Friday, October 26, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္, အပိုင္း (၆)

ေျမျပင္ေပၚရွပ္တုိက္ပ်ံသန္းျခင္း
၁၉၈၃ ခုႏွစ္။


ဆရာဂ်ိန္း၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ အိမ္အျပန္ခရီးမုိ႔ သြက္လက္လွ၏။ သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္ အိမ္ေလွကားထစ္ နင္းမယ္ဟဲ့ဟု ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအၿပိဳင္ခ်ဲရာမွ သူ၏ခႏၶာကုိယ္သည္ ယိမ္းကာ၊ ႏဲြ႕ကာ၊ ေျမွာက္ကာ ၾကြကာ လုိက္ပါလာ၏။ ဤခရီးသည္ ပန္းခင္းေသာလမ္းမဟုတ္။ ဤလမ္းမ်ိဳးကုိ ဆရာဂ်ိန္း တစ္ခ်က္ မညည္းမတမ္း၊ ႏွစ္ဆင့္ေက်ာ္ေသာ ေျခလွမ္း။ ႏွစ္ဆျမန္ေသာ အဟုန္ျဖင့္ ခ်ီတက္ခဲ့ရာ ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္ သြယ္တုိ႔သည္ ေနာက္ဘက္တြင္ တရိပ္ရိပ္က်န္ခဲ့၏။

သူသည္ တာ၀န္က်ရာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားရွိ ေခၚဘူဒဲမွ အလယ္တန္းေက်ာင္းပိတ္၍ အိမ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္၏။ ဆရာ တုိ႔ မည္သည္မွာ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ၊ သြားရင္း ဟန္လဲႊခဏတစ္ျဖဳတ္ အိမ္ျပန္၍ရ သည္မဟုတ္။ ခြင့္ရက္ယူ၍ လည္း မသင့္။ အထူးသျဖင့္ သူကဲ့သုိ႔ေသာ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံသည္ ေက်ာင္းတြင္ အၿမဲရွိေနရန္ လုိအပ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တုိေတာင္းလွေသာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ေ၀းကြာလွ သည့္ေနရပ္ရွိ ဇနီးသားသမီး မ်ားထံ အေျပးအလႊားသြားေနျခင္းျဖစ္၏။
သူသည္ မုိင္ေပါင္းတစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ကုိ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအားကုိးျဖင့္ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မုိင္သံုးရာ ကုိျဖင့္ ေလဟုန္စီး၍ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ကေလးသြားမည္ဟု တက္ၾကြလ်က္ရွိ၏။ တစ္ခုေတာ့ရွိ၏။ ဤခရီး၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ ေလယာဥ္ပ်ံသာျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား သည္ ေလယာဥ္ကြင္း တြင္ စုပံုေသာင္တင္ေနၾကသည္မွာ ပဲြေတာ္ကေလးတမွ် စည္ကားေနဆဲ။

အကယ္၍မ်ား ေလယာဥ္မလာခဲ့ေသာ္၊ လာေသာ္လည္း ေလယာဥ္ေနရာမရခဲ့ေသာ္ဟူေသာ အေတြး၀င္ လာ၍ သူ၏ တက္ၾကြမႈကုိ ပူပန္ျခင္းက လႊမ္းမုိးသြား၏။
သူ႔အိမ္သူသက္ထားႏွင့္ သတင္းစကားအဆက္အသြယ္မရသည္မွာၾကာၿပီ။ ခ်ဴခ်ာလွေသာ သမီးႀကီး ေန မွ ေကာင္းရဲ႕လား။ အရြယ္ေရာက္ခါစ မုိက္ေသြး တစ္စက္ႏွစ္စက္ ၀င္ေနသည့္သားႀကီး ေက်ာင္းမွေနေသးရဲ႕ လား။ ေက်ာင္းဆရာမ မွ်သာျဖစ္သည့္ ဇနီး၏ လစာႏွင့္ အိမ္သားမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရဲ႕လား။ ထုိထုိေသာ စုိး၇ိမ္ပူပန္မႈမ်ား သည္ သူ႔အား မ်ားစြာ ႏြမ္းလ်ေစ၏။
သူသည္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုကုိေတာ့ တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ကုိင္ထား ၏။ ေက်ာင္းဆရာ ဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၊ မုိင္တစ္ရာက်ာ္ေ၀းသည့္ အပ္ေဒသ မွ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ လာသူ။ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ အခ်ိန္လု၍ အိမ္ျပန္လာသူ။

ထုိထုိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက သူ႔အား ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ တြန္းတင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထား၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပး၍ ဆုိင္ရာပုိင္ရာမ်ားထ့ သတင္းပုိ႔ထား၏။ အခုိင္အမာ တင္ျပ ထား၏။
ေနာက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာကပင္ ေလယာဥ္ကြင္းဆီသုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ႀကီးစြာသြားခဲ့၏။ အေပါင္းအသင္း ေက်ာင္း ဆရာ မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားေရာက္ႏွင့္ေနၾကၿပီ။ သူတုိ႔မ်က္ႏွာမွာ တက္ၾကြမႈ ကင္းစြာျဖင့္ လင္းတ မိႈင္မိႈင္ေနၾက သည္ကုိ ဆ၇ာဂ်ိန္းသတိျပဳမိ၏။ တခ်ိဳ႕က ေလယာဥ္အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်န္ရစ္ေနသည္ ဟု ေျပာၾက၏။
မၾကာမီ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားက ယေန႔ လယာဥ္စီးရမည့္ ခရီးသည္မ်ား ပစၥည္းခ်ိန္တြယ္၍ တစ္ဦးၿပီးတစ္ ဦး နာမည္ေခၚ ၏။ ဆရာဂ်ိန္းသည္ မိမိနာမည္ေခၚလင္ မၾကားမရွိရေအာင္ လည္ပင္းေၾကာ ေထာင္လာ သည္ထိ ေခါင္း ကုိ ေစာင့္းငဲ့၍ နားစြင့္၏။

ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ကုိယ့္အထုပ္ ကုိယ္ဆဲြ၍ တံခါးေပါက္မွ ပစၥည္းခ်ိန္ရာ ေကာင္တာ သုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾက၏။
ဆရာဂ်ိန္း တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး လုိက္ၾကည့္မိ၏။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ အေရးဘကီးပုဂိၢဳလ္ဆုိသူမ်ား၊ ခဏအၾကာ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသိမ္း၍ အ၀င္တံခါးေပါက္ကုိပိတ္ကာ ထြက္ ခြာသြားၾက ၏။
ဆရာဂ်ိန္း သည္ မိမိအပယ္ခံရသည္မွာ ေသခ်ာၿပီျဖစ္၍ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မိသားစုရွိမည္ ထင္ရာ အရပ္မ်က္ႏွာ ဆီသုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ငူငူႀကီးထုိင္ေန၏။ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူ ခံျပင္း စိတ္ပူး၀င္ လာ၍ ေခါင္းထဲ မုိက္ခနဲျဖစ္လာ၍ အံတစ္ခ်က္ႀကိတ္လုိက္ရာ ပါးေၾကာမ်ား တင္းလာ၏။

သူသည္ ေဘးရွိ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ ဆစ္ခနဲဆဲြယူၿပီး ေလယာဥ္ကြင္းထဲဆီမွ ေလွ်ာခနဲ ထြက္သြား၏။ ပတ္၀န္းက်င္ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိပင္ ႏႈတ္မဆက္မိ။ မည္သည့္အရာကုိမွ် သဲသဲကဲြကဲြ မျမင္ရေတာ့။
သူ႔ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း သည္ ေတာင္ပံသဖြယ္ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားေတာ့၏။ ဆရာ ဂ်ိန္း သည္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေတာင္ပံျပဳ၍ ေျမျပင္ေပၚ ရွပ္တုိက္ပ်ံသန္းေလၿပီ။ မဟာအိမ္အျပန္ခရီး စၿပီတည္း။

" ဆရာႀကီး၊ ဆရာႀကီး" ဟု ေခၚသံလုိလုိ ၾကားမိ၏။ သုိ႔ေသာ္ လွည့္၍မၾကည့္မိ။ ေတာစပ္သုိ႔ အတန္၀င္မိ သည့္ အခါ ဂ်စ္ကား တစ္စီး လုိက္လာသံလုိလုိလည္း ၾကားမိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရပ္တန္႔၍ နားမစြင့္ေတာ့။ သူ၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သြက္လက္လႈပ္ရွားေန၏။
ခဏ အၾကာ သူ႔ေခါင္းေပၚ တည့္တည့္တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးက ေ၀ါခန ေက်ာ္ျဖတ္သြား၏။ သူ႔အား အၿပိဳင္ ေျပး ၍ ေလွာင္ေျပာင္သြားေလသေလာ။
ဆရာဂ်ိန္း ေမာ့မၾကည့္ပါ။
ဤခရီးစတင္ျခင္း သည္ အရာရာစြန္႔လႊတ္ျခင္း၏ နိဒါန္းဟု ဆရာဂ်ိန္းဆင္ျခင္မိေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုတ္ရန္ စိတ္မကူးေတာ့။ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။ မိမိအသက္ကုိပင္ စြန္႔ေတာ့ မည္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။ မိမိအသက္ကုိ လုိအပ္ပါက စြန္႔လႊတ္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္မိသည့္ ခဏ အတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ ခံစားမႈတစ္ရပ္ ရုတ္ျခည္းေျပး၀င္လာကာ ဆရာဂ်ိန္း၏ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုး ေပါ့ပါး လန္းဆန္း သြား၏။
ဘ၀တဏွာ၊ သံေယာဇသ္တြယ္တာမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္မႈ၊ ေတြေ၀ တြန္႔ဆုတ္မႈမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ ပကတိတည္ ၿငိမ္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား အစားထုိး ေျပး၀င္ လာ၏။ မိမိကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုး ေပါ့ပါးလန္းဆန္းၿပီး ေျမျပင္ထက္၀ယ္ လြင့္ေမ်ာေနသည္ဟု ခံစား မိ၏။
မိမိ ယခုကဲ့ သုိ႔ ရုတ္ျခည္းရရွိလုိက္သည့္ ၿငိမ္းေအးေသာ ခံစားခ်က္ကုိ အံ့ၾသေနမိေတာ့၏။

လူသားသည္ အသက္ရွင္သန္လုိမႈ၊ သံေယာဇသ္ တြယ္တာမႈတည္းဟူေသာ ဘ၀တဏွာကုိ ေအာင္ႏုိင္ပါက သူ႕ မတူေသာ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ ျပည့္စံုလာၿပီး၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပကတိလြတ္လပ္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ခ်မ္း သာမႈကုိ ရႏုိင္ပါ၏ တကားဟု ဆင္ျခင္မိေတာ့၏။
အမွန္ေတာ့ အႏၱရာယ္ေရာျပြမ္းေသာ ဤခရီးစဥ္ကုိ စတင္မိျခင္းမွာ မုိက္မဲျခင္းႏွင့္ ေသမင္းကုိ စိန္ေခးျခင္းႏွင့္သာ တူေတာ့၏။ မုိင္အားျဖင့္ ႏွစ္ရာေက်ာ္မွ်သာရွိ၍ စာမဖဲြ႕ေလာက္ဟု ထင္မိေသာ္လည္း တကယ္တမ္းအားျဖင့္ လူသြားလမ္း အူလမ္းေၾကာင္းမွ်ပင္ မရွိေတာ့၍ လူတစ္ဦးအဖုိ႔ တစ္ဦးတည္း မသြား အပ္မလာအပ္သည့္ မရဏခရီးမ်ိဳးသာျဖစ္၏။
တစ္ခ်ိန္က ဂ်စ္ကားမ်ား၊ လွည္းတန္းရွည္မ်ား သြားလာခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခု ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ။ သဘာ၀အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ သားရဲတိရစၦာန္အတိၿပီးေသာ၊ ရံဖန္ရံခါ ဆန္႔က်င္ဘက္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၏ မွားယြင္းမႈောကာင့္ တမလြန္လမ္းခဲြသုိ႔ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္း ေရာက္သြား ႏုိင္ေသာ ခရီးလမ္း မ်ိဳးျဖစ္၏။

ဆရာဂ်ိန္း ဤခရီးစဥ္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္မဟုတ္။ ေလယာဥ္ပ်ံစီးရန္သာ ျပင္ဆင္ထား၏။ သူ႔တြင္ ဓားေျမွာင္တစ္ေခ်ာင္း၊ ဓားကုိတစ္လက္ပင္မပါ။ လွီးျဖတ္၍ ရေသာအရာဟူ၍ ဘလိတ္ဓား တစ္ ေခ်ာင္း သာပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ အေဆာင္တစ္ခုေတာ့ သူ႔ထံတြင္ရွိ၏။ ျဖူဆြတ္ေသာအက်ႌ။ သူသည္ ရန္ျပဳတတ္ သူမဟုတ္ ဟူေသာ သေကၤတအျဖစ္ အျဖဴဆြတ္ဆံုးေသာ အက်ႌကုိ ထုတ္၀တ္ထား၏။
ေက်ာင္းဆရာတည္းဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ သူ႔အား ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ မတြန္းတင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဆရာဂုဏ္ပုဒ္က ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ေပးသြားသည္ကုိ အံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္စြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ ရ၏။

ေလယာသ္ကြင္းမွထြက္၍ ပထမဆံုး အိပ္စက္နားရသည့္ အိမ္ရွင္က "ေက်ာင္းဆရာ" ဟု သိရေလလွ်င္ ရုိေသ သမႈျပဳၿပီး ေကာင္းစြာဧည့္ခံျပဳစုခဲ့၏။ ခရီးစဥ္ဖ်က္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့၏။ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာၿမဲ၍ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕မည္ မထင္ေၾကာင္း။ အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္ကုိ ရွင္းျပ၏။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကု မေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေတာ့၍ ရိကၡာဆန္ အနည္းငယ္ႏွင့္ ဓားတစ္လက္ရွာေပး၏။ ဆရာဂ်ိန္း ရိကၡာကုိသာယူ၍ ဓားကုိ ျငင္းပယ္၏။ ဓား သည္ လက္နက္ျဖစ္ ၏။ လက္နက္သည္ တန္ျပန္တတ္၏ဟု ဆရာဂ်ိန္း ခံယူထား၏။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအရင္းျပဳ ကာ နား၊ မ်က္စိ သံုး ၍ ခ်ီတက္ရန္ ဆရာဂ်ိန္းဆံုးျဖတ္၏။
ဤနည္းျဖင့္ ရွည္လ်ားၾကမ္းတမ္းလွေသာ ခရီးစဥ္တြင္ ေတာေတာင္မ်ား၊ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ စိမ့္စမ္း ေရတံခြန္ မ်ား စြာကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့၏။ သစ္ပင္ခြၾကားေတြႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္ဖ်ာတုိ႔သည္ ဆရာဂ်ိန္း ၏ ဆရာဂ်ိန္း ၏ ပန္းေမြ႕ရာမ်ားသာတည္း။

ဤသတၱေလာကတြင္ မႏုႆလူသားဟူ၍ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ က်န္ေတာ့သေလာဟု ခံစားမိေလာက္ ေအာင္ အထီးက်န္ႏုိင္ လွသည့္ ေန႔ရက္မ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားခဲ့၏။
ဤအထီးက်န္ႏုိင္လွေသာ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၾကည္ႏူးလြမ္းေမာဖြယ္ဘ၀ အုိေအစစ္တစ္ခုကိလည္း ႀကံဳခဲ့ရေသး ၏။ ေျမျပင္ထက္တြင္ ကုန္းထေနသည့္ ေတာင္ကုန္းကေလးမ်ားေပၚမွ ေတာင္ယာခင္းႏွင့္ တဲကေလး မ်ား။ ေတာင္ယာခင္းလမ္း၏ ၀ဲယာတြင္ ဆံၿမိတ္ခ်ကာ ကေလးကုိယ္စီပုိး၍ တန္းစီႏႈတ္ဆက္ေန ေသာ ေျပာင္းပင္မ်ား၊ နဖူးထိပ္တြင္ ပုလဲလံုး ပန္ဆင္၍ ေလအေ၀့တြင္ မေနာကေနသည့္ ပိန္းရြက္ ပ်ိဳေလး မ်ား။ ေလလိႈင္းႏွင့္အတူ ယိမ္းႏဲြ႕ေဆာ့ကစားေနသည့္ ျမစိမ္းေရာင္ စပါးပင္မ်ား။ ပင္ပန္းႏြမ္းဟုိက္ ၍ ဆာ ေလာင္မြတ္သိပ္ေနသည့္ မိမိအား လက္ခုပ္ လုပ္ေစ ၍ ေျပာင္းဖူးႏုႏုဖုတ္ ၍ ေျခြကာေျခြကာ ထည့္ေပးၾက သည့္ယာခင္းရွင္ မႏုႆသမီးပ်ိဳေလးမ်ား။

သူတုိ႔ရြာဆီ ရာသက္ပန္အလည္လုိက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနသည့္ သူေလးမ်ား၏ အၾကင္နာ ေသြးေဆာင္သံမ်ား။
ၿပံဳးပန္းေ၀ဆာ ၍ မိမိအား စုိက္ၾကည့္ေနကည့္ သူေလးမ်ား၏ အၾကင္နာမ်က္၀န္းေလးမ်ား။
ထုိထုိေသာ အရာမ်ားသည္ သူ၏ အထီးက်န္မႈကုိ တဒဂၤေမ့ေပ်ာက္ေစခဲ့၏။ မိမိ၏ ၀န္ေလးပင္ပန္း၍ အဆင္ မေျပႏုိင္ေသာ ဘ၀ကုိ စက္ဆုပ္မိ၍ သူေလးမ်ားေနာက္တေကာက္ေကာက္ လုိက္ကာ ဘ၀ေျခရာ ေဖ်ာက္ရန္ပင္ စိတ္ကူး မိေတာ့၏။
သုိ႔ေသာ္ ခ်စ္လွစြာေသာ မိသားစု၏ သံေယာဇဥ္ႀကီးတစ္မွ်င္ကုိ မျဖတ္ေတာက္ႏုိင္၍ သူေလးမ်ားအား ေလးလံလွစြာျဖင့္ ညာလက္ေမာင္းကုိေျမွာက္ ကာ ေ၀ွ႕ယမ္းႏႈတ္ဆက္ ၍ ေႏွးေကြးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့၏။

ထုိမွ လူသားကင္းမဲ့ေသာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္တစ္ေကာင္ပမာ လႈပ္ရွားလာခဲ့ရာ လူသားခ်င္း စကားေျပာဆုိလုိမႈ၊ ေတြ႕ထိဆက္ဆံလုိမႈစသည့္ လူသား၏ ဇာတိပကတိ တဖြားဖြားေပါက္လာ သည္ ကုိလည္း အံ့ၾသစြာ ခံစားမိေတာ့။
ဆရာဂ်ိန္း ပထမ လူသားအသုိက္အအံုမွ ထြက္ေျပးလာၿပီး မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းလာသည့္အခါ လူသား အသုိက္အအံု တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ထုိေနရာကား ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕တည္း။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ ၏ ေျမာက္ဖ်ား ေတာစပ္ခ်ံဳပုတ္မွ ခုန္ထြက္၍ ၿမိဳ႕ေျမကုိနင္းမိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္း မရွိ သည့္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမႈ တစ္ရပ္ကုိ ခံစားမိေလေတာ့၏။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ အား လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ စိမ္းစိမ္းစုိေသာ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ ပစ္ခ်ကာ လွဲခ် လုိက္ၿပီး ၿမိဳ႕ဘက္ ဆီသုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္၏။
" သာယာေလျခင္း၊ လွပေလျခင္း" ဟု ရင့္က်ဴး လုိက္၏။

တစ္သက္တြင္ ဤမွ် သာယာလွပသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳး ဆရာဂ်ိန္း တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးဘူး။
အုတ္နံရံႏွင့္ မုိးေကာင္းကင္တြင္ဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျပ၏ ျမင္ကြင္းႏွင့္မတူ။ လယ္ကြင္းျပင္ႏွင့္ သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားတြင္ ဆံုးေသာ ေျမျပန္႔ေဒသ၏ ရႈခင္းႏွင့္လည္းမဆုိင္။ ၾကည္ျပာေသာ မုိးေကာင္းကင္၊ ေတာက္ပေသာ ေနေရာင္ ေအာက္တြင္ တစ္ေလာကလံုး သာယာလွပေနသည္ဟု ဆရာဂ်ိန္း ထင္မိ၏။
အထီးက်န္ေသာဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္၍ ၾကည္ႏူး၀မ္းသာမႈမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ခံစားခ်က္ တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တကယ္ပင္လွပသည့္ ရႈခင္းဟု ဆရာဂ်ိန္းမွတ္ခ်က္ခ်မိ၏။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ ၏ အေနအထားမွာ ေတာင္ကုန္းတစ္ေနရာတြင္ တည္ရွိကာ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္ သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္းသြား၏။ ေကြ႕ေကာက္ေသာ လမ္းမ၏ ၀ဲယာတြင္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ား စီတန္းေန၏။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး စိမ္းျမျမ ျမက္ခင္းျဖင့္ စုိစုိျပည္ေန၏။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဗုိလ္တဲရွိသည့္ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕ထိပ္ဆီမွ ၾကည့္ လုိက္ေသာ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံု၊ ေဘာလံုးကြင္း။ အစုိးရရံုးမ်ား၊ ေတာင္တန္း ၀န္ေထာက္ေနအိမ္၊ စာသင္ ေက်ာင္း၊ လူေန အိမ္ေျခမ်ား၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း စသည္ျဖင့္ အစီအရီေတြ႕ရ၏။

ထုိမွလြန္၍ ေတာင္ဘက္ဆီသုိ႔ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ လံုဂ်ာ ဘြမ္ေတာင္ကုိ ေကြ႕ပတ္ေဖာက္ထားေသာ ဆြမ္ပရာ ဘြမ္-ျမစ္ႀကီးနား ကားလမ္းကုိ ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ ပန္းခ်ီကားေကာက္ေၾကာင္းအလား ေတြ႕ရ၏။
အေရွ႕ေတာင္ဘက္ တြင္ကား လွ်ိဳေျမာင္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ား၊ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာင္ထိပ္ေတာင္စြယ္ မ်ား၊ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ဟုိအေ၀းမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းရွိ ေတာင္ျပာတန္းႀကီးမ်ားအထိ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရႈမၿငီးဖြယ္ ရာေတြ႕ရ၏။
ၾကည္ျပာေသာ မုိးေကာင္းကင္ထက္တြင္ကား တိမ္မွ်င္ တိမ္လႊာမ်ား ဟုိတစ္စု သည္တစ္စု လြင့္ေမ်ာေန၏။
ဆရဂာဂ်ိန္း သည္ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္လံုးအား တ၀ၾကည့္ၿပီး အသံလာရာ ေကာင္းကင္တစ္ေနဆီသုိ႔ စူးစုိက္ ေနမိ၏။ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းသည္ သူ၏ အထက္တည့္တည့္ ျမင့္မားလွသည့္ ေ၀ယံထက္တြင္ ႀကိဳးၾကာ ငွက္ႀကီးႏွယ္ တေရြ႕ေရြ႕ လႈပ္ရွားပ်ံသန္းေန၏။

ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ဆရာဂ်ိန္းသည္ ေလယာဥ္ပ်ံအား မ်က္စိတစ္ဆံုး လုိက္ၾကည့္မိသည္။
ေလယာသ္ပ်ံ သည္ ျမင့္မားလွ၏။ ေဆြးျမည့္ျမည့္အသံျပဳေနသေယာင္ ဆရာဂ်ိန္း ခံစားမိ၏။ သူ႔အား လုိရာ ခရီး ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့၍ တာင္းပန္ေနေလသေလာ။
" အဲ  မင္းက ေတာင္ပံနဲ႔ဆုိေတာ့ ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္ ငါ့ကုိ ေက်ာ္သြားဦးေပါ့။ ငါ့မွာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း နဲ႔ ေျမျပင္ေပၚမွာ ရွပ္တုိက္ပ်ံေနတာ မင္းကုိ ဘယ္မီပါ့မလဲကြာ" ဟု ေရရြတ္လုိက္၏။
ဆရာဂ်ိန္း သည္ စိတ္ရွိလက္ရွိ အနားယူၿပီး ကုန္းထကာ ၿမိဳ႕ဘက္ဆီသုိ႔ ျမင္းတစ္ေကာင္အလား ကဆုန္ ေပါက္ေျပးဆင္းသြား၏။
" ေဟး ... လူေတြ၊ လူေတြ "
ဆရာဂ်ိန္း ၀မ္းသာအားရ ရင့္က်ဴးမိ၏။ လူေတြက သူ႔အား ၀ုိင္းအံုေမးျမန္းၾက၏။ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾက၏။ သူ ဘာေတြေျပာျပ၍ ဘာေတြေျဖမိသည္ကုိ မသိေတာ့။ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ သူ႔အား ေပါ့ပါးသြက္လက္ ေစ၏။

စားစရာ ၀ယ္စား၏။ ေသာက္စရာလည္း ၀ယ္ေသာက္၏။ ေရာင္းသမွ် ၀ယ္ခ်င္သည့္စိတ္ ေပၚလာ၍ သူေန ထုိင္ရာ ေျမာက္ဖ်ားေဒသ၌ အလြန္ရွားပါးလွသည့္ ဆီတစ္ပုလင္းကုိပင္ အေျပးလႊား၀ယ္မိေသး၏။ သူ႔ခရီး စဥ္တြင္ ဆီပုလင္းသည္ အသံုးမတည့္ေၾကာင္း ေနာင္မွသတိရ၍ လက္ေဆာင္ေပးထားခဲ့၏။ သူ႔ခရီးစဥ္တြင္ ဆီမလုိပါ။ ဆန္ႏုိ႔ဆီဘူး တစ္လံုးႏွစ္လံုးပါလွ်င္ပင္ လံုေလာက္ေလသည္။ ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ခရီးကုိ ဆက္ရဦးမည္။

ဆရာဂ်ိန္း သည္ တတိယပုိင္းခရီးကုိ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စတင္ျပန္သည္။
ပထမပုိင္း မုိင္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ကုိ ေျခက်င္ေလွ်ာက္၍ ပူတာအုိေလယာဥ္ကြင္းေရာက္၏။
ဒုတိယပုိင္း မုိင္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေလွ်ာက္၍ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ေရာက္၏။
တတိယပုိင္း မုိင္တစ္ရာႏွစ္ဆယ္ ေလွ်ာက္ရဦးမည္။

ဤခရီးသည္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယခရီးထက္စာလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမည္ဟု ထင္ရ၏။ ေျမပံုေပၚတြင္ ကားလမ္း အထင္အရွားရွိေနသည္မဟုတ္ေလာ။ တကယ္တမ္းတြင္ကား ဤခရီးစဥ္သည္ အခက္ခဆံုး၊ အၾကမ္းတမ္းဆံုး၊ အႏၱရာယ္အထူေျပာဆံုးခရီးျဖစ္၏။ က်ားစာျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေျမြေပါက္၍လည္း ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ႏုိင္ ၏။ လူမွားခံရ၍လည္း ေျမၾသဇာျဖစ္ႏုိင္၏။ မရဏႏုိင္ငံသြားရာလမ္းခဲြသည္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနသည္။
သူသည္ သာမန္ထက္ သံုးဆျမန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ခရီးစခဲ့၏။ ေျခာက္ေပရွိေသာ သူ၏ အရပ္ကလည္း လမ္းခရီး ကုိ အတန္ငယ္ က်ံဳ႕သြားေစသေယာင္ရွိ၏။ အသြားအလာမရွိေသာ လမ္း၏ ၀ဲယာခ်ံဳႏြယ္မ်ား၊ ကုိင္းေျမ မ်ား၊ လမ္းလယ္တြင္ ယွက္ေနၾကရာ ဆရာဂ်ိန္းသည္ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္ကုိ ဒုိင္းလုပ္၍ ဒဏ္ရာ ရေနေသာ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ပမာ အတင္းတုိးေ၀ွ႕၏။ တံုးတုိက္တုိက္ က်ားကုိက္ကုိက္ ဆုိသည့္ စကားပံုမွာ ဆရာဂ်ိန္းအတြက္ အထူးစပါယ္ရွယ္ဖဲြ႕ဆုိထားေလသေလာ။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တံုးေတြ ျပည့္ေန၏။ က်ားေတြ ရွိေန၏။ တံုးတုိက္၍ လဲမည္ကုိလည္း မစုိးရိမ္၊ က်ားကုိက္ မွာကုိလည္း မေၾကာက္၊ ေျမြေပါက္မွာကုိလည္း မမႈ။ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းကုိ အလြတ္မေပးတတ္ သည့္ ၀က္၀ံအႏၱရာယ္ ကုိလည္း ထည့္မတြက္အားေတာ့။
ေရွ႕မွ ေရွ႕သုိ႔သာ။ ပိန္းပိန္းပိတ္ေတာနက္ထတြင္ လမ္းမွား၍ မူလေနရာ ျပန္ေရာက္ေသာ အႀကိမ္မ်ားမွာ လည္း မနည္းေတာ့။ အဆုိးဆံုးမွာ လမ္းရွိလ်က္ႏွင့္ ဆြမ္ပရာခၚ ျမက္ပင္မ်ား ဖံုးအုပ္၍ သြားလာမရျခင္းျဖစ္ ၏။ သူသည္ ဆြမ္ပရာျမက္မ်ားအား လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အတင္းဆဲြၿဖဲ၍ ကုိယ္ကုိ ပစ္သြင္းသည့္နည္းျဖင့္ သြားခဲ့၏။ ဤတတိယ ခရီးတြင္ အိမ္ပ်က္မ်ား၊ ရြာပ်က္မ်ား စသည့္ လူေလာက၏ အနိ႒ာရံုမ်ားကုိ ဆရာဂ်ိန္း မ်ားစြာ ေက်ာ္ျဖတ္မိ ၍မ်ားစြာ စိတ္ညစ္ညဴးဆင္းရဲခဲ့ရ၏။

ဤခရီးစဥ္တြင္လည္း ေက်ာင္းဆရာဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ သူ႔အား မ်ားစြာ အကာအကြယ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆရာဂ်ိန္းေတြ႕ရျပန္၏။
စားစရာေပးၾက၏။ အိပ္ရန္ေနရာ၊ ၿခံဳရန္ေစာင္ေပးၾက၏။ လူသားတုိ႔၏ အဆင့္အတန္း ခဲြျခားမႈႏွင့္ အတၱသေဘာ ကုိ ပူတာအုိေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ဆရာဂ်ိန္းေတြ႕ႀကံဳခံစား စက္ဆုပ္မိေသာ္လည္း လူသား တုိ႔၏ ရုိင္းပင္း ကူညီလုိမႈႏွင့္ အၾကင္နာတရားကုိ ဤခရီးစဥ္တြင္ ဆရာဂ်ိန္းေတြ႕ရွိခဲ့၏။
ခုိက္ခုိက္တုန္ေသာ တစ္ညတြင္ သစ္ပင္ရင္းတစ္ေနရာ၌ သစ္ေမႊးရွာသူႏွစ္ဦးမွ တစ္ထည္တည္းေသာ ေစာင္ကုိ သူ႔အား လြမ္းၿခံဳေပး၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ မီးေမႊး၍ ငုတ္တုတ္ထုိင္ကာ မုိးစင္ စင္လင္း၍ ေနျခည္ျဖာသည္အထိ မိမိအား ေႏြးေထြးေစခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာ ေပါင္ႏွစ္လံုးၾကားလက္အစံု လွ်ိဳသြင္း၍ အိပ္ရာမည့္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္ကုိ ဆရာဂ်ိန္း တစ္သက္လံုး အမွတ္ရေနေပမည္။

တစ္စခန္း တစ္ေနရာတြင္ ဟန္းေကာႏွင့္ ထမင္းခ်က္ စားေနၾကေသာ ရဲေဘာမ်ားက ပဲဘူးလြတ္ျဖင့္ ထမင္း ခ်က္ စားေသာ မိမိအား လက္ဖ်ားခါခ်ီးက်ဴး၍ ၄င္းတုိ႔တြင္ ရွိစုမဲ့စု ရိကၡာမွ်ေ၀ ေကၽြးသည္ကုိလည္း ဆရာဂ်ိန္း ေမ့ေဖ်ာက္၍ မရႏုိင္။ တစ္စခန္းတပ္ၾကပ္ႀကီးသည္ ဆရာဂ်ိန္း၏ ခရီးသြား လက္မွတ္ေပၚတြင္ ခုခ်ိန္မွ စ၍ သင္သြားလုိရာသုိ႔ သြားႏုိင္သည္" ဟု ေရးၿပီး စခန္းမွဴးဗုိလ္ႀကီးအား လက္မွတ္ထုိးေစရာ ဗုိလ္ႀကီးက လက္ မွတ္ေရးထုိးေပးၿပီး စာသားျပင္ေရးရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ ဆရာဂ်ိန္းသည္ ခရီးသြားလက္မွတ္ကုိ တပ္ ၾကပ္ႀကီး လက္မွလုယူၿပီး သူ၏အိပ္ေထာင္ထဲသုိ႔ ထည့္ေလသည္။ ေနာင္မိမိအိမ္ေရာက္ေသာအခါ ထုိခရီး သြားလက္မွတ္ ကုိ ေသတၱာထဲ ေသခ်ာသိမ္းထားရန္၊ မိန္းမျဖစ္သူအား အမိန္႔ေပးၿပီး " ဒီလက္မွတ္ေပ်ာက္ရင္ မင္း နဲ႔ ငါနဲ႔ေတြ႕မယ္ " သတိေပးစကားေျပာဆုိေလသည္။

သြားဖန္မ်ား ခရီးေရာက္ဆုိသည့္အတုိင္း လ၀က္ေက်ာ္သည့္အခါ ဆရာဂ်ိန္း မုိင္ေလးရာ ခရီးေပါက္ ၍ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေတာ့၏။
ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ အံ့ၾသျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ေရာျပြန္းေသာမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ အေပါင္းအသင္း မ်ားက ဆီးႀကိဳၾက၏။
သူတုိ႔က ေျပာျပၾက၏။ ေလယာသ္ကြင္းၿမိဳ႕တြင္ ပြက္ေလာရုိက္သြားတဲ့အေၾကာင္း၊ မုိက္ရဴးရဲဟု ရႈတ္ခ်ၾက သည့္ အေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕က သတၱိ၊ ဗ်တၱိအတြက္ အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းသည့္အေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ အတင္းအဖ်င္း မ်ားတြင္ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္မွာ ဆရာဂ်ိန္းတစ္ေယာက္ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ၿမဲ၍ ျမစ္ႀကီးနား သုိ႔ ေရာက္လာမည္မထင္သည့္အေၾကာင္း။

မည္သူေတြ မည္သုိ႔ေျပာပါေစ၊ ဆရာဂ်ိန္းသည္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ ေနအိမ္ဆုိေသာ၊ ေလတုိက္လာလွ်င္ ၿပိဳလဲမည္စုိး၍ အျပင္တြင္ ထြက္ထုိင္ေနရေသာ ၀ါးတဲနဲ႔နဲ႔မွ ထြက္လာသည့္ တစ္လနီးပါး အခ်ိန္တြင္ မုိင္ေလးရာ ခရီး ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ခဲ့၏။ မုိက္ရူးရဲ၊ သတၱိ၊ ဗ်တၱိနယ္ပင္ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ နယ္ျခား မွတ္တုိင္ကုိ ဆရာဂ်ိန္းမွ မစစ္ေဆးလုိ။ အသက္ႏွင့္ ရင္း၍ စတန္႔ ထြက္ထြင္ျခင္းလည္း မဟုတ္။ သူ၏ တစ္ခု တည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္မွာ တုိေတာင္းေသာကာလအတြင္း မိသားစုႏွင့္ ေပါင္းဆံုေရးသား။ သဘာ၀ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂ ေပါင္းစပ္ သည့္ အတားအဆီး ကုိ ေခါင္းငံု႔မခံလုိ သည့္ မာနတရားပါေကာင္းပါမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက မွာ မိသားစု အေရးပင္ျဖစ္၏။

မည္သူက မည္သုိ႔ေ၀ဖန္ပါေစ၊ ဆရာဂ်ိန္းမွာ ယေန႔အဖုိ႔ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္သည္ကုိ မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္။
ပူတာအုိေလယာဥ္ကြင္း တြင္ သူ၏ အေပါင္းအသင္းအခ်ိဳ႕ ယေန႔တုိင္ လင္းတမိႈင္ မိႈင္ေနၾက ဆဲ။ ေစာင့္ၾက ေပ ဦးေပါ့။

ခရီးကား မဆံုးေသး။ ဆက္ရဦးမည္။ ခရီးစဥ္ စတုတၳပုိင္းသည္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလႈပ္ရွားရန္ မလုိေတာ့။ တဲြထဲ ၀င္ထုိင္လုိက္ လွ်င္ ရထားက လုိရာခရီးသုိ႔ ဆဲြေခၚသြားေပလိမ့္မည္။ ဤခရီးစဥ္တြင္ ဆုိဖာႏွင့္ အထက္တန္း ေနရာ ရွိသည္ကုိ ဆရာဂ်ိန္းသိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ သူကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ အက္စပ္လွ သည္မဟုတ္။ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေငြ မတန္တဆရွိသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္ ကုိဆရာဂ်ိန္း သိၿပီးျဖစ္၏။ ထုိေနရာကုိ ဆရာဂ်ိန္း မမက္ေမာ ပါ။ ရထားသည္ မဆံ့ေတာ့ဘူး မရွိ၊ ေနာက္ဆံုး ျပဴတင္းတံခါးေဘာင္တြင္ ထုိင္လုိက္ရလုိက္ရ ဆရာဂ်ိန္း ကေတာ့ ဆက္သြားမည္သာ။
ခရီးစဥ္ ပဥၥမပုိင္းကုိ ကားစီးရ၏။ ယခုေတာ့ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။
ကသာၿမိဳ႕။ မိသားစုရွိရာၿမိဳ႕။

သူ ကားဂိတ္မွ ဆုိက္ကားပင္ မစီးေတာ့ပဲ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ လြယ္ကာ အိမ္ရွိရာဘက္ဆီသုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္လန္း ဆန္း တက္ၾကြေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားလာခဲ့၏။ သူသည္ အိမ္ၿခံ၀င္းထဲသုိ႔ မေျပးရံုတစ္မည္ လွမ္း၀င္ လုိက္၏။
အိမ္တစ္ခု လံုး တိတ္ဆိတ္ေန၏။ ဘယ္မ်ား သြားၾကပါလိမ့္။ အိမ္ေရွ႕တံခါးေတာ့ ပြင့္ေန၏။ အိမ္ေလွကားကုိ နင္းလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ခုခုေတာ့ ထူးျခားေနသလုိ ခံစားမိ၏။
သူ သည္ ေလွကားကုိ တစ္ထစ္ခ်င္းေဖာ့နင္း၍ တက္သြားကာ ဧည့္ခန္းဆီသုိ႔ လွမ္း၀င္သြား၏။ သစ္လြင္ ေတာက္ပေနေသာ ဆက္တီကုလားထုိင္မ်ား ေတြ႕ရ၏။ ဟ ငါ့မိန္းမတယ္ဟုတ္ပါလားဟု စိတ္ထဲ မွ ေရရြတ္ မိ၏။
နံရံဘက္ သုိ႔ ၾကည့္လုိက္၏ ဟုိက္ဘယ္သူ႔ပံုေတြပါလိမ့္။ ငါပံုေတြလည္းမဟုတ္ပါလားဟု အထိတ္တလန္႔ မ်က္လံုးျဖင့္ ေ၀့ၾကည့္ လုိက္၏။

ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ စားပဲြေပၚတြင္ပ်စ္ခ်ၿပီး ကုလားထုိင္တစ္လံုးေပၚတြင္ ထုိင္ခ်လုိက္၏။
" ၾသ-ဧည့္သည္ေရာက္ေနတာေတာင္ မသိလုိက္ဘူး။ ေန႔လည္ကားနဲ႔ ပါလာတာထင္တယ္ "
အသက္အစိတ္ခန္႔ရွိ မိန္းမရြယ္ တစ္ေယာက္ ထြက္လာၿပီးေျပာ၏။
ဆရာဂ်ိန္း၏ မ်က္လံုး အနည္းငယ္ ျပဴးက်ယ္သြား၏။
" ဧည့္သည္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္ အိမ္ရွင္ပါ။ တူမႀကီးက ဘယ္ကလဲ "
" ရွင္ အိမ္မွားေနၿပီ ထင္တယ္၊ ဒါ ကၽြန္မဦးေလး ဦးေဇာ္ဂမ္ရဲ႕အိမ္ပါ "
ဆရာဂ်ိန္း၏ ေဒါသ ေထာင္းခနဲပြင့္ထြက္သြား၍ မ်က္ႏွာနီျမန္းသြား၏။ မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာတြင္လည္း စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈ လကၡဏာမ်ားေပၚလာ၏။ အကူအညီေတာင္းသည့္ပံုျဖင့္ တံခါးျပဴတင္းမ်ားဆီသုိ႔ လွမ္း ၾကည့္လုိက္၏။

" အိမ္မွားေနတယ္၊ ဟုတ္လား၊ ဒီအိမ္မွာ က်ဳပ္ အႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေနခဲ့တယ္။ ဟုိအေပၚက ၀ါးကပ္ေတြ ဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ ဒီလက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဒီေႏြမွာ ရက္လုပ္ခဲ့တာေပါ့ကြာ "
ဟု လက္ႏွစ္ဖက္ ေျမွာက္ျပ၏။ မိန္းကေလးသည္ စကားတစ္ခြန္းမွ် မေျပာဘဲ ေၾကာင္အမ္းအမ္းျဖစ္ေနရွာ၏။
" အဲ-ငါ အခု ေက်ာင္းပိတ္လုိ႔ ငါ့မိန္းမနဲ႔ ေတြ႕ေအာင္ုလို႔လာတယ္။ ခု ငါ့မိန္းမကုိ မေတြ႕ဘဲ မင္းကုိပဲ ေတြ႕ရ တယ္။ တူမႀကီးဟာ ငါ့မိန္းမ မဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္ "
ဆရာဂ်ိန္း သည္ ေျပာသင့္၊ မသင့္ မစဥ္းစားႏုိင္ေတာ့။ စိတ္ညစ္ညစ္ စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ပါးစပ္မွ ထြက္ခ်င္ရာ ထြက္သြား၏။
တစ္လ နီးပါးေသာ ခရီးကုိ အသက္ဖကႏွင့္ထုပ္၍ စြန္႔စားကာ အိမ္ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ သူ အႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ ေန ခဲ့ေသာ သူကုိယ္တုိင္ တုိင္ထူခဲ့ေသာ အိမ္ကုိမ်ား အိမ္မွားေနၿပီတဲ့။
ဆရာဂ်ိန္း ေတာ္ေတာ္ စတ္တုိ၏။ ထုိစဥ္ အိမ္ေရွ႕ေပါက္မွ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ၀င္လာ၏။ မိန္းမေလး၏ မ်က္ႏွာသည္ ၀င္းထိန္သြား၏။ စစ္ကူေရာက္ၿပီေပါ့။

" ဟာ-ဆရာဂ်ိန္း၊ ဘယ္တုန္းက ေရာက္လာသလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာကုိ ျမင္လုိက္တာနဲ႔ လုိက္လာတာ "
" ခုပဲ ေရာက္တယ္ ဦးေနာ္ေတာင္" မိန္းကေလးသည္ ဆရာဂ်ိန္းဆုိသူအား တစ္လွည့္၊ ဦးေနာ္ေတာင္ ဆုိသူ အား တစ္လွည့္ ၾကည့္ေနရွာ၏။ အမွန္ေတာ့ သူမ ႏွစ္ဦးစလံုးကုိ မသိပါ။
" ဒီအိမ္ကုိ ဆရာမ ေရာင္းလိုက္ၿပီ၊ အဲဒါ ဆရာ မသိေသးဘူးနဲ႔တူတယ္"
ဦးေနာ္ေတာင္က ရွင္းျပ၏။
" ဘာ-ေရာင္းလုိက္တယ္၊ ဟုတ္လား "
ဆရာဂ်ိန္း၏ ႏႈတ္ခမ္းမွ အံ့ၾသမႈေရာၿပြမ္းေသာစကားလံုးမ်ား ခပ္က်ယ္က်ယ္ထြက္သြား၏။

" ဒါနဲ႔ သူတုိ႔ ဘယ္ေ၇ာက္ကုန္ၿပီလဲ "
" သိပ္ေ၀းပါဘူး၊ ဒီရပ္ကြက္ထျတင္ပါ။ ဆရာမက အိမ္တစ္လံုး၀ယ္ထားတယ္။ လာလာ၊ ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ပုိ႔ေပးမယ္ "
ဆရာဂ်ိန္းသည္ ဘ၀င္မက်ေသာ အမူအရာျဖင့္ ထလုိက္၏။
ဤအိမ္ကုိ သူ သံေယာဇသ္ရွိ၏။ အႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေနလာခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။
" ဒီမိန္းမ ရူးသြားၿပီထင္ပါတယ္ "
ဟု တစ္ခ်က္ ေရရြတ္လုိက္ၿပီး မိန္းကေလးဘက္ဆီသုိ႔ လွည့္ၿပီး -
" တူမႀကီး ဦးေလးေျပာခဲ့တာေတြ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္။ ဦးေလးက ေမာေမာပန္းပန္းနဲ႔မုိ႔ ဘာေတြ ေျပာမိ မွန္း ေတာင္ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး "
" ကိစၥမရွိပါဘူးရွင္ "
မိန္းကေလးသည္လည္း အခုမွ ဇာတ္ရည္လည္သြား၏။

တကယ္ေတာ့ သူမသည္လည္း ဒီအိမ္ေရာက္လာတာ ႏွစ္ရက္သာရွိေသး၏။ ပတ္၀န္းက်င္ အသိအကၽြမ္း လည္းမရွိေသး။ ယခု အိမ္ရွင္မ်ား အျပင္ထြက္ၾက၍ အိမ္ေစာင့္က်န္ေနျခင္းျဖစ္၏။
ဆရာဂ်ိန္းသည္ သူ၏ အိမ္သစ္ရွိသည္ဆုိေသာ ေနရာသုိ႔ စိတ္လက္မၾကည္မသာႏွင့္ လုိက္ပါလာခဲ့၏။ အိမ္ တစ္လံုး၏ ၿခံ၀င္းတံခါးကုိဖြင့္၍ ဦးေနာ္ေတာင္ ၀င္သြားရာ သူလည္း လုိက္သြား၏။
" ဆရာမေရ၊ ေဟး ဆရာမ။ ဒီမွာ ဧည့္သည္ေခၚလာတယ္ "
ဟု ဦးေနာ္ေတာင္ ေခၚလုိက္၏။ အိမ္ေရွ႕တံခါး၀ဆီသုိ႔ ဆရာဂ်ိန္း၏ သားေထြး ေျပးထြက္လာ၏။ သူ႔သား ေနာက္ မွာ ေတာ့သူ၏ ခ်စ္လွစြာေသာဆရာမ။
" ဘ္လုိလဲ မိန္းမရာ၊ က်ဳပ္ ဟုိအိမ္မွာ၀င္ၿပီး စကားမ်ားလာခဲ့တယ္ "
သူသည္ သူ၏ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔ ပစ္ခ်ၿပီး ကုလားထုိင္တစ္လံုးတြင္ ထုိင္ခ်လုိက္၏။

" ကၽြန္မ စာေရးလုိက္ေသးတယ္၊ ရွင္မရဘူးလား၊ ကၽြန္မ ဒီအိမ္ကုိ သေဘာက်လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေရာင္းၿပီး ၀ယ္လုိက္ တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးပါတယ္ အစ္ကုိရဲ႕။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အိမ္ေလာက္ပဲရွိတယ္ "
ဆရာဂ်ိန္း တစ္အိမ္လံုးကုိ မ်က္စိေ၀ွ႕ယမ္း အကဲခတ္ၾကည့္၏။ အိမ္ကားမဆုိးလွ။ သူအိမ္ထက္ အနည္းငယ္ ပင္ျမင့္ေသး ၏ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြႏွင့္။
" ေရတြင္းေတာ့ မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ၿခံနဲ႔ ကပ္ရက္အိမ္မွာ ေရတြင္းရွိတယ္။ ေရလည္း အဆင္ေျပ တယ္ "
ဟုတ္ပါသည္။ အိမ္ေဟာင္းတြင္ ေရတြင္းရွိေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီတာမရွိ။ ယခုအိမ္တြင္ ေရတြင္းမပါေသာ္ လည္းေရ အတြက္မပူရဟု သိရ၏။
သူ၏ ဇနီး သည္ ဆရာဂ်ိန္း၏ ေက်ာပုိးအိတ္ကုိ အိမ္ခန္းထဲသြင္းထားလုိက္ၿပီး ေရတစ္ခြက္ခပ္ေပး၏။ ဦးေနာ္ ေတာင္ အား ေရေႏြးဘူး ခ်ေပး၏။

" ဒါနဲ႔ ကေလးေတြေကာ "
ဆရာမ၏ မ်က္ႏွာသည္ ခ်က္ခ်င္း အုိစာသြား၏။
" သမီးႀကီး ေဆးရံုတက္ေနတယ္၊ အႀကီးေကာင္က ေက်ာင္းက မျပန္လာေသးဘူး "
" သမီးအေျခအေနေကာ "
" ခုေတာ့ ေနေကာင္းသြားပါၿပီ" မနက္ျဖန္ ေဆးရံုဆင္းခြင့္ေပးမယ္လုိ႔ ဆရာ၀န္က ေျပာတယ္ "
ေတာ္ေသးတာေပါ့ဟု ဆရာဂ်ိန္း၏ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားေလ်ာ့ေျပသြား၏။
" ဆရာႀကီး ပင္ပန္းလာၿပီ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လုိက္ဦးမယ္။ ညဘက္ေတာ့ တစ္ေခါက္လာလည္ဦးမယ္ "
ဦးေနာ္ေတာင္ က ႏႈတ္ဆက္၍ ထြက္သြား၏။

ဆရာဂ်ိန္း သည္ ဇနီးသည္အား တစ္ခ်က္စုိက္ၾကည့္ၿပီး အိမ္အေနအထားကုိ အကဲခတ္ျပန္၏ အိမ္က ခုိင္ခုိင္ ေတာင့္ေတာင့္ရွိ၏။ သူ႔အိမ္ပံုစံႏွင့္မကြာလွ။
" ဘယ့္ႏွယ္လဲ အစ္ကုိရဲ႕၊ ဒီအိမ္ကုိ သေဘာမက်ဘူးလား၊ လွ်ပ္စစ္မီး မီတာပါတယ္ အစ္ကုိ။ လွ်ပ္စစ္ ညတုိင္း မရေတာင္ ေရနံဆီ ဖေယာင္းတုိင္ဖုိး မနည္းသက္သာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးလာေတာ့လည္း လင္းလင္း ထိန္ထိန္ ရွိတာေပါ့။ ကၽြန္မေတာ့ ေရနံဆီမီးခြက္နဲ႔ ေနရတဲ့ဘ၀ ကုိ ၿငီးေငြ႕လြန္းလုိ႔ ဇြတ္မွိတ္လုပ္ လုိက္ရတယ္ "
ဇနီးသည္က ရွင္းျပ၏။

" ခုမွေတာ့ ငါဘာမွမေျပာလုိေတာ့ပါဘူး၊ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကြယ္ မိန္းမရယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ကုိယ္ဆင္းလာရင္ အိမ္မွာပဲ အဆင့္ေတြ႕ခ်င္တယ္။ မေတြ႕ရရင္ က်ဳပ္ေဆြးရခ်ရဲ႕"
" အစ္ကုိကလည္းကြယ္၊ မဟုတ္မဟတ္ေတြ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ လာ ေရခ်ိဳးၿပီး ထမင္းစားရေအာင္ "
" ငါ သမီးႀကီးဆီ သြားေတြ႕ခ်င္တယ္ "
" ထမင္းစားၿပီး ညေနဘက္သြားၾကတာေပါ့။ ခုေနေတာ့ ေတြ႕လုိ႔ရဦးမယ္ မဟုတ္ဘူး "
ဆရာမသည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိပင္ ဆရာဂ်ိန္း၏ လက္ကုိကုိင္ၿပီး ဆဲြမကာ ေရခ်ိဳးရန္ ေခၚသြားရာ ဆရာဂ်ိန္း လည္း အလုိက္သင့္ပါသြားေတာ့သည္။

မေဟာသဓာမဂၢဇင္း၊ အမွတ္-၁၆၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၇
ဆက္ရန္
.

4 comments:

Anonymous said...

ဖတ္ရတာ...ဟက္ေကာ့ၾကီး..
စြန္႔စားခန္းကေတာ့ မိုက္တယ္...

ေလယာဥ္လက္မွတ္မရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိတယ္။

ီမ

Anonymous said...

အမ..အပိုင္း ၅ နဲ႔ ၆ က မဆပ္ဘူးထင္တယ္..


ဇာတ္လမ္းက သတ္သတ္စီ ျဖစ္ေနသလားလို႔
ညီမ

Anonymous said...

မဆက္ဘူး ညီမ တပိုဒ္ စီ ဝတၳဳတိုေတြ

ေရႊစင္ဦး

Naing said...

A marvelous short novel with remarkable notes. Great !