Thursday, October 11, 2012

အဏၰဝါစိုးမိုး ၏ သေဘၤာသားေလာက မႈခင္းမ်ား, အပိုင္း (၉)

ေရထဲကန္ခ်ခံရသည့္ ကပၸလီႏွစ္ေယာက္ကုိ အေမရိကန္ ကမ္းေျခေစာင့္ ေရတပ္ သေဘၤာက ေတြ႕ရွိ သြားၿပီး သယ္ယူသြားခဲ့ သည္။ ကပၸလီႏွစ္ေယာက္၏ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ ကပၸတိန္ ျငင္းလုိ႔မရသည့္ အခ်က္က သက္ကယ္ အက်ႌ မွာ ေရးထုိးထားသည့္ သေဘၤာနာမည္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မေကာင္းတာ လုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ..............

သေဘၤာထြက္မည့္ရက္ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္မထားသူ အေရးယူခံရ
ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ စစ္သေဘၤာမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ သေဘၤာ၏ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားစရာ မလုိဟုထင္ၾကသည္။ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ စစ္သေဘၤာမ်ား မဟုတ္သလုိ ကုန္တင္ သေဘၤာေတြက သေဘၤာသားေတြသည္လည္း စစ္သားေတြမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မဟုတ္သည့္အတြက္ ကုန္တင္ သေဘၤာေတြ၏ ခရီးစဥ္ေတြႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈေတြကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားစရာ မလုိဟု ထင္ခဲ့ၾကသည္။
သေဘၤာသားေတြသည္ စစ္သားေတြမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မဟုတ္သည့္အတြက္ ရုိးသားပြင့္လင္းၾက သည္။ ဘာကုိမွ် လွ်ိဳ႕၀ွက္မထားပဲ သိထားတဲ့အတုိင္း၊ ၾကားထားသည့္အတုိင္း ေမးသူရွိက ေျပာၾကေတာ့ သည္။ အဲဒီလုိ ရုိးသားပြင့္လင္းတာဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာသည္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ရွိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည္။ ထုိ ႏုိင္ငံ သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဂုိဏ္းႀကီးေတြ ခုိေအာင္းရာႏုိင္ငံျဖစ္လုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အထူး သတိထားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံရသည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ အဲဒီႏုိင္ငံက ထြက္သည့္ ကုိကင္းေတြသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကုိ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၀င္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေန ရတာ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာသည္ ဒီႏုိင္ငံက ထြက္လာၿပီး ဘယ္ကုိသြားေနသည္ဆုိတာကုိ ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရး အရာရွိႏွင့္ ကပၸတိန္မွလဲြၿပီး ဘယ္သူမွမသိေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။ ဒီကိစၥ သည္အထူးကိစၥ တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသ္လည္း ေတာင္အေမရိက ႏွင့္အာဖရိကမွ ျပန္ထြက္သည့္ ကုန္တင္သေဘၤာတုိင္း သတိထားၾကရ သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။
ေတာင္အေမရိကႏွင့္ အာဖရိကတုိက္က ႏုိင္ငံေတြမွာ ေနထုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားတခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မေနခ်င္ လုိ႔ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးေတြေပၚမွာ ခုိးလုိက္ၿပီး အမိႏုိင္ငံမွ တျခားႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကုိ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကေလ့ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာသည္ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ အလုပ္တာ၀န္ျဖင့္ ကုန္း ပတ္ေပၚသုိ႔ သြားသည့္ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္၏ အလန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္ၿပီး သတိေပးသံကုိ ၾကားလုိက္ ရသည္။
" လာၾကပါဦး၊ သူခုိး သူခုိး၊ သေဘၤာေပၚမွာ သူခုိးပါလာတယ္ "
သေဘၤာႀကီး သည္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ခုတ္ေမာင္းေနတာျဖစ္လုိ႔ ဘယ္က သူခုိးက တက္ေရာက္ႏုိင္ မွာလဲ။ ေအာ္သံၾကားရာသုိ႔ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြႏွင့္ ရရာလက္နက္မ်ိဳးကုိ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ကုန္းပတ္ေပၚ ကုိ ေျပးသြား ၾကသည္။ ကုန္းပတ္ေပၚမွာ ဦးေခါင္းေပၚကုိ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းတင္ၿပီး ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနၾကသည္။ ကပၸလီ ႏွစ္ေယာက္ ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ရန္မလုပ္ပါဘူးဆုိသည့္ ပံုျဖင့္ အဖမ္းခံေနၾကတာျဖစ္သည္။ ကုန္းပတ္ ပထမအရာရွိႏွင့္ ကပၸတိန္တုိ႔က စစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။

" ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္ကလဲ "
ကပၸတိန္ေမးတာကုိ ရုိေသေလးစားစြာေျဖၾကားေသာ္လည္း ေၾကာက္ေနသည့္ လကၡဏာမေတြ႕ရသည့္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳရွိဟန္ တူသည္။ သေဘၤာထြက္ခြာလာခဲ့သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကပါဟု ေျဖသည္။
" ဘာေၾကာင့္သေဘၤာေပၚ တက္လာၾကတာလဲ "
" အေမရိကန္ႏိင္ငံကုိ သြားခ်င္လုိပါ "
" ဒီသေဘၤာ က အေမရိကန္ကုိ သြားမယ္လုိ႔၊ ခင္ဗ်ားတုိပကုိ ဘယ္သူေျပာသလဲ "
ကပၸလီႏွစ္ေယာက္သည္ ဘယ္လုိေျဖလွ်င္ ေကာင္းမလဲဆုိသည့္ သေဘာျဖင့္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ ၾကည့္ေနၾက သည္။ ဒီအေျဖသည္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္၏ ဘ၀အေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါ ေသာ အေျဖျဖစ္ သည္။

ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စီးသည္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္တင္ကုန္ခ်ၿပီးလွ်င္ ဘယ္ခရီးဆက္သြားမည္ဆုိတာကုိ ေဒသ အာဏာပုိင္ျဖစ္ သည့္ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ် တာ၀န္ရွိသူက အသိဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ သည္ သတင္းေရာင္းစားႏုိင္ သူျဖစ္သည္။ သေဘၤာတစ္စီးသည္ ကုန္တင္ ကုန္ခ်ၿပီးပါက ဘယ္ႏုိင္ငံကုိ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားမည္ဆုိတာကုိ သူက သိသည္။
ဒီႏုိင္ငံမွာ မေနခ်င္လုိ႔ ကုန္တင္ကုန္ခ် သေဘၤာႀကီးေတြေပၚမွာ ခုိးလုိက္ၿပီး တစ္ျခားႏုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပးလုိ သူေတြက သူ႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သတင္း၀ယ္ရသည္။ သူက သတင္းေရာင္းစားသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားမည့္ သေဘၤာ၏ သတင္းကုိ ေရာင္းစားႏုိင္ပါက ေၾကးေကာင္းရသည္။ တစ္ခါတစ္ ေလ သတင္းမွားကုိ ေရာင္းစားၿပီး မတရားလုပ္ေသးသည္။ ေနာက္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေရာက္ေတာ့မွ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံထက္ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္သြားသျဖင့္ ပုိက္ဆံေပးၿပီး သတင္း ၀ယ္ခဲ့သူတုိ႔မွာ ခုိးလုိက္လာရတာအက်ိဳးမရွိဘဲ အဖမ္းခံရတာ အဖက္တင္တာမ်ိဳးျဖစ္ တတ္သည္။

သေဘၤာထြက္ခြာမည့္ သတင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုိက္ကပ္မည့္ သတင္းကုိ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ဆီက ၀ယ္ခဲ့ပါ တယ္လုိ႔ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိမိပါက မိမိတုိင္းျပည္ကုိ ျပန္ေရာက္လွ်င္ အၿငိဳးအေတးခံရမည္။ အေရးယူ လုပ္ႀကံခံ ရ ႏုိင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျဖဟာ အေရးႀကီးသည္။ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ေျဖမလဲ နားေထာင္ေနၾကရသည္။
" ဒီသေဘၤာက သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ဆီက ရပါတယ္ "
" ဘယ္သူ႔ဆီကလဲ "
" နာမည္ႏွင့္ ရာထူး ကုိ မသိပါ၊ လူျမင္လွ်င္ မွတ္မိပါတယ္ "
လူကုိျမင္ လွ်င္ မွတ္မိပါသည္ဆုိသည့္အတြက္ သေဘၤာမွာ ရွိသမွ် လူကုန္အားလံုး တန္းစီျပရေတာ့သည္။ ကပၸလီႏွစ္ေယာက္ က တန္းစီေနသူေတြထဲက ရာထူး အထုိက္အေလ်ာက္ႀကီးသူ တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညွိဳး ထုိးျပ သည္။ လက္ညွိဳးထုိးခံသူ က ျငင္းေသးသည္။

" ကၽြန္ေတာ္မေျပာဘူး၊ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးဘူး "
" ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ မေျပာပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားေကာင္မေလးကုိ ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ား ေကာင္မေလးက ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ ျပန္ေျပာတယ္ "
ဒီေတာ့မွ ဇာတ္လမ္းက ရွင္းသြားေတာ့သည္။ ကုိယ့္လူသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ႏုိက္ကလပ္မွာ သူ႔ ေကာင္မေလးႏွင့္အတူ အိပ္သည္။ သူ႔ေကာင္မေလးက ေခ်ာေတာ့ အျပတ္ေၾကြ သည္။ ေကာင္မေလး ေမးသမွ် ကုိေျဖ သည္။ ေတာင္းသမွ်ကုိေပးသည္။ ေကာင္မေလးက သူ႔ဆီက ရသည့္သတင္း ကုိ ကပၸလီႏွစ္ ေယာက္ကုိ ေရာင္းစားခဲ့တာျဖစ္ႏုိင္သည္။
သေဘၤာေပၚ မွာ ခုိးလုိက္လာသူ (စတုိးေ၀း)ႏွစ္ေယာက္ ပါလာေၾကာင္း၊ သေဘၤာပုိင္ရွင္ကုိေရာ၊ ေနာက္ဆုိက္ ကပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္း ရွိရာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိပါ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရေတာ့သည္။ သေဘၤာပုိင္ရွင္ ဆီက ေၾကးနန္း ၀င္လာသည္။

" ခုိးလုိက္လာသူ ႏွစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ႏႈတ္မလံုသူ သေဘၤာသား၏ လစာ မွ ျဖတ္ေတာက္ ယူပါ"
ႏႈတ္မလံုသူ သေဘၤာသားက သေဘာတူလုိက္ရသည္။ သေဘာမတူဘူးဆုိပါက အလုပ္ျပဳတ္သြားႏုိင္သည္။ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။
မေကာင္းတာ လုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။

ပင္လယ္ဓားျပကုိ ခုခံသည့္ သေဘၤာသား၏ရလာဒ္

သေဘၤာသားေလာက မွာ မွားယြင္းစြာ ေတြးေခၚခံယူထားသည့္ အေတြးအေခၚတစ္ခုရွိသည္။ မိမိ၏သေဘၤာ ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္မွ စြန္႔စားၿပီး ကာကြယ္ေပးလွ်င္ မိမိကုိ သေဘၤာပုိင္ရွင္က သေဘာက်ၿပီး သူေကာင္းျပဳလိမ့္မည္ ဆုိသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီခံယူခ်က္သည္ တခ်ိဳ႕ ျမန္မာသေဘၤာ သားေတြ မွာလည္း ရွိသည္။
သူေကာင္းျပဳခံခ်င္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီသေဘၤာကုမၸဏီမွာ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အၿမဲတမ္း အမႈထမ္းခြင့္ ရၿပီး မိမိ ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ဒီသေဘၤာကုမၸဏီ၏ မိသားစု၀င္ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ သူေကာင္းျပဳခံခ်င္ တာျဖစ္ သည္။ သူေကာင္းျပဳခံရေရးအတြက္ သေဘၤာကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ေအာင္ စြန္႔စားကာ ကြယ္တာမ်ိဳးေတြ ကုိ လုပ္ၾကသည္။

သေဘၤာ ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စားကာကြယ္ျခင္းသည္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုိအပ္သည္။ မွန္ကန္သည္ ဆုိေသာ္လည္း မလုိအပ္ဘဲ မစြန္႔စားအပ္သည့္ တခ်ိဳကကိစၥေတြရွိသည္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သေဘၤာသား တုိ႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ စြန္႔စားတာမ်ိဳးကေတာ့ လုိအပ္သည္။ စြန္႔စားသင့္ သည့္။ ဥပမာ - သေဘၤာေပၚ မွာ မီးေလာင္ေနတာကုိ ေတြ႕လုိ႔ စြန္႔စားၿငိမ္းသက္တာမ်ိဳး၊ ေရ၀င္ေပါက္ကုိ ေရငုပ္ၿပီး ပိတ္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္သည္။

သေဘၤာသား ၏ မလုိအပ္ဘဲ စြန္႔စားမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သေဘၤာပုိင္ရွင္၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ အတြက္၊ သေဘၤာပုိင္ရွင္ က စြန္႔စားသည့္ သေဘၤာသားကုိ ေက်းဇူးမတင္သည့္အျပင္ အျပစ္တင္သည္။ စိတ္ဆုိး သည္။ သေဘၤာသား၏ မလုိအပ္ဘဲ စြန္႔စားလုိက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆ နာေတြေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈ အတုိင္းအတာမ်ားျပားသြားႏုိင္သည္။
ဥပမာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက ေဒသအာဏာပုိင္ေတြသည္ သေဘၤာ၏ အျပစ္အနာအဆာေတြကုိ ေထာက္ျပၿပီး ရစ္ သည္။ ေတာင္းသေလာက္မေပးလွ်င္ အလုပ္ကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးဘဲ အခ်ိန္ဆဲြၿပီး ညစ္သည္။ သူတုိ႔ေတာင္းသည့္ တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္မွ်သာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သူတုိ႔ညစ္လုိ႔ သူတုိ႔လုိခ်င္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ေဒၚလာသိန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး ကုန္သြားႏုိင္သည္။ သူတုိ႔ေတာင္း သေလာက္ ေပးလုိက္တာက သက္သာသည္။

ေတာင္းရမလားဆုိၿပီး ေဒသအာဏာပုိင္ကုိ ဆဲဆုိတာမ်ိဳး၊ ဆဲြထုိးတာမ်ိဳး မလုပ္မိဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ ႀကံဳခဲ့ရတာကုိ သတိရသည္။ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္က စာရြက္စာတမ္းေတြ ကုိ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အတြက္ လက္ဖက္ရည္ဖုိးေတာင္းသည္။ ကပၸတိန္က မေပးသည့္ အတြက္ လက္မွတ္ထုိးမေပးဘဲ ထားသည္။ တာ၀န္ရွိသူက လက္မွတ္မထုိးသည့္အတြက္ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္လုိ႔ မရျဖစ္ေနသည္။ သေဘၤာတစ္စီးသည္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကပ္ထားလွ်င္ ဆိပ္ကမ္း ကပ္ခ ေန႔စဥ္ေပးေန ရသည္။ တာ၀န္ရွိသူေတာင္းသည့္ လက္ဖက္ရည္ဖုိးသည္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ရပ္နားထားခ၏ တစ္၀က္စာပင္ မရွိပါ။ ကုန္တင္ ကုန္ခ်မလုပ္ရဘဲ ဆိပ္ကမ္းမွာ ရက္ေတြၾကာလာသည့္အခါ သေဘၤာပုိ္င္ရွင္က ဘာေၾကာင့္ ရက္ၾကာေနတာလဲကြ ဟု ေမးေတာ့သည္။ ဒီေတာ့မွ တာ၀န္ရွိသူ၏ ရံုးကုိ သြားၿပီး ေတာင္း သေလာက္ ကုိ ေပးလုိက္ရဖူးသည္။
သေဘၤာသားတုိ႔သည္ သေဘၤာပုိင္ရွင္၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာလုိအားရ လုပ္ သည့္ အလုပ္ထဲ မွာ ပင္လယ္ဓားျပကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္တာဟာ အႏၱာရာယ္အမ်ားဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အာဖရိကႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ သေဘၤာကုိ ဓားျပတုိက္မႈ တစ္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ သေဘၤာသည္ ဆိပ္ကမ္း ကုိ ၀င္ကပ္ခြင့္မရေသးလုိ႔ ေရလယ္မွာ ေက်ာက္ခ်ၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္မွာ ဓားျပတုိက္ခံရတာျဖစ္ သည္။ ဓားျပေတြသည္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္တစ္စီးျဖင့္ ေရာက္လာၾကၿပီး သေဘၤာႀကီးေဘးမွာ ၀င္ကပ္လုိက္ၾက သည္။ တာ၀န္က် သေဘၤာသားက သေဘၤာေပၚမွ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ စစ္ယူနီေဖာင္းေတြ ၀တ္ဆင္ထား ၿပီး ေမာင္းျပန္စက္ေသနတ္ေတြ ကုိင္ထားသူေတြျဖစ္ေနသည္။
အစုိးရစစ္တပ္ က စစ္သားေတြ သတင္းတစ္ခုရလုိ႔ စစ္ေဆးဖုိ႔ လာတယ္ထင္ၿပီး တာ၀န္က်သေဘၤာသားက ေလွခါးခ်ေပးလုိက္သည္။ စက္ေသနတ္ကုိင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ငါးေယာက္သည္ ေလွကားမွ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚကုိ တက္လာၾကသည္။ သေဘၤာေပၚေရာက္ လာၾကေသာ အခါ ကပၸတိန္ရံုးခန္းကုိ မသြားဘဲ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚမွာ တင္ယူလာသည့္ ကုန္ေသတၱာ(ကြန္တိန္နာ)ေတြ ဆီကုိ တန္းသြားၾက သည္။ ကုန္ေသတၱာေတြ၏ ေသာ့ေတြကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ဖြင့္ၾကၿပီး အတြင္းက ပစၥည္းေတြ ကုိ သယ္ယူၾက ေတာ့သည္။

သေဘၤာသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လာတာျဖစ္လုိ႔ ကုန္ေသတၱာေတြထဲမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ပါလာသည္။ ေရဒီယုိ၊ ကက္ဆက္၊ တီဗီ၊ ကင္မရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ကေလးကစားစရာပစၥည္း စုစုေပါင္း တန္ဖုိး ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တန္သည့္ပစၥည္းေတြကုိ သယ္ယူၿပီး ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေပၚကုိ တင္ေနၾကသည္။
ဒီေတာ့မွ တာ၀န္က်သေဘၤာသားက ဓားျပတုိက္ေနၿပီဆုိတာသိၿပီး အေရးေပၚအခ်က္ေပး လွ်ပ္စစ္ေခါင္း ေလာင္းကုိ တီးသည္။ သေဘၤာတစ္စီးလံုးရွိ လွ်ပ္စစ္ေခါင္းေလာင္းေတြ ျမည္ေနစဥ္မွာ တာ၀န္က် သေဘၤာ သားက သေဘၤာနံရံမွာ ခ်ိတ္ထားသည့္ မီးသတ္ပုဆိန္ကုိ ျဖဳတ္ယူၿပီး ဓားျပတစ္ေယာက္ကုိ ေျပး၀င္ခုတ္ သည္။
ေသနတ္သမား က ပုဆိန္ကုိင္ၿပီး ေျပး၀င္လာသည့္ သေဘၤာသားကုိ စက္ေသနတ္ျဖင့္ ထုိးပစ္လုိက္သည္။ သေဘၤာသား ၏ လက္ကုိ ထိမွန္ၿပီး ပုဆိန္လြတ္က်သြားသည္။ မ်က္ႏွာကုိ ထိမွန္ၿပီး လဲက်သြားေတာ့ သည္။ ေသနတ္သမားက တက္မစင္၏ မွန္ျပတင္း မွ ေအာက္ကုိငံု႔ၾကည့္ေနသူေတြ ကုိလည္း ေသနတ္ ကုိ ေထာင္ၿပီး အတဲြလုိက္ပစ္ခတ္လုိက္သျဖင့္ တက္မစင္က မွန္ေတြ ကဲြကုန္သည္။ ကပၸတိန္ႏွင့္အတူ ၾကည့္ေနသူေတြ ၀စ္ခ် လုိက္ၾကရသည္။

ဓားျပေတြသည္ ကုန္ေသတၱာေဖာက္ယူလုိ႔ရသမွ် ပစၥည္းေတြ ကုိ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ တင္ၿပီး ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ဒီေတာ့မွ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ လဲက်ေနေသာ သေဘၤာသား ကုိ ေျပးၾကည့္ ၾကရသည္။ မေသေသာ္လည္း လက္တစ္ေခ်ာင္းက်ိဳးသြားသည္။ မ်က္စိတစ္ဖက္ ကန္းသြားသည္။ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေဆးရံုတင္လုိက္ရသည္။ ကပၸတိန္က သေဘၤာသားေတြကုိ ထမင္းစားခန္းမွာ စုရံုးၿပီး ၾသ၀ါဒေပးသည္။

" မစြန္႔စားပါနဲ႔၊ ယခုအျဖစ္ကုိ သင္ခန္းစာယူပါ၊ သေဘၤာျဖင့္တင္ယူလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ သေဘၤာပုိင္ ရွင္ရဲ႕ ပစၥည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပစၥည္းေတြအတြက္ အာမခံထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ပစၥည္းပုိင္ရွင္ မနစ္နာဘူး၊ အာမခံကုမၸဏီ က ေလ်ာ္ေၾကးရမယ္။ နစ္နာတာက စြန္႔စားတဲ့ သေဘၤာသားျဖစ္တယ္။ ေဆးရံုတင္ခဲ့ရမယ္၊ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီ၊ ေဆးရံု က ဆင္းလွ်င္ သူ႔မိခင္ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ပုိ႔ရမယ္။ သေဘၤာကုမၸဏီမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ သြားၿပီ၊ စြန္႔စားတဲ့ သေဘၤာသားကုိ ေက်းဇူးမတင္တဲ့အျပင္ အကုန္အက်မ်ားလုိ႔ စိတ္ဆုိးေနၿပီ၊ မစြန္႔စား ပါနဲ႔ "
ကပၸတိန္ သည္ ဒီၾသ၀ါဒကုိ ေစာေစာက မိန္႔ၾကားထားသင့္သည္။ သေဘၤာသားက မသိေတာ့ သေဘၤာပုိင္ရွင္ က မ်က္ႏွာလုိ အားရျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စားတာျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ လက္တစ္ဖက္က်ိဳး၊ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကန္း ဘ၀ျဖင့္ အလုပ္ျပဳတ္ရၿပီျဖစ္သည္။
မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။

ေမ့ေဆး၊ တုိ႔ေဆး သံုးၿပီး သေဘၤာသား၏ ပုိက္ဆံကုိခုိးသူ


ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာသားေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာသေဘၤာသားေတြသည္ ႏုိင္ငံမ်ိဳးစံုကုိေရာက္သည္။ လူမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရ သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးစံုႀကံဳရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ သေဘၤာတစ္စီးေပၚမွာအတူ အမႈထမ္း ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာသေဘၤာသားတက္မကုိင္တစ္ေယာက္ေျပာျပသည့္ သူ႔ကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္က စိတ္၀င္စားဖုိ ႔ေကာင္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၏ တန္ဖုိးကုိ တက္ေစသည္။
ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြပါသည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာတစ္စီးသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္း သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသည္။ ထုိႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညံ့ဖ်င္း သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ မသမာမႈ၊ လာဘ္စားမႈ၊ ေငြညွစ္မႈ၊ ခုိးမႈ၊ လုယက္မႈတုိပဲဖင့္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာႏုိင္ငံျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာတစ္စီး ဆိပ္ကမ္းကုိ ဆုိက္ကပ္လုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္အဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ဘာေကာင္မွန္းမသိရသည့္ ဘာတာ၀န္မွ မရွိသူေတြလည္း သေဘၤာေပၚကုိ တက္လာၾကသည္။ လြယ္လြယ္ ကူကူ တက္လာလုိ႔ရတာေတာ့မဟုတ္။ တာ၀န္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ကုိ လာဘ္ထုိးေပးကမ္းၿပီး တက္ေရာက္ လာသူေတြျဖစ္သည္။
သေဘၤာေပၚ ကုိ တက္လာသူေတြထဲက တာ၀န္ရွိသည့္ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕၀င္ဆုိသူေတြက သေဘၤာကပၸတိန္ကုိ ညွစ္သည္။ အေသးအဖဲြ႕အျပစ္ အနာအဆာေလးေတြကုိ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ဒဏ္ေငြေဒၚလာ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တပ္ရုိက္ဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ သည္။ သေဘၤာမွာ သူတုိ႔ေတြ႕ရွိထားသည့္အျပစ္အနာအဆာေလး အတြက္ ဒဏ္တပ္ မခံလုိပါက သူ႔ကုိ ေဒၚလာ ဘယ္ေလာက္သာ ေပးပါ၊ အားလံုးအဆင္ေျပသြားေအာင္ လုပ္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္ ညွစ္သည္။

တာ၀န္မရွိဘဲ သေဘၤာေပၚ တက္ေရာက္လာသူေတြကလည္း သေဘၤာေပၚမွာ ရွိသမွ်ပစၥည္းေတြကုိ လစ္ရင္ ခုိးသည္။ မလစ္ လွ်င္ ေတာင္းသည္။ သေဘၤာေပၚမွာ လွည့္ပတ္သြားၿပီး လွန္းထားသည့္ ေဘာင္းဘီ၊ သံုးေန သည့္ ကုိယ္တုိက္ ဆပ္ျပာ၊ ခၽြတ္ထားသည့္ ဖိနပ္ကအစ ယူသည္။
သေဘၤာသားေတြ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမိႈက္ပံုးကုိဖြင့္ၿပီး လွန္ျပန္ရွာသည္။ ပုလင္းခံြ၊ ဘူးခံြ၊ စကၠဴကဒ္ဘူးက အစ ေရာင္းစား လုိ႔ ရတာမွန္သမွ် အကုန္ယူသည္။ အဲဒီလုိ ခုိးလုိ႔ရလာသမွ်ကုိ သေဘၤာကအဆင္းမွာ လံုၿခံဳ ေရး ကုိ တစ္၀က္ခဲြေပးရေသးသည္။
သေဘၤာေပၚကုိ တက္လာသူေတြထဲမွာ ထူးဆန္းတာက ေအာက္လမ္းနည္းပညာကုိသံုးၿပီး သေဘၤာသားေတြ ကုိ ေၾကာင္ေနေအာင္၊ မူးေမ့ေနေအာင္လုပ္ၿပီး သေဘၤာသားပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ ခုိးတတ္သူ ေတြ ပါလာတတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ငယ္ငယ္က ဖတ္ဖူးသည့္ အာလာဒင္ႏွင့္ မီးခြက္ဆန္းပံုျပင္ထဲက ေမွာ္ဆရာႀကီးသည္ အာဖရိ ကမွာ ေနထုိင္ သည္။ သူသည္ မီးခြက္ဆန္းတစ္ခုကုိ ရယူရန္အတြက္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေလသည္။ စသျဖင့္ ေအာ္ဖတ္ခဲ့ရတာကုိ မွတ္မိေနသည္။ ေမွာ္အတတ္၊ ေအာက္လမ္းပညာအတတ္ေတြသည္ အာဖရိ ကမွာ ယေန႔တုိင္ ရွိေနေသးသည္ ဟု ယူဆရသည္။
အာဖရိကႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု မွာ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ သေဘၤာသား ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္သည္ အေတာ္ ထူးဆန္း သည္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္။ သူသည္ ဒီႏုိင္ငံ၏ အေၾကာင္းကုိသိလုိ႔ သတိျဖင့္ေနသူ ျဖစ္သည္။

သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမွာ ကပ္ထားစဥ္ အလုပ္နားေနသည့္အတြက္ သူသည္ မိမိ၏အိပ္ခန္းမွာ အနားယူ လဲေလ်ာင္းေနသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အိပ္ခန္းတံခါးကုိ လာေခါက္သည္။ ဘယ္သူမွန္းမသိလုိ႔ တံခါးဖြင့္ေပး လုိက္သည္။
တံခါးလာေခါက္သူ သည္ သပ္ရပ္သားနားစြာ ၀တ္ဆင္ထားသည့္အျပင္ တာ၀န္ရွိသူလုိ႔ထင္ရေလာက္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းေတြထည့္ထားေသာဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းလက္ဆဲြဆိတ္ကုိ လက္မွာဆဲြထားသည္။ သူ႔ကုိ ၿပံဳးရႊင္ေဖာ္ ေရႊ စြာ ႏႈတ္ဆက္သည္။
" ေကာင္းေသာနံနက္ခင္းပါ လူႀကီးမင္း "
" ဟုတ္ကဲ့ ေကာင္းေသာ နံနက္ခင္းပါ ခင္ဗ်ာ "
ဧည့္သည္ သည္ ၀င္ခြင့္မေတာင္းဘဲ အိပ္ခန္းထဲကုိ ၀င္လာသည္။ သေဘၤာသား၏ပခံုးကုိ တရင္းတႏွီး ဖက္လုိက္ၿပီး ၿပံဳးရႊင္ စြာ စကားေျပာသည္။

" လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပါဆင္နယ္ဖက္စ္ ဒီကလဲလား စာရြက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေထာင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားတာေတြ႕ တယ္၊ အဲဒါ တကယ္ရွိသလား သိခ်င္ပါတယ္။ ခဏျပပါ"
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ သေဘၤာသားသည္ ဧည့္သည္၏ ေဖာ္ေရြစြာေပြ႕ဖက္ကုိင္တြယ္မႈအျပင္ ဧည့္သည္ဆီက ရသည့္ အနံ႔ တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ဧည့္သည္ေျပာသမွ်ကုိ ယံုၿပီး ခုိင္းသမွ်ကုိ လုပ္ေနေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုကုိ ၀င္ၿပီဆုိလွ်င္ မိမိပုိင္ဆုိင္သမွ်ေတြကုိ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးၿပီး ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ကုိ တင္ျပရ သည္။ မိမိ၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ လုပ္အားခ လစာေငြေတြကုိ စုေဆာင္းထား သည့္ ေဒၚလာသံုးေထာင္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာကုိ သူသိေနသည္။ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုလုိက္သည္။

လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေနရာမွ ေဒၚလာသံုးေထာင္ကုိ ထုတ္ယူလုိက္သည္။ ဧည့္သည္၏ လက္ထဲကုိ ထည့္ေပးလုိက္သည္။ ဧည့္သည္က ေဒၚလာသံုးေထာင္ျပည့္သလား ေရၾကည့္ေသးသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သေဘၤာသား ၏ အမည္၊ ရာထူးအဆင့္ေတြကုိ ေရးမွတ္သည္။ သူဆဲြလာသည့္ ဂ်ိမ္းစဘြန္းအိတ္ ထဲကုိ ဖြင့္ၿပီး ပုိက္ဆံေတြ ကုိ ထည့္သည္။
" လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပုိက္ဆံေတြကုိ စ္စေဆးဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ရံုးကုိ ခဏယူသြားမယ္။ အတုေတြလား၊ အစစ္ ေတြလား စစ္ရမယ္၊ အတုေတြဆုိလွ်င္ လူႀကီးမင္းကုိ အေရးယူရမယ္၊ မစုိးရိမ္ပါနဲ႔ အတုေတြဆိုလွ်င္လည္း အေရးယူ မခံရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ကူညီပါ့မယ္ "
သေဘၤာသားသည္ ဒီအေျခေနအထိ ဘျပန္ေျပာရမွန္းမသိေအာင္ ဆံြ႕အေနသည္။ ဧည့္သည္ေျပာသမွ် ကုိ ေၾကာင္ၿပီး ၾကည့္ေနမိသည္။ ဧည့္သည္၏ အေျပာအဆုိႏွင့္ ရႈရိႈက္ေနရသည့္ အနံ႔တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ သတိလစ္ သလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ဧည့္သည္သည္ ပုိက္ဆံေတြရၿပီျဖစ္လုိ႔ ထျပန္ေတာ့မည့္အခ်ိန္မွာ သေဘၤာသား ၏ ေခါင္းရင္းနံရံမွာ ကပ္ထားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ပံုကုိ လွမ္းျမင္လုိက္သည္။
ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ သည္ မူလက မ်က္လံုးေတာ္ကုိ မွိတ္ၿပီး စကၡဳေျႏၵခ်ေနေသာ ပံုေတာ္ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ မ်က္လံုးေတာ္ ကုိ ဖြင့္ၿပီး သေဘၤာသားကုိ ၾကည့္ေနတာ ျမင္လုိက္ရသည္။ ႏႈတ္ေတာ္ကလည္း (နင့္ကုိ လိမ္ ညာေနတာ၊ နင္ ဘာေၾကာင္ေနတာလဲ) ဟု မိန္႔ေတာ္မူေနသေယာင္ သတိရလုိက္သည္။ ဒီေတာ့မွ သတိျပန္ ၀င္လာၿပီး ဧည့္သည္၏ လက္ကုိ ဖမ္းဆဲထားၿပီး ေအာ္ေျပာလုိက္သည္။
" ေဟ့လူ၊ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္တာလဲ၊ ခင္ဗ်ား မေျပးနဲ႔ "
သေဘၤာသား သည္ ဧည့္သည္၏ လည္ဂုတ္ကုိ ဆဲြထားၿပီး စားပဲြေပၚက တယ္လီဖုန္းနံပါတ ္(၀)သုညကုိ လွည့္ေအာ္ လုိက္သည္။
" ကၽြန္ေတာ့္ အခန္းကုိ လာၾကပါဗ်ိဳ႕၊ သူခုိး သူခုိး သူခုိး "

ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာေတြက တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြသည္ သုညဆုိလွ်င္ သေဘၤာတစ္စီးလံုးၾကားႏုိင္သည္။ တစ္ ဆုိလွ်င္ ကပၸတိန္၊ ၂ ဆုိလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၃ ဆုိလွ်င္ တက္မစင္၊ ၄ ဆုိလွ်င္ စက္ခန္း စသည္ျဖင့္ ေျပာ ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားသည္။
သေဘၤာသား ၏ ေအာ္ေျပာသံကုိ ၾကားေသာ သေဘၤာသားေတြႏွင့္ ကုန္းပတ္ပထမအရာရွိတုိ႔ တုတ္ ဓားေတြ ကုိင္ၿပီး ေရာက္လာၾကသည္။ တာ၀န္ရွိသူ ဟန္ေဆာင္ထားသူကုိ ၀ုိင္းဖမ္းလုိက္ၾကသည္။ သူ႔လက္ဆဲြ အိတ္ထဲ က သေဘၤာသား၏ ပုိက္ဆံေတြကုိ ျပန္ထုတ္ယူၿပီး လံုၿခံဳေရးလက္ကုိ အပ္လုိက္သည္။ ေခါင္းရင္း နံရံက ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ပံုကုိ လွမ္းၾကည့္ၿပီး လက္အုပ္ခ်ီလုိက္ သည္။ ရုပ္ပြားပံုေတာ္ သည္ မူလပံုအတုိင္းျပန္ျဖစ္ေန သည္။
မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းတာျဖစ္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာျဖစ္မည္။

ဆက္ရန္

.

1 comment:

ပင္နီ said...

Thanks a lot ...