Friday, June 15, 2012

တင္ေမာင္ျမင္႔ ဘာသာျပန္ မာတင္လူသာကင္း ႏွင္႔ ကၽြန္မဘဝ, အပိုင္း (၆)

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ေမာင္ဂုိမာရီသုိ႔ အမိန္႔စာေရာက္လာသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဂးလ္ က အမိန္႔အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည့္အေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
လူထု အစည္းအေ၀းပဲြ တြင္ မနက္ျဖန္မွ စၿပီး ဘတ္စ္ကားစီးၾကမည္ဟု မာတင္ က ေၾကညာ လုိက္ သည္။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ လူျဖဴေတြကုိ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဆက္ဆံဖုိ႔၊ စိတ္ရွည္ဖုိ႔၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ၿပီး သည္းခံ ဖုိ႔ သူက ပရိသတ္ကုိ ထပ္ေျပာသည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္... 

" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈမ်ိဳးနဲ႔ စုေပါင္းဖုိ႔၊ စည္းလံုးဖုိ႔ လမ္းရွာၾကရမယ္၊ ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမတၱာထားၾကရမယ္"
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္၊ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဧည့္ခန္းတြင္ ဘတ္စ္ကား ထြက္စီးဖုိ႔ လူတခ်ိဳ႕ စုေနၾက သည္။ လူစုထဲ တြင္ မ်က္ႏွာျဖဴတစ္ေယာက္ပါသည္။ အားလံုး ကားမွတ္တုိင္ သုိ႔ ထြက္ခဲ့ၾက၏။
ဘတ္စ္ကား ဒရုိင္ဘာ က မာတင့္ကုိ ၿပံဳးျပၿပီး ေဒါက္တာ လစ္ဗင္ စတုန္းကုိ အာဖရိကခရီးသည္ စတင္လီ ေျပာခဲ့ေသာ စကားလံုးျဖင့္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။*
" ခင္ဗ်ား ေဒါက္တာကင္း ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္ " မာတင္ကလည္း လစ္ဗင္စတုန္း အတုိင္းျပန္ေျပာျပသည္။

" ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ "

" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘတ္စ္ကားကုိ လူႀကီးမင္း လာစီးတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္ ခင္ဗ်ာ "
မာတင္ ကလည္း ျပန္ၿပံဳးျပၿပီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာရင္း ဘတ္စ္ကားေရွ႕ပုိင္းတြင္ ၀င္ထုိင္လုိက္သည္။ ဂီယာထုိးသံႏွင့္ အတူ အိတ္ေဇာပုိက္မွ မိးခုိးေတြ ထြက္လာၿပီး ကားထြက္သြားသည္။ ပထမဆံုး ဘတ္စ္ကား သည္ ဘာမွ မျဖစ္ သလုိ ထြက္သြားေလသည္။
မာတင္ က အျခား ကားလုိင္းမ်ားကုိလည္း လုိက္စိးၾကည့္သည္။ အျခား အျခားေသာ ဓမၼဆရာမ်ားလည္း အလားတူ ထြက္စီးၾက၏။ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ျဖစ္၏။ လူျဖဴအခ်ိဳ႕၏ မေက်မနပ္ ျပဳမႈ အနည္းအက်ဥ္း သာေတြ႕ၾက ရသည္။ အစပိုင္း တြင္ သိပ္မဆုိးဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။

* အာဖရိက ေတာနက္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ သာသနာျပဳေဒါက္တာ လင္ဗင္းစတုန္း ကုိ လုိက္လံ ရွာေဖြသူ စတင္လီ က ျပန္ေတြ႕ေတာ့ေျပာသည့္ စကားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္ ရက္မ်ားအတြင္း တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ လူျဖဴအခ်ိဳ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈေတြစလာသည္။ ညပုိင္း တြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ ခဲႏွင့္ေပါက္သည္။ ေသနတ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းပစ္သည္။ လူျပတ္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ နီဂ႐ုိး မ်ားကုိ ကားေပၚမွ ဆဲြဆဲြခ်ၿပီး တြန္းထုိးရုိက္ႏွက္သည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေျခ ေထာက္ တြင္ ေသနတ္မွန္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေရွ႕ တံခါးကုိ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ႏွင့္ လွမ္းပစ္သည္။
တျဖည္းျဖည္း လူျဖဴေတြ ပဲြၾကမ္းလာသည္။ ဇန္န၀ါရီလထဲ ေရာက္ေတာ့ ေရာ့ဖ္အဘာနာသီအိမ္ကုိ စနစ္ တက် ၀င္တုိက္ သည္။ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲမွ ေနအိမ္ကုိ မုိင္းခဲြဖ်က္ဆီးၾကသည္။ ေဘာ့ဘ္ခရြက္ဇ္၏ အိမ္ကုိ လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ လွမ္းပစ္သည္။ နီဂ႐ုိး ဘုရားေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ ႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ဖ်က္ဆီး ပစ္လုိက္ၾက ၏။ မာတင္ စိတ္ဓာတ္အက်ႀကီးက်ေနၿပီ။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ သူပေမြးေန႔တြင္ လူထု အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး သူ စကားေျပာသည္။
လူထုႀကီး ကုိ ထပ္ၿပီး ေဟာေျပာသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေမတၱာျဖင့္ အေ၀းေခၚၿပီး သူ စကားေျပာသည္။

လူထုႀကီးကုိ ဦးေဆာင္ကာ ဘုရား၀တ္ျပဳအၿပီးတြင္ သူ ဆုေတာင္းသည္။
" အုိ အေဖဘုရားသခင္၊ တပည့္ေတာ္ တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး တုိက္ပဲြေၾကာင့္ လူေတြ ေသေက် ပ်က္စီးမႈ မရွိေအာင္ ေစာင္မေတာ္မူပါဘုရား၊ အကယ္၍ အေသအေပ်ာက္ ရွိမည္ဆုိရင္ တပည့္ ေတာ္ ပထမဆံုး ေသပါရေစ ဘုရား "
ပရိသတ္ထဲ မွ အသံေတြ ထြက္လာသည္။
" မဟုတ္ဘူး၊ အေသရဘူး၊ ေဒါက္တာကင္း မေသရဘူး "
ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန ႔အထိ ၿငိမ္သက္ေန၏။ အေကာင္းၿငိမ္ျခင္းမဟုတ္ သူတုိ႔ က်ိတ္ႀကံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဗံုးခဲြသံေတြ ျပန္ၾကားလာရသည္။ ကၽြန္မ ထုိ၀ရန္တာတြင္ ဒုိင္းနမုိက္ ၁၄ ေခ်ာင္း ပစ္ခ်ထားရာ အားလံုး မေပါက္ကဲြခင္ အခ်ိန္မီ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သက္သာရာ ရသြားသည္။ ၿမိဳ႕အာဏာပုိင္ေတြ မေနသာေတာ့ေပ။ သတင္းစာ ေတြကလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားေနၾကၿပီ။ လူျဖဴ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း လူျဖဴ လူမည္း မခဲြျခား ဘဲ ရံုးေတာ္ အမိန္႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္ခံၾကဖုိ႔ လူျဖဴမ်ားအား လုိက္လံ ေဆာ္ၾသေန သည္။ လူျဖဴကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ပစ္ရန္ အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆုိ သည္။ ေစာေစာပုိင္း ကသာ သူတုိ႔ သည္လုိသိလွ်င္ ခုလုိ အပ်က္အစီးမ်ားပင္ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုး တြင္ အၾကမ္းမဖက္ေရးကုိ သူတုိ႔ အားလံုး လက္ခံၾကရေတာ့သည္။
မာတင္ ၏ ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္ ၾကားေတာ္မူျပန္ေလၿပီ။ ေမာင္ဂုိမာရီ လူမႈ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြ တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် အေသအေပ်ာက္ မရွိဘဲ ၿပီးဆံုးသြားေလၿပီ။

(၅)

ဤသုိ႔ျဖင့္ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ဆန္းသစ္ခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ မ်ိဳးေစ့ အသစ္တစ္မ်ိဳး ေပါက္ဖြားရွင္ သန္ လာျခင္းပင္။ အမုန္းတရားမပါဘဲ၊ ဒူးမညြတ္ရဘဲ၊ လူမည္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္ျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြန္မ၏ ေယာက္်ားသည္ အေမရိကန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူမည္းအား လံုးတုိ႔၏ သူရဲေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့၏။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ သူ႔ေခါင္းေပၚသုိ႔ ဧရာမ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီး ေရာက္လာခဲ့ေခ်ၿပီ။
သည္အခ်ိန္ က သူ ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားကုိ ကၽြန္မ ၾကားေယာင္ေနပါေသးသည္။
" ဒီေလာက္ ျမန္ျမန္ႀကီး၊ ဒီလုိ ျဖစ္သြားတာ ေမာင္ေတာ့ သိပ္သေဘာမက်ဘူး၊ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္သား အရြယ္မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ တဲ့ လူမ်ိဳးမျဖစ္ခ်င္ဘူး၊ က်န္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ေရွ႕ဆက္ အတက္မရွိရင္ အဆင္းခ်ည္းျဖစ္ေနေတာ့ မွာေပါ့ "

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါးတင္ၿပီး သူ႔ကုိ ဤသုိ႔ ၀ိၿဂိဳဟ္ျပဳ သည္။
" ေခတ္ပညာတတ္၊ ႏွစ္ျခင္း ဓမၼဆရာကေလးသည္ ဘယ္က ဘယ္က ေပၚလာမွန္း မသိဘဲ တစ္ႏွစ္ မျပည့္မီ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သြားေလၿပီ "
မာတင္ သည္ သူ႔တြင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း သူ႔ မသိစိတ္က သိေနသည္ဟု ကၽြန္မ အၿမဲ ခံစားခဲ့ရ၏။ သူ႔ဘ၀ တြင္ လုပ္စရာရွိသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အေလာတႀကီး လုပ္ေနသည္ဟု ကၽြန္မ ထင္၏။
ေမာင္ဂုိမာရီတုိက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ ေပၚလာသည္။ သည္ လႈပ္ရွားမႈအားလံုး၊ ဆက္သြယ္ ညွိႏိႈင္းရမည္၊ စုေပါင္း ခ်ီတက္ရမည္ဟု မာတင္က ယံုၾကည္သည္။ ဒီေရ တက္သလုိ တစ္ၿပိဳင္ တည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တက္ရမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

မာတင္ က ေတာင္ပုိင္း တစ္ပုိင္းလံုး စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းဖြင့္ၿပီး တုိက္ဖုိ႔ ညီညြတ္ေရးေခၚရန္ အတၱလႏၱာတြင္ ျပင္ဆင္သည္။ ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ လူမည္း ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ လွမ္းဖိတ္ သည္။ အားလံုး လက္ခံၾကသည္။
ေနာက္လ ထဲတြင္ နယူးေအာ္လီယန္း၌ ညီလာခံ လုပ္ျဖစ္ေတာ့ မယံုႏုိင္စရာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔စြာခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈ မ်ိဳးစံုကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔၊ မဲဆႏၵ ေပးပုိင္ ခြင့္ရွိ သူေတြ မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ပညာတတ္ လူတန္းစားေတြအားလံုး ပါလာေအာင္၊ မာတင္က စည္းရံုးသည္။ လူမည္း ပီအိတ္ခ်္ဒီေတြ အမ်ား ႀကီး ၀င္လာၿပီး အၿမဲတမ္း အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ပုိင္း ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖဲြ႕ (SCLC, Southern Christian Leadership Confrence) ဟု အမည္ ေပးလုိက္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုမွာ ဘာသာေရးပုိင္မွ ျဖစ္ၾက၏။
မာတင္ လူသာကင္းကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ အဖဲြ႕ရံုးကုိ အတၱလႏၱာ တြင္ ထားမည္။

မာတင္က အၾကမ္းမဖက္ေရး ၀ါဒ လက္ေတြ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ အယူ၀ါဒ ကုိ ကုိးကား၍ လည္းေကာင္း တိတိက်က် က်င့္သံုးဖုိ႔ အဆုိတင္သည္။
အေမရိကန္ တြင္ နီဂ႐ုိးမ်ားအဖုိ႔ လူဦးေရက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကုိ ဆဲြကုိင္လွ်င္ ကုိယ့္ေသတြင္း ကုိယ္တူးသလုိသာရွိလိမ့္မည္။
ကၽြန္မ တုိ႔ SCLC မူ၀ါဒမွာ ငံု႔ခံၿပီး ဆန္႔က်င္သည့္ ၀ါဒမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အင္အား အႀကီးမားဆံုး လက္နက္မွာ အၾကမ္းမဖက္ေရး ၀ါဒဟူ၍ ရုိးရုိးသားသား ယံုၾကည္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးထြက္ သံယုိ ျဖစ္မည့္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ိဳး ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မတ္လ ထဲတြင္ အျခား လူမည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အက္ကရာသုိ႔ ကၽြန္မႏွင့္ မာတင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာ ခဲ့ၾကသည္။ ဂါနာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းသည့္ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကၽြန္မတုိ႔ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ဂါနာမွ ျပန္လာၿပီး မၾကာခင္ မာတင္ ပထမဆံုး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕ရရွိျခင္းျဖစ္၏။ မုိးေဟာက္စ္တကၠသုိလ္မွ စတင္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမိတကၠသုိလ္ုမွ ေစ်းဦးေဖာက္လုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ ေနာင္တြင္ေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးရွိ တကၠသုိလ္မ်ားစြာမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕ေတြ မာတင္ လူသာကင္းကုိ ၀ုိင္းၿပီး ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။
ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေမးစ္က အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပံုျဖင့္ အသံေတြ လိႈင္းထေနသည္။ မာတင့္ကုိ အလြန္ခ်စ္သည့္ ဆရာ မဟုတ္လား။
" မာတင္ ဟာ သူ႔ လူမ်ိဳးေတြကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔၊ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မႈအေျခခံနဲ႔၊ ၿပီးေတာ့ ျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ စိတ္မ၀င္စား ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီဘဲြ႕ကုိ သူ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္" သူ႔ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး အီမာဆင္*က
" ကုိယ့္ အတြက္ မလုပ္ဘဲ၊ ေလာက ေကာင္းက်ိဳးကုိ သယ္ပုိးရင္း ေသသြားတဲ့ လူေတြ အနည္းအက်ဥ္းပဲရွိတယ္၊ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေသဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ မထင္မရွားေသ ရမွာ ေတြးေၾကာက္ေနၾကတယ္" ဆုိတဲ့ စကားကုိ ေျပာသြားတာျဖစ္မယ္။

အေမရိကန္ အစုိးရ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုစလံုးမွ လူမည္းမ်ား မဲေပးႏုိင္ခြင့္ကိစၥကုိ အခ်ိန္ဆဲြထားသည္။ မာတင္က လူမည္းေပါင္းစံု ကုိယ္စားျပဳ" လြတ္လပ္ေရးဘုရားဖူး ဆုေတာင္းအဖဲြ႕" ဆုိၿပီး ဖဲြ႕လုိက္ျပန္သည္။ ၀ါရွင္တန္တြင္ အစည္းအေ၀း လုပ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အင္အား သံုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ပါသည့္ လူထုႀကီးျဖင့္ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ လူျဖဴ သံုးေထာင္ ပါလာျခင္းျဖစ္၏။ လင္ကြန္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ စုရံုးၾကသည္။
မာတင္ က နိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ ပထမဦးဆံုး တုိင္းျပည္သုိ႔ အသံလႊင့္ေပးသည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္၏။ သူ႔မိန္းခြန္း တစ္ပုိဒ္ၿပီးတုိင္း လူထုႀကီးက "အာမင္၊ အာမင္" ဟု သံၿပိဳင္ေအာ္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးၾက သည္။

" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာ မဲေပးခြင့္ရပါေစ၊ ဘာမွ မေတာင္းဆုိေတာ့ပါဘူး၊ ဥပေဒေတြပဲ ေရးၿပီး စာအုပ္ေတြ ထုတ္ေန မွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သာ မဲေပးခြင့္ ရပါေစ၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ နဲ႔ ျပည့္လွ်ံ သြားေစရပါမယ္။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သာ မဲေပးခြင့္ ရပါေစ၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ကေန ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သာ မဲေပးခြင့္ ရပါေစ၊ ေသြးဆာေနတဲ့ အျဖစ္ဆုိးေတြ၊ အံုႂကြမႈ ဖန္တီးေနတဲ့ လူေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း တဲ့၊ စည္းကမ္းရွိ တဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေျပာင္းလဲေပး ပါ့မယ္ "

ေနာက္ႏွစ္ အတြင္း မာတင္ ေဟာခဲ့သည့္ တရားပဲြေပါင္း ၂၈၀ ရွိသြားၿပီး စည္းရံုးေရး ခရီးမုိင္ေပါင္း ၇၈၀၀၀၀ သြားခဲ့သည္ဟု Jet မဂၢဇင္းမွ သတင္းေပး ေရးသားသည္။ ကၽြန္မ မွတ္စုႏွင့္ သူတုိ႔ ကိန္းဂဏန္းမွာ ကုိက္ညီေၾကာင္းေတြ႕ရ ပါသည္။
ထုိႏွစ္ မွာပင္ " လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္သုိ႔ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ" စာအုပ္ သူ ေရးၿပီးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္း သူ ဂုဏ္သိကၡာ တက္လာေနသျဖင့္ မက္ေမာေလာက္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္ေတြ ေပး လာၾကသည္။ လစာ ခုနစ္ေသာင္းခဲြအထိ ေပးၿပီး ေခၚသည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မာတင္ က လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါ။ သူသည္ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကုိ အာရံုထားသူမဟုတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန၍သာ သင္းအုပ္ဆရာ လစာကေလးကုိ ထုတ္ယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သူက မလုိသည့္ အပုိကိစၥေတြ အိမ္တြင္ လံုး၀ မထားဖုိ႔ စည္းကမ္းလုပ္ထားသည္။ သူ႔လူေတြကုိလည္း အလားတူ ေနထုိင္ က်င့္ႀကံဖုိ႔ စည္းရံုးသည္။
" လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ တန္ဖုိးဟာ သူ႔ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လုိ႔ မရဘူး။ သူ ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ ဆုိတာနဲ႔ တုိင္း ရတယ္" ဟု သူ ေျပာေလ့ရွိသည္။
မာတင္ က သူ႔ဘ၀သူ အားမရျဖစ္ေနမွန္း ကၽြန္မ သိေနပါသည္။ မိသားစု မ်ားလာျခင္းအတြက္ သူ ေပ်ာ္သည္က တစ္ပုိင္းျဖစ္ပါ၏။ တစ္ခါက ကၽြန္မ ကုိ သူ ေျပာဖူးသည္။

" အမ်ား အတြက္ အသက္ရွင္မယ္ဆုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္မရွိသင့္ဘူး၊ လုိလည္း မလုိဘူး "
ကၽြန္မ ထိထိခုိက္ခုိက္ မျဖစ္မိပါ။ သူ သည္လုိ ေျပာလုိက္ျခင္းသည္ ကၽြန္မကုိ မခ်စ္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ ပါ။ သူသည္ မိန္းမကုိေရာ ကေလးေတြပါ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္တတ္သည့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ကုိယ္တြင္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္ အခ်စ္လြန္ဆဲြေနသည္ဟု ကၽြန္မ ေတြးၾကည့္မိ ပါသည္။
စင္စစ္ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ မာတင္ လုိအပ္ပါသည္။ သူ႔တြင္ ေႏြးေထြးမႈလုိအပ္ပါသည္။ သည့္အတြက္ လူေတြႏွင့္ သူ ပုိၿပီး နီးစပ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မာတင္လူသာကင္း တတိယကုိ ကၽြန္မ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ အေဖ့ နာမည္ ကုိ ယူလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ သားကေလး တြင္ အႏၱရာယ္ရွိေလမည္လားဟု ကၽြန္မ ပူပူ ပင္ပင္ ေတြးမိ ပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလး အေဖကေရာ၊ အဘုိးကပါ သည္နာမည္ကုိ ေပးခ်င္ေနၾက၍ ကၽြန္မ နားေထာင္ လုိက္ရပါသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ SCLC ၏ အဓိက တုိက္ပဲြမွာ လူမည္းမ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ လင္ကြန္းေမြးေန႔ တြင္ ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လူထုအစည္းအေ၀းပဲြ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ပဲြ က်င္းပသည္။
မာတင္ က အဓိကထားၿပီး အေရးဆုိသည္။ " ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ရမယ္၊ လြတ္လပ္မွ ျဖစ္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရး လုိခ်င္တယ္၊ ခုခ်က္ခ်င္း လုိခ်င္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းနဲ႔ တုိက္တဲ့ လြတ္လပ္ေရး မ်ိဳး မလုိခ်င္ဘူး၊ ႏွစ္တရာ၊ တစ္ရာ့ငါးဆယ္ ၾကာမွ ရမယ့္လြတ္လပ္ေရးမ်ိဳး မလုိခ်င္ဘူး"
မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ SCLC ၏ ၀က္အူတင္းမႈက တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ တုိးလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး အိမ္ျဖဴေတာ္ ကြန္ဖရင့္သုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ ၀ါရွင္တန္တြင္ မာတင္ လက္တဲြရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဖီးလစ္ရန္ေဒါ့၊ ရြိဳင္း၀ီလ္ကင္ႏွင့္ ဂတ္စတာ ဂရင္ဂ်ာတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဂရင္ဂ်ာမွာ ထုိစဥ္က ၿမိဳ႕နယ္ အသင္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည္။

သူတုိ႔အုပ္စုက ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ သည္။ ၿပီးေတာ့ နီဂ႐ုိး အိမ္ရာမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအား ဗံုးခဲြ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရး အတြက္ တရားေရးဌာနသုိ႔ သမၼတက ညႊန္ၾကားေပးရန္၊ လူမည္းမ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္ အေရးဆုိေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း လူမည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္မ်ားလည္းပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက မာတင္ တုိ႔ အဖဲြ႕ကုိ ယဥ္ေက်း ေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ အုိက္ဆင္ ေဟာင္၀ါ က အေရးတယူလုပ္လိမ့္မည္ဟု မာတင္က မယူဆေပ။
ကၽြန္မ တုိ႔ လက္ထပ္ၿပီးကတည္းက တစ္ခါမွ အနားယူခရီးမထြက္ဖူးခဲ့ၾကပါ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ေတာ့ မကၠဆီကုိ သုိ႔ ႏွစ္လ ထြက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရေတာ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုး တြင္ အဘာနာသီသက္ေသခံ စရာရွိ၍ ကၽြန္မတုိ႔ လင္မယား လုိက္သြားသည္။ ကၽြန္မ ႏွင့္ မာတင္ တရားရံုးခန္း အျပင္ဘက္တြင္ ရပ္ေနစဥ္ ရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္ေရာက္လာၿပီး ဖယ္ေပးဖုိ႔ေျပာ သည္။
" ေရွ႕ေန ဖရက္ဂေရး မေရာက္ေသး လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနတာပါ "
မာတင္ က ဖယ္မေပးဘဲ ဆက္ရပ္ေနသည္။
ဤတြင္ ရဲက ျပႆနာ လုပ္ေတာ့၏။ " ေဟ့ေကာင္ မင္း အျပစ္က်ဴးလြန္ၿပီးသားျဖစ္သြားၿပီ၊ မင္းလွ်ာမရွည္နဲ႔၊ ဖယ္မေပးရင္ မင္းေရွ႕ေနငွားရတဲ့ ဘ၀ ေရာက္သြားမယ္၊ နားလည္လား "
ရဲအရာရွိက ေနာက္ ရဲသားတစ္ေယာက္ကုိ လွမ္းေခၚၿပီး မာတင့္လက္ေမာင္း တစ္ဖက္စီကုိ ႏွစ္ေယာက္သား လိမ္ခ်ိဳးၿပီး ဆဲြေခၚကာ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းသြားသည္။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမဆီသုိ႔ အတင္း ဆက္ဆဲြေခၚသြား၏။ ကၽြန္မ ေနာက္က ေျပးလုိက္သြားသည္။

ရဲက ေနာက္လွည့္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မကုိ မခံခ်င္ေအာင္ ေျပာသည္။
" ေၾသာ္ နင္ကပါ ေထာင္ထဲ လုိက္ခ်င္တာေပါ့၊ ဟုတ္လားေကာင္မ၊ လုိက္ခ်င္ရင္ ေခါင္းတစ္ခ်က္ ညိတ္ျပ လုိက္ေလ"
မာတင္က လွည့္ၾကည့္ၿပီး လွမ္းေအာ္ေျပာသည္။
" ဒါလင္၊ ဘာမွ မေျပာနဲ႔ "
ကၽြန္မ အေပါင္းအသင္းေတြ ကုိ လုိက္ရွာျပီးေခၚလာသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ျပန္ေရာက္ေတာ့ မာတင္ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ ကန္ေက်ာက္ထုိးႀကိတ္ေခၚသြားၾကသည္ဟု သိရ၏။ သက္ဆုိင္ရာက သူ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါမွန္း သိသြားေတာ့မွ ရဲအရာရွိအား ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမွ ကုိယ္တုိင္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အာမခံေပး လုိက္ သည္။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ မာတင္က သူ႔ကုိ အျပစ္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေန ၏။ သူက သူ႔အျမင္ကုိ အားလံုးအား ေျပာျပသည္။
" တစ္ခုခု လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ က်လာၿပီ၊ တရားရံုး ေရာက္လုိ႔ အာမခံေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံဘူး၊ ပယ္ခ် လုိက္မယ္၊ ေထာင္အက်ခံ လုိက္ေတာ့မယ္ "
ကၽြန္မ က ေထာက္ခံသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္က စြန္႔စားရေတာ့မည္။ သည္ တစ္ေယာက္ သည္ မာတင္ပဲ ျဖစ္ရမည္မဟုတ္လား။
မာတင္ က မဟတၱမဂႏၵီ၏ နည္းကုိပင္ သံုးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ လူျဖဴတုိ႔ႏွင့္ မပူးေပါင္းစတမ္း နည္းဗ်ဴဟာ။ ဂႏၵီခံ သလုိ သူလည္း ခံမည္ဟု မာတင္ ပုိင္းျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။ စင္စစ္ ေထာင္ဟူသည္ သူလုိ ႏုႏုနယ္နယ္ လူငယ္ တစ္ေယာက္ အဖုိ႔ မအပ္စပ္လြန္းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သိထားသည့္ အခ်က္ တစ္ခု ရွိေသးသည္။ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားလွ်င္ အစအန ေပ်ာက္သြားေသာ နီဂ႐ုိးမ်ား မနည္းေတာ့ၿပီ။ ရက္တုိ ေထာင္က် သမားမ်ားလည္းပါ၏။

မာတင္က ရုိးရုိးကေလး ေျပာျပသည္။
" လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကသာ ဒီေလာက္ အေျခအေန ဆုိးမယ္မွန္းသိရင္ ကၽြန္ေတာ္ အမ္အုိင္ေအ ဥကၠ႒ လုပ္ျဖစ္ မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ တာ၀န္ယူထားၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ဆုတ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး၊ ၿပီးေအာင္ လုပ္ ရေတာ့ မယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေရြးစရာလမ္းမရွိေတာ့ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ နီဂ႐ုိး လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ လွဴလုိက္ပါၿပီ "
အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတုိင္း ရံုးေတာ္မွ မာတင့္အား အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ ခ်လုိက္သည္။ ဒဏ္ေငြ ဆယ္ေဒၚလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ရက္။
" ကၽြန္ေတာ္ ဒဏ္ေငြ မေဆာင္ဘူး၊ ေထာင္အက်ခံမယ္" ဟု မာတင္က ရံုးေတာ္တြင္ ေၾကညာသည္။
အျခား ေထာင္က်မ်ားႏွင့္ အတူ ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔ ပုိ႔မည့္ ပထမကားေပၚသုိ႔ မာတင့္အား ရဲအရာရွိေတြက အတက္ မခံ။ ဒုတိယကားေရာက္လာၿပီး ျပန္ထြက္ေတာ့လည္း အလားတူပင္။ မာတင္ ရိပ္မိလုိက္ၿပီ။ သူ႔ကုိ သူတုိ႔ တစ္ေတြ ေထာင္ထဲ မေရာက္ေအာင္ အႀကံအဖန္ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သူ႔ကုိ အသိေပး ၾကသည္။

" ခင္ဗ်ား အိမ္ျပန္ႏုိင္ၿပီ ေဒါက္တာ ကင္း၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က ခင္ဗ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြေဆာင္သြားတယ္ "
သူ႔လူေတြ ကေတာ့ ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မာတင္ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ၿပီ။ မာတင္ အိမ္ကုိ ျပန္လာခဲ့ရ၏။
သည္ကိစၥတြင္ ရဲမင္းႀကီး ဆယ္လာက ျပည္သူ႔ တံု႔ျပန္မႈကုိ ႀကိဳျမင္ၿပီး ကြက္ေက်ာ္ရုိက္လုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ မာတင္ လူသာကင္းကုိ ေထာင္ခ်လုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္းျဖစ္လာမည့္ ဂယက္ကုိ သူက ပညာပါပါ ထိန္းလုိက္၏။ သူ႔ အိတ္ကတ္ထဲမွ စုိက္ၿပီး တရားရံုးသုိ႔ ဆယ္ေဒၚလာ သြင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။
" ကင္း" ကုိ ဆယ့္ေလးရက္ ေကၽြးထားရမည့္စရိတ္ ကုိ " အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားသက္သာေစရန္ အလုိ႔ငွာ" ဟူ၍ သူက အေၾကာင္းျပသည္ဆုိ၏။

ေမာင္ဂုိမာရီ ဘတ္စ္ကား မစီးေရး၊ အေရးေတာ္ပံုမွစသည့္ "လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္သုိ႔ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ" စာအုပ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲတြင္ ထြက္သည္။ မဂၢဇင္း အေစာင္ေစာင္၏ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခန္းမ်ားတြင္ တခမ္းတနား ပါလာ၏။ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သူ " ဟာလမ္" တြင္ ေရာက္ေနသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ အတၱလႏၱာ သုိ႔ ျပန္လာလိမ့္မည္အထင္ျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ေလယာဥ္ကြင္း သြားႀကိဳဖုိ႔ ကၽြန္မ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ တယ္လီဖုန္း ျမည္လာသည္။ ကင္း မိသားစု မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး ေဒါက္တာ အုိကေလ မက္ဆဲြလ္ နယူးေယာက္မွ လွမ္းဆက္ျခင္းျဖစ္၏။
" မစၥက္ကင္း လား၊ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းတစ္ခုကၽြန္ေတာ္ေပးစရာ႐ွိတယ္၊ စိတ္ခုိင္ခုိင္ထားေနာ္"
ကၽြန္မ မုိက္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ မ၀ံ့မရဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ သတင္းဆုိးႀကိးမ်ားလား။ သူ အသတ္ခံလုိက္ရၿပီလား။

ေဒါက္တာ မက္ဆဲြလ္က စိတ္မေကာင္းသည့္ ေလသံျဖင့္ မာတင္ဓားထုိးခံရေၾကာင္း၊ ၁၂၅ လမ္း ကုန္တုိက္ တစ္ခု မွာ ေအာ္တုိ စာအုပ္ကေလးမ်ားကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးေနစဥ္ နီဂ႐ုိးအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ၀င္ထုိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။
ကၽြန္မ နယူးေယာက္ ကုိ လာဖုိ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္စီစဥ္ေနတုန္းထူးလွ်င္ ထူးသလုိ ဖုန္းဆက္ေပးေနဖုိ႔ ကၽြန္မ က ေတာင္းပန္လုိက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းကၽြန္မ ဆုေတာင္းလုိက္သည္။
" အုိ ... အဘ ဘုရားသခင္၊ တပည့္ေတာ္မ၏ သူေတာ္ေကာင္းခင္ပြန္းဟာ သည္လုိနည္းနဲ႔ ေသရမည့္သူ မဟ္ုတ္ပါ၊ အကယ္၍ သည္အတုိင္း ျဖစ္သြားလွ်င္လည္း ရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ တပည့္ေတာ္မကုိ ခြန္အားေပး သနားေတာ္မူပါ "
ေရဒီယုိ မွ သတင္းလာေတာ့ ေရာ့ဖ္ အဘာနာသီက ကၽြန္မဆီ အေလာတႀကီး ဖုန္းဆက္ေမးသည္။ ကၽြန္မက ၾကားရ သမွ် သတင္းကုိ အေသးစိတ္ ေျပာျပေနရင္း ဆက္မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဆုိ႔သြားပါေတာ့သည္။

ေရာ့ဖ္က ေလယာဥ္လက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္ စီစဥ္လုိက္မည္။ သူပါ လုိက္မည္ဟု ဆုိသည္။ ကၽြန္မ အိမ္သုိ႔ သတင္းေမးလာသူေတြ ခ်က္ခ်င္းစုၿပံဳေရာက္လာၾကသည္။ ဖုန္းကလည္း ရပ္သည္ မရွိေတာ့။
ကၽြန္မ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ အားတင္းလုိက္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္။ သတင္းေတြက တစ္ေယာက္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေန၏။ တစ္ေယာက္က ဓားကုိ ႏုတ္ၿပီးၿပီဆုိ၏။ တစ္ေယာက္က မာတင့္ ရင္ဘတ္တြင္ ဓားတန္းလန္းႏွင့္ ဟုေျပာ၏။
ဓားႏုတ္ၿပီးၿပီ ဟူသည့္ သတင္းကုိ ကၽြန္မ အတင္းယံုလုိက္ပါသည္။ သူ ေနေကာင္းေနေလာက္ပါၿပီ ဟုလည္း ေတြးလုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္တြင္ မာတင့္ အေျခအေန လံုး၀ စိတ္မခ်ရေသး ပါ။
ေမာင္ဂုိမာရီ မွ ကၽြန္မတုိ႔ ကုိးနာရီတြင္ ထြက္လာၿပီး တစ္ညလံုးေမာင္းသည္။ အတၱလႏၱာေလယာဥ္ ကြင္း ေရာက္ေတာ့ မာတင့္ညီမ ခရစၥတင္း ေစာင့္ေနတာ ေတြ႕ရသည္။ သူပါ လုိက္မည္တဲ့။
ေလယာဥ္ေပၚ တြင္ ကၽြန္မ တစ္ခ်က္ကေလးမွ မေမွးရပါ။ သူ႔အတြက္ စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေခါင္းေတြေနာက္ၿပီး ရင္ေတြ ပူေန ပါသည္။ မုိးစင္စင္လင္းမွ နယူးေယာက္သုိ႔ ေလယာဥ္ဆုိက္သည္။
ေလယာဥ္ကြင္း တြင္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီးလာႀကိဳၾကသည္။ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အေသး စိတ္ ေျပာျပၾကသည္။

အေရးေပၚ ခ်ထားေပးသည့္ စားပဲြတစ္လံုးတြင္ မာတင္က လက္မွတ္ေတြ ထုိးေပးေနခ်ိန္တြင္ သက္လတ္ပုိင္း နီဂရုိး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ စားပဲြနား ေရာက္လာသည္။ နာမည္က မစၥက္ အုိဆုိလာ ကာရီ။
" ေဒါက္တာကင္း ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္" ဟု ေမးသည္။
မာတင္ က "ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ"ဟုျပန္ေျပာသည္။
" ဟုတ္လား၊ ရွင့္ကုိ ကၽြန္မ ေတြ႕ခ်င္ေနတာ ငါးလရွိၿပီ"
အမ်ိဳးသမီးက ေလသံ ခပ္တုိးတုိးျဖင့္ ေျပာသည္။ ေျပာေျပာဆုိဆုိ ဓားေျမွာင္ကုိ ရင္ဘတ္မွ ဆတ္ခနဲ ဆဲြထုတ္ၿပီး မာတင့္ ရင္ဘတ္ကုိ တအားေဆာင့္ထုိးလုိက္သည္။ နံေဘးမွ လူေတြ ၾကက္ေသ ေသေနရာမွ ေ၀ါခနဲ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားသည္။ အမ်ိဳးသမီးကုိ ၀ုိင္းဖမ္းလုိက္ၾက၏။
တစ္ေယာက္ က ဓားကုိ ဆဲြထုတ္မည္လုပ္ေတာ့ မာတင္က တားလုိက္သည္။ သူက ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ ၿငိမ္လ်က္ ဆက္ထုိင္ေန ၏။ ရင္ဘတ္တြင္ ဓားတန္းလန္းႏွင့္။
ေနာက္ပုိင္း တြင္ သူက ထုိေန႔အေၾကာင္း ကၽြန္မကုိ ျပန္ေျပာျပသည္။

" ရုတ္တရက္ေတာ့ သိပ္မနာသလုိပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေသြးအထြက္လြန္ၿပီးသြားၿပီလုိ႔ ထင္လုိက္တယ္၊ ဓားက ဘယ္ေလာက္ ထက္လဲ သိလား၊ ေရာင္ရမ္းၿပီး ဓားသြားကုိ ကုိင္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လက္ရွသြားတယ္ "
ရဲက မစၥက္ကာရီ ကုိ ခ်က္ခ်င္းလာဖမ္းသြားသည္။ ပထမေတာ့ တမင္အကြက္ဆင္ လုပ္ႀကံမႈဟုထင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဟုတ္ပါ။
အမ်ိဳးသမီးက စိတ္မႏွံ႔သူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။ သင္းအုပ္ဆရာေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြေၾကာင့္ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾက တယ္ ဆုိၿပီး ေအာ္ဟစ္ကာ အၿမီးအေမာက္ မတည့္သည့္ စကားေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနသည္။ ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ သူ႔ကုိယ္ကုိ ရွာေဖြရာ ရင္ဘတ္ထဲမွ ပစၥတုိတစ္လက္ေတြ႕ၾကရ သည္။ ပစၥတုိကုိ မသံုးသည့္ အတြက္ သူ႔ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ၀ုိင္းၿပီး ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါေသးသည္။
ေဆးရံု သုိ႔ သူနာျပဳကားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ပုိ႔ေပးသည္။ ခဲြစိတ္မည့္ဆရာ၀န္ကုိ ေစာင့္ေနစဥ္ မာတင္က ခဲြစိတ္ ခုတင္ေပၚ တြင္ ၿငိမ္လ်က္လွဲေနသည္။ ရင္ဘတ္တြင္ ဓားက စုိက္လ်က္ပင္။ အထူးခဲြစိတ္ ကိရိယာေတြ လုိအပ္သည္တဲ့။

ရဲက မစၥက္ကာရီကုိ ေဆးရံုေခၚလာၿပီး မာတင့္ကုိ ျပသည္။ တရားခံဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသမီး က မာတင့္ကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္းေအာ္ေျပာသည္။ "ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ သူပဲ၊ သူ႔ကုိ ကၽြန္မ ေရွ႕ေန လက္ကုိ အပ္ရမယ္"
ထုိအခ်ိန္ တြင္ ဒဏ္ရာက နာစျပဳေနၿပီ။ သည္ၾကားထဲမွ မာတင္က ၿပံဳးလုိက္ႏုိင္ေသး၏။
ေဆးရံု အျပင္ဘက္ တြင္ လူေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး စုေ၀းၿပီးသားျဖစ္သြားသည္။ ဓမၼေတးေတြဆုိဖုိ႔၊ ဆုေတာင္း ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾက၏။ သည္သတင္းျပန္႔သြားေတာ့ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက မာတင့္ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနၾကေၾကာင္း ေနာင္တြင္ ကၽြန္မတုိ႔ၾကားရသည္။
ေဆးရံု ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကၽြန္မတုိ႔ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ သြားေတြ႕ၾကသည္။ ေဒါက္တာ ေမနဒ္မွာ ဂ်ေမကာလူမ်ိဳးခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။ အကူ ဆရာ၀န္သံုးဦးႏွင့္အတူ မာတင့္ကုိ ခဲြစိတ္ၿပီး ရင္ဘတ္မွ ဓားကုိ ထုတ္ယူခဲ့သူျဖစ္၏။

မာတင္ သတၱိေကာင္းပံု၊ စိတ္ၿငိမ္ပံုကုိ ဆရာ၀န္ႀကီးက ခ်ီးမြမ္းေနသည္။
" သူသာ ေၾကာက္တတ္မယ္၊ စိတ္ လႈပ္ရွားလြယ္မယ္ ဆုိရင္ သူ အသက္ရွင္ဖုိ႔လမ္းေတာ္ေတာ္နည္းလိမ့္မယ္၊ ဓားဦး က ႏွလံုး ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးနဲ႔ ထိလုထိခင္ ျဖစ္ေနတာ၊ သူ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္မယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ႏွာေခ်မယ္၊ ေခ်ာင္းဆုိးမယ္ ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္း ဒုကၡေရာက္သြားႏုိင္တယ္၊ ေဒါက္တာကင္းရဲ႕ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္တဲ့ တည္ၿငိမ္မႈက သူ႔အသက္ကုိ ကယ္သြားတာပဲ၊ သူဟာ တကယ့္ကုိ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးျခားတဲ့ လူပါပဲ "
ေဒါက္တာေမးနဒ္က မာတင္ ၏ ႏွလံုး ကုိ လက္၀ါးကတ္တုိင္ပံုစံခဲြစိတ္ခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။
" သူက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ဆုိေတာ့ အံကုိက္ ျဖစ္သြားတာေပါ့ေလ၊ ဓားကုိ ထုတ္ယူဖုိ႔ နံရုိးႏွစ္ေခ်ာင္းဖယ္ပစ္ လုိက္ရတယ္၊ ခုေတာ့ စိတ္ခ်ရပါၿပီ"

မာတင့္ အခန္းကုိ ေရာက္ေတာ့ ႏွာေခါင္းမွာေရာ၊ လည္ပင္းမွာပါ ပုိက္ေတြ တန္းလန္းႏွင့္ေတြ႕ရသည္။ အျပင္းစား ေမ့ေဆးေတြ ေပးထား၏။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မ ေရာက္လာသည္ကုိ ခ်က္ခ်င္းသိပံုရ၏။ ကၽြန္မကုိ တေမးတည္းေမးေန သည္ဟု ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။
သူ႔အေျခအေန ကုိ တကယ္ျမင္ရေတာ့မွ သူ႔ဒဏ္ရာဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္ေၾကာင္း ကၽြန္မ သေဘာေပါက္ ရပါသည္။ ဆရာ၀န္ႀကီးေျပာစကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ၾကားေယာင္လာသည္။ သူသာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္ရင္ ... ။
မယံုႏုိင္စရာ ပင္။ အသက္ေဘးက လက္မတင္ကေလး လြတ္လာသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ ကၽြန္မ အထူး ေက်းဇူး တင္မိပါသည္။

ဘုရားသခင္ ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သူ အသက္ရွင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မာတင္ေရာ ကၽြန္မပါ ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဆက္လုပ္စရာေတြ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူဟန္တူပါ၏။
သူ႔ ခုတင္နံေဘး တြင္ ကၽြန္မ ထုိင္ေစာင့္ေနရင္း အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကုိ ကၽြန္မ တြက္ၾကည့္သည္။ သည္ေလာက္ အဓိပၸာယ္မဲ့သည့္ ကိစၥေတြကုိ ကၽြန္မ မယံုၾကည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေန၏။
ရန္သူကုိ ခ်စ္ ရမည္။ လက္တံု႔မျပန္ရဟု ေျပာေနသည့္ မာတင့္ကုိ ဘုရားသခင္က စမ္းသပ္ေနတာပဲဟု ကၽြန္မ ယံုၾကည္ လုိက္၏။
စကားေျပာႏုိင္သည္ႏွင့္ မာတင္က မစၥက္ကာရီအေၾကာင္း ေျပာသည္။
" ဒီလုိ သူ အၾကမ္းဖက္တဲ့အတြက္ သူ႔မွာ တာ၀န္မရွိဘူး၊ တရားေတြဘာေတြ မစဲြၾကနဲ႔၊ သူ က်န္းမာလာေအာင္ ၀ုိင္းၿပီး ကူညီၾကရမယ္ "
အမ်ိဳးသမီးကုိ စိတၱဇ ေ၀ဒနာရွင္ ရာဇ၀တ္သားမ်ား ထားသည့္ ေဆးရံုတြင္ တင္ထားသည္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေဆးကုသမႈ ရေနလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
သည္ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ မျမင္ခဲ့သည့္ အခ်က္ကုိ ဘြားခနဲ ေတြ႕လုိက္ၾကရသည္။ မာတင့္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကလည္း အၾကမ္းဖက္ႏုိင္သည္ပဲ။ ဂႏၵီကုိ သူ႔လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းက လုပ္ႀကံခဲ့သည္ မဟုတ္လား။

ေခါင္းေဆာင္တုိင္းသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ စဥ္းစားခ်ိန္လုိအပ္ပါသည္။ ေနရူးႏွင့္ဂႏၶီလုိေပါ့။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ စဥ္းစားခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့သည္။ ကၽြန္မေယာက္်ားလည္း နာလန္ထဘ၀ျဖင့္ စဥ္းစားခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့သည္။ မာတင္သည္ စိတၱေဗဒ စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ကုိယ့္ကုိယ့္ကုိယ္ အျပစ္ကင္းစင္လြန္းခ်င္သည့္ေရာဂါစဲြကပ္ေနသူျဖစ္၏။
သည္လုိ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနလွ်င္ အျပစ္ဟူသေရြ႕ ျမဴေငြ႕မွ်မရွိမွျဖစ္မည္ဟု စဲြစဲြၿမဲၿမဲ ယံု ၾကည္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထဲက လူတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ ပုထုဇဥ္ပီပီ အမွားအယြင္းရွိႏုိင္သည္ကုိ သူ သေဘာေပါက္ပါ၏။

ကၽြန္မတုိ႔ ဘ၀က ဆန္းေတာ့ ဆန္းသည္။ ေကာင္းတာ နည္းၿပီး မေကာင္းတာ ေတြသာ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေန၏။ ပဋိပကၡဟူသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားပြင့္လာႏုိင္ပါသည္။
သည္အျဖစ္ဆုိးေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံသူေတြမ်ားလာသည္။ လူမည္း လႈပ္ရွားမႈ လိႈင္းလံုး ႀကီးထဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ လူျဖဴေတြပါ ပါ၀င္လာၾကသည္။ အေစာပုိင္းက မာတင့္ အေၾကာင္း မသိသူမ်ားလည္း တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားကာ ပူးေပါင္းစလာၾကသည္။ ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ အယူအဆ အယံုအၾကည္ ကဲြျပားသည့္ ဘုရားေက်ာင္းေတါလည္း ပါ၀င္လာၾက၏။
ေနာက္ဆံုး ေဆးရံုတြင္ ခြင့္ေတာင္းၿပီး ရံုးခန္းတစ္ခန္း ကၽြန္မဖြင့္လုိက္ရေတာ့သည္။ သည္လုိ မလုပ္ လွ်င္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လာေနေသာ စာေတြ၊ ေၾကးနန္းေတြ ပုိ႔စ္ကတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိ မွ ျပန္ၾကားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ေက်ာင္းသူကေလးမကေလးတစ္ေယာက္ ေရးသည့္စာမွာ စိတ္ထိခုိက္စရာေကာင္းလွသည္။
"ႏွာတစ္ခ်က္ ေခ်လုိက္တာနဲ႔ ဦးဦးရဲ႕ အသက္ ဆံုးႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရပါသည္ရွင့္၊ အဲဒီအခ်ိန္ မွာ ဦးဦး မေခ်မိတာ ကုိကၽြန္မ ၀မ္းသာလုိ႔ မဆံုးပါဘူးရွင့္၊ ဘုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ ဦးဦး ဆက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ မေခ်ခုိင္းတာ္ပါရွင့္ "
ကၽြန္မ တုိ႔ ေမာင္ဂုိမာရီ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြက မာတင့္ကုိ ဆက္နားဖုိ႔ ေျပာပါသည္။
ဤတြင္ သူ၏ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵတစ္ခုကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ အခြင့္ႀကံဳလာပါေတာ့၏။ အိႏၵိယသုိ႔သြားၿပီး မဟတၱမဂႏၵီ အေၾကာင္း ေလ့လာဖုိ႔ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
ဂႏၵီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႕က မာတင္ကုိ မႏွစ္ကတည္းက ဖိတ္ထားခဲ့သည္။ ဖိတ္စာထဲတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ လည္းပါ၏။ ခုေတာ့ အားလံုး အဆင္ေျပသြားၿပီ။ ခရီးစရိတ္ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ မိတ္ေဆြ လစ္ဘီ ေရေနာက ထုတ္ေပးသည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ မတ္လ အေစာပုိင္းတြင္ ဘံုေဘသုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေလယာဥ္ေပၚက ၾကည့္ရသည္မွာ ဘံုေဘသည္ အလြန္လွေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္းတစ္၀ုိက္တြင္ မီးေတြ ထိန္ေနသည္မွာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္၏ လည္တုိင္တြင္ လည္ဆဲြတန္ဆာဆင္ထားသည္ႏွင့္တူလွ၏။
သုိ႔ေသာ္ ေလယာဥ္ကြင္းမွ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ အသြားလမ္းမ်ားက က်ဥ္းေျမာင္းလွသည္။ အနံ႔အသက္ေတြကလည္း ဆုိးရြားလွ၏။ သည္မွ် ဆင္းရဲမဲြေတၿပီး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳး ကၽြန္မတုိ႔ တစ္သက္ မေတြ႕ဖူး ခဲ့ပါ။ မာတင္သည္ သူေတာင္းစားမ်ားကုိ ပုိက္ဆံေပးေလ့မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ သနားစရာ တစာစာ ငုိေႂကြး ေတာင္းခံေနသူေတြကုိ သူ မၾကည့္ရက္ေတာ့ဘဲ ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲေနေလေတာ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ နယူးေဒလီသုိ႔ ေလယာဥ္ ဆက္စီးၾကသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ မာတင္က သတင္းေထာက္မ်ားအား "တျခား တုိင္းျပည္ေတြကုိဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြအျဖစ္နဲ႔ သြား မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ အိႏၵိယကုိ လာတာကေတာ့ ဘုရားဖူးအျဖစ္နဲ႔ပါ" ဟု ေျပာျပသည္။
ထုိည တြင္ ကၽြန္မတုိ႔အား ေနရူးက ေက်ာက္သားျဖင့္ ၿပီးသည့္ ဧရာမ သူ႔အိမ္ႀကီးသုိ႔ ညစာ ဖိတ္ေကၽြးသည္။ ေနရူးသည္ အျဖဴေရာင္ ရုိးရာ၀တ္စံုျဖင့္ အလြန္ၾကည့္ေကာင္းသူျဖစ္သည္။ အက်ႌရင္ဘတ္ တြင္ ႏွင္းဆီပန္း တစ္ပြင့္ထုိးထားသည္။ ယခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသည့္ သူ႔သမီး မစၥက္အင္ဒီရာ ဂႏၵီႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။
ေနာက္ပုိင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္း အႏွံ႔အျပား ခရီးထြက္ၾကသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေန သည့္ ႏုိင္ငံကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ မာတင္ေရာ ကၽြန္မပါ ဧရာမ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး သေဘာအက်ႀကီး က်ေနမိပါသည္။

ေနရူးႏွင့္ ညစာ စားၿပီးေတာ့ မာတင္က ေ၀ဖန္သည္။
"ၿဗိတိသွ်နဲ႔ အိႏၵိယ ဆက္ဆံေရးမွာ အၾကမ္းမဖက္ေရး၀ါဒကုိ အေျခခံတာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္၊ အၾကမ္းဖက္ ခါးသီးမုန္းတီးမႈေတြ မပါဘဲနဲ႔ေလ"
ေနရူးက ျပန္ေျဖသည္။
" ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဂႏၵီက ေနရာတုိင္းမွာေတာ့ သေဘာမူတၾကဘူးဗ်"
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွ သေဘာထား ကဲြျပားမႈမ်ားကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေလ့လာခဲ့ဖူးပါသည္။ ဂႏၵီက လံုး၀အၾကမ္းဖက္ေရးသမား၊ အဟႎသ၀ါဒီ။ ေနရူးက ေတာ္လွန္ေရးဘက္ကုိ ယိမ္းသည္။ ဂႏၵီက အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကုိ ေခတ္မီနည္း ပညာမ်ားျဖင့္ မတည္ေဆာက္လုိ။ ေနရူးက စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္သည္။
သူတုိ ႔ႏွစ္ေယာက္ ေလးနာရီ ၾကာေအာင္ စကားေျပာၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ မဟတၱမဂႏၵီ၏ သခ်ႋဳင္း သုိ႔သြားၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ ဂါရ၀ျပဳၾကသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဂႏၵီ၏ တပည့္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ဆံုသည္။ အခ်ိဳ႕က ခုထိ လက္ရက္ ခ်ည္ထည္ၾကမ္းကုိ ၀တ္ဆင္ေနၾကတုန္းပင္။ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဧရာမ အိမ္ႀကီးမ်ားတြင္ေတာ့ သူတုိ႔ေနထုိင္လ်က္ရွိ ၾက၏။

သည္ပဋိပကၡကုိ ရွင္းဖုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ခက္ပါသည္။ အဆင္းရဲ အပင္ပန္း ခံၿပီး ႏွစ္ရွည္လ မ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ အထုိက္အေလ်ာက္ ျမင့္မားသည့္ လူေနမႈ အဆင့္ေတာ့ ရသင့္သည္ဟု ယူဆ ႏုိင္ပါသည္။ နယူးေဒလီအျပင္တြင္ ဂႏၵီေန သလုိ ေနေနၾကသူေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္ပါ သည္။
ကၽြန္မတုိ႔ ကံေကာင္းပါသည္။ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းရွိ ဂႏၵီရြာကေလးတြင္ ဘာသာေရးပဲြေတာ္ တစ္ခုကုိ တက္ ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ ဂႏၵီသင္ၾကားခဲ့သည့္အတုိင္း ယေန႔တုိင္ သူတုိ႔က်င့္ႀကံေနၾကဆဲျဖစ္ သည္။ လူေတြ ေျမႀကီးေပၚတြင္ တင္ပ်ဥ္ေခြၿပီး ထုိင္ေနၾကသည္။ ၀တ္ျပဳသူမ်ားက ဘာသာေရး က်မ္းေတာ္မ်ား ကုိ အလွည့္ႏွင့္ ဖတ္ေပးၾကသည္။ သူတုိ႔ ဖတ္သည့္ စာအုပ္ေတြ ဂ်ဴးဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴက်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။

အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏ ခင္မင္စြာ ေဖာ္ေရြမႈ၊ သူတုိ႔၏ ဘာသာေရး၊ ကုိင္းရိႈင္းမႈတိ႔ အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကည္ညိဳ ေနမိၾကသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသူမ်ားမွာ ဂႏၵီ၀ါဒီမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ထံမွ ၀ိညာဥ္၏ စြမ္းအား ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အေလးအနက္ သင္ၾကားမွတ္သားခဲ့ရသည္။ ၀ိညာဥ္သည္ ငႏၵီ၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ အိႏဒိယ ၏ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္အမင္း ကြာဟမႈ၊ စိတ္၀ါဒီႏွင့္ ရုပ္၀ါဒီတုိ႔၏ တုိက္ပဲြ စသည္တုိ႔သည္ မာတင့္ အားႀကီးစြာ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ သူတုိ႔ဆီမွ မာတင္ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ခဲ့သည္မွာ ခႏၱီပါရမီ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
အိႏၵိယ ၏ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြသည္ ရာစုႏွစ္၀တ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွစ္ရွည္ ေထာင္နန္းစံ ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ဟူသည္ သည္းခံႏုိင္စြမ္းအတုိင္းအဆမရွိ လုိအပ္ေၾကာင္း သူပုိသိလာသည္။

အိႏၵိယမွ ျပန္လာသည့္ အခါ တတ္ႏုိင္သမွ် ခါတုိင္းထက္ ပုိ၍ ရုိးရုိးသားသား ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံေနဖုိ႔ မာတင္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူသိမ်ားလာသည့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ ခမ္းနား ထည္၀ါစြာ သူ ဘယ္တုန္းကမွ မေနခဲ့။ ဖုိ႔ဒ္ကား ေဟာင္းႀကီးကုိပဲ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ စီးေနသည္။ ကယ္ဒီလက္ စီးဖုိ႔ သူ ဘယ္တုန္းကမွ စိတ္မကူ။
ဘာမင္ဂမ္ ေထာင္မွ သူ ထြက္လာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အဖဲြ႕သားေတြက သူ႔ကုိ သူရဲေကာင္း တစ္ေယက္လုိ ႀကိဳဆုိၾကဖုိ႔ ျပင္ဆင္သည္။ ကယ္ဒီလက္ ကားေတြႏွင့္ ႀကိဳၾကမည္။
" ေထာင္က ထြက္လာတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ကယ္ဒီလက္ႀကီးစီးျပန္လာရင္ ဘယ္ၾကည့္လုိ႔ ေကာင္းမွာလဲ၊ မင္းက ကုိယ္တုိ႔ ကားကုိ ေလယာဥ္ကြင္း ေမာင္းလာခဲ့။ အျပန္ ေမာင္ကုိယ္တုိင္ ေမာင္းျပန္မယ္" ဟု သူ ေျပာ ခဲ့သည္ ကုိ ကၽြန္မ မွတ္မိေန၏။

သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ လူမည္းမ်ားက သူ႔ကုိ ဘုရားတစ္ဆူ ဂူတစ္လံုးကုိးကြယ္ေနၾကသည္ကုိေတာ့ သူ တား ဆီး၍ မရေတာ့ပါ။ ဒါကလည္း သူတုိ႔တြင္ ဘယ္တုန္းကမွ အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းေဆာင္ မရွိဖူး၍ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ သူတုိ႔ စိတ္ထဲတြင္ မာတင့္အား တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူမည္းအားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ဟုစဲြေနၾကၿပီ။

ဆက္ရန္
.

No comments: