Tuesday, October 23, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္, အပိုင္း (၄)

ဦးဖုန္ရမ္ႏွင့္ ေငြထုပ္ပံုျပင္

မခ်မ္းေဘာႏွင့္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ တည္ရွိ၏။ ထုိႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကား ေျခလ်င္ခရီး (၃) ရက္သြား ရ၏။ ၀န္ေပါ့၍ ခရီးျပင္းႏွင္က ႏွစ္ရက္ႏွင့္လည္း ေရာက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ေပၚ ခရီးဆုိသည္ မွာ ၀န္ေပါ့ ၍ မရ။ စားစရာရိကၡာ၊ အိပ္စရာ အိပ္ရာလည္း ပင္ရုိးပု၀င္၍ ပုခံုးသား ခ်ိဳင့္ခြက္ေနေအာင္ ထမ္းပုိးရမည္။
ထန္းဂါး၊ အလန္းဂါး ရြာဘက္မွ ေကြ႕ပတ္၍ ကားလမ္းေဖာက္ထားေသာ္လည္း အသံုးနည္းလွ၏။ ခရီးသြား ျပည္သူ မ်ားသည္ ေျခလ်င္လမ္းျဖစ္သည့္ မခ်မ္းေဘာ၊ နမ္ခမ္း၊ နမ္ထီ၊ ဂြမ္ရွန္၊ ေနာင္မြန္လမ္း မ်ားျဖင့္သာ သြားလာၾကသည္။

ဦးဂင္ရန္လိ သည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တာ၀န္က်ရာေဒသသုိ႔ အထမ္းသမားငွား၍ မခ်မ္းေဘာမွ နာင္မြန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေျခလ်င္လမ္းမွ ခ်ီတက္ခဲ့၏။ မခ်မ္းေဘာမွ နမ္ခန္းရြာသုိ႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ေရာက္ေသာ္လည္း ထုိရြာ တြင္ ညအိပ္၏။ ေနာက္ေန႔ ခရီးစဥ္အတြက္ အားေမြးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေန႔မွ စ၍ ေတာင္တက္ရမည္။ စခန္း မေရာက္မခ်င္း ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္ရင္း ဆက္တက္ရမည္။
နမ္ခမ္းရြာ၌ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွားပါး ၍ တန္ဖုိးႀကီးလွသည့္ ၀ါရွင္တန္၊ ဂရိဖရု၊ ရူဘီ၊ ရူဘီဘလပ္၊ ဆမ္ဆြန္၊ ကိန္း၊ ဗလင္ခ်ာ၊ လိေမၼာ္ စသည့္အသီးမ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာေန၏။ ဤအသီးမ်ားကုိ သာသနာျပဳမ်ား စုိက္ေပးခဲ့၍ ဘုရားသခင္ေပး အသီး ဟုပင္ ေဒသခံမ်ား တင္စားေခၚေ၀ၚၾက၏။

ေနာက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာ ခရီးဆက္ၾကရာ နမ္ထီေဆာက္လုပ္ေရးဗုိလ္တဲသုိ႔ ေရာက္၏။ လူတုိင္း တစ္ ေထာက္နားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ဂင္ရန္လီသည္လည္း အနားယူရန္ ဗုိလ္တဲေပၚသုိ႔တက္ရန္ ေျခလွမ္းစဥ္ ဗုိလ္တဲတံစက္ၿမိတ္တြင္ ထမ္းစင္တစ္ခုေတြ႕လုိက္၏။ ထမ္းစင္ေပၚတြင္ လူတစ္ေယာက္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ မလႈပ္မယွက္ လဲေလ်ာင္းေနသည္။ ထမ္းစင္ေဘးတြင္ကား မည္သူမွ်မရွိ။ ဗုိလ္တဲေပၚတြင္ေတာ့ လူအသံဗလံ မ်ားျဖင့္ ဆူညံေန၏။ လူနာလား အေလာင္းလား သိလုိ၍ ထမ္းစင္ရွိရာသုိ႔ သြားၾကည့္ရာ မ်က္လံုး ေဟာက္ပက္ႏွင့္ ပိန္လွီလွသည့္ ေယာက္်ားတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာကုိျမင္ရ၏။ မ်က္စိ အစံု မွိတ္ထား ေသာ္လည္း ရင္ဘတ္ေပၚမွေစာင့္နိမ့္ခ်ီျမင့္ခ်ီျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြကရ၍ လူေသအေလာင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ သြားသည္။

ဦးဂင္ရန္လီသည္ ဗုိလ္တဲေပၚသုိ႔ ခပ္သြက္သြက္တက္သြားရာ မနက္က မခ်မ္းေဘာမွ အတူထြက္လာ သည္။ ဦးအဒီး အားေတြ႕လုိက္၏။ သူသည္ မီးဖုိေဘးတြင္ထုိင္၍ ေသြး၀၍ လံုးတစ္ေနေသာ ကၽြတ္တစ္ ေကာင္ ကုိ ျပာပူျဖင့္ ဖံုးေန၏။ ကၽြတ္မွာ ပါးစပ္မွ ေသြးအန္ထုတ္ၿပီး တြန္႔လိန္ေနသည္။ ဂင္ရန္လီက "ဦးအဒီး ဟုိတဲေအာက္ က လူနာက ဘယ္သူလဲဗ်၊ ဘာျဖစ္သတဲ့လဲ " ဟု သိခ်င္ေဇာႏွင့္ တံခါး၀တြင္ ရပ္လ်က္ အေန အထားျဖင့္ ေမး လုိက္၏။
" အထက္ ဗုိလ္တဲက ဦးဖုန္ရမ္တဲ့ဗ်၊ ၀မ္းေလွ်ာၿပီး အားျပတ္သြားတယ္တဲ့" ဟု ေျဖေလသည္။ ၀မ္းေလွ်ာ ရင္ ေဆးျမန္ျမန္တုိက္မွေပါ့၊ အခ်ိန္လြန္ရင္ ေသသြားႏုိင္တယ္" ဟု မိမိဘာသာ စုိးရိမ္တႀကီး ေရရြတ္ၿပီး ကၽြတ္ ဒက္ပင္မျဖဳတ္ဘဲ တဲေအာက္ဆင္းလုိက္၏။ သူသည္ သူ႔အတြက္ အၿမဲေဆာင္ထားေသာ ၀မ္းပိတ္ ေဆးကုိ လူနာအား တုိက္ခ်လုိက္သည္။ လူနာသည္ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း မ်က္စိကုိ အားယူဖြင့္ကာ ေဆးကုိဂင္ရန္လီ ေလာင္းခ်ေပးေသာ ေရျဖင့္ ႀကိဳးစားမ်ိဳခ်ရွာ၏။ ဂင္ရန္လီသည္ မၾကာခဏ ၀မ္းေလွ်ာတတ္သူျဖစ္၍ ၀မ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆးမ်ားအၿမဲ ေဆာင္ထားသည္။ ယခု သူကဲ့သုိ႔ ၀မ္းေလွ်ာ တတ္ေသာ လူနာေတြ႕ၿပီမွတ္ကာ လူတတ္လုပ္ၿပီး သူေသာက္ေနက် ဒုိးစ္အတုိင္း၊ တုိက္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ခဏအၾကာ လူနာအား နမ္ခမ္းဘက္သုိ႔ သယ္သြားၾကသည္။ ဂင္ရန္လီသည္လည္း တဲေပၚတက္၍ အနား ယူေလ သည္။ လူတုိင္းပင္ပန္းလာသည္ျဖစ္၍ လွဲသူလွဲ၊ ထုိင္၍ နံရံကုိမွိကာ မွိန္းသူမွိန္း ေန႔လည္စာ စားသူ ကစား ကၽြတ္ဒက္သတ္သူကသတ္ႏွင့္ မိမိကိစၥ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနၾက၏။ လူနာအေၾကာင္းကုိကား မည္သူမဆ မေမးမေျပာၾက။
ဤခရီးသည္ အစုလုိက္ အဖဲြ႕လုိက္ သြားရေသာ္လည္း ေန႔ဘက္တြင္ ကုိယ့္အင္ကုိယ့္အား ကုိယ္တတ္ႏုိင္ သည့္ ေျခလွမ္းျဖင့္ သြားၾက၏။ ညအိပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗုိလ္တဲတြင္ ဆံုၾကရန္သာ အေရးႀကီးသည္။
ဂင္၇န္လီသည္ စစ္သံုးလြယ္အိတ္ အေဟာင္းတစ္ခု။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရုိက္ ဓားေျမွာင္တစ္လက္၊ ေရဒီယုိ တစ္လံုးသာ ပါ၍ မည္သည့္၀န္မွ်မထမ္း။ ဤလမ္းသည္ မုိးေလမရွိသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ မည္သည့္အရာကုိမွ် စုိး၇ိမ္ရန္မရွိ။ သူခုိးဓားျပကင္းၿပီး သားရဲတိရစၥာန္လည္းရွင္းသည္။

သူသည္ ရံဖန္ရံခါ တစ္ကုိယ္တည္း ေတြးခ်င္ရာေတြးၿပီး စိတ္ကုိလႊတ္ ၍ ေလွ်ာက္ေနတတ္ သည္။ ေမာပန္း ျခင္း ကုိ သဘာ၀အလွတရားရွာေဖြ၍ ကုစားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွာင္ကြင္း၍ မလြတ္နုိင္သည့္ အေသးစား ရန္သူ ကၽြတ္ဒက္ သုတ္သင္ျခင္းလည္း အခ်ိန္အေတာ္ေပးရသည္။
ညအိပ္ မည့္ ဗုိလ္တဲမွာ ၂ မုိင္မွ်သာ ေ၀းေတာ့၍ သူသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေအးေအးလူလူ ထြက္လာ၏။ တစ္မုိင္ ခန္႔ ေလွ်ာက္မိေသာအခါ ယခင္ ဗုိလ္တဲေဟာင္းေနရာ ေရာက္၏။ တဲပ်က္မ်ားႏွင့္ ယခုတုိင္ လူေန ဟန္ရွိ သည့္ တဲႏွစ္လံုးေတြ႕ရ၏။ လမ္းႏွင့္ကပ္၍ ေဆာက္ထားေသာ တဲအိမ္မွ မီးခုိးတလူလူထြက္ေနၿပီး စကားေျပာသံ လည္း ၾကားရ၍ ဂင္ရန္လီ ေခတၱ၀င္နားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။
တဲအိမ္ထျ၀င္လုိက္သည့္အခါ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သည့္ လူႀကီးေလးဦး။ ႀကိမ္ျဖင့္ ေတာင္းရက္၊ ႏွီးဖ်ာေန သည္ ကုိေတြ႕ရသည္။ အိမ္ရွင္ျဖစ္ဟန္တူသူက လာထုိင္၍ အေမာေျဖရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ၀ါးခြက္ထဲ ေရေႏြး ၾကမ္းထည့္ ၍ ဧည့္ခံေလ၏။

အခ်င္းခ်င္း လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္၊ မိတ္ဖဲြ႕ၾကရာ အိမ္ရွင္၏ အမည္မွာ ဦးဇာ္ခြမ္ျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္ေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဤေနရာ သုိ႔ လာေ၇ာက္ေနထုိင္သည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္မွ် ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ပူတာအုိၿမိဳ႕ သုိ႔ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ၏။
" ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ား ဒီမွာလာေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က "
" ဒီလုိပါ ဒီေနရာဟာ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရး ဗုိလ္တဲေနရာေလ။ ခုေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ တံတားထိပ္ မွာ ဗုိလ္တဲေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလုိက္ၾကတယ္ "
" ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေနရာမွာ ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔လည္စာစားခဲ့ၾကေသးတယ္ "

" ဟုိတုန္းက ဗုိလ္တဲက ဒီေနရာမွာပါ။ နမ္ခမ္းဘက္က တက္လာတဲ့ခရီးသည္၊ ေနာင္မြန္းဘက္ကဆင္းလာ တဲ့ ခရီးသည္ေတြ ဒီမွာပဲ ဆံု ဒီမွာပဲအိပ္ၾကတယ္" လူျပတ္တယ္မရွိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ နမ္ထီေခ်ာင္းမွာ ေရႊက်င္ တဲ့အဖဲြ႕ လည္း ဒီမွာ အေျချပဳၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အစားအေသာက္ ေရာင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေရႊလည္း အနည္းအက်ဥ္း ၀ယ္တယ္ေလ "
" ဟုတ္ကဲ့ ခုေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ပဲ က်န္တာေပါ့ေနာ္ "
" ဟုတ္တယ္ ခရီးသည္ေတြက ညမအိပ္ၾကေတာ့ဘူး၊ ေနာင္မြန္းဘက္ကလည္း ခုည ခင္ဗ်ားတုိ႔ အိပ္မည့္ ေနရာကုိ ဗုိလ္တဲေဆာက္လုိက္ၾကတယ္၊ အဲဒီေနရာဟာ မခ်မ္းေဘာနဲ႔ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ပဲ၊ ခုေတာ့ ရြာကေလးေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ပူတာအုိၿမိဳ႕မွာ အိမ္၀ယ္ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစု ေျပာင္း ႏွင့္ေနၾကၿပီ။ ဒီေႏြေနၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္တာ္လည္း ဒီတဲကုိ စြန္႔ေတာ့မယ္ "
" ေအးဗ်ာ ဒီမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရီးသြားေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး အဆင္ေျပတယ္။ နားလု႔ိ ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ခုနက ေအာက္ဗုိလ္တဲမွာ ထမ္းစင္နဲ႔လူနာတစ္ေယာက္ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ၀မ္းေလွ်ာ တယ္ဆုိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ေဆးတုိက္ လုိက္ေသးတယ္ "

" ၀မ္းေလွ်ာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အစာျပတ္လုိ႔ ခုလုိ မထႏုိင္၊ မလာႏိုင္ျဖစ္တာ၊ ရတဲ့ သစ္ဥသစ္ဖုစားေတာ့ ၀မ္းပ်က္တာ လည္း ပါမွာေပါ့ေလ "
" ဟင္ ဘယ္လုိ၊ အစာျပတ္တာလဲ၊ သူက ဘယ္ကလဲ " ဟု ဂင္ရန္လီက ဆက္တုိက္ေမး၏။ ဦးေဇာ္ခြမ္က သူတဲမွ လဲြ၍ မၿပိဳေသးသည့္ တဲကေလး ကုိ လက္ညွိဳးထုိးျပ၏။
" သူတစ္ေယာက္တည္းေနတာ၊ ခုေတာ့ ဒီရြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ဆုိပါေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ပူတာအုိမွာ ရွိတဲ့ မိသားစုဆီ ခဏသြားတာ ငါးရက္ကာသြားတယ္။ ခုမနက္ ဒီျပန္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ကုိ ေဆးရံု ပုိ႔ဖုိ႔ ထမ္းစင္ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ခရီးသည္ေတြသတင္းပုိ႔လုိ႔ နမ္ခမ္းရြာက လာၾကသတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ က ခုမနက္ မွ ပူတာအုိ က ျပန္ေရာက္တယ္ဆုိေတာ့ မလုိက္ေတာ့ဘူး "
" သနားစရာပဲဗ်ာ၊ သူ႔ခမ်ာ တစ္ရြာလံုးမွ တစ္ေယာက္တည္းေနတာ။ ကံေကာင္းလုိ႔ မေသတာ "

" သြားေတာ့ မသနားလုိက္နဲ႔ဦး "
" ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ "
" ေရေႏြးေသာက္ပါဦး၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပပါမယ္ "
ဦးဖုန္ရမ္သည္ ယခင္က ေခၚဘူဒဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ပူတာအုိဘက္ ကုန္ကူး၍ ပစၥည္း မ်ား အေတာ္အတန္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ႏြားေနာက္မ်ား၊ လားမ်ား၊ ျမင္းမ်ားႏွင့္ ေလွကားထစ္လယ္ ယာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က သူပုိင္ပစၥည္းအားလံုးေရာင္းခ်၍ မိသားစု တစ္ခုလံုး ပူတာအုိၿမိဳ႕ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ဦးဖုန္ရမ္တစ္ေယာက္တည္း ကၽြန္ေတာ့္ တဲအနီး တဲထုိး ၍ လာေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ ဆက္လက္၍ တဲကေလးကုိ လက္ညွိဳး ညႊန္ကာ ခုသူေနတဲ့ တဲေဆာက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ပဲ သစ္၀ါးခုတ္ကူခဲ့တာ၊ ေဆာက္ထားတာက သူတစ္ေယာက္ တည္းေတာင္ မဆန္႔ခ်င္ဘူး။ " တဲႀကီးရင္ ဧည့္တည္းသတဲ့ေလ "၊ ဟု ေျပာျပေလသည္။ ဤလမ္းမွ ခရီး သည္မ်ား သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္ဆုိလည္း မမွားပါ။ လူသူကင္းမဲ့၍ ပတ္၀န္းက်င္ရြာ မရွိေသာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဗုိလ္တဲကုိသာ အားထားရသည္။ ဗုိလ္တဲဆုိသည္မွာ လည္း အမွန္ေတာ့ ၀ါးတန္းလ်ားမွ်သာ။ ခရီးသည္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ အုိးခြက္ပန္းကန္မ်ားကုိေတာ့ ထားေပးသည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး ဗုိလ္တဲေစာင့္က ထိန္းသိမ္းရသည္။

အသြားအျပန္ ညအိပ္ဆံုသည့္ ဗုိလ္တဲမွ ဒရ၀မ္မ်ားမွာ ထင္းတစ္မ်ိဳးတည္း ေရာင္းရေငြႏွင့္ပင္ စုေဆာင္းမိၾက ၏။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတာင္ယာခုတ္၍ ဖရံုသခြားစုိက္၍လည္း ၀င္ေငြရွာၾက၏။
ဗုိလ္တဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကြာအေ၀းကား မတူေပ။ ခရီးၾကမ္းသည့္ ေနရာတြင္ တစ္ေန႔တာအတြက္ ေျခာက္မုိင္၊ ၇ မုိင္မွ်သာ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ခရီးလမ္းသာသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ၁၀ မုိင္မွ ၁၄ မုိင္အထိ ရွိ ၾက၏။ အသြားအျပန္ ညအိပ္ဆံုသည့္ ဗုိလ္တဲေနရာမ်ိဳးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လာေရာက္ ေနထုိင္သူ မ်ားေၾကာင့္ ရြာကေလးပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရီးသည္မ်ား အား ေစ်း ေရာင္း၇န္ျဖစ္ ၏။ ေစ်းေရာင္းသည္ဆုိရာတြင္ အစားအေသာက္မ်ားသာျဖစ္၏။ ေခါက္ဆဲြ၊ အရက္၊ ကေဇာ္အစ ရရာကုိ ေရာင္းၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေ၇း ခက္ခဲရကား တသမတ္ တည္း ေရာင္း ႏုိင္သူ မရွိ၊ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း သာ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၾက၏။ အၿမဲအေရာင္းသြက္၍ ကုန္ၾကမ္းမျပတ္ရႏုိင္ ေသာ ကုန္ပစၥည္းမွာ ထင္းသာတည္း။
ဗုိလ္တဲကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ လာေနသည္ျဖစ္၍ ဧည့္သည္ကုိ မုန္း၍မရေပ။ ရံဖန္ရံခါ ခရီးသည္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဆံုတတ္ၾက ရာ ဗုိလ္တဲတစ္ခုတည္းႏွင့္ ေနရာမလံုေလာက္ေတာ့။ ရွိရွိသမွ် အိမ္မ်ား တဲမ်ားတြင္ ကုိယ့္အဖဲြ႕ ႏွင့္ ကုိယ္တည္းခုိၾကရ၏။

" သူက ဘာလုပ္တယ္ ထင္သလဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ထင္းေခြမထားဘူး၊ ေရခပ္တဲ့ ၀ါးက်ည္ေတာက္ကလည္း တစ္ခုတည္းထားတယ္။ ဒါေတာင္ ႏွစ္ပုလင္းသာသာ၀င္တဲ့ ၀ါးဆစ္တစ္ဆစ္တည္းနဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ ဧည့္ သည္ ေသာက္မွာ စုိးလုိ႔တဲ့။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ဗ်ာ၊ တဲေပၚတက္ဖုိ႔ ေလွကားေတာင္ တပ္မထားဘူး၊ သူက ၀ါးလံုးေထာင္ၿပီး တက္၊ သူတက္ၿပီးရင္ တစ္ခါတည္း ၀ါးလံုးျဖဳတ္သိမ္းေတာ့တာ "
" ဟင္ - ေတာ္ေတာ္ စ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့လူပဲဗ်ေနာ္ "
" သူက ကၽြန္ေတာ္ကလဲြရင္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆက္ဆံဘူး၊ မိသားစုလည္း အဆက္အသြယ္ မလုပ္ဘူး၊ ဘယ္ သူ႔ကုိမွ မယံုဘူး၊ တစ္ေန႔ေတာ့ဗ်ာ၊ သူ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေပါက္လာတယ္။ အထုပ္တစ္ထုပ္လည္း ပါလာ တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ အဲဒီ အထုပ္ကမ္းၿပီး၊ ေယာက္ဖေဇာ္ခြမ္၊ အဲဒါ ေငြထုပ္ဗ်၊ ေရတြက္ေပးစမ္းပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိတယ္။ လမ္းသြားလမ္းလာ မရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ရြက္ ခ်င္း ေ၇တြက္ေပး တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရတြက္ေနတုန္း၊ သူက အလန္႔တၾကားနဲ႔ ေယာက္ဖ၊ ေယာက္ဖ၊ လူ လူသံၾကားတယ္" ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ေငြအားလံုးသိမ္းႀကံဳးၿပီး သူထုိင္ေနတဲ့ ဖ်ာအာက္ကုိ ကမန္းကတမ္း ဆဲြထည့္ၿပီး ထုိင္ေနလုိက္တာ၊ ခရီးသည္ေတြ မကုန္မခ်င္း တုတ္တုတ္ မလႈပ္ဘူး ဗ်ိဳ႕။ ေရမ ေသာက္၊ ေသးမေပါက္၊ ဖင္ထုိင္ခ်ေနလုိက္တာ တကယ့္ ေက်ာက္ရုပ္လုိပဲ ၿငိမ္လုိ႔ "

" အင္း တယ္အံ့ၾသစရာကာင္းတာပဲေနာ္ "
" ခရီးသည္ တစ္ေယာက္မွ်မရွိေတာ့မွ ေငြအားလံုးကုိ သိမ္းႀကံဳးၿပီး သူ႔တဲျပန္သြားတာ ေနာက္ပုိင္း ဘယ္ ေတာ့မွ လာ မျပေတာ့ဘူး၊ လာလည္း မေရတြက္ခုိင္းေတာ့ဘူး "
" တစ္ေနရာရာ ဖြက္ထားမွာေပါ့ေနာ္ "
" အင္း၊ ေျပာရဦးမယ္ သူ႔ေငြဖြက္ထားပံုကေလး "
" ေျပာျပပါဦး စိတ္၀င္စားစရာပဲေနာ္ "
" အဲလုိတဲ့ဗ်၊ သူပူတာအုိမွာ ေနတုန္းကေပါ့။ သူက အဲဒီေငြထုပ္ သူနဲ႔ အၿမဲထားတယ္၊ သြားေလရာ ယူသြား တယ္၊ ဒါေပမဲ့တစ္ခု ထူးဆန္းတာက ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မယူသြားဘူးတဲ့၊ တနဂၤေႏြ ေန႔ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း သြားေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းက်န္ေနၿပီးေတာ့ သူ႔အျပင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မ်ား က်န္ေလ မလားဆုိၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ အကုန္လုိက္ၾကည့္။ တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕မွ ႏြားတင္း ကုတ္ က ေနာက္ေခ်းပံုတုိ႔၊ ေကာက္ရုိးပံုတုိ႔ၾကားမွာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထုိးဖြက္ၿပီး သြားေလ့ရွိသတဲ့။ ဘုရားရွိခုိး ေက်ာင္းတက္ ရင္လည္း မၿပီးတၿပီးမွာ သူမ်ားတကာထက္ ဦးေအာင္ ထျပန္ၿပီး ဖြက္ထားတဲ့ေငြထုပ္ ကုိ ယူ ေလ့ရွိသတဲ့။ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိ ဘာလုိ႔ ေငြထုပ္မယူသြားလဲဆုိေတာ့ ဓမၼဆရာေတြကဘုရားကုိ ၁၀ ဖုိ႔ ၁ ဖုိ႔ လွဴဒါန္းဖုိ႔ ေဟာတယ္ေလ၊ အဲဒါ သူေငြထုတ္ထိခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။"

" ဆန္းပါ့ဗ်ာ "
" သူ႔ေငြ ဖြက္ထားတာ တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ေတာ့ ေတြ႕တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ တစ္ရြာလံုး ေဆြမ်ိဳးေတြပဲ။ ဘယ္သူမွလည္း မယူပါဘူး၊ သူက ေျပာေသးတယ္၊ အဲဒီ ေငြေတြကုိ ဘယ္သူ႔မွလည္း မေပး ဘူးတဲ့၊ သူလည္း မသံုးဘူးတဲ့၊ သူအသက္ထြက္ခါနီးက်ေတာ့ မီးဖုိထဲ ပစ္ထည့္မီးရိႈ႕ပစ္လုိက္မယ္တဲ့ဗ်"
" ဟ သူ အသက္ ထြက္ခါနီးက်ေတာ့ သူေငြထုပ္ကုိ မီးဖုိထဲ ပစ္ထည့္ႏုိင္မွာတဲ့လားဗ်ာ "
" မေျပာႏုိင္ဘူးေလ သူက အဲဒါတစ္ခုတည္းအာရံုစူစုိက္ေနေတာ့ လုပ္ခ်င္လုပ္ႏုိင္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ၿပီးေတာ့ ေငြထုပ္ မီးဖုိထဲ မထည့္ခင္ အသက္ထြက္သြား၇င္လည္း ေသရြာက ခဏျပန္လာၿပီး ထည့္ရင္ထည့္သြားမွာ ေပါ့ဟားဟား"
ဦးေဇာ္ခြမ္ သည္ သူ႔စကားကုိ သူသေဘာက်ၿပီး တဟားဟားရယ္ေနသည္။

" အင္း ဒီလူ႔အေၾကာင္းၾကားရတာ ခင္ဗ်ားေျပာလုိ႔သာယံုတယ္ဗ်ိဳ႕၊ ဒါနဲ႔ သူ႔ဇနီးမယား သားသမီးေတြေကာ"
" အဲဒါ ေျပာဖုိပက်န္ေနတယ္၊ ဒီလုိဗ်၊ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလုိပဲ၊ ရွိတဲ့ပစၥည္းအားလံုးေရာင္းၿပီး ေခၚ ဘူဒျကေန ပူတာအုိညမိဳ႕ကုိ မိသားစုနဲ႔ ေျပာင္းလာတယ္၊ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကုိ အဲဒီေဒသထြက္ေရႊနဲ႔ လဲတယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ပူတာအုိေရာက္ၿပီး ထုခဲြေရာင္းခ်လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေနတဲ့ ေငြထုပ္ႀကီးျဖစ္လာ တာေပါ့၊ ေျပာင္းခါစေတာ့ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ပံုမွန္ေနပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သြားသလဲ မသိဘူး၊ လူတုိင္းကုိ မယံုသကၤာစိတ္ ၀င္လာတယ္။ သူ႔မိသားစုကုိလည္း အၿမဲမသကၤာစိတ္နဲ႔ပဲ ၾကည့္ေန ေတာ့ တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူစိမ္းဆန္ဆန္ ဆက္ဆံလာတယ္။ ရက္စက္လာတယ္။

" ဘယ္လုိ ရက္စက္တာလဲ "
" ဒီလုိဗ်ာ၊ သားသမီးတခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းေနဆဲရွိတယ္။ သူ႔မွာ ေငြရွိေပမယ့္ စာအုပ္ခဲတံဖုိးေတာင္မေပးဘူး၊ ကုန္ကုန္ေျပာ၇င္ဗ်ာ အားလံုး၀ုိင္းလုပ္လုိ႔ရတဲ့ စပါးကုိေတာင္ သူေပးမွ စားရတယ္။ စပါးက်ီကုိ အၿမဲေသာ့ ခတ္တယ္ "
" ဟင္ ဒီေလာက္ေတာင္ပဲလား "
" စပါးက်ီေသာ့ ကုိ အၿမဲကုိင္ထားတယ္၊ ခရီးထြက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ စပါးက်ီေသာ့ခတ္ၿပီး ထြက္သြားေလ့ရွိ တယ္"
" ဒါဆုိ သူ႔မိသားစု ဘယ္လုိ စားေသာက္ေနၾကသလဲ "
" ေဆြမ်ိဳးအိမ္နီးခ်င္းေတြ ဆီက ေခ်းငွားစားရတာေပါ့ဗ်ာ၊ ငတ္တစ္လွည့္ ျပတ္တစ္လွည့္ပါပဲဗ်ာ "
" ကုိယ့္စပါး ပဲဗ်ာ၊ ေသာ့ခတ္လည္း ေသာ့ဖ်က္ၿပီး ယူစားေပါ့ဗ်"

" ဒီလုိလုပ္လုိ႔လည္း သူ႔မိန္းမ ေသခဲ့ရၿပီေလ "
" ဘယ္လုိ ဘယ္လုိ စပါးက်ီေသာ့ဖ်က္လုိ႔ သူ႔မိန္းမကုိ သတ္ပစ္ေရာလား "
" ဒီလုိဗ်ာ၊ သူကထံုးစံအတုိင္း စပါးက်ီေသာ့ခတ္ၿပီး ခရီးရွည္ ထြက္သြားတယ္၊ တစ္ေန႔ေတာ့ သူ႔သမီးအငယ္ ဆံုး မေခါဇီ က သူ႔အေမကုိ ဗလာစာအုပ္နဲ႔ ခံတံ၀ယ္ေပးဖုိ႔ ပူဆာတယ္၊ သူ႔အမကလည္း ဘယ္မွာမွ ေခ်းငွား မရ၊ မႀကံတတ္တာ နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ စပါးက်ီေသာ့ဖ်က္ၿပီး စပါးတစ္ပံုး (တစ္ခဲြ)ထုတ္ေရာင္းလုိက္သတဲ့ဗ် "
" အဲဒါ သူ သိသြားတယ္ဆုိပါေတာ့ "
" ဟုတ္တယ္ သူျပန္ေရာက္ၿပီး စပါးေရာင္းတာလည္း သိေရာ သူ႔မိန္းမကုိ စပါးစုိ႔ထုိးစုိက္တဲ့ သစ္သားတုတ္နဲ႔ သံုးခ်က္ ဆင့္ရုိက္တာ ေဆးရံုောက္သြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမေသေပမယ့္ အဲဒီဒဏ္နဲ႔ နလန္မထူႏုိင္ေတာ့ ဘဲ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ ေသသြားရွာတယ္ "
" ဟင္ ေတာ္ေတာ္ ရက္စက္ၿပီး၊ လူစိတ္မရွိတဲ့လူပါလား "

ဂင္ရန္လီသည္ ထုိအဖုိးႀကီးအား ေဆးတုိက္မိသည္ကုိ ေနာင္တရမိသည္။ ယုတ္မာရက္စက္သူကုိ ေဆးတုိက္ မိ၍ ေဆး ကုိ ႏွေမ်ာတသေနာင္တရမိျခင္းမဟုတ္၊ ေရာဂါအေသအခ်ာမသိရဘဲ မဆင္မခ်င္ ေဆးျပင္းတုိက္မိ၍ မိမိ ပေယာဂေၾကာင့္ လမ္းခရီးတြင္ ေသမည္စုိးရိမ္၍ ေနာင္တရမိျခင္းသာျဖစ္၏။
" က်ဳပ္ေဆးေၾကာင့္ ေငြထုပ္မီးဖုိထဲမပစ္ထည္ညလုိက္ရဘဲ လမ္းမွာ ကိစၥေခ်ာသြားၿပီးလားမသိဘူး၊ အင္း ေနေတာင္ အေတာ္ေစာင္းသြားၿပီး၊ အထက္ဗုိလ္တဲ ေနမ၀င္ခင္ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလား"
" ေရာက္ပါတယ္၊ တစ္မုိင္သာသာပဲရွိပါတယ္၊ အလြန္ဆံုး တစ္နာရီခရီးေပါ့၊ ခင္ဗ်ား ကုိယ္လြတ္ပဲ "
" ေက်းဇူးပဲ ဦးေဇာ္ခြမ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ဆင္းလာရင္ ခင္ဗ်ားဆီ ၀င္ခဲ့ဦးမယ္ "
" ဟုတ္ကဲ့ ၀င္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရွိရင္ ေရေႏြးၾကမ္းေတာ့ အၿမဲရွိပါတယ္ "

ဂင္ရန္လီသ ည္ ဦးေဇာ္ခြမ္ႏွင့္ အဖဲြ႕အား ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ခရီးဆက္သြားေတာ့၏။ သူသည္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖုန္ရမ္ဆုိသည့္ ထူးဆန္းသည့္ အဘုိးႀကီးအေၾကာင္းကုိသာ ေတြးေနမိ၏။ ဦးဖုန္ရမ္ ယခုလုိ ျဖစ္သြားသည္မွာ သူ႔ေငြထုပ္ေၾကာင့္ ဟုဂင္ရန္လီ သံုးသပ္မိ၏။ သူသည္ တစ္သက္လံုး ရုန္းကန္လႈပ္ ရွား၍ ရရွိလာေသာ ေငြထုပ္ကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္ လုယက္ခုိးယူမည္ ကုိ ေၾကာင့္ၾကေနေပလိမ့္ မည္။ ေလ်ာ့ပါး သြားမည္စုိးရိမ္လိမ့္မည္။ သူ႔မိသားစုကုိ စိတ္မခ်ရာမွ လူတကာကုိ မယံု သကၤာသံသယ စိတ္၀င္ သြားျခင္းျဖစ္ေလ မည္။ သူသည္ သူ႔ေငြထုပ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ တစ္ကုိ္တည္း ေငြထုပ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ပုိင္း ကာလအတန္ၾကာသည္အထိ ဂင္ရန္လီ ဦးေဇာ္ခြမ္ကုိ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့။ ဦးေဇာ္ခြမ္၏ တဲရွိ သည့္ဗုိလ္တဲရြာေဟာင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ျဖတ္သြားေသာ္လည္း တံခါးပိတ္ၿပီး လူသူမရွိသည့္တဲကုိသာ ေတြ႕ရ ၏။ ဦးေဇာ္ခြမ္ အၿပီးအပုိင္ ေျပာင္းသြားဟန္ရွိ၏။ ပူတာအုိၿမိဳ႕ကုိ မၾကာခဏ ျဖတ္သန္းသြားေသာ္လည္း ဦးေဇာ္ခြမ္ ၏ ေနရပ္မေမးထားမိ၍မသြားျဖစ္။ ထုိၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္လည္းမရွိျပန္ရာ ေလယာသ္ေနရာမရရွိ ေသာရက္မ်ား၊ အထမ္းသမား အဆင္မေျပသည့္ အေခါက္မ်ားတြင္သာ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ ၾကာတတ္၏။ သုိ႔မဟုတ္ ပါက ျဖတ္သြားျဖတ္လာမွ်သာျဖစ္၍ မိတ္ေဆြသဂၤဟအိမ္လုိက္လည္ရန္ အခ်ိန္မရေပ။

ကံအားေလ်ာ္စြာ တစ္ေန႔ေသာအခါ ပူတာအုိေလယာဥ္ကြင္းရြာ ေစ်းတြင္ ဦးေဇာ္ခြမ္ႏွင့္ ဆံုမိ၏။ လက္ဖက္ ရည္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သုိ႔သြားၿပီး ေရာက္တတ္ရာရာ စကားလက္ဆံုက်ရာမွ ဦးဖုန္ရမ္အေၾကာင္း ေရာက္သြား ၏။
" ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တဲေဟာင္းေနရာေရာက္တုိင္း ခင္ဗ်ားနဲ႔ ခင္ဗ်ားေျပာျပတဲ့ ဦးဖုန္ရမ္ပံုျပင္ကုိ သတိရ တယ္ဗ်ာ၊ ဒါနဲ႔ ဦးဖုန္ရမ္ ခုဘယ္မွာလဲ "
" သူ ဆံုးသြားရွာပါၿပီ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ပူတာအုိေဆးရံုတင္လုိက္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာတယ္။ ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ သူ႔သားသမီးေတြ က ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳစုၾက တယ္။ ဒီေတာ့ သူ သားသမီးေတြအေပၚ ရက္စက္ခဲ့တာေတြ ကုိ ေနာင္တရသြားပါ တယ္"
" သူ အင္မတန္ျမတ္ႏုိး ခဲ့တဲ့ ေငြထုပ္ကေရာဗ်ာ "
" အဲဒါ ေျပာမလုိ႔ ပဲဗ်။ သူ ဆႏၵျပည့္သြားတယ္ဆုိရမွာေပါ့ေလ "
" သူ တကယ္ပဲ မေသခင္ မီးရိႈ႕သြားလုိ႔လား "

" ဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး သူ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာတယ္ဆုိဦးေတာ့၊ အသက္အရြယ္ကလည္းႀကီး၊ ရက္ အေတာ္ၾကာၾကာ အစာျပတ္ခဲ့လုိ႔ အားအင္ကလည္း ဆုတ္ယုတ္သြားတယ္ဆုိေတာ့ နမ္ထီလုိ ၾကမ္း တမ္းတဲ့ေနရာ မသြားႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ သူ႔သားသမီးေတြနဲ႔ပဲ လူနာတစ္ပုိင္းဘ၀နဲ႔ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ဆီ သြားလည္ေတာ့ မိသားစုအေပၚ ရက္စက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေျပာၿပီး မ်က္ရည္က်ရွာတယ္။ သူ႔မိန္းမက သူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေသသြားတာျဖစ္လုိ႔ ေနာင္တရမဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူ႔မွာရွိတဲ့ေငြနဲ႔ သူ႔မိန္းမအတြက္ သတိ ရဆုေတာင္းပဲြလုပ္ၿပီး အုတ္ဂူတည္းေပးဖုိ႔ ေျပာရွာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြထုပ္က သူ႔ဆီမွာ မရွိဘူး၊ သူ႔ ေနာက္ဆံုးေန သြားတဲ့ နာမ္ထီ ဗုိလ္တဲရြာေဟာင္းမွာပဲ ၀ွက္ထားခဲ့တယ္။ သူ၀ွက္ထားပံုကလည္း ဆန္းပါ တယ္။

ေငြထုပ္ကုိ သူ႔တဲမွာမ၀ွက္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္တဲေအာက္မွာ ၀ွက္ထားခဲ့တယ္။ သူမ်ား မရိပ္မိေအာင္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ သူက နာမ္ထီရြာကုိ ျပန္မသြားႏုိင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စိတ္အခ်ရဆံုးလူေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ နမ္ထီတဲစြန္႔ၿပီး ပူတာအုိေျပာင္းလာတာ သူ မသိရွာဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာမိဘူး သူခုိင္းတဲ့ အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔သားအဒီး ကုိ အေဖာ္ေခၚၿပီး နမ္ထီဗုိလ္တဲေဟာင္းရြာကုိ သြားပါတယ္။ နာမ္ထီ ဗုိလ္တဲေဟာင္းဟာ မခ်မ္းေဘာ ကုိ မ၀င္ဘဲ ျဖတ္လမ္းနဲ႔ နမ္ခမ္ရြာျဖတ္ၿပီးသြားရင္ တစ္ရက္တည္းနဲ႔လည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နမ္ခမ္းရြာေရာက္ေတာ့ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးရဲ႕ နာေရးနဲ႔တုိးတာနဲ႔ ႏွစ္ညအိပ္လုိက္ရတယ္။ ေနာက္ရက္ ေစာေစာထၿပီး နာမ္ထီရြာေဟာင္းကုိ သြားၾကပါတယ္။

ရြာေဟာင္း ေရာက္ေတာ့ လားလား ကၽြန္ေတာ့္ တဲအိမ္ မရွိေတာ့ဘူး၊ မီးေလာင္ျပာက်သြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ တုိင္ေတြ မွာ မီးေတာင္ရွိေသးတယ္။ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ တဲအိမ္ဆုိေပမယ့္ တည္းလုိ႔ နားလုိ႔ ရေသး တယ္။ ေန႔လည္ေန႔ ခင္း ခစတ်ျဖုတ္၊ ခ်က္ျပဳတ္စားၾကတဲ့ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ မီးၾကြင္းမီးက်န္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လည္းမီးခဲျပာပံုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး သူညႊန္တဲ့ေနရာတ၀ုိက္ တူးဆြၾကည့္တယ္။ ဘာမွ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ အနီးတ၀ုိက္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ တြန္႔လိမ္ေနတဲ့ ပလတ္စတစ္နဲ႔ စကၠဴျပာမႈန္႔မ်ားကုိ သာေတြ႕ရေတာ့တယ္။ သူက ခဏသာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေသခ်ာမျမွဳပ္ေတာ့ ေျမၾကြက္တုိ႔လုိ တိရစၦာန္ တစ္ေကာင္ေကာင္က ယက္ထုတ္တူးဆြ လုိက္တာ ျဖစ္မွာပါ။

ေငြထုပ္မရွိေတာ့လုိ႔ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ေျပာဆုိရမည္ကုိ မသိေတာ့ဘူး။ ေတာ္ပါ ေသးရဲ႕ သူ႔သား ပါလာလုိ႔။ သုိ႔မဟုတ္ရင္ သူကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သူ တစ္သက္လံုး သံသယကင္းေတာ့မွာ မဟ္ုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး သူ႔ေငြထုပ္မရွိေတာ့တာ သိသြားရင္ သူ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမယ္ ဆုိတာ ေတြးေတာင္ မၾကည့္၀ံ့ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွမတတ္ႏုိင္တဲ့ အဆံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ စိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ပူတာအုိၿမိဳ႕ ကုိ ျပန္ၾကပါတယ္။ နမ္ခမ္းရြာေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လာေခၚတဲ့လူနဲ႔ ဆံုမိတယ္။ ဦးဖုန္ရမ္ရုတ္တရက္ ေသဆံုးသြားလုိ႔တဲ့။ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ မယံုႏုိင္စရာေတြပဲ။ ဦးဖုန္ရမ္ ဟာ မိႈဟင္းစားမွားၿပီး ေသဆံုးသြားတာတဲ့။ သူေသတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သူ႔ေငြထုပ္ မီးေလာင္သြားတာဟာ တစ္ခ်ိန္ တည္းလုိ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခုနက သူ႔ဆႏၵ ျပည့္သြားတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမိတာပါ " ဟု ဦးဖုန္ရမ္၏ ေငြထုပ္ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပေလသည္။ ဂင္ရန္လီသည္ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လုိက္ၿပီး၊ " အင္း ခင္ဗ်ား ေျပျပတဲ့ ဦးဖုန္ရမ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ပံုျပင္ဟာ ပုိၿပီး ထူးဆန္းစိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္ "

၀မ္းနည္းေၾကကဲြဖုိ႔လည္း ေကာင္းပါတယ္ဟု မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာဆုိေလသည္။ ဦးေဇာ္ခြမ္က -
" ဒါနဲ႔ အထမ္းသမားေကာ အဆင္ေျပရဲ႕လား " ဟု စကားစဆုိေလသည္။
" ဒီတစ္ေခါက္ အထမ္းသမားလုိက္ရွာတာ သံုးရက္ေတာင္ ၾကာသြားတယ္၊ ေခၚဘူဒဲအထိဆုိေတာ့ ခရီး ကလည္းၾကမ္း၊ မုိးတြင္းကလည္း ျဖစ္ျပန္ဆုိေတာ့ သိပ္မလုိက္ခ်င္ၾကဘူး။ ႀကိဳတင္ေငြေပးျပီး ႏွစ္ေယာက္ ေခၚ ထားတယ္။ ဒီမွာ ၾကာေနတာကလည္း ကံေကာင္းျခင္းတစ္မ်ိဳးေပါ့။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ျပန္ဆံုမိၿပီေလ" ဟု တကယ္ပင္ ဦးေဇာ္ခြမ္ႏွင့္ ျပန္ဆံုမိသည္ကုိ စိတ္ထဲရွိသည့္အတုိင္း ၀မ္းသာအားရ ေျပာခ်လုိက္ေလသည္။

" ေအးဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က နမ္ထီဗုိလ္တဲမွာ ခုနစ္ႏွစ္လံုးလံုး ေနလာခဲ့ တယ္ ဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ဒုကခေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ ေပးရေပးရ၊ အထမ္းသမားရတယ္ ဆုိရင္ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းမ်ားဆုိရင္ အထမ္းမရလုိ႔ ကုိယ္ တုိင္ ထမ္းၾကရတယ္" ဟု ဦးေဇာ္ခြမ္က စကားဆက္ဆုိေလသည္။ ၿပီးမွ စကားရပ္ၿပီး သူ၏ လက္ပတ္နာရီ ကုိငံု႔ၾကည့္ လုိက္သည္။
" အင္း သံုးနာရီေတာင္ထုိးၿပီပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒုတၳန္ရြာဘက္ကုိ သြားစရာရွိလုိ႔ ခြင့္ျပဳပါဦး" ဟု ႏႈတ္ဆက္စကား ဆုိေလ သည္။
ဦးေဇာ္ခြမ္ သည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိ၊ ဒုတၳန္ရြာဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားရာ ဂင္ရန္လီသည္လည္း လက္ဖက္ရည္ဖုိး ရွင္းၿပီး မနက္ျဖန္ ခရီးစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ထုိေနရာမွ ထြက္ခြာသြားပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: