Tuesday, June 26, 2012

ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း ၏ ငထြန္းကား ညီ ေမာင္ေဆးရုိး, အပိုင္း (၆)

ဦးဘ မည္သည္ ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေမာင္ေဆးရိုး သိပါသည္။ ဦးဘ စကားမဆက္ႏိုင္ဘဲ တိုးလိုး တန္းလန္းျဖစ္ေန စဥ္ တြင္ သူ႔သမီး ေရာက္လာသည္။ ေၾကးျပားရွစ္ျပား သူ႔ဖခင္ ကို ေပးသည္။ ကို ဆက္ဖတ္ရန္..............


(၆)

ဦးဘ၏ သမီးအမည္မွာ မည္သူနည္း။ အသံသာယာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုး သိခ်င္ေသာ္ျငား၊ အမည္ကို သိလိုေရးထက္ မပိုေပ။ ျမန္မာဘုရင္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္က မင္းမႈထမ္းမ်ားသည္ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးက ဘုရင္မင္းျမတ္ ကို တုပလ်က္၊ မယားမ်ားစြာ ယူ၏။ ေကၽြးေမြးႏိုင္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းကို အသာထားၿပီး၊ ေျမာင္းေခါင္းကေတာ္၊ ေတာေခါင္းကေတာ္ အေခၚခံရလွ်င္ ပင္ ေက်နပ္ၾကဟန္တူ၏။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ေဆးရုိး၏ အေဖ ဦးက်န္ႀကီးမွာ ထုိေခတ္၏ အေငြ႕ အသက္ကို မေတြ႕ရေပ။ ဇနီးမယ္ၾကြယ္စိုးႏွင့္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္သည္။ မယားငယ္၊ မယားေျမႇာင္မရွိ။ မယားငယ္ မယားေျမႇာင္ ကို ေပးရန္ ေကၽြးရန္ ေ၀းစြ။ ကုိယ္ပင္ အႏိုင္ႏိုင္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမာင္ေဆးရိုးလည္း က်ီးဒန္ကို လြန္ၿပီး အပိုမေမြးမိ။ သို႔ရာတြင္ မရီး မယ္ၿငိမ္းစည္ ေလွာ္လွယ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေအာင္၊ ေဒၚေက်းတို႔၏ သမီး အၿပံဳးသည္ အိမ္သို႔ လာေန၏။ ယခုလည္း ၾကည့္။ အိမ္မွာ အၿပံဳးေရာက္ေနသည္။

"ေမွ်ာ္လိုက္ရတာ၊ လည္ပင္း ေညာင္ေရအိုးျဖစ္ေတာ့မယ္၊ ဘယ္သြားၿပီး ေျခစၾကာျဖန္႔ေနတာတံုး"
"ကေလးေတြ ပူဆာ လို႔ ေကာက္ရစ္တံ သြား၀ယ္သာပါဗ်"
ေမာင္ေဆးရိုး သည္ အၿပံဳးကို တစ္ခ်က္သာ ၾကည့္ၿပီး၊ သံေခ်ာင္း ရွာသည္။ ေတြ႕လွ်င္ အိမ္ေရွ႕၌ ထုိင္သည္။ ဦးဘထံ မွ ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ကံ့ကူဆံအျပားေပၚတြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲသည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ သံေခ်ာင္းကို ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဆြဲသည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္းရာ နက္လာေသာအခါ ဆြဲဖဲ့လိုက္ သည္။
"ထမင္းစားေတာ့မလား၊ ေမာင္ႀကီး"
အၿပံဳး ျဖစ္သည္။ ပန္းရနံ႔ သင္းသင္းကေလး ရသည္။ ပန္းနံ႔တြင္ သနပ္ခါးလည္း ပါေသာေၾကာင့္ အၿပံဳးသည္ သနပ္ခါးေရက်ဲ လူးလာရုံ မက ပန္းမန္ပါ ပန္ဆင္လာသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္ေဆးရိုး မၾကည့္ျဖစ္။ အၿပံဳး ထက္ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ ကံ့ကူဆံအျပားႀကီးမွ ကံ့ကူဆံ အေခ်ာင္း ျဖစ္ေရး ျဖစ္၏။

"ဟင္ ေမာင္ႀကီး၊ ထမင္းမဆာေသးဘူးလား"
"ေမးေနတယ္ေလ ေမာင္ေလးရဲ႕"
အၿပံဳး ကုိ အေရးတယူမလုပ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ၿငိမ္းစည္ ၀င္လာ၏။ ေမာင္ေဆးရိုးႏွင့္ ကပ္ထုိင္ကာ ငုံ႔ၾကည့္၏။
"လက္စသတ္ေတာ့ သားေတာ္ေမာင္ေတြ အတြက္ လုပ္ေနတာပါတကား။ ျဖစ္ပါတယ္ကြယ္။ မရီး လုပ္ထားလိုက္ ပါမယ္။ ထမင္းသာ စားေခ်ပါ"
"မျဖစ္ဘူး ထင္တယ္ဗ်"
ပခံုးခ်င္း ၀င္ေဆာင့္ကာ ေမာင္ေဆးရိုးကို အဖယ္ခုိင္းျငား၊ ေမာင္ေဆးရိုး ထမေပးမိ။ သူ႔တူ ကိုေက်ာ္က ပြင့္လင္းေစ ကာမူ၊ အငယ္ေကာင္ ကိုေသာ္ က မပြင့္လင္းေပ။ သူ႔အေမ မယ္ၿငိမ္းစည္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ကို ရင္၀ယ္ပိုက္ထားသူ ျဖစ္၏။ သို႔ေၾကာင့္ ေနရာမွ မထမိ။

"ထမင္းစားဆိုရင္ စားပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ "ေကာက္ရစ္တံ" ကိုေတာ့ မရီး လုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး ထင္တယ္"
"ဘာေၾကာင့္လဲမျဖစ္ရမွာတံုး"
"ကိုေက်ာ္ က မႀကိဳက္ဘူးထင္တယ္ေနာ္ မရီး"
မယ္ၿငိမ္းစည္ သည္ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ မည္မွ်အထိ လက္ပြန္းတတီး ရွိသနည္း။ "ယခု ကိုေက်ာ္က မႀကိဳက္ဘူး ထင္တယ္ေနာ္" ေျပာကာမွ်ျဖင့္ မယ္ၿငိမ္းစည္ သည္ သက္ျပင္းခ်၏။
ေမာင္ေဆးရုိး သည္ မ်ားစြာ အသက္မႀကီးေသးျငား၊ ပန္းေကာင္းအညြန္႔ခ်ိဳးစိတ္ မေမြးလို။ သူ႔မရီး၏ မေကာင္းေသာ စိတ္ အၿပံဳးေတြ မက်ေရာက္ေစရန္ အိမ္ေပၚမွဆင္းသည္။ သူႏွင့္အတူ ကံ့ကူဆံျပား မ်ားႏွင့္ သံေခ်ာင္း ပါ ပါလာသည္။ "ေမာင္ေလး ထမင္းခူးထားတယ္ေလ" "သည္နားတြင္ ခဏေလးပါ"

ထမင္းပြဲေဘးတြင္ အၿပံဳးရွိေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ အိမ္ေပၚမွ လ်င္ျမန္စြာ ဆင္း၏။ ကိုေက်ာ္တို႔ ကိုေသာ္ တို႔၏ ေက်ာင္းသို႔ အေသာ့ႏွင္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းတြင္ ကိုေက်ာ္ေရာ ကိုေသာ္ပါ မရွိ။ ဆြမ္းခံထြက္ေနၾကဆဲ ရွိေသး၏။ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ယင္းမာပင္ တစ္ပင္ေအာက္ တြင္ ၀င္ထုိင္သည္။ ဘုိးသူေတာ္တစ္ပါးက ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး "ငေက်ာ္ တို႔ ငေသာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘေထြး ထင္ရဲ႕" ဟု ေမးသျဖင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပကာ၊ ကံ့ကူဆံျပားမ်ားကို အေခ်ာင္းျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည္။
"မေျပးေသာ္ကန္ရာ ရွိႏိုင္ပါမလား။ ေဒြးႏွစ္ဖက္ သံ၀ါညႇိစဥ္က တန္ပါဘိရယ္တဲ့ မဘို႔မယ္"
ေမာင္ေဆးရိုး ၏ လက္တန္႔သြားကာ အသံလာရာသို႔ လွမ္းၾကည့္မိ၏။ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ သီးပင္ စားပင္မ်ားျဖင့္ အုံ႔မိႈင္းေ၀စည္ေနေသာ ေက်ာင္း၀န္း ကို ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ယာမ်ားက ၀န္းရံထား၏။

"ေဒြးႏွစ္ဖက္ သံ၀ါညႇိစသ္က တန္ပါဘိရယ္တဲ့ မဘုိ႔မယ္။ မဘို႔မယ္ သူ႔အေၾကာင္း၊ မဘို႔မယ္ သူ႔အေၾကာင္း"
ယာ ထြန္းရင္း ဟစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စည္းရုိးကာရင္း ဟစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေမာင္ေဆးရိုး၏ နားထဲတြင္မူ မ်ားစြာ အသက္၀င္ေသာ ေတးသံ ျဖစ္၏။
"သည္ေတးခ်င္းသံကို ဒကာႀကီးကာ သေဘာက်သလား"
ကပၸိယႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
"သေဘာက်သာမဟုတ္ဘူး ကပၸိယႀကီးရဲ႕။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ကလား၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က လား မသိဘူး။ သည္ေတးခ်င္းသံကို ၾကားဖူးသဗ်။ အဲသာေၾကာင့္ အဲသည္လူ ဟုတ္ မဟုတ္ နားစြင့္သာပါ"
"သည္လူရဲ႕အမည္ က ေက်ာ္ေအးတဲ့ ဒကာႀကီးရဲ႕။ ကေလးသံုးေယာက္ ရွိေနတဲ့အတြက္ မယားကို မပစ္ႏိုင္ေပမဲ့ မယား က ၿခံခုန္တာ ၀ါသနာပါသတဲ့ဗ်။

ထုိသူ၏ အမည္ ေက်ာ္ေအး ျဖစ္ေသာ္ျငား၊ ေမာင္ေဆးရိုး၏ အသိထဲ၌ ထုိအမည္ မရွိပါ။ ယခု အမည္သာသိၿပီး ရုပ္ ကို ေမာင္ေဆးရိုး မျမင္ဖူးေသာ ေက်ာ္ေအး အမည္ရွိသူသည္ မယ္ၿငိမ္းစည္ ကဲ့သို႔ ၾကာဗ်ာပါမ်ားေသာ မယား ကို ရထားေခ်သေလာ။
မျမင္ရေသာ္လည္း ထုိသူကို ေမာင္ေဆးရိုး သနားေန၏။ ထုိသူကို သနားေသာ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ အစ္ကိုရင္း ငထြန္းကား ကို မည္သည့္အတြက္ မသနားသနည္း။ အစ္ကို ငထြန္းကားသည္ မယ္္ၿငိမ္းစည္ကို မ်ားစြာ ျမတ္ႏိုး ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဇနီးမွာ ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ မထုိက္တန္ဟု သိေသာ အခါ ငထြန္းကား လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။
ေမာင္ေဆးရိုး အာရုံစုိက္ေနဆဲ၌ ေတးသံေပ်ာက္လြင့္သြား၏။

"ဘေထြးက ေက်ာင္းကို လိုက္လာတာကိုးဗ်"
ကိုေက်ာ္ ျဖစ္သည္။
"ကုိေက်ာ္ ဆြမ္းခံျပန္လာျပီကုိး။ ကုိေသာ္ေကာ"
ငေသာ္ တုိ႕အဖြဲ႔က ေနာက္က်တတ္တယ္ ဘေထြးရဲ႕"

ငေသာ္ အေရာက္ေနာက္က်မည္ဆုိေသာအခါ မယ္ျငိမ္းစည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စကားမ်ား ၾကားရလုိ ၾကားရျငား ေမာင္ေဆးရုိး ၾကဳိးစား၏။
"ေဟာသည္မွာ ကုိေက်ာ္႕အိတ္ ေျခာက္သြားပါျပီ။ ရြာလည္၀တ္ ဇရပ္နားက ဦးဘ အိိမ္က ကံကူဆံအျပားေတြ ၀ယ္ လာျပီး သံေခ်ာင္းနဲ႕ အရာေပးေနတုန္းမွာ ကုိေက်ာ္႕အေမက အျပဳံး ဆုိသဲ႕ေကာင္မေလး ကုိ ေခၚလာျပီးေတာ့"
အေမက အဲသည္လုိပဲဗ်၊ မိိန္းကေလးေတြနဲ႕ ရႈပ္ရင္ရႈပ္ရ"
သုိ႕ေသာ  ကိုေက်ာ္ထံမွ ထုိမွ်သာ ကုိေဆးရုိး ၾကားရ၏။ သူသည္ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္ အစပ္သုိ႕ လွမ္းၾကည့္ေသာ ေနရာ ၌ ဆြမ္းခံျပန္ေက်ာင္းသား တစ္သုိက္ကုိ ျမင္ရသည္။ထုိအထဲ၌ ကုိေသာ္ပါေနသည္။ ငေသာ္ သည္ ငေသာ့္ေအာက္  ၂ ႏွစ္ငယ္ေသာျငား၊ မ်က္စိလ်င္၏။ သပိတ္ထဲမွ ဆြမ္းေတြကို ဆြမ္းဇရပ္သုိ႕ သြားေရာက္ မပုိ႕ဘဲ ေရာက္လာ၏။

"အိမ္မွာ အဆင္မေျပဘူလား ဘေထြး"
"အျပဳံးဆုိသဲ့ေကာင္မေလး ေရာက္ေနသာနဲ႕ ကုိေသာ္တုိ႕ဆီ ထြက္လာသာ။ အဲသာမွပဲ လုပ္စရာ ရွိသာ ျပီးေတာ့သယ္" "အဲသည္ မျပဳံးက လင္တရူးဗ်" "ေဟ ဟုတ္လား"
"အေဖေတာင္ ပေရာပရည္ လုပ္တာဗ်။ အေမကလည္း အဲအဲ ဆြမ္းေတြပါလာတာ ကုိရင္ၾကီးသိရင္ အရုိက္ခံ ရေတာ့မွာပဲ"
ငေသာ္၏ စကားထဲမွ ေမာင္ေဆးရုိး အျမတ္ရလုိက္၏။ ငေသာ္သည္ သူ႕အေမအေၾကာင္းကို သတိ လက္လြတ္ ေလွ်ာက္ေျပာျပီးမွ သတိ၀င္ကာ အရွိန္သတ္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထုိအခါ ေမာင္ေဆးရုိး ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျပီ။ မယ္ျငိမ္းစည္ ကဲ့သုိ႕ေသာ မိန္းမစားထံတြင္ မိန္းကေလးေတြလည္း စုရုံး တတ္၏။

မယ္ျငိမ္းစည္ သည္ ၎၏ခင္ပြန္း ငထြန္းကားကုိ မိန္းကေလးေတြနဲ႕ အေရာေရာ အေႏွာေႏွာအေနခုိင္း၏။ သူကလည္း ေယာက်္ားသနာေတြႏွင့္ အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာေနသည္။ ရပ္ရြာ၏ အျမင္တြင္၊ လူေတြ၏ အျမင္တြင္ မယ္ျငိမ္းစည္၏ အျပဳအမူသည္ မတင့္တယ္ေခ်။ ေယာက္်ား ႏွင့္မိန္းမသည္ လူေတြျဖစ္ သည္။ ထုိလူေတြတြင္ လူစိတ္ခ်ည္းရွိေနပါက အေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ေယာက်္ားစိတ္ မိန္းမ စိတ္ေပၚလာ လွ်င္ အေၾကာင္းေတာ့ ဟုတ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ မယ္ျငိမ္းစည္ ထံသုိ႕  လာေသာ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမမ်ားသည္ ရူပ္ၾက၏။ ေနရာမွာ မယ္ျငိမ္းစည္အိမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ျငိ္မ္းစည္ ရူပ္ သည္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ထုိအေၾကာင္းကို ငေက်ာေရာ ငေသာ္ပါ သတိထားျပီး ဖုံးဖိၾကျငား သတိအလစ္ တြင္ ေပၚတတ္သည္။

"ေဟ့ ကိုေသာ္။ ငါ ကိုရင္ႀကီးကို ေလွ်ာက္ေပးပါ့မယ္။ ဟိုဘက္ယာထဲက လူဆီကို လိုက္ပို႔စမ္းပါ"
"ဦးေက်ာ္ေအးလား ဘေထြး" ကိုေသာ္သည္ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အျပင္သို႔ ေတာက္ပေသာ မ်က္လံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ လွမ္းၾကည့္၏။ "နာမည္ကို ဘေထြး မသိပါဘူး သားရယ္။ မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိႏိုင္ပါ့မလား ဆုိတဲ့ေတးခ်င္းကို ဆိုဆိုေန သံၾကားရလို႔ကြ။ မႏွစ္တုန္းက ဘေထြးၾကားရသာလည္း သည္ေတးခ်င္းပဲ။ အခုလည္း သည္ေတးခ်င္း ကိုပဲ ၾကားရျပန္ေတာ့၊ ဘေထြး သူနဲ႔"
ေမာင္ေဆးရိုးမွာ စကားတစ္ပိုင္းတစ္ပစ္ျဖင့္ ရပ္ထားမိ၏။ အေၾကာင္းေသာ္ကား သူ႔တူ ငေသာ္ အထင္လြဲၿပီး၊ တစ္မ်ိဳး လုပ္ပစ္မည္ စိုးသည့္အတြက္ စကားကို လႊဲလိုက္သည္။
"အဲ ဘေထြး သူနဲ႔ေတြ႕ၿပီး အဲသည္ေတးခ်င္း ေတာင္းခ်င္လို႔ ပါကြာ။ ဆင္ကဲဘုိ႔မယ္ဇာတ္ထင္ သာပဲ"
ကိုေသာ္ သည္ ေမာင္ေဆးရိုး ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သို႔ မထုံေပ။ မထံုေၾကာင္းကို သူ႔စကားက ေဖာ္ျပေနေပ။

"ဆင္ကဲဘို႔မယ္ဇာတ္ နဲ႔ တုိက္ဆိုင္တာ ရွိသလား မသိဘူး ဘေထြးေရ"
ေမာင္ေဆးရိုး သည္ သူ႔စကားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ကိုရင္ႀကီးထံ ခြင့္ေတာင္းေသာအခါ ကိုရင္ႀကီးက သတိေပး၏။
"ငေသာ္ က ခင္ဗ်ာ့တူလား ဒကာႀကီး"
"မွန္ပါဘုရား၊ သူ႔အေဖက တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အစ္ကိုအရင္းပါဘုရား"
"အင္း အင္း။ သတိထားၿပီး ေပါင္းေနာ"
ဤသို႔ျဖင့္ ေမာင္ေဆးရိုး သည္ ကိုေသာ္ကို ေခၚၿပီး၊ ကိုေက်ာ္ေအး၏ယာသို႔ လာခဲ့၏။ အျမင္နီးၿပီး ခရီးေ၀းေသာ အရာထဲ တြင္ ယာလည္း ပါသည္။

"အဲဒါ ဦးေက်ာ္ေအးရဲ႕ယာပဲ ဘေထြးရ"
ငေသာ္ သည္ ရွားေစာင္းျမင္းနားပင္မ်ား ၀န္းရံထားေသာ ယာတစ္ကြက္ကို ေမးေင့ါျပသည္။ ယာအတြင္းရွိ သနပ္ခါးပင္မ်ား၊ ဆီးပင္မ်ားထက္၌ ခ်ိဳးကူခၽြဲသံမ်ား စည္ညံေန၏။
"၀င္ေပါက္ ဘယ္နားမွာတံုး သိလား"
"မသိေပမဲ့ ရွာရမွာေပါ့ ဘေထြးရ"
ေမာင္ေဆးရိုး တို႔ တူ၀ရီးႏွစ္ေယာက္သည္ ယာခရိုးကို တစ္ပတ္နီးပါး ပတ္မိၿပီးမွ ၀င္ေပါက္ကို ေတြ႕ၾကရ၏။
"က်ဳပ္ဘေထြး က ေတးခ်င္းေတာင္းခ်င္လို႔တဲ့ဗ်"
ကိုေက်ာ္ေအး သည္ အသက္၄၀ခန္႔ ရွိမည့္ လူဗလံတစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ သူ၏ မ်က္လံုးမ်ားက ရီေ၀ေန၏။

"ဘာေတးခ်င္းမ်ားပါလိမ့္ဗ်ာ"
"မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိႏိုင္ပါမလား။ ေဒြးႏွစ္ဖက္ သံ၀ါညႇိစဥ္က ဆုိသဲ့ ေတးခ်င္းဟာ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကို ေစာင္း ဆိုသာမ်ားလားလို႔"
ကိုေက်ာ္ေအးသည္ ယာအစြန္ရွိ က်ီးအုပ္ကို ေငးေမာေန၏။ ထုိအခါ ေမာင္ေဆးရိုးက "စိတ္မေကာင္း စရာျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ" ဟု မ်က္ေျဖ စကားဆို၏။
"ကိစၥမရွိပါဘူးဗ်ာ။ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွည့္စားခံရတာဗ်။ ငရဲငအံုမေၾကာက္ဘဲ လင္ရွိမယား ကို ႀကိဳက္ မိတာဗ်"
"ဘယ္ရြာက ဘယ္အရပ္ကတံုးဗ်ာ"
ကိုေက်ာ္ေအး သည္ ငေသာ္ကိုသာ ေစြေစာင္းၾကည့္ေန၏။ ႏႈတ္မွကား မေျဖၾကားေပ။ သို႔တေစ အျမြက္မွ် ကား ေျပာႏိုင္၏။

"လင္ရွိမယားေရာ ဘာေရာ မေရွာင္ႏိုင္ရတဲ့ က်ဳပ္အျဖစ္ကို မႀကံဳဖူးတဲ့လူေတြ နားမလည္ေပမဲ့၊ ႀကံဳဖူးတဲ့လူေတြ နား လည္တယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္္ၾကတယ္။ မိန္းမက မ်က္လံုးေရာ ပါးစပ္ပါ လွတာဗ်။ ႀကံဳဖူးတဲ့လူတုိင္း သိတယ္ဗ်။ ကဲ" ကိုေက်ာ္ေအးက ေခါင္းညိတ္၀န္ခံရသည္ကို အားမရသျဖင့္ ႏႈတ္မွပါ အကူအညီေပး၏။
"လင္ရွိမယားပါကလား လို႔ သိပါလ်က္နဲ႔ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘူး။ ဒုသနေသာအေၾကာင္းကို သိသိႀကီးနဲ႔"
"အခု အဲသည္မိန္းမ ဘယ္ေရာက္သြားတံုးဗ်" "ဘယ္မွမေရာက္ဘူး ရြာထဲမွာပဲ ရွိတယ္"
"ေၾသာ္ အင္းအင္း။ ဘယ္လိုက ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ား လြမ္းက်န္ခဲ့ရတာကိုး"
ကိုေက်ာ္ေအး သည္ ငေသာ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္အၿပီးတြင္ ယာအစပ္ရွိ ရွားပင္ႀကီးကို ေငးေမာ ၾကည့္ေန ၏။ ေလးတြဲေၾကကြဲစြာ ေျပာ၏။  "အဆီစား အသားမ်ိဳ တယ္ဆိုတာ ေၾကာရရုံ အႀကံခံရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ သံုးတဲ့ စကားပါဗ်" ဟူ၍ လည္း ေစာဒကတက္ျပန္၏။

"အင္း ဟုတ္မွာေပါ့။ က်ဳပ္မွာေတာ့ သူ႔အိမ္ကို မသြားရဲဘူးဗ်။ ယာထဲကို သူေရာက္လာမွသာ။ အင္း သူမလာတဲ့ အခါ ေရခပ္လမ္းကို သြားေပမဲ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္။ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ မသိဖူး တဲ့လူ မျမင္ဖူးတဲ့လူ လို ဆက္ဆံ တယ္ဗ်ာ" "ေတာ္ေတာ္ယုတ္မာတာပဲဗ်" ေမာင္ေဆးရိုးက အမည္မသိေသာ ထုိမိန္းမကို "ယုတ္မာသည္" ဟု ဆိုႏိုင္ေစကာမူ၊ ကိုေက်ာ္ေအး ေျပာမထြက္ရက္။
"လင္ႀကီး ကို သစၥာေဖာက္ရုံမက သူ႔ဘာသာသူ ေအးေအးေဆးေဆးေနတဲ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ကိုပါ ငရဲ လည္းေပး၊ ဒုကၡ လည္း ေပးတဲ့ မိန္းမမုဆိုးထင္သဗ်ာ" "က်ဳပ္မွာေတာ့ တစ္ေန႔ေသာ္ သူ သတိ လည္လာႏိုး၊ တစ္ေန႔ေသာ္ သူျပန္လာႏိုးနဲ႔ အရူးႀကီး ျဖစ္ေနၿပီဗ်" ေမာင္ေဆးရိုး သည္ ကိုေက်ာ္ေအး ကို ၾကင္နာစြာ ၾကည့္၏။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ငေသာ္ကို စိုက္ၾကည့္မိ၏။

"ဘေထြး ေတးခ်င္းရရင္ သြားၾကစို႔"
ေနေရာင္၏ ေတာက္ပမႈေၾကာင့္ ငေသာ္မွာ ဘေထြးကို တည့္တည့္ မစိုက္ၾကည့္ႏိုင္ဘဲ ေဘးေစာင္း ၾကည့္ကာ ေျပာ၏။ ေျပာအၿပီးတြင္ ကိုေက်ာ္ေအးကို ခုိးၾကည့္၏။ ကိုေက်ာ္ေအးမွာ အေ၀းမွ ေမာင္ေဆးရိုး နားေထာင္စဥ္ က တာေနာယကၡ၏ ပါးစပ္ထဲတြင္ ေဖာက္ျပားေသာ ဇနီးႏွင့္ ေတြ႕သူဟု ထင္ရ၏။ ယခု အနီးကပ္ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါက်မွ သနားစဖြယ္ အလြမ္းမင္းသမီး အျဖစ္ ျမင္ရ၏။
"သာေလာက္ေတာက် တဲ့ အရပ္မွာေတာင္ သည္လိုဆန္းျပားတဲ့ မိန္းမမ်ိဳး ရွိေသးတာပဲေနာ္"
ေမာင္ေဆးရို သည္ ညည္းတြားမိ၏။

ကိုေက်ာ္ေအး သည္ ငေသာ္၏ ေရွ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘယ္သူ မဘယ္၀ါဟု မေျပာျခင္းေပေလာ။ ေမာင္ေဆးရိုးႏွင့္အတူ ငေသာ္ပါမလာလွ်င္ "မယ္ၿငိမ္းစည္" ဟု ေျပာမည္ေလာ။
"အင္းေလ။ ေတာေတာ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ ေဖာက္ျပန္လို႔ရသာပါပဲကလား"
ေမာင္ေဆးရိုး ဆက္လက္ျမည္တမ္းကာ "ေအးဗ်ာ၊ ၾကားရသာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး" ဟု ေျပာရင္း ထ၏။
"ဘေထြး ေတးခ်င္းရရင္ သြားၾကစို႔"
ငေသာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျပာတြင္ကား ေမာင္ေဆးရိုး ထရပ္မိၿပီ။
"ျပန္ဦးမယ္ ကိုေက်ာ္ေအးေရ႕" ကိုေက်ာ္ေအးက သစ္တံုးတစ္တံုးအလား ၿငိမ္သက္ေန၏။ ဟုတ္ကဲ့လဲ မေျပာ။ အင္းလဲ မဆို။ ေခါင္းလဲ မညိတ္။

"လူေလး သြားေတာ့ေနာ္။ ေက်ာင္းကို ဘေထြး မလိုက္ေတာ့ဘူး"
ယာထဲမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္တြင္ ငေသာ္ကို ေမာင္ေဆးရိုး ေျပာေနစဥ္ သူတို ႔ေက်ာဘက္ မွ လူတစ္ေယာက္ ေပၚလာ၏။ လက္ထဲတြင္ က်ီးအာညြန္႔ေတြ၊ သျပက္ညြန္႔ေတြ ကိုင္ထား၏။
"ကပၸိယႀကီးဦးျပား နဲ႔ လိုက္သြားမယ္ ဘေထြး"
"ေအးေအး" ဟု ငေသာ္ ကို ေခါင္းညိတ္ျပရာက "ကပၸိယႀကီး ညစာအတြက္လား" ဟု လွမ္းေမး သည္။
"မဟုတ္ပါဘူး ဗ်ာ။ အရုဏ္စာပါ"
ကပၸိယႀကီးဦးျပား က ေမာင္ေဆးရိုး၏ အေမးကို ေျဖၾကားအၿပီး၌ စိတ္၀င္တစားေမးသည္။

"ကုိရင္ႀကီးကေျပာေတာ့ ေက်ာ္ေအးဆီကို ေတးခ်င္းေတာင္းရေအာင္ အသြားမွာ ငေသာ္ကို အေဖာ္ထည့္လိုက္ရတယ္ဆို"
"ဟုတ္တယ္၊ သာေပမဲ့ ေတးခ်င္း ေတာင္းတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းရုံပါ ကပၸိယႀကီး ရာ"
ထုိအခါ ကပၸိယႀကီးဦးျပားမွာ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာဟန္ျဖင့္ ေမာင္ေဆးရိုးတို႔ တူ၀ရီးၾကားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ၏။
"ႏို႔ အဓိကက ဘာတံုး"
"ကပၸိယႀကီးလည္း ၾကားမ်ာပါ။ မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိႏိုင္ပါ့မလား၊ ေဒြးႏွစ္ဖက္သံ၀ါညႇိစဥ္က အၿမဲဆို ေနသာဗ်"
"အင္း က်ဳပ္ေတာ့ အမွတ္မဲ့ပဲဗ်" "က်ဳပ္လည္း အမွတ္တမဲ့ ပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း သူဟာ သည္ေတးခ်င္းကို အပ်င္းေျပဆိုသာ မဟုတ္ဘူးဗ်" "က်ဳပ္ေတာ့ အဲဒါေလာက္ မသိဘူးဗ်။ အင္း ေျပာပါဦး"

"ဒီရြာကို က်ဳပ္ မႏွစ္တုန္းက ေရာက္တုန္းကလည္း အဲသည္လူဟာ အဲသည္ ဆင္ကဲဘုိ႔မယ္ငိုခ်င္း ကို လိႈက္လိႈက္ လွဲလွဲ ဆိုေနသာကို ၾကားခဲ့ရသဗ်။ အဲသည္တုန္းက ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေနခဲ့ေပမဲ့ အခု ျပန္ၾကားရတဲ့ အခါ မႏွစ္တုန္းကဟာပါျပန္ၿပီး သတိရစရာ ျဖစ္လာရေတာ့တယ္"
ကပၸိယႀကီးဦးျပား မွာ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ ညိတ္ရင္း "တယ္လဲသတိေကာင္းပါေပသဗ်ာ" ဟု ခ်ီးမြမ္း၏။
"အဲသည္လူ အဲသည္ငိုခ်င္း ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဟစ္ေနပံုေထာက္ရင္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ကေလး ရွိတန္ရဲ႕လို႔"
"အခု တကယ္သြားခဲ့ေတာ့ေကာ"
ဦးျပားကား ဘုရားေက်ာင္းကန္တြင္ ကပ္ေနရေစကာမူ ၀ါသနာကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ဟန္မတူရွာ။
"သနားစရာ လြမ္းစရာပါကလား" ထုိသုိ႔ အစခ်ီလ်က္ ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ကိုေက်ာ္ေအး အေၾကာင္း ကို ေဖာက္သည္ခ်၏။ ကာယကံရွင္ ကိုေက်ာ္ေအးက ငေသာ္၏ ေရွ႕မွာမို႔ မယ္ၿငိမ္းစည္ကို မေျပာလိုက္ပါ။ ယခုလည္း ေမာင္ေဆးရိုးမွာ မိမိ ရိုေသေလးစားရမည့္ မရီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ၿငိမ္းစည္ဟု ေျပာမထြက္ပါ။

"အင္း က်ဳပ္ အိမ္ေထာင္မျပဳတာ မွန္ေနပါကလား"
"ဗ်ာ၊ ဦးျပား ဘာေျပာတယ္"
ေမာင္ေဆးရိုးမွာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စကားကို ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ပ်ာယာႀကီးခတ္သြားေလ၏။
"ဦးျပား ဘာေျပာတယ္"
"က်ဳပ္ အိမ္ေထာင္မျပဳတာ မွန္တယ္ဗ်"
"ေၾသာ္ အင္း၊ ခင္ဗ်ားမွာလဲ ေဆြးစရာနာစရာနဲ႔ပဲကိုး၊ အင္း အင္း၊ ခင္ဗ်ားကလဲ အလြမ္းမင္းသားပဲ လား"
"ကုိယ္နဲ႔ တစ္သက္လံုး ေပါင္းသင္းရမယ့္ မိန္းမကို စစ္ေဆးတာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ္က တစ္သက္လံုး လုပ္ကိုင္ေကၽြးရမွာဗ်" "ဒါ မွန္တာေပါ့ဗ်ာ" ဤသို႔ျဖင့္ ကပၸိယႀကီးဦးျပားသည္ အနီးရွိသစ္တံုးေပၚတြင္ ထုိင္ၿပီး ခါးပိုက္ထဲ၌ ပါေသာ မီးခတ္ကို ထုတ္ခတ္သည္။ မီးခတ္ေကာင္း ရရွိေရးကို အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေနသူျဖစ္ရာ၊ ထေနာင္းေခါက္ ျဖင့္ ျပဳတ္ထားေသာ လဲမိႈ႔မွာ တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ မီးစြဲေလ၏။

ဦးျပားသည္ လဲမိႈ႕တြင္ စြဲေနေသာ မီးကိုပါးစပ္ျဖင့္ မႈတ္ေပးသည္။ လဲမိႈ႕တြင္စြဲေနေသာ မီး က်ယ္ျပန္႔ လာေတာ့မွ ေဆးလိပ္ ထိပ္တြင္ သိပ္၏။ ဦးျပား၏ ေဆးလိပ္မွာ ေျပာင္းဖူးဖက္ေဆးလိပ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ျဖင့္ မီးၿငိမ္းသပ္ကာ သစ္ရြက္ပတ္ၿပီး ခါးပိုက္ထဲ ထည့္ယူ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
"က်ဳပ္က သည္ရြာသား မဟုတ္ဘူးဗ်" သည္မွ်သာ ဦးျပားက ေျပာရေသးသည္။ ငေသာ္က ၀င္ေျပာသည္။
"ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးရဲ႕ အစ္ကို၊ ခါးျပည့္ရြာသားဆို မဟုတ္လား"
ဦးျပားက ေခါင္းညိတ္ျပ၏။

"ဟုတ္တယ္။ က်ဳပ္ညီ ဦးအဂၢကသည္ရြာမွာ ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္စတုန္းက က်ဳပ္ကခါးျပည့္ရြာမွာပဲ ရွိေသးတာ။ က်ဳပ္ရည္းစားက မခင္သုန္တဲ့။ ေဖာ့ယမင္းကေလးလား မွတ္ရတယ္ ကိုေဆးရိုးေရ႕"
ေမာင္ေဆးရိုးသည္ ခါးျပည့္ရြာသား ေမာင္ျပား ျမတ္ႏိုးေသာ ေဖာ့ယမင္းသူဇာ မခင္သုန္ကို စိတ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၏။ "က်ဳပ္မွာ အရူးအမူးပဲ ခ်စ္လိုက္ရတာ တုန္လို႔။ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိေနမွာ ညီဘုန္းႀကီး အတြက္ ေ၀စုကိုပါ မခင္သုန္ တင္ေတာင္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားမိတယ္"
ဦးျပားသည္ ထုိအခ်ိန္က ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦး၏ ပဋိပကၡကို ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္သျဖင့္ မ်က္ႏွာညႇိဳး၏။

"က်ဳပ္က မယားမာန္တက္ၿပီး ညီဘုန္းႀကီးကို ရန္လုပ္ေနေပမဲ့ ဘုန္းႀကီးကေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း ပီပီ၊ ဒကာႀကီး မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေတြ ေမြးမေနနဲ႔။ ယာေတြေရာ လယ္ေတြေရာ အိမ္ပါ ဒကာႀကီး သေဘာပါပဲလို႔ ထုိးအပ္သြားသဗ်" "ေအးဗ်ာ။ မျပန္ခင္ တစ္ေခါက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားညီ ဘုန္းႀကီးကို လာၿပီးဖူးဦးမဗ်"
"က်ဳပ္ကသာ မခင္သုန္အတြက္ ညီအရင္းကိုေတာင္ ရန္လုပ္ေနေပမဲ့ မခင္သုန္ကေတာ့ ေျခဖ၀ါးလို မက်င့္ဘူးဗ်။ လက္ဖ၀ါးလို ေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္ ေစာင္းခ်ည္ ငဲ့ခ်ည္လုပ္ေနသဗ်" "ခင္ဗ်ားအေျပာအရေတာ့ ေတာ္ေတာ္ လွသမွဳတ္လား" "လွတာေတာ့ မေျပာနဲ႔။ ခါးျပည့္ရြာ တစ္နယ္လံုးမွာ သူ႔ကိုမီတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးဗ်"
"အဲသည္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဒုကၡေတြ႕ၿပီေပါ့" ေမာင္ေဆးရိုးက ခန္႔မွန္းစကားျဖင့္ ေျပာခ်လိုက္္ရာ၊ ဦးျပားက သူ႔ေပါင္ကို ျဖန္းခနဲ ျမည္ေအာင္ ပုတ္သည္။

"မွန္လိုက္ေလဗ်ာ။ မခင္သုန္ကုိ တစ္ႀကိမ္ျမင္ဖူးရုံနဲ႔ ေျမတုိင္း စာေရးက ႀကိဳက္သြားေတာ့ ကုန္သည္ သားေပး ကိုးဗ်။ ရွိသမွ် စည္းစိမ္အကုန္တင္ေတာင္းပါ့မယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းလာသာကလား"
လခစား အမႈထမ္းထဲက ေျမတုိင္းစာေရးသည္ အႀကီးဆံုး အျဖစ္ ေက်းရြာသို႔ ေရာက္လာ၏။ မခင္သုန္၏ မိဘမ်ားသည္ ေျမတုိင္းစာေရးကို အျမတ္တႏိုးျဖင့္ လက္ခံၾက၏။ ေတသားယာပိုင္ရွင္ လယ္ပိုင္ရွင္ ေမာင္ျပား သည္ ေျမတုိင္းစာေရးႏွယ္ လူရာမ၀င္။ ေက်းေတာသား ေမာင္ျပားကို ေခ်ာင္းထုိးေနၾကစဥ္ ရာဇ၀တ္အုပ္မင္း ဦးေစာေဖ နယ္လွည့္အလာ တြင္ ယမင္းသူဇာ မခင္သုန္ကို ျမင္ေတြ႕သြားေလ၏။
"က်ဳပ္ေတြ႕ဖူးသမွ် မိန္းမေတြကို ဘြာခတ္ပါတယ္"

ရာဇ၀တ္အုပ္ဦးေစာေဖသည္ ေျမတိုင္းစာေရး ေမာင္ေအးေက်ာ္ကို မ်ားစြာ ေက်ာ္တက္သြားေလ၏။ သူတို႔ အာရုံ တြင္ ယာပိုင္ရွင္ ေျမပုိင္ရွင္ကေလး ေမာင္ျပားသည္။ ေရးေရးမွ်သာ ရွိေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ မခင္သုန္၏ ကံၾကမၼာက ရွိေသးသည္။ မခင္သုန္သည္ ရာဇ၀တ္အုပ္မင္း၏ ဇနီးျဖစ္ရန္ ကံဇာတာ ပါဟန္ မတူေပ။ မခင္သုန္၏ မိဘမ်ားက ရာဇ၀တ္အုပ္ကို အျမင့္ဆံုး အျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မ်က္စိမဖြင့္ဘဲ ရွိၾကစဥ္တြင္ ၿမိဳ႕ပိုင္မင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းသည္ ခါးျပည့္ရြာ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလ၏။
ၿမိဳ႕ပိုင္မင္းသည္လည္း ၿမိဳ႕စံုနယ္စုံသို႔ လူပ်ိဳလူလြတ္ၿမိဳ႕ပိုင္မင္းအျဖစ္ လွည့္လည္ႏိုင္ခဲ့ျငား ခါးျပည့္ ရြာအေရာက္ တြင္ လူပ်ိဳဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလ၏။ ဤတြင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္သူေတြ တစ္သီႀကီး ရွိသည္။

ပထမ ေမာင္ျပားႀကီး။ "ရိုးသား ေအးေဆးသည္" ေျခေျချမစ္ျမစ္ ယာပိုင္လယ္ပုိင္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုေမာင္ျပားႀကီးသည္ ေျမတုိင္းစာေရး ေမာင္ေအးေက်ာ္ႏွယ္ ေခတ္မမီ။ လူရည္မလည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေျမတုိင္း စာေရး ေမာင္ေအးေက်ာ္ ထက္ ရာဇ၀တ္အုပ္ဦးေစာေဖက သာလြန္သည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ မခင္သုန္၏ မိဘမ်ားသည္ သားမက္ေလာင္းမ်ားကို တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ ကာယကံရွင္ မခင္သုန္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သနည္း။ ငယ္ကအခ်စ္ အႏွစ္တစ္ေသာင္း မေမ့ေကာင္းဟု ကိုျပားႀကီးကုိသာ နက္နက္နဲနဲခ်စ္ၿပီး ဖက္တြယ္ထားသေလာ။ မဟုတ္ပါ။ မခင္သုန္၌ အခ်စ္ မရွိပါ။ သူသည္ ေမာင္ျပားကို ရွိသမွ်ေျမေတြရေအာင္ ညီအစ္ကိုခ်င္း ရန္အျဖစ္ခုိင္းၿပီး ယူရန္ ႀကိဳး စားစဥ္ ေျမတုိင္းစာေရး ေမာင္ေအးေက်ာ္ ေပၚေပါက္သည္။ ေမာင္ေအးေက်ာ္က ေခတ္ပညာတတ္ရုံမက ေငြေၾကးပါ ရွိျပန္ေသာ အခါ မခင္သုန္သည္ ေမာင္ေက်ာ္ေအးထံ ေရာက္သြားျပန္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ရာဇ၀တ္အုတ္ ဦးေစာေဖ။ ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ပိုင္မင္း။

ကိုျပားသည္ အေျခအေနကို ေလ့လာ သုံးသပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမတုိင္းစာေရး ေမာင္ေအးေက်ာ္က မခင္သုန္၏ မိဘ ဦးသူေတာ္ ေဒၚေအးျမတို႔ကို ဦးစြာ စကားေျပာသည္။
"ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ သစၥာမရွိဘူး" "သစၥာဆိုထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သစၥာစကား မေျပာပါနဲ႔ ေမာင္ေအးေက်ာ္။ မိဘ ဆိုတာဟာ ကိုယ့္သားသမီး ကို ေကာင္းစားေစခ်င္တာပါပဲ။ မင္းထက္ ဆယ္ဆ၊ ဆယ့္ငါးဆ၊ အဆတစ္ရာ သာသူနဲ႔ေတြ႕ရင္ ေတြ႕သလို ေျပာင္းရမွာပဲ ေမာင္ေအးေက်ာ္" ထိုအခါ ေမာင္ေအးေက်ာ္သည္ ဦးသူေတာ္ ေဒၚေအးျမ ကို လက္လႊတ္ခဲ့ၿပီး ကာယကံရွင္ မခင္သုန္ ထံ လာသည္။
"ဘယ္လိုလဲ မခင္သုန္" မခင္သုန္၌ အခ်စ္မရွိ။ အခ်စ္တရားသည္ မခင္သုန္၏ ႏွလံုးအိမ္၌ ဆံုးပါး ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးၿပီ။

"ဘာကိုေျပာတာတံုး ကိုေအးေက်ာ္။ မိဘစီမံတာကို သားသမီးတိုင္းက လိုက္နာရမွာပဲ"
"မခင္သုန္ကုိ ခ်စ္တဲ့ ေအးေက်ာ္ဆိုတဲ့ေကာင္ ရင္ကြဲပက္လက္ ျဖစ္က်န္တာကို ထည့္မစဥ္းစား ေတာ့ဘူးလား"
"စိတ္မေကာင္းပါဘူး ကိုေအးေက်ာ္။ မခင္သုန္အစား တျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းၿပီး ခ်စ္ပါေနာ္"
ခံစားမႈ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ တုံ႔ျပန္လာေသာ မခင္သုန္ကို ေမာင္ေအးေက်ာ္ နာၾကည္းစြာ ၾကည့္သည္။
"ရက္စက္လွခ်ည္လား မခင္သုန္" "ရွင့္ထက္ေစာတဲ့ အခ်စ္ဦး ကိုျပား ကေတာ့ သည္လိုမေျပာပါကလား"
ထိုစကား သည္ မ်ားစြာ ထိခုိက္၏။

"မခင္သုန္ မင္းက ရက္စက္ေတာ့ ငါကလည္း"
ေမာင္ေအးေက်ာ္ သည္ ခလုတ္ပါေသာ ေမာင္းခ်ဓားကို ရွပ္အက်ႌထဲမွ ထုတ္သည္။ ခလုတ္ ကို ႏွိပ္လိုက္ေသာ အခါ ေဖြးေဖြး လက္ေနေသာ ဓားသြားသည္ ေဖ်ာင္းခနဲ ထြက္လာသည္။
"လာၾကပါဦး။ ေဟာသည္မွာ ဓားႀကီးနဲ႔"
ေမာင္ေအးေက်ာ္ သည္ မခင္သုန္ကို ဓားျဖင့္ထုိးၿပီး သူလည္း သူ႔ကိုယ့္ကို အဆံုးစီရင္ရန္ ႀကံစည္ ေသာ္ျငား မခင္သုန္ ၏ ပါးနပ္လ်င္ျမန္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေပ။ မခင္သုန္က ေအာ္ဟစ္ၿပီး အခန္း ထဲ၀င္ေျပးသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မ်ား သူရင္းငွားမ်ား ေျပးလာခ်ိန္၌ ေမာင္ေအးေက်ာ္မွာ ကိုယ့္ဓားျဖင့္ ကိုယ္ အဆံုးစီရင္သည္။

မည္သည့္ေနရာကိုထုိး မွ တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ အသက္ေပ်ာက္ေၾကာင္း ေမာင္ေအးေက်ာ္ မသိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည္။ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္က အညႇီအေဟာက္ျဖင့္ ပရိသတ္ေမြးေသာ သတင္းစာမ်ား၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ မခင္သုန္လည္း မိန္းမရႊင္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သြား ၿပီ။
ထိုမွ်သာ မကေသး။ ရာဇ၀တ္အုပ္၏ မယားက ထဘီစြန္ေတာင္ဆြဲၿပီး လိုက္လာသည္။ ၿမိဳ႕အုပ္မင္း ကား အိမ္ေထာင္မရွိေသာ္ျငား မိဘႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအုံ ဖြဲ႕ၿပီး ဆင္းလာၾက၏။ ထုိအခါ မခင္သုန္ အတြက္ ကိုျပားသာလွ်င္ လက္ဦးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလူအျဖစ္ က်န္ေတာ့သည္။
ကိုျပား စဥ္းစားရၿပီ။

"ယူမယ့္လူ မရွိေတာ့မွ ငါ့ဘက္လွည့္လာတဲ့ သည္မိန္းမဟာ ရိုးေျမျပာက်ေပါင္းရမယ့္မိန္းမ ဟုတ္ရဲ႕ လား"
ကတိသစၥာဟူသည္ကို မခင္သုန္တို႔က စတင္ၿပီး တန္ဖိုးမဲ့ ျပဳမႈေသာအခါ ကိုျပားကလည္း ကတိ တည္ၤရန္ မလိုေတာ့ေပ။ သူသည္ မခင္သုန္သာမက မိန္မတိုင္းသည္ သာရာနားမ်းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ညီဘုန္းႀကီးႏွင့္ သြားေရာက္တုိင္ပင္ဦးမည္ဆိုကာ ရြာမွ ထြက္လာရာ ျပန္မေရာက္ေတာ့ေခ်။

"အဲသည္ကတည္းက အိမ္ေထာင္ေရးကို မစဥ္းစားတာ၊ အခုအထိပါပဲဗ်ာ"
ထုိအေျပာျဖင့္ ကပၸိယႀကီးဦးျပားသည္ သူအိမ္ေထာင္မျပဳျခင္း၏ အေၾကာင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္၏။
"ဒါလည္း ဟုတ္သာပဲ။ သို႔ေပမဲ့ ခင္ဗ်ားလိုသာဆိုရင္ တစ္ေလာကလံုးမွာ လူပ်ိဳႀကီး အပ်ိဳႀကီးေတြ ခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ေတာ့ မွာေပါ့"
သို႔ေသာ္ ဦးျပားသည္ ေမာင္ေဆးရိုးကို ရွင္းျပမေနေတာ့ဘဲ ကိုေသာ္ကိုလက္ဆြဲလ်က္ ေက်ာင္းဘက္သို႔ ထြက္ သြားၿပီတည္း။

ဆက္ရန္
.

No comments: