Monday, March 19, 2012

သာဓု ၏ အတာ, အပိုင္း (၁၁)

("ေနာက္တစ္ခါ စာေမးပြဲစစ္ရင္ေတာ့ ခဲတံကို သုံးေခ်ာင္းေလာက္၀ယ္ျပီး ခၽြန္ထားမယ္"
အတာသည္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကဳံလိုက္ရေသာ အခက္အခဲတစ္ရပ္ကို အသည္းစြဲေအာင္ မွတ္ရင္းသို႕ လွ်င္ပင္ ေရရြတ္လိုက္ေခ်ေပး၏။
) ကို ဆက္ဖတ္ရန္..........

သို႕စိတ္ကူးရသည့္အတိုင္းပင္ အတာသည္ ယခုစစ္လတၱံ႕ေသာ ေျခာက္လပတ္စာေပးပြဲ၌ ခဲတံသုံး ေခ်ာင္း ေလာက္ ၀ယ္ခ်င္၏။ ဂ်ပန္လုပ္ခဲတံမွာ ေစ်းေပါ၍ ႏွစ္ျပားသာေပးရေသာ္လည္း မၾကာခဏ က်ိဳးတတ္၏။ ေရး၍လည္း မေကာင္းလွ၊ အျခားေသာ အခ်ိန္တြင္မႈ ထိုခဲတံမ်ိဳးကိုသုံး၍ အေရးမၾကီး လွေသာ္လည္း စားေပးပြဲ အခ်ိန္၌ တေထာက္ေထာက္က်ိဳးေနမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတိုင္း ဂ်ာမဏီ လုပ္ငန္းတံဆိပ္ အေကာင္းစား ခဲတံ ကို အတာ၀ယ္ခ်င္၏။ အနည္းဆုံး သုံးေခ်ာင္းေလာက္ အသင့္ ၀ယ္၍ ခၽြန္ထားခ်င္၏။ တစ္ေခ်ာင္းတစ္ပဲ ေပးရမည္ျဖစ္၍ ေစ်းမသက္သာလွ၊ သူ႕အဖို႕ ခဲတံဖိုး သုံးပဲအျပင္ အေျဖစာရြက္ဖိုး ကလည္း ကုန္စရာရိွေနေသးသည္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း သုံးမႈးေလာက္ ကုန္ုမည္ဟု အတာခန္႕မွန္းထား၏။

ခါတိုင္းအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ထိုသုံးမႈးကို သူမႏွေျမာဘဲ ရက္ရက္ေရာေရာပင္ သုံးမည္ျဖစ္၏။ ယခုေသာ္ စားေပးပြဲ ျပီး၍ ေက်ာင္းပိတ္လွ်င္ သီးတင္းကၽြန္ ပြဲေတာ္ျဖစ္မည္။ ထိုပြဲေတာ္ေရာက္လွ်င္ သူ႕မမသက္ တို႕က ဘုရားသို႕ေခၚသြားျပီး တိရစၦာန္ရုံ၀င္၍ ေပ်ာ္ပြဲစားၾကမည္ဟု အတာအား ေျပာ ထားသျဖင့္ သူ အလြန္ ၀မ္းသာေန၏။ တိရစၦာန္ရုံကို သူတစ္ေခါက္တေလမွ် မေရာက္ဖူးေသာ ေၾကာင့္လည္း အလြန္႕ အလြန္ ေပ်ာ္ေန၏။
ဤလို တေပ်ာ္တပါး သြားၾကရေသာအခ်ိန္၌ အိမ္ရွင္ပြဲကေတာ္ၾကီး၏ သားႏွင့္ သမီးမ်ားလည္း ပါတတ္ လ်က္ လွလွပပ၀တ္စားထားေသာ ပြဲကေတာ္ ၾကီး၏ သားက "ေဟ့ ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ ရွက္ပါတယ္၊ ပိုလုံခ်ည္လဲမရိွဘူး"ဟု ယခင္နည္းတူ အေနာက္ အေျပာင္ခံခဲ့ရသျဖင့္ "သီတင္းကၽြတ္ ပြဲေတာ္က်ရင္ေတာ့ ငါပိုးလုံခ်ည္တစ္ထည္း ၀ယ္၀တ္ျပလိုက္မယ္၊ ၾကည့္"ဟု စိတ္ထဲမွ ၾကိတ္၍ ၾကဳံး၀ါး ခဲ့၏။ လုံခ်ည္ေစ်းကိုလည္း ေမးထားျပီးျဖစ္၏။ သူၾကိဳက္ေသာ အဆင္ႏွင့္ အသားမုွာ မႏၱေလးပိုးျဖစ္လ်က္ အရပ္အေမာင္း ေကာင္းေသာ အတာအတြက္ ၃၆လက္မ အနံမွသာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရိွမည္ျဖစ္၏ အဖိုး မွာ သုံးက်ပ္မတ္တင္းဟု ဆို၏။

ယခုအတာကေလးသည္ ငါးလအတြင္း ငါးက်ပ္ႏွင့္တစ္မတ္ စုမိျပီျဖစ္၍ လုံခ်ည္၀ယ္ရန္ လုံ ေလာက္ သည္ထက္ ပို၍ပင္ေနေသာ္လည္း ပြဲကေတာ္ၾကီးသားကဲ့သို႕ ေပၚပလင္ တိုက္ပုံကေလး လည္းခ်ဳပ္ခ်င္၏။
သူ႕တစ္သက္တာ၌ ကိုထြန္းေအာင္၀ယ္ေပးေသာ ကင္းဘတ္ဖိနပ္ႏွင့္ သူ႕စုေငြျဖင့္ သူ၀ယ္၀တ္ေသာ ဘုံဘိုင္ေရ ဖိနပ္သာ စီးဖူး၏။ ထိုေခတ္ကဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႕ ေလယာဥ္ပ်ံ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးစေသာ ဖိနပ္မ်ား မေပၚေသး၊ က်ိဳက္ထိုဖိနပ္ေခၚ ယခုေခတ္ ေလယာဥ္ပ်ံဖိနပ္ပုံစံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ သစ္သား ေအာက္ခံ ခုံတြင္ ကတၱီပါ သဲၾကိဳးတပ္ထားေသာ ဖိနပ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဘုံဘိုင္ေရဖိနပ္မွာမူ ဘုန္းေတာ္ၾကီးစီး ဖိနပ္မ်ိဳး ပင္ျဖစ္လ်က္ ကတၱီပါသဲၾကိဳးတပ္ထားသည္သာ ျခားနား၏။ က်ိဳက္ထိုဖိနပ္ကိုလည္း တစ္ရန္သုံးပဲ ႏွင့္ သူ႕ဘာသာသူ ၀ယ္စီးဖူး၏။

ယခုသီးတင္းကၽြန္ ပြဲေတာ္တြင္မူ သူတစ္ၾကိမ္မွ် မစီးဖူးေသးေသာ သားေရးကြင္းထိုးဖိနပ္ကို သူစီးခ်င္၏။ ထို ေခတ္က သားေရကြင္းထိုးဖိနပ္သည္ ယခုေခတ္ ေလယာဥ္ပ်ံဖိနပ္ကဲ့သို႕ပင္ ပြတိုး သည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၎ဖိနပ္မ်ိဳးတစ္ရယ္ ၀ယ္၀တ္ရန္လည္း အတာရည္ရြယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ သူ႕တြင္ရိွေသာ ပိုက္ဆံ ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ သူ၀ယ္ခ်င္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ေလာက္ရုံသာ ရိွမည္ျဖစ္၏။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း စာေမးပြဲစစ္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ ငါးမူးမွ်ေသာ ပိုက္ဆံအတြက္ သူစိတ္ပ်က္ေန ရွာ၏။ စိတ္ပင္ ပ်က္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး၌ မတတ္ႏိုင္။ သူ႕ပိုက္ဆံႏွင့္ပင္ စားေပးပြဲစရိတ္ကို သုံးေတာ့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ ရင္း မည္သို႕မည္ပုံ ေခၽြတာက ပိုက္ဆံအကုန္သက္သာမည္ကိုလည္း တစ္ဖက္က နည္းလမ္း ရွာေန ေသး၏။

လိုလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ ဟူေသာ စကားအတိုင္းပင္ ပုိက္ဆံအကုန္သက္သာမႈ ကိုၾကံဆစဥ္းစား ခဲ့ေသာ အတာသည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာပင္ နည္းလမ္းရလာေတာ့၏။
မူလက သူသည္ ခဲတံကို အနည္းဆုံး သုံးေခ်ာင္းေလာက္ ၀ယ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုမူ တစ္ေခ်ာင္းတည္းသာ ၀ယ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္သူ႕တြင္ ပိုက္ဆံတစ္မူးသက္သာသြား၏။ ေနာက္အတာ သည္ထိုခဲတံကိုအလယ္တည့္တည့္မွ တစ္၀တ္ျဖတ္လိုက္သျဖင့္ တစ္ေခ်ာင္းသည္ ႏွစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္သြား၏။ ဤသို႕လွ်င္ သူ႕ဥာဏ္ကေလးကို လိမၼာပါးနပ္စြာသုံး၍ စားေမးပြဲေျဖခဲ့ရာ၌ ထက္ပိုင္း ျဖတ္ ထားေသာ ထိုခဲတံ ကေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းထဲႏွင့္ပင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ကိစၥျပီးခဲ့၏။

စာေမးပြဲလည္း ျပီးဆုံးခဲ့ေလျပီ။ ေက်ာင္းကိုလည္း သီးတင္ကၽြတ္ပြဲေတာ္အတြက္ ဆယ့္တစ္ရက္တိ တိ ပိတ္လိုက္ေလျပီ။ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္သည့္ တတိယေျမာက္ေန႕မွာပင္ အတာသည္ သူရည္မွန္း မ်က္စိ က်ခဲ့သည္ ပိုးလုံခ်ည္ကို သုံးက်ပ္တစ္မတ္တင္းႏွင့္ပင္ ၀ယ္ေတာ့မည္ဟု သိမ္ၾကီးေစ်းရိွ ပိုးထည္တန္း သို႕သြားကာ ထိုေခတ္က နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ဟုမၼရူးဦးၾကင္ ပိုထည္းဆိုင္သို႕ ၀င္လ်က္ အတိအက် တြက္ယူလာေသာ မူးေစ့မတ္ေစ့ကေလး သုံးက်ပ္မတ္တင္းကို ဆိုင္ရွင္အား တရိုတေသ လွမ္းေပး လိုက္ရင္း
"ဟိုတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ေမးတဲ့ လုံခ်ည္ေလး ရိွေသးတယ္မဟုတ္လား ဘၾကီးဟင္၊ အဲဒီလုံခ်ည္ေလး ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေပးပါ"ဟု ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္
"ေအး ေအး၊ မင္းလာေမးကတည္းက ဘယ့္သူ႕မွ မေရာင္းဘူး၊ ဘၾကီးသိမ္းထားပါတယ္ကြာ"ဟု ဆိုင္ရွင္က ေျပာရင္း အတာ အား သေဘာက်သလို ျပဳံးျပဳံးၾကီးၾကည့္ေနျပီးမွာ ပိုက္ဆံအေၾကြမ်ား ကို ေရတြက္ ၾကည့္ရႈ ေန၏။

မသိန္းေမမွာ ဆိုင္ပိုင္ႏွင့္ စတိုင္က်က် ေရာင္းႏိုင္သူမဟုတ္ဘဲ ထီး၊ ေဘာ္လီ၊ ေကေကလုံခ်ည္ စေသာ ပစၥည္း မ်ားကို နံနက္တြင္ အေၾကြးယူ၍ ေရာင္း၊ ညေနတြင္ အရင္းေရာ ပစၥည္းပါ ျပန္အပ္ရ ျပီး အျမတ္အစြန္း ကေလးမွ်သာ စားရေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မွ်သာ ျဖစ္၏။ မသိန္းေမဆိုလွ်င္ တစ္ေစ်းလုံးက မသိသူမရိွ။ အဆိုပါ ဟုမၼရူးဦးၾကင္ ေဒၚေငြမွင္ႏွင့္ အျခား္ဆိုင္နီးခ်င္းပိုးကုန္သည္ ၾကီး ေဒၚရင္ ဆိုသူတို႕မွာ မသိန္းေမအဖို႕ အရင္းႏွီးဆုံးေသာ အားကိုးရာသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတိုင္း အတာ ကိုလည္း ရင္းရင္းခ်ာခ်ာသိေနၾက၏။

"ေဟ့ အတာ၊ ဒီပိုက္ဆံေတြက ဘာလဲ၊ မင္းစုထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြလား"
"ဟုတ္ကဲ့ ဘၾကီး၊ ကၽြန္ေတာ္ရတဲ့ ေက်ာင္းမုန္းဖိုးထဲက"
"အမယ္၊ မင္းက တယ္လိမၼာပါလားကြ ေဟ၊ သိန္းေမလာမွ ေျပာျပရဦးမယ္"
ထို စကားေၾကာင့္ အတာကေလး မ်က္လုံး၀ိုင္းသြားေတာ့၏။
"ဟင့္အင္းမေျပာနဲ႕ဘၾကီး၊ ေမေမ့ကိုကၽြန္ေတာ္လုံခ်ည္လာ၀ယ္တာ မေျပာပါနဲ႕"ဟု ပ်ာပ်ာသလဲ ေတာင္းပန္ ေနသည္ႏွင့္
"ဘာျပဳ႕လို႕တုန္းကြ"
ေမေမက သူမသိဘဲ ၀ယ္ရမလားဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုရိုက္လိမ့္မယ္

ဆိုက္ရွင္လည္း အတာကေလး တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနသည္ကို သနားစဖြယ္ႏွင့္ ရယ္စရာအသြင္ သေဘာ ကို ႏွစ္မ်ိဳးေရာေနသည့္ အမူအရာျဖင့္ ၾကည့္ေနျပီးမွ
"ဒါျဖင့္ သိန္းေမ ကို ၀ယ္ခိုင္းပါလားကြ၊ မင္းဟာမင္း ဘာလို႕လာ၀ယ္ရသလဲ၊ အရိုက္ခံရမွာ ေၾကာက္ရင္"
"ဒီလိုဆိုေတာ့လဲ ေမေမက ပိုက္ဆံယူထားျပီး ၀ယ္ေပးခ်င္မွ ေပးမွာဘၾကီးရဲ႕၊ ဟိုတစ္ခါ စပို႕ရွပ္ ၀ယ္ေပးပါ ဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္စုထားတဲ့ ပိုက္ဆံငါးမူးေပးလိုက္တာ္ ခုထက္ထိ ၀ယ္ေမေပးေသးဘူး ခင္ဗ်"
မသိန္းေမအေၾကာင္းကို သိတန္သေလာက္ သိေနဟန္တူေသာ ဆိုင္ရွင္ႏွင့္ သူ႕ဇနီးကပါ အတာ အား သနား ၾကင္နာ သလို အတန္ၾကာ ၾကည့္ေနမိရာမွ
"ဒါျဖင့္ ဒီလုံခ်ည္၀ယ္သြားလို႕ မင့္အေမကေမးရယ္ ဘယ္လိုေျပာမလဲအတာ"ဟု ဆိုင္ရွင္အေဒၚ ၾကီးက လွမ္းေမးလိုက္သည္ကို
"ဟို ဟိုက္ဘက္ရုံထဲက လိပ္ခြံဘီးတို႕ ၾကယ္ဘီးတို႕ေရာင္းတဲ့ မမခင္သက္"တို႕ သိတယ္မဟုတ္ လား၊ သူတို႕၀ယ္ေပးတာလို႕ ေျပာမွာေပါ့
သို႕ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ အေဒၚၾကီးလည္း အတာ့ပါးကေလးကို အသာအယာ ဆြဲလိမ္တဲ့ျပီးမွ
"ကဲ ကိုၾကင္၊ ေကာင္းေလးကို တစ္မတ္ျပန္ေပးလိုက္ပါ"
အတာအား ျမင္ရေတြ႕ရ စကားေျပာရလွ်င္ မခ်စ္သူဟူ၍မရိွ၊ တစ္မတ္တိတိျပန္ေပးလိုက္ေသာ ေၾကာင့္အတာလည္းအူးျမဴး၀မ္းေျမာက္ႏွင့္ မခင္သက္တို႕ဆိုင္ရိွရာ ကဆုန္ေပါက္ေျပးသြားျပီး ဆြယ္တာကေလး ၀ယ္စဥ္ကကဲ့သို႕ပင္ ပိုးလုံခ်ည္အိတ္ကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ အပ္ထားခဲ့၏။

"ဟို ဟိုဗီရိုိထဲထည့္ထားပါ မမသက္ေနာ္၊ ျပန္လာရင္လဲ ဆက္ဆက္ယူ"
"ေအးပါ အတာရယ္၊ နင့္လုံခ်ည္ မေပ်ာက္ေစရပါဘူး၊ မမတစ္ခါခ်ဳပ္ယူလာခဲ့ပါ့မယ္"
မမသက္ က လုံခ်ည္ထုပ္ကို ဗီရိုေဘးတြင္ ေခတၱခ်ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္မခ်ႏိုင္သလို အတာက တတြက္တြက္ မွာခဲ့ေသး၏။
ထို႕ေန႕မွာ သီးတင္းကၽြန္လျပည့္ ဘုရားပြဲေတာ္ေန႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိသိန္းေမတြင္ ဘုရားဖူးသြား ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀သတိမရ၊ ေစ်းသည္ ျဖစ္သည့္အတိုင္း ဤလိုဘုရားပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ေတာနယ္မွ ဘုရားဖူးလာၾကမည္၊ လာလွ်င္လည္း ဘုရားဖူးျပီး အျပန္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကေလးမ်ား ၀ယ္သြားတတ္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ ထိုလိုေန႕သည္ ေစ်းသည္မ်ား အဖို႕ ေရာင္းေကာင္းသည့္ေန႕ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မသိန္းေမသည္ မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ေစ်းေရာင္း ရန္ ထြက္သြား၏။

အတာလည္း မသိန္းေမးဆင္းသြားသည္ႏွင့္ အသင့္ျပင္ထားေသာ ပိုးလုံခ်ည္ႏွင့္ နံ႕သာေရာင္ ေပၚပလင္ တိုက္ပုံအက်ႌေလးကို ပ်ားယီးပ်ာယာေကာက္၀တ္ရင္း တျပဳံးျပဳံးရႊငန္ေန၏။ ကိုထြန္းေအာင္ တြင္လည္း အတာ၏ လႈပ္ရွားကို ၾကည့္ရင္း သေဘာက်ေနရာမွ
"အတာ၊ လာဦးဒီနာကို"ဟု ေခၚလိုက္သျဖင့္ ပိုးလုံခ်ည္ကို ၀တ္ေနမက်ေသးေသာ အတာသည္ ကိုးတိုး ကြတ ႏွင့္ ေလွ်ာက္လာျပီး ကိုထြန္းေအာင္၏ ပက္လက္ကုလားထိုင္အနီးတြင္ ထိုက္လိုက္ သည္ႏွင့္
"ထပါဦးကြ၊ မင့္အေပၚအက်ႌဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ"ဟု ကိုထြန္းေအာင္က အတာ့အေပၚအက်ႌ ေလးကို ကိုုင္ၾကည့္ရင္း ေမးလိုက္သည္ႏွင့္ "အားလုံး ခ်ဳပ္ခေရာ ဘာေရာ တစ္က်ပ္ခြဲနဲ႕ တစ္ပဲ၊ လွတယ္ေနာ္"

"ေအး လွပါတယ္ကြာ၊ ႏို႕ဒီအကႌ်၀ယ္တာ့ မင့္အေမ သိျပီးပလား"
"ဟင့္အင္း ရိုက္မွာေၾကာက္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာေသးဘူး၊ ဒီေန႕ဘုရားသြားျပီး ျပန္လာမွ ေမေမ ကျမင္လို႕ေမးရင္လဲ မွန္းတဲ့အတိုင္းေျပာလိုက္မယ္၊ ဒီေန႕ကၽြန္ေတာ္၀တ္ရရင္ ေတာ္ျပီး၊ ရိုက္ခ်င္လဲ ရိုက္ပေစေတာ့" အတာ့အဖို႕၌ ယေန႕ဘုရားသြားရာတြင္ ပြဲကေတာ္ၾကီး၏ သားႏွင့္တန္းတူ မဟုတ္သည့္ တိုင္ ေအာင္ "ငါ့မွာ ပိုးလုံးခ်ည္လဲရိွတယ္၊ အေပၚအက်ႌလဲရိွတယ္ကြ"ဟု ၀တ္ျပရလွ်င္ ေက်နပ္ျပီျဖစ္၏။ ေနာက္ေန႕မ်ားတြင္ အရိုက္ခံရေသာ္မွ ခံရေစ၊ ယေန႕သည္သာ သူ႕အဖို႕ အေရးအၾကီးဆုံး ျဖစ္ေန၏။
"အင္း အတာ အတာ၊ မင့္အေမ သားသမီးအုပ္ထိန္းပုံ မဟုတ္လို႕ မင္းလဲ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ေလး နဲ႕ လိမ္တတ္ညာတတ္ ဥာဏ္မ်ားတတ္ေနျပီ" ထိုစကားေၾကာင့္ အတာ့ရင္ႏုႏုကေလးမွာ ဒုခနဲ တုန္သြား ရွာ၏။

"ကၽြန္ေတာ္ လိမ္တတ္တယ္ ညာတတ္တယ္ ဟုတ္လား၊ ဘယ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ညာလို႕လဲ ဟင္"
အတာလည္း မ်က္ဆန္ျပဴးၾကည့္ရင္း ေမးလိုက္မိ၏။
"မခင္သက္တို႕က ငါ့ကိုေျပာျပီးျပီးကြ၊ အဲ့ဒီပိုးလုံခ်ည္လဲ မင္း၀ယ္တာပဲမဟုတ္လား၊ အဲဒါကို မခင္သက္က ၀ယ္ေပးတဲ့ အေနနဲ႕ မင္းဥာဏ္မ်ားတာကို ငါသိျပီးပါျပီ ၊ ဆြယ္တာတုန္းကလဲ ဒီလိုပဲ လုပ္တယ္ မဟုတ္လား၊ ဒါလိမ္တတ္ညာတတ္တယ္ ေခၚတာေပါ့ကြ"
အတာတြင္ ဘာတစ္ခြန္းမွ် မေျပာႏိုင္ေတာ့ဘဲ မ်က္ရည္ကေလးသာလွ်င္ တေ၀ေ၀၀ဲေန၏။
"ဒါေပမဲ့ ငါမင္းအေမ ကို မေျပာပါဘူး၊ ငါကလဲ မင္းကို မဆူပါဘူးကြ၊ ေအးဟိုတုန္းကမင္း မလိမ္တတ္ဘူး၊ ခုေတာ့ မင့္အေမ မေကာင္းလို႕ လိမ္တတ္ညာတတ္ေနျပီ"
"အဲဒါ အျပစ္ရိွသလားဟင္၊ ကၽြန္ေတာ္ငရဲၾကီးမလား" အတာသည္ ထိုကိစၥကို အေရးတၾကီး သေဘာ ထားကာ ပ်ာပ်ာသလဲ ေမးလိုက္၏။

လိမ္တတ္ ညာတတ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ကြာ၊ ဒါေပမဲ့ ခုလို မင့္အေမ ဆိုးပုံမ်ိဳး နဲ႕ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုပဲ လိမ္ရညာရမွာေပါ့၊ အျပစ္မရိွပါဘူး၊ မင္းကလိမ္တာမွမဟုတ္ဘဲ၊ မခင္သက္တို႕က လိမ္တာ မဟုတ္လား၊ မင္းငရဲမၾကီးပါဘူး
"ဒါျဖင့္ မမသက္ တို႕ ငရဲၾကီးမွာေပါ့ေနာ္"
အတာသည္ သူ႕အတြက္ႏွင့္ တစ္ဖက္သား ငရဲၾကီးမည္ကိုလည္း ေတြး၍ ပူလိုက္ေသး၏။

"မခင္သက္တို႕က ငရဲမၾကီးႏိုင္ဘူးေပါ့ကြာ၊ ဥပမာ လူဆိုးတစ္ေယာက္က ငါ့ကိုသတ္ခင္ လိုက္လာရွာ္တယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ငါကလဲေၾကာက္တာနဲ႕ ဖ်ာလိပ္ထဲပုန္းေနတယ္၊ ဒီအခါမွာ လူဆိုးက မင္းအေဖ ဘယ္သြားသလဲ လို႕ မင့္ကိုေမးရင္ မင္းဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ ဖ်ာလိပ္ထဲမွာ ပုန္းေနတယ္လို႕ ေျပာမလား အတာ၊ ဟင္"
"ဟာ ဘယ္ေျပာမလဲ၊ ေျပာရင္လူဆိုးက သတ္သြားမွာေပါ့"
"ႏို႕ အဲဒါ လိမ္ေျပာျပတာပဲ မဟုတ္လား" ထိုအေမးေၾကာင့္ အတာကေလး ေငးသြား၏။

"ဟုတ္ကဲ့၊ သတ္မွာစိုးလို႕ လိမ္ေျပာရတာေပါ့"
"ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ လိမ္တာဟာ လိမ္တာပဲ မဟုတ္လား"
အတာက ဆတ္ခနဲ ေခါင္းညိတ္လိုက္ျပီးမွ "အဲဒါေကာ အျပစ္ရိွတာပဲလား ဟင္"
"ရိွတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အဲသလို လိမ္ေျပာလိုက္တဲ့အတြင္ ငါအသတ္မခံရဘူးမဟုတ္လား၊ ဒါဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ကို ကယ္ဆယ္ရာေရာက္လို႕ အမ်ားၾကီး ကုသိုလ္ရတယ္၊ အဲသလို ကုသိုလ္က မ်ား ေတာ့ လိမ္တဲ့အျပစ္ဟာ ေပ်ာက္သြားတာေပါ့ကြ၊ ငရဲမၾကီးဘူးေပါ့"
ဥပမာ လြယ္လြယ္ေပးကာ အတာနည္းလည္ႏိုင္မည့္နည္းျဖင့္ ေျပျပလိုက္မွ အတာကေလး သေဘာက် သြားေတာ႕၏။

"မမသက္ကို ကၽြန္ေတာ္မွာထားတယ္၊ ေမေမတို႕ကို မေျပာပါနဲ႕ဆိုတာ အလကားသြားေျပာတယ္"
ကိုထြန္းေအာင္ အား မခင္သက္တို႕က လုံခ်ည္ကိစၥ ေျပာရေကာင္းလားဟု အတာက သေဘာမက် သံကေလး ျဖင့္ ေျပာလိုက္သျဖင့္
"မင့္အေမ မသိပါဘူးကြ၊ ငါ့ကိုသာ ေျပာတာပါ၊ အဲဒါမင္းဘယ္ေလာက္ လိမၼာတယ္ဆိုတာကို ငါသိေအာင္ လို႕ သူတို႕က ေျပာျပတာေလ၊ ငါသိေတာ့ ၀မ္းသာရတာေပါ့"
ကိုထြန္းေအာင္လည္း စကားကို ဤတြင္ ရတ္တရက္ ရပ္လိုက္ျပီးမွ ေခါင္းတယမ္းယမ္းခါတဲ့ကာ
"မင္း စာေမးပြဲေအာင္ရင္ ပါရွင္းလုံခ်ည္ ၀ယ္ေပးမယ္လို႕ ငါကတိေပးထားဖူးတယ္ေနာ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါ ၀ယ္မေပးရေသးဘူး၊ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ မင္းသိသလား"
"ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သိမလဲ"

"မင့္အေမေပါ့ကြ၊ ရသမွ်ပိုက္ဆံ အကုန္သူယူတာပဲ၊ သူ႕ကို အသိမေပးဘဲ ၀ယ္ျပန္ရင္လဲ ရန္ျဖစ္ဦးမယ္၊ ငါနားပူမခံႏိုင္ဘူး အတာ၊ ငါေျပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ မင္းစာေမးပြဲေအာင္တယ္ဆို ေတာ့္လုံခ်ည္၀ယ္ဖို႕ မင့္အေမကို ပိုက္ဆံအပ္လိုက္တယ္၊ အဲ့ဒါလဲ သူသုံးပစ္တာပဲကြ၊ ေအး မင္းကမွ ဥာဏ္ေကာင္းေသးတယ္၊ မခင္သက္ တို႕ ၀ယ္ေပးတဲ့အေနမ်ိဳး လုပ္လိုက္လို႕ အဆူမခံ ရဘူး၊ ၀တ္ခ်င္တာလဲ ၀တ္ရတယ္"
သို႕ေျပာရင္း ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ အတာအား စိုက္ၾကည့္ေနျပီးမွ
"ဒါနဲ႕ လုံခ်ည္ေတာ့ မခင္သက္တို႕ ၀ယ္ေပးတာလို႕ ေျပာခိုင္းျပီး အဲဒီအေပၚအက်ႌက်ေတာ့ မင့္ဟာမင္း ၀ယ္တာ လို႕ မင္းအေမကို ေျပာမလား အတာ၊ ေတာ္ၾကာရိုက္ေနရင္"

"မဟုတ္ဘူး၊ အစေတာ့ မမသက္တို႕၀ယ္ေပးတာလို႕ ေျပာပါဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္ မမသက္ကိုေျပာ ေတာ့ သူက ကိစၥမရိွပါဘူး၊ ဒါေလာက္ေတာ့ နင့္ဟာနင္၀ယ္တာလို႕ပဲေျပာတဲ့၊ ဒီလို ကိုယ္ဟာ ကိုယ္ဖုန္႕ဖိုး စုျပီး ၀ယ္တာနဲ႕မွ ရိုက္မယ္ဆိုရင္ တို႕မခံႏိုင္ဘူး၊ ၀ိုင္းေျပာမယ္တဲ့"
အတာလည္း သို႕လွ်င္ ေရေရလည္လည္ရွင္းျပလိုက္ျပီးမွ တဖန္ဆက္လက္၍
"ေနာက္ျပီး မမသက္က ေျပာတယ္၊ မင္းပိုက္ဆံတြ ဘာေတြ စုတတ္တာကို မင့္အေမသိတယ္တဲ့၊ အဲဒီေတာ့ တစ္ေန႕က်လို႕ စုထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲလို႕ ေမးရင္ မင္းဘယ္လို ေျဖမလဲ တဲ့၊ အဲဒီေတာ့ ဒီအက်ႌခ်ဳပ္လိုက္တယ္လို႕ ေျပာတဲ့၊ မမသက္က သင္ေပးတယ္"

အတာႏွင့္ မမသက္တို႕ အကြက္ေစ့ေစ့ကေလး စီမံလိုက္ပုံ ပိရိသေလာက္ ၾကားရသူ ကိုထြန္းေအာင္လည္း အေတာ္ၾကီး ၀မ္းေျမာက္သြားေတာ့္၏။ "အတာေရ လာေဟ့ သြားၾကစို႕"
ရုတ္ရက္ ေခၚလိုက္ေသာ မခင္သက္၏အသံကို ၾကားလိုက္ရမွပင္ အတာတို႕သားအဖ စကားစ ျပတ္သြား ေတာ့၏။
"ကၽြန္ေတာ္ သြားေတာ့မယ္ေနာ္"
"ေအး သြား သြား"

မခင္သက္တို႕ ညီအစ္မတစ္သိုက္ႏွင့္အတူ အတာသည္ ေရႊတိဂုံ၊ ငါးထပ္ၾကီးႏွင့္ တိရစၦာန္ရုံအႏွံ႕ တစ္ေနကုန္ လည္ပတ္ခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ ေပ်ာ္လိုက္သည္မွာ ေျပာစရာပင္မရိွ၊ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ ေပၚပလင္ တိုက္ပုံအက်ႌႏွင့္ မႏၱေလးပိုးစစ္ကို အသစ္စက္စက္ကေလး ၀တ္သြားရသျဖင့္ အတာမွာ ပို၍ျမဴးခဲ့ ၏။
မိမိရင္ေသြးျဖစ္ေသာ သားကေလး လူမမယ္သည္ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ လိမၼာလွပါတကား။ မိဘကို အပူမတတ္ ကိုယ့္မုန္႕ဖိုးကုိယ္စု၍ ကိုယ့္အ၀တ္အစား ကိုယ္၀တ္ရွာသည့္ သားလိမၼာ ကေလး ပါတကား။ အက်ႌလုံခ်ည္ သစ္သစ္လြင္လြင္ကေလးႏွင့္ ခ်စ္ခ်င္စရာ အသြင္ေဆာင္ေန ေသာအဖိုးတန္ရတနာကေလး ပါတကား။

ဆက္ရန္
.

No comments: