Saturday, January 26, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၄၄)

“ဗ်ိဳ႕ ... ကုိျမလိႈင္ႀကီး၊ စကားမေျပာႏုိင္ပါလား၊ ဘယ္လုိလဲ လြမ္းေနၿပီလား”
ငုိခ်င္လ်က္ လက္တု႔ိဆုိသည့္ႏွယ္ ကၽြန္ေတာ္ သန္းသန္းအား တြယ္တာမႈမ်ား ရစ္ပတ္ဖဲြ႕သီေနလ်က္ စိတ္ကူး စ်ာန္၀င္စားေနခ်ိန္ တြင္ ကုိသန္းထြန္းက ယခုကဲ့သုိ႔ စလုိက္ေသာအခါ ရင္ထဲတြင္ လႈပ္ရွားသြားရပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သားတစ္ေယာက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ စစ္သား ဆုိသူ၏ ဘ၀သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိပုိင္ဆုိင္သူ မဟုတ္ရကား ...
“လြမ္းတယ္ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ...”
“ဟား ... ဟား  လြမ္းတာနဲ႔ သတိရတာ အတူတူပါပဲ၊ မုတ္ဆိတ္ႀကီးနဲ႔ ဘာဘူႀကီး ဆုိတာမ်ိဳးပါေလ”
“အင္း ... ရဲေဘာ္တုိ႔က မိန္းမမွ မယူဖူးေသးေတာ့ ေျပာအားရွိမွာေပါ့ဗ်ာ”
“ဟုတ္မယ္ ... ဒါလဲ ဟုတ္မွာပါပဲ”
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ .......

ရႈမ၀၊ တဲြ ၃၅၊ အမွတ္ ၄၁၅၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၈၁

ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း စစ္၀န္ႀကီးရံုးသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ အခ်ိန္မ်ားသည္ ဟုိလွည့္ သည္လွည့္ကုန္ခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္မွဴး၀င္းအား ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ ႀကိဳးစားရာ ဗုိလ္မွဴး၀င္းႏွင့္ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဒုဌာန ဗုိလ္ႀကီးေသာင္း (ဗုိလ္မွဴးႀကီးေသာင္း)အား အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ရွင္းျပ ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား ပုဂၢိဳလ္အရ ခ်စ္ခင္ေသာ အထက္အရာရွိျဖစ္သည့္အတုိင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆုိ ဆံုးမမႈမ်ား ျပဳပါသည္။ ၎၏ ဆံုးမမႈမ်ားထဲတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး နီးကပ္လာ သည္ႏွင့္အမွ် မိမိအသက္အႏၱရာယ္ မွာလည္း ပုိ၍နီးကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ ဖြယ္ကိစၥမ်ားကုိ သုိသိပ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ႏုိင္သမွ် လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ကိစၥမွန္သမွ် မည္သုိ႔မွ် မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဟုလည္း မွာၾကားဆံုးမပါသည္။

ထုိအိ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ ဗုိလ္လက်္ာအိမ္တြင္ စုေ၀းေနထုိင္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္၊ ညီျဖစ္သူ သိန္းဟံ(ဗက သန္႔စင္)၊ ကုိဘနီ (ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘနီ)၊ ကုိျမတ္သန္း၊ ကုိျမ ေမာင္၊ ကုိထြန္း၊ ကုိတင္ေအး (အမ္-တင္ေအး) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖ်ာပံုက ျပန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဗုိလ္လက်္ာ သည္ ညစဥ္ ၁ နာရီ ၂ာနာရီခန္႔ တုိင္မွ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရံုးတက္ခ်ိန္မတုိင္မီ စစ္ရံုးသုိ႔ ထြက္သြားေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဗုိလ္လက်္ာ တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူတကြ ေန ထုိင္ေသာ္လည္း ေသသည္အထိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္ႏွာခ်င္းေ၀းေနပါသည္။ ထုိကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သကေသာ ကိစၥကုိ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နံနက္ခင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္ရံုးသုိ႔ သြားရန္ အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ ဖိနပ္စီးေန စဥ္ အေပၚထပ္မွ ဗုိလ္လက်္ာ ဆင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ၎ႏွင့္အတူ လူငယ္စစ္ဗုိလ္တစ္ဦးကုိလည္း လုိက္ပါလာသည္ ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ (ေနာင္ေသာအခါ ၎စစ္ဗုိလ္မွာ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးဟု သိရပါသည္။) ဗုိလ္လက်္ာကပင္ စတင္၍ ကၽြန္ေတာ့္အား ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာပါ သည္။

“ျမလိႈင္၊ ရံုးေရာက္ရင္ ငါ့ဆီ ခဏလာခဲ့ဦး”
“ဟုတ္ကဲ့”
ရံုးသုိ႔ေရာက္ၿပီး မၾကာမီပင္ ဗုိလ္ႀကီးေသာင္းအား ဗုိလ္လက္်ာေခၚထားေၾကာင္း သတင္းပုိ႔၍ ဗုိလ္လက်္ာ ရံုးခန္းရွိရာသုိ႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာ၏ ရံုးခန္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္အား အခန္းေစာင့္ ရဲေဘာ္က ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေျခေထာက္ မ်ားေတာင့္ေအာင္ ေစာင့္ေနေသာ္လည္း အေစာင့္ရဲေဘာ္က သတင္းပုိ႔ေပးမည့္ အရိပ္အေယာင္ ကုိ မေတြ႕ သျဖင့္ စိတ္တုိေဒါသထြက္မိပါသည္။
“ဒီမယ္ ရဲေဘာ္ ...။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လက်္ာကုိ သြားသတင္းပုိ႔ေပးပါ။ မွာထားတဲ့ ရဲေဘာ္ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ သိပါတယ္”
ထုိအခုိက္ ဗုိလ္ႀကီးထြန္းေဖ ထြက္လာသည္ႏွင့္ ႀကံဳသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗုိလ္ႀကီး ထြန္းေဖအား ကၽြန္ေတာ့္ အား ဗုိလ္လက်္ာက မွာထားေၾကာင္း ေျပာျပါသည္။ ဗုိလ္ကီးထြန္းေဖသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဗုိလ္လက်္ာအး ၀င္ေရာက္ သတင္းပုိ႔ေပးၿပီး ၎ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ့္အား ေခၚ၍ ဗုိလ္လက်္ာထံ ပုိ႔ေပးပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာ အခန္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဗုိလ္လက်္ာ၏ စားပဲြေရွ႕တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာကာဒုိး၊ ဗုိလ္ရွိန္း၊ ဗုိလ္ဘနီ၊ ဆရာႀကီး ဦးေငြကုိင္၊ ဆရာႀကီး ဦးေအးသြယ္တုိ႔ လူသုိက္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေအးသြယ္မွာ ၿမိဳ႕မေက်ာင္း တြင္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ ၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းဆရာႀကီး ဦးေအးသြယ္ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီ ဆရာႀကီး ဦးေငြကုိင္ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဦးေအးသြယ္တုိ႔ ျပန္သြားၾကပါသည္။

“ျမလိႈင္ ... မင္း ဖ်ာပံုအေျခအေနကုိ ေျပာျပစမ္း”
ကၽြန္ေတာ္က ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေယဘုယ်ေျပာျပေသာအခါ ဗုိလ္လက်္ာက ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕နယ္၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေျမေအာက္လွ်ိဳ၀ွက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ အထူးရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း စစ္ရံုးတြင္ ဆက္၍မေနေတာ့ဘဲ ဖ်ာပံုသုိ႔ ျပန္ဆင္းၿပီး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေဆာင္ရြက္ဖြယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္လက်္ာသည္ ဖ်ာပံုနယ္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥ အရပ္ရပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္အား မွာၾကားပါသည္။
“ျမလိႈင္ ...၊ မင္း ဖ်ာပံုကုိ ဘယ္ေတာ့သြားမလဲ”
“ဘယ္ေတာ့ သြားရမလဲ ...”
“မနက္ျဖန္ပဲ သြားေတာ့ ...”
“စစ္၀တ္နဲ႔ပဲ သြားရမွာလား ”
“ေအး ... ရန္ကုန္က အထြက္ေတာ့ စစ္၀တ္နဲ႔ပဲသြား။ ဒါေပမယ့္ သေဘၤာနဲ႔ေတာ့ မသြားနဲပေတာ့။ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း ကလည္း မသြားနဲ႔။ အေကာင္းဆံုးက ၾကည့္ျမင့္တုိင္ဘက္က ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေနရာကပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၺန္ ငွားၿပီး သြားရင္ ေကာင္းမယ္။

ဗုိလ္လက်္ာ အခန္းမွထြက္ခဲ့ၿပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗုိလ္မွဴး၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီးေသာင္းတုိ႔ထံ ၀င္ေရာက္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာဆုိ သတင္းပုိ႔ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴး၀င္းထံမွ ထြက္လာၿပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိႏွင့္အတူ ဖ်ာပံုသုိ႔ လုိက္ပါၾကမညျ္ဖစ္ေသာ တပ္ၾကပ္ေသာင္းအိ၊ တပ္သားႀကီး စံယ် တုိ႔ ႏွင့္ အတူ ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။
“ဒီမယ္ ကုိယ့္လူ ... ခု ဘယ္သြားမွာလဲ ...”
“အိမ္ျပန္မွာေပါ့”
“အေစာႀကီးရွိေသးတယ္။ ဖ်ာပံုမသြားခင္၊ လင့္ခ္ေဟာ္တယ္ သြားလုိက္ၾကရေအာင္ကြာ”
“ဟင့္အင္း ... ခင္ဗ်ားႀကီး အက္၀င္ရင္ ေသြးသိပ္ဆုိးတယ္။ ခုဟာတာ၀န္နဲ႔ဗ်”
“လပါကြာ ... ကုိယ္မေသာက္ပါဘူး”
“တကယ္ေျပာတာလား”

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္ လင့္ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ စားပဲြမ်ားတြင္ လူသူေလးပါး ရွင္းေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စားေသာက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖ်ာပံုသုိျပန္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းအတြက္ ၀မ္းသာေက်နပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ဖ်ာပံုသားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ကုိေသာင္းအိႏွင့္ ရဲေဘာ္စံယ် တုိ႔မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လင့္ခ္ဟုိတယ္မွ ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ဗုိလ္လက်္ာအိမ္သုိ႔ မျပန္ၾကေသးဘဲ ၀ယ္ျခမ္းေဆာင္ရြက္ ဖြယ္ရာ မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းသုိ႔ လာခဲ့ၾကပါသည္။
“ၿမိဳ႕ထဲ ... ေနာက္မွ သြားရေအာင္လား”
“ဒါျဖင့္ ဘယ္ကုိ သြားၾကမွာလဲ”
“ဘုရားေပၚ တက္ရေအာင္”

သံုးေယာက္သား စိတ္တူကုိယ္တူ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚသုိ႔ တက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရား ေပၚတြင္ လူမ်ားႀကိတ္ႀကိတ္တုိးမွ် စည္ကားလွပါသည္။ ဇရပ္မ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားတြင္ လူမ်ားျပည့္သိပ္ လ်က္ ရွိၿပီး၊ အလယ္ပစၥယံရွိ ဇရပ္မ်ား အားလံုးလုိလုိ စစ္ေျပးမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေရႊတိဂု ရွင္ေတာ္ျမတ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳစြာ ဖူးေျမာ္၍ လုိအပ္ေသာ ဆုမြန္မ်ား ေတာင္းမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ကုိေသာင္းအိ၊ ကုိစံယ်တုိ႔လည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏အရိပ္ ေအာက္တြင္ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူးစြာ ဘုရားရွိခုိးလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္ ဘုရားမွဆင္းၿပီး သံေစ်း တစ္၀ုိက္ သိမ္ကီးေစ်းတစ္၀ုိက္ လွည့္ပတ္ကာ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကေလးမ်ား ၀ယ္ယူၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ မုိးလံုးလံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ဗုိလ္လက်္ာ ျပန္ေရာက္လာပါသည္။ ထုိ ညစာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ အတူ စားေသာက္ၾကပါသည္။ ထမင္း၀ုိင္းတြင္ ဗုိလ္လက်္ာက ဖ်ာပံုသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ဆက္သြယ္ ရမည့္“ပြိဳင့္” မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖ်ပံုညမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုညခံုစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စခန္းမ်ားေဆာက္ရန္ မွာၾကားပါသည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ဆိပ္ကမ္းမွ တံြေတးသုိ႔ သမၺန္တစ္စီးငွား၍ လာခဲ့ၾကပါသည္။ သမၺန္ႀကီးမွာ ေရမလံုသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သံုးေယာက္ တစ္ေယာက္မွ် အၿငိမ္မေနရဘဲ ေရခပ္ထုတ္ရသျဖင့္ ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ရသည္။ သုိ႔ျဖင့္ တံြေတး သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တံြေတးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ရန္ကုန္မွ ဆက္သြယ္ေပးလုိက္ ေသာ လိပ္စာအတုိင္း ဗုိလ္ေအးခ်ိဳ (ကြယ္လြန္သူ-သူရေအးခ်ိဳ)၏ မိခင္အိမ္တြင္ တက္ေရာက္တည္းခုိၾက ပါသည္။ ဗုိလ္ေအးခ်ိဳ ၏ မိခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား သားအရင္းမ်ားႏွင့္မျခား ဂရုစုိက္ျပဳစုျခင္း ျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုိလ္ေအးခ်ိဳ မိခင္အိမ္သုိ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ရန္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တံြေတးသုိ႔ေရာက္ၿပီး မၾကာမီပင္ တံြေတးတစ္ၿမိဳ႕လံုးအား ရန္သူေလယာဥ္မ်ားမွ လာေရာက္ဗံုးႀကဲျခင္းေၾကာင့္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး မီးေလာင္ျပင္ ဘ၀သုိ႔ ရုတ္ျခည္း ကူးေျပာင္းသြားသည္ကုိ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြဖြယ္ ေတြ႕ရပါသည္။

ေလေၾကာင္းအႏၱရာယ္မ်ား ရွင္းလင္းသြားေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္သား တံြ႕ေတးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဗံုးခ်ထားရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ဒဏ္ရာရသူ၊ ေသဆံုးသူ မ်ားကုိ သြားေရာက္ကူညီ သယ္ပုိးေပး ၾကပါသည္။ ထုိေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္မ်ားတြင္ ဗံုးေဘးဗံုးဒဏ္ ေၾကာင့္ ေသေၾကၾကရေသာ လူနာ မ်ား၏ ေသြးညွီနံ႔မ်ား ေပက်ံလ်က္ရွိပါသည္။ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ စစ္ကုိ မုန္းတီး ရြံ႕ရွာစိတ္မ်ား ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကုိယ္လံုး ပ်႕ံႏွံ႔ခဲ့ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ တံြ႕ေတးၿမိဳ႕မွ ညေနေစာင္းခန္႔တြင္ ကြမ္းၿခံကုန္းသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ထြက္လာၾက ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားဆိပ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ ျပည့္သိပ္ေနသည့္ၾကားမွ ကားသမားက စစ္၀တ္ ကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရွာေရွာရွဴရွဴ လုိက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ုတို႔လည္း အလုိက္သိစြာပင္ ကားအတြင္း ၌ ၀င္ေရာက္လုိက္ပါ စီးနင္းျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ကားေခါင္မုိးေပၚမွ လုိက္ပါစီးနင္းျခင္းျပဳ ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ တံြေတးမွ ေမွာင္တရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ထြက္ခြာပါသည္။ ယင္းသုိ႔ အေမွာင္ေစာင့္၍ ခရီးထြက္ ရျခင္းမွာလည္း လမ္းခရီးတြင္ ကၽြဲညီေနာင္ေခၚ ရန္သူေလယာဥ္မ်ား၏ စတင္ထြက္ခြာေသာ အခါ ေလျဖဴးျဖဴး တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပင္ပန္းမႈမ်ား သက္သာရာ ရရွိခ့ပါသည္။

ညအခါ ထြက္ေလ့ရွိေသာ ပုိးေလာင္းေကာင္မ်ား၊ ျဖဳတ္မ်ားသည္ အရွိန္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ လ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကား၏ အရွိန္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚသုိ႔ ဖဲြျဖင့္ ပစ္ေပါက္သကဲ့သုိ႔ ရွိပါေခ်သည္။ ၎ပုိးေလာင္းေကာင္မ်ားသည္ မ်က္စိမ်ားအတြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ နားအတြင္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းအတြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ တုိး ၀င္ၾကကုန္သည္။ ၾကာေသာ္ သံုးေယာက္သား မ်က္ႏွာ ကုိ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါျဖင့္ ပတ္၍ ကားေခါင္မုိးေပၚတြင္ ၀မ္းလ်ားေမွာက္၍ လုိက္ပါခ့ၾကရပါသည္။ ဤမွ်ဒုက ၡႀကီးမားစြာျဖင့္ လုိက္ပါ့ရင္း၊ မၾကာမီ ကြမ္းၿခံကုန္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကြမ္းၿခံကုန္း သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ တံြ႕ေတးမွ ဆက္သြယေပးလုိက္ေသာ ဦးစံညြန္႔ ဆုိသူအား ရွာေဖြၾကရျပန္ပါသည္။ ဦးစံညြန္ အိမ္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း စစ္၀တ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားမလြတ္ေပါက္မွ ေခ်ာင္းၾကည့္ၿပီး အိမ္တံခါးကုိ ဖြင့္မေပးဘဲ ဦးစံညြန္႔ ရန္ကုန္တက္သြားတယ္ဟုသာ ေျဖၾကားပါသည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မိမိတုိ႔ ျမန္မာစစ္သားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တံြေတးမွ ဗုိလ္ေအးခ်ိဳ၏ မိခင္က မွာၾကား၍ လာေရာက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားကာ တံခါး ဖြင့္ခုိင္းရပါသည္။ ထုိညက ဦးစံညြန္႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ညစာ ကုိ ခ်က္ခ်င္း ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးၿပီးေနာက္ ေဒးဒရဲသုိ႔သြားရန္ သမၺန္တစ္စင္းကုိ ေခ်ာေမာစြာ ငွားရမ္းေဆာင္ၾကဥ္းေပး ပါသည္။ ကြမ္းၿခံကုန္းမွ ေဒးဒရဲသုိ႔ ေရလွည့္သင့္လွ်င္ အခ်ိန္ကာျမင့္စြာ မသြားရေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သြားေသာအခ်ိန္မွာ ေရက်ေနျခင္း ေကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ေရေက်ာ္ သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ေရတက္လာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ေဒးဒရဲ သုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါ နံနက္အရုဏ္သုိ႔ပင္ ခ်ဥ္းလ်က္ရွိေနပါၿပီ။
“ကုိင္း ... ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ မုိးလင္းမွ တက္မလား”
“ဘယ္ျဖစ္မလဲ”
“ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ဒီအခ်ိန္ သခင္ေဖတင္တုိ႔၊ သခင္ေမာင္ေမာင္တုိကုိ ရွာဖုိ႔မလြယ္ဘူး”
“ကိစၥမရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးအိမ္ရွိတယ္။ သြားႏိႈးမယ္”
“ေကာင္းတယ္”

သုိ႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဦးေဆာင္၍ ေဒးဒရဲ ရုပ္ရွင္ရံုပုိင္ရွင္ ဦးစိန္၊ ေဒၚအုန္းၿမိဳင္၊ ၎၏ အစ္မျဖစ္သူ ေဒၚေအးခုိင္ တုိ႔တုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ႏိႈးၾကပါသည္။ အလြယ္တကူပင္ ေဒၚေဒၚ ေဒၚေအးခုိင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား လက္ခံ တည္းခုိေစၿပီး တူျဖစ္သူကုိေမာင္ေမာင္အား သခင္ေဖတင္၊ သခင္ေမာင္ေမာင္တုိ႔အား သြားေရာက္ သတင္းပုိ႔ရန္ ခုိင္းလုိက္ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိေမာင္ေမာင္ ျပန္လာေသာအခါ ေဒးဒရဲတြင္ရွိေသာ သခင္အား လံုးေျမလွ်ိဳး ကုန္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ကင္ေပမ်ား ၎တုိ႔လူသုိက္အား အပူတပင္း ရွာေဖြေနေၾကာင္း မ်ား ေျပာၾကား လာပါေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္သည္ ဗုိလ္လက်္ာမွာလုိက္ေသာ ေဒးဒရဲအဆက္အသြယ္မ်ား လံုး၀မရႏုိင္ေၾကာင္း သိလုိက္ရေသာ အခါ ေဒးဒရဲတြင္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၍ ဆက္လက္ေနထုိင္ျခင္းထက္ ဖ်ာပံုသုိ႔ အျမန္သြားေရာက္ ရန္ဆံုးျဖတ္ရပါေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိေမာင္ေမာင္အား ေဒးဒရဲမွ သခင္ေဖတင္ႏွင့္ သခင္ေမာင္ ေမာင္၊ သခင္ေဇာ္ေဖတုိ႔လူသုိက္ႏွင့္ အဆကအသြယ္ရရန္ ႀကိဳးစားေပးဖုိ႔မွာၾကားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖ်ာပံုသုိ႔ ခရီးဆက္ရန္ သမၺန္တစ္စင္း ရွာေဖြ ငွားရမ္းေပးရန္ ခုိင္းရပါသည္။ ကုိေမာင္ေမာင္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ နံနက္ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဒးဒရဲမွ ဖ်ာပံုသုိ႔ ခရီးထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဒးဒရဲမွ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႕လုိက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ မေတြ႕လုိက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ရင္ေမာလ်က္ ရွိပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သခင္စုိး သည္ ေဒးဒရဲနယ္အတြင္းတြင္ ယခုရွိေနေၾကာင္း မူလ ဖ်ာပံုတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဖ်ာပံုတြင္ လံုၿခံဳမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒးဒရဲနယ္တြင္ ခုိေအာင္းေနေၾကာင္း သိရပါ၍ ယခု မည္သုိ႔ ေခရာခံရပါမည္နည္း။ ဖ်ာပံုသုိ႔ေရာက္ လွ်င္ မည္သူေတြရွိ၍ မည္သူေတြ ပုန္းေရွာင္ေနၾကမည္နည္းဟု စိတ္ေမာဖြယ္မ်ားကုိ စဥ္းစားရင္း ၿငီးေငြ႕ ဖြယ္ေကာင္းေသာ သမၺန္သြားခရီးကုိ လုိက္ပါလာခဲ့ရပါသည္။

သမၺန္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရျခင္းသည္ အလြန္ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ အင္အားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားရေသာ တြန္းအားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေရစုန္ေရဆန္ဟူေသ ေရတက္ေရက် အေျခအေန ကုိၾကည့္၍ သြား လာရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သမၺန္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရျခင္းအတြက္ သည္းခံစိတ္ရွည္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္စံယ်မွာ သမၺန္ေခါင္မုိးေအာက္တြင္ အိပ္၍ လုိက္ပါလာခဲ့ၾကၿပီး ကုိေသာင္းအိကမူ သမၺန္သမား အား ကူညီေလွာ္ခတ္ေပးရင္း လမ္းခရီးအေျခအေနမ်ားကုိ ကင္းေထာက္လုိက္ပါခဲ့ပါသည္။
“ဗ်ိဳ႕ ... သမၺန္ဆရာႀကီး၊ ဟုိေရွ႕က အုန္းပင္စုစုဟာ ဘာရြာလဲဗ်”
“အဲဒါလား၊ ရြာတန္းရွည္ေလ”
ရြာတန္းရွည္ဟူေသာ သမၺန္သမားႀကီး၏ ေပာစကားသံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ အိပ္ခ်င္ မူးမူးျဖစ္ေန ျခင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ပ်က္ျပယ္သြားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရြာတန္းရွည္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အေမ့ေမာင္ ၀မ္းကဲြေတာင္သူ ဦးေလးဦးစစ္ပုိး၏ ဇနီးရြာျဖစ္ပါသည္။ ရြာတန္းရွည္ဆုိသည့္အတုိင္း အလ်ား ရွည္ေသာ ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ရြာတန္းရွည္ရွိ လယ္ကြင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂြကေလးရြာရွိ လယ္ကြင္း မ်ားသည္လည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သူေဌး ဦးဘုိးလွပုိင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယင္း လယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မွာ ဦးေလးဦးစစ္ပုိးပင္ျဖစ္ပါေခ်သည္။
“ကုိေသာင္းအိ၊ ရြာတန္းရွည္ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ေျပာဗ်ာ ...”
“ေရာက္ပဲ ေရာက္ေတာ့မယ္၊ မင္း ... ထၾကည့္စမ္းပါဦး”
မွန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၺန္ဦးေပၚသုိ႔ တက္၍ၾကည့္ေသာအခါ ရြာသုိ႔၀င္ရန္ နီးနီးပဲရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါ သည္။ ရြာတန္းရွည္ရြာႀကီးမွာ အုန္းပင္မ်ား၊ ဓနိပင္မ်ား အၿပိဳင္းအရုိင္းေပါက္လ်က္ အလြန္စုိျပည္ သာယာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
“သမၺန္ဆရာႀကီး၊ ဦးစစ္ပုိးအိမ္တံတား သိသလားဗ်”
“သိတာေပါ့ ကုိရင္ေလး။ ဟုိေရွ႕က စပါးက်ီနီနီႀကီးနဲ႔ တည့္တည့္ တံတားဟာ၊ ပဲြစားႀကီး ဦးစစ္ပုိးရဲ႕ အိမ္တံတား ပဲေပါ့”
“ဟုတ္ၿပီ၊ ဒါျဖင့္ အဲဒီ တံတားမွာပဲ ကပ္ေပးပါ”

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမၺန္ကေလးသည္ မၾကာမီ ဦးေလးဦးစစ္ပုိးတုိ႔ ေရခံတံတားသုိ႔ ဆုိက္လုိက္ပါသည္။ ပထမေသာ္ သမၺန္ကပ္သည္ ကုိ ျမင္သျဖင့္ ဦးေလးဦးစစ္ပုိး၏တပည့္ ကုိထြန္းရဆုိသူသည္ အေျပးအလႊား ဆင္းလာသည္ ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သမၺန္တြင္းမွ စစ္၀တ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေတြ႕ေသာ အခါ လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ေျပးသြားသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အသံျပဳရပါသည္။
“ဗ်ိဳ႕ ... အေဒၚညွက္၊ ကၽြန္ေတာ္ပါ ...”
“၀ူး ... ဘယ္သူလဲဟဲ့”
“ေမာင္ေမာင္ပါ၊ အေဒၚညွက္ ...”
ထုိအခါမွ အေဒၚညွက္သည္ တံတားသုိ႔ေျပးဆင္းလာသည္။ ၎ႏွင့္အတူ ကုိထြန္းရ၊ သမီးျဖစ္သူ မခင္သိန္း တုိ႔ လည္း လုိက္ဆင္းလာၾကသည္။ ကုိထြန္းရသည္ စပ္ၿဖီးၿဖီးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ၾကည့္ကာ ရယ္ေမာေနသည္။

“ဘယ္လုိတုန္းဗ်။ ဘာလုိ႔ ထြက္ေျပးတာလဲ”
“ဂ်ပန္ေတြထင္လုိ႔ပါ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕”
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထမင္းမစားရေသးဘူး၊ လုပ္ပါဦး၊ ဒါထက္ ဦးေလးဦးစစ္ပုိး အခုဘယ္မွာလဲ၊ ရန္ကုန္က တုိက္မွာလား”
“ဖ်ာပံုတုိက္မွာ ရွိေလရဲ႕ ...”
“အေတာ္ပဲ၊ ဟင္း ဟင္း”
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လူသုိက္အတြက္ ကုိထြန္းရတုိ႔လူသုိက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရန္ အလုပ္ရႈပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေလတဟူးဟူး တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိေသာကျပင္တြင္ ေက်ာဆန္႔ရင္း ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခဳက္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါသည္။ ရြာတန္းရွည္သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္စိမ္းေသာ ရြာမဟုတ္ပါ။ ယခင္ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး အစုိးရက သခင္မ်ားကုိ လုိက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဤရြာတန္းရွည္ တြင္ လာေရာက္ခုိေအာင္းခဲ့ဖူးပါသည္။

“ေဟ့ေကာင္ ျမလိႈင္၊ ထေတာ့ ထမင္းစားမယ္”
ကုေသာင္းအိ ႏိႈး၍ လူးလြန္႔ထၾကည့္မိေသာအခါ ထမင္းပဲြႀကီး ဟီးေနေအာင္ ျပင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရ သည္။ ဟင္းလ်ာမ်ား စံုလင္လွသည္။ လတ္တေလာ ခ်က္ျပဳတ္ထားရသည္ဆုိေသာ္လည္း ၾကက္သားဟင္း မွလဲြ၍ က်န္ ဟင္းလ်ာမ်ားမွာ စည္သြတ္အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
“ေမာင္ေမာင္၊ မင္းတို႔အခု ဘယ္လုိသြားမွာလဲ”
“ဖ်ာပံုကုိ သြားမွာ အေဒၚညွက္”
“ဂြကေလး၊ ၀င္သြားဦးမလားလုိ႔ ...”

“ဟင့္အင္း ... ဂြကေလးမွာ ဘယ္သူရွိလဲ”
“ေျမတုိင္းစာေရး ေမာင္တင္နဲ႔ ဖ်ာပံုက သခင္အခ်ိဳ႕ ေရာက္ေနၾကေလရဲ႕”
“မ၀င္ေတာ့ဘူး အေဒၚညွက္။ ဖ်ာပံုကုိပဲ အလ်င္သြားဦးမယ္”
အေဒၚညွက္အား ဤသုိ႔ေျပာပင္ ေျပာလုိက္ရေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ ဂြကေလးရြာသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ လွ်င္ ေဒးဒရဲမွ သခင္ေဖတင္ႏွင့္ သခင္ေမာင္ေမာင္တုိ႔ လူသုိက္ႏွင့္ ေတြ႕ႏုိင္ေလမည္လားဟု တြက္ ဆမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထမင္း၀ိင္းတြင္ လူစိမ္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဆက္၍ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ၊ ဆိတ္ဆိတ္ ပင္ေနလုိက္မိ ပါသည္။ ထုိအခုိက္ သမၺန္ဆရာမွ ေရအလွည့္သင့္တုန္း ခရီးဆက္ရန္ ကတိေပးသျဖင့္ အေဒၚညွက္ အား ႏႈတ္ဆက္၍ ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

“ေဟ့ ... ဟုိေရွ႕က သမၺန္ ဘယ္သြားမလုိ႔တုန္း။ ဒီကုိ ကပ္ခဲ့”
“ဆရာတုိ႔၊ ကပ္ေပးရမလား”
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကမန္းကတန္းထ၍ သမၺန္ေပၚသုိ႔ တက္လုိက္သည္။ အရပ္၀တ္အရပ္စားႏွင့္ လူတစ္ေယာက္၊ ရုိင္ဖယ္တစ္လက္ကုိ ကုိင္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမၺန္ကုိ လွမ္းေခၚေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္က သမၺန္ဆာကုိ လွမ္း၍ ေမးရသည္။
“ဟုိေရွ႕က ေခၚတဲ့ရြာက ဘာရြာလဲဗ်”
“ဂြကေလးေလ၊ ဒါ သူေဌးႀကီး ဦးဘုိးလွဆိပ္ေပါ့”

သမၺန္သည္ ေရအရွိန္ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းေရြ႕ေနပါသည္။ ရုိင္ဖယ္ကုိင္ထားေသာ လူသည္ စစ္၀တ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ျမင္ေသာအခါ တဲအတြင္းတြင္ ထုိင္ေနေသာ ၎၏လူမ်ားအား စကားလွည့္ေျပာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မၾကာမီ ရုိင္ဖယ္ကုိင္ လူသံုးေလးေယာက္ခန္႔ ထြက္လာၾကၿပီး ဆိပ္ခံတံတားတြင္ ရပ္လ်က္ရွိ ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔စိတ္တြင္ ေ၀ခဲြမရဟန္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။
“သမၺန္ဆရာႀကီး ကပ္ေပးလုိက္ပါ”
ကၽြန္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာအခါ သမၺန္သည္ ဆိပ္ခံတံတားဆီသုိ႔ ဦးတည္ ေလွာ္ခတ္သြားပါသည္။ ထုိ အခါ ၎တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္က ေကာင္းစြာ မသိေသာ္လည္း ၎တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဗမာစစ္သားမွန္း သိသြားသည့္ အလား ဗမာစစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာေနၾကသည္ကုိ ၾကားလုိက္ရပါသည္။

“ဟိတ္ ... ေမာင္ျမလိႈင္၊ မင္း အခု ဘယ္က လာတာလဲ၊ ဘယ္သြားမွာလဲ”
“ရန္ကုန္ကေလ။ ခု ဖ်ာပံုသြားမလုိ႔ေလ၊ ဒါထက္”
“ဖ်ာပံုကုိ ဘာကိစၥလဲကြ”
“တ၀န္နဲ႔ပါ။ ဒါထက္ ဂြကေလးမွာ သခင္ေတြ ေရာက္ေနတယ္ဆုိဗ်”
“ႀကံေကာင္းစည္ရကြာ၊ မင္း ဘယ္သူေျပာလုိက္သလဲ”
“ထားပါေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္က ေဒးဒရဲက သခင္တင္ေဖတုိ႔ သခင္ေမာင္ေမာင္တုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ခ်င္တယ္ဗ်ာ”
“ငါ ဘယ္သိမွာလဲကြ။ ဒါထက္ ဖ်ာပံုသြားရင္ သတိထားသြား။ သခင္ေတြေတာ့ ဂ်ပန္ကင္ေပေတြက ပုိက္စိတ္ တုိက္ လုိက္ဖမ္းေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခြင့္မရွိဘဲေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကုိလည္း ဖမ္းစစ္ေနတယ္”
“ေက်းဇူးပဲ၊ ေနပါဦး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆီမွာ ဖ်ာပံုက သခင္ေတြ တကယ္မရွိတာလားဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က ကုိအုန္းေမာင္ ကုိ ေလာေလာဆယ္ ေတြ႕ခ်င္ေနတာ”

အမွန္က ေျမတုိင္းစာေရး ကုိတင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား မည္သည့္တာ၀န္ျဖင့္လာသည္။ မည္သည့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ကုိ မသိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ကြယ္၀ွက္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ႏွင့္ ေျမတုိင္းစာေရး ကုိတင္တုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိမည္ ဆုိလွ်င္ ထုိေန႔က သခင္ေဖတင္တုိ႔ လူသုိက္ကုိသာမကသခင္စုိးႏွင့္ ဖ်ာပံုက ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕ကုိပါ ဂြကေလးရြာ တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုမူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသုိက္ လမ္းစေပ်ာက္၊ အဆက္အသြယ္ေပ်ာက္ သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လ်က္ရွိပါေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ ၍ ေျမတုိင္းစာေရးကုိတင္တုိ႔ လူသုိက္အား ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ (ေနာင္ေသာအခါ ၎ေျမတုိင္း စာေရး ေမာင္တင္သည္ သခင္စုိး၏ လက္ရံုးအလံနီ ေအာင္မင္းအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ပါ သည္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားသီးျခား ေဖာ္ျပပါမည္။)

“ျမလိႈင္၊ ဖ်ာပံုကုိ အေရာက္သြားမလား။ ခုအတုိင္းဆုိ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ကြ”
“ဟုတ္တယ္။ အုန္းပင္ဘက္ကမ္းျဖစ္ျဖစ္၊ ဆားအုိးေခ်ာင္းျဖစ္ျဖစ္၀င္မယ္။ အဲဒီက သမၺန္ကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္ မယ္”
“ေကာင္းတယ္”
ဆားအုိးေခ်ာင္းရြာသည္ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကာလက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ အဘဦးဘုိးသီ တုိ႔ရြာရွိ ပါသည္။ အဘသီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕သည္မွာ ၾကာေသာ္လည္း မည္သုိ႔မဆုိ အဘသီတစ္ေယာက္ ဆားအုိးေခ်ာင္းရြာ ၌ပင္ ရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ယခုလည္း အဘသီအိမ္သုိ႔ပင္ သြားေရာက္၍ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေျခအေနကုိ စံုစမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္မိပါသည္။
“သမၺန္ဆရာႀကီး၊ ဆားအုိးေခ်ာင္းကုိပဲ သြားေတာ့မယ္။ ဖ်ာပံုကုိ မပုိ႔နဲ႔ေတာ့ဗ်ာ”

“ပုိ႔လုိ႔လဲမရဘူး။ ေရမမီေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ေရတက္ေတာ့မွာ ကုိရင္တုိ႔”
“ကုိင္းပါေလ။ ဆားအုိးေခ်ာင္းထိေတာ့ ပုိ႔လုိ႔ရေသးတယ္မဟုတ္လား”
“ေနာက္ျပန္ထုိးမွာ နားပါလား”
“ဒီမယ္၊ ဆားအုိးေခ်ာင္းကုိေတာ့ ေရာက္မွျဖစ္မယ္”
“သမၺန္ဆရာႀကီးသည္ စကားဆက္၍ မေျပာေတာ့ဘဲ စိတ္ပ်က္စြာျဖင့္ သမၺန္ကုိ ပ်င္းရိစြာ ခတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သမၺန္ဆရာႀကီးအား သနားငဲ့ညွာလုိေသာ္လည္း ေနာက္ျပန္ထုိးရြာ သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္သည့္ျပင္ ေနာက္ျပန္ထုိးရွာမွ ဆန္စက္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ သိမ္းဆည္း၍ စပါးမ်ား ၀ယ္ယူႀကိတ္ခဲြ လ်က္ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ျပန္ထုိးတြင္ နားလုိက္ျခင္းျဖင့္ က်ားေရွ႕ ၌ ေမွာက္ လ်က္လျဲခင္းမည္ေပ မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သမၺန္ဆရာႀကီး၏ ၿငိဳျငင္မႈ ကင္းေ၀းရန္ ေရဆန္ေလွာ္ခတ္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္စံယ်ႏွင့္ ကုိေသာင္းအိတုိ႔က တစ္လွည့္စီ ေလွာ္ခတ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး သမၺန္သမားအား အနားေပးခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မၾကာမီ ဆားအုိး ေခ်ာင္းရြာသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: