Saturday, June 30, 2012

ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း ၏ ငထြန္းကား ညီ ေမာင္ေဆးရုိး, အပိုင္း (၁ဝ)ဇာတ္သိမ္း

ထိုမယ္မွ်င္သည္ တူမေခ်ာစိန္ကို သံေယာဇဥ္ႀကီး၏။ သမီးငယ္ ခင္ခင္လွ ငယ္စဥ္ကဆိုလွ်င္ ေခ်ာစိန္ ထံသို႔ ခင္ခင္လွကို ပို႔ထားသည္။ သူမူကာ ေမာင္ေမာင္ေအး တာဝန္က်သည့္အရပ္ႏွင့္ ရမ္းဘိုကုန္း ကို ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ သြားေန၏။ ယခုေသာ္ကား အစိုးရ စစ္ ေလးတန္း သုိ႔ ေမာင္ေမာင္ႀကီး ေရာက္ေန သ ျဖင့္ မယ္မွ်င္ လမ္းမသလားႏုိင္ေတာ့ေပၿပီ။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ဦးက်န္ႀကီး၊ မယ္ႂကြယ္စိုး ကား ခမည္းခမက္ ဦးႂကြက္နီ၊ ေဒၚေရႊအိမ္တို႔ထက္ အိုကံေကာင္းသည္ အေျပာ ခံ ရ၏။ သမက္ႏွင့္ သမီးက "ဆိတ္ႏို႔မုန္႔" ဟု ေခၚေသာ ႏူးည့ံသည့္မုန္႔မ်ားပင္ ဝယ္ေပးၾက သည္။ ရမ္းဘိုကုန္းတစ္ရြာလံုး ႏို႔ဆီ ႏို႔မႈန္႔ မျမင္ဖူးျငား၊ ဦးက်န္ႀကီး၊ မယ္ႂကြယ္စိုး တုိ႔ေဘးတြင္ ႏို႔ဆီႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔ အၿမဲတမ္ရွိေနသည္။ သို႔ပါလ်က္ မယ္ႂကြယ္စိုး ခ်ဴခ်ာသည္။
ေခါင္းမနာ လွ်င္ ေျခနာသည္၊ ေျခမနာရလွ်င္ ေခါင္းနာသည္။ ေခါင္းႏွင့္ ေျခက ေကာင္းေနလွ်င္ ခါးနာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မယ္ႂကြယ္စိုး ေနေကာင္းခ်ိန္မွာ ခပ္ရွားရွားပင္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္...........

(၁၀)

လဆန္း ဆယ့္္ေလးရက္ေန႕၏ ေငြလျပည့္၀န္းသည္ လျပည့္ေန႕ကို ႏႈတ္ဆက္ေသာအားျဖင့္ အေနာက္ဘက္ ခင္တန္း သို႕ ေရြ႕ဆင္းေန၏။ လွည့္စားထိုးထားပါလ်က္ ျမည္ခ်င္ေနေသာ ႏြားလွည့္ေလးစီးသည္ မလင္းတလင္း မေမွာင့္တေမွာင္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းတြင္းသို႕ အေျပးဆင္းလာ ၾကသည္။
ကုန္းေပၚ တြင္ ေျခသြက္သြက္ျဖင့္ ေျပးခဲ့ေသာ ႏြားမ်ားသည္ သဲျပင္ႏွင့္ လွည္းဘီးႏွင့္ ထိလွ်င္ထိ ခ်င္းတို႕ ဆိုင္းသြားၾက၏။ တေပါင္းလျပည့္သို႕ တိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျငား၊ ေခ်ာင္းေရသည္ မခန္းေသး။ မဆိုစေလာက္က်န္ေသးေစကာမူ၊ ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္လ်က္စီးဆင္းေနဆဲပင္။
"ႏြားေတြရဲ႕ အျမီးကို ဆြဲထားၾကေနာ္"
ေရွ႕ဆုံးလွည္းမွ စတင္ေအာ္ေသာအခါ ေနာက္လွည္းေတြကလည္း လိုက္လံေအာ္ဟစ္ၾကသည္။

"ႏြားျမီးေတြခတ္ရင္ လူကိုစင္သယ္ေနာ္"
ေခ်ာစိန္လည္းေခ်ာေအာင္လွေအာင္ ျပင္ဆင္ထား၏။ သို႕ေၾကာင့္ ႏြားျမီးခတ္တိုင္း မ်က္ႏွာကို ေရစင္ျပီး အလွပ်က္မခံႏိုင္။ သို႕ေၾကာင့္ သူ႕ဘက္ကႏြား၏ အျမီးကိုလွမ္းဆြဲထားသည္။ လူက အဘယ္မွ်ပင္ ဆြဲထားကိုင္ထား ေစကာမူ သဲျပင္ထဲတြင္ရုန္းရေသာအခါ ႏြားသည္အျမီးကို လႈပ္ခတ္၏။ သတိမရိွ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ကိုင္ထားသူ၏ လက္ထဲက အျမီးလြတ္ထြက္သည္။ လွည္း ေပၚရိွ လူေတြကို အျမီးျဖင့္ ေရဖ်န္းေပးေတာ့ သည္။ ေခ်ာစိန္ဘက္သို႕ ေရမႈန္ေတြ ေရာက္လာသည္။
"ဟဲ့ ေအးသီ၊ ႏြားျမီးကို ျမဲျမဲကိုင္မွေပါ့ဟဲ့"
"ကိုင္ေတာ့ ကိုင္သာပဲေတာ့္၊ လြတ္ထြက္သြားတာ"
ေခ်ာစိန္ တို႕လွည္းသည္ ကုန္းေပၚသို႕ တက္မိသည္ႏွင့္ တအီအီတကၽြီကၽြီျမည္ေတာ့သည္။

"ဦးဘမင္းၾကီးက အပ်င္းၾကီးျပီး လွည္းစားမထိုးလို႕ ျမည္ျပီ။ ကိုးေရလ်ဥ္က အေ၀းၾကီးလိုေသး တယ္"
ေခ်ာစိန္က ဘမင္းကို အျပစ္တင္၏။
"ဟဲ့ လွည္းစား ထိုးထားပါသယ္ဟာ၊ ကုန္းတက္မို႕ ျမည္သာထင္ပါတယ္၊ ေတာ္ၾကာရင္ ေပ်ာက္သြားမွာပါ"
ဘမင္း၏ ဆင္ေျခ ကို ေခ်ာစိန္မၾကားပါ။ ေျခက်င္သြားေသာ လူအုပ္ထဲသို႕ လွမ္းၾကည့္ေနရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သည္တေပါင္းလျပည့္ေန႕ကား စည့္ဆြဲရြာအနီးရိွ ကိုးေရလ်ဥ္ေတာသို႕ ရမ္းဘိုကုန္း တစ္ရြာတည္းက လာသည္ မဟုတ္။ ကုတင္ၾကီးစုႏွင့္ ရမ္းဘိုကုန္းႏွစ္ရြာတည္းမွ လာသည္မဟုတ္။ ရြာေပါင္းစုံ ရပ္ေပါင္းစုံမွ လာၾက သည္။ သို႕ေၾကာင့္ ေျခက်င္သမားမ်ား ျပည့္ေန၏။ လွည္းေတြက လည္းဖုန္တေထာင္းေထာင္း၊ တအီအီျဖင့္ ညံေန၏။

လွည္းတစ္စီးသည္ ေခ်ာစိန္တို႕လွည္းကို ေက်ာ္တက္ရန္ညာသံေပးလ်က္ အျပင္းေမာင္းလာသည္။ ဤသည္ ကို ေခ်ာစိန္မၾကိဳက္။
"ဦးဘမင္း ေမာင္းေမာင္း၊ ေက်ာ္တက္ေတာ့မယ္"
ဘမင္း ကလည္း ဤကဲ့သို႕ေသာ အျပဳအမူကို သည္းမခံ။ "ဟဲ့ေဖ့သားၾကီေတြ"ေအာ္ကာ ႏွင္တံကို ၀င့္သည္။ ကၽြီခနဲ ကၽြီခနဲ လိမ့္ေနေသာ လွည္း သည္ ခ်က္ခ်င္းျမည္သံေပ်ာက္ျပီး ၀ုန္း၀ုန္း ဒိုင္းဒိုင္း ေဆာင့္ျပီး ေျပးေတာ့ သည္။
"ေဟး ရွက္ပါသယ္ေဟ့"
ေခ်ာစိန္ေခါင္းေဆာင္ျပီး ေအာ္ျခင္းျဖစ္၏။ သို႕ရာတြင္ သူကေက်ာေပးျပီး ေအာေသာ္ျငား၊ သူ႕အေဖာ္ေတြက လက္ညိႇဳး ထိုးျပီးေအာ္သည္။ ထိုအခါ ေက်ာ္ရန္ၾကိဳးစားမႈ မေအာင္ျမင္ေသာ လွည္းက ညာသံမေပးဘဲ အျပင္းေမာင္း လာ၏။

"ဦးဘမင္း ေမာင္းေမာင္ား၊ ဟိုလွည္းက ေက်ာ္တက္ေတာ့မယ္"
"လမ္းမေကာင္းဘူးဟ၊ ႏြားေတြ ပခုံးေပါက္ကုန္မယ္၊ ေက်ာ္ပါေစဟာ"
"အလကား ဦးဘမင္းၾကီး"
ေခ်ာစိန္ မေက်မနပ္ေအာ္သည့္နည္းတူ ေခ်ာစိန္၏အေဖာ္ေတြကလည္း ဘမင္းကိုး ၀ိုင္း၀န္းရႈတ္ခ် ၾက၏။
"အလကားလူၾကီး၊ ေၾကာက္အီးၾကီး"
သို႕ေသာ္ ေခ်ာစိန္တို႕လွည္းကို ေက်ာ္တက္ရန္အတြက္ အျပင္းေမာင္းလာေသာ လွည္း သည္ ေခ်ာစိန္ တို႕လွည္းႏွင့္ ေဘးခ်င္းအယွဥ္တြင္ လွည္းနားေစာင့္ကၽြတ္ကာ ဘီးတစ္ဖက္ ျပဳတ္လ်က္ တုံးလုံးၾကီး ျဖစ္သြားေလ၏။

"ေဟး ရွက္ပါသယ္ေဟ့"
ထိုအခ်ိန္တြင္ လွည္းတစ္စီး အျပင္းေမာင္းလာကာ၊ ေခ်ာစိန္တို႕ လွည္းေဘးတြင္ ရပ္၏။ လွည္းေပၚ မွေမာင္ေမာင္ေအး ခုန္ဆင္းလာ၏။
"ဒုကၡေရာက္သူကို မေလွာင္ရဘူး၊ မေျပာင္ရဘူးဟဲ့"
"ေဟ့ေကာင္ ဘမင္း၊ ဆင္း ဆင္း"
ေမာင္ေမာင္ေအးေျပာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာစိန္တို႕ လွည္းေပၚမွ "လက္ပံပင္ဆက္ရက္"မ်ား ျငိမ္က် သြား၏။ ဘမင္းလည္း လွည္းေပၚမွ ခုန္ဆင္းကာ ဆီးျပဳတ္သြားေသာလွည္းထံ ေျပးသြား၏။ ထိုလွည္းမွာ လူငါးေယာက္သာပါသျဖင့္ လွည္းနားေစာင့္ ျပဳတ္ကာ လွည္းဘီးကၽြတ္သည္ကို မျဖဳံ ေပ။ သို႕ရာတြင္ ၀င္ရိုိးမွာ မူလကတည္းက နာေနခဲ့သည့္အတြက္ အေရခြံလန္ကာ က်ိဳးထြက္ေန ၏။
"ဟာ ဆရာေလး၊ အားနာစရာဗ်ာ"
လွည္းေပၚမွလူမ်ားက ေမာင္ေမာင္ေအးကို အားနာစကားဆိုၾက၏။

"ရြာထဲ၀င္ျပီး ၀င္ရိုးဌားရ ေကာင္းမလား"
"ေကာင္းသယ္၊ သည္အၾကံေကာင္းသယ္"
သို႕ေသာ္ ေခ်ာင္းျဖဴရြာတြင္ရိွေသာ ႏြားလွည္းအားလုံးသည္ ကိုးေရလ်ဥ္ကို သြားေနၾက၏။ အိမ္တြင္ က်န္ခဲ့သူမ်ားကလည္း လွည္း၀င္ရိုးအပို မည္သည့္ေနရာတြင္ထားသနည္း မသိၾက။ ဤသို႕ျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ေအးတို႕မွာ ရြာဦးမွာ ရြာဖ်ားသာေရာက္၏။ လွည္း၀င္ရိဳးငွား၍မရ။ ေမာင္ေအးတို႕မွာ ရြာဦးမွ ရြာဖ်ားသာေရာက၏။ လွည္း၀င္ရိုးငွား၍မရ။
"ကိစၥမရိွဘူး ဆရာေလး၊ ေနပူမယ္ သြားႏွင့္ပါ"
ေမာင္ေမာင္ေအးသည္ ဘမင္းတို႕လွည္းကို သြားႏွင့္ရန္ လႊတ္လိုက္ျငား သူမူ လွည္းက်ိဳးႏွင့္ ဆက္ျပီးေနခဲ့သည္။

ေမာင္ေမာင္ေအးေနခဲ့ျခင္းမွာ ၀င္ရိုးအသစ္မလဲဘဲ လွည္းကို မည္သို႕ေမာင္းမည္နည္း သိလိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း အခက္ၾကီးမဟုတ္ပါ။ ကၽြတ္ထြက္ေသာဘီးကို လွည္းေပၚ တင္သည္။ သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းရွာျပီး ဘီးေနရာတြင္ေထာက္သည္။ လွည္းသည္ဘီးပါေသာဘက္ ဘီးလည္ျပီးေရြ႕၏။ ဘီးမပါေသာဘက္က တရြက္တိုက္ျပီးေရြ႕၏။ သို႕ရြာတြင္ ထိုလွည္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၏။ လူအခ်ို႕ ထိုလွည္းျဖင့္ ျပန္ျပီးပါသြားေသာ္ျငား အခ်ိဳ႕ကား က်န္ေနခဲ့ရာ ထိုသူမ်ားကို ေမာင္ေမာင္ေအးက သူ႕လွည္းတြင္ တင္လာသည္။
ကိုးေရလ်ဥ္သည္ သဲကႏၱရတြင္းက အိုေအစစ္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ကမၻာဗဟုသုတေခါင္းပါး ေသာ အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နတ္၏ တန္ခိုးျဖင့္ စမ္းေရးစမ္းေရတြင္ေပၚေပါက္လာသည္ ထင္ၾက ၏။ အလွဴအတန္း ရိွလွ်င္ ကန္ေတာ့ပြဲေပးကာ ေရေတာင္းလွ်င္ ေရရသည္ထင္ေနရိွၾက၏။

ေတာင္ဖ်ားအက်ဆုံးက အုတ္ကန္ေရလ်ဥ္ျမစိမ္းစမ္း။ ကံေကာ္ေရလ်ဥ္ဟုေခၚရျခင္းမွာ ကံ့ေကာ္ ပင္ေတြခ်ည္း ေပါက္ေရာက္သျဖင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ပုန္းညက္ေရလ်ဥ္ဆိုလွ်င္လညး ပုန္းညက္ပင္ ေတြခ်ည္း ေပါက္ေရာက္သည္။ သို႕ေသာ္ ေမာင္ေမာင္ေအးတို႕ေရာက္ခ်ိန္၌ ကိုးေရလ်ဥ္သည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးစျပဳျပီ၊ နတ္ၾကီးသည္ဆိုကာ မတို႕ရဲ မထိရဲေသာေၾကာင့္ သစ္ရြက္ေၾကြမ်ားျဖင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းခဲ့သည္။ ႏွာင္းလူတို႕ကား နတ္ကိုမေၾကာက္ႏိုင္ဘဲ ကိုးေရလ်ဥ္ကို ၀င္ေရာက္ ခုတ္ထြင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သည္။ တစ္ေယာက္ အဆင္ေျပသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ နတ္မ ေၾကာက္ေသာ ေနာက္လူမ်ားကလည္း ေတာတိုးၾကျပန္သည္။ ကိုးေရလ်ဥ္သည္ ဤသို႕လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ အရိပ္အာ၀ါသ ပ်က္စီးရသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား သစ္ပင္ေတြ ခုတ္ျပီး အုတ္ဖုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အရိပ္ရပင္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသည္။ ဤနည္းျဖင့္ နိမ့္ရာသို႕စီးလာ ေသာစမ္းေရလည္း ဆုတ္ယုတ္ေတာ့သည္။

သည္လူအုပ္တြင္ ကိုေဆးရိုး ပါမလာျငား သူ႕ဇနီးပါသည္။ သူ႕သားႏွင့္သမီးပါသည္။
မက်ီးဒန္ႏွင့္ မယ္မွ်င္ အမွဴးျပဳသူမ်ားသည္ ေမာင္ေမာင္ေအးကို "ဆပၸက်င္း"ေရလ်ဥ္မွ ေစာင့္ကာ၊ ထမင္းစားရန္ အသင့္ျပင္ ထားသည္။
"ဦးေအးေရ။ ေမာင္ႏွမကိုးေယာက္။ အင္း၀သိုမာန္ဘြားရဲ႕ ေဘးေၾကာင့္ ေျပးလာခဲ့ရာက သည္ေတာအေရာက္ မွာ အေမာဆို႕ျပီးကြယ္လြန္ရာက သည္ေတာအေရာက္မွာ အေမာဆို႕ျပီး ကြယ္လြန္ရာက နတ္ျဖတ္သာတဲ့ဗ်"
ဘညိန္း က သူၾကားခဲ့ရသမွ်ကို ေမာင္ေမာင္ေအးသို႕ ၀မ္းသာအားရ ေဖာက္သည္ခ်ေသာ္ လည္း ေမာင္ေမာင္ေအး ေခါင္းမညိတ္။

"မင္း ေခတ္လူငယ္ျဖစ္ျပီး ယုံမေနနဲ႕။ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္လို႕ ကုန္းေၾကာင္းေျပးလာရင္လဲ ဆိပ္ျဖဴမွာမေသဘဲ သည္ေရာက္မွ ေသရသလား" "ေအးဗ်၊ ဟုတ္သယ္"
"ေရလမ္းက ေျပးလာရင္လဲ ဟိုဘက္က ပခန္းငယ္စေလမွာ မေသဘဲ သည္ေရာက္မ် ေသရသ လားကြ"
"ဟုတ္သယ္ေနာ္၊ ယုတၱိမရိွဘူးဗ်"ဟု ဘညိန္းက သံေယာင္လိုက္ေသာ္လည္း မက်ီးဒန္ႏွင့္ မယ္မွ်င္တို႕ကား ရိွဦးတဖ်ားဖ်ားျဖစ္ေနၾက၏။
"အရွင္ၾကီး အရွင္ေကာင္ားတို႕ေတာ္၊ မလိမ္မိုးမလိမ္မာ အမိုက္အမဲကို ေဗြမယူၾကပါနဲ႕ေတာ္၊ ေတာင္းပါတယ္"
လက္အုပ္ တခ်ီခ်ီျဖင့္ ရွခိုးေတာင္းပန္ေနရာက ေမာင္ေမာင္ေအးကို ေငါက္ငမ္း၏။

"နင္က ကံေကာင္းလို႕ နင့္ကို မလုပ္ႏိုင္ေပမဲ့၊ နင့္သားသမီးနင့္ေဆြမ်ိဳးေတြ ကံအနိမ့္မွာ ဖမ္းစား လိမ့္မယ္တဲ့"
မက်ီးဒန္မွာ သူ႕ေယာက္ဖ၏ ဇနီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ေအးရိုးေသသည္။ သို႕ေၾကာင့္ ဆန္႕က်င္ စကားျဖင့္ မတုံ႕ျပန္ေစကာမူ ဘညိန္းကဲ့သို႕ေသာ္ လူငယ္မ်ားကိုကား ေသြးအထိုးမ ေလွ်ာ့။
"ပထ၀ီ အေနအထားအရ ျမင္းသဲ့ ေနရာမွာ စမ္းေရမထြက္ဘူး၊ နိမ့္သဲ့ဟိုေျမာက္ဘက္ ငွက္ေကြး ေကာ္တုံနဲ႕ ေျမႏုဘက္မွာ စမ္းေရထြက္သလို သည္ကိုးေရလ်ဥ္ဘက္မွာထြက္သယ္၊ အိုေအစစ္ သေဘာေပါ့ကြာ"
ေမာင္ေမာင္ေအး၏ တရားနာသူမွာ ဘညိန္းတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေပ။ ရမ္းဘိုကုန္းသား လူငယ္ကေလးေတြ ခ်ည္း မဟုတ္။ ၾကားေသာလူငယ္တိုင္း ၀င္ေရာက္နားေထာင္ၾက၏။

"ဘုရင့္ရဲမက္ေတြလိုက္ဖမ္းလို႕ ေသေျပးရွင္ေျပးေျပးရသဲ့ ေမာင္ႏွမ ခုႏွစ္ေယာက္ မျဖစ္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ကိုးေယာက္ ျဖစ္ေနရတာတုံး။ ေရလ်ဥ္ကိုးခုမို႕ ေမာင္ႏွမကိုးေယာက္တဲ့။ ငါ့အထင္ ေျပာရရင္ေတာ့ သည္လုပ္ဇာတ္ကို ပါးစပ္ရာဇ၀င္ေျပာသဲ့ လူဟာ၊ ၀ဏၰပဘာတို႕ ၀ဏၰကလ်ာတို႕ မၾကားဖူးလို႕သာ "မေဆး၊ မကတိုး၊ မပု၊ မစု၊ မယု" ဆိုသဲ့ နာမည္ေတြ မွည္သယ္ထင္တာပဲ"
"ဟုတ္သယ္ဗ် ေနာ္၊ ႏွမက ရွစ္ေယာက္၊ ေမာင္ကတစ္ေယာက္တည္း"
"ေမာင္နႏၵတို႕ ေမာင္ေဇယ်တို႕၊ ေမာင္စႏၵတို႕ ေရွးေခတ္ကမွည့္ပါေတာ့လား။ အခုေတာ့ ကိုရင္ၾကီးတဲ့"
"တစ္ဆိတ္ရိွ နတ္၊ တစ္ဆိတ္ရိွ နတ္နဲ႕ဗ်ာ"
"စူးစမ္းေလ့လာမႈ ဟာ ဤသည္မွာတြင္ လမ္းေပ်ာက္တာေပါ့ကြာ"
ေမာင္ေမာင္ေအး သည္ မတိုးတက္ေသာ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူမ်ားကိုၾကည့္ကာ အားမရစြာ ျမည္တမ္း၏။

"နင့္ပါးစပ္ကိုပိတ္၊ နတ္ဖမ္းစားလိမ့္မယ္"
မက်ီးဒန္က လွမ္းေျပာသည့္နည္းတူ၊ မယ္မွ်င္ကလည္း ေျပာ၏။
"လွည္းတစ္စီး၊ ဘီးျပဳတ္ျပီး ၀င္ရိုးက်ိဳးသာဟာ ေတာ့္ေၾကာင့္သိလား"
ေမာင္ေမာင္ေအး ျပဳံး၏။
"အဲသည္ လွည္း၀င္ရိုး က်ိဳးသဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ရြာျပန္သြားၾကသယ္၊ တခ်ိဳ႕က ငါ့လွည္းနဲ႕  လိုက္လာေပ မယ့္ လူအုပ္ထဲ ေပ်ာက္သြားျပီ။ အဲသည္လူေတြကို နာမည္ေတာင္ မသိလိုက္ပါဘူး မယ္မွ်င္ရာ"
"ကိုးေရလ်ဥ္နတ္ က ေတာ့္ကို သတိေပးတာ၊ ကံျမင့္ေနသဲ့ေတာ့ကို မထိဘဲ ေတာ့္ေဘးက ကံနိမ့္ သဲလူေတြကို သြားထိျပီး လွည္း၀င္ရိုးက်ိဳးသာ၊ မေသေသာ ကံေကာင္းသယ္ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့"
ကာယကံရွင္ ေမာင္ေမာင္ေအးက ျပံဳးရုံသာျပဳံးုျငား၊ ဘညိန္းတို႕က ၀ိုင္း၀န္းရယ္ေမာသည္။ ထိုအခါ ဘညိန္း အမာန္ခံရ၏။

"နင္က ဘာဟီလာတိုက္ေနသာတုံး"
ဘညိန္းသည္ ေမာင္ေမာင္ေအး၏တရားကို ဆက္နာလွ်င္ ခုံဖိနပ္စာ မိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထျပီးလူ အုပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ေပ်က္ကြယ္သြားေလ၏။ နတ္မေၾကာက္သူႏွင့္ အုတ္ဖုတ္သူတို႕ေၾကာင့္ စိမ့္ၾကီးျမိဳင္ၾကီး ပါးလ်ားေစကာမူ၊ ေနေျပာက္သည္ အနည္းငယ္သာ ထိုး၏။ မည္သည့္ပန္း၏ ရနံ႕ပါဟု အတတ္ေျပာ၍ မရေသာ္ျငား၊ ကိုးေရလ်ဥ္ေလထုမွာ ပန္းနံ႕သင္းေန၏။ သြားသူ၊ ျပန္သူ၊ ထိုင္သူ၊ ထသူျဖင့္ ဆပၸက်င္းေရလ်ဥ္မွာ လူအစည္းကားဆုံးျဖစ္သည္။ နတ္တဲ နတ္နန္းမရိွျငား နတ္အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ နတ္အခမ္းအနား ျဖစ္ကာမွ ျဖစ္ေရာ ေနာက္ေျပာင္မႈမရိွေခ်။
ကိုေရလ်ဥ္ေတာၾကီးမွာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ လူသံမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနရာတြင္ မက်ီးဒန္၏ အသံ စူးစူး၀ါး၀ါးေပၚလာသည္။
"ဟဲ့ ဘညိန္း၊ ဘညိန္း"
မက်ီးဒန္အပါးတြင္ မယ္မွ်င္တို႕ လင္မယားသာရိွသည္။ ဘညိန္းတို႕ေမာင္ႏွမ မရိွပါ။

"ဘညိန္း မရိွဘူးေလ၊ ဘာခိုင္းခ်င္လို႕တုံး"
မယ္မွ်င္က အေျခအေနကို ရွင္ျပ၏။
"ဘညိန္း က အေရးမၾကီးဘူး၊ အေရးၾကီးတာက သူ႕အစ္မေခ်ာစိန္"
မက်ီးဒန္ သည္ သူေဘးရိွ ေခ်ာစိန္ မည္သည့္အခ်ိန္က ထသြားသည္ကို မသိလိုက္ေပ။ ေမာင္ေမာင္ေအး၏ စကားတြင္ အာရုံေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္ကိုးေရလ်ဥ္ကို ရမ္းဘိုကုန္း ကဲ့သို႕ေသာ ေတာင္အရပ္ မွ လူမ်ားသာ လာသည္မဟုတ္ေပ။ ေျမာက္အရပ္မွလည္း လာသည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ မွ လာသူမ်ားၾကား တြင္ ေခ်ာစိန္ ကို ရွာေဖြရန္မလြယ္ကူေပ။ ေခ်ာစိန္ သည္လွည္းေပၚမွာ ကတည္းက လူအုပ္ထဲရိွ ကာလသားမ်ားထံ မ်က္စိ ေရာက္ေနသည္။ ကာလသားအုပ္ထဲရိွ ထြန္ရထံသို႕ မ်က္စိအေရာက္ တြင္ကား ေခ်ာစိန္ ဣေျႏၵရသြားေတာ့၏။

မယ္မွ်င္မွာ ေခ်ာစိန္ႏွင့္ အေနမနီးေသာ္ျငား၊ ရည္းစားရိွေၾကာင္းကား ရိပ္မိသည္။ ယခု လွစ္ခနဲ ေခ်ာစိန္ေပ်ာက္သြားျခင္းမွာ ရည္စားႏွင့္ခ်ိန္ေတြ႕ျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ မက်ီးဒန္ ဟုိၾကည့္ သည္ၾကည့္ သမီးကို ရွာေနစဥ္ မယ္မွ်င္သည္ မသိမသာထလာသည္။
သူ႕တူမ ေခ်ာစိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွႏိုင္သနည္း။ မယ္မွ်င္သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာကို ရွာသည္။ အင္းၾကင္းပင္ တစ္ပင္ေအာက္ရိွ ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးေပၚတြင္ ေခ်ာစိန္ကို ရိပ္ခနဲ ျမင္သည္။ မယ္မွ်င္ကိုလည္း ေခ်ာစိန္က ျမင္သြားဟန္ရိွသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ လွမ္းၾကည့္ေသာအခါ ေခ်ာစိန္ကို မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ သို႕ရာတြင္ ထိုေနရာသို႕ မယ္မွ်င္လာသည္။ ေက်ာက္တုံးၾကားတြင္ ၀ပ္ေနေသာ တူမေခ်ာ။

"အေမ့ကို ျပန္မေျပာပါနဲ႕ ေထြးေလးရယ္"
ေခ်ာစိန္ က မယ္မွ်င္ကို ဖက္ျပီးေတာင္းပန္သည္။ ေခ်ာစိန္႕ရည္စားထြန္ရမူ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရိွခိုးျပီး ေတာင္းပန္ သည္။
"ေဒၚက်ီးဒန္ မသိပါေစနဲ႕ဗ်ာ"
မယ္မွ်င္ ကား အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေနာက္ ႏႈိင္းခ်ိန္၍လည္း စဥ္းစားတတ္ေပျပီ။ ထို႕ေၾကာင့္ အေလးအနက္ေျပာ ရေတာ့သည္။
"ဟဲ့ သမီးကိစၥ မေအမသိလို႕ ျဖစ္မလား"
"စိတ္ဆိုးျပီး ရိုက္မွာစိုးလို႕ပါ ေဒြးေလးရယ္"
"ေအး၊ ဆဲခါမွဆဲ၊ ရိုက္ခါမွရိုက္၊ အေမကိုေတာ့ ေျပာရမွာပဲ၊ ေနပါဦး၊ တစ္ေန႕ေသာအခါမွာ အေမ ေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ အေဖ့ကိုပါ အသိေပးရမွာ မဟုတ္လား"
"ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ ေဒြးေလးရယ္"
"ကဲ လာ၊ သြားၾကစို႕" မယ္မွ်င္ သည္ ရည္းစားႏွင့္ခ်ိန္းေတြ႕ေသာတူမကို မက်ီးဒန္ေရွ႕ေမွာက္သို႕ ေခၚလာသည္။

"ရည္စားနဲ႕ခ်ိန္းေတြ႕တာကို ေတြ႕လို႕ေခၚလာသာ၊ အဲသည္လို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသာကို မေထာက္ထားဘဲ ဆူလားပူလားမလုပ္နဲ႕ေနာ္"
မက်ီးဒန္သည္ သမီးကို စူးစိုက္ၾကည့္၏။ မိမိက ယခုထက္တိုင္ ကေလးဟုျမင္ထားေသာ သမီးသည္ ရိႈက္ဖိုၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ေနပါျပီေကာ။
"အင္း ငါကေတာ့ ငါ့သမီး ငယ္ေသးငယ္ေသးနဲ႕၊ လက္စသတ္ေတာ့ မေရႊစာက ရည္းစားေတာင္ ရိွေနျပီကိုး"
သည္ အခ်ိန္၀ယ္ ေခ်ာစိန္အလုပ္တတ္ဆုံ အျပဳအမူမွာ ေခါင္းငုံ႕ထားျခင္းသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ မယ္မွ်င္ ၀င္ေျဖရသည္။

"ငါ့တူမရဲ႕ ေကာင္ေလးက ဘယ္လိုေခၚတုံး၊ ဘယ္ရြာကတုံး၊ ညည္းတို႕ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ေတြ႕ၾက တာတုံး"
"သူ႕နာမည္ က ထြန္းရပါ ေဒြးေလး၊ ေတာင္ပစ္ကုန္းကပါ၊ က်ီးသိုက္ဘုရားပြဲမွာ ေတြ႕ခဲ့သာပါ ေဒြးေလး"
"သူ႕မိဘကေကာ"
"ဦးေအးေမာင္ ေဒၚလွသင္၊ ယာလုပ္သယ္၊ မုဆိုးလုပ္သယ္တဲ့ ေဒြးေလး"
မက်ီးဒန္ မဲ့ကာရြဲ႕ကာ သူတပါးကို မိႈခ်ိဳး မွ်စ္ခ်ိဳး ေျပာေတာ့၏။
"ယာလုပ္သတဲ့၊ ယာေလာက္ မိုးေခါင္တဲ့အရပ္မွာ ယာလုပ္ေတာ့ျမက္ပဲ စားရမွာေပါ့၊ ဒါေလာက္ သစ္ၾကီး၀ါးၾကီး မရိွသဲ့အရပ္ မွာ မုဆိုးလုပ္ေတာ့ေကာ ဖြတ္နဲ႕ပုတက္ပဲ ရမွာေပါ့၊ ဟင္း ဟင္း ၾကီးပြား ဦးမယ္"
မည္သို႕ပင္ မက်ီးဒန္မဲ့ကာရြဲ႕ကာ အေငၚတူးေစကာမူ၊ ထြန္ရအေၾကာင္းကို စုံးစမ္းရျပီ။ ေက်ာက္ခဲ ကုန္းဘက္တြင္ အသိမရိွေစကာမူ ထိုရြာဘက္၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေညာင္ကုန္းသူ ေညာင္ကုန္း သား၊ ရွားေတာသူ ရွားေတာသားမ်ားမွ တဆင့္ စုံစမ္းၾကည့္ရသည္။ အားရိွစရာ မေကာင္းပါ။

ေခ်ာစိန္၏ရည္းစား ထြန္းရမွာ မေသာင္သာေသာ မိဘ၏သားျဖစ္သည့္အျပင္ ေမြးခ်င္းကလည္း မ်ားေသးသည္။ ေမြးခ်င္း စုစုေပါင္း သူပါဆိုလွ်င္ ခုနစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထြန္းရအထက္တြင္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ မိဦးႏွင့္ မိျခဴးဟူ၏။ မိျခဴးေအာက္တြင္ ထြန္းရ။ ထြန္းရေအာက္၌ ထြန္းလွႏွင့္ ထြန္းျမ၊ မယ္ခင္ မယ္ယဥ္။
မက်ီးဒန္ ရင္ေမာရသည္။ "ကံေပါ့ေအ"ဟု ကံကို လႊဲခ်ရသည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မဟာပထ၀ီေျမ ၾကီးကို အိုးထိန္းစက္ေပၚ တင္ျပီး ထမင္းစားေနရေစကာမူ ကိုယ့္သမီးကို ၾကြယ္၀သူႏွင့္ အေၾကာင္း ပါေစခ်င္၏။ မက်ီးဒန္ မွာ င့ါသမီးေလး ငယ္လွေသးဟု အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ မသင္ျပမိ။ သို႕ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၾကိဳက္မိၾကိဳက္ရာ ၾကိဳက္ ၾကျပီ။

သို႕ေၾကာင့္ မက်ီးဒန္ ရင္ေမာရသည္။ ရင္ေမာရသည့္ကိစၥကိုေမ့ေပ်ာက္ေစကာ၊ လက္ငယ္းေရာက္ ရိွေနေသာ ကိုးေရလ်ဥ္ပြဲေတာ္ကို မက်ီးဒန္ အာရုံျပဳသည္။ ေမာင္ေမာင္ေအးတို႕ ဘယ္ေရာက္ေန ပါလိမ့္ဟု လည္ပင္းရွည္ၾကည့္၏။
ေမာင္ေမာင္ေအးသည္ ေ၀းေ၀းမသြား၊ ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ လွမ္းျမင္ရသည္။ သူသည္ ပန္းေကာက္အဖြဲ႕ တြင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ကာ ဟားတိုက္ရယ္ေမာေနရာက မက်ီးဒန္ထံ ေရာက္လာ၏။
"အစ္မၾကီးရဲ႕ သားသမီးေတြကို ငယ္ေသးတယ္ ထင္မေနနဲ႕ေနာ္"
"ေတာ္က ဘယ္မွာ ဘယ္လိုျမင္ခဲ့သတုံး"
သူ႕အေမး ကို ေမာင္ေမာင္ေအး ေျဖခ်ိန္မရိွ။ မယ္မွ်င္ကို လက္ဆြဲလ်က္ ေျပးထြက္သြားျပီး။ မက်ီးဒန္၏ေရွ႕ တြင္ကား မသာယာေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ေငးမိႈင္ေနေသာ ေခ်ာစိန္။

"ကဲပါ သမီးရယ္၊ ညည့္အေဖသိရင္ ညင္ညင္သာသာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာမတုံး စဥ္းစားထား ေပါ့ေအ၊ ၾကိဳျပီး စိတ္ညစ္မေနနဲ႕"
မက်ီးဒန္သည္ သမီးကိုေျပာရင္းက ထမင္းအိုးကို ဖြင့္သည္။ ဆြမ္းခူးသည္။ နီးရာေစတီတြင္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ လွဴသည္။ ဘုရားဖက္ေတာ့ အသက္ရွည္ဟူေသာ စကားသည္မွန္၏။ အေၾကာင္းမူ မက်ီးဒန္မွာ ရတနာသုံးပါး ဖက္သို႕ အာရုံေရာက္မိသည္ႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းၾကည္လင္လာရ ေသာေၾကာင့္တည္း။
"ဟဲ့ ထမင္းစားၾကေတာ့မလား"
ေမာင္ေမာင္ေအးႏွင့္ မယ္မွ်င္တို႕ ျပန္ေရာက္လာသျဖင့္ ဆီးၾကိဳေမးရာ မယ္မွ်င္က "အစ္မေန၊ ကၽြန္မ ခူးေပးလိုက္မယ္" ေျပာကာ ထမင္းအိုးနားကပ္သြားသည့္ အခိုက္ ေမာင္ေမာင္ေအးက မက်ီးဒန္ကိုေျပာ၏။

ေခ်ာစိန္ က အရြယ္ေရာက္လို႕ ရည္စားထားသာ ရိွေစတာ့။
သို႕ေသာ္ ေမာင္ေမာင္ေအး သည္ မယ္မွ်င္ခူးလာေသာ ထမင္းကို လွမ္းယူရသျဖင့္ စကားျပတ္သြား ေလ၏။
"ကိုေမာင္ေမာင္ေအး ေတာ့္စကားက ဘာတုံး၊ ေခ်ာစိန္က အရြယ္ေရာက္လို႕ ရည္စားထားတာ ရိွေစေတာ့ ဆိုေတာ့၊ ဘညိန္း ဘာျဖစ္သတုံဟင္၊ ကၽြန္မသားေလး ရည္းစားသနာ ရိွျပီလား"
မက်ီးဒန္ အသက္ရွဴမွားမတတ္ျဖစ္လာေသာအခါ ေမာင္ေမာင္ေအးသည္ လက္၀ါးေပၚတင္ထား သည့္ထမင္းေအာက္ခံ ကၽြန္းရြက္ကို မ်က္ႏွာျပင္ညီညာ သည့္ ေက်ာက္တုံးေပၚသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခ် ထား၏။

"ဟုတ္သယ္ မက်ီးဒန္ေရ၊ ခင္ဗ်ာ့သားဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ရည္းစားထားသဗ်"
"အလိုေလးေတာ္"
မက်ီးဒန္ ရင္ဘတ္ကိုဖိျငား၊ ေမာင္ေမာင္ေအးက အေျပာမရပ္။
"သာစည္ရြာက က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ႏွမ လွေမတဲ့ဗ်ား၊ သူ႕မိဘေတြကေတာ့ မိရိုးဖလာ လယ္သမား ေခ်ာင္းသမားပဲ"
"ကိုေမာင္ေမာင္ေအးရယ္၊ ကိုသုိလ္လိုခ်င္လို႕ ဘုရားပြဲကိုလာေတာ့မွပဲ၊ အႏို႕ေနပါဦး၊ မိန္းကေလး ရဲ႕မိဘက ဘယ္သူေတြတုံး"
"ကိုပန္းဆီ မပန္းဥတဲ့၊ သားသမီးသုးေယာက္မွာ လွေမက အငယ္ဆုံး"
မက်ီးဒန္မွာ နားေတြ အူလာ၏။ ကိုးေရလ်ဥ္၏ အေအးဓာတ္သည္ မက်ီးဒန္အတြက္ မဟုတ္ေလ ေယာင္။

၁၁

မယ္မွ်င္ သည္ ကိုးေရလ်ဥ္မွအျပန္တြင္ သူ႕အေမ မယ္ၾကြယ္စိုး၏ အေျခအေနကို အားမရ သျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ေအးထံ ခြင့္ေတာင္းျပီး အေမ့ထံပါးတြင္ ေနခဲ့၏။ မယ္ၾကြယ္စိုးမွာ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္ လွ်င္ လူေကာင္း ထင္ရျငား၊ မေကာင္းေပ။ အိမ္ခ်င္းကပ္ေနေသာ သားႏွင့္ ေခၽြးမကိုမသိသည့္ နည္းတူ မယ္မွ်င္ ကိုလည္း "ညည္းက ဘယ္သူ႕သမီးတုံး" ေမးေနသည္။ သုိ႕ေၾကာင့္ မယ္မွ်င္ သည္ေမာင္ေမာင္ေအးထံတြင္ မ်က္ရည္လည္ရြဲျဖင့္ ေတာင္းပန္ ရသည္။
"အေမ့အေျခအေန မေကာင္းဘူး ေမာင္ၾကီး"
"ေအးပါကြယ္၊ ငါလည္း ခြင့္ယူလို႕ရင္ လာခဲ့ပါမယ္"
ထိုသို႕လွ်င္ မယ္ၾကြယ္စိုး၏အပါးတြင္ မယ္မွ်င္ ေရာက္ေနေသာအခါ ကိုေဆးရိုးမွာ လယ္ျပင္သို႕ သြားသာ၏။ ကိုေဆးရိုးမွာ သားလူပ်ိဳေပါက္ရိွေသာ္ျငား၊ စိတ္မခ်ရ။ လယ္ျပင္တြင္ ငန္းျပား စိုက္ထားခဲ့ျပီး ေ၀းေ၀းလံလံ လယ္ပြဲသို႕သြားကာ လူပ်ိဳလွည့္ေနတတ္သျဖင့္ စိတ္မခ်။ ကိုေဆးရိုး သည္သူ႕ဇနီး မက်ီးဒန္ ပူေစာင့္ ပူပန္ျဖတ္တတ္သျဖင့္ ဘညိန္းအေၾကာင္းကို ေျပာမျပေပ။ သားအေၾကာင္းကို အတန္အသင့္ သိထားျငား၊ သမီးအေၾကာင္း ကို မသိေပ။ မသိေသာေၾကာင့္ လည္းကန္႕လန္႕တင္ ႏွမ္းပင္ေပါက္မ်ားကို ၾကည့္လ်က္ ၾကည္ႏူးခ်မ္းျမေနရျခင္း ျဖစ္၏။

"မေျပးေသာ္ ကန္ရာရိွႏိုင္ပါ့မလားဗ်၊ ေဒြးႏွစ္ေဖာ္ သံ၀ါညႇိစဥ္က တန္ပါဘိရယ္တဲ့ မဘို႕မယ္"
လူခ်င္း မရင္းႏွီးေသာ္ျငား၊ လယ္ပြဲ သုံးပြဲေက်ာ္က သီးကုန္းသား၏ လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး ဟစ္လိုက္ ေသာအသံျဖစ္မွန္း ကိုေဆးရိုးသိ၏။ ထိုအခါ မန္းက်ည္းပင္ပု ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးရိွ ယာထဲမွ ကိုေက်ာ္ေအး ကို သတိရသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မရီးျဖစ္သူ မယ္ျငိမ္းစည္ကို ေျပးျပီး ျမင္ေယာင္သည္။
အစ္ကိုငထြန္းကား သည္ မယ္ျငိမ္းစည္ ကို ခ်ဥ္သည္ခါးသည္ မေျပာျငား၊ အေရးတၾကီးကား တန္ဖိုးမထားေပ။ ယခု ေရနံေခ်ာင္း သို႕ သူတို႕ ေျပာင္းသြားျခင္းသည္ မည္သူ႕အၾကံနည္း၊ မန္က်ည္းပင္ပုတြင္ နာမည္ပ်က္လြန္း သျဖင့္ မယ္ျငိမ္းစည္ ေတာေျပာင္းျခင္းေလာ။ ငထြန္းကား နယ္သစ္ရွာျခင္းေလာ။

ကိုေဆးရိုးသည္ လယ္ပြဲအဆုံးရိွ ေျမာင္းေပါင္ေပၚတြင္ရပ္လ်က္ ေတာင္အရပ္သို႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေန သည္။ မည္းမည္း အရာတစ္ခုကို ျမင္သည္။ ထိုအရာသည္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးလာျငား၊ ကိုင္းေတာ အစပ္ တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား၏။ ကိုေဆးရိုး ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းမွာ ထိုအရာသည္ သူ႕သား ဘညိန္း ျဖစ္ေလမည္ေလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္္ ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္၏။
ယခု ဘညိန္း မျဖစ္သျဖင့္ ကိုေဆးရိုး သက္ျပင္းခ်၏။ လွေမအမည္ရိွေသာ သည္မိန္းကေလးကို မည္သို႕ သိသနည္း။ မည္သို႕ျငိသနည္း။ ကိုေဆးရိုး ေတြးရင္း ေငးသည္။ ေငးရင္းက တစ္ဖက္ လယ္ပြဲသို႕ ဆင္းခဲ့သည္။ ပ်ိဳးခင္းေသာ္ မွ် မထြန္းရေသးပါတကား။

လယ္ရွင္သည္ လယ္လုပ္သူကို လယ္ထဲမဆင္းရန္ တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ သူရင္းငွားအသစ္ခ်ထားရန္ ၾကိဳးစားျခင္းေလာ။ လယ္ရွင္သည္ တရုတ္ေလာ၊ ကုလားေလာ၊ ခ်စ္တီးေလာ၊ ျမန္မာေျမပိုင္ရွင္ ေလာ၊ ကိုေဆးရိုး မသိပါ။ ကိုေဆးရိုးသိသည္မွာ ႏွမ္းၾကဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကဲသည္ျဖစ္ေစ ပ်ိဳးခင္းအ တြက္ကား ထြန္သင့္ျပီ။
ကိုေဆးရိုး သည္ ထိုလယ္ပြဲတြင္ရိွေနရမည့္ ပ်ိဳးခင္းထြန္ေရးကို မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စိတ္ထင့္ခဲ့ ၏။ သို႕ရာတြင္ ေခြးကတက္လယ္ပြဲ၊ ဖားျပဳတ္ပင္လယ္ပြဲ၊ ဥႏွဲပင္လယ္ပြဲႏွင့္ အျခားလယ္ပြဲသုံးခုမွာ ပါပ်ိဳးခင္းထြန္ေရး မေတြ႕ရေသာအခါ ဥေပကၡာတရား ရင္တြင္ပိုက္ေတာ့သည္။

"တို႕လယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကေတာ့"
ကိုေဆးရိုးသည္ ဤမွ်ထက္ပိုျပီး မသုံးသပ္တတ္ပါ။ ရြာတံခါးသို႕ ၀င္မိလွ်င္၀င္မိခ်င္း အိမ္ဘက္ သို႕လွမ္းၾကည့္သည္။ ၾကားေနက်မက်ီးဒန္၏ အိုးပုတ္သံကို မၾကားရျပန္ေသာအခါ ရင္ထဲ၌ ဟာ၏။
"မေအ မအားလဲ သမီးပုတ္ရမွာပါ၊ အခုေတာ့"
အမွန္ပင္ မက်ီးဒန္၏ ကႏၷားဖ်င္းမွာ တိတ္ဆိတ္ေန၏။ မက်ီးဒန္ခ်က္ျပဳတ္လုပ္ကိုင္ေနသေလာ။ သို႕ဆုိက သမီးၾကီး အဘယ္မွာနည္း။ မယ္ၾကြယ္စိုုးသည္ မက်ီးဒန္၏ အေမရင္းမဟုတ္ေစကာမူ အေနနီးသျဖင့္ အေမရင္း သဖြယ္ ျဖစ္ေန၏။ သူ႕ထံတြင္ မယ္မွ်င္ေရာက္ျပန္ေသာ္လည္း ပစ္မထား ႏိုင္။ အေမမယ္ေရႊအိမ္ကလည္း "ကိုယ့္ေယာက်္ား ရဲ႕ အေမကိုေယာကၡမလို႕ သေဘာမထားနဲ႕။ အေမရင္းလို သေဘာထား၊ ဆက္ဆံပါ"ဟု မွာၾကား သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မယ္ၾကြယ္စိုးထံ မက်ီးဒန္ သြားသည္။ မယ္မွ်င္ထံတြင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ စုံစမ္း ရသည္။

"ဘယ့္ႏွယ္ေနသတုံး"
"လွ်က္မန္းရည္ တစ္ပန္းကန္ေတာ့ ကုန္လုနီးပါးပဲ"
လွ်က္မန္းရည္ တစ္ပန္းကန္ ဆိုသည္မွာ မနည္းေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀မ္းသာအားရ ျပန္ဆင္းလာေသာ အခါ သမီးၾကီးမရိွေခ်။ ခုနက အိုးပုတ္မည့္ေယာင္ေယာင္၊ ေျမနင္းမည့္ေယာင္ေယာင္ လုပ္ေန သည္။
"ဘယ္သြားလိုက္ပါလိမ့္"
ရြက္အိုးမ်ား တန္းစီထားသည့္စင္တြင္ ေရအိုးတစ္လုံး ေလ်ာ့ေနသည္။ ေရမႈတ္အသစ္လည္း ေပ်ာက္ေနသည္။
"ဧကႏၱ ေရခပ္ဆင္းသြားတာ ျဖစ္ရမယ္"
ေခ်ာစိန္ ေရခပ္ဆင္းရာ တြင္ ရိုးရိုးမဆင္းေပ။ ေတာင္ဖ်ားကလွရီ လာေခၚမွ လိုက္သြားသည္။ လွရီ ကလည္းအေကာင္းေခၚျခင္း မဟုတ္။ သူ႕ထံသို႕ ထြန္းရေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ယက္တြင္းေတြ က နက္ကုန္ျပီ။ သို႕ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းလယ္ဘက္သို႕ ေရႊျပီး တြင္း ယက္ၾက ေရခပ္ၾကရသည္။ ထြန္းရမွာ လက္ယက္တြင္း ေဟာင္းထဲ ၀င္ေနကာ ေခ်ာစိန္ကို ေစာင့္ရ သည္။ သဲျပင္ေပၚ ေျပာင္ၾကီး တြင္ မေနရဲ။ သို႕ဆိုပါက ေခ်ာစိန္ႏွင့္လည္း စကားေျပာလမ္း မရိွ။

ေခ်ာင္းလယ္ေရစီးအနီးတြင္ ေရဆုတ္သြားေသာ တြင္းေဟာင္းရိွသည္။ ေရခပ္ဆိပ္တြင္ လူပါးခ်ိန္ မို႕ တြင္းေဟာင္းထဲသို႕ ထြန္းရေအးေအးေဆးေဆး ၀င္ေနရဲသည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာခဏကား ေခါင္းေဖာ္၍ ၾကည့္ရသည္။
ေခ်ာင္းလယ္ က ေသာင္တြင္ ဆင္နီပင္ႏွင့္ ကိုင္းပင္မ်ား "တလိန္းထိုး"ေနၾက၏။ ေလေ၀ွ႕လွ်င္ ရဲွခနဲ ျမည္ေသာ အသံ ကိုပင္ ထြန္းရ လန္႕ေနရ၏။
ဤသို႕ရိွစဥ္ သူရိွေသာတြင္းေဘးသို႕ ေခ်ာစိန္ ေရာက္လာ၏။ သူေခါင္းေဖာ္ရုံ ေဖာ္သည္။ တြင္းေဟာင္း ထဲတြင္ ႏွစ္ေယာက္ ေခ်ာင္ခ်ိစြာ ထိုင္ႏိုင္ျငား၊ မေခၚရဲ။
"ေခ်ာစိန္ ေနေကာင္းလား"
"ေနေကာင္း လို႕ ေရခပ္ဆင္းလာတာေပါ့ေတာ့္"
အေငၚတူးသည့္ စကား၊ ေျပေျပျပစ္ျပစ္မရိွေသာစကား ျဖစ္ေစကာမူ ထြန္းရနားထဲတြင္ သာယာလွ သည္။

"နင္တို႕လယ္မွာ ပ်ိဳးခင္း ထြန္ျပီလား"
"မသိေတာ့လားေတာ္၊ က်ဳပ္မွ လယ္ျပင္မေရာက္သာ"
"ေအ ဟုတ္လား၊ ႏွမ္းပင္ေတြေကာ အေပါက္စုံျပီလား"
"မသိဘူး"
ငုတ္တုတ္ၾကီးထိုင္ျပီး တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ တိတ္ဆိတ္စြာ ၾကည့္မေနရရန္ ေလွ်ာက္ေမးရျငား၊ ထြန္းရ သည္ လယ္သမားမဟုတ္၊ ဥယ်ာဥ္သမားသာ ျဖစ္၏။
"တစ္၀ါကၽြတ္ျပီး၊ ေနာက္တစ္ခါ နီးလာျပန္ျပီ ေခ်ာစိန္"
"အဲသာ ဘာျဖစ္တုံး"
"နင္နဲ႕ငါနဲ႕ နီးဖိုးေကာင္းျပီဟ၊ ၾကာရင္ လူပ်ိဳၾကီး အပ်ိဳၾကီးေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာပဲ"

"လူပ်ိဳၾကီး အပ်ိဳၾကီး ဘ၀ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေအးသတုံး"
"မလုပ္လိုက္ပါနဲ႕ဟာ ေတာင္းပန္ပါတယ္"
လက္ႏွစ္ဖက္ကို ကိုင္ျပီးေတာင္းပန္စကား ဆိုခ်င္ေသာ္ျငား၊ ထြန္းရမွာ တြင္းေဟာင္းထဲက မတက္ရဲ။
"နင္သာ အပ်ိဳၾကီးလုပ္သြားရင္ ငါေတာ့ရူးမွာပဲ ေခ်ာစိန္"
"ေတာ္ေျပာစရာက သာပဲလား၊ ဟိုမွာ ေရအိုးျပည့္ေနျပီ"
"ငါေျပာခ်င္ သာကေတာ့ ေတာင္းဖို႕ရမ္းဖို႕အတြက္ ေၾကာင္းလမ္းမယ့္လူၾကီးေတြ ကေန႕ညေန လႊတ္လိုက္ ရမလား"
ေခ်ာစိန္ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြား၏။

"သည္မွာ ဘာမွ်မေျပာရ မဆိုရေသးဘဲနဲ႕ ေတာ္က အေၾကာင္းအလမ္းက လႊတ္မယ္ဆိုေတာ့၊ ဘာလဲ၊ လူကို ဟင္းရြက္ ကန္စြမ္းရြက္ မွတ္ေနသလား"
"အမယ္ေလးဗ်ာ မမွတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ေတာင္းပန္ပါသယ္"
ထြန္းရသည္ တြင္းထဲမွ ခုန္ထြက္မတက္ ေတာင္းပန္သည္။
"ခ်စ္လြန္းလို႕ စကားအေျပာ ေလာၾကီးသြားသာပါ။ ေတာင္းပန္ပါသယ္"
"နက္ျဖန္ သည္အခ်ိန္ သည္ေနရာကိုပဲ လာခဲ့ေပါ့၊ ကေန႕အေမတို႕ အေမၾကီးတို႕ကို ေျပာၾကည့္ မယ္ေလ။ အေျခအေနကို နက္ျဖန္က်မွ ေျပာမယ္"
"အမယ္ေလး၊ ၀မ္းသာလိုက္သာ ေခ်ာစိန္ရာ"

ထြန္းရသည္ တြင္းေဟာင္းထဲမွ ထရပ္ကာ ေခ်ာစိန္ကိုဖက္ျငား၊ ဖက္ခြင့္မရပါ။ ေဆာင့္အတြန္းခံရ သျဖင့္ တြင္းထဲသို႕ ဖင္ထိုင္က်သြား၏။ ေခ်ာစိန္မွာ လက္ဖ်ားျဖင့္ အထိအခတ္ခံရသည္ကိုပင္ ရိွန္းဖိန္းေန၏။ သို႕ေသာ္ အေမ့ထံ မည္ကဲ့သို႕ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။ မည္ကဲ့ သို႕ေသာစကားကို စေျပာမည္နည္း။
"အေမ သမီးမွာ ရည္စားရိွသယ္"ဟူ၍ ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမပါေျပာရမည္ေလာ။
"အေမ သမီးေလ ရည္းစားနဲ႕ခ်ိန္းေတြ႕တာ သူက"
အေမ့ထံ မည္သို႕ခ်ဥ္းကပ္ရမည္နည္း စိတ္ကူးလာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာစိန္၏မ်က္ႏွာမွာ ခ်ိဳ၍ေနသ ေလာ၊ မရြံ႕မရဲပင္ျဖစ္ေနသေလာ၊ ေရခပ္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲႏွင့္ ေရခပ္ဆင္းျခင္းကိုက ေျပာစရာ၊ သို႕တေစ ခ်ာစိန္မွာ စိတ္ကူးျဖင့္ ေမာေန၏။

အေမ့ထံသို႕ မသြားဘဲ အေမၾကီးထံ ဦးစြာခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ မည္သို႕ ရိွမည္နည္း။ သူတို႕သားအမိခ်င္း ေျပာရဆိုရ အဆင္ေျပလြယ္မည္။
"ဟုတ္သယ္၊ အေမၾကီးကို"
ေခ်ာစိန္၏ အေတြး မဆုံးေပ၊ စိတ္ကူးႏွင့္အတူ အေမၾကီးကို အိမ္ဘက္သို႕ မ်က္ေတာင္ေကာ့ၾကီး ေတြပင့္ၾကည့္၏။
"ဟင္၊ အလို အို"
အေမၾကီးတို႕ အိမ္ေပၚတြင္ လူရႈပ္ေနသည္။ ဆင္းၾကတက္ၾကေသာ မိန္းမေတြ၏ မ်က္ႏွာထားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေသာ အမူအရာ မ်ားအထင္းသား ေပၚေနသည္။ အေမၾကီး အေျခအေန မေကာင္း  ေသးလွ်င္ မိမိကိစၥ လည္း ေရႊ႕ထားဦးမွ။

ဆင္ျဖဴကြန္းေအာင္သိန္း
ၿပီးပါၿပီ
.

No comments: