Monday, June 25, 2012

ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း ၏ ငထြန္းကား ညီ ေမာင္ေဆးရုိး, အပိုင္း (၅)

"ျပန္ၾကရေအာင္။ လ ရွိတုန္း ျပန္ၾကရေအာင္" "အေမကလဲ" "ဘာအေမ ကလဲ။ နင္တို႔ ဘုိင္စကုတ္က ႀကီးလာလိုက္၊ ေသးသြား လိုက္၊ ေပ်ာက္သြား လိုက္၊ ေပၚလာလိုက္ နဲ႔ ဘာအသုံးက် သတံုး ကိုေဆးရိုး ထ လွည္းတပ္" အိမ္ျပန္မည့္ ကိစ ၥကို ကန္႔ကြက္သူ မွာ ေခ်ာစိန္တစ္ေယာက္သာ ရွိ၏။
ေမာင္ေဆးရုိး မွာ ဘုိင္စကုတ္ ကို ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ၾကည့္ဖဴးေစရန္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ယခုေသာ္ ကား ဘညိန္းလည္း အိပ္ၿပီ။ အဓိကထားေသာ မက်ီးဒန္ က မၾကည့္တတ္ဟု ဆို၏။ ေခ်ာစိန္ လည္း ၾကည့္ဖူးေခ်ၿပီ။  ကို ဆက္ဖတ္ရန္......

(၅)

ဘုရားႀကီးကုန္း ပြဲေတာ္ျပန္လက္ေဆာင္ကား ထြန္သြား ဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ၅ပိႆာ၊ ေျပာင္းဖူးဖက္ တစ္ထုပ္၊ တဘက္ တစ္ထည္သာ ျဖစ္၏။ သည္မွ်သာ ၀ယ္လာရေကာင္းလားဟု မယ္ၾကြယ္စိုး အျပစ္ မတင္ေပ။ သူ ႔ေခၽြးမ အသံုးအစြဲ ေစ့စပ္လွသည္ဟု ခ်ီးမြမ္း၍ မဆံုးေတာ့ေပ။
"သနပ္ဖက္နဲ႔ က ဇယားမမိဘူး အရီးရ"
ေဆးစပ္ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစကာမူ သနပ္ဖက္ျဖင့္ လိပ္ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေျပာင္းဖူးဖက္ျဖင့္ လိပ္ေသာ ေဆးလိပ္ တို႔ အရသာမတူေပ။
မက်ီးဒန္ ၏ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကြက္နီ ေဒၚေရႊအိမ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး  ေဆးလိပ္ေသာက္ၾက သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ မက်ီးဒန္ မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ ေမာင္ေဆးရိုးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ရာတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ သာ ေတြ႕ရ၏။ ယင္းမွာ ေဆးေခ်းေစာ္နံျခင္း ျဖစ္၏။

အိမ္ေရွ႕တြင္ သနပ္ပင္ ရွိသည္။ ဦးၾကြက္နီသည္ သနပ္ရြက္ ခ်ည္ရည္ဟင္းႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ သနပ္ပင္ စိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သနပ္ပင္မွာ ရြက္ႏုကို ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္စား ၍ ရ၏။ သနပ္ရြက္ရင့္လာေသာအခါ ခူးၿပီး ေနလွန္း သည္။ သဲထည့္ေသာ အိုးကင္းျဖင့္ ေလွာ္သည္။ ေက်ာက္ဖိထားၿပီး အသားက်ခ်ိန္ တြင္ ေဆးလိပ္ဖက္အျဖစ္ သံုးစြဲသည္။
ေစ်းထဲက ဖက္သည္ ထံသို႔ သနပ္ဖက္ေတြ ပို႔ျဖစ္လာသည္။ အိ္မ္မွာ မက်ီးဒန္တို႔ ခူးဆြတ္ထားေသာ သနပ္ဖက္ထက္ေခ်ာ ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးလိပ္လိပ္ၿပီး ေသာက္ေသာအခါ ေညႇာ္သည္။ မႀကိဳက္သူက "ေညႇာ္" ၿပီး ႀကိဳက္သူ က "ေမႊး" ေသာ၊ သနပ္ဖက္ မီးေလာင္ေသာအနံ႔ ျဖစ္သည္။

သနပ္ဖက္က ေညႇာ္ေသာ္ျငား ေျပာင္းဖူးဖက္မူ မေညႇာ္ေပ။ ေဆးလိပ္မီးခုိးေငြ႕ကပင္လွ်င္ ခ်ဥ္ေမႊး သည္။ ဖက္ၾကမ္း ကို အစီခံလုပ္ၿပီး ဖက္ေခ်ာျဖင့္ ေဆးလိပ္လိပ္သည္။ အေမ့အတြက္ ဧရာမ ေဆးလိပ္ႀကီး လိပ္ရ၍ အေဖ့ အတြက္ အေသးလိပ္ေပးရသည္။
အေမ့ အတြက္ လိပ္ေပးရေသာ ေဆးလိပ္မွာ အေဖေသာက္ေသာ ေဆးလိပ္ထက္ သံုးဆတုတ္ သည္။ ဖက္ေတြ ကို ဆက္ၿပီး လိပ္ရသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ေျပာင္းဖူးဖက္ေဆးလိပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မက်ီးဒန္ကို ေယာကၡမက ခ်ီးမြမ္း သည္။ "က်ီးဒန္တို႔က ေစ့တယ္" ေစ့သည္ဆုိျခင္းမွာ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စီမံခန္႔ခြဲ တတ္သည္ ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။ ထုိသို႔ ေယာကၡမက ခ်ီးမြမ္းေသာအခါ မက်ီးဒန္တို႔ မ်က္စိမဖြင့္ေတာ့ၿပီ။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေမာင္ေဆးရိုး မွာ လွိမ့္ၿပီး ခံၾကရေပသည္။

"ကုိေဆးရိုးေရ။ ထေရးမ၀င္ခင္ ဥႏွဲရိုးေလး ေလးငါးျပည္စာပဲ ရရ၊ တစ္တင္းစာပဲရရ ခုတ္ေပးခဲ့ပါ ဦး"
ေဆးလိပ္ထဲ တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးပါေသာ္ျငား ေဆးေပါ့လိပ္သမားမ်ားက ေဆးရြက္ႀကီးခ်ည္း မေသာက္ႏိုင္ၾကေပ။ ဟင္းထဲ တြင္ ငရုတ္သီး ၏ အစပ္ႏွင့္ ငါးပိ၏ အငန္ကို ေျဖရန္အတို႔ထည့္ျမႇဳပ္ ရ၏။ ထိုနည္းတူ ပင္ ေဆးလိပ္၌ လည္း ေဆးရြက္ႀကီး၏ ျပင္းေသာအနံ႔ ကို ျပင္းေသာအရသာကို ေဆးရိုးျဖင့္ ခုေပးရသည္။ ေဆးပင္၏ အရိုးကို ခုတ္ပိုင္းေသာ အခါ ေဆးရိုး ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကို ထင္ရွားေစရန္ "ေဆးရိုးစစ္" ဟုေခၚၾက၏။
ေဆးလိပ္သမား မ်ားသည္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေရာယွက္တြဲဖက္ရန္အတြက္ ေဆးရိုးကို အလုိရွိျငား ေဆးရိုးစစ္ကို မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။ ထုိအခါ ေဆးရိုးစစ္ႏွင့္ အသြင္ဆင္တူေသာ ကနခိုပင္၏ အရိုးကို စဥ္းသည္။ "စိန္ခိုရိုး" ဟု ေခၚၾက၏။ မေကာင္းေသာ္ လည္း ရေသ့စိတ္ေျဖ ေသာက္ၾက၏။

"ထခုိင္ရိုး" ထန္းႏို႔၏ အရိုး၊ ထန္းသီးခုိင္၏ အရိုးကို စဥ္းေသာေဆးရိုးမွာ "ထန္းခုိင္ရိုး" ျဖစ္၏။ ေဆးရိုးစစ္ကို မမီေစကာ မူ ဖြာ၍ရသည္။ သဖန္းပင္၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကို စဥ္းထားေသာ သဖန္းေဆးရိုးကို လည္း ရေသ့ စိတ္ေျဖေသာက္ၾကျငား၊ ဥႏွဲရိုးကို ကား မမီေပ။ ဥႏွဲရိုးကား ေဆးရိုးစစ္ႏွင့္ ပခံုးခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုး မွာ ကုိယ့္ဒုကၡကို ကိုယ္ရွာေသာအားျဖင့္ ဥႏွဲပင္ ရွာရ ၏။ ဥႏွဲပင္မွာ အရြက္ စိတ္သည္။ အရြက္က တစ္ဖက္ၾကမ္း တစ္ဖက္ေခ်ာ ျဖစ္သည္။ အရြယ္စိတ္ သည့္အတြက္ အ၀င္ရအထြက္ရ ခ္သည္။ ဥႏွဲရိုး အတြက္ ခုတ္သူက မ်ားၿပီး ဥႏွဲပင္က အျဖစ္ေႏွး သျဖင့္ ဥႏွဲပင္ရွာသူမ်ား မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ၾကရ၏။

ယေန႔လည္း ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း ခါးထုိးၿပီး ပုဆိုးေဟာင္းတစ္ထည္ စလြယ္သိုင္းၿပီး ဥႏွဲပင္ အရွာ ထြက္ရ၏။ သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းမုိ႔မို႔ျမင္လွ်င္ ေမာင္ေဆးရိုး ေျပးသည္။ ဥႏွဲပင္ရွာသည္။ ခုတ္ေလာက္ေသာ အကိုင္းရွိသည့္ အပင္ကို ရွာမေတြ႕ေခ်။ လယ္ျပင္တစ္ခြင္လံုး၌ ေဆးရိုး အတြက္ ခုတ္ေလာက္ေသာ ဥႏွဲပင္ မရွိေခ်။ "မရွိလဲ ၀ယ္သံုးတာေပါ့ကြာ" ေမာင္ေဆးရိုး စိတ္ေလွ်ာ့ကာ ျပန္လာေတာ့မွ ဥႏွဲတစ္ပင္ကို ေတြ႕သည္။ အခင္းတစ္ခင္း ၏ ေထာင့္တြင္ ျဖစ္သည္။ ဥႏွဲရိုးသမားေတြ မ်က္စိလွ်ံသြားၾကျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ ေလးငါးျပည္ ခန္႔ ထြက္မည့္အကိုင္းတစ္ကိုင္း သည္ ေျမေပၚသို႔ ထုိးစိုက္လ်က္ ျမက္ဖံုးႏြယ္ရစ္ေန၏။

သို႔ေသာ္ ဆယ္ခ်က္ခန္႔ခုတ္အၿပီးတြင္ ဆြဲခ်ိဳး၍ ရ မရ ႏွဲ႔အၾကည့္၌ ပိုင္ရွင္ေရာက္လာသည္။
"ပုိင္ရွင္ဆီ ခြင့္မေတာင္း ဘာမေတာင္းနဲ႔၊ ဘာလုပ္တာတံုး" မိန္းမသံ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေဆးရိုး လွည့္ၾကည့္သည္။ ကုတင္ႀကီးစုရြာမွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နာမည္ကို မသိ။ "ေတာ္က ရမ္းဘိုကုန္းက မယ္မွ်င့္ေမာင္ ကိုေဆးရိုး မဟုတ္လား" အုိးတုိးအန္းတမ္းျဖင့္ တန္းလန္းထားၿပီး ထြက္လာရ ေကာင္းမည္ေလာ။ ေတာင္းပန္စကားဆိုကာ ဆက္ခုတ္ ရမည္ေလာ။ မည္သုိ႔ လုပ္ရမည္မွန္းမသိျဖစ္ေနစဥ္ ဥႏွဲပင္ပိုင္ရွင္က ေဖာ္ေရြသျဖင့္ ေမာင္ေဆးရိုး အေနရ အထုိင္ရ သက္သာသြားရေပ၏။

"ေတာ္ေသးသာေပါ့။ မယ္မွ်င့္အသိနဲ႔တုိးလို႔။ ႏို႔မိုရင္ ပါးအရိုက္ခံရမွာ ေသခ်ာသဟ"
"သည္လိုလဲ မဟုတ္ပါဘူး" "ဘုရားႀကီးကုန္းပြဲေတာ္က ကိုင္းေဆး ငါးပိႆာ၀ယ္လာေပမဲ့ ေဆးရိုးစစ္က မရွိဘူးဟ" "က်ဳပ္တို႔လည္း ေရာက္ေသးသေတာ့္" "အဲသာ လယ္ထဲမဆင္းခင္ ဥႏွဲတံုးကေလး တစ္တံုးေလာက္ ခုတ္ေပးခဲ့ဦးဆိုသာနဲ႔" "မက်ီးဒန္က ခုိင္းသာလား" "ေအးေပါ့။ ေနပါဦး။ ငါ့ကိုေရာ ငါ့မိန္းမကိုေရာ သိေနတဲ့ ငါ့ႏွမ ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း နင္က ဘယ္ရြာကတံုး" ဥႏွဲပင္ပိုင္ရွင္က ၿပံဳး၏။

"က်ဳပ္က ခုတင္ႀကီးစုက ေအးသီ ပါ။ မက်ီးဒန္နဲ႔ မရင္းႏွီးေပမဲ့ သိပါတယ္။ ေတာ့္ႏွမ မယ္မွ်င္နဲ႔ ကေတာ့ ရင္းႏွီး ပါတယ္။ အခင္းထဲ ၀င္ၿပီး အေမာေျဖပါဦး။ ၿပီးမွ ဆက္ခုတ္သာေပါ့" ဤသို႔ျဖင့္ ေမာင္ေဆးရုိးသည္ ေအးသီတို႔ အခင္းထဲရွိတဲ သို႔ လုိက္သြား၏။ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္၏။ ရယ္ရယ္ေမာေမာ စကားစၿမီ ေျပာ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ခုတ္ရ မလြယ္ေသာ ဥႏွဲကိုင္း ကို ေအးသီတို႔ထံမွ ေသြးၿပီးစ ဓားမႀကီးျဖင့္ ခုတ္ယူခဲ့၏။ ဥႏွဲရိုး ေလးငါးျပည္ရမည့္ အကိုင္းႀကီး ရခဲ့သျဖင့္ ေမာင္ေဆးရိုး ေက်နပ္မဆံုး၊ ၀မ္းသာမဆံုး။ "က်ီးဒန္ေရ လက္ေလွ်ာ့ၿပီး ျပန္လာေတာ့မွ ရလာသာဟ" ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ဥႏွဲတံုးရလာပံုကို မက်ီးဒန္သို႔ ေျပာျပ၏။
"စိုတုန္းစဥ္းရင္ လူေရာ ဓားေရာ သက္သာသတဲ့" ဤသို႔ျဖင့္ ေနမပူေစရန္ ဥႏွဲတံုး ကို အဖီထဲ သြင္းၾက၏။ ေမာင္ေဆးရိုး မွာ ထုိဥႏွဲတံုး ကို မည္သို႔မွ မဥပါဒ္ျငား ဆယ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ အဖီ၀၌ ခါးေထာက္ ရပ္ေနေသာ မက်ီးဒန္ ကို ေတြ႕ရ၏။ "ဟဲ့ ဘာလုပ္ေနသာတံုး။ ဆာလိုက္သာဟာ ထမင္းခူး"
"ထမင္းခူးထားမယ္။ အဲသည္" ထုိအခ်က္ မွ မက်ီးဒန္၏ ေရွ႕တြင္ သစ္တံုးသစ္တံုး ေရာက္ေနမွန္း ေမာင္ေဆးရိုး သတိထားမိ၏။

"အဲသည္ ဥႏွဲတံုးကို ကုတင္ႀကီးစု သြားပို႔လိုက္" ေမာင္ေဆးရိုးသည္ မက်ီးဒန္ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္၏။ ရုိးသားေအးခ်မ္းေသာ မက်ီးဒန္ မဟုတ္။ ဘီလူးသဘက္ သရဲမွင္စာ ပူးကပ္ေနေသာ မက်ီးဒန္ပါတကား။ မ်က္ေတာင့္နီျဖင့္ စားေတာ့ ၀ါးေတာ့မည့္ အသြင္ေပၚေပါက္ေနေခ်သည္။
"နင္ ဘာျဖစ္ေန သတံုး က်ီးဒန္" "ကုတင္ႀကီးစု က ေအးသီဆုိသာ လက္စသတ္ေတာ့ ေတာ့္မယားငယ္ပဲ"
"ဟဲ့ဟဲ့ မေတာ္သာ မေျပာပါနဲ႔" ေမာင္ေဆးရိုးသည္ မ်က္လံုးမ်က္ဆန္ျပဴးလ်က္ မက်ီးဒန္၏ ပါးစပ္ ကို ေျပးပိတ္၏။ မက်ီးဒန္က ၾကမ္းတမ္းစြာ ပုတ္ခ်၏။ "အဲသည္ ဥႏွဲတံုးကို အခုသြားပို႔မလား၊ မပို႔ဘူးလား"
"ဟဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေပးလိုက္သာကို ဘာကိစၥသြားပို႔ရမွာတုံး။ ပိုင္ရွင္ဆီမွာ ခြင့္မေတာင္းဘာမေတာင္း နဲ႔ ၀င္ခုတ္ရာက အသိျဖစ္လာသာ" "အသိမဟုတ္ဘူး မယား ခြိ ခြိ ခြိ" မယားငယ္ကို မက်ီးဒန္ ေျပာလိုေသာ္ျငား ကိုေဆးရိုးက အပိတ္ျမန္ သျဖင့္ အသံထြက္မလာ။

"မင္း ရိုင္းလွခ်ည္လား က်ီးဒန္။ အဲသည္ေကာင္မေလးဟာ ငါ့ႏွမ မယ္မွ်င္နဲ႔သာမကဘူး၊ နင္နဲ႔ပါ သိသယ္တဲ့"
"သိတယ္ သိတယ္။ အဲသာေၾကာင့္ ျပန္ပို႔ခုိင္းသာ။ ေတာ္နဲ႔ သူနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး အၾကည္ဆုိက္ေနသာတဲ့။ မ်က္ျမင္ ကို ျမက္ပင္မလုပ္နဲ႔"
"က်ီးဒန္ သူမ်ားေျပာသာ ယံုမလား၊ ငါေျပာသာ ယံုမလား" "ေတာ္ေျပာသာ မယံုဘူး။ သူမ်ားေျပာသာ ယံုတယ္။ အဲသည္ ဥႏွဲတံုး ရွိေနသေရြ႕ သည္အိမ္မွာ က်ဳပ္ မေနဘူး" ေမာင္ေဆးရိုးအတြက္ အံ့ၾသစရာမ်ားသည္ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားၾက၏။ ပထမ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အထင္မွားမူ။ ဤအခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အိမ္ရွင္မ သည္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚကာ သူ႔အေမအိမ္သို႔ ဆင္းသြား၏။ တားခ်ိန္ပင္ မရလိုက္။

"ဟဲ လူေလး၊ ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာတံုး" မယ္ၾကြယ္စိုးလည္း ဘုမသိဘမသိ ေရာက္လာ၏။
"မသိပါဘူး အေမရာ၊ ကုတင္ႀကီးကေကာင္မေလးနဲ႔ သမုတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အငယ္ေကာင္ ခါးထစ္ခြင္ခ်ီ၊ အႀကီးမ လက္ဆြဲၿပီး ဆင္းသြားသာပဲ အေမရ" "သြားေခၚ သြားေခၚ၊ သည္မွာ အိုးေတြက တုိးလုိးတန္းလန္း။ လယ္ျပင္မွာလည္း ႏွမ္းႀကဲဖို႔က တန္းလန္း" သားႏွင့္သမီး ပါသြားေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုး ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးသည္။ သို႔ရာတြင္ "သြားေခၚ" ဟု အေမ ေျပာေသာ အခါ ေမာင္ေဆးရိုး စဥ္းစားရၿပီ။ "သည္ကိစၥတြင္ မည္သူမွား သနညး္" မက်ီးဒန္ ကုိ မည္သူႏွင္ခ်သနည္း။ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုး သည္ မက်ီးဒန္ကို လိုက္မေခၚ။ သို႔ေသာ္ မယ္ၾကြယ္စိုးက ေမာင္ေဆးရိုးကို မာနေထာင္ ခြင့္မျပဳ။

"ဟဲ့ ထစမ္း။ သြား အခုသြားေခၚေခ်။ ငါ့ေျမးႏွစ္ေယာက္ မပါရင္ အိမ္ကို ျပန္မလာခဲ့နဲ႔ သြား။ အခုသြား"
ေမာင္ေဆးရိုး သည္ အေမ့ကို ရိုေသ၏။ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ဆင္းသြားေသာ မိန္းမ။ အျပစ္မရွိသည္ ကို အျပစ္ရွာေသာ မိန္းမ။ သည္မိန္းမကို လိုက္မေခၚခ်င္ေသာ္လည္း အေမက အာဏာထားေသာ အခါ ထလာရသည္။ မာနကို ေတာ္ရာေခ်ာင္တြင္ ထုိးထားခဲ့ကာ ဦးၾကြက္နီ ေဒၚေရႊအိမ္တို႔ အိမ္ေပၚ သို႔ တက္လာ၏။
"ဘာကိစၥလဲ သြား။ မလာနဲ႔" မက်ီးဒန္က ဘီလူးစီးေသာ အသံျဖင့္ ဆီးႀကိဳေသာ္ျငား သားႏွင့္သမီးက "အေဖ" ေခၚကာ ေျပးဖက္ သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ မက်ီးဒန္ကို အေရးမလုပ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္လ်က္ ကေလးေတြကို တျမတ္တႏိုး ေပြ႕ဖက္သည္။
"သားတို႔ သမီးတို႔" "ဘာ သားတို႔ သမီးတို႔လဲ။ သြား အခုထြက္သြား"

မက်ီးဒန္သည္ ေမာင္ေဆးရုိးကို ပါးစပ္္ျဖင့္ ႏွင္၏။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကား ၾကမ္းတမ္းစြာ ေဆာင့္ဆြဲ သည္။ လက္လွမ္း မီရာ နားသယ္ နားရင္းတို႔ကို ပုတ္ခတ္ထုိးႀကိတ္သည္။ "သည္ကေလးေတြမွာ ဘာအျပစ္ရွိလို႔ နားရင္အုပ္ ရသာတံုး။ မေတာ္တဆ နားပင္းသြားရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မတံုး" "နားပင္းသြားရင္ က်ဳပ္တစ္သက္လံုး လုပ္ေကၽြးမယ္။ ေတာ့္အပူတစ္ျပားသားမွ မရွိဘူး။ ေတာ္ အခု ထြက္သြား" မက်ီးဒန္၏ လွပခ်ိဳၿမိန္ေသာ မ်က္ႏွာကေလး သည္ ရြံ႕ရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ခက္ထန္ေန၏။ ယဥ္ေက်း သိမ့္ေမြ႕ၿမဲအသံမွာလည္း ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္း လွ၏။ အေမ့စကားေၾကာင့္ လာရေသာ ေမာင္ေဆးရိုး သည္ မက်ီးဒန္ကုိ အေရးမလုပ္။

"အေမက ေခၚခုိင္းလို႔လာရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေခၚၿပီး လိုက္ခဲ့"
မက်ီးဒန္ မဲ့၏။ "ေ၀းေသး၊ အေမ မကလို႔ အေမ့ဘိုးေအ လာၿပီးေခၚဦး၊ မလိုက္ဘူး၊ ေတာ္ အခု ထြက္သြား၊ ေဟာသည္မွာ ဓား" ကံမေကာင္းခ်င္ေသာအခါ ဦးၾကြက္နီေရာ၊ ေဒၚေရႊအိမ္ ပါ ေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္ ေညာင္ကုန္းရြာ သို႔ ေရာက္ေနၾက၏။ သို႔ေၾကာင့္ ေယာကၡမေဘးရွိ အဖီကေလးထဲမွ သူတို႔သမီး ထြက္လာသည္ ကို မသိ။ သမက္ကို သူတို႔သမီးက ဓားႀကိမ္း ႀကိမ္းသည္ကိုလည္း မသိၾကပါ။
"က်ီးဒန္ရာ၊ ငါ့ကို အျမင္ကတ္ေပမဲ့ ကေလးေတြ သနားစရာပါဟာ" ေမာင္ေဆးရိုးသည္ မက်ီးဒန္၏ စိတ္ညႊန္ေပ်ာင္းရာ ညႊတ္ေပ်ာင္းေၾကာင္း ကေလးေတြႏွင့္ လွည့္ေျပာေသာ္ျငား၊ မက်ီးဒန္ စိတ္မေျပ။ ေမာင္ေဆးရိုးကို ဓားျဖင့္ ခုတ္သည္။

"ေဟာသည္မွာ ဓား လို႔ ေျပာေနေသာ ဘာမထီေလးစား လုပ္ေနသာတုံုး"
ေျပာလည္း ေျပာ၊ ဓားျဖင့္လည္း ခုတ္သည္။ ေမာင္ေဆးရိုးေနာက္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ဆုတ္သည္။ မက်ီးဒန္ အခုတ္ရပ္သည္ အထိ ဆုတ္ေသာအခါ ၀ိုင္းျပင္သို႔ ေရာက္သြားေတာ့သည္။
ဦးၾကြက္နီ ေဒၚေရႊအိမ္ တို႔သည္ အိမ္၀ိုင္းကို တံခါးတပ္မထားပါ။ သို႔ေၾကာင့္ မက်ီးဒန္သည္ ထန္းလက္ေျခာက္ မ်ား ဆူးခက္မ်ားျဖင့္ အ၀င္၀ကို ပိတ္ဆို႔သည္။ ေက်နပ္သေလာက္ရွိမွ အိမ္ေပၚသို႔ ျပန္တက္သြား။ ေရွးက်ေသာ အယူအဆ ရွိသူမ်ားသည္ ၿခံစည္းရုိး မကာရံၾကပါ။ အတုျမင္ အတတ္သက္ကာ တစ္ဦး ကာရံသည္ ကို ေနာက္တစ္ေယာက္ က တုပၿပီး၊ သန္းသား၊ ဒဟတ္သားမ်ားျဖင့္ ကပ္ရပ္ကာ ကာရံၾက၏။ အခ်ိဳ႕လည္း ၀ါးကပ္ရက္ၿပီး ကာရံၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ္ကား ၿခံစည္းရိုးေနရာ တြင္ "တံုးတင္" ရုံသာ တင္ထားၾက၏။

ဦးၾကြက္နီ ေဒၚေရႊအိမ္တို႔သည္ အိမ္၀ိုင္းကို လံုၿခံဳေအာင္ မကာရံပါ။ တံုးတင္ထားၾကသည္။ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ထုိတံုး မ်ားေအာက္ မွ ငုံ႔၀င္ေသာ္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မ၀င္ပါ။ ထန္းလက္ေျခာက္ ႏွင့္ ဆူးခက္ဆို႔ထား သည့္ ေနရာတြင္သာ ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ေန၏။ သမီးႀကီးေခ်ာစိန္ႏွင့္ သားငယ္ ဘညိန္းတို႔သည္ အေဖႏွင့္အေမ ရန္ျဖစ္သည္ကို မသိ။ ဘႏွင့္အေမႀကီးတို႔အိမ္သို႔ လာရသျဖင့္ ၀မ္းသာေနၾက၏။ ထဲ၀င္ျပင္ထြက္ ေဆာ့ကစားေန ရသျဖင့္ ဖေအ့ အျဖစ္ကို မျမင္ၾက။
ေမာင္ေဆးရုိး သည္ ထန္းလက္ေျခာက္ႏွင့္ ဆူးခက္ဆို႔ထားေသာ အိမ္၀ိုင္း၀တြင္ ရပ္ေနၿပီးေနာက္ အိမ္သို႔ မျပန္မိ။ အလယ္တံခါးမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားငါးဆူေတာထဲသို႔ ၀င္လာမိ၏။ သူသည္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္လာပါလ်က္ အိမ္ျပန္ ရန္ သတိမရဘဲ ပုတီးပင္ဘုရားအနီးမွ တာလမ္းသို႔ ထြက္မိ၏။

တာလမ္းသည္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ျဖစ္၏။ ထုိေက်ာက္ခင္းလမ္း၏ ၀ဲယာတြင္ လွည္းလမ္းေတြ ရွိသည္။ တာလမ္း ကို ေက်ာ္လုိက္လွ်င္ သရက္ပင္တန္း ရွိသည္။ ထုိသရက္ပင္တန္းမွာ ေနခ်င့္ စဖြယ္ အရိပ္အာ၀ါသ ေကာင္း ၏။ ေရေျမာင္းေဘးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနခ်င့္စဖြယ္ ျဖစ္၏။
ထုိေနရာ သို႔ သြားရန္ ေက်ာက္လမ္းဘက္သို႔ ထြက္လာစဥ္ ႏြားလွည္းငါးစီးကို လွမ္းျမင္၏။
"အခ်ိန္မေတာ္ ညေနေစာင္းမွာ၊ ေၾသာ္ ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ" ကမ္းနား (သေဘၤာဆိပ္)မွ လွည္းေတြ၊ ဆန္အိတ္တုိက္ ရန္ ထြက္လာၾကျခင္း ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ျမင္ျမင္ထင္ထင္တြင္ လွည္းလမ္းမွ ေမာင္းမည္။ လွည္းတစ္စီးလွ်င္ သံုးတင္း၀င္ ဆန္အိတ္ ငါးအိတ္ တင္မည္။ အလင္းေရာင္ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေက်ာက္လမ္းေပၚမွ ေမာင္းမည္။ "ေၾသာ္ ဒါေၾကာင့္ကိုး" ဟု ေမာင္ေဆးရိုး ျမည္တမ္းျခင္းမွာ ဤအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္လမ္းေပၚက သြားရျခင္းသည္ ေျမလမ္းထက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေၾကာင္းကို လူမဆို ထားဘိ၊ ႏြားကအစ သိသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္အိတ္ ငါးအိတ္၏ အေလးခ်ိန္ ကို ႏြား သည္ ေက်ာက္လမ္းျဖင့္သာ သယ္ေဆာင္လိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လမ္းလုပ္သားအစ လမ္းအင္စပက္ေတာ္ အဆံုး တို႔သည္ လွည္းသမား ကို အာဏာျပ၏။ ေငါက္ငမ္း၏။ သို႔ရာတြင္ ညအေမွာင္ေအာက္တြင္ ကား သူတို႔ ေရာက္ မလာႏိုင္ၿပီ။ သို႔ေၾကာင့္ လွည္းသမားက ထုိအခ်ိန္ကို ေရြးၿပီး တမင္ထြက္လာ ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။
"ေဟ့လူ ဘာလုပ္ေနသာတံုး" မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အသိႏွင့္ တိုး၏။ "ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ"
"လာေလဗ်ာ၊ စကားစျမည္ကေလးဘာကေလး ေျပာရတာေပါ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားဆင္းခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ဆင္းသြားေပါ့ဗ်"
သူေျပာသည္ မွာ မွန္၏။ မိမိလညး္ မိုး၀န္းသို႔ သြားစရာ ရွိေနသည္။ သို႔ျဖင့္ ေမာင္ေဆးရုိးသည္ လွည္းေပၚ တက္ထုိင္မိသည္ တြင္ ေလေၾကာမိေတာ့၏။

"လွည္းေခါင္း နဲ႔ မိတ္ပ်က္မွာ စိုးလို႔သာ လွည္းတပ္ၿပီး လိုက္လာရတာ၊ အဲသည္ကရသဲ့ ပိုက္ဆံကို စားမယ့္ မိန္းမ ကိုေတာ့ သဒၶါစိတ္ က ခပ္ပါးပါးရယ္" မေမးမစမ္း၊ စကားလည္း မစပ္မိပါဘဲလ်က္ လွည္းသမားသည္ အိမ္ရွင္မ မေကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ စတင္၏။ အိမ္ရွင္မႏွင့္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္လာေသာ ေမာင္ေဆးရိုး အတြက္ ေျပာခ်င္ စရာ နာခ်င္စရာႀကီး ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရုိးမွာ မုိး၀န္းတြင္ ဆင္းက်န္ခဲ့ရမည္ကို သတိေမ့ေလ်ာ့ၿပီး စလင္း အထိ ပါလာေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ ဆန္စက္၀င္းထဲမွ ရိုင္ပတ္လိပ္ ရင္း ေမာင္းထြက္ လာေသာ လွည္းတစ္အုပ္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထုိလွညး္အုပ္ ကို ေမာင္ေဆးရိုး မသိျငား၊ လွည္းသမားက သိသည္။

"မန္က်ည္းပင္ပုက ဘယ္မွမေျပးပါဘူး၊ ေလာမႀကီးစမ္းပါနဲ႔"မန္က်ည္းပင္ပုဆုိေသာ စကားလံုး သည္ ေမာင္ေဆးရိုး ၏ နားစည္တြင္ ထိတ္၏။ အစ္ကိုႀကီး ငထြန္းကား သည္ မန္က်ည္းပင္ပု၌ ေနသည္ဟူေသာ အသိ ကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ "သြားၿပီဗ်ိဳ႕" ဟု စီးလာေသာ လွည္း၏ လွည္းသမား ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး၊ လွည္းေပၚမွ ခုန္ခ် သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိင္ပင္မထုိင္ရေသးေသာ လွည္းသမား ကို ေအာ္ၿပီး ေျပာသည္။ "မန္က်ည္းပင္ပုကို လွည္းႀကံဳလိုက္ခ်င္လို႔ပါ"
တာလမ္းဆီ သို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာေနေသာ လွည္းေပၚမွ လွည္းသမားက လွည့္ၾကည့္သည္။ "ရပါတယ္၊ တက္ တက္" ဟု ေျပာၿပီးမွ၊ လွည္းလမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ လွည္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အခင္းေပၚ၌ ထုိင္ရင္း၊ လွည့္ၾကည့္ရာက အေမး စကား ထြက္ေပၚလာ၏။

"ခင္ဗ်ားကို ဦးထြန္းကား အိမ္မွာ ျမင္ဖူးသလားလို႔"၏
"ဟုတ္တယ္၊ မႏွစ္တုန္းက အစ္ကို ရြာအျပင္မွာ လိုက္ပို႔ရင္းနဲ႔ အေတာ္ၾကာၾကာေနဖူးသဗ်"
"အခုေကာ အလြမ္းေျပပဲလား" "ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ" ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ေခ်ာ္လဲရာတြင္ ေရာထုိင္ရျငား မန္က်ည္းပင္ပု သို႔ သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေပ။ စိတ္ေလရာသို႔ လူလိုက္ပါ လြင့္ေမ်ာရာက အသိလွည္းသမား ၏ လွည္းေပၚသို႔ တက္ထုိင္မိ၏။ ထုိမွတစ္ဆင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လွည္းႀကံဳကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အစ္ကိုငထြႏ္းကားတို႔ ရြာ သို႔ ေရာက္ရျပန္၏။

အစ္ကိုငထြန္းကား၏ အိမ္သို႔ ေမာင္ေဆးရိုး ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ အခ်ိန္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္သ္ည။ လူတို႔ အတြက္ အခ်ိန္လင့္ေနၿပီျဖစ္ျငား၊ လွည္းဆြဲရေသာ ႏြားအတြက္မူ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေနပူေနခုိက္၌ လွည္းဆြဲ ရေသာ ႏြားအတြက္ ပင္ပန္းသည္။ အပူရွိန္နည္းေသာ ညအခ်ိန္တြင္ ႏြားအတြက္ သက္သာ၏။ သို႔ေၾကာင့္ ႏြားကို မွီခိုေနေသာ လွည္းသမားသည္ လမ္းေကာင္းေပၚ၌ တ္ကေမာင္းခြင့္သာေသာ ညအခ်ိန္ ကို ေရြးသည္။ ေနအပူရွိန္မရွိေသာ ညအခ်ိန္ကို ေရြးသည္။ လွည္းသမားကား လယ္သမား ယာသမား ထက္ ႏြားကို မွီခိုအားထား တန္ဖိုးထားရမွန္း သိသူပါေပတည္း။ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ အစ္ကိုငထြန္းကား အိမ္ တံစက္္ၿမိတ္ေအာက္ သို႔ ၀င္မိလွ်င္၀င္မိခ်င္း ျပန္ေျပးခ်င္းစိတ္ ေပါက္လာရ၏။ အေၾကာင္းေသာ္ ကား ေမာင္ေဆးရိုး ေရာက္သြားခ်ိန္ တြင္ ငထြန္းကား မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ငထြန္းကားသည္ မီးအုပ္တစ္ခု၊ တုတ္ တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ယုန္လိုက္ထြက္ေနသျဖင့္ ျဖစ္ေပ၏။

မယ္ၿငိမ္းစည္သည္ "ဧည့္သည္ ပါတယ္ဗ်ိဳ႕၊ မီးထြန္းပါ" ဟူသည့္ လွည္းသမား၏ စကားကို အဟုတ္ မွတ္ၿပီး ေရနံေခ်း မီးခြက္ျဖင့္ ႀကိဳဆို၏။ "ဟယ္ ေမာင္ေလးပါကလား"
၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုသံကိုက ႏွာသံျဖစ္ေနသျဖင့္ ေမာင္ေဆးရိုး စိတ္ပ်က္သြားစဥ္ "အမယ္ေလး ေမွ်ာ္ လိုက္ရတာ၊ ခုမွပဲ ေပၚလာေတာ့တယ္" ဆက္ အေျပာတြင္ကား၊ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ထြက္ေျပးခ်င္ စိတ္ ေပၚ လာေလ၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေတာ္ႀကီးတြင္ ရြာျပင္သို႔ မထြက္သင့္ေပ။ ကိုယ္က သည္အရပ္သား မဟုတ္ သျဖင့္၊ ျပင္လြင္တစ္ပါးသို႔ အခါမဲ့ မထြက္သင့္ဟု နားလည္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို ခ်ဳပ္တီးထားရ၏။
"မရီး၊ အစ္ကို ဘယ္သြားတံုး" ေကာင္းမြန္ရိုးသားစြာ ေမးျမန္းသူကုိ မယ္ၿငိမ္းစည္ ေကာင္းစြာ မေျဖ။

"အစ္ကို႔ ကို သတိရလို႔ လာတာလား၊ အၿပံဳးကို လြမ္းလို႔ လာတာလား"
"မရီးကလဲဗ်ာ၊ ေမးသာေတာ့ မေျဖဘူး၊ အစ္ကို ဘယ္သြားတံုး၊ သည္အခ်ိန္ထိေအာင္ ထန္းရည္တဲ မွာ ေနဖို႔ မေကာင္း ပါဘူး" ႏွာသံျဖင့္ ျမဴသည္ခ်ဴသည္ကို အလိုက္သင့္ မပါေတာ့မွ မယ္ၿငိမ္းစည္ ေလသံေျပာင္းသြား၏။
"သည္အခ်ိန္ႀကီး မွ ေရာက္လာေတာ့ ထမင္း ဘယ္မွာစားခဲ့တံုး ေမာင္ေလး"
"မစားရေသးပါဘူး မရီးရာ၊ သာေပမဲ့ ထမင္းက သာေလာက္ အေရးမႀကီးပါဘူး၊ မရီးရဲ႕ ေယာက်္ားပဲ အေရးႀကီး ပါတယ္" "အမယ္ေလးဟဲ၊ မရီးကို ငုတ္တုတ္ထားၿပီး အစ္ကိုကို ေမးေနတယ္၊ နင့္အစ္ကို ယုန္သြားလိုက္ သာ ျပန္လာေတာ့မယ္" မယ္ၿငိမ္းစည္ သည္ ေမာင္ေဆးရိုးကို "ခဏေနဦးေနာ္" ဆိုကာ၊ အိမ္ေရွ႕တြင္ ငုတ္တုတ္ ထားပစ္ခဲ့ သည္။ စင္စစ္ အိမ္တြင္ ထမင္းဟင္း အလံုအေလာက္ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ အၿပံဳးတုိ႔အိမ္သို႔ သြားၿပီး ထမင္းဟင္း ေတာင္းသည္။

အၿပံဳး၏မိခင္ ေဒၚေက်းသည္ မယ္ၿငိမ္းစည္ႏွယ္ မကလက္။ သူ႔သမီး အၿပံဳးမွာလည္း ေမာင္ေဆးရိုး ကို ရမ္းသမ္း ႀကိဳက္ေနျငား အခ်ိန္မေတာ္ႀကီး တြင္ ထလိုက္မလာေပ။ ထမင္းဟင္းကို စနစ္တက် ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ သူမ်ားျဖစ္ရ ကား၊ ငါးပိဖုတ္ကေလး လက္မခန္႔သာ ရခဲ့၏။
မယ္ၿငိမ္းစည္ ထြက္သြားၿပီး တစ္ခဏအၾကာတြင္ ငထြန္းကား ျပန္ေရာက္လာသည္။
"ဟဲ့ သူခုိးလား၊ လူလားေဟ" "လူပါဗ် အစ္ကိုရ၊ အစ္ကို ယုန္သြားလိုက္သယ္ဆို"
"ေဟ့ ညီေလး" ဆိုကာ၊ ေမာင္ေဆးရိုးကို ငထြန္းကား ေျပးဖက္သည္။ "အေဖတို႔၊ အေမတို႔၊ မယ္မွ်င္ တို႔ ေနေကာင္းလား" ေမးသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းဘာကိစၥ လာတာတံုး ဟူ၍ကား မေမးေပ။
"ေနပါဦး၊ မင္းမရီးေကာ" မီးဖုိထဲသို႔ ေလွ်ာဆင္းရင္း ငထြန္းကား၏အေမး။

"ခဏေနဦးဆိုၿပီး ေမွာင္ထဲ ၀င္သြားတာပဲဗ်" "ထမင္းဟင္း ရွိတယ္ကြ၊ နည္းတယ္ထင္ၿပီး ထြက္ရွာတာ ျဖစ္မယ္"
ငထြန္းကား သည္ ဗ်ပ္ထဲ၌ ရွိသမွ်ထမင္း အကုန္ပံုၿပီး အမဲသားေရာေသာ ငရုတ္သီးဟင္းကို အုိးလံုးကၽြတ္ သြန္းေလာင္း လ်က္ ေမာင္ေဆးရုိး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ပို႔လာ၏။ "လာေဟ့ မရွိအတူ ရွိအတူေပါ့ကြာ"
"ရွိရင္အ၀၊ မရွိရင္အငွေပါ့ အစ္ကိုရာ" ဗ်ပ္ခြက္ကို ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေသာ္ျငား၊ မယ္ၿငိမ္းစည္ ေရာက္မလာေသး။ ဗ်ပ္ခြက္ကို ငထြန္းကား ေရေဆးၿပီး ေထာင္ထားမွ ေမွာင္ထဲက ထြက္လာသည္။ "ေဟာေတာ္ စားၿပီးၾကၿပီ" "ဘယ္အခ်ိန္ ရွိပတံုး၊ ဧည့္သည္ကို သည္အခ်ိန္ထိ ထမင္းမေကၽြးဘဲ ထားရသလားဟ" "ရွိတာ ခ်ေကၽြးရင္ ေတာ့္ဖို႔ မက်န္မာစိုးလို႔ ထမင္းက်န္ကေလးမ်ား တစ္ဆုပ္တစ္ခဲရလို႔ရျငား ထြက္ရွာတာ ပါေတာ္" မယ္ၿငိမ္းစည္သည္ ျခဴသံခေလာက္သံျဖင့္ တက္လာရာက ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္ ၾကည့္ၿပီး ေမး၏။

"ယုန္လုိက္သြားတာ၊ ဘယ္မတံုးယုန္" "ေတာေမွာက္တာနဲ႔ ျပန္လွည့္လာတာေဟ့၊ ဘယ့္ႏွယ္ ငသန္းကို အေဖာ္ မေခၚပဲ နဲ႔၊ ငသန္းက ေရွ႕ေရာက္ေနတယ္ေလ" ငသန္းဆိုသည္မွာ ငထြန္းကား ေတာလည္တိုင္း ေခၚေနက် အေဖာ္ ျဖစ္သည္။  "ေဟ့ ဒါထက္ ငေက်ာ္နဲ႔ ငေသာ္ေကာ" ငထြန္းကားမ်က္ႏွာ ကြက္ခနဲ တစ္ခ်က္ ပ်က္ သြားျငား ေမာင္ေဆးရိုးက မသိေယာင္ေဆာင္ေန၏။ "ကိုေသာ္နဲ႔ ကိုေက်ာ္က ေက်ာင္းမွာပဲ အိပ္သကြ"
"တယ္ ဟုတ္ပါကလား"

သို႔ရာတြင္ ေမာင္ေဆးရိုး ေျပာလိုေသာ စကားမွာ ဤမွ်ျဖင့္ မၿပီးေပ။ "သူတို႔အေမက သားေတြကို ခြဲႏိုင္ သလား" ေမးခ်င္ျငား မေမးေပ။ စကားလံုးေတြကို မ်ိဳခ်၏။ သူသည္ သူ႔မရီးအေၾကာင္းကို ရမ္းဘိုကုန္းမွာ ကတည္းက သိထားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ အကြယ္အ၀ွက္ အဖံုးအအုပ္ေတြ မည္မွ် ရွိသည္ကို သူတို႔ လင္မယား မွသာ သိမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမးခ်င္ပါလ်က္ မေမး။ သို႔အတြက္ ကိုေက်ာ္ ႏွင့္ ကိုေသာ္၏ အေၾကာင္း စကားမဆက္ ဘဲ ရာသီဥတုအေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းႏွင့္ အေဖ အေမတို႔အေၾကာင္း၊ မယ္မွ်င့္ေယာက်္ား ေက်ာင္းဆရာ အေၾကာင္း ေျပာရင္းျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾက ေလ၏။
ေမာင္ေဆးရုိး မွာ ေစာင္ႏွင့္ ေခါင္းအံုး ရွိသည္။ သို႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာကထလွ်င္ အိပ္ရာသိမ္းရသည္။ ငထြန္းကား လင္မယား မွာမူ ေစာင္မဆိုထားဘိ၊ ေခါင္အံုးေသာ္ မွ် မရွိေပ။ သို႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာသိမ္း ရန္ မလိုေပ။
"ေဟ့ အစ္ကို၊ နင္တို႔ မဂၤလာေဆာင္တုန္းက" ဤသို႔ အစခ်ီကာ ေမာင္ေဆးရုိး ေမးခ်င္၏။ ငထြန္းကား မယ္ၿငိမ္းစည္တို႔ မဂၤလာေဆာင္စဥ္ က လႊာခ်င္းေစာင္ႏွစ္ထည္ပါသည္။ ယခု ေစာင္မ်ားသာမက ေခါင္းအံုးပင္ မရွိေတာ့။ ဤသည္ကို ေမးပါက အစ္ကိုသာ အေနရအထုိင္ရခက္ေတာ့မည္။ သို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုး မေမးပါ။ အစ္ကို႕ကို သာမဟုတ္၊ မရီးကိုလည္း ေမာင္ေဆးရိုး မေမးပါ။ သူ႕မရီးသည္ ေဆြပစ္မ်ိဳးပစ္ အဆင့္ရွိသည္။ သို႕ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴရႈကာ မ်က္ႏွာသစ္သည္။

"ေၾသာ္ ေမာင္ေလး"
မယ္ျငိမ္းစည္သည္ မ်က္ႏွာသစ္ရန္ ေရအိုးေဘး၌ထိုင္ေသာ ေမာင္ေဆးရိုးကို မီးေသြးခဲတစ္ခဲလာေပးသည္။
"မင္းတို႕အိမ္မွာလို မီးေသြးမႈန္႕ဆားမႈန္႕မထားဘူး၊ မီးေသြးခဲနဲ႕ပဲ သြားတိုက္တယ္ ေမာင္ေလးရဲ႕"
ေမာင္ေဆးရိုး သည္ သူ႕မရီးလာေပးေသာ မီးေသြးခဲ့ကို အသံုးမ၀င္ဟု ျမင္ရံုျဖင့္သိသည္။ သို႕ရာတြင္ လာေပးသူ လက္ရွက္ သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ လက္ခံျခင္းျဖစ္၏။ မယ္ျငိမ္းစည္ လာေပးေသာ မီးေသြးခဲမွာ မာမာေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ျဖစ္ရာ သြားပဲ့မည္ပင္ စိုးရိမ္ရသည္။ ေမာင္ေဆးရိုး၏ အစ္ကို ငထြန္းကားမူ သြားတိုက္ ရန္ မ်က္ႏွာ သစ္ရန္ စိက္ကူး ရွိပံု မရေပ။ သူသည္ မ်က္ႏွာအဆီျပန္ေနသည္ထင္လွ်င္ ပုဆိုးျဖင့္ ပြတ္မည္။ မ်က္စိထဲ ၀င္ေအာင္ ေခၽြးထြက္လွ်င္ ပုဆိုးျဖင့္ သုတ္မည္။ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း သြားတိုက္ျခင္းသည္ သူ႕လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပါ၀င္ဟန္ မတူေပ။

"ဘေတြး ေရာက္ေနတယ္ဆို" "ညတုန္းက ဘေထြးေဆးရိုး လာတယ္ဆို"
ငေက်ာ္ႏွင့္ ငေသာ္သည္ ေစာစီးစြာ ေရာက္လာၾက၏။ ငါးေပါင္းေၾကာ္ မ်ား ေရွ႕တြင္ ခ်ျပီး ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ ျမည္းေနေသာ ေမာင္ေဆးရိုးထံ ေရာက္လာၾက၏။ "ေဟ့ ငါသည္မွာကြ"  တူႏွစ္ေယာက္ သည္ ဖေအတူေတြျဖစ္ကာ မည္းမည္းသည္သည္း တုတ္တုတ္ခဲခဲႀကီးေတြ ျဖစ္ ၏။
"ဘေထြး၊ က်ဳပ္တို႕ဖို႕ ဘာပါတံုး" အႀကီးေကာင္ ငေက်ာ္၏ အေမးျဖစ္သည္။

"မိုး၀န္းရယ္လို႕ ထြက္လာရာက၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာက္လာသာကြ၊ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွ် ထူးထူးေထြေထြ ၀ယ္လာ သာ မရွိဘူးကြ၊ သာေပမဲ့ သားႀကီးတို႕ ဘာစားခ်င္သတံုး၊ ဘေထြး ၀ယ္ေပးမယ္" ထို႕ေနာက္ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ အငယ္ေကာင္ ငေသာ္ကို လွည့္ေျပာရျပန္၏။ "ကိုေသာ္ ၾကားတယ္ေနာ္၊ ဘေထြး ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘဲ ေရာက္လာသာကြ" ကိုေသာ္က ေခါင္းညိတ္ျပလွ်င္၊ ကိုေက်ာ္က ေမာင္ေဆးရိုး၏ ေရွ႕သို႕လာၿပီး တင္ပ်ဥ္ေခြ ထိုင္၏။ "ဘေထြး၊ မုန္႕ေတြဘာေတြ ၀ယ္မေပးနဲ႕ဗ်ာ"
"ဒါျဖင့္ ဘာ၀ယ္ေပးရမတံုး" ကိုေက်ာ္သည္ သူ႕လည္ပင္းတြင္ စြပ္ထားေသာ အိတ္ရံႈ႕ ကေလး ကို ျဖဳတ္ယူၿပီး ေမာင္ေဆးရိုး ၏ လက္ထဲသို႕ ထည့္၏။

"အဲဒီအိတ္နဲ႕ တစ္အိတ္ျပည့္ ေကာက္ရစ္တံ ၀ယ္ေပး" ေကာက္ရစ္တံဆိုသည္မွာ 'ကံ့ကူဆံ' ျဖစ္သည္။ မီးေသြးျဖင့္ ေခ်ထားေသာ သစ္သားသင္ ပုန္းတြင္ ထိုအရာျဖင့္ ေရးရသည္။ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ကိုေက်ာ္၏ အိတ္ရံႈ႕ ကို လက္ခံၿပီးေနာက္ ကိုေသာ္ကိုလွည့္ၾကည့္၏။ ကိုေသာ္သည္ ေမာင္ေဆးရိုးကို ကုန္းပိုးထား၏။
"ကိုင္ ကိုေက်ာ္ ကေတာ့ ေကာက္ရစ္တံ တစ္အိတ္တဲ့၊ မင္းကေကာ" ေလွ်ာဆင္းၿပီး ရင္ခြင္ထဲ၌ ထိုင္၏။
"သားလည္းေကာက္ရစ္တံ ယူမယ္" ကိုေသာ္ကလည္း ေျပာေျပာဆိုဆို အိတ္ရံႈ႕တစ္လံုးကို ျဖဳတ္ေပး၏။ အိတ္ရံႈ႕ႏွစ္လံုး မွာ ႏႈတ္ခမ္းေတြ ၾကိဳတပ္ထားသည္။တ ႏွစ္လံုးလံုးေခၽြးျဖင့္ ေခ်းျဖင့္ ေစးထိုင္းေနသည္။ ကိုေသာ္ ၏ အိတ္ထဲတြင္ ေကာက္ရစ္တံ အက်ိဳးတစ္ေခ်ာင္း ပါသည္။

"မင္းတို႕ႏွစ္အိတ္လံုးကို ဘေထြးေလွ်ာ္ေပးမယ္၊ ေစ်းသြားသဲ့ လူၾကံဳနဲ႕ ေကာက္ရစ္တံ တစ္မူးဖိုးမွာေပးမယ္"
"ဘေထြး၊ ေကာ္ရစ္တံသည္ က ရြာထဲမွာ ရွိတယ္ေနာ၊ ေစ်းကို လူၾကံဳမွာဖို႕ မလိုပါဘူးဗ်"
"ေဟး ဟုတ္လား၊ ဟားေကာင္းသာေပါ့" ေမာင္ေဆးရိုး ခုန္ထေသာ္ျငား၊ ကိုေက်ာ္က သတိရွိသည္။
"ဘေထြး က အိတ္ေတြေလွ်ာ္ေပးမယ္ ဆိုေတာ့ အိတ္ကိုေလွ်ာ္ၿပီး လွန္ပစ္ခဲ့၊ေကာ္ရစ္ တံသည္က ရြာလယ္ '၀ဇရပ္' နားမွာရွိတယ္၊ အဲဒီက၀ယ္ၿပီးရင္ က်ဳပ္တို႕ရဲ႕အိတ္ေတြထဲ ထည့္ၿပီး ေက်ာင္းကို လာပို႕"
"သားတို႕ လာယူပါကြာ" "မလာဘူးဗ်ာ၊ ဟိုသင္း" "ေဟ့ေကာင္၊ႏႈတ္မေစာင့္စည္း ရင္ဘာျဖစ္တတ္တယ္ ဆိုတာ ေမ့သြားၿပီလား"

အႀကီးေကာင္ကိုေက်ာ္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာမည္အျပဳတြင္ အငယ္ေကာင္ကိုေသာ္က လွမ္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ လိုက္၏။ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ကသိကေအာက္ျဖင့္ တိုးလိုးတန္းလန္းက်န္ခဲ့ကာ၊ ကတိေပးရ၏။
"ေအးကြာ၊ ဆြမ္းခံရင္ လွည့္၀င္လာလဲ ရသာပဲ မဟုတ္လား" "က်ဳပ္တို႕ညီအစ္ကုိက သည္ရြာမွာ ဆြမ္းမခံဘူး ဘေထြးရ၊ ဟိုဘက္ရြာ ဆြမ္းခံ အဖြဲ႕မွာပါ တယ္"
"ကိုယ္ရြာမွာ ဆြမ္းခံသာ ဘာျဖစ္တံုး" "ကိုယ့္ရြာမွာကိုယ္ ဆြမ္းခံခ်င္တာေပါ့ ဘေထြးရာ"
သို႕ေသာ္ ဤစကားတြင္လည္း ကိုေက်ာ္မွာ ကိုေသာ္က လက္သည္းျဖင့္ ထိုးသည့္အတြက္ စကားတစ္ပိုင္း တစ္စျဖင့္ ရပ္ သြား၏။ တူႏွစ္ေယာက္ ထသြားလွ်င္ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ေငးေမာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ေငးေမာမႈ တြင္ တူကေလးႏွစ္ေယာက္ သိမ္းဆည္း ထားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေတြသည္ မည္သည္တို႕နည္းဟူသည့္ အေမးေတြ ပါ၀င္ေနေပ၏။

သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ၾကာရွည္ေငးေမာ မေနႏိုင္ပါ တူႏွစ္ေယာက္ထံ မွ ယူထားလိုက္ေသာ အိတ္ရံႈ႕ႏွစ္လံုးကို 'သဲဆပ္ျပာ' ျဖင့္ေလွ်ာ္သည္။ ႏွစ္ထပ္ေလွ်ာ္ျပီးမွ ေနလွမ္းထားခဲ့ကာ ရြာလယ္ရွိ ၀တ္ဇရပ္သို႕ ထြက္ခဲ့သည္။ ၀တ္ဇရပ္တြင္ ကေလးလူႀကီး ေလးငါးေယာက္ ရွိသည္။ ေထြရာေလးပါး ေျပာဆို ရယ္ေမာေနၾက ရာက ေမာင္ေဆးရိုးကို စိိန္းစိန္းၾကည့္ၾက၏။ သို႕ေသာ္ သူတို႕၏အၾကည့္ကို ေမာင္ေဆးရိုး အေရးမထားပါ။
"သည္နားမွာ ေကာက္ရစ္တံေရာင္းသဲ့လူ ရွိတယ္ဆိုလို႕" "ဟုိအိမ္ ဟိုအိမ္"
တဲကေလးတစ္လံုး ကို လက္ညွိဳးထိုးျပသူက ျပ၏။ "ဦးဘ ဦးဘ။ ေကာက္ရဏ္တံ ၀ယ္ခ်င္ လို႕တဲ့" ဟုလွမ္းေျပာသူ က ေျပာရံုသာ မက "ေျမာက္ခြင္သား ထင္ရဲ႕" ဟုခန္႕မွန္းသူက ခန္႕မွန္း၏။
"ေကာက္ရစ္တံ လိုခ်င္ရင္ သည္ကိုလာပါ" အသက္ ၅၀ ရြယ္၊ ခါးကုန္းကုန္းေခါင္းတံုးေျပာေျပာင္ လူတစ္ေယာက္ ထြက္လာသည္။

"ေကာက္ရစ္္တံ ဘယ္လိုေရာင္းပါလိမ့္"
ဦးဘသည္ ေမာင္ေဆးရိ္ုး၏ အေမးကို မေျဖဘဲ စူးစူး၀ါး၀ါး ၾကည့္ေနရာက "ကေလးေတြ သာေရာင္းတာ၊ လူႀကီးကိုမေရာင္းဘူး" ဟုေျပာသည္။
"ဟိုဘက္နားက ဦးငထြန္းကားရဲ႕သားကိုေက်ာ္နဲ႕ ကိုေသာ္အတြက္ လာ၀ယ္သာပါ"
"ေၾသာ္ အင္းအင္း၊ ဦးထြန္းကားရဲ႕ညီကိုး၊ ရပါတယ္၊ လာပါ၊ ၀င္ပါ၊ ထိုင္ပါဦး"
ေမာင္ေဆးရိုးမွာ တဲတံစက္ၿမိတ္ေအာက္ရွိ ခံုတန္းကေလးတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ ဦးဘက က့ံကူဆံ အျပားတစ္ျပား ယူ လာ၏။

"ေကာ္ရစ္တံ ေလးေခ်ာင္းစာ ရွိတယ္၊ အဲဒါ ႏွစ္ျပား" "သည္အျပားႀကီးနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေရးမတံုး"
"သံေခ်ာင္း နဲ႕ အရာေပးၿပီးဖဲ့ရတယ္ေလ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မေနဖူးဘူးလား"
"ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မွာ မေနလို႕ ဘယ္ မယ္သူေတာ့္ေက်ာင္းမွာ သြားၿပီးေနရမွာတံုး"
ဦးဘ သည္ ေမာင္ေဆးရိုး ေရွ႕တြင္ ခ်ထားေသာ က့ံကူဆံ အျပားႀကီးကို ဆတ္ခနဲ ဆြဲယူသည္။
"က်ဳပ္က ကေလးေတြ ကံ့ကူဆံကေလး တစ္ေခ်ာင္းအတြက္ ေစ်းသြားလားဘာလား ျဖစ္ေနတာျမင္လို႕ ကေလးေတြ အတြက္ တမင္ေရာင္းတာဗ်၊ မာေရေၾကာေရ မေျပာနဲ႕" "ခင္ဗ်ားရဲ႕ေစတနာဟာမြန္ျမတ္ေပမဲ့ ခင္ဗ်ားစကားေျပာ သာက ေမာက္မာသယ္ဗ်" "အံမယ္၊ စကားေျပာတဲ့ေလသံက ေျမာက္ခြင္သားနဲ႕တူရဲ႕"
ေမာင္ေဆးရိုးက ဧည့္ေထာက္ခံစကားမေျပာဘဲ ဦးဘကို မေက်မနပ္ ၾကည့္ေန၏။

"ေနပါဦး၊ ငထြန္းကားရဲ႕ သားေတြအတြက္ လာ၀ယ္တာလို႔ ေျပာလိုက္သလား၊ ဟုတ္လား" ဤအေမး ကိုလည္း ေမာင္ေဆးရိုး မေျဖေပ။ ဦးဘ ကိုသာ စိန္းစိန္းႀကီး ၾကည့္ေန၏။
"အခု ဘယ္ေလာက္ဖိုး ယူမတံုး၊ ေလးေခ်ာင္းစာ အျပားတစ္ျပားကို ပိုက္ဆံႏွစ္ျပား။
"တစ္မူဖိုး ယူမယ္၊ ေလးျပား" "ခင္ဗ်ားကို ေလးျပားေရာင္းလုိက္ရင္၊ က်ဳပ္မွာ ႏွစ္ျပားလဲ က်န္ေတာ့မွာ"
"ႏွစ္ျပား ဆိုလည္း ရွစ္ေခ်ာင္းထြက္ပါသယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္မွာလည္း က်ဳပ္တူေတြက အိတ္အျပည့္ ၀ယ္ေပးရမယ္ဆိုလို႔ မုန္႔ပဲသေရစာ အစား ကံ့ကူဆံ ၀ယ္ေပးရသာဗ်ိဳ႕၊ ပိုက္ဆံက တစ္မတ္ပဲပါသာ" ထုိအခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ သံုးေခ်ာင္းေထာက္တစ္စုခံခ်က္ ေရေႏြၾကမ္းအုိး လာခ်၏။ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးေဘး တြင္ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္မ်ား ကို ေျမပန္းကန္ျဖင့္ ထည့္ထား၏။

"သံုးေဆာင္ပါဦး၊ က်ဳပ္လည္း ေျမာက္ခြင္သားပဲဗ်"
ေမာင္ေဆးရိုးသည္ မတ္ေစ့တစ္ေစ့ ထုတ္ေပးအၿပီးတြင္ ေရေႏြးတစ္ခြက္ ငွဲ႔ေသာက္၏။ ဦးဘေျပာ သည့္ ေျမာက္ခြင္ကုိ စိတ္၀င္စားဟန္ မျပေခ်။ ဦးဘမွာ ေမာင္ေဆးရိုးေပးသည့္ မတ္ေစ့ကို ကိုင္လ်က္ တဲထဲသို႔ လည္ပင္းရွည္ ၾကည့္ေနေခ်၏။ "လံုမေရ၊ မတ္ျပား တစ္ျပား အမ္းရမယ္ေဟ့"
ခုနတုန္းကေရေႏြးအိုး ေမာင္ေဆးရိုး မၾကည့္မိလိုက္ေသာ မိန္းမပ်ဳိ၏အသံမွာ မ်ားစြာ သာယာသည္ ဟု ေမာင္ေဆးရိုး သတိျပဳမိ၏။ "ဘယ္ေလာက္ အမ္းရမွာတံုး အေဖ" သာယာေသာ ထုိအသံကေလးသည္ စြဲမက္ စဖြယ္ ျဖစ္သျဖင့္ "တစ္မူးပဲ အမ္းရမွာပါ" ဟု ေမာင္ေဆးရိုး ၀င္ေျပာမိသည္။

"ေနပါဦး၊ ခင္ဗ်ားက ငထြန္းကားနဲ႔ ေတာ္တာလား၊ ငထြန္းကားရဲ႕ မယားနဲ႔ ေတာ္တာလား"
"က်ဳပ္က ငထြန္းကားရဲ႕ ညီအရင္းဗ်" ေမာင္ေဆးရိုး ထရပ္သည္။ ကံ့ကူဆံေလးျပားကို ကုန္းေကာက္ေသာအခါ ဦးဘ က တားသည္။ "အမ္းဖို႔ ပိုက္ဆံမျပည့္ေသးလို႔ ခဏထုိင္ပါဦး"
"အိမ္သိသားပဲဗ်ာ၊ အဲသည္ကို လာပို႔လည္း ရပါတယ္" "သည္းခံပါ၊ ခဏကေလးပါ၊ က်ဳပ္သမီးကို သည္လို နာမည္ပ်က္ ရွိတဲ့အိမ္ကုိ မလႊတ္ႏိုင္ဘူး" ထရပ္ၿပီးေသာ ေမာင္ေဆးရိုး ျပန္ထုိင္ေသာအခါ ဦးဘက ဆက္ေျပာ၏။

"စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္၊ က်ဳပ္မွာက ဖေအတစ္ခု သမီးတစ္ခုပဲရွိတာ၊ ခင္ဗ်ာ့မရီးက ေရနံေခ်ာင္းမွာ နာမည္ ပ်က္ၿပီးမွ ဒီရြာ ကို ေရာက္လာတာဗ်၊ က်ဳပ္သမီးနဲ႔ မပတ္သက္ေစခ်င္ဘူး" "က်ဳပ္မလဲ ႏွမတစ္ေယာက္ ရွိလို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ ပါတယ္" "အေဖေရ၊ ခုနစ္ျပားေတာ့ရၿပီ အေဖေရ႕၊ တစ္ျပားပဲလိုေတာ့တယ္"
သာယာေသာ အသံကေလးသည္ ခုနတုန္းက ၾကားလိုက္ရေသာ အသံထက္ ပိုၿပီး သာယာစြာ လြင့္ပ်ံလာျပန္၏။
"ေညာင္ေရအိုးေအာက္ မွာ အေဖ ထားမိသလား မသိဘူး သမီး၊ စမ္းၾကည့္ပါဦး"
ဦးဘ သည္ တဲတြင္းသို႔ လွမ္းေျပာအၿပီးတြင္ ေမာင္ေဆးရိုးဘက္သို႔ လွည့္ၿပီး ေျပာျပန္၏။
"ငထြန္းကား ရဲ႕ဇနီး မယ္ၿငိမ္းစည္ ဟာ လူကသာ နာမည္မေကာင္းေပမဲ့ ဗိုလ္ရင္းေထာင္ရဲ႕ျမစ္ ဆုိပါကလား"
ထုိအခါတြင္ ေမာင္ေဆးရိုးမွာ ၾကားထဲက မရွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္ရ၏။ "ဗိုလ္ရင္းေထာင္သည္ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္း ျဖစ္ျငား၊ သူ၏ညီ ဗိုလ္ရင္းေသာင္မွာ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္" ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေျပာရအခက္၊ မေျပာရအခက္ ျဖစ္ေန၏။

မယ္ၿငိမ္းစည္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန႔္က်င့္ခုခံတြန္းလွန္ေရးသမားႀကီး ဗိုလ္ရင္းေထာင္အေၾကာင္း ဂုဏ္ယူရမွန္း သိ၏။ ဤ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရ ၀မ္းသာရေစကာမူ၊ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ဗိုလ္ရင္းေသာင္အေၾကာင္းကို ၿမံဳထားျခင္း မွာ မရိုးသားရာေရာက္၏။
"အစ္ကို ငထြန္းကား နဲ႔ မယ္ၿငိမ္းစည္တို႔ ေစ့စပ္ပြဲတုန္းကေတာ့ မယ္ၿငိမ္းစည္ရဲ႕အေဖ ဦးရဲတင္း ေျပာသံ ၾကားဖူးတာ ပဲဗ်၊ ေနပါဦး၊ ခင္ဗ်ားက ဗိုလ္ရင္းေထာင္အေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိသတံုး" ထိုအခါ ဦးဘသည္ သူ၏ေခါင္း ကို လက္၀ါးျဖင့္ ပြတ္၏။

"က်ဳပ္တို႔ မန္က်ည္းပင္ပုကို ခင္ဗ်ားက ႏွယ္ႏွယ္ရြာ မွတ္သလား၊ သူပုန္ရြာဆိုၿပီး ရြာလံုးကၽြတ္ နယ္ႏွင္ခံရတဲ့ရြာဗ်"
"က်ဳပ္တို႔ ရမ္းဘုိကုန္းရြာကလည္း ေသနတ္သမားရဲမက္ေတြ၊ အေျမာက္တပ္သားေတြအတြက္ ယမ္းခ်က္ၿပီး ဆက္သ ရတဲ့ ရြာဗ်"
သူက ၀င့္၀ါေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုးလည္း အားက်မခံ ၀ါၾကြားရေစကာမူ၊ ယမ္း်က္ယမ္းစု အမႈထမ္းမ်ားကို တစ္ေယာက္ မွ် မသိေခ်။
"မန္က်ည္းပင္ပု သား မွန္ရင္၊ ကုလားျဖဴကုလားမည္း အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေတာ့ သတ္ဖူးတဲ့ သူပုန္ေတြဗ်"
ေမာင္ေဆးရိုး မွာ ထုိအထိကား ၿပိဳင္ဆုိင္၀ါၾကြားမႈ မျပဳႏိုင္ေပ။ ထုိအခါ ဦးဘအမည္ ရွိေသာ ေခါင္းတံုးေျပာင္ႀကီး က ဆက္လက္ ၀င့္၀ါ၏။

"မင္းႀကီးဗိုလ္ဥတၱမဆိုတာကလည္း က်ဳပ္တို႔ မန္က်ည္းပင္ပုမွာပဲ အေနမ်ားတာကလား။ စလင္းကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ ႀကံစည္ေတာ့လည္း မန္က်ည္းပင္ပုမွာ စတည္းခ်တာပဲဗ်။ စလင္းကို ကုလားက သိမ္းသြားလို႔ မင္းႀကီးဗိုလ္ဥတၱမ ဆုတ္ခြာလာေတာ့ မန္က်ည္းပင္ပုမွာ တပ္စြဲတာပဲ" ဦးဘသည္ လည္ဆံေမြးေတြ ေထာင္ လာေသာ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္း အလား မာန္ဖီမာန္၀င့္လ်က္ ရွိသည္။
"မန္က်ည္းပင္ပု က ဗိုလ္မီးေတာက္ဆိုတာဟာ ဗိုလ္ရင္းေထာင္ရဲ႕ အရင္းႏွီးဆံုး ေသြးေသာက္ႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္မီးေတာက္ ဟာ အုတ္ေက်ာင္းတုိက္ပြဲမွာ က်ဆံုးသြားသလို၊ ဗိုလ္ရင္းေထာင္က်ေတာ့ အဖမ္းခံရၿပီး ႀကိဳးေပး အသတ္ခံ သြားရတာဗ်၊ အဲဓါေၾကာင့္ ဗိုလ္ရင္းေထာင္ရဲ႕ ျမစ္ဆိုၿပီး က်ဳပ္တို႔က တေလးတစား ရွိေပမဲ့ ခင္ဗ်ာ့မရီးက" ဦးဘ မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေမာင္ေဆးရိုး သိပါသည္။ ဦးဘ စကားမဆက္ႏိုင္ဘဲ တိုးလိုး တန္းလန္းျဖစ္ေနစဥ္ တြင္ သူ႔သမီး ေရာက္လာသည္။ ေၾကးျပားရွစ္ျပား သူ႔ဖခင္ကို ေပးသည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: