Saturday, October 20, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္ အပိုင္း (၁)

ခရီးသြားေဖာ္

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္သည္။ ေနာင္မြန္၊ ေခၚဘူဒဲ ေဒသမ်ား၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ ယာဥ္ရထားမွ်ေတြ႕ ရမည္မဟုတ္ဘဲ ပလတ္စတစ္အစိမ္း၊ အျပာအုပ္ထားသည့္ အထုပ္အပုိး ကုိယ္စီႏွင့္ မႏုႆယာဥ္တန္းေလးမ်ားကုိသာ ဟုိတစ္ေကြ႕၊ သည္တစ္ေကြ႕ ေတြ႕ျမင္ရမည္။ ထုိေဒသ၌ ျမင္း၊ လားျဖင့္ သယ္ပုိ႔မႈ ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ျမင္း။ လားက မ်ားမ်ားမရွိ။ ဒီေတာ့ ပစၥည္းမွန္သမွ် လူ႔ေက်ာကုန္းျဖင့္သာ သယ္ပုိ႔ၾက ရသည္။
ထုိေဒသတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျမင္း၊ လား မငွားႏုိင္ၾက။ ဒီေတာ့ မိမိအား ကူညီ ထမ္းရြက္ေပးမည့္ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာၾကရသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေတာေတာင္ေဒသခရီးလမ္း၌ လူ သည္ တိရစၦာန္ ထက္ စိတ္ခ်ရသည္။ အေဖာ္လည္းရသည္။ ဒီေတာ့ ထုိေဒသမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခရီးသြား ေဖာ္ပံုျပင္ ကုိယ္စီ ရွိၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ရုိးရုိးသားသား၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းဆန္းျပားျပား။

တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္း မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕ အကူအညီရယူၾက၏။ တခ်ိဳ႕ ကုိယ့္နည္း ကုိယ့္ဟန္ စည္းရံုး ရွာေဖြၾကသည္။ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာမရလွ်င္လည္း ကုိယ့္၀န္ ကုိယ္ထမ္းၾကေပေတာ့။
ကုိယ့္၀န္ ကုိယ္ထမ္းဆုိ၍ ေလးငါးပိႆာေလာက္ဟု မထင္လုိက္ပါႏွင့္။ ေရခဲေသာ ထုိေဒသ၌ ေမြ႕ရာ၊ ဂြမ္း ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ ပါရမည္။ ဆယ္ရက္ေက်ာ္ခရီး ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ဆန္စပါး၊ စားနပ္ရိကၡာပါရမည္။ ဒီေတာ့ အထမ္း တစ္ခု အနည္းဆံုး ပိႆာ အစိတ္ေအာက္ မေလ်ာ့။
ေတာင္ေပၚေဒသ လမ္းမ်ားသည္ အိမ္ေလွကားမ်ားထက္ပင္ မတ္ေစာက္ရကား ထမ္းပုိးႏွင့္ထမ္း၍ မျဖစ္။ ေက်ာကုန္းျဖင့္ လြယ္ပုိး ရမည္။ ေနာက္လြယ္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ါးျခင္းႏွင့္ လြယ္ရသည္။ ထုိအခါ အေလးခ်ိန္ အား လံုး သည္ ေက်ာကုိ ဖိၿပီး ဦးေခါင္းကုိ ေနာက္သုိ႔ ဆဲြခ်ေနေတာ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဦးေခါင္းေပၚမွ အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်၍ ပခံုးႏွစ္ဖက္ကုိပါ ကူညီထမ္းေဆာင္ေစ သည့္ သိပၸံ နည္းက် ကိရိယာကုိ တီထြင္ အသံုးျပဳၾက၏။ ထုိကိရိယာကုိ သစ္ပင္ႀကီး၏ သစ္ျမစ္ပါးပ်ဥ္းႏွင့္ ျပဳ လုပ္ ရသည္။ လည္တုိင္ ကုိ စြပ္ႏုိင္ေအာင္ ေကြးပုိက္၍ ခုတ္ထားၿပီးသည္။ လည္တုိင္ကုိ စြပ္ႏုိင္ေအာင္ ေကြး ပုိက္၍ ခုတ္ထားၿပီး အစြန္းႏွစ္ဖက္ တြင္ စက္၀ုိင္းအေသးကေလးပံု လုပ္ထားကာ အေပါက္ေဖာက္ထား၏။ ထုိအေပါက္ ၌ လြယ္ႀကိဳး ခ်ည္ရန္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္မ်ားက နိန္ကေရာင္ (Ningkrau)ဟု ေခၚၾကသည္။
ထုိေဒသ ၌ တာ၀န္က်ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးဂ်ိန္းသည္ ပထမဦးဆံုး ခရီးသြားေဖာ္ ရွာမရ၍ ကုိယ့္၀န္ ကုိယ္ထမ္း ခ်ီတက္ေလ ၏။ သူသည္ ထုိစက္၀ုိင္းျခမ္းပံု ပခံုးတင္ကိရိယာ ေကာက္ေကာက္ႀကီးကုိ ပင္ အသံုးျပဳ ခဲ့၏။ ထုိကိရိယာ သည္ အက်င့္မရွိသူမ်ားအတြက္ အလြန္အေနခက္ေစ၏။ လည္ပင္းကုိညွပ္ၿပီး ပခံုးႏွစ္ဖက္ ကုိ တအား ဖိခ်ခံေနရသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး သည္ ထုိဒဏ္ကုိ ၁၀ ရက္ခန္႔မွ် မခ်ိမဆံ့ ခံစား ခဲ့ရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ ကိရိယာ ကုိ နာၾကည္းစြာ စုိက္ၾကည့္ၿပီး "ငရဲေကာက္"ဟု မွည့္ေခၚလုိက္ေလ သည္။

ဦးဂင္ရန္လီ သည္ ဘုရားသခင္၏ ေစာင္မမႈေၾကာင့္ ထုိ ငရဲေကာက္ႀကီးႏွင့္ ကင္းလြတ္ခဲ့၏။ ယခုလည္း ငရဲေကာက္ႀကီးႏွင့္လြတ္ေအာင္ ခရီးသြားေဖာ္ရွာရမည္။
ေခၚဘူဒဲေဒသ တြင္ တာ၀န္က်ေသာ ဂင္ရန္လီသည္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ေန၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေခၚဘူဒဲသုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ရန္ ခရီးသြားေဖာ္ လုိေနၿပီ။ သုိ႔ႏွင့္သူသည္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း အာဏာပုိင္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ထုိသူက -
" ငါတုိ႔ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာေပးတဲ့ အဖဲြ႕အစည္း မဟုတ္ဘူးကြ " ဟု ဘုေတာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကူညီေပးရွာပါ သည္။ သူသည္ ထုိၿမိဳ႕မွ ႏွစ္မုိင္ခန္ ႔ေ၀းသည့္ ကဆန္းခူးရြာသုိ႔ ညႊတ္လုိက္၏။ သုိ႔ႏွင့္ ဂင္ရန္လီသည္ ကဆန္း ခူးရြာ သုိ႔ တစ္ေယာက္တည္း အေဖာ္ရွာထြက္ခဲ့၏။ ရြာေရာက္ေတာ့ ရြာလူႀကီးသည္ လူရြယ္တစ္ဦးအား ထည့္ေပး လုိက္၏။
ထုိလူရြယ္သည္ အလြယ္ျခင္း၊ အ၀တ္အစား အနည္းငယ္ႏွင့္ ဓားတစ္လက္ယူ၍ လုိက္လာ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕ မေရာက္မီ လမ္းခုလတ္လမ္းမ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ဖင္ထုိင္ခ်ၿပီး ျပန္မထေတာ့ေခ်။ မည္သုိ႔ မွ် ေခ်ာ့၍၊ ေျခာက္၍ မရေတာ့။ စကားလည္းမေျပာ။

ဂင္ရန္လီ သည္ ပထမေသာ္ျပင္းစြာ စိတ္ဆုိးေလ၏။ သုိ႔ႏွင့္ ရင္မွာ ျဖစ္တည္လာသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ တရ စပ္ ပစ္ေပါက္ေလေတာ့ သည္။
"မင္း အစကတည္းက မလုိက္ခ်င္ရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရြာက လုိက္လာသလဲ။ မင္း ေယာက္်ား မဟုတ္ ဘူးလား၊ ေနမေကာင္းဘူးလား။ စိတ္ေကာ ႏွံ႔ရဲ႕လား၊ ရူးေနၿပီလား။ မင္းသာ အစက မလုိက္ရင္ ေနာက္ တစ္ေယာက္ ရွာ မွာေပါ့။ အပ်ိဳမေတာင္ ငါ ရေကာင္းမရမွာေပါ့။ ခုေတာ့ ရြာလူႀကီးက တစ္ျခားတစ္ေယာက္ ရွာေပး မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မင္းကုိ ငါ အတင္းဓမၼ ေခၚလာတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ တန္ရာတန္ေၾကး ညွိၿပီး မင္းလုိက္ လာတာပဲ မဟုတ္လား။ အလကားလူ "
ထုိလူငယ္ သည္ ဂင္ရန္လီ မည္မွ် ဟိန္းေဟာက္ေနေသာ္လည္း တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္။ မ်က္စိ ေပကလတ္ ေပကလတ္ႏွင့္ သာ ၾကည့္ေနေတာ့၏။ ရန္မူမည့္ပံုကား မျပ။ သူသည္ လမ္းမအလယ္က မထေရး ခ် မထေတာ့။

ၾကာလာေတာ့ ဂင္ရန္လီသည္ စိတ္ဆုိးေျပလာၿပီး ရယ္ခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္လာ၏။ အေတြး တစ္ခု ေရာက္ လာ၍ ျဖစ္၏။ ေရွးယခင္ ဂင္ရန္လီ ငယ္စဥ္က လူႀကီးမ်ားသည္ ႏြားတစ္ေကာင္ကုိ ဆဲြေခၚလာ ခဲ့ရာ ႏြားႀကီး သည္ လမ္းမအလယ္တည့္တည့္တြင္ က်ည္ဆန္မွန္သည့္ သားေကာင္အလား ဗုိင္းခနဲ ပစ္လွဲ အိပ္ၿပီး တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ေတာ့ေခ်။ လူႀကီးမ်ားက ရုိက္သည္၊ ႏွိက္သည္။ တုတ္သာ က်ိဳးသြား ၏။ ႏွာတရွဴးရွးမွတ္ၿပီး ပါးစပ္က အျမွဳပ္ထေနသည့္တုိင္ ခႏၶာကုိယ္ကား မလႈပ္။ အၿမီးခ်ိဳးလွ်င္ ထေျပးသည္ဟု တခ်ိဳ႕အႀကံေပး၍ အၿမီးခ်ိဳးေ သာ္လည္း မမႈ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အၿမီး၌ ထင္း၀ါးစ ခ်ည္ၿပီး မီးရိႈ႕ေတာ့မွ အၿမီးတန္းလန္း၊ မီးေတာက္တန္း လန္းႏွင့္ ထေျပးပါေတာ့သည္။

ယခု ဤလူငယ္ ကား ႏြားမဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးတုတ္ခ်ည္ရန္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ အၿမီး လူရြယ္တြင္ မေတြ႕ရ။ " က်ဳပ္ သူ၏ ဘယ္အရာ၌ မီးတုတ္ခ်ည္လွ်င္ ေကာင္းမည္နည္း " ဟု စဥ္းစားမိၿပီး ၿပံဳးရယ္လုိက္၏။ ၿပံဳးရယ္ေနေသာ ဂင္ရန္လီကုိ ၾကည့္ၿပီး လူရြယ္သည္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္ေန၏။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းလယ္ မွ တစ္လက္မမွ်မေရႊ႕။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး ရူးေနၾကၿပီေလာ။
ေနာက္အေတြးတစ္ခု ဂင္ရန္လီ ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္ေနျပန္၏။ ဤလူရြယ္သည္ မိဘစကား မလြန္ဆန္ႏုိင္၍ လင္ေတာ္ရေတာ့ မည့္ ေယာက္်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားရေသာ မႏူးမနပ္ မိန္းကေလးပ်ိဳႏွင့္သာ တူေနေတာ့ သည္ဟု မိန္းကေလးႏွင့္ ႏိႈင္းပစ္လုိက္၏။ ဘယ့္ႏွယ္ ေယာက္်ားတန္မဲ့ ထြက္ေျပးသြားသည္လည္း မဟုတ္။ လမ္း အလယ္ ဖင္ထုိင္ခ်ေနတယ္လုိ႔။

ဂင္ရန္လီသည္ ထုိလူရြယ္အား ဆက္လက္ေခ်ာ့ေမာ့ရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့။ သူ႔အား ထားပစ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕ဆီ သုိ႔ တစ္ကုိယ္တည္း ျပန္သြားေလသည္။ ထုိလူရြယ္ကား ဟားတုိက္ရယ္ေမာၿပီး ရြာသုိ႔ ထျပန္သြားၿပီးေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သူ႔အား ေစလႊတ္ သည့္ ရြာလူႀကီး မသိေအာင္ ေတာင္ယာခင္းဆီသုိ႔ သြားေရာက္ပုန္းခုိေနၿပီေလာ။ ဂင္ရန္လီ မသိေတာ့။
သုိ႔ႏွင့္ ဂင္ရန္လီ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာမရဘဲ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသာင္တင္ေန၏။ ထုိၿမိဳ႕ ၌ ရႏုိင္သမွ် ခရီးသြား ေဖာ္ မ်ားကုိ ကုန္သြယ္မန္ေနဂ်ာက မသြားၿပီ။ ဆန္ပုိ႔သြားၾကၿပီ။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ေျပာေသာ " ငရဲေကာက္ " သည္ ဂင္ရန္လီ အား တျဖည္းျဖည္း ေျခာက္လွန္႔ေနၿပီ။ ေက်ာျပင္ႏွင့္ လည္ကုပ္ပင္ ယားလာ ေနၿပီ။

သံုးရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားေဖာ္မ်ားသည္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕အ၀င္ ကခန္ခ ႀကိဳးတံထားေပၚ တြင္ တန္းစီကူးျဖတ္လာၾကသည္ကုိ ဂင္ရန္လီ ေတြ႕ရ၏။ ေက်ာကုန္းေပၚတြင္ကား ပလတ္စတစ္ အစိမ္း။ အျပာေတြ အုပ္ထားသည့္ အလြယ္ကုိယ္စီႏွင့္။
ဂင္ရန္လလီသည္ ထုိသူမ်ား မည္သည့္ဌာန အေဆာက္အအံု၊ ပုဂၢလိက ေနအိမ္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ ကုိ လုိက္ၾကည့္ေန ၏။ သူတုိ႔သည္ ဤၿမိဳ႕တြင္ပင္ ခရီးဆံုးၿပီေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ ခရီးဆက္ၾကမည္ေလာ။ သူတုိ႔ တစ္ေတြ ေရမုိးခ်ိဳး၊ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္ေလာက္တြင္ ဗုိလ္တဲသုိ႔ စနည္းနာထြက္ခဲ့၏။
ခရီးသြားေဖာ္မ်ားသည္ အားလံုး မိန္းကေလးေတြခ်ည္းျဖစ္ၾက၏။ ဂင္ရန္လီသည္ သူ႔ကုိယ္သူ မိတ္ဆက္ေလ ၏။ ၿပီးမွ စည္းရံုးေရး ၀င္ေလ၏။ စည္းရံုးေရး၀င္သည္ဟုသာဆုိသည္။ အမွန္ေတာ့ ေတာင္းပန္တုိးလွ်ိဳးစကား ဆုိျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္။ ကူညီပါ။ လုိက္ပုိ႔ပါ၊ သနားပါ၊ စသည္ျဖင့္ ...။

သူတုိ႔က ႏွစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ လုိက္မည္ဟု ဆုိၾက၏။ ခက္သည္က ဂင္ရန္လီ၏ပစၥည္းႏွစ္ေယာက္ထမ္းစာ မရွိ။ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ အခေၾကးေငြမတတ္ႏုိင္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဂင္ရန္လီေနာက္ တစ္ေယာက္တည္း မည္သုိ႔ လုိက္မည္နည္း။ မည္သူ လုိက္ရဲသနည္း။ ခရီးက တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ မဟုတ္။ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ည ေပါင္းမ်ားစြာ အတူသြား၊ အတူစားရမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ "အနား " ဆုိသည့္ မိန္းကေလးက -
" ကၽြန္မ လုိက္မယ္။ ပုိက္ဆံေတာ့ ႀကိဳေပးပါ။ အေမ့ကုိ ပါးေပးလုိက္မယ္ " ဟုဆုိလာ၏။ ဂင္ရန္လီ မ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္သြားေလ၏။ သူသည္ အနားႏွင့္ မနက္ျဖန္ ခရီးစထြက္ၾကမည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေပါ့ပါး သြက္လက္ေသာေျခ လွမ္း မ်ားႏွင့္ တည္းခုိရာ အိမ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။ အိမ္ေလွကားတက္လာသည္ႏွင့္ -
" လြတ္ၿပီကြယ္၊ ကၽြတ္ၿပီကြယ္။ ေကာက္ေကာက္ႀကီးကုိ ေၾကာက္ပါတယ္ " ဟု သီခ်င္းဆုိသလုိလုိ၊ ကဗ်ာ ရြတ္သလုိလုိႏွင့္ ၀င္လာခဲ့ရာ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးဒီးရမ္းက -
" ခင္ဗ်ားလြတ္ၿပီ၊ ကၽြတ္ၿပီနဲ႔ ဘယ္က လြတ္ကၽြတ္လာသလဲ။ ခင္ဗ်ား ခရီးသြားေဖာ္ ရွာတာပဲ မဟုတ္လား " ဟု နားမလည္ႏုိင္ေသာ မ်က္လံုးအစံုျဖင့္ ၾကည့္၍ ေမးေလသည္။ ဂင္ရန္လီက -
" အင္း ... ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိလုိ႔ပါ။ ဟီဟိ " ဟုျပန္ေျဖေလ၏။

အမွန္ေတာ့ သူသည္ ငရဲေကာက္ႀကီးမွ လတ္ေျမာက္ၿပီး သူမ်ား ၿမိဳ႕ရြာတြင္ စိတ္ဆင္းရဲ၊ အေန ဆင္းရဲ ေသာင္တင္ေန သည့္ ဘ၀မွ ကၽြတ္လြတ္ေတာ့မည္ဟုေတြး၍ ၀မ္းသာစကားသီဆုိျခင္းမွသာျဖစ္သည္။
အနား သည္ အသက္အားျဖင့္ ၂၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိမည္။ ကုိယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္သည္။ အသားျဖဴ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ေခ်ာသည္ဟုဆုိရန္ခက္၏။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ဂင္ရန္လီသည္ မနက္ျဖန္ အနားႏွင့္ ႏွစ္ကုိယ္တည္း ခရီးထြက္ရေတာ့မည္။
ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဂင္ရန္လီႏွင့္ အနားတုိ႔သည္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕မွ ေခၚဘူဒဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႔ ခရီးသြား ရန္ ျပင္ဆင္၏။ ယေန႔ နံနက္ ၌ အနားသည္ ယမန္ေန႔ညႏွင့္ မတူ။ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ၿဖီးလိမ္းထား၏။ ဂင္ရန္လီ သည္ အနား အား ေခ်ာသည္ဟု ျပင္ဆင္မွတ္ခ်က္ ခ်ခ်င္လာၿပီ။

အနား၏ အေဖာ္မ်ားက ႏွစ္ေယာက္တည္း ခရီးသြားၾကမည္ျဖစ္၍ ေနာက္ေျပာင္ၾက၏။ စၾက၏။ သူတုိ႔ထဲမွ တစ္ေယာက္ က ဂင္ရန္လီ အား ၿပံဳးစိစိျဖင့္ စုိက္ၾကည့္ၿပီး -
" ရြာမွာ သူ႔ေယာက္်ား ရွိတယ္ " ဟု အသိေပးသလုိလုိ၊ သတိေပးသလုိလုိႏွင့္ ေျပာလုိက္၏။ ဂင္ရန္လီသည္ အနား အား ေရွ႕မွာထားၿပီး သြားေစကာ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕မွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခရီးဆက္သြားၾကေလ၏။ အနားသည္ စကားေျပာ သြက္လက္၏။ လူလည္း သြက္လက္၏။ ေမးသမွ် ေျဖ၏။ မေမးလည္း သူေျပာခ်င္သည့္ အရာ မ်ားကုိ ေျပာ၏။ ဂင္ရန္လီ ထင္ထာထက္ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ေန၏။ တရုတ္ျပည္အေၾကာင္း၊ ကုလားျပည္ အေၾကာင္း ေျပာႏုိင္၏။ ဂင္ရန္လီအား လီဆူးစကားပင္ သင္ေပးေသး၏။ သုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ သိကၽြမ္းၾကဘိသကဲ့သုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားၾက၏။ အတုိင္အေဖာက္ညီသည့္ စံုတဲြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။

ထုိေန႔သည္ ေနသာ၍ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခြင္ သာသာယာယာ ရွိခဲ့၏။ သူတုိ႔သည္ ဂြမ္လိန္းရြာသို႔ေရာက္လာၾက၏။ ထုိရြာကေလး၏ လမ္းေဘး၀ဲယာႏွင့္ ေတာင္ကုန္းကေလးမ်ားကုိ ဘဲစား ျမက္ စိမ္းစိမ္းေတြက လႊမ္းၿခံဳထား၏။ ထုိျမက္ခင္းစိမ္း မ်ားေပၚတြင္ ႏြားအုိမ်ား ၀ပ္စင္းစားၿမံဳ႕ျပန္ေနခ်ိန္ ႏြားကေလးမ်ား အူျမဴးေဆာ့ ကစားေနၾက၏။ ရြာအစြန္ကုိ ႏြားကေလးမ်ား အူျမဴးေဆာ့ ကစားေနၾက၏။ ရြာ အစြန္ကုိ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ ေတာေတာင္ေတြ ၀ုိင္းကာ ပတ္ထား၏။ အထက္ မုိးေကာင္းကင္သည္ ျပာလဲ့လဲ့ အေရာင္ႏွင့္ ေတာက္ပေန၏။ ထုိ မုိးေကာင္းကင္ျပာတြင္ ေဖြးေဖြးျဖူသည့္ တိမ္မွ်င္တိမ္စုမ်ား ျပန္႔က်ဲလြင့္ေမ်ာ ေနၾက၏။ ဂင္ရန္လီသည္ ထုိ ပတ္၀န္းက်င္ အျမင္အာရံုကုိ ခံစားႏုိင္ေသာ္လည္း ေလးလံသည့္၀န္ကုိ ေက်ာ ပုိးေနသည့္ အနားခမ်ာ မခံ စားႏုိင္။ အထက္ေကာင္းကင္ သုိ႔ ေမွ်ာ္မၾကည့္ႏုိင္ရွာ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂင္ရန္လီက -
" အနား၊ မင္း ငါနဲ႔ ခရီးသြားတာ ေပ်ာ္ရဲ႕လား "
" ေပ်ာ္ပါတယ္ ဆရာ "
" ငါေလ အနားနဲ႔သာဆုိရင္ ေခၚဘူဒဲမကဘူး။ လကမၻာေတာင္ သြားခ်င္ေသးတယ္ " ဟုေျပာရာ အနားက -
" ကၽြန္မ မလုိက္ခ်င္ပါဘူး၊ ဒီေလာက္ေတာင္ ေလးတဲ့ ဆရာ့အထမ္းနဲ႔ ကၽြန္မ ဘယ္လုိလုပ္ လကမၻာ လုိက္ ႏုိင္ မလဲဆရာ " ဟုဆုိေလ၏။

ဂင္ရန္လီ အနားအား မ်ားစြာ သနားသြားေလသည္။ အနား ထမ္းပုိးသည့္၀န္ကုိ မနက္က မကူခဲ့၏။ အပါး ပါး ... ပိႆာ ၃၀ ခန္ ႔ရွိမည္ဟု မွန္းရ၏။ ဂင္ရန္လီသည္ မည္သုိ႔မွ် ဆက္မေျပာေတာ့ဘဲ ထုိ၀န္ကုိ ေလ်ာ့ သြားေအာင္ မည္သုိ႔ လုပ္ရမည္နည္း ဟု စဥ္းစားေလ၏။ အေျဖကား မထြက္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္ႏုိ႔ ဆီဘူး ေလးလံုးေတာ့ ေလ်ာ့တန္ေကာင္းပါရဲ႕ဟု ေတြးမိေလသည္။
ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ရပ္ေဘာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ဗုိလ္တဲသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ရပ္ေဘာ့ဗုိလ္တဲ သည္ ေတာင္ ေစာင္းတစ္ခုတြင္ တည္ရွိ၏။ ဤေနရာကေလးသည္ သာေတာင့္သာယာ ရွိေသာ ေနရာကေလးျဖစ္၏။ ဗုိလ္ တဲ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ေခ်ာင္းငယ္ကေလးတစ္ခုရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္ တြင္ ေခ်ာင္းႀကီးတစ္ခုရွိ၏။ ေျမာက္ ဘက္ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္လည္း ေခ်ာင္းႀကီးတစ္ခုရွိ၏။ ေခ်ာင္းေရမ်ားသည္ ၾကည္လင္ေအးျမေနပီး ေက်ာက္ ေဆာင္ ေက်ာက္တံုးမ်ားၾကားတြင္ လူးလားကူးခပ္ေနၾကသည့္ ငါးႀကီး၊ ငါးငယ္မ်ား ကုိပင္ အတုိင္းသားျမင္ ေနရ၏။

အနားသည္ ဗုိလ္တဲဆီသုိ႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ ဦးေဆာင္သြားေလ၏။ ဗုိလ္တဲသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ အလြယ္ ျခင္းအား ေထာင့္တစ္ေနရာ ၌ ခ်ရန္ျပင္ရာ ဂင္ရန္လီက ကူညီခ်ေပး၏။ သူမသည္ အလြယ္ႀကိဳးကုိ ဦးေခါင္း စြန္း သုိ႔ နစ္၀င္မသြားရန္ ခုထားသည့္ အ၀တ္စုတ္ႏွင့္ သူမ မ်က္ႏွာေပၚမွ ေခၽြးေပါက္မ်ားကုိ သုတ္ပစ္ေန ၏။ သူမ၏ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုး နီရဲေန၏။ ဂင္ရန္လီသည္ အနားအား ကရုဏာသက္စြာ ၾကည့္ေန၏။ အနား သည္လည္း ဂင္ရန္လီအား တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ျပန္ၾကည့္ကာ ၿပံဳးျပေန၏။ အနား၏ အၿပံဳးသည္ မ်က္လံုး အိမ္မွ တစ္ဆင့္ ႏွလံုးသားဆီသုိ႔ စူး၀င္သြားသည္ဟု ဂင္နယ္လီ ခံစားမိ၏။

တဲသည္ ပတ္၀န္းက်င္ တဲမ်ားႏွင့္ ထီးတည္းရွိ၏။ တဲမ်ားဟု ဆုိေသာ္လည္း ႏွစ္လံုးမွ်သာရွိရာ ထုိတဲႏွစ္လံုး သည္ ေခ်ာင္းႀကီး ၏ ကမ္းနံေဘးတြင္ ရွိကသည္။ ယေန႔ လမ္း၌ခရီးသြား ခရီးလာ မေတြ႕ရ။ ယေန႔အခ်ိန္မွ ဤတဲသုိ႔ အျခားခရီးသည္ မေရာက္လွ်င္ ေနာက္ေရာက္ရန္အေၾကာင္းနည္းသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယေန႔ည ဤတဲ ၌ မိမိႏွင့္ အနားႏွစ္ေယာက္သာရွိမည္။ ေမွာင္မုိက္ေသာ ညအာကာ ၌ တဲတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ေယာက္ တည္း အိပ္ၾက ရေတာ့မည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ -
အနားသည္ ေရခ်ိဳးရန္ အလြယ္ျခင္း ေျဖေန၏။ အနား၏ မ်က္ႏွာနဂုိမူလ အသားအေရသုိ႔ ေရာက္စျပဳေနၿပီ။ အနားဟာ ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ မိန္းကေလးေပပဲဟု ဂင္ရန္လီေတြးေန၏။
" ဆရာ ဘာျဖစ္ လုိ႔ ကၽြန္မ ကုိ ဒီေလာက္ေတာင္ စုိက္ၾကည့္ေနသလဲ။ ကၽြန္မက သိပ္လွေနလုိ႔လား " ဟု မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စကား အနားဆီမွ ထြက္လာ၏။

" အနား ... မင္း တကယ္လွပါတယ္။ ေခ်ာပါတယ္ " ဟု မလံုမလဲ ေလသံျဖင့္ ျပန္ေျပာေလ၏။ တစ္ဆက္ တည္း တြင္ -
" အနား၊ ဒီည က်ုပ္တုိ႔ ဒီမွာ အိပ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေရွ႕ဆက္သြားၾကမယ္ " ဟု ေျပာလုိက္ရာ အနားသည္ နား မလည္ႏုိင္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ဂင္ရန္လီအား စုိက္ၾကည့္ေလ၏။
" ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲ ဆရာ၊ ခု ကၽြန္မ ေရသြားခ်ိဳးေတာ့မလုိ႔။ မုိးလည္း ခ်ဳပ္ေတာ့မယ္ " ဟုျပန္ေျပာေလ၏။
" မျဖစ္ဘူး၊ မျဖစ္ဘူး။ လာ ... သြားၾကမယ္ " ဟု ဆုိကာ အလြယ္ျခင္းဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားၿပီး အနားအား မကူေပး ရန္ ေစာင့္ေန၏။ အနားသည္ လံုး၀ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဂင္ရန္လီ၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေန၏။ ၿပီးမွ ထုိ၀န္ကုိ ထမ္းပုိးေလေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ေခ်ာင္းႀကီးမွ တံတား ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေရွ႕ဆက္သြားၾကရာ ရြာငယ္တစ္ရြာသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး လီဆူးအိမ္တစ္အိမ္တြင္ တည္းခုိၾက သည္။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခရီးဆက္ၾကျပန္၏။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အျပန္အလွန္ စကား တတြတ္တြတ္ ေျပာၿပီး ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ယေန႔ ခရီးသည္ ေတာင္အတက္ မရွိသ ေလာက္ ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းရုိးအတုိင္း ေဖာက္ထားသည့္ လမ္းေျပေျပတြင္ ေလွ်ာက္ရသည္ကမ်ား၏။ အနား သည္ ယေန ႔ပုိ၍ ရင္းႏွီးဟန္ျပလာ၏။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရခက္ေသာ မ်က္လံုးမ်ား ျဖင့္ ဂင္ရန္လီ အား ၾကည့္ေနတတ္၏။ ယမန္ေန႔ညက ဂင္၇န္လီ၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ေပေလာ။ ဂင္ရန္လီ ေတြးာကည့္၏။
အနား သည္ ေခတၱ အေမာေျဖ ရပ္နားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ႔ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပ၏။ သူမ သည္ ယခုအသက္ ၁၉ ႏွစ္ထျ၀င္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမ၏ ငယ္ရည္းစားမွာ "မာဂမ္ " ဆုိသဂ်ိန္ေဖာ့ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ သူမ ၏ အေဖသည္ သေဘာမတူ၊ မေပးစားဘဲ တရုတ္ျပည္မွ ကူးလာသည့္ လီဆူတုိင္း ရင္းသား "အားဖူး " ဆုိသူႏွင့္ ေပးစားေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ သူ႔အား အလြန္ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း၊ ပါးစပ္ကုိ ဓား ေျမွာင္ႏွင့္ထုိးရာ အေရွာင္ေကာင္း ၍ ႏႈတ္ခမ္းကုိသာ ထိေၾကာင္း၊ သူမ ႏႈတ္ခမ္းကဲြသြားၿပီး အမာရြတ္ထင္ က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး အေပၚႏႈတ္ခမ္းတြင္ တင္က်န္ေနေသာ အမာရြက္ကေလးကုိ ျပေလ၏။

ဤအေၾကာင္း မွန္ကန္ပါက အနား ကံေကာင္းပါ၏။ အမွတ္မထင္ၾကည့္လွ်င္ အမာရြတ္ကုိ မျမင္၊ မသိရ။ ေသခ်ာစြာ ဂရုျပဳၾကည့္မွသာ သတိျပဳျမင္ေနရ၏။ ဆက္လက္၍ သူ႔အား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရုိက္ပုတ္ႀကိမ္းေမာင္း ရံုမက ရုပ္ဆင္းအဂၤါ ပ်က္ေအာင္ ႀကံစည္လာ၍ သူ႔အား မေပါင္းေတာ့ဘဲ ကြာရွင္းျပတ္ စဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ ဂင္ရန္လီသည္ အနား ေျပာသမွ်ကုိ အေမးအျမန္းမရွိတိတ္ဆိတ္စြာ နားေထာင္ေပးေလ ၏။ တစ္ခု ထူးျခားသည္မွာ အနားသည္ သူ႔ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာျပေသာ္လည္း ဂင္ရန္လီ ၏ အေၾကာင္း မေမး၊ မစူးစမ္း။
ဂင္ရန္လီသည္ လမ္းေျပေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အနားအားျဖတ္ေက်ာ္ကာ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္လုိက္ၿပီး ေနာက္ ျပန္ဆုတ္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္လာ၏။ ခရီးသြားရင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ စကားေျပာ ခ်င္၍ျဖစ္၏။ အနား၏ မ်က္ႏွာကုိ ၾကာည့္ခ်င္၍လည္းျဖစ္၏။

ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္မ်ားသည္ အနား၏ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးတြင္ သီးခုိေနၾက၏။ အနား ၏ ႏွာတံထိပ္တြင္ ေခၽြးသီးတစ္လံုး တဲြလဲြခုိေနသည္ကုိပင္ ဂင္ရန္လီ ၾကည့္ေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကည့္ေန၏။ ဤသုိ႔ သူ႔အား စုိက္ ၾကည့္၍ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ ဂင္ရန္လီကုိ အနားက ကသိကေအာက္ ခံစားရပံုမေပၚ၊ စိတ္တုိပံုမျပ။ ၀န္ပိသည့္ၾကားကပင္အၿပံဳးပန္းပြင့္ေတြ ေျခြေပးေနေသး၏။
သူမ သည္ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္မ်ားကုိသုတ္၍မပစ္။ သုတ္ပစ္၍လည္းႏုိင္မည္မထင္။ ဒီေတာ့ ဦးေခါင္းႏွင့္ နဖူး ေပၚမွထပ္မံ စီးက်လာေသာ ေခၽြးမ်ားသည္ အနား၏ ႏွာတံေပၚတြင္ တဲြလဲြခုိေနေသာ ေခၽြးေပါက္ႏွင့္ေပါင္း စပ္ကာ အနား ၏ေျခမဆီသုိ႔ စက္စက္က်ေနေတာ့သည္။

အနားသည္ အေတာ္ပင္ ေမာဟုိက္ေနၿပီ။ သုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔သည္ ရႈခင္းသာ၍ အမ်ားသူငါ ရပ္နားသည့္ေနရာ တြင္ နားၾက၏။ သူမသည္ အလြယ္ျခင္းအား စပါယ္ရွယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၀ါးလံုးစင္တြင္ခ်ကာ သူငါ ထုိင္ ခ်လုိက္၏။ ၿပီးလွ်င္ သူ ၏ ေခါင္းခုအ၀တ္စုတ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မွ ေခၽြးမ်ားကုိ သုတ္သင္ေန၏။
ဂင္ရန္လီ သည္ အနားႏွင့္ အသားခ်င္း ထိလုမတတ္ကပ္၍ ထုိင္ခ်လုိက္၏။ ထုိအခါ အနားက -
" ဆရာ ကၽြန္မနား ကပ္မထုိင္နဲ႔ "
" ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ အနား "
" ကၽြန္မ ေခၽြးေတြနဲ႔ နံတယ္ "
" ငါလည္း ေခၽြးေတြနဲ႔ပဲ အနား၊ သူနံ ကုိယ္နံေပါ့ကြာ "
ဟုဆုိကာ အနား၏ ပခံုးကုိ မွီလုိက္ေတာ့မေယာင္ လုပ္ေန၏။ ၿပီးမွ တင္ပါးကုိ ၾကြကာ ေစြ႔ခနဲခုန္ၿပီးေျခာက္ လက္မမွ် ခြာေပးေလ၏။ အနားသည္ ဂင္ရန္လီ၏ အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ၿပီး -
" ဆရာက ေၾကာင္ တစ္ေကာင္လုိပဲ " ဟု ဂင္ရန္လီ၏ သြက္လက္ပံုကုိ ေထာမနာျပဳေလသည္။ ဂင္ရန္လီ သည္ အနား ထံမွ တကယ္ပင္ ေခၽြးနံ႔ရွဴရိႈက္မိေသာ္လည္း သူ၏ ႏွာ၀ဆီသုိ႔ သီးသန္႔ထြက္၍ ေျပး၀င္လာေသာ အနား၏ ဆံပင္နံ႔ သင္းသင္းကုိ ရွဴမိရာ ပင္ပန္းမႈ ဟူသေရြ႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး တစ္ကုိယ္လံုး လန္းဆန္းသြားသည္ဟု ခံစားမိေလသည္။

သူတုိ႔သည္ စကားေတြ ေျပာၾကသည္။ အၾကည့္ခ်င္း ဖလွယ္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္တူ ၿပံဳးရယ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ နာရီ၀က္မွ် အေမာေျဖၿပီး ခရီးဆက္ၾကေလသည္။
ထုိည တြင္ သူတုိ႔သည္ ဆန္း၀မ္ဗုိလ္တဲသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ထုိအခ်ိန္က ဆန္း၀မ္တြင္ တဲႏွစ္လံုးရွိ၏။ တစ္တဲ ႏွင့္ တစ္တဲ ေခ်ာင္းျခားသည္။ ဂင္ရန္လီႏွင့္ အနားတုိ႔သည္ အထက္တဲတြင္ တည္းၾက၏။
ထုိေဒသ ၌ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား တည္းခုိရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန ဗုိလ္တဲမ်ား ေဆာက္ေပးထား၏။ ဗုိလ္တဲ ဆုိေသာ္လည္း ၀ါးတန္းလ်ားမွ်သာျဖစ္သည္။ ဗုိလ္တဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကြာအေ၀း မတူၾက။ လမ္း အေျခအေနလုိက္၍ တစ္ေန႔တာခရီးကုိ ခ်ိန္ကာ ေခ်ာင္းရွိရာ ေနရာမ်ား ၌ ေျမအေနအထားေကာင္း သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၾက၏။
အနား သည္ ေရမုိးခ်ိဳး သန္႔စင္ၿပီး ဂင္ရန္လီအား ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေလ၏။ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္တြင္ အနား က ေအာက္တဲသုိ႔ အလည္သြားမည္၊ အသိမ်ားကုိ ေရခ်ိဳးဆိပ္ ၌ေတြ႕ခဲ့သည္။ ညမေမွာင္ခင္ ျပန္လာ မည္ဟု ခြင့္ေတာင္းၿပီး သြားေလသည္။

ဂင္ရန္လီ သည္ တဲ ၌ တစ္ကုိယ္တည္း က်န္ေန၏။ ယေန႔ညတြင္ ဤတဲ ၌ အနားႏွင့္ အိပ္ရေတာ့မည္။ အနား သည္ ၁၉ ႏွစ္အပ်ိဳအရြယ္။ ဗုိက္ပူ၊ တင္ေကာက္မဟုတ္။ ပုပုညွက္ညွက္၊ မည္းမည္းၾကဳတ္ၾကဳတ္ မဟုတ္။ ေျဖာင့္စင္းေသာ ေပါင္တံ၊ ျပည့္၀င္းေသာ လက္ေမာင္းအုိး မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထား၏။ ဂင္ရန္လီသည္ အနား အား စိတ္ထဲတြင္ ရုပ္လံုးေဖာ္ၾကည့္ေနေတာ့၏။
ေမွာင္ရီပ်ိဳးေသာ အခ်ိန္တြင္ အနားသည္ ထင္းမီးတုတ္ကုိ ေ၀ွ႕ယမ္း၍ ျပန္လာ၏။ ထုိအခ်ိန္ ၌ ဂင္ရန္လီ သည္ မီးဖုိေဘး ၌ အနား ထမ္းပုိးေသာ ေမြ႕ရာ၊ ဂြမ္းေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ေတြႏွင့္အက်အန ေနရာယူထားေနၿပီ။ အနား သည္ မီးတုတ္ကုိ မီးဖုိထဲထည့္ၿပီး မီးေမႊးလုိက္၏။

ဂင္ရန္လီသည္ အနား မည္သုိ႔ လႈပ္ရွားေနသည္ကုိ ျခင္ေထာင္လွန္၍ ၾကည့္ေနမိ၏။ သူမသည္ ပလတ္စတစ္စေပ တြင္ အိပ္ရာခင္း အႏြမ္းကေလးခင္း၍ ခ်ည္ၾကမ္းေစာင္ပါးပါးတစ္ထည္ၿခံဳကာ ေကြးခ် လုိက္၏။ ထုိေစာင္ သည္ အနားအား အေႏြးဓာတ္ မည္သုိ႔ ေပးႏုိင္မည္နည္း။ ေဆာင္းကာလ၏ အေအးဒဏ္ ကုိ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္မည္နည္း။ မိမိမွာကား အနား ေက်ာေကာ့ေအာင္ ထမ္းပုိးခဲ့သည့္ ေမြ႕ရာ၊ ဂြမ္း ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ေတြႏွင့္။ ဂင္ရန္လီက ၌"အနား ၌"ဟု တုိးတုိးေခၚေလ၏။
" ဘာလဲ ဆရာ "
" အခ်မ္းဘူးလား "
" ခ်မ္းလည္း ကၽြန္မ ဘာတတ္ႏုိင္မလဲ၊ ကၽြန္မမွာ ဒါပဲရွိတာ "
ဂင္ရန္လီ ႏႈတ္ဆိတ္သြား၏။ မိမိသည္ တရားမွ်တမႈရွိပါ၏ေလာ။ သူမ၏ ေက်ာကုန္းေပၚတြင္ တစ္ေန႔တာ ကာလပတ္လံုး နားခုိခဲ့သည့္ ေမြ႕ရာ၊ ဂြမ္းေစာင္၊ သူႏွင့္အတူ မၿခံဳသင့္ပါသေလာ။ စိတ္အစဥ္သည္ ကစဥ့္ ကလ်ားျဖစ္ေန၏။
" အနား ... ငါ့ဆီ လာအိပ္ပါလား၊ အနား ... မင္းဆီ ငါလာခဲ့မယ္။ ေစာင္ ေပါင္းၿခံဳရေအာင္ "
သုိ႔ေသာ္ စကားလံုး မ်ားသည္ အျပင္သုိ႔ မေရာက္။ တံေတြးႏွင့္အတူ ၀မ္းေခါင္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလေတာ့သည္။

အနားသည္ တန္ရာတန္ေၾကးရ၍ လုိက္လာခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း မိမိႏွင့္ သူစိမ္းေယာက္်ား တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ညအိပ္ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္အရာ အားလံုးကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေန လိမ့္မည္။ သူမသည္ ယခုပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ခရီးေဖာ္ ရွိလ်က္ႏွင့္ ထုိတဲတြင္ မအိပ္ဘဲ သူ႔ထံျပန္ လာခဲ့ၿပီ။
က်န္းမာ သန္စြမ္းသည့္ ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး၊ ေမွာင္ုိက္သည့္အကာလ ညအခ်ိန္တြင္ အတား အဆီး မရွိသည့္ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ အိပ္စက္ေနၾကလွ်င္ မည္သည့္အရာမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သူမသည္ အိပ္ေပ်ာ္ဟန္ မတူ။ ခ်မ္း၍လားမသိ။ မၾကာခဏ လူးလိမ့္သံၾကားေနရ၏။
ဂင္ရန္လီသည္ ဂြမ္းေစာင္ျဖင့္ မ်က္ႏွာအုပ္၍ မ်က္စိအတင္းမွိတ္ေသာ္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္။ အနား ကုိပင္ ေခၚရေတာ့မည္ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဂြမ္းေစာင္မ၍ အနားအား လႊမ္းၿခံဳေပး ကာ ေႏြးေထြး စြာ အတူအိပ္စက္ၾကမည္ေလာ။

ဂင္ရန္လီ၏ ရင္ထဲတြင္ တုိက္ပဲြတစ္ခု ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေန၏။ ထုိမွ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ၾကက္ဦးတြန္ခ်ိန္ တြင္ကား ဂင္ရန္လီ သည္ ေမာဟုိက္ႏြမ္းလ်စြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားေလ၏။
ေနာက္ေန႔ ေစာေစာထ ၍ အနားက ခ်က္ျပဳတ္ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ထမင္းစားရန္ ဂင္ရန္လီအား လႈပ္ႏုိးေလ သည္။ ဤေဒသ ၌ ခရီးသြားရာတြင္ နံနက္ေ၀လီေ၀လ္း အိပ္ရာထထခ်င္း ထမင္းစားရသည့္ ဒုကၡသည္ မေသး လွ။ ထမင္း မဆာေသး၊ မစားခ်င္ေသးဟု မရ။ စားကုိ စားရမည္။ စား၍ မ၀င္လွ်င္လည္း ပါးစပ္ေပါက္ သုိ႔ အတင္း သြတ္သြင္း၍ မ်ိဳခ်ရမည္။ ထုိသုိ႔ မ်ိဳဆုိ႔ထားတာေတာင္မွ ေတာင္တစ္ေတာင္ေက်ာ္လွ်င္ အစာ ေၾကၿပီ၊ ဆာလာၿပီ။
အနား က ထမင္းစားၿပီး သူတုိ႔အဖဲြ႕ႏွင့္ လုိက္ေတာ့မည္။ အေဖာ္ေကာင္းသည္ဟု ဆုိေလ၏။ ဂင္ရန္လီက အိပ္ရာ က မထခ်င္ေသး။ သုိ႔ေသာ္ လူးလဲထလုိက္၏။ ထလုိက္၏။
" အနား ... ညက အိပ္ေပ်ာ္ရဲ႕လား " ဟု ေမးေလ၏။

" ကၽြန္မ ဘယ္ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ ခ်မ္းလုိ႔ တစ္ညလံုး အိပ္လုိ႔မရဘူး " ဟု ေလသံျပတ္ႏွင့္ ေျပာ၏။ ယမန္ ေန႔ က ဆရာ ... ဆရာဟု ေျပာတတ္ေသာ္လည္း ယေန႔ " ဆရာ " စကားလံုးပင္ မပါေတာ့။ အနားသည္ ရင္းႏွီးမႈလည္း မျပေတာ့။ ထမင္းစားၿပီး အထုပ္အပုိးျပင္ကာ ထသြားရန္ ျပင္လုိက္၏။
" ေနဦး၊ ေနဦး၊ ငါ မကူမယ္ " ဟုဆုိကာ ဂင္ရန္လီသူ႔ထံ ကပ္သြား၏။
" မလုိဘူး၊ မလုိဘူး။ ကၽြန္မ ႏုိင္ပါတယ္ " ဟုဆုိကာ ထရံကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကုတ္၍ အားယူထသြားေလ၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္ကဆုိလွ်င္ အထမ္းပုိးရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ရာတြင္ျဖစ္ေစ ဂင္ရန္ လီက မကူေနက်။ ယေန႔ေသာ္ကား ထုိသုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ ဂင္ရန္လီမ်ားစြာ ေခါင္းဂႈပ္သြားရသည္။
အနားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိျပဳမူပံု မွားသြားၿပီေလ။ ဂြမ္းေစာင္တစ္ပုိင္းစီ မၿခံဳသင့္ပါသေလာ။ ေမြ႕ရာ မငွားသင့္ ပါသေလာ။ မိမိ အလြန္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ခဲ့ၿပီေလာ။
" ကၽြန္မ သူတုိ႔ နဲ႔ လုိက္သြားမယ္။ သူတုိ႔ ေစာေစာထြက္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဆရာ ေနာက္မွ လုိက္ခဲ့ " ဟု ေျပာကာ တဲ မွ သုတ္ေျခတြင္ သြားေလေတာ့သည္။ ဂင္ရန္လီသည္ အနား၏ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ၿပီး အံ့ၾသစြာျဖင့္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ကာ က်န္ေနခဲ့၏။ ၿပီးမွ တစ္ကုိယ္တည္း ေနာက္မွ လုိက္လာခဲ့ ၏။

ထရူထီေခၚ ေခ်ာင္းတစ္ခု၏ ႀကိဳးတံတားေပၚတြင္ သူတုိ႔အား မီေလ၏။ တံတားေပၚတြင္ စုစုေပါင္း ငါးေယာက္ စုေ၀းထုိင္၍ အေမာေျဖေနၾကသည္။ အနားအပါအ၀င္ မိန္းကေလးေလးေယာက္ႏွင့္ ေယာက္်ား ေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ အားလံုး ရြယ္တူနီးပါးရွိၾက၏။ အနားက မိတ္ဆက္ေပးေလ၏။ မိတ္ဆက္ေပး ေဖာ္ရ၍ ဂင္ရန္လီ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ခဲ့သည္။
ေယာက္်ားေလး သည္ ရဲတပ္သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားေဖာ္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ရိကၡာပုိသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုး ပူတာအုိၿမိဳ႕မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။
အနားသည္ ယမန္ေန႔မ်ားႏွင့္ လံုး၀မတူေတာ့။ အလြန္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရခက္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ မၾကာ ခဏၾကည့္ တတ္၏။ နာၾကည္းမႈကုိ ျပသေလာ၊ သတၱိေၾကာင္သူဟု ရႈတ္ခ်ေနသေလာ၊ စာနာမႈ ကင္းမဲ့သူဟု သတ္မွတ္သေလာ၊ ဂင္ရန္လီ မခဲြျခားတတ္ေတာ့။

သုိ႔ႏွင့္ လမ္းခရီးတြင္ သူတုိ႔ ငါးဦးကတစ္ဖဲြ႕။ ဂင္&န္လီ တစ္ေယာက္တည္းကတစ္ဖဲြက ေလွ်ာက္လွမ္းၾက၏။ ထုိညတြင္ " ငါ့လုဒမ္ " ဗုိလ္တဲ၌ တည္းခုိၾက၏။ ဗုိလ္တဲသည္ တံခါးမရွိေသာ္လည္း သီးသန္႔အခန္းတစ္ခု ဖဲြ႕ထားရာ ဂင္ရန္လီသည္ ထုိအခန္း ၌ ေနရာယူ၏။ အနားအား ထုိအခန္း ၌ပင္ အိပ္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း လက္မခံေတာ့။ ခ်မ္းသည္၊ သူတုိ႔ႏွင့္ အိပ္မည္ဟု ေျပာ၏။ ထမင္း စားခ်ိန္ ၌လည္း ဂင္ရန္လီအား ခူးခပ္ေကၽြး ကာ သူတုိ႔ႏွင့္သာ ေပါင္းစားေတာ့၏။ သူတုိ႔မွာ ဟင္းမပါဘူးဟုဆုိကာ ဂင္ရန္လီ ေခၚဘူဒဲ ရွားပါးေဒသ ၌ စားရန္ စပါယ္ရွယ္ ေၾကာ္ထားသည့္ ဗာလေခ်ာင္ေၾကာ္ ကုိ သူတုိ႔အား ေကၽြးလုိက္ေလ၏။ ဂင္ရန္လီသည္ မည္သုိ႔မွ် မတားေတာ့။ သူ ထမ္းလာတာပဲ၊ သူ ေကၽြးပါေစ ဟု ႏွေျမာေသာစိတ္ကုိ ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္လုိက္ေလ သည္။

ေနာက္ေနပတြင္ ကံအားေလ်ာ္စြာ အနားတစ္ေယာက္တည္း ေလွ်ာက္ေနစဥ္ ဂင္ရန္လီမီေလ၏။ အနားသည္ ဂင္၇န္လီအား ဟက္ဟက္ပက္ပက္ စကားမေျပာ။ အထမ္းေလးသည္ ပင္ပန္းသည္၊ စကား မေျပာႏိုင္ဟု ဆုိေလ၏။ ဂင္ရန္လီက -
" အနား မင္းသိပ္ရက္စက္တာပဲကြာ။ မင္း ငါ့ကုိ တစ္ေယာက္တည္း ပစ္ထားတယ္။ ငါ မင္းနဲ႔အတူ ေလွ်ာက္ ခ်င္တယ္၊ စကားေျပာခ်င္တယ္ " ဟုေျပာရာ အနားက -
" ပစ္ထားတယ္၊ ရက္စက္တယ္၊ ဟုတ္လား၊ ဆရာ့ပစၥည္း ဒီအထမ္းေခၚဘူဒဲ ေရာက္ရင္ ၿပီးတာပဲ မဟုတ္ လား၊ ဘာလုိေသး လုိ႔လဲ။ ကၽြန္မ ဒီပစၥည္း အေရာက္ပုိ႔ေပးမယ္ စိတ္ခ် " ဟု ထုိးႏွက္လုိက္ေလသည္။

ဂင္ရန္လီ ႏငတ္ဆိတ္သြား၏။ ဆက္ေျပာက အထမ္းခ်ၿပီး ျပန္သြားလွ်င္ မည္သုိ႔ တတ္ႏုိင္မည္နည္း။ ဤသုိ႔ ေသာ အျဖစ္အပ်က္လည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သူသည္ အနား၏ ေနာက္မွ တိတ္ဆိတ္စြာ လုိက္ေန၏။ အနား သည္ ခရီးသြား လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ သူမ်ားတကာထက္ တစ္မူထူးျခားစြာ ေလွ်ာက္တတ္၏။ သူမ သည္ သူ၏ ဘယ္လက္၊ ညာလက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ သူ၏ ခါးေသးေသးကုိ ခါးေထာက္ကုိင္ညွစ္၍ ေလွ်ာက္တတ္ ၏။
ဂင္ရန္လီသည္ အနား ကုိ ဤသုိ႔ ျပဳမူခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ အဓိပၸာယ္ရွိမည္ဟု ယူဆၿပီး မတ္ေစာက္ေသာေတာင္ တက္လမ္းမ်ားတြင္ အနား၏ နည္းအတုိင္း ခါးကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကုိင္ညွစ္ခါး ေထာက္၍ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရာ ပုိ၍ အားရွိ သလုိရွိလာ၏။ ေမာပန္းသည့္အခါ ထုိနည္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွ်င္ သက္သာရာရသည္ဟု ခံစားမိ၏။
အနားသည္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ဂင္ရန္လီႏွင့္ တဲြမေလွ်ာက္မိေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ေလ၏။ ဂင္ရန္လီ သည္လည္း အနားႏွင့္ တဲြေလွ်ာက္ရန္ နည္းလမ္းရွာ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈကား အနည္းငယ္မသာ။ သူမ သည္ ရဲသားႏွင့္ တဲြေလွ်ာက္ကာ စကားေျပာဆုိ ရယ္ေမာၾက၏။

" ဘယ့္ႏွယ္ ေမာလုိ႔စကားမေျပာႏုိင္ဆုိတဲ့ အနား၊ ခုက်ေတာ့ ရဲသားနဲ႔ ရယ္လုိ႔ေမာလုိ႔ အၾကည္ဆုိက္ေန လုိက္ၾကတာ " ဟု ေယာက္်ားတန္မဲ့ ၀န္တုိစိတ္ေမြးေန၏။ အမွန္ေတာ့ ရဲသားခမ်ာမွာလည္း အနား၏ ၀န္ထက္ မေပါ့ေသာ ဆန္ရိကၡာကုိ ထမ္းေနရရွာသည္။
မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ၊ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဂင္ရန္လီအား အနားကပင္ လႊမ္းမုိးေန၏။ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ ေသာ အနား၊ စကားကုိ မနားတမ္း တတြတ္တြတ္ ေျပာႏုိင္ေသာ အနား၊ ငါးရံ႕ကုိယ္လံုးပုိင္ရွင္ အနား၊ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေခၽြးသီးေခြးေပါက္ စီးက်ေနေသာ္လည္း သုတ္မပစ္သည့္ အနား၊ လီဆူးစကားသင္ေပး ေသာအနား။
ယခုေသာ္ကား သူ႔အနားမကပ္ၿပီ။ ရဲသားေလးႏွင့္ လံုးေထြး အၾကည္ဆုိက္ေနၿပီ။ ဂင္ရန္လီ၏ ရင္တြင္ မနာ လုိ၀န္တုိမႈေတြ အစုအၿပံဳလုိက္ ေမြးဖြားေန၏။ ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ မိလာၿပီးမွ ေရထဲလြတ္က်သြားသကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခံစားမိေလသည္။

အနားသည္ သူ႔အလြယ္ျခင္းကုိ ကူညီမေပးသည္ကုိပင္ လက္မခံေတာ့။ ရဲသား မ ကူလွ်င္ကား ၿပံဳးရႊင္စြာ ခံယူေလ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဤခရီးစဥ္သည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းရာမွ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ တစ္စက္မွမရွိ ေသာ၊ စိတ္အလြန္ဆင္းရဲေသာ ခရီးစဥ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား၏။ မိမိအေခါက္ေခါက္ အခါခါ သြားခဲ့ေသာလမ္း မ်ားသည္ ပုိ၍ ရွည္လ်ားလာၾက၏။ ပုိ၍ မတ္ေစာက္လာၾက၏။
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာသည့္အခါ သူတုိ႔သည္ ေခၚဘူဒဲသုိ႔ ေရာက္လာၾက၏။ အနား ေျပာသကဲ့သုိ႔ပင္ ဂင္ရန္လီ၏ အထုပ္အပုိးမ်ား ေခၚဘူဒဲသုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိသြား၏။ ေရာက္သည့္ညမွာ ပင္ အနားသည္ ထမင္းစားၿပီး သူတုိ႔အဖဲြ႕ထံ ေျပာင္းေရႊ႕သြား၏။ တစ္ည တစ္ေလေတာ့ တည္းခုိပါဆုိလည္း မရေတာ့။
ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ဂင္ရန္လီသည္ တာ၀န္ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေနရ၍ အနားႏွင့္ မဆက္သြယ္မိေတာ့။ တစ္ခါတစ္ရံ အနားသည္ အ၀တ္အစား သန္႔ျပန္႔စြာ ၀တ္စားၿဖီးလိမ္းၿပီး ရဲသားတုိ႔အဖဲြ႕ႏွင့္ သြားလာေန သည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ဖက္ဖူးေရာင္ ထဘီ၊ အက်ႌျဖဴႏွင့္ အနားသည္ ခရီးသြားေဖာ္ႏွင့္မတူ။ ဆရာမတစ္ဦး၊ စာေရးမတစ္ဦးႏွင့္ပင္ တူေနေတာ့သည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: