Tuesday, October 30, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္, အပိုင္း (၁ဝ)

လယ္ေတာထဲကအခ်စ္ပံုျပင္ႏွစ္ပုဒ္

အင္းေတာ္ႀကီး ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေခ်ာင္း၀ဆုိသည့္ ရြာကေလးတစ္ရြာရွိသည္။ ထုိရြာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ကုိင္းပင္ေတြႀကီးစုိးေန သည့္ လြင္ျပင္ႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ ထုိလြင္ျပင္သည္ ယခုေတာ့ ကုိင္းေတာတစ္ပုိင္း လယ္ကြင္း တစ္ပုိင္းျဖစ္ေနၿပီ။
လူ႔ဘ၀ခရီးေလွ်ာက္ရာမွာ မိမိ မူလလမ္းေၾကာင္းကုိ ေသဖည္ၿပီး လမ္းလဲြေလွ်ာက္ရသည္လည္း ရွိတတ္သည္။ ဦးဂင္ရန္လီ ၏ အလုပ္သည္ စားပဲြေပၚထုိင္ၿပီး သူမ်ားခုိင္းတာလုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ယခုေတာ့ လယ္ေတာထဲ လယ္သမားဘ၀ခံယူၿပီး ဘ၀ကုိ ႏွစ္ျမဳပ္ရုန္းကန္ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးဂင္၇န္လီ တစ္ဦး တည္းေတာ့ မဟုတ္။ ဌာနအသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဦးဂင္ရန္လီသည္ လက္ႏွင့္လုပ္ရေသာ စပါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္သြားသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္လည္း မ်ားလွပါဘိ။ ၾကည့္ပါ - ဦးစြာ ထယ္တုိးရသည္။ ၿပီးလွ်င္ ထြန္ေမႊ ရသည္။ စပါးပ်ိဳးေထာင္ရသည္။ ပ်ိဳးႏႈတ္ရသည္။ ေကာက္စုိက္ရသည္။ ရင့္မွည့္သည့္အခါ ရိတ္သိမ္းရ သည္။ ေကာက္ႏွံမ်ားကုိ ျဖန္႔ထားရသည္။ စပါးေျခြ၇န္ တလင္းျပင္ရ သည္။ ေကာက္ႏွံမ်ား ကုိ ေကာက္လိႈင္းစည္း ရ သည္။ ေကာက္လိႈင္းမ်ားကုိ ႏွစ္ဘက္ခၽြန္၀ါးတုတ္ႏွင့္ ထမ္းကာ တလင္းေပၚပံုရသည္။ တလင္းေပၚက ေကာက္လိႈင္းပံု ကုိ တုတ္ႏွင့္ရုိက္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားျဖင့္နင္းၿပီး စပါးေစ့ ေျခြရသည္။ ၿပီးလွ်င္ စပါးပံုကုိ ေျခဖ၀ါးျဖင့္စု။ လက္ျဖင့္ စေကာကုိကုိင္ကာ ယပ္ခတ္ေပးရသည္။ သန္႔စင္ရသည္။ ေမွ်ာ္စင္လုပ္၍ စပါးကုိ ေအာက္ခ်ကာ၊ စေကာျဖင့္ ယပ္၍ အမႈန္မ်ားလြင့္ေအာင္လုပ္ရသည္။

ၿပီးလွ်င္ အိတ္ထဲသြတ္၊ သယ္၊ သုိေလွာင္ရံုပုိ႔သည္။ ဤအဆင့္မ်ားကုိ ဂင္ရန္လီတုိ႔အဖဲြက တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၍ ယခုေတာ့ '' လယ္ထြန္စားဖုိ႔ မေၾကာက္ေပါင္'' ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။
လယ္ေတာထဲ တြင္ အခ်စ္ပံုျပင္၊ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာ ေမြးဖြားေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာက္စုိက္ခ်ိန္၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ မ်ား၊ ယခု ေျပာျပမည့္ အခ်စ္ပံုျပင္မွာ ရိတ္သိမ္းခ်န္ကျဖစ္သည္။
ဂင္ရန္လီတုိ႔ ဌာနသည္ အခက္အခဲမ်ားစြာၾကားက ဧက ၂၀ ကုိ ျဖစ္ထြန္းအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခု ေတာ့ စပါးမွည့္ေနၿပီ၊ ဦးစြာမွည့္သည့္ ႏွစ္ဧကခန္႔ကုိ မိမိအဖဲြ႕သားမ်ားက ရိတ္သိမ္းၿပီး တလင္းေပၚပံုထားခဲ့ ၿပီ။ ယခုေတာ့ တစ္ကြင္းတစ္ျပင္လံုးတစ္ၿပိဳင္တည္းမွည့္ေတာ့ စပါးရိတ္သိမ္းေရးျပႆနာေပၚလာသည္။
စပါးေစ့ မေၾကြက်မီ အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းရမည္။ ရိတ္သိမ္းးစက္လည္းမရွိ၊ လူလည္း လံုေလာက္စြာ မရႏုိင္။ ခက္ၿပီ။

ဒီေတာ့ ဂင္ရန္လီက ေခ်ာင္း၀ရြာသူႀကီးကုိ ေျပးကပ္ရသည္။ သူလည္း တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ သာေခၚေပး ႏုိင္ သည္။ တျခားဌာနမ်ားကလည္း ေခ်ာင္း၀ရြာသားေတြကုိပဲအားကုိးၾကသည္။ အနီးအနားရြာဆုိ လုိ႔ ေခ်ာင္း၀ရြာ တစ္ရြာတည္း ရွိသည္။
တစ္ေန႔ ဦးထူးဆုိသူႏွင့္ ဦးျမင့္ဆုိသူႏွစ္ဦးစပါးရိတ္လုိေၾကာင္း၊ အလုပ္လာစပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရ သည္မွာ အားရစရာ မရွိ။ က်ားက်ားယားယားမရွိ။ ထုိင္းမိႈင္းေလးကန္ေနၾကသည္။ အေသာက္အစားစံုပံုရ သည္။
မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ ဂင္ရန္လီ သူတုိ႔ကုိ လုိအပ္ေနၿပီ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ လူ ၁၀၀ ႏွင့္ တစ္ရက္တည္းရိတ္ပစ္ခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူ မရွိ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေစ။ ေန႔တြက္မဟုတ္ဘဲ ဧကေစ်းညွိ၍ခုိင္းထားသည္။

တစ္ညေနခင္းတြင္ ေအာက္အရပ္မွ စပါးရိတ္ စပါယ္ရွယ္လစ္မ်ားေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရ၍ အမ်ားတကာ ထက္ ဦးေအာင္ ဆက္သြယ္ငွား၇မ္းလုိက္သည္။ သူတုိ႔အဖဲြကသည္ (၁၀)ဦးရွိသည္။ အားလံုး မိန္းမ မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဂင္ရန္လီအေတာ္ေပ်ာ္သြားသည္။
ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင္ သူတုိ႔အဖဲြက နံနက္ေစာစီးစြာ အလုပ္ဆင္းၾကသည္။ ဦးဂင္ရန္လီသည္ သူတုိ႔ စပါးရိတ္ သည့္ လယ္ကြက္သုိ႔ သြားၾကည့္သည္။ ေန႔လည္ထမင္းစားခ်ိန္ မတုိင္ေသး။ ဧက၀က္ပင္ က်ိဳးၿပီ။ ဦးထူးႏွင့္ ဦးျမင့္လယ္ကြက္ တြင္ကား မေန႔ကအတုိင္းပင္ရွိသည္။ လူလည္းမေတြ႕ရ။
သုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ ၏ တဲကေလးဆီ သြားၾကည့္ရာ ဦးထူးသည္ သူ႔အိပ္ရာေပၚတြင္ ေခြေခြကေလးလဲေနသည္။ ဦးျမင္႔ ကေတာ့ ထမင္းစားေနသည္။

 ဦးဂင္ရန္လီက - '' ဦးထူး ေနမေကာင္းဘူးလား '' ဟု ေမးရာ၌ ဦးထူးက ဘာမွမေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။ ဦးျမင့္ က '' ေနမေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ စပါးရိတ္တဲ့အဖဲြ႕ထဲက မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္က ရုိက္လႊတ္ လုိက္ တာ။ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီ ကယ္လုိ႔သာေပါ့၊ သုိ႔မဟုတ္ မသာေပၚၿပီ'' ဟု ဆုိေလ၏။
'' ဟာ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္လုိ၊ ဦးထူးကုိ ရုိက္လုိက္တယ္ဟုတ္လား။ ဦးထူးက ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္လုိ႔လား ''
'' မသိဘူးဆရာ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး စပါးရိတ္အလာ တလင္းပံုမွာ ေတြ႕ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ စကားကေတာက္ ကဆျဖစ္ရာ က မိန္းမႀကီးက အနားမွာရွိတဲ့ ၀ါးလံုးနဲ႔ ရုိက္ေတာ့တာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သူတုိ႔ထဲကတစ္ေယာက္ အခ်ိန္မီ လုိက္ ဆဲြရတယ္။ ဒါေတာင္ တစ္ခ်က္ထိေသးတယ္။ ဦးထူးက တလင္းေပၚက ေကာက္လိႈင္းပံုေပၚ လဲက်ေတာ့ ေသ သြားသလားေအာက္ေမ့ရတယ္ '' ဟု ရွင္းျပေလသည္။

'' ဦးထူးခင္ဗ်ား ကုိ ရုိက္တာဘယ္သူလဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရိုက္သလဲ'' ဟုေမးေသာ္လည္း ဦးထူးထံမွ ဘာသံမွ် မၾကားရ။ ဦးျမင့္က -
'' ဆရာ ဟုိစပါးရိတ္တဲ့ အဖဲြ႕ဆီ သြားေမးပါလား၊ ကၽြန္ေတာ္လဲဟု အႀကံေပးရာ ဦးဂင္ရန္လီသည္ စပါး ရိတ္ ေနသည့္ (၁၀)ေယာက္ဖဲြ႕ဆီ ေျခဦးလွည့္ေလသည္။ ဦးဂင္ရန္လီက -
'' ဒီမွာ ဆရာမႀကီး မ်ား ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ က်ဳပ္ရဲ႕ ဦးထူးကုိ ရုိက္လုိက္တယ္ဆုိ။ အဲဒါ ဘယ္သူလဲ'' ဟုေမးရာ ေဒါင္ေကာင္းေကာင္း အသားညိဳညိဳမိန္းမႀကီးတစ္ဦးက -
'' ကၽြန္မ ရုိက္လုိက္တယ္ ဆရာ၊ အေသသတ္မလုိ႔ သူတုိ႔ဖ်န္ေျဖဘာဦးလုိ႔သာေပါ့။ ေနႏွင့္ဦး ညၾကေတာ့ သြား သတ္ဦးမယ္ ''ဟု ေဒါသမေျပႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေျပာျပေလသည္။
'' ဒါနဲ႔ ေနပါဦး၊ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ဦးထူးက ခင္ဗ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားလုိ႔လား၊ သူ႔ၾကည့္ရာသူမ်ား ကုိ ေစာ္ကားဖုိ႔ေနသာသာ သူ႔ကုိယ္သူေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္သယ္ေနရတယ္'' ဟု ေမးရာ မိန္းမႀကီး က - '' ဆရာ၊ ကၽြန္မ စပါးရိတ္ပါဦးမယ္၊ ေန႔လည္ ထမင္းစားခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္မ ေျပာျပပါ့မယ္'' ဟု ေတာင္းပန္စကား ဆုိေလ၏။ ဂင္ရန္လီကလည္း စပါးရိတ္အရွိန္ပ်က္မည္စုိး၍ တိတ္ဆိတ္စြာေနလုိက္၏။ စိတ္ ထဲတြင္ေတာ့ '' ဘယ္သူက၊ အဘယ့္ေၾကာင့္'' ဟု ေတြးၾကည့္ေသာ္လည္း အေျဖမေပၚအခ်ည္းႏွီးပင္။

ေန႔လည္ထမင္းစားခ်ိန္ ထုိမိန္းမႀကီးေျပာျပ၍ သိရသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က ေမာင္ထူး သည္ လူပ်ိဳေပါက္။ မျမင့္ေရႊသည္လည္း အပ်ိဳေပါက္အရြယ္ ရွိၾကသတဲ့။ တစ္ရြာတည္းေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပမယ့္ ရြာနီးခ်င္းေတြ မုိ႔ ျမင္ၾကဆံုၾကသတဲ့။ ျမင္ရဖန္မ်ားေတာ့ ေမာင္ထူးက မျမင့္ေရႊကုိ အတင္းႀကိဳက္၊ အတင္းခ်စ္၊ အတင္းခ်စ္ေရးဆုိပါသတဲ့။ မျမင့္ေရႊက '' ဟုတ္ကဲ့ '' မေျပာရေသး။ လူႀကီးခ်င္း စကားေျပာေစသတဲ့။ ေနာက္ပုိင္း လူႀကီးေတြ၊ နားခ်၊ ေမာင္ထူးကလည္း အတင္းပူးကပ္လာေတာ့ မျမင့္ေရႊက မည္သုိ႔မွ် ေတာင့္မခံႏုိင္ေတာ့့့ဘဲ ''ဟုတ္ကဲ့'' လုိက္ရသတဲ့။
သုိ႔ႏွင့္ မျမင့္ေရႊ သည္ ေမာင္ထူး၏ ဇနီးမယားျဖစ္သြားကာ ေမာင္ထူး၏ ကုိယ္ပြားေလးကုိပင္ လြယ္ထားရပါ သတဲ့။ ေရာင္ေနာက္ဆံထံုးပါဆုိသလုိ မျမင့္ေရႊဟာ ေမာင္ထူးအိမ္လုိက္ေနသတဲ့။ ဒီလုိေနရင္းက မျမင့္ေရႊ မ်က္ႏွာ မျမင္ေသးသည့္ တစ္ေန႔တြင္ ေမာင္ထူးသည္ ထုိအိမ္၊ ထုိရြာ။ ထုိပတ္၀န္းက်င္ ကေန ေပ်ာက္ခ်င္း မလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသတဲ့။

မျမင့္ေရႊခမ်ာ ေမာင္ထူး တစ္ေန႔ ေပၚလာႏုိးႏုိးနဲ႔ သားေလး (၃)ႏွစ္ အရြယ္ရွိသည့္ တုိင္ ေစာင့္ဆုိင္းေန ပါေသာ္လည္း စုန္းစုန္းျမဳပ္ပဲတဲ့။ စာမလာသတင္းမၾကားဆုိတာ ေမာင္ထူးကမွ အစစ္တဲ့။ မျမင့္ေရႊက လင္ေတာ္ေမာင္ တစ္ေန႔ေရႊအုိးထမ္း၍ ေပၚလာႏုိးႏုိးႏွင့္ မိဘအိမ္မျပန္ဘဲ ေယာကၡမတုိ႔နဲ႔ အတူေနလာေသာ္ လည္း သူ႔ကေလး က အေဖေခၚမယ့္သူမရွိျဖစ္ေနသတဲ့။
'' ဒီလုိနဲ႔ မျမင့္ေရႊ ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ပ်ိဳျမစ္ တဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ သူမ်ားမယားလုိလုိ၊ အပ်ိဳႀကီးလုိလုိနဲ႔ ကုန္ဆံုးသြား ပါ သတဲ့။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မျမင့္ေရႊသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ အျမတ္နဲ႔ သူ႔မိဘအိမ္ျပန္ပါသတဲ့။ ေဒၚျမင့္ေရႊ ဆက္လက္ေျပာျပ သည္မွာ -
'' အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ဒါပဲဆရာ၊ ကၽြန္မ အႏွစ္(၂၀)လံုးလံုး သူ႔ကုိ စံုစမ္းတာ ဘာသတင္းအစအနမွ မရဘူး၊ ခုမနက္ မွ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ဒီေခ်ာင္း၀လယ္ထဲမွာ ေတြ႕ရေတာ့တယ္။ ကၽြန္မ ပထမေတာ့ ႏွလံုးတုန္ ရင္ခုန္ျဖစ္လုိက္ေသး တယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူက အင္းမလုပ္ အဲမလုပ္လုိ႔ ကၽြန္မ ေဒါသထြက္လာၿပီး အေသသတ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတယ္။ ဒါနဲ႔ အနီးမွာေတြ႕ တဲ့ ၀ါးတုတ္နဲ႔ ရုိက္လုိက္ တယ္။ ေခါင္းကုိခ်ိန္တာ လဲြသြားတယ္။ သူ တုိ႔က ကၽြန္မကုိ ဆဲြထား လုိ႔သာေပါ့။ ကၽြန္မ မေက်ႏုိင္ဘူး။ ဒင္းကုိ အေသသတ္ဦးမယ္'' ဟု ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ ေျပာျပေလသည္။
'' ေတာ္ပါေတာ့၊ ေဒၚျမင့္ေရႊရယ္ ၾကာပဲၾကာလွပေကာ၊ သူ႔ၾကည့္ရတာ ခင္ဗ်ားမသတ္လည္း ၾကာၾကာ ေနရမယ့္ ပံုမေပၚဘူး၊ အလကားေနရင္း ရာဇ၀တ္ဒဏ္သင့္လိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားဘက္ကၾကည့္ရင္ သတ္ေလာက္ေပတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ က်ဳပ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ကစၿပီး ဦးထူးနဲ႔ မျမင့္ေရႊ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ေစရဘူး။ မျမင့္ေရႊ နဲ႔ ျဖစ္အင္ကုိ က်ုပ္တကယ္ပဲ စိတ္မေကာင္းပါဘူး'' ဟု ဦးဂင္ရန္လီက တရားခ် ေတာင္းပန္ စကားေျပာဆုိ လုိက္ေလသည္။

မျမင့္ေရႊသည္ အသားညိဳညိဳ ေဒါင္ေကာင္းေကာင္း အားအင္အျပည့္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ခုိင္းႏိႈင္းေျပာဆုိတတ္ သည့္ '' အေမရိကန္ျမင္း'' ဟု ေခၚေလာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္သည္။
ေတာ္ပါေသး ၏။ ဦးထူးသည္ ေနာက္ေန႔နံနက္ ထုိလယ္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပန္သည္မွာ သူ၏ စပါးရိတ္ သိမ္းခ ကုိပင္ ထုတ္မယူေတာ့။ ဂင္ရန္လီ ဤအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေတြးေတာ မိသည္မွာ -
'' အင္း ရုပ္ရွင္ စာေပ၀တၳဳေတြထဲမွာေတာ့ မိန္းမပ်ိဳနဲ႔ ေယာက္်ားပ်ိဳမ်ားဟာ ေကာက္လိႈင္းပံု၊ ေကာက္ရုိးပံုကုိ မွီလုိ႔။ တစ္ဦး ကုိတစ္ဦး အခ်စ္ရည္ဆမ္းထားသည့္ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ၾကည့္ၾကလုိ႔၊ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလွ ဆံုးစကားလံုးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းၾကလုိ႔။ ေပြ႕ၾက၊ ဖက္ၾက။ နမ္းၾကလုိ႔၊ တယ္ၿပီး စိတ္ကူး ယဥ္စရာ ေကာင္းတဲ့ေနရာပဲ၊ နယ့္ႏွယ္ ခုေတာ့ မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ား ထသတ္ၾကသတဲ့။ ေတာ္ေပေသးရဲ႕၊ ရာဇ၀တ္မႈ ခင္း မျဖစ္လုိက္၇လုိ႔၊ ျဖစ္လုိက္လုိ႔ကေတာ့ ငါပါအခ်ဳပ္တုိ႔ တရားရံုးတုိ႔နဲ႔ လုိက္ပတ္သက္ေနရဦးမယ္'' ဟု မေက်မခ်မ္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနပါေတာ့သည္။ ဤတြင္ေခ်ာင္း၀လယ္ေတာမွ အခ်စ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္သည္ အက်ည္းတန္ စြာ ၿပီးဆံုးသြားေလေတာ့သတည္း။

ဦးဂင္ရန္လီသည္ တယ္ေတာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ရျပန္သည္။ ထုိလယ္ေတာသည္ ေတာင္ေပၚေဒသ မလိခ ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းနဖူးေပၚတြ္ တည္ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ လယ္စပါးစုိက္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာမွာ ဧက ၁၀၀ ပင္မျပည့္ ခ်င္။ အေနာက္ေတာင္ေျမာက္မွာ ေတာင္တန္းေတြကာဆီးေနသည္။
ဦးဂင္ရန္လီသည္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခု၏ အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာမူရာ ေတာင္ေစာင္းကုိ ခုတ္ထစ္၍ လယ္တဲ ေဆာက္ထား၏။ လယ္တဲအနီးေတာင္ေပၚမွ ထုိးဆင္းစီးက်ေနသည့္ ၀ါ့ဆန္းခေခ်ာင္းငယ္ ကေလး မွ ေရကုိ ၀ါးလံုးထက္ျခမ္းခဲြကာ သြယ္ယၿပီးလယ္တဲ၏ ေဘးတြင္ ေရခ်ိဳးတဲလုပ္ၿပီး ခ်ိဳးေရေသာက္ေရ ဖန္တီးထား ၏။

ေခ်ာင္းေရသည္ ၀ါးျခမ္းမွတစ္ဆင့္ ေရခ်ိဳးတထဲုိ႔ (၂၄)နာရီစီးဆင္းေနရာ ဂင္ရန္လီသည္ တသြင္သြင္ အဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနေသာ ေရကုိ ေရခ်ိဳးအ၀တ္ေလွ်ာ္ၿပီးတုိင္း ခလုတ္ပိတ္ခ်င္သည့္ စိတ္ေပၚလာတတ္၏။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ (၂၄) နာရီ ဒီလုိ စီးဆင္းေနသည့္ ေရပုိက္ ဘယ္မွာရွိလုိ႔လဲ။
ဤလယ္ေတာသည္ ဂင္ရန္လီတုိ႔ရံုးမွ ၁၆ မုိင္ေ၀း၏။ တစ္ေနကုန္လမ္းေလွ်ာက္မွ ေရာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂင္ရန္လီမၾကာခဏ သြားရသည္။ ၿမိဳ႕မွ လယ္ေတာအေရာက္သြားရသည္မွာ ေမာပန္းပါေသာ္လည္း လယ္တဲ ထဲေရာက္ေတာ့ မေမာေတာ့ါ။ တဲပတ္လည္ ေတာင္ယာခင္းပံုစံ ဖန္တီးထားသည္။ ေျပာင္း၊ သခြား။ ငရုတ္ခရမ္း အျပင္ တဲ မွ လယ္ေတာအသြား လမ္း၀ဲယာ သေဘၤာပင္မ်ား စုိက္ထားသည္။

လယ္ေတာေရာက္ၿပီ ဆုိလွ်င္ ဟင္းမငတ္ေတာ့။ တံငါသည္တစ္ဦးအား မလိချမစ္ထဲ ပုိက္ေမွ်ာခုိင္း လုိက္ လွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ ေက်ာက္ငါးၾကင္းႀကီးမ်ား ယူလာၿပီ။ တခ်ိဳ႕အေကာင္မ်ားဆုိလွ်င္ ၄ ပိႆာနီးနီး ရွိၾက သည္။ ငါးကင္၊ ငါးအုန္း၊ ငါးခ်က္ဟင္းမ်ား သူ႔တပည့္ ငါးစပါယ္ရွယ္လစ္မ်ား က လုပ္ေကၽြးၾကသည္။ ေက်ာက္ ငါးၾကင္း ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ႀကီး ကုိ ကုိက္ဖဲ့၀ါးမ်ိဳရသည္မွာ အရသာရွိလွသည္။

သူ၏ တပည့္မ်ားက ငါးကင္းႏႈတ္ခမ္းကုိနီဂရုိးမႏႈတ္ခမ္းဟု အမည္ေပးၾကသည္။ ဤတြင္ ဂင္ရန္လီသည္ နီဂရုးမမ်ား ၏ ႏႈတ္ခမ္းထူထူႀကီးမ်ားကုိ ရုပ္ရွင္၊ ဗီီယုိဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဘူးသည္ျဖစ္၍ ''အင္း နီဂရုိးမ တုိ႔ ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္း ဟာ ခု ငါစားေနတဲ့ ေက်ာက္ငါးၾကင္းႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ထက္ပုိၿပီး ခ်ိဳေလမလားမသိဘူး ဟီဟိ'' ဟု တပည့္မ်ား မရိပ္မိေအာင္ ခုိး၍ အသံတိတ္ ရယ္ေလသည္။
တဆက္တည္း တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ငါးမန္းဆူးေတာင္ ဟင္းခ်ိဳက ငါးဟင္း စပါယ္ရွယ္လစ္ေဇာ္တူး ခ်က္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ ငါးက်င္းေခါင္းျပဳတ္ေလာက္ အရသာရွိမယ္မထင္ဘူး '' ဟု ေတြးပစ္လုိက္ေလသည္။
ရွိေသးသည္ ဦးအဖုန္ရဲ႕ ငါး၀ါးက်ည္ေတာက္မီးဖုတ္။ ငါးအူ မီးအုန္း။ ေဇာ္တူး ၏ ေတာၾကက္ကလီစာ နဲ႔ ေတာခ်ဥ္ေပါင္ မီးအုန္း၊ ဤဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ဘယ္ကမၻာေက်ာ္စားေတာ္ကဲမ်ား ခ်က္တတ္ၾကပါ့မလဲဟု အကဲျဖတ္ေလ သည္။

ဂင္ရန္လီတုိ႔ လယ္သည္ ၃ ဧကခန္႔ရွိသည္။ ဒီေတာ့ လယ္လုပ္သား လယ္တဲေစာင့္လုိလာၿပီ။ ဤလယ္ေတာ တြင္ လာေ၇ာက္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ မွီခုိေနသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာင္မြန္။ ေခၚဘူဒဲ (ေခါင္လန္ဖူး) ေဒသ မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ဘ၀ေဖာင္ဖ်က္၍ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာအရပ္ေဒသကုိ ရွာေဖြ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ အေျခခ်ေနသူမ်ား၊ တခ်ိဳ႕ေရာက္ခါစမ်ား၊ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ရွာေဖြၾကသူမ်ား။
ဒိေတာ့ ဘ၀ေဖာင္ဖ်က္၍ ဤေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားကုိငွားရမည္။ သူတုိ႔သည္ ေျမျပန္႔ လယ္ မလုပ္ဘူး ေသာ္ည္း ေလွကားထစ္လယ္လုပ္ငန္းေတာ့ လုပ္ဖူးၾကသည္။
ပထမဦးစြာ ဦးအဆီး တုိ႔ မိသားစုကုိ မ်က္စိက်၍ ဦးဂင္ရန္လီက တပည့္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္သည္။ သူတုိ႔မိသားစု (၄)ေယာက္ ရွိသည္။ မိဘႏွစ္ပါး၊ သားႏွင့္ေခၽြးမ။ ဤေဒသသုိ႔ ေ၇ာက္လာသည္မွာ မၾကာေသး၍ လယ္ပုိင္ မရွိၾက။ ဂင္ရန္လီ တုိ႔ တမနီးမေ၀းတစ္ေနရာတြင္ တဲေဆာက္၍ ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပည့္မ်ားက ဤ မိသားစုႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္ပါဟုဆုိၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းက အဘယ္အရာနည္း။ တပည့္တုိ႔ေျပာျပသည္မွာ။

ဦးအဆီးသည္ ဇနိးသည္ ေဒၚအားခူႏွင့္သမီးမအနားတုိ႔ႏွင့္ ေခၚဘူဒဲေဒသမ် ေတာင္ဘက္အရပ္သုိ႔ တေရြ႕ ေရြ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္။ ေနာင္မြန္၊ ပူအုိေဒသမွ ဤဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ မလိယန္ေဒသ သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾသည္။ ကံမေကာင္း၊ အေၾကာင္းမလွ၍ ဦးအဆိး၏ ဇနီးသည္ လမ္းခရီးတြင္ ဆံုးပါးသြားသည္။ ဒီေတာ့ ဦးအဆီးႏွင့္ သမီးအနားတုိ႔သာ ဤေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိလာသည္။ တဲတစ္လံုးေဆာက္ကာ ငါးရွာ သည္။ ေရႊ က်င္သည္။ လယ္လုပ္ကူသည္။

ထုိနည္းတူ ေဒၚအားခ်ာသည္ လင္ေယာက္်ားဦးအဒီးႏွင့္ သားအဖူးတုိ႔သည္ ေခါင္လန္ဖူး၊ ထဖုန္းေဒသမွ ဘ၀ေဖာင္ဖ်က္ ၍ ေတာင္ဘက္အရပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚအားခ်ာ၏ ခင္ပြန္း ဦးအဒီး သည္ လမ္းခုလတ္တြင္ ဆံုးပါးသြားသည္။ ဤေဒသသုိ႔ ေဒၚအနားႏွင့္ သားအဖူးႏွစ္ဦးသာ ေရာက္ရွိလာ သည္။ သူတုိ႔သည္လည္း မလိယန္လယ္ေတာ၊ ေတာစပ္တစ္ေနရာတြင္ တဲထုိး၍ ေနၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ ဤမစံုလင္ေသာ မိသားစုႏွစ္ခုသည္ မလိယန္လယ္ေတာတြင္ ဆံုမိၾကေတာ့သည္။
မအနားသည္ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ အသားျဖဴျဖဴ အခ်ိဳးအစားေျပျပစ္၍ အလွေသြးၾကြယ္ေနသူျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ေမာင္အဖူး သည္လည္း (၁၈)ႏွစ္အရြယ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေယာက္်ားပီသသူျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး သည္ ေကာက္စုိက္ရာတြင္ ဆံုၾကသည္။ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ ေတြ႕ၾကသည္။ လသာေသာညမ်ားတြင္ လယ္ေတာ လမ္းေလွ်ာက္၍ လမင္းကုိ အတူေမာ့ၾကည့္ၾကသည္။ ေကာင္းကင္ျပင္မွ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ကုိ ေရတြက္ၾက သည္။ ေတြ႕ဖန္မ်ားေတာ့ ေမတၱေႏွာင္ႀကိဳး ရစ္ပတ္မိၾကၿပီ။

ဤတြင္ ေမာင္အဖူးသည္ မအနားအား ေတာင္းေပးရန္ မိခင္ ေဒၚအားခ်ာကို ပူဆာေတာ့ သည္။ ေဒၚအားခ်ာ သည္ သူတုိ႔သားအမိ၏ အထီးက်န္ႏုိင္လွေသာ ဘ၀ထဲသုိ႔ ေခၽြးမတစ္ေယာက္တုိးလာပါက ပုိမုိ သာယာ စုိေျပေသာ ဘ၀တစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ေတြးမိသည္။
သုိ႔ႏွင့္ ေဒၚအားခ်ာ သည္ လူႀကီး တစ္ဦးအား အကူအညီေတာင္း၍ မအနား၏ဖခင္ ဦးအဆီးထံ လႊတ္လုိက္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ ကြမ္းဖုိးေငြေၾကးမွ မေပးလုိက္။ ဤေတာေတာင္ေဒသ ဂ်စ္ပစီဘ၀ြင္ ရုိးရာထံုး ဓေလ့ ကုိ ေမ့ထားရမည္။ သားႏွင့္ေခၽြးမတုိ႔၏ ခ်စ္ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္သာလုိသည္။
ဦးအဆီး သည္ မိမိသနီးအနားအား သူတစ္ပါးလယ္ထဲမထည့္ခ်င္။ ယခုပင္ အထီးက်န္လွၿပီ။ အနားသာ သူတစ္ပါး လယ္ထဲ ေ၇ာက္သြားလွ်င္ အထီးက်န္ဘ၀မွ တစ္ေကာင္ၾကြက္ျဖစ္ေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ သမီးအနားက အရြယ္ေရာက္ၿပီ။ သမီး စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မလုပ္လုိ။

အနားသည္ သူ႔ဘ၀ျဖစ္သည္။ ဤအသက္အရြယ္အထိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အလကား ဗလာသက္သက္မေပးစားႏုိင္။ တန္ရာတန္ေၾကးေတာ့ ရခ်င္သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဓေလထံုးတမ္းအရ ကြမ္းဖုိး တင္ ေတာင္းရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးအား မွာလုိက္သည္။
ဤတြင္ ေမာင္အဖူး ၏ မိခင္သည္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ညစ္သြားသည္။ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ပင္ အႏုိင္ႏုိင္။ ကြမ္းဖုိး ဆုိသည္ မွာ အေ၀းႀကီး။ မိမိတြင္ တဲအိမ္ေအာက္က ၀က္ကေလးတစ္ေကာင္၊ ၾကက္ဖၾကက္မႏွင့္ သားအမိ တစ္စုသာရွိသည္။ ဤသည္မွာ မိမိပုိင္ဆုိင္သမွ် သစၥာပစၥည္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ သား အတြက္ ေခၽြးမေတာင္းေပးရန္ မွာ မိမိတာ၀န္။ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ ေခါင္းထဲထူပူၿပီအႀကံအုိက္ လာသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ေတာ့ အေျဖတစ္ခုထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးအား -
'' ဒီမွာရွင့္၊ ရွင္ျမင္တဲ့ အတုိင္းပဲ ကၽြန္မမွာ ဘာမွမရွိဘူး၊ ဒီေရာက္တာလဲ ဘာမွမၾကာေသးဘူး၊ ဘာကြမ္းဖုိး မွ လည္း မတတ္ႏုိင္ဘူး။ အဲ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္၊ ကၽြန္မကုိ ကၽြန္မ ပုိင္တယ္။ ဦးအဆီးကုိ ေျပာလိက္။ လူကြမ္းဖုိး ထည့္မယ္။ ကၽြန္မကုိပဲ ယူလုိက္ပါေတာ့လုိ႔'' ဟု ေနာက္သလုိ ေျပာင္သလုိ ခပ္တည္တည္ ေျပာလႊတ္ လုိက္ေလ သည္။

ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးသည္လည္း ထုိစကားအတုိင္းပင္ ဦးအဆီးအား သံေတာ္ဦးတင္ေလရာ ဦးအဆီးက -
'' စိန္လုိက္ေလ၊ ငါလည္း အထီးက်န္တာၾကာၿပီ။ မေတြ႕ေသးလုိ႔သာေပါ့။ ေဒၚအားခ်ာကုိ ေျပာလုိက္ ငါ့သမီး သူ႔သားနဲ႔ ေပးစားမယ္။ အဲ-သူကေတာ့ ငါ့ကုိ တစ္သက္လံုးထမင္းခ်က္ေကၽြးပါေစ'' ဟု စကားျပန္ ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သိပ္မၾကာလုိက္ပါ။ ထုိမိသားစု တဲတစ္တဲတြင္ အတူတစ္ကြေပါင္းစည္းေနထုိင္ သည္ ကုိ ေတြ႕ရေတာ့ သည္။
ဤတြင္ မလွမပ အက်ည္းတန္၊ ဘုရားစူးမုိးႀကိဳးပစ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ထုိလယ္ေတာ တြင္ ေမြးဖြား ေလ ေတာ့ သည္။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ အျပင္ ဘက္ေရာက္လုလု ဤေတာေတာင္ေဒသ ဂ်စ္ပစီ တုိ႔၏ ဘ၀တြင္ လူ႔စည္းကလနားေတြႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘ၀အေထြေထြမဆုိ ျဖစ္ေပၚတတ္ေပရာ ထုအျဖစ္မ်ိး ကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေလကုန္ခံ၍ ေတြးေတာအကဲျဖတ္မည့္သူ နည္းပါးလွသည္။
မည္သုိ႔ပင္ ရွိေစ ဦးဂင္ရန္လီသည္ ထုိမိသားစုႏွင့္ မပတ္သက္ခဲ့ရသည္ကုိေတာ့ သူ႔တပည့္မ်ား အားႀကိတ္ ၍ ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိသတည္း။

တပုဒ္ၿပီး၏
ေနာက္အသစ္ တပုဒ္ ဆက္ရန္
.

No comments: