင္ အမိႈက္သိမ္းကားရွိအမိႈက္ခန္းထဲသုိ႔ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ဒုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြေရး ဘုတ္အဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးသည္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကုိအခ်ိန္ မေရြးၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခြင့္ရွိၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈတစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ရွိသူအခန္းရွင္ကုိ ဒဏ္ရုိက္ခြင့္ရွိသည္။ ဒဏ္ရုိက္ခြင့္ မ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စီးမီးေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္း လည္းပါ၀င္ပါသည္။

" လူတစ္ေယာက္ က်န္းမာေရး ႀကံ့ခုိင္ေတာင့္တင္းဖုိ႔ တစ္ကုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈက အဓိကက်သလုိ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ကြန္ဒုိ အိမ္ရာႀကီးရဲ႕ လွပတင့္တယ္မႈအပါအ၀င္ ကြန္ဒုိအိမ္ရာႀကီးမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ဂုဏသေရရွိ လူႀကီးမင္း မိသားစုအားလံုးရဲ႕ ေနထုိင္မႈစတုိင္မွာလည္းပဲ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈဟာ ပဓာနျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ အားလံုး သေဘာေပါက္ၾကမွာပါခင္ဗ်ာ။
ဘုတ္အဖဲြ႕၀င္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ဆက္ေျပာျပန္သည္။ " က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ကြန္ဒုိဟာ အမ်ားအတုယူစရာ စံျပ ကြန္ဒုိျဖစ္ေစ ရမယ္။ စံျပကြန္ဒုိျဖစ္ဖုိ႔ လူေတြကလည္း စံျပျဖစ္ၾကရမွာေပါ့။ က်ဳပ္ေျပာလုိတာက သန္႔ရွင္းမွ က်န္းမာ မယ္။ က်န္းမာမွ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာမယ္။ က်န္းမာမွ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ၊ ေရာဂါဘယေတြ မက်ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မႈ။ အစစ အရာရာ က်န္းမာေရး သတိရွိၾက ဖုိ႔ ဒီေနရာကေန က်ဳပ္ ေလးေလးနက္နက္ ႏိႈးေဆာ္လုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား"
သူက ေယဘုယ် သေဘာမ်ိဳး ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အေသးစိတ္ တိတိက်က် နားလည္ လုိက္ၾက ပါသည္။

ကြန္ဒုိ ၏ အခားစည္းကမ္းတစ္ခ်က္မွာ အိမ္ေမြးတိရစၦန္မ်ား (ေခြး၊ ေၾကာင္စသည္မ်ား)ကုိ မိမိတုိ႔ ုိက္ခန္းတြင္း၌ သာ သြားလာေနထုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ အျပင္သုိ႔ ေခၚထုတ္လာလွ်င္ စနစ္တက် ခ်ည္ေႏွာင္ ထိန္းကြပ္ ထားၾကဖုိ႔ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ တိရစၦာန္က ဒာတ္ေလွခါး၌ျဖစ္ေစ၊ ႐ုိးရုိးေလွခါး၌ျဖစ္ေစ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပါက မိမိဘာသာ သန္႔စင္ရွင္းလင္းေပးရန္ လုိက္နာရသည္။ မလုိက္နာပါက ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္မည္။
ဤသုိ႔ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းေၾကာင့္ ကြန္ဒုိမွာ ေနသူမ်ားထဲတြင္ ေခြး၊ ေၾကာင္ ေမြးျဖဴသူ အလြန္ နည္းပါး သလားေတာ့မသိပါ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ တန္ဖုိးႀကီး " တယ္ရီယာ" ေခြးကေလးမ်ား"၊ " စိန္ဘားနတ္" အမဲလုိက္ေခြး မ်ား၊ "ဒုိဘာမင္" ေခြးသမင္မ်ား ေမြးျမဴထားၾကသည္။ ထုိေခြးမ်ားကုိ တုိက္ခန္းအျပင္အပ ၌ ေတြ႕ရခဲပါသည္။ ေၾကာင္ေမြးသူ အေရအတြက္က ေခြးေမြးသူထက္ အဆမ်ားစြာပုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေၾကာင္ မ်ား ကုိလည္း ေခြးမ်ားနည္းသူ တုိက္ခန္းအျပင္မွာ ေတြ႕ရဖုိ႔ ခဲယဥ္းလွပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ဒုိမွာ ေမြးဖြားလာခဲ့ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏သားငယ္ "ဒီဒီ"သည္ အသက္ ၅ ႏွစ္ ထဲ ၀င္သည္အထိ "ႂကြက္" ဆုိေသာ သတၱ၀ါကုိ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားျပင္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ထဲက လဲြ၍ ျပင္ပ တြင္ ပကတိအတုိင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ မေတြ႕မျမင္ဖူးခဲ့ေပ။ ႂကြက္သည္ လူႏွင့္ အနီးစပ္ ဆံုး ႏုိ႔တုိက္ သတၱ၀ါမ်ားထဲတြင္ လူကုိ ဒုကၡ၊ အႏၱရာယ္အေပးဆံုး ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေကာင္းဆံုး မိစၦာတိရစၦာန္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သူ႔ခမ်ာ မသိႏုိင္ရွာေပ။

ႂကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဒီဒီက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းစပ္စုျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိခဲ့ေပ။
ကၽြန္ေတာ္ ၀ယ္ယူလာခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္အႏုပညာဗီဒီယုိအေခြ ၾကည့္ရေတာ့မွပင္ ဒီဒီ၏ စိတ္အာရံု သည္ ႂကြက္သတၱ၀ါ ဆီသုိ႔ စုၿပံဳစူးစုိက္သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ရယ္ေတာ့မသိ။
ဗီဒီယုိ ဇာတ္လမ္း ထဲက ႂကြက္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အနီးမွာ ေတြ႕ေန ျမင္ေနက်အိမ္ႂကြက္ေတြ မဟုတ္ၾက။ ေတာႂကြက္ေတြ ဘ၀မွ အိမ္ႂကြက္ေတြဘ၀သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာၾကေသာ Rat  ေခၚႂကြက္မည္း ၊ ႂကြက္ညိဳေတြ မဟုတ္ၾက၊ အလြန္ ရွားေတာင့္ရွားပါး တကူးတကန္႔ သီးသန္႔ေမြးျမဴ သားေဖာက္ေပး ရ သည့္ ႂကြက္ျဖဴကေလးေတြျဖစ္ၾကသည္။ စမ္းသပ္ခန္းႂကြက္ Laboratory Rat ဟု လည္းေခၚၾက သည္။ ခ်စ္စရာ့ႂကြက္ျဖဴေလး မ်ားေပတကား။

ဗီဒီယုိဇာတ္လမ္းျပကြက္မ်ားထဲတြင္ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ စိတၱဇဆရာ၀န္ႀကီး သည္ ေဆးသိပၸံ စမ္းသပ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရာ ၌ ႂကြက္၀မ္းျဖဴကေလးမ်ားကုိ အသံုးခ်ပံုကုိ အေသးစိတ္တင္ဆက္ထားသည္။ ထုိႂကြက္ျဖဴေတြ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဇနီးေမင္ႏွံေခါင္းကုိက္စရာ ႀကံဳလာၾကရေတာ့သည္။ "ေဘေဘ အဲဒါ ဘာအေကာင္ လဲ" ဟု ဗီဒီယုိဇာတ္လမ္းထဲမွ ႂကြက္ျဖဴကေလးေတြကုိ ၾကည့္ရင္း ဒီဒီက ေမးလုိက္သည္။
" ႂကြက္ လုိ႔ ေခၚတယ္ သားရဲ႕ "
ကၽြန္ေတာ္က ေျဖသည္။ ထုိ အခ်ိန္ထိ သားကေလးဒီဒီမွာ က်ေရာက္စဲြကပ္ေတာ့မည္ ဥပါဒါန္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ မည္သုိ႔မွ် မရိပ္စားမိႏုိင္ၾကေသး။

ဆရာ၀န္သည္ ႂကြက္ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ကုိ မွန္ေလွာင္အိမ္ထဲမွ အသာကေလးဖမ္းယူၿပီး အ၀က်ယ္ ပုလင္းျဖဴျဖဴ ရွည္ရွည္ တစ္လံုးထဲသုိ႔ အသာအယာ ထည့္သြင္းလုိက္၏။ ႂကြက္ျဖဴကေလးသည္ ပုလင္း၏ အတြင္းနံရံ ကုိ ကုပ္တြယ္တက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ မေအာင္ျမင္ပါ။
" ေဘေဘ သားကုိ အဲဒီလုိမ်ိဳး ႂကြက္ကေလး ၀ယ္ေပး "ဟု ဒီဒီက ဖန္သားျပင္ထဲမွ ႂကြက္ျဖဴကေလးကုိ လက္ည်ိဳး ထုိးကာ သူ႔၀သီအတုိင္း ခၽြဲႏဲြ႕သံကေလးျဖင့္ ေတာင္းဆုိသည္။ ဒီဒီ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က အလုိလုိ အလြယ္တကူ လုိက္ေလ်ာခ်င္စိတ္ ႏုိးၾကားလာတတ္၏။

" ေအးေအး ၀ယ္ေပးမယ္ " ဟု ကၽြန္ေတာ္က ဗီဒီယုိဇာတ္လမ္းဆီမွ အာရံုမလြင့္ပါးေအာင္ ခပ္တုိတုိ၊ ခပ္တုိးတုိး ပဲေျပာသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ဇနီးျဖစ္သူက ကၽြန္ေတာ့္လုိ အညွာမလြယ္တတ္။
" အဲဒီႂကြက္က ၀ယ္လုိ႔မရဘူး သားရဲ႕၊ ၿပီးေတာ့ ေမေမတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာလည္း မရွိဘူး။ ဒါက ႏုိင္ငံျခား ဗီဒီယုိေလးႂကြက္ျဖဴေတြက ႏုိင္ငံျခားမွာပဲ ေနၾကထာ။ ဒါက ႏုိင္ငံျခားမွာ လူေတြက အသားျဖဴၾကသလုိ ၾကြက္ေတြ ကလည္း အသားျဖဴၾကတာေပါ့ သားရဲ႕ "
ၾကြက္ျဖဴ ကေလး လုိခ်င္တယ္ ၀ယ္ေပးေပါ့။
ဒီဒီ ငုိသံပါလာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿပိဳင္တူပင့္သက္ရိႈက္မိၾကသည္။

ဒီဒီ(ေခၚ) ေမာင္တက္ေန၀န္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိဘႏွစ္ပါး၏ အသက္ဗူးပမာျဖစ္သည္။ "သားေရႊဥ၊ မ်က္ရႈ ေၾကးမံု" ဆုိေသာ အလကၤာစကားလံုးမ်ားသည္ ဒီဒီအတြက္ တည္ရွိေနၾကသည္သုိ႔ ထင္ရပါသည္။ ဒီဒီ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမာင္ႏွံႀကီးလွစြာေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ား၊ စိတ္ေသာကမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရပါသည္။ ဇနီးျဖစ္သူမွာ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္ၾကားမွ ဒီဒီ့ကုိ ဗုိက္ ခဲြ၍ ေမြးထုတ္ခဲ႕ ရၿပီးေနာက္ အရြယ္မတုိင္ေသးပါပဲ သားေၾကာျဖတ္လုိက္ရ၏။ ဒီဒီသည္ လူစဥ္မမီလွဘဲ ခ်ဴခ်ဴ ခ်ာခ်ာႏွင့္ပင္ ႀကီးျပင္းလာရင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်န္းမာႀကံ့ခုိင္လာခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ၌ ေခါင္းမာ အတၱႀကီးေသာ ကေလးဆုိးတစ္ေယာက္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဤသည္ပင္လည္း ဒီဒီ့ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အသက္ဗူး ပမာ မွတ္ယူလာေစရေသာ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနမလားမသိ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဒီဒီ၏ က်န္းမာေရး ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္သြားမွာ အစုိးရိမ္အလုိလုိက္၍ အမုိက္ေစာ္ကား မွသာ ေစာ္ကားၾကေပေရာ့။ ဒီဒီ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာစြာ ရွင္သန္ဖုိ႔သာ လုိရင္းဟု ခံယူလုိက္ၾက၏။

" ကဲ မငုိနဲ႔ကြာ၊ ငါ ၾကက္ျဖဴကေလး၀ယ္ေပးမယ္၊ မင္းငုိရင္ေတာ့ ၀ယ္မေပးဘူး။ ဘယ္လုိလဲ မင္းအငုိတိတ္ မလား" ဒီဒီ အငုိတိတ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ စည္းရံုးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ဒီဒီ့ကုိ  ယာယီစည္းရံုးထိန္းသိမ္းလုိက္ရသည္မွာ လြယ္ကူသေလာက္၊ သူ၏ ဇြတ္တရြတ္အလုိဆႏၵကုိ ျဖည့္ ဆည္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရသည့္ အလုပ္ကေတာ့ လြယ္လင့္တကူမရွိလွ၊ "ပူး"ဟုလည္း ေခၚၾကေသာ ၾကြက္ ျဖဴကေလးမ်ားသည္ ရွားပါးမ်ိဳးႏြယ္၀င္၊ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ိဳးစိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိႂကြက္ျဖဴ ကေလးမ်ားကုိ ေဆးသိပၸံဆုိင္ရာ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားမွာ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အိမ္ႂကြက္ေခၚ ႂကြက္ညိဳ၊ ႂကြက္မည္း ေတြလုိ ေနရာတကာမွာ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္။ ႂကြက္ျဖဴကေလးမ်ားသည္ ႂကြက္မည္းေတြမွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ္လည္း ႂကြက္မည္းေတြႏွင့္ စရုိက္မတူ။ အတူလည္း ေနထုိင္ျခင္း မျပဳတတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ႂကြက္မည္းေတြလုိ အစာႏွင့္မွ်ား၍ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးျခင္းလည္းမျပဳႏုိင္။ သူတုိ႔ကုိ သီးသန္႔ေနရာ မွာ သီးသန္႔ေမြးျမဴသားေဖာက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွာမွ ရွားေသာ ေဆးသိပၸံ ပညာ နယ္ပယ္အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အထက္တန္းစား ၾကြက္မ်ိဳး ဟုပင္ ေခၚႏုိင္ ပါလိမ့္မည္။

" သူငယ္ခ်င္း လုိခ်င္တဲ့ ႂကြက္ျဖဴကေလးေတြကုိ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္းဘက္က အိမ္ေမြး တိရစၦာန္အ ေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အႀကံျပဳသျဖင့္ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ရပ္ကြက္ဘက္ရွိ Pet-Shop ဟုလူသိမ်ားေသာ တိရစၦာန္ေက်းငွက္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ဆီသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေျပး အလႊား သြားေရာက္ခဲ့သည္။
" ခုတေလာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အဲဒီၾကြက္ျဖဴကေလးေတြ ေရာင္းစရာျပတ္ေနတယ္ မိတ္ေဆြ၊ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔၊ ရွစ္မုိင္ဘက္က အင္ဂလုိအင္ဒီးယန္းမႀကီး အန္တီေမစီ့ဆီမွာေတာ့ ၾကြက္ျဖဴေတြ အုပ္လုိက္ေမြးထားတာ။ သူက ၾကြက္ျဖဴေတြနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ေနတာ။ သူ႔ဆီကုိ သြားပါ။ ေဟာဒီမွာ လိပ္စာ "
ရွစ္မုိင္ဘက္သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အူရားဖားရား ေျပးရျပန္သည္။ ေျပးရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ အင္ဂလုိအင္ဒီယန္းအဘြားႀကီး အန္တီေမ့စီထံမွာ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ဖုိ႔ က်န္းမာ၀ၿဖိဳးသည့္ ၾကြက္ျဖဴကေလးေတြ ရွိေနၾကသည္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အေကာင္ အရြယ္အစားႏွင့္ မမွ်ေအာင္ ျမင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သားကေလးဒီဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္လ၀င္ေငြအျပဳတ္ခံရဲပါသည္။

" မင္းက ဆရာ၀န္လား " ဟု အဘြားႀကီးကေမးသည္။
" မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား၊ ကားပစၥည္းပဲြစားပါ "
" ေအာ ... "
သံႏွင့္ သံမဏိအပါအ၀င္ သတၱဳမ်ိဳးစံုႏွင့္သာ ပတ္သက္သူက ၾကြက္ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ကုိ အငမ္းမရ ပံုစံျဖင့္ ၀ယ္ယူေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ အဘြားႀကီး နားလည္သေဘာေပါက္ပံုမရပါ။
" ကၽြန္ေတာ့္ သားကေလးအတြက္ ေမြ႕ေန႔လက္ေဆာင္ပါ ခင္ဗ်ာ "
" အုိး ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ အရမ္းဂရုစုိက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္ေနာ၊ ပုိးေမြးသလုိ ေမြးရတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ မင္း ၾကားဖူး မွာပါ "
အဘြားႀကီး က ေကၽြးေမြးျပဳစုနည္းမ်ား ေရာဂါကာကြယ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပသည္။ ၾကြက္ျဖဴ ကေလး ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လုိအပ္လွ်င္ သူ႔ထံဖုန္းဆက္အႀကံေတာင္းရန္လည္း သတိေပးသည္။ မေပၚလြင္ မထင္ရွားေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းရွင္ မိန္းမႀကီးတစ္ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုေနရပါ သည္။ ေဆးသိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕သည္ အန္တီေမစီ၏ ၾကြက္ျဖဴကေလးမ်ားကုိ "ၾကားခံ" ျပဳ၍ လူသားတုိ႔အတြက္ ထက္ျမက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆး၀ါးေတြ စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည္။ ထုိေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ လူသားတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေနၾကသည္။ ဘာသာေရးအယူသီးသမားအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘယ္လုိ ထင္ၾကမည္မသိပါ။

မွန္အၾကည္ ေလွာင္အိမ္ကေလးကုိပုိက္၍ အိမ္ထဲသုိ႔ ၀င္လာေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေတြ႕ၾကသည္ႏွင့္ ဇနီးႏွင့္ ဒီဒီတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ေျပးလာၾကသည္။ ရတနာ သုိက္ ေရႊပံုေငြပံုႀကီး ကုိ ေတြ႕ေသာ ေလာဘသား ပင္လယ္ဓားျပ မ်ား၏ ျမဴးတူးရႊင္ပ်ဟန္မ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္သည္။
" ေဟး သားသား လုိခ်င္တာ ရၿပီေဟ့" ဟု ဇနီးက ဟစ္ေၾကြးသလုိ၊ ဒီဒီကလည္း " ၾကြက္ျဖဴကေလး ၾကြက္ျဖဴကေလး" ဟုခုန္ေပါက္ေအာ္ဟစ္ေနသည္။ ေလွာင္အိမ္ထဲမွ မ်က္လံုးနီနီႏွင့္ ၾကြက္ျဖဴ ကေလးကမူ ကမၻာ သစ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္စုိးရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနဟန္မ်ိဳးျဖင့္ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းကေလး ၿငိမ္သက္ေနသည္။
" သူ႔နာမည္ မီကီတဲ့၊ မီကီလုိ႔ေခၚေနာ္ သား"

ကၽြန္ေတာ္ က ႏုိ႔ႏွစ္လုိျဖဴဆြတ္ေသာ (ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္) Milky ဟု ကင္ပြန္းတပ္လုိက္ပါသည္။ ကန္႔ကြက္မည့္္သူ မရွိပါ။ သူတုိ႔မွာ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည္မ်ား ကုိ စဥ္းစားေတြးေတာခ်ိန္ မရေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူး ၀မ္းသာလံုးဆုိ႔ေနၾကပံုရပါသည္။
" မီကီ ... မီကီ ... ေဟ့ မီကီ "ဟု ဒီဒီက မွန္ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ၀ပ္ေနေသာ ၾကြက္ျဖဴကေလးအနီးသုိ႔ မ်က္ႏွာကုိ တုိး ကပ္ကာ တယုတယ ၾကင္နာသံကေလးျဖင့္ ေခၚေနသည္။ ၾကြက္ျဖဴကေလးက ေလွာင္အိမ္ ထဲမွာ ဟုိေျပး သည္ေျပးေရြ႕လ်ားေနေသာ အခါ ဒီဒီ သေဘာက်သည္။

ကၽြန္ေတာ္ က ဇနီးကုိ မီကီ အတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား ေကၽြးေမြးသုတ္သင္နည္းမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ျပန္ လည္ပုိ႔ခ်ေန ပါသည္။ ဇနီးကလည္း စိတ္၀င္တစား မွတ္သားေနပါသည္။
" ေလွာင္အိမ္ ထဲမွာေနရေတာ့ သူအေညာင္းမိၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ပါ့မလား" ဟု ဇနီးက စုိးရိမ္သံသဲ့သဲ့ႏွင္႕ ဆုိသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပရပါသည္။
" ဒီႂကြက္မ်ိဳးက သုေတသန ႂကြက္မ်ိဳးဆုိေတာ့ တျခားႂကြက္ေတြလုိ ဂ်ေလဘီ မဟုတ္ဘူး ကြ၊ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာပဲထားထား။ ေသတၱာထဲမွာပဲထားထား ေအးေအးေဆးေဆး ေနတတ္ၾကတယ္။ အဲဒါ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာ၀ပဲ၊ လူနဲ႔လည္း တရင္းတႏွီးယဥ္ပါးၿပီးေနတတ္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိေခၚမလဲ။ ၾကြက္ ယဥ္ ကေလးေတြ လုိ႔ ေခၚရမယ္ထင္ပါရဲ႕။

" ဘယ္တိရစၦာန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ထားတာမ်ိဳးကုိ ကၽြန္မ သိပ္ၿပီးသေဘာမက်ဘူး၊ သူ႔ သဘာ၀အတုိင္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေနတာပဲႀကိဳက္တယ္။ တိရစၦာန္ရံုမွာ ေတြ႕ရတဲ့ က်ားႀကီး တစ္ေကာင္ ေလွာင္အိမ္ထဲေရာက္ေနေတာ့ သနားစရာအေကာင္ႀကီးလုိ႔ ထင္ရတယ္ "
ကၽြန္ေတာ္ မရယ္ခ်င္ဘဲ ရယ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးသည္ ေခတ္ပညာတတ္၊ ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေလာကီစည္းစိမ္အရသာမက္ေမာေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္တုိင္ သူေတာ္စင္ေလာကီ တစ္ေယာက္ လုိ ေတြးေတာခံစားေနပံုရပါသည္။

" ဒီမယ္ကြာ၊ အားလံုး ေလွာင္အိမ္ထဲ ေရာက္ေနၾကတာပါပဲ။ ငါတုိ႔လည္း ကြန္ဒုိ ဆုိတဲ့ ေလွာင္အိမ္ႀကီးထဲ ေရာက္ေနၾကတယ္။ အဲဒီ ကြန္ဒုိ ကေရာ လြတ္လပ္လုိ႔လား။ မဟာ ရန္ကုန္ ေလွာင္အိမ္ႀကီးထဲမွာ ပိတ္မိေန တယ္။ အုိ ... ကြာငါတုိ႔ တစ္ကမၻာလံုး ေနစၾကာ၀ဠာထဲမွာ အက်ဥ္းက်ေန တာပဲ။ ကဲ မင္းဘာေျပာဦးမလဲ " ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလုိက္သည့္အခါ ဇနီးသည္ သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သလုိ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာ ပါေတာ့သည္။

ဒီဒီ့ အလုိဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကည္ႏူးေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထူးျခား သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔၏ သမီးႀကီးက "မီကီ"ကုိ စိတ္မ၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကြက္ျဖဴကေလးမွာ သမီးႀကီး အတြက္ အထူးအဆန္း မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ထင္ရသည္။ ေကာင္းပါသည္။ ဒီဒီကလည္း ၾကြက္ျဖဴကေလးကုိ သူ တစ္ဦးတည္း ပုိင္ ျဖစ္လုိဟန္ရွိသည္။ မီကီ၏ ေလွာင္အိမ္အနီးမွာ သူက ရဲမက္ႀကီးတစ္ဦးလုိ ခပ္တည္တည္ ႀကီး ေစာင့္ေနတတ္ သည္။ ေလွာင္အိမ္နားသုိ႔ ဘယ္သူကပင္ လာျခင္းကုိမွ် သူ မႀကိဳက္ေခ်။ ညဘက္ တြင္ ႂကြက္ေလွာင္အိမ္ကေလးကုိ ဒီဒီ၏ အိပ္ရာအနီးသုိ႔ ေရႊ႕ထားေပးရပါေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ မိဘမ်ား၏ အျမင္ကေတာ့ မၾကာမီ ဒီဒီသည္ မီကီအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္ မည္ဟု ျဖစ္သည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ဂ႐ုလည္းစုိက္ရ၊ ကရိကထလည္းလည္းမ်ားေသာ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္တစ္ေကာင္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေၾကာင့္ၾကမစုိက္ခ်င္ၾကပါ။ မလုိလားအပ္ေသာ မုိးမႊားေတြ ခုိကပ္ မေနႏုိင္ေအာင္ အထူးစီစဥ္ထားသည့္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းတြင္ ၾကြက္ျဖဴတစ္ေကာင္ေမြးထားရ သည္မွာ သြားကုိ အထူးဂရုစုိက္သူ တစ္ဦးအသားဟင္းစားရင္း သြားၾကားညပ္သလုိ ခုိ႔လုိ႔ ခုလုခံစားရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သားလွေရႊေသြး ႏွလံုးေအးျမရႊင္ပ်ၾကည္လင္ေနျခင္းကုိၾကည့္၍ တစ္ဘက္ကေန ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေမာင္ႏွံ စိတ္ခ်မ္းသာခြင့္ ရခဲ့ၾကပါသည္။

ၾကြက္ျဖဴမ်ားသည္ ၾကြက္မည္းေတြႏွင့္ ဗီဇစရုိက္ခ်င္းမ်ားစြာကဲြျပားသည္။ ၾကြက္မည္းေတြက ဣေ႖ၵမရ၊ လႈပ္လႈပ္ ရြရြေနတတ္ၾက၏။ ၾကြက္ျဖဴေတြက လႈပ္လႈပ္ရွားရွားရွိေနတတ္ၾကသည့္တုိင္ သိမ္ေမြ႕ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ၾကြက္ျဖဴေတြကုိ အလွေမြးျမဴၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မီကီ့ကုိ ေရာင္းခ်လုိက္ေသာ အင္ဂလုိအင္ဒီးယန္းအဘြားႀကီး အန္တီေမစီ၏ မွာၾကားလမ္းညႊတ္ခ်က္အတုိင္း ၃/၄ ရက္ၾကာေသာအခါ မီကီ၏ ေလွာင္အိမ္တံခါးကုိဟ၍ အစာပန္းကန္ကုိ တံခါးအဟနားမွာ ခ်ေပးလုိက္ ပါသည္။ မီကီက တံခါးအဟကေလးမွ ေခါင္းကေလးျပဴ၍ အစာစားသည္။ ေနာက္ ၃/၄ ရက္ၾကာေတာ့ တံခါးကုိ အျပည့္ ဖြင့္ေပးကာ အစာပန္းကန္ကုိ ေလွာင္အိမ္ႏွင့္ တစ္ေပအကြာမွာ ခ်ေပးသည္။ မီကီသည္ ေလွာင္အိမ္ထဲမွ မရဲတရဲထြက္လာၿပီး အစာစားသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေကာက္ကုိင္ၿပီး ညင္သာစြာ ပြတ္သပ္ေပးျခင္းကုိလည္း ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္သက္ ကေလးေန၍ တံု႔ျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ၌မူကား မီကီသည္ ဒီဒီ၏ လက္ေမာင္းမ်ားၾကား မွာ ေပြ႕ပုိက္ထားျခင္းကုိပင္ သိမ္ေမြ႕ေအးေ်ဆးစြာ ခံယူလာႏုိင္သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒီဒီက အခန္းနီးခ်င္းကစားေဖာ္ကေလးမ်ားကုိ ေခၚယူ၍ သူ၏မီကီကုိ ျပသသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူ႔ကုိ မွ် ကုိင္တြယ္ထိေတြ႕ခြင့္မေပး။
" မီကီ့ကုိ ဘယ္သူမွ် ကုိင္လုိ႔မရဘူးကြလ ဟု ဒီဒီက ၾကြား၀ါေမာက္မာသံျဖင့္ ေၾကညာသည္။
" မင္းၾကြက္ျဖဴကေလး ကုိ တစ္ခါကုိင္ရင္ ပုိက္ဆံတစ္ေထာင္ေပးမယ္ကြာ" ဟု ဒီဒီႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကစားေဖာ္တစ္ဦး က ဆုိသည္။ ထုိကေလး၏မိဘမ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
" မင္း ပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္ေပး ေပး မီကီ့ကုိ မကုိင္ရဘူး" ဟု ဒီဒီက မာနရွင္ လူႀကီး တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာ ထားျဖင့္ ေျပာသည္။ မွန္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ မီကီ့ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိင္လွ်င္ေတာင္ ဒီဒီက မလုိလား ခြင့္မျပဳေတာ့ ပါ။

ၾကြက္ျဖဴကေလးမီကီ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ၾက ရေသာ ျပႆနာေတြ အနက္ ေခါင္းရႈပ္ရင္က်ပ္စရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ဒီဒီ့ကုိ မူႀကိဳေက်ာင္းသုိ႔ ပုိပေရး၊ မပုိ႔ေရး အခက္အခဲျဖစ္သည္။ ဒီဒီက မီကီ မပါဘဲ ေက်ာင္းသုိ႔မသြားဟု ျပတ္သားစြာ အေရးဆုိသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းကလည္း ၾကြက္ျဖဴ က ေလးတစ္ေကာင္ ပါရွိေသာ မွန္ေလွာင္အိမ္ကေလးကုိ ကေလးေတြၾကားမွာ ထားခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္။
သည္ေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းႏွင့္သာ ေျဖရွင္းရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အိမ္မွာ လာေရာက္ စာသင္ေပးႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာမ တစ္ေယာက္ကုိ ရွာေဖြၾကရသည္။ ဆရာမ တစ္ေယာက္ မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး ကေလးခ်စ္တတ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကြက္ကုိေတာ့ မခ်စ္ တတ္။ မခ်စ္တတ္ရံု သာမက ၾကြက္ဆုိလွ်င္ ျဖဴျဖဴမည္းမည္း အသည္းတုန္ေအာင္ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သူ ျဖစ္ေနရွာေလ၏။ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းျဖစ္ၿပီး ကာမွ ဒီဒီ့အတြက္ ဆရာမတစ္ဦးကုိ အခေၾကးေငြ ႀကီးစြာေပး၍ ငွားရမ္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

" ကၽြန္မကေတာ့ ၾကြက္မေျပာနဲ႔၊ က်ားလည္း မေၾကာက္ဘူးရွင့္၊ ပရိေယသန ၀မ္းစာေရးအတြက္ သမၼာအာဇီ၀ နည္းနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ဆုိရင္ ငရဲျပည္ေတာင္ သြားဖုိ႔ ၀န္မေလးဘူး" ဟု ထုိဆရာမက ရယ္ရႊန္းျပက္ရႊန္း ပင္ ေျပာလုိက္ပါေသးသည္။ ထုိဆရာမသည္ သားသမီးသံုးေယာက္၏ မိခင္ျဖစ္၍ ဒီဒီ့အေပၚမွာလည္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံသယကင္းစြာ ယံုၾကည္သည္။ ေျပာစရာမွာ ထုိဆရာမကုိယ္တုိင္ "ၾကြက္ျဖဴခ်စ္သူ" တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဒီဒီကလည္း သူ႔ဆရာမကုိ မီတီအား ကုိင္တြယ္ ယုယခြင့္ေပး ပါသည္။
အားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားၿပီျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးေပါ့ပါးလန္းဆန္းသြားၾကသည္။ ဒီဒီ လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သင္ယူသည္။ ဆရာမကလည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ သင္ၾကားေပး သည္။ မီကီ ကလည္း ေလွာင္အိမ္အနီးက ဧည့္ခန္းထဲမွာ လွည့္ပတ္သြားလာရင္း သူ႔ကုိ ဒီဒီက ေပြ႕ခ်ီမည့္ အခ်ိန္ ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဟန္ရွိသည္။ မီကီသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၀ၿဖိဳးႀကီးထြားလာကာ မ်က္လံုးနီနီေတြက ပုိမုိေတာက္ပ လာၾကပံုရသည္။

ဤသုိ႔ႏွင့္ပင္ တစ္ညမွာ မီကီေလွ်ာက္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လင္မယား ေဒါင္းေတာက္ေအာင္ ရွာေဖြၾက သည္။ ဒီဒီ က တက္မတတ္၊ ခ်က္မတတ္ လူးလွိမ့္ငုိေၾကြးသည္။ ကြန္ဒုိမွ တာ၀န္ရွိလံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား ကာ အခန္းတုိင္းမွာ ရွာေဖြၾကသည္။ ကြန္ဒုိ၀န္းက်င္ျမက္ခင္းျပင္၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ား မွာလည္း ရွာေဖြၾကသည္။ ေျခရာလည္းေပ်ာက္၊ ေရလည္းေနာက္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပါၿပီ။ မီကီ သည္ ေလလုိပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသည္။ ဒီဒီက စာသင္ရန္ ျငင္းဆုိသျဖင့္ ဆရာမလည္း အလုပ္မွ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးလည္း စိတ္ေထာင္းကုိယ္ေက်ျဖစ္ကာ ဘံုးဘံုးလဲက်ေတာ့မလုိ မ်က္တြင္းေဟာက္ ပက္ႏွင့္ လူမမာတစ္ပုိင္းဘ၀ေရာက္ခဲ့ရပါၿပီ။

" မီကီကုိ ေမ့လုိက္ေတာ့ေဟ့၊ မီကီလုိ ၾကြက္ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ ငါ ထပ္၀ယ္ေပးမယ္ " ဟု ကၽြန္ေတာ္ က ေအာ္ေျပာရင္း အန္တီေမစီထံသုိ႔ ဖုန္းဆက္ရန္ တယ္လီဖုန္းကုိ ေကာက္ယူလုိက္ပါသည္။
ထုိစဥ္ ဒီဒီ တုိ႔သားအမိ ၿပိဳင္တူ ေအာ္ဟစ္လုိက္ၾကသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုန္လႈပ္သြားသည္။ မွန္ေလွာင္အိမ္ထဲ မွာ မီကီျပန္ေရာက္ေန ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ မီကီတစ္ကုိယ္လံုး၊ မ်က္လံုးနီနီေတြကလဲြ၍ မည္းနက္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အေမြးေတြ ဖံုး လႊ႔မ္း လ်က္ ပါ ကကား။    ။

ၾကဴးႏွစ္
.

No comments: