Thursday, September 20, 2012

ေသာ္တာေဆြ ၏ ျဖတ္စ ႏွင္႔ ေက်ာ္စံေကး အပိုင္း (၁)

ဝတၳဳေတြ ဘယ္လိုက ဘယ္လို ျဖစ္ေပၚလာရသနည္း။
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဝတၳဳေရးရန္ ေလ့က်င့္ေနသူမ်ားအဖုိ႔သာမက စာေပ အရသာ သက္သက္ ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္ေသာ ေၾကာင့္ ၎ဝတၳဳ တုိ႔ စတင္ဖန္တီးလာရာ အရင္းဇာစ္ျမစ္ကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း

၎ဝတၳဳ၌ စမ္းေခ်ာင္းကြက္သစ္ရွိ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မင္းတုိင္ပင္ အမတ္ေဟာင္း ဦးတုတ္ေပါ၊ သမီး မျမခင္၊ သားမက္ ကိုဘႏုိင္၊ ၎၏တူ ေမာင္ျဖတ္စ၊ အေစခံမေလး ဝင္းၾကည္တုိ႔ကို ေတြ႕ရမည္။
၎တုိ႔သည္ တကယ့္သက္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ခဲ့၏။ နာမည္မ်ားသာေျပာင္းထားသည္။
ေမာင္ျဖတ္စ မွာ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ေခ်သည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေက်ာင္းလာေနစဥ္က ဦးေလးတစ္ေယာက္၏အိမ္တြင္ ေနရသည္။ တစ္အိမ္လံုး သည္ ဦးေလးလုပ္စာကို စားၾကသည္ျဖစ္သည့္အထဲ အတူတူခ်င္း ဘိုးဘိုးေပါ (ဆိုပါစုိ႔) သူက ကၽြန္ေတာ့္ ကို မၾကည္ျဖဴေခ်။
ယင္းသုိ႔ရွိစဥ္ တျခားၿမဳိ႕မွ ၾကည္ျမင္တုိင္ ေအ-ဘီ-အမ္ မိန္းကေလးေက်ာင္းတြင္ ေဘာ္ဒါလာေနေသာ သူ႔ေျမးမ (ေမာ္လီ ဆိုပါစုိ႔) ကို ကၽြန္ေတာ္ ေဂၚလုိက္မိျပန္ေတာ့ အဘိုးႀကီးက ဆတ္ဆတ္ထိနာကာ "ေအာင္မာ၊ ဒီေတာသား က ငါ့ေျမးမ်ား ရာရာစစ အိမ္က အေစခံမေလာက္နဲ႔ တန္တဲ့ေကာင္က" ဟု ဆို၏။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူ႔ကို အလြန္အမင္း စိတ္ဆိုးသည္။ တသသေနေသာ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကုပ္ကုိင္း ကုိင္းႀကီး ကို မီးႏွင့္႐ႈိ႕ပစ္ခ်င္သည္။ သူ႔ကို အိမ္က အေစခံႏွင့္ ေပးစားခ်င္သည္။ အကယ္၍ကား အဘယ္မွာျဖစ္ႏုိင္အံ့နည္း။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ မွာ စိတ္ကူးယဥ္ျဖင့္ ဟဒယရႊင္တတ္သူျဖစ္ရကား ဤ ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္းဝတၳဳကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႕လုိက္ေတာ့ သည္။ အစက စာေရးႀကံစည္သည္မဟုတ္၊ စိတ္ကူး ႏွင့္ သူ႔ကို ကလဲ့စားေခ်ျခင္း သာ ျဖစ္ေပသည္။

မယ္တပ္ကုန္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕မွ "ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း" ဝတၳဳကို ႐ႈမဝတုိက္သုိ႔ ပုိ႔ လုိက္ၿပီး စြံမွန္း၊ မစြံမွန္း မသိရမီ ရန္ကုန္မွလာေသာ ကိုႀကီးေမာင္ (ေငြဥေဒါင္း) ႏွင့္ ဆရာႀကီးအိမ္ မွာ ေတြ႕ဆံု သိကၽြမ္းရသည္။
ဤအခါ ကိုႀကီးေမာင္က သတင္းထူးအျဖစ္ႏွင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ "မယ္ ဒဂုန္" ေရြးပြဲ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ကေလးမ မ်ား ဘယ္လိုဝတ္ၿပီး၊ ဘယ္လိုေကာ့ျပ၊ ကားျပသည္၊ ျမန္မာ့မ်က္စိသက္သက္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္ မွ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဤအေၾကာင္း သတင္းစာထဲတြင္သာ ဖတ္ရ၍ သူက ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပေသာ အခါ၌ စိတ္ဝင္စား လွသည္။ ယင္းအခါ၌ မႏၱေလးၿမဳိ႕မွာလည္း "ေရႊမန္းမယ္" ေရြးပြဲ ေစ်းဦးေပါက္က်င္းပ ရန္ စုိင္းျပင္းေနၾက ၿပီ။ ေနာက္ေနာင္၌ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးသာမက ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမဳိ႕တုိင္းပင္ ဤေရြးပြဲမ်ဳိးေတြ လုပ္လိမ့္မည္ဟု ကိုႀကီးေမာင္က ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ယံုသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလာင္ျဖင့္ နာမည္ႀကီးရန္ ႀကံေနေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအေရးေပၚအေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ ဝတၳဳေရး ရန္ စိတ္ကူးဉာဏ္ထုတ္ေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတ္လုိက္ ပိန္ခ်ည့္ကုန္းကြ ေမာင္ျဖတ္စကို က်န္းမာေရး အင္မတန္လုိက္စားေနေသာ မယ္ ဘြဲ႕ရ တေယာက္ႏွင့္ တြဲေပးရလွ်င္ ပိုၿပီး "ထိ"ေတာ့မည္ဟု အႀကံေပၚသည္။
သုိ႔အတြက္ ဦးတုတ္ေပါ၏ေျမး မယ္တပ္ကုန္းဘြဲ႕ရ မာဂရက္သာဝက္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဇာတ္အိမ္ဆင္ လုိက္ေတာ့ ၏။

စံုေထာက္ ေမာင္ျဖတ္စ

"မယ္တပ္ကုန္း" ဝတၳဳကား ကၽြန္ေတာ္ ႀကံခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ အေတာ္ထိသည္။ ႐ႈမဝစာတည္းအဖြဲ႕က ဤဝတၳဳ ကို အင္မတန္ ႀကဳိက္ပါေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းမထည့္ဝ့ံခဲ့ၾက။ အမွန္မွာ "ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း" ၿပီး လွ်င္ တစ္ဆက္တည္း ပါဖုိ႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္၌ ဤသို႔ ေပၚသစ္စ အမ်ားလူထု စိတ္ဝင္စား ေနၾကေသာ ကိစၥ ကို ထိပါး၍ ေတာ္ပါ့မလားဟု သူတို႔ ခ်င့္ခ်ိန္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၆ လေက်ာ္အၾကာ ဤမယ္ေရြး ပြဲေတြ ေတာ္ေတာ္ကေလး ႐ိုးသြားမွထည့္ေတာ့၏။
အခ်ဳိ႕ေနရာ ကိုလည္း အေတာ္အတန္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္ေသး၏။
သုိ႔ပါလ်က္ကႏွင့္ ဝတၳဳထြက္အၿပီးတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆဲစာမ်ား ထြက္လာေသး၏တကား။
စာတစ္ခု ကို ကၽြန္ေတာ္ ယခုတုိင္ အမွတ္တရရွိသည္။
"႐ႈမဝလူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား၊ ႐ႈမဝမဂၢဇင္း တစ္အုပ္လံုးသည္ အလြန္တရာ ေကာင္းပါလ်က္ ေသာတာေဆြ ၏ မယ္တပ္ကုန္း ဝတၳဳ ပါေနေသာေၾကာင့္ ေရႊစင္တစ္လွည္းတြင္ မစင္တစ္ပဲသားစြက္ေနသည္ႏွင့္ တူပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ၎ဝတၳဳစာရြက္ေတြကို ကတ္ေၾကးႏွင့္ညႇပ္၊ မီးႏွင့္႐ႈိ႕၊ ျပာကို အိမ္ သာထဲ ခ်ပစ္ လုိက္ပါ၏" ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာရ၏။ ဝမ္းလည္းသာလိုက္တဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ Satire စာေျပာင္ေရး သူတို႔ အဖုိ႔ တြင္ ဤစာမ်ဳိးတြင္ ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ဆုႀကီးမဟုတ္ပါေလာ။
အခ်ဳိ႕ကလည္း (မိန္းကေလးမ်ားသည္) မာဂရက္လို မယ္ဘြဲ႕ရကို ျဖတ္စလိုအေကာင္ႏွင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္ ေအာင္ ေရး ရမည္လား၊ ဆတ္ဆတ္နာၾက၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္လူမ်ား ရွိေသး၏။ "ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဦးေသာ္တာေဆြ…။ မယ္တပ္ကုန္းအဆံုးမွာ (မိုးစင္စင္လင္းေခ်ၿပီတကား) ဆို႐ံုနဲ႔ ခင္ဗ်ားဝတၳဳက အစမသတ္ေသးပါလား။ မယ္တပ္ကုန္းႏွင့္ ေမာင္ ျဖတ္စ ခင္ဗ်ား မေပးစားႏုိင္ဘူးလား" ဟု ဆိုၾကသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတို ႔ႏွစ္ေယာက္ ညားႏုိင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းကို စိတ္ကူးရကာ ဟိုတစ္ဖက္ကို အရြဲ႕တိုက္လုိသည္ႏွင့္ ဤ "စံုေထာက္ေမာင္ျဖတ္စ" ဝတၳဳ ကို ေရးလုိက္ရေပေတာ့၏။

ဟစ္လုိ႔သာ ငိုလုိက္ခ်င္ေတာ့

၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကို ဂ်ပန္မ်ား လာေရာက္ဗံုးႀကဲေသာအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဇာတိဌာနေမြးရပ္ေျမသုိ႔ ေခြးေျပးဝက္ေျပး ေျပးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေရာက္ခါ မွ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေဂၚေနေသာ ေကာင္မေလးကို သတိရ၍ ဤဝတၳဳပါ ေက်ာ္စံေကး၏ အႀကံ အတုိင္း ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤကိစၥ၌ ဗံုးဒဏ္ကို မေၾကာက္ခဲ့ေခ်တကား)
ရန္ကုန္သုိ ႔ေရာက္ေသာ္ ဤဝတၳဳ အဆံုးသတ္အတုိင္းပင္ တံခါးပိတ္၍ ေသာ့ခေလာက္ခ်ိတ္ထားသည္ ကို ေတြ႕ ရပါ သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ကို "ဟစ္လုိ႔သာ ငိုလုိက္ခ်င္ေတာ့"ဟု အမည္တပ္ လုိက္၏။
လမ္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္လာေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကိုကား အကယ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကား ႀကဳံႏွင့္ လုိက္ခဲ့ရာ မွ (မိတ္ေဆြ ခ်စ္ပန္းႏွစ္ခုိင္ဝတၳဳကို ဖတ္ဖူးလွ်င္ သိမည္ျဖစ္ေသာ) ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစား အရိန္႔အိမ္သုိ႔ အခ်ိန္မေတာ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္ ေရာက္သြားပါသည္။
မူရင္းမွာ သူ႔လင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မသိမဟုတ္။ မ်က္ႏွာပ်က္ေနသည္။ အရိန္မူကား ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတုိ ႕ အိမ္ခန္းနံရံ ကို ေက်ာမွီထုိင္ေနရာ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္ဆီမွ နံရံကိုပြတ္လ်က္ ႐ႈိက္ငိုေနသံကို ၾကား ရပါသည္။
အရန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံခ်စ္ခဲ့ေသာ ငယ္ရည္းစား တ႐ုတ္ကျပား။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အေဖက သူတုိ႔ အမ်ဳိးတူႏွင့္ ေပးစားလိုက္ျခင္းကို ခံရသည္။ သူ႔လင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ေနမွန္းသိသိႏွင့္ အတင္း လုယူသူ။
ဤအခ်ိန္ ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဝတၳဳပါ ေက်ာ္စံေကးကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာပ်က္မေနပါ။ ႐ႈတင္းတင္းပင္ ရွိပါသည္။
အရိန္ သည္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္၌ တ႐ႈိက္႐ႈိက္ လာငိုေနေတာ့ စိတ္ထိခုိက္လွ၍ ဟိုလူ၏ကားကို မေစာင့္ ေတာ့ဘဲ ရထားႏွင့္လုိက္ေတာ့မည္ဟု အတင္း ဆင္းခဲ့သည္။ ကိုဘလွ ဆိုသူမွာေတာ့ အံ့အားသင့္၍ က်န္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဤအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း၍ ဝတၳဳေရးရန္ စဥ္းစားေသာ အခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလာက ႀကီး၏ အဆင္မေျပမႈေတြကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္တတ္ေနၿပီျဖစ္၍ တစ္စက္ကေလးမွ ေၾကကြဲစိတ္ မရွိဘဲ အားရပါးရ ရယ္ေမာခ် လုိက္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ "ခ်စ္ပန္းႏွစ္ခုိင္" ဝတၳဳ၌ ကုိယ့္လူ ငိုပါလားဟု ဆိုအံ့ "က်ဳပ္ အလြမ္းဝတၳဳ လည္း ေရးတတ္ပါတယ္ဗ်…" ဟု သိၾကစိမ့္ငွာ ျဖစ္သည္။
"ဟစ္လုိ႔သာ ငိုလုိက္ခ်င္ေတာ့" ဝတၳဳတြင္ ေက်ာ္စံေကးကို အရိန္တို႔ အိမ္ေပၚမွစ၍ ေခ်ာက္ခ်လုိက္ေလ သည္။ သူ႔ကုိယ္က ပစၥည္းေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခြာခဲ့ရာ ရန္ကုန္ေရာက္ေသာအခါ၌ ခါးမွာ မထား၍ မျဖစ္ေတာ့ေသာ ေဘာင္းဘီတို ကေလးသာ ခ်န္ထားလုိက္ေတာ့သည္။
စာဖတ္သူ တုိ႔သည္ ရယ္စရာဝတၳဳ၌ ဘာမွရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဟု ေအာက္ေမ့ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေစတနာရင္း ကား စာဖတ္သူတို႔သည္ ေခ်ာက္က်ေသာအခါ၌ ရယ္ေမာႏုိင္ၾကပါေစ၊ ေလာကဓံကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္ ပါေစ ဟု သတိေပးလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ဝတၳဳေတြဟာ… ကၽြန္ေတာ့္ဇာတ္လိုက္ေတြကို အၿမဲတမ္း ေခ်ာက္ခ်ေပးေနပါသည္။
အခ်ဳိ႕က "ေသာ္တာေဆြ ဇာတ္လုိက္ျဖစ္ရမွာ ေၾကာက္ပါဘိ" ဟု ဆိုၾကကုန္သည္။ "ေသာ္တာေဆြ ဇာတ္လုိက္ မျဖစ္ခ်င္ရင္ ေသာ္တာေဆြ႕ဇာတ္လိုက္ေတြ လို မက်င့္ၾကနဲ႔ေပါ့"

ေက်ာ္စံေကး

"ဟစ္လုိ႔သာ ငိုလိုက္ခ်င္ေတာ့" အၿပီး၌ ဤဝတၳဳကို ဆက္လက္ေရးရန္ လံုးဝစိတ္ကူးမထည့္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဟစ္လုိ႔သာ ငိုလိုက္ခ်င္ေတာ့ ဝတၳဳထြက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္လာေသာ အခါ၌ ကိုေက်ာ္က ထိုဝတၳဳတြင္ အတြင္းပံုထည့္ရန္ "ေက်ာ္စံေကး က မီးရထားေပၚတြင္ ဟိုမိန္းမႀကီး အက်ႌတိုကေလးကိုဝတ္လ်က္ မိန္းမႀကီး က သူခိုးစြပ္စြဲေနပံု"ကို ဦးကိုေလးအား ေရးဆြဲခုိင္းၿပီး ဘေလာက္လုပ္ၿပီးေနမွ ထည့္ရန္ ေမ့သြားသျဖင့္ ဤပံုကို သံုးရန္ ေက်ာ္စံေကးဝတၳဳ ဆက္မေရးႏုိင္ဘူး လား ဆိုေသာေၾကာင့္ (သူက ကၽြန္ေတာ့္အစြမ္းကို စမ္းခ်င္ဟန္ တူသည္) ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခဏ အတြင္းမွာပင္ အာမခံလုိက္သည္။ (ေရးၿပီးေတာ့လည္း ဗဂ်မ္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘက္မိေနၿပီျဖစ္၍ ဦးကိုေလးပံု မသံုးျဖစ္ေတာ့)
    အေျခခံမွာ ထိုဝတၳဳအဆံုးသတ္အတုိင္း ထိုေန႔ ဂ်ပန္က ဗံုးလာႀကဲမည္ဆို၍ ကၽြန္ေတာ္ ကိုတင့္ ႀကီးႏွင့္အတူ ဘုရားေပၚ သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဇရပ္၌ စိတ္မႏွံ႔ေသာ ကိုရင္ႀကီးႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည္။ အေရး ထဲ ေဂၚခ်င္စရာေကာင္းေသာ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကို ျမင္လုိက္ရသည္။
    ရန္ကုန္က အျပန္မွာ မီးရထားပိတ္ထား၍ ကားႀကံဳႏွင့္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကိုပင္ သယ္ေဆာင္ ၍ ေရးသြားသည္။
ျဖတ္စႏွင့္ ေက်ာ္စံေကးတို႔သည္ လည္ပင္းက်ပ္အျပည့္ႏွင့္ ပိန္ခ်ည့္ကုန္းကြ ျဖစ္႐ံုသာမက အက်င့္ စာရိတၱ အင္မတန္ေကာင္းၾက၏။ လူစြမ္းလူစ မ်ားလည္း အဘက္ဘက္က ထက္ၾက၏… စသည္ျဖင့္ အမ်ားလူတုိ႔၏ နဂိုမူလႏွင့္ လြတ္ေအာင္ ဖန္တည္းထားၾကသည္မ်ားကို အရြဲ႕တုိက္လုို၍ျဖစ္၏။

ျဖဴဝါပူစီ

ဤဝတၳဳကို ပေဒသာမဂၢဇင္းတြင္ ေရးခဲ့စဥ္က ကေလာင္နာမည္ ေအာင္နက္ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပေဒသာဒုိင္ခံ စာေရးဆရာမ်ားသည္ ကေလာင္နာမည္ ကုိယ္ခြဲမ်ားျဖင့္ မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာျဖည့္ၾကရေလရာ၊ ကေလာင္နာမည္ ေကာင္းေကာင္းကေလးေတြကို ေရြးမွည့္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ နာမည္၌ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ပင္ လုေနၾကေသးသည္။
ကၽြန္ေတာ္ကား ဘယ္သူမွ် ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို လုိက္မလုႏုိင္ရန္ "ေအာင္နက္" ဟူေသာ နာမည္ကို ယူၿပီး ေအာင္နက္ႏွင့္ေတာ္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးကို စိတ္ကူးထုတ္ယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။
၎ဝတၳဳကိုရေသာ အေျခခံကား အသိတစ္ေယာက္အိမ္၌ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ပြတ္သီး ပြတ္သပ္ေနၾကျခင္း ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့႐ံုမွ်ျဖစ္ေပသည္။

ေသာ္တာေဆြ
.

No comments: