Tuesday, September 11, 2012

သူရိန္ဝင္း ဘာသာျပန္ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း (ေျမာက္ကိုရီးယား) အပိုင္း (၁))

အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

(Blaine Harden ၏ Escape from Camp 14 စာအုပ္အား ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္းဆက္ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)
ေျမာက္ကုိရီးယားအက်ဥ္းးစခန္းတြင္ ေမြးဖြားၿပီးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာပုဂၢိဳလ္၏ သွ်င္းဒုန္းဟေရာ့ (Shine Doung-hyuk) ၏ မယံုေလာက္စရာဇာတ္လမ္းကုိ တင္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၆ ႏွစ္က သွ်င္းကုိ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ အတြင္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အက်သ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းစခန္း မ်ားစြာထဲမွ အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿပံဳးယမ္းၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၅၅ မုိင္ ခန္႔အကြာတြင္ရွိ သည့္ ထုိအက်ဥ္းစခန္း သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပည့္ရွိေနသည့္ စခန္းနယ္ေျမျဖစ္သည္။

လြတ္ေျမာက္စရာ ထြက္ေပါက္မရွိသည့္ အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုပင္။ ထုိစခန္း၏ တစ္ုတည္းေသာ စီရင္ခ်က္ မွာ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီမွ ၁၅ နာရီအထိ အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ ေက်ာက္ မီးေသြးမုိင္းတြင္းတူးျခင္း၊ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ား ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ရသည္။ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ ခံရသည့္အခ်ိန္၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း ထိခုိက္ေသဆံုး ရသည့္ အခ်ိန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္ ေသဆံုးခ်ိန္ေရာက္မွသာလွ်င္ ထုိအလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ရျခင္းမွ အဆံုးသတ္သည္။ အက်ဥ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းစခန္း တြင္ ေမြးဖြားၿပီး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူဟူ၍မရွိပါ။ သွ်င္း မွတစ္ပါး အျခားမည္သူမွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့။

ဤသည္မွာ သူ၏ ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွလံုးထိခုိက္ေလာင္ၿမိဳက္ေစေသာေနရာတစ္ခု၏ အေၾကာင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္၊ ကုိယ္ေတြ႕အျဖစ္သနစ္ျဖစ္ သည့္ အက်ဥ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ မွ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေမွာင္မုိက္သည့္ တုိင္းျပည္အတြင္း သုိ႔ ေသာ့ဖြင့္၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးၿပီး စာဖတ္သူကုိ မည္သည့္အခါကမွ် သြားခြင့္မေပးခဲ့ သည့္ ေနရာတစ္ခု ဆီသုိ႔ ေခၚ ေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။

သူ၏ ပထမဆံုး မွတ္ဥာဏ္မွာ သုတ္သင္ကြပ္မ်က္မႈျဖစ္သည္။ သူႏွင့္သူ႔မိခင္ေကးေဒါင္းျဖစ္အနီးရွိ ဂ်ံဳခင္းတစ္ခုဆီသုိ႔ သြားသည္။ ထုိေနရာတြင္ အက်ဥ္းသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အေစာင့္မ်ားက ၀န္းရံစုရံုး ခုိင္းထားသည္။ လူအုပ္ႀကီးကုိျမင္၍ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ကေလးငယ္က လူႀကီးမ်ား၏ေျခေထာက္မ်ား ၾကားမွေရွ႕ဆံုး သုိ႔ တြား၀င္လုိက္သည္။ ထုိေနရာတြင္ လူတစ္ဦးကုိ သစ္သားတုိင္တစ္တုိင္တြင္ အေစာင့္မ်ားက ခ်ည္ေႏွာင္ေန သည္ကုိ သူေတြ႕လုိက္ရသည္။

သွ်င္းဒုန္းဟေရာ့ (Shin Dounghyuk) သည္ ၄ ႏွစ္သားအရြယ္ ထုိသတ္ျဖတ္မႈမတုိင္မီကေလးမွာ ၾကားေနရ သည့္ စကားသံ မ်ားကုိ နားလည္ရန္ငယ္လြန္းေနသည္။ နားမလည္ႏုိင္ေသးသည့္အရြယ္။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္ ႀကံဳဆံုရသည့္ ကြပ္မ်က္မႈဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လူအုပ္ႀကီးကုိ ေျပာဆုိေနသည့္ အေစာင့္ ၏ေျပာဆုိ မႈမ်ား ကုိ နားေထာင္ရေလ့ရွိသည္။ မၾကာမီေသရေတာ့မည့္ အက်ဥ္းသားကုိ အလုပ္ၾကမ္းျဖင့္ ေပးဆပ္မႈျပဳလုပ္ ရန္ႏုိင္ငံေတာ္က ကမ္းလွမ္းေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရ၏ ရက္ေရာမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု အေစာင့္က ေျပာဆုိသည္။ သူ၏အသက္ဇီ၀ိန္ကုိ ႏုတ္ယူေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ဆဲေရးက်ိန္ဆုိျခင္း မလုပ္ႏိုင္ ရန္ အေစာင့္မ်ားက အက်ဥ္းသားပါးစပ္ထဲသုိ႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားထုိးသြင္းၿပီး ဦး ေခါင္းကုိ ေခါင္းစြပ္ စြပ္ခ်လုိက္သည္။

ပထမဆံုးေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ထုိသတ္ျဖတ္မႈ၌ အေစာင့္ ၃ ေယာက္ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္ကုိ သွ်င္းက ၾကည့္ေန သည္။ အေစာင့္တစ္ဦးစီက ေသနတ္ ၃ ခ်က္စီပစ္လုိက္သည္။ သူတုိ႔၏ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ေပါက္ကဲြသံ မ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္သည္ ထိတ္လန္႔သြားၿပီး ေနာက္ျပန္လဲက်သြားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေသြးမ်ား စြန္းထင္းေပက်ံ ကာ ေပ်ာ့ေခြေနေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အေစာင့္မ်ားက ႀကိဳးေျဖေပးေနသည္ကုိ ျမင္ရဖုိ႔ အခ်ိန္မီ ကပ်ာကယာ သူ လူးလဲထလုိက္သည္။ ေသဆံုးေနသည့္ အေလာင္းကုိ ေစာင္ႏွင့္ဖံုးအုပ္ကာ လွည္းေပၚ သုိ႔ပစ္တင္လုိက္ၾကသည္။
ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏုိင္ငံေရးရန္သူမ်ားကုိ ထားရွိသည့္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ တြင္ ကြပ္မ်က္သုတ္သင္ မႈကုိ ၾကည့္ရႈရန္ စုေ၀းခြင့္ေပးသည္မွအပ က်န္အခ်ိန္တြင္ လူႏွစ္ဦးထက္ပုိ၍ စုရံုးခြင့္ မျပဳေပ။ ကြပ္မ်က္သုတ္သင္သည့္ျမင္ကြင္းကုိ အက်ဥ္းသားတုိင္း လာၾကည့္ရသည္။ ေခၽြးတပ္စခန္းတြင္ လူပံု အလယ္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ထုိသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေၾကာက္တရားကုိ သင္ခန္းစာေပး သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ အခ်ိန္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်သည္။

အက်ဥ္းစခန္းအတြင္းက သွ်င္း၏ အေစာင့္မ်ားမွာ သူ၏ဆရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က သူ႔ကုိ ေမြးျမဴထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူ၏ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ကုိ သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည္။ စခန္း၏ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ ေသဆံုးရျခင္းႏွင့္ ထုိက္တန္သည္ဟု သူတုိ႔ကသင္ေပးထားသည္။ သူ၏ေက်ာင္း အနီးရွိေတာင္ေစာင္း တြင္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိေနသည္ " ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ ေနထုိင္ၾကသည္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထုိကေလးငယ္က စခန္း၏စည္းကမ္းခ်က္ ၁၀ ခုကုိ အလြတ္ က်က္မွတ္ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူက ထုိစည္းကမ္းခ်က္ကုိ "ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး"ကုိ သူ ယခုတုိင္ ရြတ္ဆုိႏုိင္ဆဲျဖစ္ သည္။ ပညတ္ခ်က္အမွတ္(၁)က ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားသူကုိ ဖမ္းမိ လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ပစ္သတ္ရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ထုိကြပ္မ်က္မႈအၿပီး ၁၀ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ထုိေနရာသုိ႔ပင္ သွ်င္းျပန္ေရာက္ လာသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အေစာင့္မ်ားက လူစုေ၀းခုိင္းလုိက္ျပန္သည္။ ယခင္လုိပင္ ေျမျပင္တြင္သစ္သားတုိင္ တစ္တုိင္ ကုိ ရုိက္သြင္းစုိက္ထူလုိက္ျပန္သည္။ ယာယီႀကိဳးစင္တစ္ခုကုိလည္း ေဆာက္လုိက္ျပန္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကား၏ ေနာက္ခံုတြင္ထုိင္ကာ သွ်င္း ထုိေနရာ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ သူ႔ကုိ လက္ထိပ္ခတ္ကာ အ၀တ္စုတ္တစ္ခုမွ စုတ္ၿဖဲထားသည့္ အ၀တ္စျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိ ပိတ္စည္းထားသည္။ သူ႔ဖခင္ကုိလည္း လက္ထိပ္ခတ္ကာ မ်က္စိကုိစည္းေနွာင္းထားသည္။ ဖခင္က သူ၏ေဘး တြင္ထုိင္ကာ လုိက္ပါလာသည္။
သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ အတြင္းရွိ ေျမေအာက္အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ရွစ္လ ၾကာၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။ သူတုိ႔ကုိ လႊတ္ေပးစဥ္ ေျမေအာက္ တြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္ မ်ားကုိ မည္သည့္ အခါမွ် မေဆြးေႏြးပါဟူ၍ လက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့ရသည္။

ထုိေထာင္ထဲက အက်ဥ္းေထာင္တြင္ သွ်င္းႏွင့္ သူ၏ဖခင္ထံမွ ထြက္ဆုိ၀န္ခံမႈထြက္ေပၚလာေအာင္ အေစာင့္ မ်ားက ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ သွ်င္း ၏မိခင္ႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အစ္ကုိတုိ႔၏ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ လြတ္ေျမာက္ ရန္ အားထုတ္မႈကုိ သူတုိ႔ကသိခ်င္ၾကသည္။ အေစာင့္ေတြက သွ်င္း၏ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ခၽြတ္ ၿပီး သူ႔ေျခက်င္း၀တ္ႏွင့္ လက္ေကာက္၀တ္ တုိ႔တြင္ ႀကိဳးခ်ည္လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ မ်က္ႏွာက်က္က ခ်ိတ္ေကာက္ မွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားၾကသည္။ သူ႔ကုိယ္ခႏၶာကုိ မီးဖုိေပၚသုိ႔ ႏွိမ့္ေပးလုိက္သည္။ သူ႔အသားေတြ စတင္ မီးေလာင္လာခ်ိန္မွာ သူသတိလစ္သြားသည္။

သုိ႔ေသာ္ သူ ဘာကုိမွ်၀န္မခံ။ သူ႔တြင္ ၀န္ခံစရာလည္းမရွိပါ။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အေမ၊ သူ႔အစ္ကုိ တုိ႔ႏွင့္ သူပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့တာ မရွိခဲ့။ အက်ဥ္းစခန္းထဲမွာ ေမြးလာကတည္းက အေစာင့္မ်ားသင္ ၾကားေပးလုိက္ သည့္အရာ ကုိ သူယံုၾကည္ထားသည္။ သူဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္။ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ အေၾကာင္း ေျပာလာသူဆုိလွ်င္ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ သူ သတင္းေပးရမည္။ အျပင္ေလာကတြင္ ေန ထုိင္မည့္ ဘ၀ကုိ အိပ္မက္ထဲမွာပင္ သွ်င္းတစ္ေယာက္ စိတ္ကူးမယဥ္ခဲ့ဖူးခဲ့။
ေျမာက္ကုိရီးယားေက်ာင္းသားတုိင္း သိၾကရမည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ အေစာင့္ဆရာမ်ားက သူ႔ကုိလံုး၀ သင္ မေပးခဲ့ပါ။ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔၏ အမိေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားရန္ ႀကံစည္ေနသည္။ အယုတ္တမာေကာင္ေတြ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယား သည္ သူ႔အေမရိကန္ သခင္ ၏ ေခြးမ။ ေျမာက္ကုိရီးယား သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ တုိင္းျပည္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ရဲရင့္ ထက္ျမက္ လွသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ ကမၻာက မနာလုိ မရႈဆိတ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ ဟူ၍ ေျမာက္ကုိရီးယားေက်ာင္းသား မ်ား သင္ယူၾကရသည္။ တကယ္ေတာ့ သွ်င္းသည္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ တရုတ္ သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိေနသည္ဟူ၍ပင္မသိပါ။

သူ႔ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ အခ်က္က (ကင္ဂ်ံဳအီးလ္)ကုိ သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာေခၚသလုိ ခ်စ္ေသာေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ၏ ေခြးေခ်းမ်ား ေတာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႕ေနရသည့္ ဓာတ္ပံုႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသူမဟုတ္ပါ။ ကင္၏ ဖခင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူ မဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီဆြန္း၏ ဓာတ္ပံု၊ ရုပ္ထုမ်ား ကုိလည္း မျမင္ဘူး ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ၏ ထာ၀ရ သမၼတႀကီးအျဖစ္ရွိေနဆဲပါ။

အေစာင့္က သူ၏မ်က္ႏွာစည္းအ၀တ္ကုိ ေျဖေပးလုိက္သည့္အခါ လူအုပ္ႀကီးကုိ သူျမင္လုိက္ရသည္။ သစ္သား တုိင္ႏွင့္ ႀကိဳးစင္ေတြ ျမင္လုိက္ ရသည္။ ကြပ္မ်က္ခံရေတာ့မွာပါလားဟု သူယံုၾကည္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ပါးစပ္ထဲ သုိ႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြ ထုိးသြင္းတာေတာ့ မရွိ။ သူ႔လက္ထိပ္ေတြကုိ ျဖဳတ္လုိက္သည္။ သူႏွင့္ သူ႔အေဖ တုိ႔ကုိ အေစာင့္တစ္ေယာက္က လူအုပ္ေရွ႕ဆီ သူ႔ကုိေခၚသြားသည္။ သူႏွင့္သူ႔အေဖတုိ႔ကပဲြ ၾကည့္ ပရိသတ္ေတြျဖစ္ေတာ့ မည္။
အေစာင့္ မ်ားက သက္လတ္ပုိင္းအရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ႀကိဳးစင္ဆီသုိ႔ ဆဲြယူလာသည္။ လူငယ္တစ္ဦးကုိျဖင့္ သစ္သား တုိင္ မွာ ခ်ည္ေႏွာင္လုိက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မွာ အျခားသူမ်ားမဟုတ္သွ်င္း၏ မိခင္ႏွင့္အစ္ကုိ တုိ႔ျဖစ္ေနသည္။

အေစာင့္တစ္ဦးက သူ႔မိခင္၏လည္ပင္းမွႀကိဳးကြင္းကုိ ဆဲြတင္းလုိက္သည္။ သူ႔မိခင္က သူ႔ကုိ လွမ္းၾကည့္ လုိက္သည္။ သွ်င္းက အၾကည့္ ကုိ လဲႊဖယ္လုိက္သည္။ ႀကိဳးကြင္းေလွ်ာ၏အဆံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ဆန္႔ငင္ ဆန္႔ငင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီးေနာက္ အေစာင့္သံုးဦးက သွ်င္း၏ အစ္ကုိကုိ ပစ္ခတ္လုိက္ၾကသည္။ အေစာင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ၃ ခ်က္စီပစ္လုိက္သည္။
သူ႔မိခင္ႏွင့္ အစ္ကုိတုိ႔ အသက္ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည့္အျဖစ္ကုိ ၾကည့္ေနစဥ္ မိမိေသဆံုးရျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ သွ်င္း စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ ထြက္ေျပးဖုိ႔ႀကိဳးစားသည့္ သူ႔အေမႏွင့္ အစ္ကုိတုိ႔ကုိ သူေဒါသ ထြက္မိသည္။ ၁၅ ႏွစ္တုိင္တုိင္ မည္သူ႔ကုိမွ် ၀န္ခံခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အေမႏွင့္ အစ္ကုိတုိ႔ သုတ္သင္ခံ ရျခင္းမွာ သူ႔လက္ခ်က္ဆုိသည္ကုိျဖင့္ သွ်င္းသိေနခဲ့သည္။

နိဒါန္း

သူ၏မိခင္ ႀကိဳးဆဲြခ်အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ ၉ ႏွစ္အၾကာတြင္သွ်င္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလႊတ္ထားသည့္ ၿခံစည္းရုိး ကုိ လူးလြန္႔ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ႏွင္းေတာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျပးထြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္ မတုိင္မီက ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းစခန္း တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ မည္သူမွ် အျပင္ေလာကသုိ႔ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ စိစစ္သိရွိရသမွ် သွ်င္း တစ္ဦးတည္းသာ ထုိသုိ႔ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေနဆဲပင္။
သူသည္ အသက္က ၂၃ ႏွစ္ရွိၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းစခန္းၿခံစည္းရုိးအျပင္ဘက္တြင္ သူႏွင့္သိကၽြမ္းသူ တစ္ ေယာက္ မွ်မရွိပါ။

တစ္လအတြင္းတြင္ သူသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံထဲေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည္။ ၂ ႏွစ္ တာကာလအတြင္းမွာ ေတာင္ ကုိရီးယား တြင္ သူေနထုိင္ေနသည္။ ေနာင္ေလးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ သူသည္ ကယ္လိဖုိးနီးယား ၿပီးေနာက္ တြင္ သူသည္ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယား လြတ္လပ္ေရး (LINK)၏ ထိပ္တန္းသံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။
သူ၏ အမည္က ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သွ်င္းဒုန္းဟေရာ့ (Shin Doung-hyuk)ျဖစ္ေနၿပီ။ ေတာင္ကုိရီးယားကုိ သူေရာက္လာၿပီးေနာက္ သူ႔ကုိယ္သူ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္ ထုိအမည္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖ်တ္ လတ္ၿပီး သတိရွိေနသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေခ်ာေမာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေလာ့အိန္ဂ်ယ္လိစ္ သြားဆရာ၀န္ က သူ႔သြားေတြကုိ ျပန္ျပင္ေပးထားသည္။ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ သူ႔သြားေတြက တုိက္လုိ႔မရပါ။ သူ၏ ကုိယ္ကာယ က်န္းမာေရးအေျခအေနက ေကာင္းမြန္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ ကုိယ္ခႏၶာ က ေျမာက္ကုိရီးယားေခၽြးတပ္ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရျခင္း၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲဒုကၡမ်ား၏ လမ္းျပေျမပံု တစ္ခုျဖစ္ေန သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရ က ေခၽြးတပ္အက်ဥ္းစခန္းမရွိပါဟု မေလွ်ာ့တမ္းေျပာဆုိေနဆဲ ပင္။

အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ သူသည္ အရပ္ပုကာ ပိန္ပါးေနသည္။ အရပ္က ငါးေပေျခာက္လက္မရွိၿပီး ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၁၂၀ ခန္႔ရွိသည္။ ကေလးဘ၀ အလုပ္ၾကမ္းဒဥ္ေၾကာင့္ သူ႔လက္ေတြ ခြင္ေန သည္။ ေၾကာ ျပင္ႏွင့္တင္ပါးမွာ ႏွိပ္စက္ရာတြင္သံုးသည့္ မီးေတာက္တုိ႔ ေလာင္ၿမိဳက္ထားသည့္ အမာရြတ္ေတြ ရွိေနသည္။ သူ႔ဆီးခံု အထက္အေရျပားတြင္ ဒဏ္ရာအေပါက္ႀကီးရွိေနသည္။ သူ႔ကုိ ႏွိပ္စက္စဥ္က မီးဖုိေပၚတြင္ သူ႔ကုိ ခ်ိတ္ဆဲြထားေလ့ရွိခဲ့သည့္ ခ်ိတ္ေကာက္ေၾကာင့္ ရလာသည့္ အေပါက္ဒဏ္ရာ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေျခက်င္း၀တ္ေတြ မွာ သံေျခက်င္းေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ရာအမာရြတ္ေတြရွိေနသည္။ သူ႔ကုိ တုိက္ပိတ္ အျပစ္ေပးခဲ့စဥ္က ထုိသံေျခက်င္းမ်ားျဖင့္ သူ႔ကုိ ေဇာက္ထုိးခ်ိတ္ဆဲြထားခဲ့သည္။ သူ႔လက္ယာဘက္ လက္ခလယ္ ၏ ပထမအဆစ္ က ျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည္။

အက်ဥ္းစခန္းအတြင္းက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ခ်ဳပ္စက္ကုိ လႊတ္ခ်မိခဲ့သည့္အတြက္ အေစာင့္က အျပစ္ေပးစဥ္ ျဖတ္ေတာက္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလံုးရွိ ညိဳသႀကီး၊ ေျခက်င္း၀တ္မွ ဒူးေခါင္းေနရာ အထိ ပံုပ်က္ ပန္းပ်က္ျဖစ္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလႊတ္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား ၏ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းေၾကာင့္ အမာရြတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလႊတ္ထားသည့္ သံဆူးႀကိဳးမ်ား က သူ႔ကုိ စခန္းအမွတ္ ၁၄ တြင္ ဆက္လက္ပိတ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွာ မတတ္ႏုိင္ခဲ့။
သွ်င္းသည္ ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ အသက္အရြယ္ အတူတူခန္႔ရွိလိမ့္မည္။ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္၏ တတိယေျမာက္ သားျဖစ္သည့္ ပါးမုိ႔မုိ႔ႏွင့္ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ဖခင္ေသ ဆံုးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႀကီးျပင္းလာသည့္ သွ်င္းႏွင့္ကင္ဂ်ံဳအန္းတုိ႔ ႏွစ္ ဦးက ေျမာက္ကုိရီးယားရွိ ဆင္းရဲမ်က္ႏွာမဲြႏွင့္ အခြင့္ထူးခံတုိ႔ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားပံုေဖာ္ျပေနသည္။ လူတန္း စားခဲြျခားမႈ မရွိဟု အမည္ခံထားသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ အမွန္တကယ္ေတာ့ မ်ိဳးရုိးႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ကသာအရာရာ ကုိဆံုးျဖတ္ေပးသည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းက ကြန္ျမဴနစ္မင္းသားတစ္ပါးအျဖစ္ လူ႔ေလာကသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး နန္းေတာ္စည္းရုိး ၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္ အမည္၀ွက္တစ္ခုိျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏အဖုိးအမည္ကုိ ဂုဏ္ျပဳမွည့္ေခၚထားသည့္ အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားသာ တက္ ေရာက္ရ သည့္ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာေလ့လာရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူ၏မိဘ ဂုဏ္ရွိန္ ေၾကာင့္ သူသည္ ဥပေဒ၏အထက္တြင္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ အရာအားလံုး ကျဖစ္ႏုိင္ သည္။ သူ႔မွာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳအမွန္တကယ္မရွိေသာ္လည္း ကုိရီးယားျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ ၾကယ္ ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးဂုဏ္အပ္ႏွင္းခံရသည္။
တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ သူ႔ဖခင္ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ေျမာက္ကုိ ရီးယား ၏ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာက သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္ဘံုမွပုိ႔ေဆာင္လုိက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ေျပာဆုိပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

သွ်င္းကေတာ့ လူ႔ေလာကသုိ႔ ကၽြန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး ဗုိ႔အားျမွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊတ္ ထားသည့္ သံဆူးႀကိဳးၿခံစည္းရုိး၏ အတြင္းတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ စာဖတ္တတ္သည္ဆုိရံု၊ ေရတြက္ တတ္သည္ ဆုိရံု အဆင့္ကုိ အက်ဥ္းစခန္းအတြင္းရွီ ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူခဲ့ရသည္။ သူ႔ဖခင္၏အစ္ကုိမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု မွန္းဆရသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား သူ႔ေသြးထဲမွာစြန္းထင္းေနသည့္အတြက္ သူသည္ ဥပေဒ ၏ ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ သူ႔အတြက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရွိ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလုိက္သည့္ သူ႔အလုပ္ကုိင္ အလားအလာမွာ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ကုိင္ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကာလရွည္ၾကာ ငတ္ုူမြတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါျဖင့္ အေသေစာ ရျခင္း သာျဖစ္မည္။ ထုိအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လာရာတြင္ တရားစဲြဆုိထားျခင္းမရွိ၊ တရားခြင္စစ္ေဆးမႈမရွိ၊ အယူခံ၀င္ရတာ မ်ိဳးမရွိ လူမသိ သူမသိ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။

သွ်င္းအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းက နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္မတူ။ သူ႔အေမ က သူ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္သည္။ သူ႔အေမႏွင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ ငါးညသာ အတူအိပ္စက္ခြင့္ရသည့္ သူ႔အေဖ က သူ႔ကုိ ဂရုမစုိက္။ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားသည္။ သူ႔အစ္ကုိက သူ႔အတြက္ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းစခန္း အတြင္းက ကေလးမ်ားသည္ မယံုၾကည္ရ။ ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းသည္။ သူဘယ္အရာမွ် မတတ္ ေျမာက္ေသးခင္ မွာ သွ်င္းသည္ ထုိကေလးမ်ားအားလံုး၏ အေၾကာင္းကုိ သတင္းေပးေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ေရး ကုိ တတ္သိနားလည္ခဲ့သည္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားဂရုဏာႏွင့္မိသားစုအခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိသည့္စကားလံုးမ်ားသည္ သူ႔အတြက္ အဓိပၸာယ္ တစ္စံုတရာ မရွိ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြယ္ေပ်ာက္မသြား၊ မေသဆံုး။ ဘုရားသခင္ဆုိသည္ကုိ သွ်င္း လံုး၀မၾကား ဖူးခဲ့။

Night ၏အဖြင့္တြင္ Wiesel က အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူတစ္ဦး၏ ေသျခင္းတရားႏွင့္ဆုိးယုတ္မႈအေၾကာင္း သိ နားလည္မႈသည္ သူေတြ႕ရွိဖတ္ရႈခဲ့သည့္ စာေပနယ္ပယ္၏ အကန္႔အသတ္အတြင္း၌ ရွိပါလိမ့္မည္ဟုေရး သားခဲ့ သည္။
အက်ဥ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ မွာေတာ့ စာေပရွိသည္ဟူ၍ သွ်င္းမသိရွိပါ။ စခန္းအတြင္းမွာ စာအုပ္ဆုိ၍ တစ္အုပ္ တည္းသာျမင္ဖူးသည္။ ကုိရီးယားသဒၵါစာအုပ္ျဖစ္သည္။ အေစာင့္ယူနီေဖာင္းကုိ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ သူတုိ႔ ဆရာ၏ လက္ထဲတြင္ ရွိေနသည့္သဒၵါစာအုပ္ကုိသာျမင္ဖူးသည္။ သူ႔ဆရာက ခါးတြင္ေျခာက္လံုးပ်ဴးေသနတ္ ကုိခ်ိတ္ဆဲြထားၿပီး သွ်င္း၏အတန္းေဖာ္တစ္ဦးကုိ သင္ပုန္းေထာက္ တုတ္တံျဖင့္ေသေအာင္ရုိက္ခဲ့ဖူးသည္။
နာဇီ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္မတူဘဲ သွ်င္းသည္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ႏုတ္ဖယ္ ယူသြားခံ ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ငရဲသုိ႔ ဆင္းသတ္ရန္ အတင္းဆဲြေခၚခံခဲ့ရသူမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ထုိငရဲ ဘံု၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရပ္ေဒသ၏ စံတန္ဖုိးမ်ားကုိ သူသည္ခံယူသည္။ ထုိေနရာကုိ သူက အိမ္ဟုေခၚေ၀ၚသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အက်ဥ္းစခန္းအေရအတြက္သည္ ဆုိဗီယက္ ရူးလက္အက်ဥ္းစခန္းထက္ ႏွစ္ဆ ကာလ ရွည္ၾကာသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ထုိစခန္းမ်ားမည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ကုိ အျငင္းပြားစရာမရွိ ပါ။ အလြန္ၾကည္လင္ ျပတ္သားသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ား က ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ ကမ္းပါး ေပါမ်ား လွသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔ လွသည့္ အက်ဥ္း စခန္းၿခံစည္းရုိး မ်ားကုိ ျပသေနသည္။ အင္တာနက္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသူ မည္သူမဆုိ Google Earth တြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ထုိအက်ဥ္းစခန္း မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၅၄၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရက ခန္႔မွန္း ထားသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုအမ်ားအျပားက ႏွစ္သိန္းအထိရွိမည္ဟု တြက္ ခ်က္သည္။ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၏ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုကုိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းစခန္း အတြင္းတြင္ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ အဖဲြ႕ႀကီးက သတိျပဳမိကာ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ဦးေရတုိးပြားေနသည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ ကင္ဂ်ံဳ အီးလ္ထံမွ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသည့္သူ၏ သားငယ္ထံသုိ႔ အာဏာေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အခုိက္အတန္႔မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု စုိးရိမ္ၾကသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ေျပာဆုိမႈအရ ေခၽြးတပ္ အက်ဥ္းစခန္းေျခာက္ခုရွိေနသည္။ အႀကီးဆံုးစခန္းမွာ ၃၁ မုိင္ ရွည္လ်ားၿပီး ၂၅ မုိင္ က်ယ္သည္။ ေလာ့အိန္ ရ်ယ္လိစ္ ၿမိဳ႕ႀကီးထက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဧရိယာျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလႊတ္ထားသည့္ သံဆူးႀကိဳးမ်ား ကာရံထားၿပီး အေစာင့္ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္မ်ားလွည့္လည္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ထားသည္။ ထုိအထဲမွ စခန္းႏွစ္ခုျဖစ္ သည့္ အမွတ္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၈ တြင္ ထပ္မံသင္ၾကားေရးဇုန္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိေနရာတြင္ ကံေကာင္းေသာ အထိန္းသိမ္းခံရသူ အခ်ိဳ႕ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ႏွင့္ ကင္အီဆြန္းတုိ႔၏ သင္ၾကားမႈကုိ ခံယူၾကရသည္။ အက်ဥ္းသား မ်ားက ထုိသင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လံုေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာ အထိ အလြတ္က်က္မွတ္ႏုိင္ၿပီး သစၥာေစာင့္ သိသည္ဟု အေစာင့္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ လွ်င္သူတုိ႔ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕က သူတုိ႔ကုိ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္။ အျခားစခန္း မ်ားကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပည့္ရွိေနသည့္ စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိစခန္းမ်ား၌ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အသက္ ဆံုးရံႈး ရသည္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ သူတုိ႔ ကုိျပန္လည္ကုစား၍ မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆုိးရြားသူမ်ား ဟုေခၚၾကသည္။

သွ်င္းကုိ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပည့္ရွိေနသည့္ စခန္းျဖစ္သည္။ စခန္း အမွတ္ ၁၄ ၏ ထူးထူးျခားျခား ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ အလုပ္ခြင္အေျခအေနႏွင့္ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိ သည့္ အေစာင့္မ်ားေၾကာင့္စခန္းအားလံုးထဲတြင္ အၾကမ္းတမ္းဆံုးစခန္းဟု ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈကုိ ခြင့္မလြတ္ႏုိင္ေလာက္စရာဆုိးရြာမႈဟု ရႈျမင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားအမ်ားစုမွာ အာဏာရပါတီ၊ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ စစ္တပ္ မွ ႏုတ္ပယ္ခံ ထားရသည့္အရာရွိမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ မိသားတစ္စုလံုးလည္း လုိက္ပါလာရသည္။ ၿပံဳး ယမ္းခရုိင္ေတာင္ပုိင္း Kaechon အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအနီး ေျမာက္ကုိရီးယားအလယ္ပုိင္းတြင္ ၁၉၅၉ ၀န္းက်င္ေလာက္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စခန္းအမွတ္ ၁၄ သည္ ခန္႔မွန္းေျခအက်ဥ္းသား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ မုိင္ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး ၁၅ မုိင္ခန္႔က်ယ္၀န္းသည့္ စခန္းအမွတ္ ၁၄ တြင္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား မုိင္းတြင္းမ်ား ရွိသည္။ မတ္ေစာက္လွသည့္ ေတာင္ခ်ိဳင့္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စက္ရံုမ်ားေခြရစ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။

သွ်င္းသည္ ေခၽြးတပ္အက်ဥ္းစခန္းအတြင္းေမြးဖြားကာ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး သူ၏အေၾကာင္းကုိေျပာျပသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ထုိစခန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ အနည္း ဆံုး ၂၆ ဦးရွိပါသည္။ ယခုအခါ သူတုိ႔သည္ လြတ္လပ္သည့္ ကမၻာတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။
ေျမာက္ကုိရီးယားအမ်ားစုသည္ တရားစဲြဆုိအေရးယူသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္စံုတရာမရွိဘဲ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားဆီသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံေန ရသည္။ အမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔ကုိ မည္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ စဲြဆုိထားသည္ကုိပင္ မသိရွိရဘဲ ေသဆံုးၾကရသည္။ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းကုိ ခံေနရသည္။ အမ်ား အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီ Bowibu က ညအခ်ိန္ တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ မ်ိဳးရုိး စဥ္ဆက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ တရား၀င္သည္။ အမွားက်ဴးလန္သူသည္ သူ၏မိဘ၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ ျပည္သူ႔ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ သူတုိ႔၏မ်ိဳးေစ့ကုိ မ်ိဳးဆက္သံုးခုအထိ သုတ္သင္ပစ္ရမည္ဟု ကင္အီဆြန္းက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ၏ေန႔လည္စာတစ္ခုတြင္ သွ်င္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ဆံုေတြ႕ခဲ့သည္။ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ထဲက ကုိရီးယားစားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ စကားမျပတ္ေျပာၿပီး အစားအေသာက္ အာသီသ ျပင္းထန္သူျဖစ္သည္။ ထမင္းႏွင့္ အမဲသားလုိက္ပဲြအမ်ားအျပားကုိ အငမ္းမရ စားေသာက္ေနခဲ့သည္။ စားေသာက္ေနစဥ္ မွာပင္ သူ႔အေမႀကိဳးဆဲြခ်ကြပ္မ်က္ခံရတာကုိ ၾကည့္ေနတုန္းက မည္သုိ႔ခံစားခဲ့ရပံုကုိ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာသာျပန္သမားကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ စခန္းအတြင္းမွာ သူ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းအတြက္ သူ႔ မိခင္ ကုိ သူက အျပစ္တင္သည္။ သူ႔မိခင္ကုိ ယခုတုိင္ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေနဆဲ ဟု တခုတ္တရေျပာဆုိသည္။ သူသည္ သားလိမၼာ တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဟုဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာ့ ေၾကာင့္ဆုိသည္ကုိေတာ့ ရွင္း မျပခဲ့ပါ။

အက်ဥ္းစံႏွစ္မ်ားအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည့္စကားလံုးကုိ သူလံုး၀ မၾကားဖူးခဲ့ဟုေျပာျပသည္။ ေသခ်ာ သည္ က ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္တုိင္ စက္ဆုပ္ေနဆဲအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူ႔မိခင္ထံမွ ခ်စ္တယ္ဟူသည့္ စကားလံုး ကုိ မၾကားဖူးခဲ့။ ေတာင္ကုိရီးယားဘုရားေက်ာင္း တစ္ခုထဲတြင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟူေသာ အယူအဆကုိ သူၾကားဖူး ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူနားမလည္ႏုိင္ပါ။ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ ၁၄ မွာ ခြင့္လႊတ္ပါ ဟု ေတာင္းဆုိျခင္းမွာ အျပစ္မေပးရန္ ေတာင္းပန္ခယျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူကေျပာသည္။
အက်ဥ္းစခန္းအေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႕ မွတ္တမ္းတစ္အုပ္ သူေရးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္ကုိရီးယား၌ လူစိတ္၀င္စားမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ အလုပ္မရွိ ေငြမရွိႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမည္မသိ ျဖစ္ေနသည္။ စခန္း အမွတ္ ၁၄ ၏ ဥပေဒသမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ရန္ သူ႔ကုိ ဟန္႔တားေနသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ သူက သင့္ေတာ္သည့္ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ လုိခ်င္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔စတင္ရမည္ကုိ မသိဟု သူကေျပာသည္။

ေန႔လယ္စာ စားၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕က သူငွားဖုိ႔ မတတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ စိတ္မေကာင္းစရာအခန္းေလး ဆီကုိ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူေခၚသြားသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးတည့္တည့္ကုိ မၾကည့္ေပမယ့္လည္း အျဖတ္ခံ ထားရသည့္ သူ႔လက္ေခ်ာင္းကုိျပသည္။ ဒဏ္ရာအမာရြတ္ေတြႏွင့္ သူ႔ေနာက္ေက်ာကုိျပသည္။ သူ႔ ရဲ႕ပံုကုိ ဓာတ္ပံုရုိက္ခြင့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေပးသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ ခါးစည္းခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း သူ႔မွာ ကေလးဆန္ သည့္ မ်က္ႏွာရွိေနဆဲပါ။ သူ႔အသက္ ၂၆ ႏွစ္။ အက်ဥ္းစခန္းအမွတ္ ၁၄ မွ အျပင္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ။
သွ်င္း၏ ဘ၀ဇာတ္လမ္းက အျပင္ကမၻာကလူေတြ ရႈျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္မ်ိဳးဆက္ သည္ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ ကၽြန္ျပဳသတ္ျဖတ္ၿပီး မည္သုိ႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲဆုိသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ သွ်င္း၏ ဂရုဏာသက္ဖြယ္ဓာတ္ပံုႏွင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာေဆာင္းပါး ၀ါရွင္တန္ပုိ႔စ္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ တြင္ ထင္ထင္ ရွားရွားႀကီးပါလာသည္။

" သွ်င္ ႀကံ့ႀကံ့ခံခဲ့ရသည့္ ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္စရာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိနည္းတူစြာ ပင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေခၽြးတပ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတည္ရွိေနမႈကုိ ကမၻာႀကီးက လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းသည္ လည္းထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္"ဟု ၀ါရွင္တန္ပုိ႔စ္အယ္ဒီ ဘာ့အာေဘာ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
" အေမရိကန္ သမၼတ ဖရန္႔ကလင္ဒီရုစဗဲ့သည္ ဟစ္တလာ၏ အက်ဥ္းစခန္းဆီသုိ႔သြားရာ မီးရထားလမ္းမ်ား ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ဗံုးမႀကဲခ်ခဲ့သနည္းဟု အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္လာ မည့္ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ သူ တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကလည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ က်င္လည္ျပတ္သားလွ သည့္ ကင္ဂ်ံဳအီး၏ အက်ဥ္းစခန္းၿဂိဳလ္တု ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စုိက္ၾကည့္ၿပီး ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည့္အေၾကာင္း ကုိ ေမးၾကပါလိမ့္မည္" ဟု အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ကုိ အဆံုးသတ္ထား သည္။

ဆက္ရန္
ေမာ္ကြန္း အမွတ္ (၁) စက္တင္ဘာလ 2012
.

No comments: