Friday, October 5, 2012

အဏၰဝါစိုးမိုး ၏ သေဘၤာသားေလာက မႈခင္းမ်ား, အပိုင္း (၃)

မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိသူ သေဘၤာသား

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈအလြန္မ်ားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ အဲဒီႏုိင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သံုးစဲြမႈမ်ားလြန္းလုိ႔ အဲဒီႏုိင္ငံက မူးယစ္ေဆး၀ါး ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ကုိ ဖမ္းမိလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းေပးမည္ဟု ဆု ေငြထုတ္ ထားသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္က ဆုေငြျပန္ထုတ္သည္။ သူ႔ကုိ မိေအာင္ဖမ္းေပးႏုိင္ သူကုိ ဆုေငြ ေဒၚလာ ၄ သန္းေပးမည္ဟု ေၾကညာသည္။ မိေအာင္ဖမ္းေပးႏုိင္သူသည္ ဆုေငြေဒၚလာ ၆ သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ပဲြၾကမ္းေနေသာ ႏုိင္ငံကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သေဘၤာ ေရာက္သြားသည္။
မည္သည့္ႏုိင္ငံကုိပဲ ေရာက္ေရာက္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အလုပ္က ေကာင္မေလးေတြရွိသည့္ ႏုိက္ကလပ္ေတြ ကုိသြားၿပီး ေသာက္မည္၊ စားမည္၊ ေပ်ာ္မည္၊ အဲဒီႏုိင္ငံက မူးယစ္ေဆး၀ါးအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံ ေရးေတြႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ဘာမွမသက္ဆုိင္၊ သိလည္းမသိ၊ စိတ္မ၀င္စား ဟု ေျပာလုိ႔ရသည္။

အဲဒီႏုိင္ငံ က ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္တယ္ဆုိလွ်င္ပဲ ႏုိက္ကလပ္ေတြကုိရွာၾကေတာ့သည္။ နာမည္ႀကီး ႏုိက္ ကလပ္ ကုိ ၀င္လုိက္ၾကသည္။ ႏုိက္ကလပ္၏ မီးမွိန္မွိန္ေလး အလင္းေရာင္ေအာက္မွ ဒစၥကုိ ေတးသြား အလုိက္ျဖင့္ ကခုန္ေနၾကသည့္ သေဘၤာသားေတြႏွင့္ စပိန္စကားေျပာေသာ ေကာင္မေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏုိက္ကလပ္က ေကာင္မေလးေတြသည္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာသားေတြႏွင့္ မၿမဲ ထိေတြ႕ေနၾက ရသျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားကုိလည္း ထမင္းစား ေရေသာက္ ေျမာင္းေပါက္ ရံုေလာက္ေတာ့ ေျပာ ႏုိင္ၾကသည္။
ဒီႏုိက္ကလပ္ထဲ မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံုရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္သည့္ ကုတ္ကင္း ကုိ လုိသေလာက္ ရႏုိင္သည္။ ႏုိက္ကလပ္ပုိင္ရွင္ ကလည္း ေမွာင္ခုိေရာင္း သည္။ ေကာင္မေလးေတြ ကလည္း ေရာင္းလည္းေရာင္းသည္။ ကုိယ္တုိင္လည္း သံုးစဲြသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သေဘၤာက အုပ္စုႀကီး ႏုိက္ကလပ္ထဲ ၀င္သြားေတာ့ ႏုိက္ကလပ္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးက လိႈက္လဲွ စြာ ႀကိဳဆုိသည္။
" ဘဲြနီေနာေခ်ဆီေညွာ"
" ေကာင္းေသာ ညေနခင္းပါ လူႀကီးမင္း" လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္တာျဖစ္သည္။ စပိန္စကားကုိ မေတာက္တေခါက္ တတ္သည့္ ကၽြန္ေတာ္က ႏုိက္ကလပ္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွင့္ ေကာင္မေလးေတြအား လံုးကုိ လက္ဆဲြ ဖက္ကုိင္ၿပီး ျပန္ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။
" ဘဲြႏုိ ေနာေခ်မီယာမုိး " " ေကာင္းေသာ ညေနခင္းပါ အခ်စ္တုိ႔ေရ " လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ႏုိက္ကလပ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္မေလးေတြ အရမ္းသေဘာက်သြားၾကသည္။
" ဟုိလား ... တူ အပၸလာ အာစပါးေညာ ... "

ဟယ္ ... သူ စပိန္စကားေျပာတတ္တယ္ေတာ့လုိ႔ တအံ့တၾသေျပာၿပီး ေျပးဖက္ၾကသည္။ အဲသလုိျဖင့္ တစ္ေယာက္ တစ္ေကာင္စီ တဲြလုိက္ၾကေတာ့သည္။ မိမိတဲြသည့္ ေကာင္မေလးႏွင့္အတူ ေသာက္ၾကမည္။ တဲြကၾက မည္။ ႏုိက္ကလပ္ပိတ္ခ်ိန္မွာ ေကာင္မေလးေနသည့္အခန္းကုိ လုိက္သြားၿပီး တစ္ည အတူ အိပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ညအတြက္ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၄၀ ေလာက္ ကုန္က်ႏုိင္သည္။ ကုန္ပါေစ၊ ႏုိင္ငံျခားမွာျဖစ္ လုိ႔ သမီးအရြယ္၊ ေျမးအရြယ္၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွေကာင္မေလးႏွင့္ေပ်ာ္ရတာျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ တုိင္းျပည္ မွာဆုိလွ်င္ သိကၡာဆယ္ေနရသည့္အတြက္ ေအာင့္ေနရတာ ေမာၾကပ္ပင္ပန္းသည္။ ဒီမွာ အသက္ ရွဴေခ်ာင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကုိယ္ႏွင့္တန္ရာတန္ရာ တစ္ေကာင္ႏွင့္တဲြထားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘၤာ က ေဟာင္ ေကာင္ တရုတ္လူမ်ိဳး ကုန္းပတ္တတိယအရာရွိ ပီတာ လင္ေခ်ာင္မင္ သည္လည္း ေခ်ာေခ်ာ လွလွ ေကာင္မ ေလးႏွင့္ တဲြၿပီး ဟန္က်ေနသည္။ အားလံုးပင္ အတဲြကုိယ္စီျဖင့္ ၿငိမ့္ေနၾကသည္။ ကုိယ့္ေကာင္မေလး ကုိ ဖက္ ၿပီး ယမကာ ေသာက္ၾကသည္။ ဒစၥကုိ ေတးသြားအလုိက္ ထကၾကသည္။ ေမာလာ လွ်င္ အတူထုိင္ၿပီး ဖက္ နမ္း၊ ေသာက္စားလုပ္ေနၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ သူ႔ေကာင္မေလးက လွသည္၊ ငါ့ေကာင္မေလးက ပုိလွသည္ စသည္ျဖင့္ မယား အလွၿပိဳင္ေနၾကသည္။ ကုိယ့္ေကာင္မေလးကုိ တျခားလူက ေစ့ေစ့ၾကည့္တာကုိေတာင္ မနာလုိျဖစ္ေနၾကသည္။ ဒါေတာင္ တစ္ညပဲေပါင္းမည့္ ျပည့္တန္ဆာကုိ ခ်စ္ၿပီး ရမၼက္အခုိးထေနၾကတာျဖစ္ သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တဲြထားသည့္ ေကာင္မေလးေတြထဲမွာ ပီတာလင္ေခ်ာင္မင္၏ ေကာင္မေလးက အလွဆံုးျဖစ္ ေနသည္။ ပီတာ၏ ေကာင္မေလးအလွဆံုးလုိ႔ အားလံုးက ေထာက္ခံၾကသည္။ ပီတာကလည္း လူေျဖာင့္ လူ ေခ်ာျဖစ္သည္။ ေခ်ာသူႏွင့္ လွသူတုိ႔ တဲြမိေနၾကတာျဖစ္သည္။
" ပီတာ နင့္ေကာင္မေလး ဒီေလာက္ေခ်ာလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေနတာလဲ၊ ေမးၾကည့္စမ္း ကြာ "
ပီတာ က သူ႔ေကာင္မေလးကုိ ဖက္ထားၿပီး ႏွစ္ကုိယ္ၾကားေမးေနတာေတြရသည္။ ေကာင္မေလးကလည္း စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ရွင္းျပေျပာၾကားေနတာေတြရသည္။ တုိးတုိးေျပာေနသည့္အျပင္ ဆူညံေနသည့္ ဒစၥကုိ ေတးသံေၾကာင့္ မၾကားရျဖစ္ေနသည္။ သူတုိ႔ခ်င္းေျပာၿပီးသြားေတာ့မွ ပိတာက ရွင္းျပသည္။

" သူဟာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူပါတဲ့။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ သြားခ်င္လုိ႔ ပုိက္ဆံရွာေနတာပါတဲ့။ ပုိက္ဆံကုိ ရတဲ့နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ရွာၿပီး စုေနတာပါတဲ့ "
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ စကားေျပာေနတုန္းမွာပဲ ႏုိက္ကလပ္ထဲကုိ ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ လာသည္။ ႏုိက္ကလပ္ထဲမွာ ေတြ႕သူေတြကုိ သူတုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြက တစ္တန္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ကတစ္တန္းစီခုိင္းသည္။ ႏုိက္ကလပ္ထဲမွာရွိေနသည့္ ေကာင္မေလးေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ သည္ ေနာက္ေဖးေပါက္က ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ထြက္ေျပးသြားသည့္အထဲမွာ ပီတာလင္း ၏ ေကာင္မေလးပါသြားသည္။
ရဲေတြသ ည္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ နံရံမွာ ေက်ာမွီေစၿပီး တစ္ကုိယ္လံုးကုိ ႏိႈက္စမ္းရွာေဖြသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေဘာင္းဘီအိတ္ေတြထဲက စမ္းမိသမွ် ဖုဖုေဖာင္းေဖာင္းေတြကုိ ႏိႈက္ထုတ္ယူၾကည့္သည္။ အမ်ားစုက ကြန္ဒုန္း (အစြပ္)ေတြ ျဖစ္ေနသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးရွာေဖြေနတာဟု သိရသည္။ ပီတာလင္း ၏ ေဘာင္းဘီကုိ ႏိႈက္လုိက္တာ ထြက္လာသည့္ အထုပ္ကေလးက သူတုိ႔ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး (ကုတ္ကင္း) အထုပ္ကေလးျဖစ္ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရေတာ့သည္။

ရဲေတြသည္ ပီတာကုိ လက္ထိပ္ခတ္လုိက္ေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေတာ္ အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ပီတာသည္ က်န္းမာေရး အလြန္လုိက္စားသူျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေတာင္မေသာက္၊ မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ ဟုတ္တာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေနသလားဟု သံသယျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။
ပီတာကုိ ဖမ္းသြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ညမအိပ္ၾကေတာ့ဘဲ သေဘၤာကုိ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ကပၸတိန္ကုိ သတင္းပုိ႔ၾကသည္။ ကပၸတိန္သည္ အေတာ္ တုန္လႈပ္ သြားသည္။ ကုမၸဏီရံုးကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး သတင္းပုိ႔သည္။ ကုမၸဏီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ သည္။
ေနာက္ေန႔မွာ ကပၸတိန္သည္ ပီတာကုိ အခ်ဳပ္ခန္းမွာ သြားေတြ႕ၿပီး အာမခံသည္။ အာမခံမရဟုသိရသည္။ ပီတာ တုိ႔ႏုိင္ငံ သံရံုးကုိ သြားၿပီး သတင္းပုိ႔သည္။ ေနာက္ေန႔မွာ အဲဒီႏုိင္ငံမွ သေဘၤာထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ ပီတာ သည္ အဲဒီႏုိင္ငံ က အခ်ုပ္ထဲမွာ က်န္ေနခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ သေဘၤာသည္ အဲဒီႏုိင္ငံက ထြက္ခြာၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဘာတီမုိးၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္သြားသည္။ ဆိပ္ကမ္းကပ္လုိက္ တယ္ဆုိလွ်င္ပဲ ပီတာ သေဘၤာေပၚျပန္ေရာက္လာသည္။ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္လာတာဟု သိရသည္။ အားလံုး ပင္ ၀မ္းသာၾကသည္။
ပီတာတုိ ႔ႏုိင္ငံ သံရံုးႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ တရားခံအစစ္က ပီတာ ၏ ေကာင္မေလး ျဖစ္ေနသည္။ ပီတာ၏ ေကာင္မေလးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းၿပီး ပုိက္ဆံ ရွာ၊ ေငြစုေနသူျဖစ္သည္။ ရဲေတြကုိ ျမင္ေသာအခါ သူ႔လက္၀ယ္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအထုပ္ကုိ ပီတာ ၏ ေဘာင္းဘီအိတ္ ထဲသုိ႔ ပီတာမသိ ေအာင္ ထုိးသြင္းၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့တာျဖစ္သည္။ ရဲကဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေမးေသာ အခါ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္ ဟုဆုိသည္။
မေကာင္းတာ လုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံဥေသွ်ာင္ကုိ ေစာ္ကားသည့္သေဘၤာသား


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာသည္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကပ္ထားၿပီး ကုန္တင္၊ ကုန္ခ်လုပ္ေနသည္။ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ ေနသည့္ အတြက္ ကုန္းပတ္သေဘၤာသားေတြ အလုပ္မ်ားေနၾကသည္။ အင္ဒုိနီးရွားလူမ်ိဳး ကုန္းပတ္ ပထမအရာရွိ သည္ လုပ္ငန္းခြင္၀တ္စံုျဖင့္ အရာရွိ ထမင္းစားခန္းကုိ ၀င္လာၿပီး စားပဲြထုိးကုိေျပာသည္။
" ဗုိက္ဆာတယ္ ကြာ၊ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္တစ္ခြက္လုပ္ေပးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါ "
စားပဲြထုိးသည္ ပထမအရာရွိကုိ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး အရုိအေသေပးသည္။ ဒါက သူတုိ႔လူမ်ိဳး၏ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည္။ အရုိအေသေပးၿပီး စားဖုိေဆာင္ကုိေျပးသည္။ စားဖုိမွဴး ကုိ လက္လုပ္ခ်ီၿပီး ရုိရုိေသေသေျပာ သည္။

" ခ်ိကုတ္၊ ပထမအရာရွိက ေခါက္ဆဲြျပဳတ္တစ္ခြက္ အျမန္ လုပ္ေပးပါတဲ့ "
" မင္း လုပ္ေပးလုိက္ပါ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ ဒီမွာ ငါမအားလုိ႔ပါ "
" ေကာင္းပါၿပီ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ပဲ လုပ္ေပးလုိက္ပါ့မယ္ "
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ သေဘၤာမွာ ထမင္းခ်က္ႏွင့္ စားပဲြထုိးက အဲဒီလုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ကူညီၾက သည္။ ညေနက်လွ်င္ တစ္ေယာက္၏ အခန္းကုိ တစ္ေယာက္ကသြားၿပီး အရက္အတူ ေသာက္ၾက သည္။ စားပဲြထုိး သည္ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကုိ ေျပာဖုိ႔ မသင့္လုိ႔ မေျပာပဲထားပါမည္။ ထမင္းခ်က္ ကေတာ့ ျမန္မာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
စားပဲြထုိးသည္ ဘာသာတရား ကုိင္းရိႈင္းသည္။ အမိန္႔နာခံသည္။ လူတုိင္းကုိ ရုိရုိေသေသ ဆက္ဆံသည္။ စကားေျပာ လွ်င္ လူတုိင္းကုိ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ဦးညႊတ္၍ ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ အရာရွိေတြကုိ စကားေျပာ ေနလွ်င္ စကား မဆံုးမခ်င္း လက္အုပ္ခ်ီထားသည္။ သူ႔ကုိ လူတုိင္းက ခ်စ္ၾကသည္။

ညေနေစာင္းလုိ႔ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္မွာေတာ့ သေဘၤာသားေတြ အနားယူ အပန္းေျဖရင္း ယမကာ ေသာက္စားေနၾကသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘၤာသား အိပ္ခန္းေတြဘက္က ဆူဆူညံညံအသံၾကားရလုိ႔ သတင္း ကုိ နားစြင့္မိသည္။ စားပဲြထုိးက ထမင္းခ်က္ကုိ ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္ရန္ လုိက္ေနတယ္ဆုိတာ သိလုိက္ရသည္။
အင္မတန္ခ်စ္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ ျဖစ္ၾကတာပါလိမ့္ဟု သိခ်င္လုိ႔ ေျပး သြားၿပီးၾကည့္သည္။ စားပဲြထုိးသည္ စားဖုိေဆာင္က သားလွီးဓားျဖင့္ ထမင္းခ်က္ကုိ ထုိးသတ္ရန္လုိက္ေန သည္။ ထမင္းခ်က္ သည္ သူ႔အခန္း သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ေျပးၿပီး အခန္းတံခါးကုိ အတြင္းက ေသာ့ခတ္ၿပီးပိတ္ ထားသည္။
စိတ္ဆုိး ေဒါသထြက္လြန္းလုိ႔ တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနေသာ စားပဲြထုိးကုိ သေဘၤာသားေတြက ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဓား ကုိ လုယူသည္။ စိတ္မဆုိးရန္၊ စိတ္ေလွ်ာ႔ ပါရန္ ေတာင္းပန္ေနၾကသည္။ စားပဲြထုိးက မေက်နပ္ႏုိင္ဟုဆုိ သည္။

" မေက်နပ္ ဘူး၊ ဒီလူကုိ သတ္ရမွ ေက်နပ္မယ္ "
" သူ႔ကုိ သတ္ရင္ မင္းလည္း ေထာင္က်မွာေပါ့ "
" က်ပါေစ၊ ႀကိဳးစင္ကုိ တက္ရပါေစ၊ ဒီလူကုိ သတ္ရလွ်င္ ေက်နပ္ၿပီ "
" သူ႔ကုိ သတ္လုိ႔ သူေသသြားေတာ့ေရာ မင္းအတြက္ ဘာအက်ိဳးထူးမလဲ၊ မင္းလည္း ေထာင္က်မယ္၊ အက်ိဳး မရွိတဲ့ အလုပ္ ကုိ မလုပ္ပါနဲ႔ "
" လုပ္ရမယ္၊ ဒီလူကုိ သတ္ပစ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အရွင္သခင္ကုိ ေစာ္ကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ကုိယ္စား သူ႔ကုိ သတ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ "
စားပဲြထုိး ၏ စကားေတြက ဆန္းသစ္လာၿပီျဖစ္လုိ႔ ဘာေၾကာင့္ သတ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္တာလဲ ဆုိတာ ကုိ ေမးရေတာ့သည္။
" ဘာျဖစ္ၾကတာလဲကြ "

" အျဖစ္က ဒီလုိဗ်ိဳ႕၊ စားပဲြထုိးရဲ႕ ခန္းမွာအတူ အရက္ေသာက္ၾကတယ္။ အဲဒီအရ္၀ုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္းပါ တယ္ "
စားပဲြထုိး က သူ႔အခန္းမွာ ေသာက္၀ုိင္းရွိသည္၊ အျမည္းေကာင္းသည္လာခဲ့ပါလုိ႔ ဖိတ္လုိ႔ သြားေသာက္သည္။ အဲဒီအခန္း မွာ ထမင္းခ်က္ပါ ေရာက္လာၿပီး ေသာက္ေနသည္။ စားပဲြထုိး၏ အခန္းသည္ သပ္ယပ္ ေမႊးႀကိဳင္ ေန သည္။ အိပ္ရာ သန္႔ျပန္႔သည္။ သေဘၤာသားဆုိေသာ္လည္း တျခားသေဘၤာသား အိပ္ခန္းေတြမွာလုိ ကုိယ္လံုးတီးပံုေတြႏွင့္ ညစ္ညမ္း ဓာတ္ပံုေတြ ကပ္ထားတာ မေတြ႕ရဘဲ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ဥေသွ်ာင္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားပံု ကုိ ခ်ိတ္ဆဲြထားတာ ေတြ႕ရသည္။

သူ႔ႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားပံုသည္ သေဘၤာမွာ ရွိသင့္သည့္ ရွိထုိက္သည့္ ပံုထက္ ႀကီးေနသည္။ အလ်ား ၂ ေပ၊ အနံတစ္ေပခဲြေလာက္ႀကီးသည္။ သေဘၤာသား အိပ္ခန္းအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ႀကီးသေယာင္ ထင္ရ သည္။ စားပဲြထုိး သည္ သူ႔အရွင္သခင္ႏွင့္ မိဖုရားကုိ အေတာ္ရုိေသတာျဖစ္မည္။ သူ႔အခန္း ၏ ျမင္သာၿပီး ျမင့္ ျမတ္သည့္ေနရာ မွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားသည္။
ခက္တာက စားပဲြထုိးသည္ အရက္ေသာက္ေနလ်က္ကပင္ သူ႔ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားပံုကုိ မၾကာခဏ လက္အုပ္ခ်ီ ရွိခုိး သည္။ သတိရတုိင္း ရုိေသမႈျဖင့္ ရွိခုိးတာျဖစ္မည္။ ဒါကုိျမင္သည့္တစ္ေယာက္က ေမးသည္။
" ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လုိ႔ မၾကာခဏ) ရွိခုိးတာလဲ "
" ရုိေသလုိ႔ေပါ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ အေဖနဲ႔ အေမပါပဲ "
" သူတုိ႔က ဘာမုိ႔လဲ၊ ဘာလဲ "

အနည္းငယ္ေထြေနၾကၿပီျဖစ္လုိ႔ ေမးသူကလည္း သိလ်က္ျဖင့္ ေမးသည္။ ေျဖသူကလည္း ဒီဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ နတ္ဘုရားပဲ၊ အေဖႏွင့္ အေမပဲလုိ႔ ေျဖမည္ဆုိတာကုိလည္း သိေနသည္။ စားပဲြထုိးက မေျဖရေသးမီ ထမင္းခ်က္က မူးမူးျဖင့္ ေျဖသည္။
" အေဖႏွင့္ အေမဆုိေတာ့ ပါပါဆန္ႏွင့္ မာမာဆန္ေပါ့ကြာ "
လားအံုးက ၀ါးခနဲ ရယ္လုိက္ၾကသည္။ အားလံုးက ရယ္လုိက္ၾကေသာ္လည္း မရယ္ဘဲ ထုိင္ေနရာက ၀ုန္းခနဲထလုိက္သူဟာ စားပဲြထုိးျဖစ္သည္။ ေဒါသထြက္လြန္းလုိ႔ အသားတဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္။ လက္သီးႏွစ္ဖက္ ကုိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားသည္။ မ်က္လံုးေတြ ရဲရဲနီေနသည္။

" ခင္ဗ်ား က်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားကုိ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားတယ္။ ခင္ဗ်ားကုိ အေသသတ္ရမယ္၊ က်ဳပ္ တုိ႔လူမ်ိဳး ရဲ႕ ကုိယ္စား ခင္ဗ်ားကုိ က်ုပ္သတ္ရမယ္ "
စားပဲြထုိး ၏ အေျခအေနသည္ မယံုႏုိင္စရာျဖစ္ေနသည္။ သူတကယ္ေျပာတာျဖစ္သည္။ အလြန္ခ်စ္ခင္သည့္ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ ထမင္းခ်က္ကုိ သတ္ရမွ ေက်နပ္မည္ဟုေျပာေနသည္။ ဘယ္လုိမွ ေခ်ာ့ေမာ့ေတာင္းပန္ လုိ႔ မရေသာ အခါ ကုန္းပတ္ ပထမအရာရွိမွတစ္ဆင့္ ကပၸတိန္ကုိ အထိ အသိေပး သတင္းပုိ႔လုိက္ရေတာ့ သည္။
ကပၸတိန္ လုိက္လာၿပီး ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း မရ။ သူ႔ႏုိင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားကုိ ေစာ္ကား သည့္ထမင္းခ်က္ ကုိ သတ္ရမွ ေက်နပ္မည္ဟု ေျပေနသျဖင့္ ရဲကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚၿပီး စားပဲြထုိးကုိ အခ်ဳပ္ခန္း သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ ရပါေတာ့သည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း ပါပါဆုိတာ အေဖ၊ မာမာဆုိတာ အေမလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သေဘၤာ သားစကား မွာ ပါပါဆန္ႏွင့္ မာမာဆန္ဆုိတာ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းႀကီးႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ ေခါင္းမႀကီးလုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ စားပဲြထုိး စိတ္ဆုိးတာျဖစ္မည္။ ႏုိင္ငံဥေသွ်ာင္ကုိ မေနာက္ေျပာင္သင့္ဆုိ သည့္ သာဓကျဖစ္သည္။
ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။ မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။

ပန္းၿခံထဲမွာ အဖမ္းခံရသည့္ ျမန္မာသေဘၤာသား

စကၤာပူႏုိင္ငံက သေဘၤာသား ပဲြစားေခတ္လုိ႔ ေခၚရမည့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္မည္။ ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အလုပ္ရွာရင္း အလုပ္ပဲြစား ထားေပးသည့္ အိမ္ေတြမွာ စုေနၾကရ သည္။ ရံုးဖြင့္သည့္ ရက္ေတြမွာ မနက္မုိးလင္းလုိ႔ ရံုးေတြ ဖြင့္သည့္ အခ်ိန္မွာ အိမ္ကထြက္ၾကၿပီး ပဲြစားရံုးရွိ ရာကုိ သြားသူ သြားၾကသည္။ သေဘၤာကုမၸဏီေတြရွိရာ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြကုိ သြားသူေတြတြားၾက သည္။
ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္မွာ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ အိမ္ကုိ ျပန္လာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ရလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ မရဘဲ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ျပန္လာၾကသည္။ အလုပ္ရလာသူေတြက ေပ်ာ္ေနၾကသည္။ အလုပ္မရခဲ့သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ျပန္ေျပာျပၿပီး ၿပံဳးႏုိင္ရယ္ႏုိင္သူေတြလည္းရွိသည္။ မၿပံဳးႏုိင္ မရယ္ႏုိင္သူေတြလည္း ရွိသည္။
သေဘၤာသားတစ္ေယာက္က သူႀကံဳခဲ့ရသည့္အျဖစ္သည္ ငုိရမလုိ၊ ရယ္ရမလုိ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုဆုိပါ သည္။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြတာ အဆင္မေျပသျဖင့္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ သေဘာျဖင့္ ပန္းၿခံတစ္ခုရဲ႕ ထုိင္ခံုတန္းလ်ားေလးမွာ ထုိင္ၿပီး ေတာင္ေတြး ေျမာက္ေတြး ေတြးေနသည္။

ေတြးေနရင္း တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ၀ယ္လာခဲ့သည့္ ကြမ္းယာကုိ ၀ါးၿပီး ၿမံဳေနသည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ကြမ္း ယာမေရာင္းရ၊ ကြမ္းတံေတြးမေထြးရ၊ ကြမ္း၀ါးသူကုိ ေတြ႕လွ်င္ ရဲက ဘာမွမလုပ္ေသာ္လည္း ကြမ္းတံေတြး ေထြးလွ်င္ေတာ့ ကြမ္း၀ါးသူကုိေရာ ကြမ္းယာေရာင္းသူကုိပါ အေရးယူသည္။
ျမန္မာသေဘၤာသားသည္ ကြမ္းတံေတြးေထြးရန္ အခြင့္မသာေသးလုိ႔ ႀကိတ္၀ါးရင္း ပါးစပ္ထဲမွာ ကြမ္းတံေတြးေတြ ျပည့္လာသည္။ မေထြးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမွာ ထုိင္ရာမွ အသာထသြားၿပီး လူအလစ္မွာ နီးရာ အမိႈက္ပံုးကုိဖြင့္ၿပီး ေထြးခ်လုိက္ရာ ေရေႏြးၾကမ္း ပံုဂံတစ္လံုးစာေလာက္ ထြက္က်သြား သည္။ ဒီေတာ့ မွ ေနသာထုိင္သာ ရွိသြားသည္။ ေနသာထုိင္သာျဖစ္သြားေတာ့ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ဆက္ေတြးေနသည္။

ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ ပန္းၿခံထဲကုိ ရဲကားတစ္စီးႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီး ေမာင္း၀င္လာ သည္။ ရဲကားေပၚက ဆင္းလာသည့္ ရဲေတြႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚက ဆင္းလာသည့္ သူေတြက ေဆးရံု၏ ခဲြစိပ္ခန္း၀တ္စံုေတြျဖင့္ တစ္ကုိယ္လံုးကုိ ဖံုးအုပ္ထားၾကသည္။
ရဲေတြေရာ ေဆးရံုအမႈထမ္းေတြပါ ျမန္မာသေဘၤာသားရွိရာကုိ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေလွ်ာက္လာၾကၿပီး ျမန္မာသေဘၤာသားကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္ပါေတာ့သည္။ သေဘၤာသားကုိ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚ တက္ေစၿပီး တံခါးပိတ္လုိက္သည္။ အေရးႀကီး၊ အေရးေပၚ အခ်က္ေပး ဥၾသသံေပးၿပီး အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းယူသြား သည္။

စကၤာပူေဆးရံုႀကီး၏ အထူူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ထဲကုိ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ မီးေတြထိန္လင္းေအာင္ ထြန္း ထားသည့္ အခန္းတစ္ခုအတြင္းကုိ သေဘၤာသားကုိ ၀င္ခုိင္းသည္။ အခန္းထဲမွာ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ တည္းသာရွိသည္။ ေလေအးစက္ေမာင္းထားသည့္အခန္းျဖစ္လုိ႔ ေအးစိမ့္ေနသည္။ မၾကာမီ အခန္းတြင္းရွိ စပီကာမွ အသံထြက္လာသည္။
" လူႀကီးမင္း အ၀တ္အစားေတြအားလံုး ခၽြတ္လုိက္ပါ "
အ၀တ္အစားေတြ ခၽြတ္လုိက္ပါဆုိေတာ့ အားလံုးကုိ ခၽြတ္လုိက္ရသည္။ ေလေအးေပးစက္ ေပးထားသည့္ အခန္းထဲမွာ ကုိယ္လံုးတီးႀကီးျဖစ္ေနသည္။ မၾကာမီ ေအးလုိ႔ ခုိက္ခုိက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းလာသည္။ ေနာက္ ထပ္ ဘာလုပ္ခုိင္း ဦးမလဲ နားေထာင္ေနရသည္။

" ေလးဘက္ေထာက္ၿပီး စအုိ၀ကုိ ၿဖဲျပပါ "
ဒုကၡပဲ၊ ဘာကိစၥျဖင့္ ဘယ္သူက ေစခုိင္းေနတာပါလိမ့္ဟု ေတြးမိသည္။ ခုိင္းေစေနသူကုိ မျမင္ရ၊ အသံကုိသာ ၾကားေနရသည္။ အခန္းထဲမွာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းသာရွိေသာ္လည္း မိမိကုိ တစ္ေနရာက ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကတယ္ ဆုိတာကုိ အလုိလုိ သိေနသည္။ သူခုိင္းသလုိလုပ္ရေတာ့သည္။
" ျပန္ရပ္ပါ၊ ပါးစပ္ဟၿပီး လွ်ာထုတ္ျပပါ "
ခုိင္းသလုိ လုပ္ရသည္။ ကုိယ္လံုးတီး ျဖစ္လုိ႔ ေအးလွၿပီ၊ ၾကာလွ်င္ အေအးပတ္ၿပီး ေလျဖတ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ ထပ္ဘာလုိင္းဦးမလဲ နားေထာင္ရသည္။
" ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အ၀တ္အစားေတြ ျပန္၀တ္ၿပီး အခန္းအျပင္ကုိ ထြက္ႏုိင္ပါၿပီ "

အ၀တ္အစားေတြကုိ ျမန္ျမန္၀တ္လုိက္သည္။ အေတာ္ေအးေနၿပီျဖစ္သည္။ အခန္းအျပင္ဘက္ကုိ ေျပးထြက္ လုိက္ သည္။ အခန္းအျပင္ကုိ ေရာက္အခါ ဆရာ၀န္၀တ္စံု ၀တ္တားသူတစ္ေယာက္က ေစာင့္ႀကိဳေနၿပီး လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ သည္။
" လူႀကီးမင္း ေနေကာင္းတယ္ မဟုတ္လား "
" ေကာင္းပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး "
" အုိေက၊ သြားလုိရာ သြားႏုိင္ပါၿပီ "
" ေနပါဦးဗ်၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ဒီကုိ ေခၚလာၿပီး ဒီလုိ လုပ္ၾကတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ဘူး "
" ပန္းၿခံထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ ေသြးေတြ အန္ခ်ေနတယ္လုိ႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္က ေဆးရံုကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကား လုိ႔ ခင္ဗ်ားကုိ လာဖမ္းတာပါ "

" အလုိ ဘုရားေရ "
အဆုတ္နာေရာဂါသည္ထင္ၿပီး ဖမ္းခဲ့ၾကတာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကြမ္းတံေတြးေထြးတာပါလို႔ မေျပာရဲ၊ ေျပာလုိက္လွ်င္ ကြမ္းစားတဲ့အမႈ၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးတဲ့အမႈေတြ ထပ္ျဖစ္လာမွာစုိးလုိ႔ ပါးစပ္ ပိတ္ၿပီး ျပန္ခဲ့ ရပါသည္ဟုဆုိပါသည္။
မိမိကုိ ပန္းၿခံထဲမွာ လာဖမ္းစဥ္က မိမိ ကြမ္းတံေတြးေထြးခဲ့သည့္ အမိႈက္ပံုးကုိဖြင့္ၿပီး ေဆးျဖန္းတာ ဒါေၾကာင့္ကုိး ဟု အခုမွျပန္ၿပီး သတိထားမိေတာ့သည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ကြမ္းစားတာ၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးတာ လံုး၀ မလုပ္မိဖုိ႔ သတိရွိၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။ မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: