Monday, August 13, 2012

မာန္(ေတာင္လံုးျပန္) ၏ ေရႊမုဆိုး, အပိုင္း (၁၃)

ဒူးဝါးေဇာင္ စားပဲြေပၚမွ ဂ်ာနယ္ကိုျပန္၍ ယူၾကည့္ေနမိသည္။ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သမၼတသစ္ႏွင့္ အစိုးရ သစ္အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားကို ဆက္၍ ေလ့လာရဦးမည္ဟု ေတြးေတာေနမိေတာ့သည္။ ကို ဆက္ဖတ္ရန္.........

အခန္း (၁၁)

ကန္ပိုင္တီးေဒသသည္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနမ်ားအနက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ တျခား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန သံုူခုရွိသည္။ မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္၊ လိုင္တာႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္တို႔ ျဖစ္သည္။
(၂၀၀၂) ခုႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဖြင့္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ကန္ပိုင္တီး ကုန္သြယ္ေရးဌာန ကို ျပန္ပိတ္ထားခဲ့သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆၈ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ကန္ပိုင္တီး- တရုတ္ နယ္စပ္လမး္ေၾကာင္း ကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လမ္းဖြင့္ပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကန္ပိုင္တီးေဒသမွာ စည္ကားဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ကုန္သည္မ်ိဳးစံု၊ အေရာင္းအဝယ္ သမားမ်ိဳးစံု၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ိဳးုစံုျဖင့္ လႈပ္ ရွားတက္ၾကြေန၏။
နယ္ေျမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ နယ္ေျမ။ ကုန္သည္မ်ားက လမ္းပိုင္ခရီး ပို၍ တိုေတာင္းသျဖင့္ သေဘာက် ၾကသည္။ ဗန္းေမာ္ဘက္မွ လာၾကသည့္ အေရာင္းအဝယ္သမ်ားမ်ားရွိသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ကုန္သည္ မ်ား ရွိသည္။ ေရထြက္ကုန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ငါးရွဥ့္၊ ဂဏန္းမ်ား ကားႀကီးကားငယ္တို႔ ဆိုက္ေရာက္ လာၾကသည္။ ကန္ပိုင္တီးမွာ ေရလဲေရျဖည့္ လုပ္ေပးေသာ ပြဲရံုမ်ား ရွိလာသည္။
ေက်ာက္လုပ္ငန္း သမားမ်ားလည္း ကန္ပိုင္တီးဘက္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ေရႊကုန္သည္မ်ားလည္း ဝင္ထြက္ လာၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု၊ သယံဇာတ မ်ိဳးစံုတို႔ တရုတ္ျပည္ သို႔ ေရာင္းခ်သည္။ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အထည္အလိပ္၊ ပလတ္စတစ္ ကုန္မာပစၥည္း မ်ား သြင္းယူလာၾကသည္။

မုဆိုးကိုစိုင္သင္ ဆိုသကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားလည္း အေရာင္းအဝယ္ နားလည္လာၾကသည္ နား မ်က္စိ ပြင့္ လာၾကသည္။
ကန္ပိုင္တီးသည္ အခြန္ေငြမ်ားစြာကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ေဒသတစ္ခု အျဖစ္ အခ်ိန္တိုတုိ ကာလအ တြင္း အေရးပါလာ ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရးဌာနတို႔၏ သေဘာသဘာဝ အတိုင္း ျပႆနာ မ်ားလည္း ရွိေနစျမဲပင္။
ကန္ပိုင္တီးေဒသ သို႔ ယခုေရာက္ရွိေသာ မ်က္ႏွာစိမ္းအုပ္စုမ်ားက သူ႔အစုႏွင့္ သူ ရွိေနၾကသည္။ မည္သူ ေတြ မွန္း သဲသဲကြဲကဲြ မသိႏိုင္ေသး။

ပထမတစ္ခုက ေတာင္ေပၚေဒသသံုး ဂ်စ္ကားသံုးစီးျဖင့္ ေရာက္လာၾကသည္။ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ခံ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခိုက္တြင္ ငါးရွဥ့္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေလ့လာရန္ ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသည္။
ထိုအုပ္စုႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာကပင္ တရုတ္နယ္စပ္ဘက္မွ အရာရွိ(၂)ဦး ေရာက္လာဥည္။ သူတို႔ လက္ထဲတြင္ အလို ရွိေသာ တရားခံေျပး တစ္ေယာက္၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ပါလာသည္။ သူတို႔ေျပာစကား အရ ထိုတရားခံေျပး သည္ ကန္ပိုင္တီးကို ျဖတ္၍ ဝိုင္းေမာ္ဘက္သို႔သြားမည္ဟု သတင္းရထားေၾကာင္း ေျပာလာသည္။ ထိုတရားခံေျပးက လတ္တေလတြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ ပုန္းခိုေန ေၾကာင္း သတင္း ရထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

သူတို႔အုပ္စု ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ကန္ပိုင္တီးရွိ ေဒသခံ လံုၿခံုေရးမွဴးဆီသို႔ ဖုန္းသတင္းတစ္ခု ဝင္လာ သည္။ ဒူးဝါးေဇာင္ ထံမွ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဦးေကာင္းျမတ္တို႔အဖဲြ႕ကို အျပည့္အဝ အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ တေန႔က ပင္ ထိုကိစၥအတြက္ ရွာေဖြေရးတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႔ကို ဖဲြ႕၍ ကန္ပိုင္တီးနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ သို႔ ေစလႊတ္ထားၿပီးၿပီ။ လက္နက္ကိုင္အဖဲြတစ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ သတင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ကို ကယ္ဆယ္ရန္ပင္။

တရုတ္အရာရွိမွ အလိုရွိေနေသာ တရားခံေျပးႏွင့္ ဦးေကာင္းျမတ္၏ ေျမးမသတင္းေထာက္ စုျမတ္ကို ဖမ္းဆီး ထားသူမွာ တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည္။ ေလာဟိုကို အမိအရ ဖမ္းခ်င္ေနၾကသည္။ ထိုႏွစ္ဖဲြ႕ ပူးေပါင္း မိေစရန္ လံုျခံဳေရးအရာရွိ က စီစဥ္ေပးထားသည္။ ေလာဟို၏ ျပစ္မႈမ်ားက မေသးလွ။ လူသတ္မႈ၊ ဘိန္း ေမွာင္ခိုမႈ၊ တံတား ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ျပန္ေပးဆဲြမႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေကာ္မႈမ်ား အျပင္ လက္နက္ေမွာင္ခိုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
ေတာနင္းကာ ရွာေဖြေနေသာ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားထံမွ သတင္းကို ေစာင့္စားရင္း နားေနေဆာင္တြင္ ဦးေကာင္းျမတ္ႏွင့္ တရုတ္အရာရွိတို႔ စကားျပန္ႏွင့္အတူ စကားလက္ဆံုက်ေနသည္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ နယ္စပ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္မို႔ ႏွစ္ဖက္အျမင္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမိၾကျခင္းပင္။

ကိုျမတ္မင္းက လက္ႏွစ္ဖက္ေျမာက္၍ မတ္တတ္ရပ္လိုက္သည္။ က်ည္တစ္ေထာင့္က သူ႔အနားမွ ျဖတ္ သန္းကာ ေနာက္ဘက္ရွိ ေက်ာက္တံုး ကို လာမွန္၏။ ကိုျမတ္မင္း ဘုရားတ လိုက္ရင္း ေအာ္ဟစ္ လုိက္ သည္။ ေဇာ္ဟိုး က ခပ္လွမ္းလွမ္းေက်ာက္တံုးမ်ားအကြယ္မွ အေျခအေနကို အကဲခတ္ေန၏။ ကို ျမတ္မင္းက လက္ေျမာက္ လ်က္ ရပ္ေနရင္းကပင္ ေခ်ာင္းထဲသို႔ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေျချဖင့္ ထိုးကာထိုး ကာ ကန္ခ်ေနသည္။
ေလာဟိုက ကိုျမတ္မင္း ကို ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ရင္း စုကို ႀကိဳးျပစ္ေပးရင္း အမိန္႔ေပးေနသည္။
"အဲဒီေကာင္ကို ႀကိဳးတုပ္ၿပီး သြားေခၚလာခဲ့၊ သြား"
စုက ပုန္းကြယ္ေနရာမွ ထြက္ရပ္လိုက္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဖက္မွ ပစ္ခက္လာပါက စုကိုသာ က်ည္ သင့္ လိမ့္မည္။ ေဇာ္ဟိုးက ေခ်ာင္းၾကည့္ေနရင္း ေခ်ာင္းထဲသို႔ တေရႊ႕ေရႊ႕ တြားသြားကာ ဆင္းလိုက္၏ ကိုျမတ္မင္း ကန္ခ်ေသာ ေက်ာ္ပိုးအိတ္မွာ ေရစီးေၾကာင့္ တစ္လွိမ့္ခ်င္း ေမ်ာပါလာသည္။

"ေဇာ္ဟိုး မင္း ထြက္ခဲ့မလား၊ မထြက္ဘူးလား"
ေလာဟို က လွမ္း၍ ေအာ္ဟစ္လိုက္၏ စုက ကိုျမတ္မင္း ရပ္ေနေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားဆီသို႔ ေလွ်ာက္ လာသည္။ သူတို႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း၌ ေလာဟို တပည့္မ်ားက ေစာင့္၍ ၾကည့္ေနသည္။ ဘယ္လိုမွ ေျပး၍ လြတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမရွိ။
စုက ကိုျမတ္မင္း ကို ေနာက္ပစ္ခုိင္းၿပီး ေလာဟို မွာၾကားသည့္အတုိင္း ႀကိဳးတုပ္လုိက္သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ကို ေလာဟို အာရံုစိုက္ေနစဥ္မွာပင္ ေဇာ္ဟိုးက ေခ်ာင္းေရစီးအတုိင္း ေမွ်ာခ်သြားေတာ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ေလာဟို က တပည့္တစ္ေယာက္က ေဇာ္ဟိုးကို ျမင္လုိက္ရသျဖင့္ ေခ်ာင္းထဲသို႔ လွမ္္း၍ ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ ေရစီးက သန္ လွ၏။  က်န္လူမ်ားလည္း ေဇာ္ဟိုးေနာက္သို႔ ကမ္းစပ္မွ လိုက္လံ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ ေဇာ္ဟိုး က ေရစီးႏွင့္ ပါလာေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ဖမ္းယူကာ က်ည္ ဆန္မ်ားကို ကာကြယ္ေန၏။ ေခ်ာင္းေရစီးက က်ဥ္းေျမာင္း လာျပီး ေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ခဲမ်ားၾကား သို႕ေရာက္ လာသည္။ ေခ်ာင္းေရ မွာ ေက်ာက္တန္း မ်ားၾကား သို႕ ေရာက္သြားျပီးမို႕ ေလာဟို တပည့္ မ်ားက ဆက္၍ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့။

စုႏွင့္ ကိုျမတ္မင္းတို႕ ေခ်ာင္းစပ္ ေက်ာက္တုံးမ်ားၾကားမွ တက္လာသည္။ ေလာဟိုက ကိုျမတ္မင္း ကိုၾကည့္ ရင္း ေခါင္းညိတ္ေနသည္။
"ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္သတိၱေကင္းတာပဲ။ ဘယ္မွာလဲ ေျမပုံ"
ေလာဟို စကားဆုံးသည္ႏွင့္ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ထုလိုက္သည္။ ကိုျမတ္မင္း ေခြခနဲ ပုံက် သြားသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကိဳးခ်ည္ထားသည္မို႕ ပုံက်ေနရာမွ ျပန္မထႏိုင္ ေသး။
"ေရႊေၾကာေျမပုံ ဘယ္မွာလဲ"
"ထြီ"
ကိုျမတ္မင္း က ပါးစပ္ထဲမွ စီးလာသည့္ ေသြးမ်ားကို ေထြးထုတ္ရင္း ေလာဟိုအေမးကို ေျဖလိုက္သည္။ ကိုျမတ္မင္း အေျဖက ေလာဟို ေဒါသကို ပိုဆြေပးလိုက္သည္။
ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ကိုျမတ္မင္း ေက်ာကုန္းကို ထုလိုက္ျပန္၏။

"ရိုင္းဦးေလ၊ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကို ထမင္းဆိုင္ စားပြဲထိုး ထင္ေနတုန္းလား"
ကုိျမတ္မင္း ေျမျပင္ေပၚသို႕ ပုံက်သြားျပန္သည္။
ေလာဟို က သူ႕တပည့္ႏွစ္ေယာက္ကို မန္ဒရင္းဘာသာစကားျဖင့္ အမိန္႕ေပးလိုက္၏။ သူ႕တပည့္ႏွစ္ေယာက္ က ကိုျမတ္မင္းကို ပက္လက္လွန္လိုက္ျပီး ရွာေဖြပါေတာ့သည္။ ေျမပုံ က မရိွပါေခ်။
ေလာဟို ေသနတ္ကို ေမာင္းတင္၍ ကိုျမတ္မင္း မ်က္ႏွာကို ခ်ိန္ရြယ္ကာ ေမးခြန္းထုတ္ လိုက္ျပန္သည္။ အေျဖကား မရ။ ကိုျမတ္မင္း ထပ္မံ၍ အႏွိပ္စက္ခံရျပန္သည္။ မ်က္ႏွာတစ္ ခုလုံး ေသြးအလိမ္းလိမ္း ျဖစ္ေနျပီ။ စုက လွမ္း၍ ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

"နင္တို႕ သူ႕ကို သတ္ရင္ ဘာေျမပုံမွရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေရႊေၾကာကို သိတာသူပဲရိွတယ္။ မွတ္ထားဟဲ့"
ေလာဟို က စုကိုျဖတ္၍ ရိုက္ခ်လိုက္၏။ လက္ျပန္ရိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ စုလည္ထြက္ရင္း ပါးျပင္မွ ေသြးတို႕ စီးက်လာ သည္။ ေလာဟို တပည့္တစ္ဦးက စုေျပာသည္ကို ေထာက္ခံ စကားေျပာလာ သည္။ ေလာဟို က ေသြးဒီးဒီးက်ေနသည့္ ကိုျမတ္မင္းကို ဆြဲထူရင္း-
"ခင္ဗ်ား ေခါင္းမာေနရင္ ဒီေနရာမွာ သခႋ်ဳင္းေျမပုံျဖစ္သြားမယ္၊ ၾကားလား"
"ခုႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း" ကိုျမတ္မင္း စကားေၾကာင့္ ဆြဲထူူေနေသာ ေလာဟိုက ေျမၾကီးေပၚသို႕ ျပန္တြန္းလွဲလိုက္ သည္။ ေသနတ္ေျပာင္းကို ကိုျမတ္မင္း နဖူးသို႕ ခ်ိန္ရြယ္လိုက္သည္။ ကိုျမတ္မင္းက ေသနတ္ေျပာင္းကို တည့္တည့္ ရင္ဆိုင္ရင္း- "ေျခာက္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း"
ေလာဟိုက ေသနတ္ေမာင္းကို ဆ၍ဆ၍ ေဒါသကို ထိန္းေနသည္။ ကိုျမတ္မင္းက ခ်ိန္ရြယ္ ထားေသာေသနတ္ေျပာင္းကို ေရွာင္လိုက္သည္။

"ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း" ေလာဟိုက ေခါင္းခါသည္။
ကိုျမတ္မင္းက အရဲစြန္႕ရင္း ေလာဟိုကို ထပ္၍ေျပာသည္။ ၾကိဳးခ်ည္ထားေသာလတ္ကို ျပ၍ ၾကိဳးေျဖခိုင္းသည္။ ေလာဟိုက ၾကိဳးေျဖေပးလိုက္သည္။
"ငါးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း"
ကိုျမတ္မင္း က ေျပာရင္း ေလာဟိုခါးၾကားမွ ေရဘူးကို ဆြဲျဖဳတ္လိုက္သည္။ ေလာဟို မဟန္႕တား၀့ံေတာ့။
"ခင္ဗ်ားကို အခ်ိန္မေရြး သတ္လို႕ရတယ္" ေလာဟိုက ျခိမ္းေျခာက္လိုက္သည္။

"မင္းေရႊကုန္သည္ေတြ ကို ဘယ္လို ျပန္ရွင္းျပမလဲ"
ကိုျမတ္မင္းက ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ စီးထားေသာ ဖိနပ္ကိုခၽြတ္၍ ခါခ် လိုက္သည္။ ေရႊေက်ာက္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ က ထြက္က်လာ၏။ "အဲဒါ ကြာလတီ အျပည့္ရိွတဲ့ သဘာ၀ေရႊေနာ္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္ မွာ ျပိဳင္ဘက္မရိွတဲ့ ကြာလတီေရႊမ်ိဳး၊ ငါေတာင္းတဲ့ ငါးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းက မမ်ားဘူး။ မင္းတို႕ ပိႆာနဲ႕ခ်ီျပီး ရမွာ" ေလာဟို က ထြက္က်လာေသာ ေရႊေက်ာက္ခ်ပ္ကို ေကာက္ယူၾကည့္လိုက္သည္။ ငါးဆယ့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ဟု ပါးစပ္မွ သံေယာင္လိုက္၍ေျပာလိုက္ျပန္သည္။
သူတို႕ အာရုံမစိုက္မိသည္က ေခ်ာင္းစပ္မွ ၀ပ္တြား၍တက္လာေသာ လူတစ္စုကိုျဖစ္သည္။ ထိုလူစုက ရွစ္ေယာက္တိတိ။ အားလုံး ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ေခ်ာင္းစပ္ဆီမွပင္ လူစု ခြဲလိုက္ျပီး ေလာဟို တို႕ကို ၀ိုင္းထားၾကသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က သူ႕လူမ်ား ေနရာယူျပီး သည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီးအခ်က္ေပးလိုက္၏။ ငွက္တစ္ေကာင္ ၏ေအာ္ျမည္သံ က ေခ်ာင္းစပ္မွ ထြက္ေပၚလာသည္။

ထို ငွက္ေအာ္သံမွာ တိုးတိုးလ်လ်မွ်သာ။ ေလာဟိုက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေနာက္ဘက္သို႕၀ပ္ခ် လိုက္သည္။ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံစြာ ျမည္ဟည္းလာ၏။ ေလာဟိုတပည့္မ်ားက ျပန္၍ပစ္ ခတ္ခ်ိန္မရလိုက္။ ေျခေထာက္၊ လက္ေမာင္းမ်ားကို ထိမွန္ရင္းလဲက်ကုန္ေတာ့သည္။
ေလာဟို က ေျမျပင္ေပၚမွာပင္ တြားသြားလ်က္ ေတာစပ္သို႕ ေျပး၀င္သည္။ စုက ၀ပ္တြားေနရာ မွ ေလာဟို ကို ေျပးဖက္ကာ နပန္းလုံးသည္။ ေလာဟိုလက္ထဲမွ ေသနတ္လည္း လြတ္က်သြားေလျပီ။ စုက သိုင္းဖက္ထား ရာမွ ေလာဟို ၏ ရုန္းကန္မႈ ေၾကာင့္လြင္ထြက္သြား၏။ သူတို႕ႏွစ္ဦး လုံးေထြးေနသည္မို႕ ပစ္ခတ္ေနသူ မ်ားက ဆက္၍ မပစ္၀ံ့ေတာ့။ ေလာဟိုက ကိုယ္တစ္ပတ္လွည့္င္း ေတာစပ္သို႕ ေျပး၀င္သည္။ သူ႕ကို မည္သူ မွ် မတားႏို္င္ေတာ့။ စုက ေသနတ္ကိုေကာက္ ၍ လွမ္းပစ္ခတ္ပါေသာ္ျငား က်ည္ဆန္က မထြက္။ ကိုျမတ္မင္း က ေျမျပင္တြင္ ျပားျပား၀ပ္ေနသည္။
ေလာဟို တပည့္ေလးဦးမွာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားေနၾက၏။ ေခ်ာင္းစပ္မွ တက္လာသူမ်ားက ကိုျမတ္မင္းႏွင့္စုထံသို႕ ေရာက္လာသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က လဲက် ေနသူမ်ားထံမွ ေသနတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္း ခိုင္းလိုက္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဒူး၀ါးေဇာင္အဖြဲ႕ကပါ။ ခင္ဗ်ားအဘိုးလည္း ကန္ပိုင္တီးမွာေစာင့္ေန တယ္။ ခင္ဗ်ားကို ကယ္ဖို႕ လိုက္ လာတာေလ"
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၏ စကားေၾကာင့္ စုက လက္ထဲမွေသနတ္ကို ကမ္းေပးလိုက္သည္။ လူတစ္ေယာက္က ကိုျမတ္မင္းကို ဆြဲထူေပးလိုက္၏။
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က စကားေျပာစက္ကို ဖြင့္၍ ကန္ပိုင္တီးမွ ဦးေကာင္းျမတ္တို႕ထံ ဆက္သြယ္လိုက္သည္။ သတင္းေထာက္ စုျမတ္ ကို ျပန္၍ကယ္ဆယ္ႏိုင္ျပီမို႕ ကန္ပိုင္တီး သို႕ အျမန္ဆုံးျပန္လာရန္ ညႊန္ၾကားလာ၏။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ က ဒဏ္ရာရေနေသာ ေလာဟို တပည့္မ်ားကို ေနာက္မွ လိုက္လာေစရန္ သူ႕တပည့္သုံးဦးကို တာ၀န္ေပးလိုက္ သည္။ တပည့္ႏွစ္ဦးကို ေလာဟို ေနာက္သို႕ လိုက္ေစသည္။ သူတို႕အဖြဲ႕က ကန္ပိုင္တီး သို႕အျမန္ဆုံး ထြက္ခြာ လာၾကေတာ့သည္။

ကုိျမတ္မင္းက လုံျခံဳေရးအရာရိွ ေမးျမန္ေနသည္ကို ခြန္းတုံ႕မျပန္။ ဦးေကာင္းျမတ္ႏွင့္ စုျမတ္က စားပြဲတစ္ဖက္မွာ ရပ္လ်က္ အကဲခတ္ေနသည္။
"ခင္ဗ်ား မေျပာ လည္း အမႈက ဖြင့္ရမွာပဲ ကိုျမတ္မင္း။ ခင္ဗ်ားတို႕ ကုမၸဏီကို လူျပန္ေပးဆြဲ မႈနဲ႕ အေရးယူမွာပဲ။ ရန္ကုန္ မွာလည္း အမႈဖြင့္ထားျပီးျပီ"
ကိုျမတ္မင္း က စုျမတ္ႏွင့္ ဦးေကာင္းျမတ္ကို လွမ္းၾကည့္သည္။ ႏႈတ္က ဘာမွမေျပာ။ စုျမတ္က အျဖစ္အပ်က္ အားလုံး ကို သိထားျပီးျပီ။ ႏူးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမ့ကိုေရာ၊ ဦးသိန္းေဇာ္ကိုပါ အယ္ဒီတာဦးစိုးေအးတို႕က အမႈဖြင့္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ယခုကိုျမတ္မင္း ကဘာတစ္ခုမွ ၀န္မခံေသး။

လုံျခဳံေရးအရာရိွက ဦးေကာင္းျမတ္ တို႕ စကားေျပာခြင့္ရရန္ အျပင္သို႕ထြက္သြားသည္။ ဦးေကာင္းျမတ္က ကိုျမတ္မင္း နံေဘးမွ စားပြဲတြင္ ၀င္ထိုင္လိုက္၏။ စုက သူတို႕ႏွစ္ဦကို ၾကည့္ေနသည္။
"ေမာင္ရင့္ ကို ဦး တကယ္အံ့ၾသတယ္။ ဒီေလာက္ လက္ရဲဇက္ရဲႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ထင္မ ထားဘူး။ ဘာလို႕ ဒီလို လုပ္ ရတာလဲကြာ။ ဒီနယ္ေျမကုိ ေသြးေရာင္လႊမ္းေအာင္ ေမာင္ရင္ လုပ္ေနတာဆိုတာ သိရဲ႕လား"
ကိုျမတ္မင္းက တစ္ခ်က္ ရယ္လိုက္သည္။ သူ႕မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ ရယ္သံမွာ ေဒၚသီရိ ပါ၀င္စြက္ ဖက္ေနသည္ကို သိထား၍ သေရာ္လိုက္ျခင္းပင္။ စုက ခံျပင္းစိတ္ျဖင့္ ကိုျမတ္မင္း အနားသို႕ အေရာက္သြားကာ လက္ကို ရြယ္လိုက္၏။ "မလုပ္နဲ႕ ေျမး၊ မလုပ္နဲ႕။ အဘိုးမၾကိဳတ္ဘူး" "ဟြန္း၊ အဲဒါ မင္းအေမကို မင္းေျပာပါလား" "ရွင္" "ေတာေတာ့္ေျမး၊ ေတာ္ေတာ့"

"ဘာလဲ ဦးေကာင္းျမတ္၊ ခင္ဗ်ား အခုမွ သူေတာ္ေကာင္းလုပ္မေနနဲ႕၊ ႏူးကို ျပန္ေပးဆြဲတာ ခင္ဗ်ား မပါဘူးလို႕ ျငင္း လို႕ရခ်င္ရမယ္၊ ေဒၚသီရိ လုပ္သမွ် ဘာမွမသိပါဘူးလို႕ ခင္ဗ်ား မျငင္းနဲ႕။ ခင္ဗ်ား ျမစ္ဆုံ ကိုလိုက္လာတာ ေရႊေၾကာသစ္ကိစၥဆိုတာ ၀န္ခံစမ္းပါ။ အခုမွ သူေတာ္ေကာင္း လုပ္မေနပါနဲ႕"
ဦးေကာင္းျမတ္ က ေငးၾကည့္ေနသည္။ ကိုျမတ္မင္း စကားမ်ားက သူ႕ကို ေစာ္ကားလြန္းေန ျပီ။ သို႕ေသာ္ သူက ေဒါသ ကို ထိန္းလိုက္သည္။
"ေမာင္ရင္ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေရႊေၾကာက ေရၾကည္ေခ်ာင္း လက္တက္မွာမို႕လား"
သူ႕စကားေၾကာင့္ ကိုျမတ္မင္း အံ့အားသင့္သြားသည္။

"ေခ်ာင္းေရ က ၾကည္လင္ေနတယ္။ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲေတြက ေရႊေရာင္ေတာက္ေန တယ္။ ေရက ဒူးဆစ္သာသာ စီးေနတယ္။ ေမ်ာလာ တဲ့ ေရႊမႈန္ေတြေၾကာင့္ ေက်ာက္ျပား ေက်ာက္ခ်ပ္ေတြ က ေရႊနဲ႕ လုပ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေခ်ာင္းအထက္မွာ ေက်ာက္ ေတာင္အျမင့္ၾကီးရိွတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေမာင္ရင္ ဘာေတြ႕ခဲ့ေသး လဲ။ ေတာ္လဲသံေတြ၊ ေရၾကီးတာေတြ၊ ေတာင္ျပိဳတာေတြ ၾကံဳခဲ့ေသးလား"
"ခင္ဗ်ား....ခင္ဗ်ား"
"မအံ့ၾသပါနဲ႕ ေမာင္ရင္။ ေမာင္ရင္ လူးလားမေျမာက္ခင္ကတည္းက အဲဒီေရၾကည္ေခ်ာင္း လက္တက္ ကို ေရာက္ဖူး ပါတယ္။ အဲဒါေတြ ၾကံဳဖူးပါတယ္။ ေမာင္ရင္သိထားဖို႕က က်ဳပ္ ေလာဘသမား မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေနရာ ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာ္ထုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ သိလား။ အဲဒီေနရာက က်ိန္စာသင့္ေန တဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနလို႕လဲ။ က်ဳပ္အဘိုး လည္း ေသခဲ့ရ တယ္။ ေနာက္ထပ္လူေပါင္းစြာ အသက္ေတြ စေတးခဲ့ၾကရျပီးျပီ။ က်ဳပ္ ဘာကို သိထား တယ္ဆိုတာ ေမာင္ရင္ နားလည္ဖို႕ လိုမယ္"
ဦးေကာင္းျမတ္ စကား ကို စုပါ စူးစူးစိုက္စိုက္ နားေထာင္ေနမိသည္။

"ဒါေၾကာင့္ ေမာင္ရင္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္မက်ခ်င္ရင္ ဒီအလုပ္ကို ရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ဖို႕ ေျပာ ခ်င္တယ္။ ဒီကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ထပ္ျပီး ေသြးေရာင္လႊမ္းမွာမ်ိဳး အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ေမာင္ရင့္ေနာက္ကို ေရႊမုဆိုးေတြ လိုက္ေနျပီ။ ဟိုေကာင္ေလး ေလာဟို ကလည္း အလြတ္ ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာေတြ ဆက္ မၾကီးထြားခင္ ေမာင္ရင္ ကိုယ္က်ဴးလြန္ထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြကို ၀န္ခံျပီး ဒီနယ္ေျမက ထြက္သြားရင္ ေကာင္းမယ္"

ကိုျမတ္မင္း က မ်က္ႏွာလႊဲသြားသည္။ သူ႕အေနနဲ႕ ဘာကိုမွ ၀န္မခံ၍မျဖစ္။ သူႏွင့္ ေလာဟို တို႕ သေဘာတူညီမႈ ယူထားျပီးျပီ။ ေလာဟိုမွာ ေနာက္ခံေရႊကုန္သည္အဖြဲ႕ေတြ ရိွေနျပီး ျပီ။ ေငြ၊ လူအင္အား၊ လက္နက္ ဘာမဆို ရႏိုင္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ သူမ ေၾကာက္။ ေလာေလာဆယ္ သူ႕ကို ႏူးတို႕သားအမိ အား ျပန္ေပးဆြဲမႈျဖင့္ ေခါင္းစဥ္တပ္၍ အေရးယူရန္ ဘာအေထာက္အထားမွ မရိွ။ ႏူးတို႕ကို တန္ဖဲ မွ ျမစ္ၾကီးနားေဆးရုံသို႕ ပို႕ေပးခဲ့သည္။ သူ႕ဘက္က ေစတနာ ဗရပြျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့သည္ဟု အသံေကာင္းလြင့္ လို႕ ရေနသည္။ သူ႕ကို အပ္က်မတ္က် တရားစြဲႏိုင္မည့္ တရားျလိုမ်ား မည္သူမွ မရွိေန။ သူ႕အေနျဖင့္ တားျမစ္နယ္ေျမ သို႕ သြားခဲ့သည့္ ျပစ္မႈသာ ရိွသည္။ ဘာဥပေဒမွ ေဖာက္ ဖ်က္ထားျခင္းမရိွ။ စုကေတာ့ ကိုျမတ္မင္း ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာေနသည္။ ကိုျမတ္မင္းေၾကာင့္ စု အေမကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္မွာ တရားစြဲဆိုခံေနရျပီေကာ။ အဓိကတရားခံ ကိုျမတ္မင္း က ျပစ္ မႈမေၾကာက္ဘဲ လြတ္ေနျခင္းကို စု ခံျပင္း လွသည္။

သူတို႕ ထိုင္ေနေသာ အခန္းထဲသို႕ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးမွဴး ၀င္လာသည္။ သူ႕လက္ထဲမွာ ေလာဟို၏ ဓာတ္ပုံကို ကိုင္ထားသည္။ သူက ဦးေကာင္းျမတ္ထံသို႕ ဓာတ္ပုံကမ္းေပးလိုက္ သည္။
"ကန္ပိုင္တီးမွာေတာ့ ျပႆနာေတြ စုျပံဳေနျပီဗ်။ ဒီေကာင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႕ ေၾကးစား အဖြဲ႕ ေတြကန္ပိုင္တီး မွာ ေျခရႈပ္ေနျပီ။ ေဒသခံေတြလည္း ဘာျဖစ္မလဲလို႕ တထိတ္ထိတ္ပဲ။ နယ္ေျမလုံျခံဳေရး ကလည္း သိပ္ အင္အားေကာင္းတာ မဟုတ္ ဘူးဗ်။ အဓိကက ျငိမ္းခ်မ္း ေရးနယ္ေျမ ကို ေၾကညာ ထားတာ။ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ရင္ ကုန္သည္ေတြ စိတ္ပ်က္ကုန္ မယ္"
"ဘယ္သူေတြ ေျခရႈပ္ေနလို႕လဲ" ဦးေကာင္းျမတ္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

"ဒီလူ႕ေနာက္ကို ေရႊကုန္သည္ေတြငွားထားတဲ့ ေၾကးစားလက္နက္ကိုင္တြ လိုက္ေနတာ၊ အခုဒီမွာ ရိွေနတာ သိသြားျပီ။ ဒီလူ႕ကို ေစာင့္ေနတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ အားလုံးက လက္မရြံ႕ေတြခ်ည္းပဲ။ က်ဳပ္တို႕ လည္း ေခါင္းၾကိမ္းေနျပီ။ ကန္ပိုင္တီး မွာ ဘာျပႆနာမွ မျဖစ္ခ်င္ဘူး"
လုံျခံဳေရးမွဴး က ကိုျမတ္မင္းကို ၾကည့္ျပီး ေျပာလိုက္ျခင္းပင္။
ကိုျမတ္မင္း သည္ အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ ေရႊေၾကာသစ္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သူအျဖစ္ အားလုံး အလိုရိွေနၾကျပီ။ ယခုပင္ ကန္ပိုင္တီးနယ္ေျမတြင္ ေရႊေၾကာ သစ္ျပႆနာက လူတိုင္းနီးပါး သိေနၾကျပီ။
ဦးေကာင္းျမတ္ က စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရင္းေခါင္းတညိတ္ညိတ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ကိုစဥ္းစားေနေတာ့ သည္။

လုံျခံဳေရးမွဴးက ဦးေကာင္းျမတ္ ေျပာမည့္စကားကို င့ံလင့္ေန၏။ "သူ႕ကို လႊတ္ေပးလိုက္" "အဘိုး" စုက ဟန္႕တားလိုက္ သည္။ လုံျခံဳေရးမွဴး က သေဘာတဲ႕ေလ။ သူ႕ကို အမႈဖြင့္ထားတာဘဲ"
ဦးေကာင္းျမတ္ က စုကို ညင္သာေသာ အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္လိုက္သည္။ လုံျခံဳေရးမွဴးက ကိုျမတ္မင္းကို ထိုင္ခုံမွ ဆြဲထေစျပီး အခန္းထဲမွ ေခၚေဆာင္သြားေတာ့သည္။
ကိုျမတ္မင္း ထြက္ခြာသြားျပီးခ်ိန္တြင္ ရုံးခန္း၏အတြင္းဘက္မွ လူတစ္ေယာက္ထြက္လာ၏။ အဘိုးက စုကိုၾကည့္ရင္း- "အဲဒါ ေမာင္ေဇာ္ဟိုးပဲ" ဟု မိတ္ဆက္ေပးလိုက္၏။ ေဇာ္ဟိုးဟု သိလိုက္ရခ်ိန္တြင္ စု ၀မ္းသာ အားရျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: