Tuesday, January 29, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၄၇)

“ျမလိႈင္ မင္း အစားငါသြားမယ္”
“ေကာင္းသားပဲ။ ကုိတင္ႀကိဳင္နဲ႔ေတြ႕ရင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေမးခဲ့ဗ်ာ”
ကုိေသာင္းအိအား စခန္း ၂ သုိ႔ေစလႊတ္လုိက္ရပါေတာ့သည္။ စခန္း ၂ သုိ႔ ကုိေသာင္းအိ ေရာက္ လာေသာ အခါ ကုိတင္ႀကိဳင္ကုိ မေတြ႕လုိက္ရေတာ့ေပ။ ထုိအခါ ဦးေဖသန္း ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သခင္စုိးတုိ႔လူသုိက္ သည္ ေဒးဒရဲဂြကေလးတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚ မွ ကုိထြန္းစိန္တု႔ိ လူသုိက္အားလံုး ဂြ ကေလးရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္း အခုိင္အမာ သိလာရ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိသတင္းကုိၾကားရ သည့္အတြက္ မအံ့ၾသမိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ ရန္ကုန္မွ ဆင္းလာခဲ့စဥ္ မွပင္ ေျမတုိင္း စာေရး ေမာင္တင္တုိ႔လူသုိက္၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ရျခင္းျဖင့္ သခင္စုိးမဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ စခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ေကာင္းစြာရိပ္မိခဲ့ပါသည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ........

“ဒါထက္ ရွမ္းကြင္းႀကီးမွာ ရဲေဘာ္ေတြ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥေကာ ဘာသိခဲ့လဲ”
"ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ကုိ ၀ွက္ထားတယ္လုိ႔ေျပာတယ္"
"ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ"
"ကုိတင္ႀကိဳင္က ဦးေဖသန္းကုိ ေျပာတာလုိ႔ ေျပာတယ္"
"ဒီလုိဆုိ ရွမ္းကြင္းႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုိက္သြားလုိက္မယ္"
သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းကြင္းႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ မေရာက္ခဲ့ေပ။ က်ံဳတာမွ ရဲေဘာ္ဘုိးႀကီးတုိ႔လူသုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ေရာက္ရွိလာၿပီး တေမာ့ႀကီး-တေမာ့၀တြင္ ဖ်ာပံုမွ ရဲေဘာ္မ်ား (ေနာင္ေသာအခါ ဗကပ ျဖစ္ သူမ်ား)ေရာက္ ရွိ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းမ်ား ၾကားသိရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ သည္ ျပည့္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ရဲေဘာ္ျဖစ္ ၍ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ၏ ေျမေအာက္ပြိဳင့္မ်ားမွာ ယခုသတင္းရေသာ တေမာ့ႀကီး-တေမာ့ရြာမ်ားတြင္ မထား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မ်ားေျမာင္လွေသာ တာ၀န္မ်ားၾကားမွ ဇနီးသည္ သန္းသန္းအား သတိရေနမိသည္။ သန္းသန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ လူခ်င္းမေတြ႕ရသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ဘာ၀ ဇနီးသည္၏ မ်က္ႏွာသည္ တာ၀န္မ်ားၾကားမွပင္ မၾကာခဏ ေပၚလာေလ့ရွိသည္။
ေၾသာ္ ... မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ခ်စ္ဇနီးကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ခဲြခြာေနရဦးမည္မသိဘဲ ရင္ထဲတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ ေကြကြင္း ရေသာ မီးေတာက္ ကေလး ေလာင္ၿမိဳင္လ်က္ရွိေနပါသည္။
ရႈမ၀၊ တဲြ ၃၅၊ အမွတ္ ၄၁၆၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၉၈၂။

ရန္ကုန္သုိ႔ထြက္ခြာရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္သုိ႔သြားရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္မွ အစစအဆင္ေျပဖြယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စခန္းတြင္ ေနသားတက် အစီအစဥ္ မ်ား ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ ရပါသည္။ ရဲေဘာ္စံယ်သည္ တပ္သားႀကီးအဆင့္ရွိေသာ္လည္း တာ၀န္ ၀တၱရား မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊ ယခုေဆာက္လုပ္ထားေသာ စခန္းႏွင့္ နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိျခင္း တုိ႔ ေၾကာင့္ စခန္းတစ္ခုလံုး ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ရဲေဘာ္စံယ်အား လံုး၀ဥႆံု တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး တပ္ၾကပ္ေသာင္းအိ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚ ႐ွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်န္ထားရစ္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အမာခံရဲေဘာ္မ်ားဟူ၍ ဖ်ာပံုတြင္ မ်ားမ်ားစားစား မက်န္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာက္ကြင္းရြာမွ ရဲေဘာ္ေက်ာ္လွ သည္ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုသေဘၤာတံတားဆိပ္မွ ဦးေဖသန္း၊ ဦးေက်ာ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံု ၇ လမ္း မွ ဦးအုန္းစိန္သည္လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုေအာင္ေျမ ဘံုသာေက်ာင္းမွ ဦးစတိလသည္လည္းေကာင္း ၎တုိ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ကုိ၀က္ႀကီး သည္ ေျချမန္ေတာ္ ဆတ္သား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တဲ၏ ကဲလားအျပင္ဘက္ တြင္ လပ္လ်က္ေပါက္ေန သည့္ ၾသဇာပင္ထက္မွ ဆက္ရန္ဖုိမ ႏွစ္ေကာင္၏ ခ်စ္တင္းေႏွာေနသည္ကုိ ၾကည့္၍ သက္ျပင္းခ်လုိက္မိသည္။ ဆက္ရက္ဖုိသည္ ဆက္ရက္မကုိ ပူးကပ္ကာ တက်ဲက်ဲ ေအာ္ေနသည္။ ဆက္ရက္မက ဆက္ရက္ဖုိ တက်ဲက်ဲ ေအာ္ေနသည္ကုိ ၾကည္ႏူးသျဖင့္ ေခါင္းငဲ့ လုိက္၊ အေမြးဖြလုိက္ျဖင့္ ဟန္ေရး ျပလ်က္ရွိသည္။ 

ဤျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေသာအခါ အိမ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဇနီးသည္ သန္းသန္းကုိ သတိရမိသည္။ သန္းသန္းသည္ ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္ မည္သည့္ ေနရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိပင္ မသိရွာေပ။ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အသက္ ၂၀ မွ်သာရွိၾကေသးေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ျငားလည္း သူတကာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကဲ့သုိ႔ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယုယစြာ မေနထုိင္လုိက္ရဘဲ ၀ရမ္းေျပးတစ္ေယာက္၏ ဇနီးသည္ အျဖစ္ ေန႔တထိတ္ထိတ္၊ ညဥ့္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေနရေသာအခါ ျဖစ္ပါေခ်သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးတစ္၀က္ တစ္ပ်က္မဆံုးမီ ဆက္ရက္ေမာင္ႏွံ ထပ်ံသြားၾကသည္။ ထုိအခိုက္တဲ၀တြင္ အရိပ္တစ္ခု ထုိးသျဖင့္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ႀကီးကုိ၀က္ႀကီးကုိ ေတြ႕လုိက္ရသျဖင့္ ၀မ္းသာ အားရ ေနရာမွထလ်က္ ၎၏လက္ကုိ လွမ္းဆဲြလုိက္မိသည္။

"ဆုိစမ္း၊ ဘာထူးေသးသလဲ"
"ဒီမွာစာ"
ကၽြန္ေတာ္လည္း ကုိ၀က္ႀကီး၏လက္ထဲမွစာကုိ လွမ္းယူရင္း ကုိ၀က္ႀကီးကုိ တစ္ဆက္တည္း ေမးလုိက္မိ သည္။ ကုိ၀က္ႀကီး ကမူ ကၽြန္ေတာ့္အေမးကုိ မေျဖေသးဘဲ ခါးပုိက္ေထာင္ထဲမွ ပဲႀကီးေလွာ္ထုပ္၊ တရုတ္ပဲမုန္႔၊ ဂ်ပန္စီးရက္တစ္ဘူး ကုိ ထုတ္၍ေပးပါသည္။
"ငါ့ေကာင္ႀကီး၊ အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲနဲ႔ သနားလွသကြာ ... "
"ထားစမ္းပါ၊ ဘာထူးေသးလဲ၊ သန္းနဲ႔ေရာ ေတြ႕ေသးလား"
"ႏုိ႔ ... ငါ့ျမင္ရင္ လွမ္းေခၚေနမွာစုိးလုိ႔ ငါ မင္းမိန္းမ အိမ္ဘက္ကုိ လံုးလံုး မလွည့္၀ံ့ဘူးကြာ။ ေနာက္ၿပီး သန္းၾကည္ ကလည္း မင္း တုိ႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ခ်င္တယ္ ေျပာတယ္ကြ။ ဒီေကာင္မ မင္းကုိ အသက္နဲ႔လဲၿပီး ကူညီမယ့္ ေကာင္မ ကြ။ ဟင္း ... ဟင္း ... ဘႀကီးဘုန္းႀကီး ေပးတဲ့ေဆးက တယ္လဲ စြမ္းသကုိးကြ"
"ေတာ္စမ္းပါ၊ ေသာက္ေရးထဲ ဒီရႊတ္ေနာက္တာေတြ ရွိေနရေသးတယ္"
"ဟ ... ျမလိႈင္။ ငါ မင္းလုပ္ေနတာကုိ ဘာရယ္ ညာရယ္ မေစာေၾကာပါဘူး။ မင္းကုိ ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မင္းခုိင္းတာ လုပ္တာပဲကြ။ သန္းၾကည္လည္း ဒီလုိပဲ။ မင္းကုိ သူခ်စ္တယ္။ သူ ခုလုပ္ေနတာ ငပုေတြသိရင္ ရင္ခဲြ အသည္းဆားပက္ ေနလွမ္းသတ္မွာကြ"
မွန္ပါသည္။ ကုိ၀က္ႀကီးသည္ လူတကာ၏ မ်က္စိတြင္ လူေသာ့သြမ္းအရက္သမားတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သန္းၾကည္ ဆုိသည္မွာလည္း တစ္လင္ကြာ၊ တစ္ခုလပ္ ဆက္ေကာ့လပ္ေကာ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္။ ယခု တစ္ဖန္ ကင္ေပတုိင္ စစ္ဗုိလ္ကုိ လင္လုပ္ယူထားျပန္ေသာအခါ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ားက ႏွာေခါင္းရံႈ႕၍ အျပစ္ဆုိၾက ကုန္သည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆုိး ကုိ ေတာ္လွန္ရန္စုိင္းျပင္းလ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား အသက္စြန္႔၍ ကူညီေနသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ တစ္ပါးကဲ့သုိ႔ရွိပါေခ်သည္။ တကယ္ကမူ ပုဂၢိဳလ္ခင္သျဖင့္ တရားမင္ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ ...။
 
ကၽြန္ေတာ္ ေခၚလုိက္သျဖင့္ ကင္းခ်ထားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွအပ က်န္ရဲေဘာ္မ်ား စုေ၀းေရာက္လာၾက သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ မျဖစ္စေလာက္ ပဲမုန္႔ကေလးဆယ့္ေလးငါးခုႏွင့္ ပဲေလွာ္ကေလး ၅၀ သားတုိ႔ကုိ ခဲြေ၀ေပး လုိက္ပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဤတရုတ္ပဲမုန္႔ကေလး တစ္ဆစ္တစ္ပုိင္းကုိပင္ နတ္သုဒၶါကဲ့သုိ႔ သေဘာထားကာ စားေသာက္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။
"ကုိင္း ... ေျပာစမ္း၊ သတင္း ဘာထူးလဲ "
"၀ဲႀကီးဘက္မွာ တပ္အခ်ိဳ႕၊ က်ိဳကၠဘာမွာ တပ္တခ်ိဳ႕၊ ကနစုိကြင္းမွာ တပ္အခ်ိဳ႕ေရာက္ေနတယ္"
"ေသခ်ာရဲ႕လားဗ်"
"သိပ္ ေသခ်ာပါတယ္"
"စုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ"
"မသိဘူး ... "
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိ၀က္ႀကီးအား ဆက္၍ မေမးေတာ့ဘဲ ေစာေစာကေပးေသာ စာကုိဖြင့္၍ ဖတ္လုိက္ပါ သည္။ ပထမေသာ္ စာပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ခဲြမရေသာ္လည္း စာယူလာသူ စာေပးလုိက္ ေသာစခန္းႏွင့္ စာေပးလာသူတုိ႔အား စုစည္းၾကည့္ေသာအခါ ယင္းစာ၏ သေဘာကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ပါ ေတာ့သည္။ စာပါအေၾကာင္းအရာမွာ က်ံဳကဒြန္းရြာေျမေအာက္စခန္းမွ ရဲေဘာ္ခ်စ္ခင္မွတစ္ဆင့္ ေပးလုိက္ ေသာဗုိလ္ဘစိန္ (ကြယ္လြန္၊ ကုိသုခ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ နာမည္၀ွက္) ထံမွစာပင္ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ့္ အား၎ႏွင့္ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ သတင္းပုိ႔ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဗုိလ္ဘစိန္ထံမွ ေပးလုိက္ ေသာစာ ဆံုးသြားေသာအခါ ကုိ၀က္ႀကီးထံမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားမွာ ခုိင္လံုေၾကာင္း ရင္ထဲတြင္ မွတ္ခ်က္ ခ်လုိက္မိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုိလ္ဘစိန္ထံသုိ႔ သတင္းျပန္ၾကားသည့္ စာတစ္ေစာင္ ကုိ ေရးသားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ ဖ်ာပံုနယ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္၏ စည္းရံုးမႈ၊ ဖဲြ႕စည္းမႈႏွင့္ လူမ်ား စာရင္းကုိပါ ေရးသား အစီရင္ခံလုိက္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ တြင္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ တာ၀န္ခံျဖစ္ၿပီး တုိင္းအမွတ္ ၂၊ တပ္ရင္း ၈၀၏ တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္လာပါသည္။) ကၽြန္ေတာ္ အစီရင္ခံစာ ေရးၿပီးေသာအခါ သေကာင့္သား ကုိ၀က္ႀကီးသည္ တဲ၏ ဖိနပ္ခၽြတ္ တြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ေပေပေတေတ က်ရာေနရာ တြင္ ျဖစ္ သလုိေန၊ ျဖစ္သလုိစားတတ္ေသာ သူ႔အက်င့္ကုိ စိတ္ထဲမွ ခ်ီးက်ဴးမိပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိ၀က္ႀကီးကုိႏိႈး၍ စာကုိ ေသခ်ာ သုိသိပ္စြာ ယူေဆာင္သြားရန္ မွာၾကားမိပါသည္။ ကုိ၀က္ႀကီးကမူ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနသည္ကလုိ အေလးမမူသည့္ အလား သူ႔တြင္ပါလာေသာ ထင္းခုတ္ဓား၏ အရုိးကုိသာ သဲႀကီးမဲႀကီး ရုိက္ျဖဳတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စပ္ၿဖီးၿဖီး မ်က္ႏွာျဖင့္ ၾကည့္ကာ ယူေဆာင္သြားရမည့္ ဓားရုိးအတြင္းထည့္၍ မ်က္လံုးတစ္ဘက္ မွိတ္ျပ လုိက္ပါသည္။
"ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဂြတ္တယ္ မဟုတ္လား"
"ဂြတ္ပါတယ္။ အားႀကီး ဂြတ္ပါတယ္။ ကုိင္း - အခ်ိန္ရွိတုန္း သြားေပေတာ့"

ရန္ကုန္သုိ႔မသြားမီ၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၏ တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိဘေဆြေလး(ရန္ကုန္ဘေဆြ)ႏွင့္ အလြန္ ေတြ႕လုိ လွပါသည္။ ကုိေဆြေလးႏွင့္ေတြ႕ လွ်င္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ပါတီ မွ ေနာက္ဆံုး ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ သိႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ကုိဘေဆြေလး၏ ျမစ္၀ၽြန္းေပၚ ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိက္ခုိက္ေရး စာတန္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း သူ႔ကုိ ေတြ႕လုိစိတ္ ျပင္းျပမိပါသည္။ ကင္ေပတုိင္ လည္း ၎ကုိ အေသရရ၊ အရွင္ရရ လုိခ်င္သည္။ ကုိဘေဆြေလးသည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ပါတီ ၏ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ရွိစဥ္က သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္)သည္ ကုိဘေဆြေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ခဲ့ ရေပ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိဘေဆြေလးမွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ ကုိဘေဆြေလး သည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သတင္းမ်ားအရ ဆုိလွ်င္ ကုိဘေဆြေလးသည္ မည္သည့္ရြာတြင္မွ် နားေနျခင္း မရွိဘဲ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ကူးလူးသြားလာေနေၾကာင္း သိရပါ သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မူ ကုိဘေဆြေလးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရးကုိ လက္ေလ်ာ့လုိက္ၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ သြားေရာက္ ရမည့္ အစီအစဥ္ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

ရန္ကုန္သုိ႔ မထြက္ခြာမီ တစ္ရက္အလုိတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမေအာက္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိ ၍ ေတြ႕ဆံုၾကပါသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖ်ာပံုေအာင္ေျမဘံုသာ ေက်ာင္းအတြင္းရွိ သိမ္အတြင္း၌ က်င္းပၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက တာ္၀န္ယူ၍ ကင္းေစာင့္ ေပးၾကပါသည္။ ဖ်ာပံုေအာင္ေျမ ဘံုသာေက်ာင္းတုိက္သည္ စာသင္တုိက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္၍ ရဟန္း ၇၀ ေက်ာ္မွ် သီတင္း သံုးေတာ္မူ ပါသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္မွာ ဦးနာယဒျဖစ္ပါသည္။ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္မ်ားမွာ ဦး၀ိလစကၠ၊ ဦးေကာသလႅ၊ ဦးစတိလတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္မ်ားမွာ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားျဖစ္ၾက သည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘမ်ား၏ ဆရာဒကာရင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း တြင္ နယ္အူေျခအေန အရပ္ရပ္၊ ရန္သူလႈပ္ရွားမႈ၊ လက္နက္ အင္အား ေငြေၾကးအေျခအေန မ်ား ကုိပါ ျပည့္စံု စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္းအခ်က္ မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ သည္။ ထုိညက စခန္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ နံနက္ မုိးစင္စင္လင္းလ်က္ရွိပါၿပီ။
 

"ကုိျမလိႈင္ ... ဒီည သြားျဖစ္သလား "
"သြားရမယ္။ မနက္ျဖန္ အေရာက္လာမယ့္အေၾကာင္း သတင္းပုိ႔ထားတယ္"
ကုိသိန္းေဖသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္သုိ႔ သြားေရာက္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုိသိန္းေဖ၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ထုိညက ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ ကုိစိန္ဘန္းဆုိသူ ပုိင္ဆုိင္ေသာ "မင္းမႏုိင္" အမည္ရွိ ငါးစိမ္းေမာ္ေတာ္၏ ပဲ့ခန္းအတြင္းတြင္ လုိက္ပါခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္မွာ ငါးစိမ္းမ်ား ကုိ ရန္ကုန္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေသာ ေမာ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္တစ္စင္းလံုး ငါးညွီနံ႔မ်ားျဖင့္ နံေစာ္ေန ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိစိန္ဘန္းတုိ႔ ညီအစ္ကုိမွာ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တစ္ပုိင္းကုိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လက္ခံေခၚယူ၀ံ့ျခင္းကပင္ ၎တုိ႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ေပၚတြင္ လူသူေလးပါး မပါျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အနည္းငယ္ လြတ္လပ္မႈ ရရွိပါသည္။
" ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်ိဳက္လတ္ကုိ ခဏကပ္ရဦးမယ္ ဆရာ"
"မကပ္ဘဲ ေမာင္းလုိ႔မရဘူးလားဗ်ာ"
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမာ္ေတာ္က အသြားကုန္ အျပန္ကုန္ က်ိဳက္လတ္မွာ ခ်ေပးေနက်ဆုိေတာ့ မ၀င္ရင္ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၀ မိနစ္အတြင္း ၿပီးေအာင္ တင္ပါမယ္။ ဆရာလည္း အထဲမွာ ခဏေနရင္ ရပါတယ္"
ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆက္၍ မေျပာေတာ့ဘဲ ၿငိမ္ေနလုိက္သည္။ မၾကာမီ က်ိဳက္လတ္ အ၀င္ မွ ေကဘုိထုိင္ကင္းမ်ားထံမွ ေမာ္ေတာ္ကုိ လွမ္းေမးေနေသာအသံ ၾကားရၿပီး စက္အရွိန္ေလ်ာ့သြားသံကုိ သတိထား လုိက္မိပါသည္။
"ဆရာေရ ... ရန္ကုန္လင္းအားႀကီး ေစ်းအမီ ေမာင္းရမွာမုိ႔ သြားခြင့္ျပဳပါဆရာ"
"ဘာေတြ ပါသလဲ"
"ငါးနဲ႔ ပုစြန္ႀကီးပါပဲ"
"ပုစြန္ေပးခဲ့ဗ်"
ကုိစိန္ဘန္းသည္ အသင့္ခတ္ထားေသာ ပုစြန္မ်ားကုိ ကမ္း၍ေပး လုိက္ရင္း ေမာ္ေတာ္ကုိ ဆက္၍ ေမာင္းပါ ေတာ့ သည္။ ထုိအခါမွ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွ တဒိတ္ဒိတ္ ခုန္ေနေသာ ေသြးခုန္ႏႈန္းသည္ ပံုမွန္အေျခအေန သုိ႔ ေရာက္သြားပါေတာ့သည္။
"ဆရာ ... က်ိဳက္လတ္ မွာ ကပ္ၿပီး၊ ေသတၱာႏွစ္လံုး ခ်ခဲ့ၿပီးရင္ စိတ္ခ်ရပါၿပီ"
"က်ိဳက္လတ္မွာ စစ္ဦးမွာလားဗ်"
"ၿပီးၿပီေလ။ ဒီေကာင္ေတြစစ္ဟာ ပုစြန္ဟင္းစားေပးခဲ့ေတာ့ၿပီးၿပီေပါ့။ ဟင္း ... ဟင္း "
" လမ္းမွာ ဘယ္၀င္ရဦးမွာလဲ "
"ရန္ကုန္ကုိ တုိက္ရုိက္ပဲ ဆရာ"
ကုိစိန္ဘန္း၏ စကားမဆံုးမီပင္ က်ိဳက္လတ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ကပ္ကာ ၎၏ညီျဖစ္သူ ကိုခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္သား တစ္ေယာက္တုိ႔ ဆိပ္ခံေပၚသုိ႔ ေသတၱာႏွစ္လံုးကုိ အျမန္ခ်၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ က်ိဳက္လတ္ မွ ထြက္၍ ေမာ္ေတာ္ပဲ့စင္ေပၚသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထုိင္မိေသာအခါ ျမစ္ျပင္မွ ေလႏုေအးသည္ ညဥ့္ငွက္ မ်ား ေတးသံႏွင့္အတူ ေလဟုန္စီး၍ ကၽြန္ေတာ့္ထံသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ညဥ့္သည္ မည္းေမွာင္ေန သကဲ့သုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ခရီးသည္လည္း ၾကမ္းတမ္းလြန္းလွပါသည္တကား။

ဗုိလ္လက်္ာ ကုိ ေမာင္ခုိင္လမ္းမွ သူေဌးဦးဘုိးလ်၏ သံုးထပ္တုိက္ေပၚတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရပါသည္။ မ်က္မွန္ခၽြတ္ ၍ တရုတ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ၀တ္စားထားေသာ ဗုိလ္လက်္ာ၏ ပံုသ႑ာန္ကုိၾကည့္ရင္း ၿပံဳးမိပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္အတူ ကုိျမသန္း (ဖ်ာပံု ေကာ္ပုိေရးရွင္း)၊ ကုိတင္ေအး (အမ္တင္ေအး)၊ အျခား အမည္ မသိ ၃-၄ဦးတုိ႔လည္းရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗုိလ္လက်္ာကုိ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပံုအဖဲြ႕၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံပါသည္။ ထုိအခါ ဗုိလ္လက်္ာသည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ လြန္စြာ အားရေက်နပ္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ တံြေတး မူးလမန္း စခန္းမွ တပ္ရင္း ၁ သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္း သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာ ခဲ့စဥ္က ေဒးဒရဲမွ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႕ရသည့္ကိစၥကုိ ေျပာျပရင္း ဂြကေလးရြာတြင္ ဖ်ာပံုမွ အာရွလူငယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား လူငယ္အခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ သခင္စုိးသည္ ဂြကေလးရြာတြင္ စခန္းခ် လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ ရွိေၾကာင္း မ်ားကုိ ေျပာျပပါသည္။

"ျမလိႈင္၊ မင္း ဒီေန႔ပဲ ျပန္ေတာ့။ တုိ႔ သန္ဘက္ခါ ထြက္ခဲ့မယ္"
ဗုိလ္လက်္ာထံတြင္ စခန္းလမ္းျပအျဖစ္ ရဲေဘာ္ လွညိမ္းရွိသည္။ ရဲေဘာ္လွညိမ္းသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ တပ္မွ တပ္သားျဖစ္သည္။ ဗုိလ္လက်္ာအေနျဖင့္ လက္တုိလက္ေတာင္းခုိင္းရန္ႏွင့္ ဖ်ာပံုစခန္းသုိ႔ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ အဖဲြ႕အား ေခၚေဆာင္လာႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ပုိ႔ထားေသာ ရဲေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာက ကၽြန္ေတာ့္ အား ယေန႔ပင္ ဖ်ာပံုသုိ႔ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု ျပန္ရမည္ကုိ စဥ္းစားရင္း စိတ္ရႈပ္ေထြး လ်က္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္၀တ္ ၀တ္၍လည္း မျဖစ္ႏုိင္သည့္ျပင္ ဖ်ာပံုသေဘၤာဆိပ္မွ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပန္ရန္လည္း မလြယ္ကူေသာအခါ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္တုိ႔အား လက္နက္စဲြကုိင္ ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ တပ္ထြက္သြားခဲ့ေလၿပီ။

ေမာင္ခုိင္လမ္းမွ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး၍ ထြက္လာေသာအခါ ေန႔လယ္ မြန္းတီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္၌ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေယာင္တိေယာင္ခ်ာျဖင့္ ေျခဦး တည့္ရာ သုိ႔ ေလွ်ာက္ေနမိသည္။ ဖ်ာပံုျပန္ေရးအတြက္ ေခါင္းထဲမွ ဥာဏ္ အက်ိဳးအပဲ့ကေလးမ်ားကုိ ညွစ္ထုတ္ေနမိသည္။ ထုိအခိုက္ ကုိႀကီးခ်စ္တုိ႔မိသားစုကုိ သတိရမိသည္။ ကုိႀကီးခ်စ္တုိ႔ မိသားစုသည္ ဗံုးေဘးစက္ေသနတ္ေဘးမွ ကင္းရာ တာေမြဗ်ိဳင္းေရအုိးစင္ထိပ္မွ အိမ္ႀကီးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိၾက သည္။ (ယခုပါတီ စာနယ္ဇင္း အေဆာက္အအံုေဘးမွ ၀င္းအတြင္းကအိမ္ႀကီး)။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မိမိအႀကံ ဥာဏ္အတြက္ ၀မ္းသာ စြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ေရေက်ာ္ဘက္ဆီသုိ႔ ဦးတည္လုိက္ပါေတာ့သည္။
လမ္းမေပၚ ၌ တံလွ်ပ္မ်ား တရိပ္ရိပ္ေျပးလ်က္ရွိသည္။

ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္မ်ားသည္ ေခါင္းမွ တစ္ကုိယ္လံုး စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္မွာ ေရခ်ိဳးထားသည့္ႏွယ္ပင္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း မိမိဘ၀ကုိ မိမိစဥ္းစားရင္း ၿပံဳးလုိက္မိသည္။ ေၾကးရတတ္မိသားစု အသုိင္းအ၀ုိင္း မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ တစ္ခါက ဘ၀လွလွကေလးသည္ အိပ္မက္သဖြယ္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလၿပီ။ ၅၅၀၀ ပုိးေပ်ာ့အက်ႌ၊ ဘန္ေကာက္လံုဲခည္ ထည္လဲ၀တ္၍ ဂုိးဖလိပ္စီးကရက္ကုိ ညွပ္ကာ မိဘေပးေသာ ပုိက္ဆံ၊ မိဘမသိ ဘဲ အလစ္သုတ္၍ရေသာ ပုိက္ဆံမ်ားကုိ ျဖန္႔ခင္း၍ ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခု အိတ္ကပ္ ထဲတြင္ ဂ်ပန္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ပင္မျပည့္ဘဲ ရွိေနပါသည္။ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္ ကုိ ေဒၚလာအစိတ္၊ ထမင္းတစ္ပဲြ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေပးေနရေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အတိတ္ကုိ တမ္းတရံုမွ တစ္ပါး အျခားမတတ္ႏုိင္ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အံတင္း၍လည္းေကာင္း၊ မာန္သြင္း၍လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ အားမာန္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာပင္ ေပတရာကတၱရာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ေနပါသည္။ ဘင္ဂါလီစု သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ေျခေထာက္မ်ား နာက်င္လာသည္။ လမ္းေဘးသုိ႔ ၾကည့္ေသာ အခါ ကုလား လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကုိ ေတြ႕သျဖင့္ ၀မ္းသာအားရ ၀င္လုိက္မိသည္။

"လက္ဖက္ရည္ ေသာက္မယ္လား၊ ေကာင္ေလး"
"ခါဂ်ာမုန္႔တစ္ခုေပးပါ။ ဆာဒါးပဲေပး"
"ေဒၚလာအစိတ္"
"ေပးပါ"
ႀကံသကာရည္မ်ား ေလာင္းထားေသာ ခါဂ်ာမုန္႔တစ္ခုကုိ လာခ်ေပးသည္။ ဂ်ံဳမဟုတ္၊ ဆန္မဟုတ္၊ မည္သည့္အရာႏွင့္ လုပ္ထားသည္ကုိ မသိေသာ ခါဂ်ာမုန္႔သည္ အုတ္ခဲစတစ္ခုကုိ ၀ါးရသည့္ႏွယ္ ခ်ိဳးခ်ိဳး ခၽြတ္ခၽြတ္ျမည္ကာ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ သက္ဆင္းသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိႈနံ႔သင္း သင္းအရသာျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆာဒါးကုိ တစ္ခြက္ၿပီးတစ္ခြက္ဆင့္၍ေသာက္လုိက္သည္။ ကုိယ္မွ စီးဆင္း ေသာေခၽြးမ်ားသည္ အရိပ္ကုိ လုိက္ေသာခဏတာတြင္ ေအးျမသြားပါသည္။ အေမာ လည္း ေျပေလာက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခရီးဆက္ရန္အတြက္ ထလုိက္ကာ က်သင့္ေသာ မုန္႔ဖုိးေဒၚလာ အစိတ္ ကုိ ထုတ္ေပး လုိက္ပါသည္။

"ဆာဒါးဖုိး ၅ ေဒၚလာ ေပးဦးေလ၊ ေကာင္ေလး "
"ဟ ... ဆာဒါးက အလကား၊ မဟုတ္လား ... ကာကာႀကီးရဲ႕"
"မရဘူး၊ ၅ ေဒၚလာပဲ "
ကၽြန္ေတာ္ မည္သုိ႔မွ် ဆက္မေျပာေတာ့ပဲ ၅ ေဒၚလာတန္တစ္ရြက္ပစ္ေပးလုိက္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ် ထြက္လာခဲ့သည္။ လမ္းေပၚတြင္ လူသူေလးပါး ရွင္းေနေသာ္ူလည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္မူ ကၽြန္ေတာ့္ တူရႈသုိ႔ ပ်င္းရိစြာ နင္းလာေနေသာ ဆုိက္ကားတစ္စီးကုိ ျမင္လုိက္ရသျဖင့္ ၀မ္းသာသြားပါသည္။ ဆုိက္ကားဆရာ သည္ ဤမွ်ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ လသာသာခရီးႏွင့္သကဲ့သုိ႔ ျဖည္းညွင္းစြာ နင္းေနျခင္း အတြက္ စိတ္ထဲတြင္ အံ့ၾသေနမိသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ့္ အနီးသုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။

"ဆရာေလး၊ လုိက္မလားဗ်"
"ဘယ္ကုိလဲ"
"ဗိ်ဳင္းေရအုိးစင္ဘက္ကုိ သြားခ်င္လုိ႔"
"က်ဳပ္ ထမင္းစားဦးမွာဗ်၊ ေစာင့္ႏုိင္ရင္ လုိက္တာေပါ့ "
"စားေလ၊ ေစာင့္တာေပါ့"
"ဒါဆုိ လာတက္"
"ဘယ္မွာစားမွာလဲ"
"အိမ္မွာ စားမွာေပါ့"
"ခင္ဗ်ားအိမ္က ဘယ္မွာလဲ"
"ဘီလူးမ ေစ်းေနာက္က သခ်ႋဲဳင္းထဲမွာ။ သြားမွာဆုိ လာဗ်ာ"
ဆုိက္ကားဆရာက စိတ္မရွည္ဟန္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေငါက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အေမးအျမန္းမထူေတာ့ဘဲ ဆုိက္ကားေပၚတက္ကာ ၎ေခၚေဆာင္ရာသုိ႔ လုိက္ပါသြားပါ သည္။ ဆုိက္ကားဆရာ၏ အိမ္ဆုိသည္မွာ လံုခ်ည္ ၂ ထည္ကုိ ဆက္၍ ၀ါးလံုး ၄ လံုး ေထာက္ ထားေသာ ေဂဟာျဖစ္သည္။ ဆုိက္ကားဆရာတြင္ ဇနီးသားသမီး ရွိပံုမရဟုထင္သည္။ ထဘီရင္ရွား ထားေသာ အမယ္ အုိတစ္ဦးသည္ ဆုိက္ကားဆရာ အလာကုိ ေမွ်ာ္ေနရင္း ပူပန္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေနေလ သည္။ မွန္ပါ သည္။ စစ္ကာလဆုိသည္မွာ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ကာလမ်ိဳးပဲ မဟုတ္ ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိခင္အုိအား ဆုိက္ကားနင္း၍ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ေကၽြးေမြးေသာ ထုိသူအား စိတ္ထဲမွ သာဓုေခၚမိသည္။

"သားေလး၊ ထမင္းစားမယ္ မဟုတ္လား "
"စားမယ္၊ အေမ"
"ဧည့္သည္ေကာ စားၿပီးၿပီလား"
"စားလာခဲ့ၿပီ အေဒၚ၊ စားပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က ပါစင္ဂ်ာပါ "
"စားပါဦး ... "
"စားပါ၊ စားပါ"
ထမင္းပန္းကန္တြင္ နီၾကင့္ၾကင့္ ဆန္ကဲြထမင္းအေမာက္ကုိ ပံု၍ ငါးပိဟု ထင္ရေသာ မည္းမည္းသ႑ာန္ လက္မခန္႔ အတံုးတစ္တံုးကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဆုိက္ကားဆရာ၏ ထမင္းပဲြက ဤမွ်သာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရင္နာစြာ ၾကည့္မိသည္။ သက္ျပင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်မိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ၎၏ အိမ္မွ ထြက္လာေသာအခါ ဆုိက္ကားဆရာ၏ မိခင္လက္သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၀ ထည့္လုိက္ပါသည္။
အေမအုိ၏ က်ယ္ေလာင္စြာ ဆုေပးသတည္း ေ၀း၍ေ၀း၍ က်န္ခဲ့ပါသည္။

ကုိႀကီးခ်စ္တုိ႔အိမ္တြင္ မိသားစုအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိန္နည္းသျဖင့္ ကုိႀကီးခ်စ္ အားတုိတုိႏွင့္ လုိရင္းကုိ ရွင္းျပၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဖ်ာပံုျပန္ေရးအတြက္ ကမ္းနားတြင္ "မင္းမႏုိင္" ေမာ္ေတာ္ကုိ စံုစမ္းေပးရန္ အပူကပ္ရပါသည္။ ကုိႀကီးခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ္အကူအညီ ေတာင္းခံမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူေသာ္လည္း "မင္းမႏုိင္" ေမာ္ေတာ္ကုိ ရွာေဖြရန္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိမူ မေရရာလြန္းသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
"ေမာင္ေမာင္ရယ္ ... "မင္းမႏုိင္"ေတြ႕ရင္ မင္းဘယ္လုိ ဖ်ာပံုျပန္မလဲ။

ကုိလွေဖတုိ႔က သန္ဘက္ခါ ေရာက္ေတာ့မွာဆုိေတာ့ မင္းဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္ဖုိ႔လုိတယ္"
"ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ရက္တြက္ၾကည့္ေတာ့ "မင္းမႏုိင္" ေမာ္ေတာ္ဟာ ရွိႏုိင္တယ္။ ကုိႀကီးခ်စ္"
"ေအး ... ငါ အခုသြားမယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ငါစီစဥ္လာခဲ့မယ္ကြာ"
ကုိႀကီးခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စကားေျပာ၍ ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ဗ်ိဳင္းေရအုိးစင္လမ္းထဲမွ ျမင္းလွည္းတစ္စီးကုိ ငွား၍ ထြက္ခြာသြားပါသည္။ ကုိႀကီးခ်စ္တစ္ေယာက္ ညေန၀င္သည္အထိ ျပန္မလာသျဖင့္ စိတ္ပူပင္ရျပန္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ထုိင္၍ မရႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၿခံ၀ကုိသာ လွမ္းေမွ်ာ္ရင္း ကုိႀကီးအလာကုိ ေမွ်ာ္မိ သည္။ ကုိႀကီးခ်စ္၏ဇနီး ေဒၚႏုႏုကမူ ကၽြန္ေတာ့္အား ေမာင္ငယ္သဖြယ္ စိတ္မပူရန္၊ တာေမြႏွင့္ ရန္ကုန္ ကမ္းနားမွာ အလြန္ေ၀းလံေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ည ၇ နာရီ ထုိးသြားေပၿပီး။ ကုိႀကီးခ်စ္၏ အရိပ္ အေယာင္ကုိ လံုး၀မျမင္ရေသးေပ။ ကၽြန္ေတာ့္အား ထမင္းစားရန္ေျပာသျဖင့္ ထမင္း၀ုိင္းသုိ႔ စိတ္မပါဘဲ ၀င္ထုိင္လုိက္ရသည္။ ထုိအခုိက္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ျမင္းလွည္းဆုိက္သံၾကားရၿပီးေနာက္ ကုိႀကီးခ်စ္၏ စကား ေျပာသံကုိ ၾကားလုိက္ရသျဖင့္ ထမင္းလုတ္ကုိ ပါးစပ္ထဲသုိ႔ မသြင္းျဖစ္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ေဖးမွ အေျပးထြက္ လာလုိက္ပါသည္။

"ေဟာ ... ကုိႀကီးခ်စ္၊ ဟာ ... ကုိခ်စ္လိႈင္"
ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္မွ ၀မ္းသာအားရ ေအာ္လုိက္မိသည္။ ကုိႀကီးခ်စ္သည္ အလြန္ေမာပန္းလာဟန္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား စကားျပန္မေျပာေသးဘဲ ေနာက္မွီကုလားထုိင္ေပၚသုိ႔ ေျခပစ္လက္ပစ္ ထုိင္ကာ ဇနီးေဒၚႏုႏု အား ေလသံျဖင့္ ေရတစ္ခြက္ ယူလာရန္ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိႀကီးခ်စ္အား အလြန္ အားနာသျဖင့္ ေတာင္းပန္စကားဆုိမိပါသည္။ ကုိႀကီးခ်စ္၏ မိသားစုတစ္ခုလံုးသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဗုိလ္လက်္ာ၊ ေဒါက္တာလွေရႊစသည့္ ညီအစ္ကုိတစ္စုအႏံြအတာကုိ အခ်ိန္မေရြးခံေသာ မိသားစုျဖစ္ပါ သည္။ ၎တုိ႔သည္ မိမိေငြ၊ မိမိကား၊ မိမိစရိတ္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

"အင္း ... ဟင္း ... ဟင္း။ ေမာလုိက္တာ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ မင္းေျပာတဲ့ "မင္းမႏုိင္" ေတာ္ေတာ္ကုိ ကမ္းနားမွာ အဆင္သင့္ သြားေတြ႕တယ္ ဆုိရင္ပဲငါ ထီေပါက္ေလာက္ ၀မ္းသာသြားတယ္ကြ"
"ကၽြန္ေတာ္က ကုိႀကီးခ်စ္ သိပ္ၾကာေနလုိ႔ စုိးရိမ္ေနတာဗ်"
"ဟ ... ေမာင္ေမာင္၊ ျမင္းလွည္းနဲ႔ ကမ္းနားကုိ သြားရတာကြ၊ ေနာက္ၿပီး ျမင္းလွည္းၾကည့္ဦး။ ရွဴနာရိႈက္ကုန္းကြ။ လမ္း တြင္ အေမာဆုိ႔မေသတာ ကံေကာင္းတယ္ ေအာက္ေမ့ရမယ္။ ျမင္းလွည္းဆရာက ငါ့အသိ ငါ့မိတ္ေဆြမုိ႔ လုိက္ လာတာ။ ဒီခရီးမ်ိဳး ဘယ္သူလုိက္မလဲ ေမာင္ေမာင္ရယ္။ ဟင္း ... ဟင္း ။ ေအး၊ ငါကမ္းနားမွ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္ ရတယ္ဆုိတာ မင္းလူသာေမးၾကည့္ေတာ့ကြ... "
ကုိႀကီးခ်စ္ ကမ္းနား သုိ႔ ေရာက္သြားေသာအခ်ိန္တြင္ "မင္းမႏုိင္" ေမာ္ေတာ္ကုိ အဆင္သင့္ ေတြ႕ေသာ္ လည္း ေမာ္ေတာ္ေစာင့္ သူငယ္မွလဲြ၍ မည္သူမွ် မရွိသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ရွင္မ်ား လာသည္အထိ ထုိင္ေစာင့္ေန ရျပန္ပါသည္။

ကုိစိန္ဘန္းတုိ႔ ညီအစ္ကုိႏွစ္ေယာက္မွာ ဖ်ာပံုတင္မည့္ကုန္၊ က်ိဳက္လတ္တင္မည့္ ကုန္မ်ားကုိ ပဲြရံုမ်ားသုိ႔ လုိက္လံေကာက္ခံေနရသျဖင့္ ညေမွာင္သည့္အထိ ျပန္မလာဘဲ ရွိပါသည္။ ျပန္လာေသာအခါ ကုိႀကီးခ်စ္၏ အက်ိဳး အေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္ကုိ မယံုတစ္၀က္ ယံုတစ္ခ်က္ျဖင့္ ဟုိလုိလုိ သည္လုိလုိလုပ္ကာ အကဲစမ္းၾကျပန္ သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ ကုိႀကီးခ်စ္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖင့္ ကုိစိန္ဘန္း၏ ညီ ကုိခ်စ္တစ္ေယာက္ စိတ္ခ်လက္ခ် ကုိႀကီးခ်စ္ ေနာက္သုိ႔ လုိက္လာခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
"ကုိင္း ... ဒီလုိဆုိ အခ်ိန္မဆဲြနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရအမီ ထြက္ရေအာင္၊ သြားၾကစုိ႔"
"ကုိႀကီးခ်စ္ ျမင္းလွည္းခ ဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလဲ"
"ေပးအေနနဲ႔ ငါစုိက္ေပးလုိက္မယ္။ ခဏေစာင့္ဦး။ ကုိသိန္းေမာင္ ျမင္းသြားလဲေနတယ္။ မင္းတုိ႔မဟုတ္ရင္ ဒီေန႔ည ရန္ကုန္ထဲ ျပန္ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးကြ"
ျမင္းလွည္းဆရာ ကုိသိန္းေမာင္သည္ မၾကာမီ ျမင္းေတာင့္ ျမင္းေခ်ာ တစ္ေကာင္ ကသာ ျမင္းလွည္း တစ္စီး ျဖင့္ေရာက္လာသည္။ ကုိသိန္းေမာင္၏ မ်က္ႏွာ ကုိ ျမင္ေသာအခါ လူၾကမ္းမင္းသား လွေမာင္ႀကီးကုိ သတိရ လုိက္မိသည္။ သူ႔ဥပဓိရုပ္ သည္ ျမင္းလွည္းေမာင္းသူ မဟုတ္တန္ရာ။

" ဆရာခ်စ္၊ ဆရာ့လူေတြ ျပန္ပုိ႔ၾကစုိ႔"
" ၾကည့္သာ ေခၚသြားေပေတာ့ ကုိသိန္းေမာင္ေရ။ က်ဳပ္ေတာ့ ျမင္းလွည္းဆဲြတဲ့ ျမင္းထက္ ေမာေနၿပီဗ်။ ဟဲ ... ဟဲ ... "
" စိတ္ခ်ပါ ဆရာခ်စ္။ ကဲ .... သြားစုိ႔"
ကုိသိန္းေမာင္ ဆုိသူသည္ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား စကားေျပာဆုိျခင္း မျပဳဘဲ သူ႔ျမင္း ကုိသာ ႀကိမ္တုိ႔၍ သြက္သြက္ေမာင္းလာခဲ့သည္။ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမင္းလွည္းကုိ အရွိန္သတ္ ၍ရပ္ကာ ဤေနရာမွဆင္းရန္ စကားဆုိသည္။

"ဒီကဆင္းသြားၾက ငါ့ညီတုိ႔ ... "
"ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဦးေလးဓ
"ဦးေလးအရြယ္ မဟုတ္ေသးပါဘူး ငါ့ညီရယ္။ ဟြတ္ ... ဟြတ္ ... ဟြတ္ ... "
"ေဆာရီးဗ်ာ၊ ဒါနဲ႔ ျမင္းလွည္းခ"
"ေနပါေစ ငါ့ညီရယ္။ မင္း ေနာင္ေတာ္ သခင္လွေဖကုိ ေျပာလုိက္။ သထံုေဟာတုန္းက တစ္ခန္းေက်ာ္ က ျမင္းသမားသိန္းေမာင္ က လုိက္ပုိ႔ေပးတယ္လုိ႔ၾကားလား"
"ေတာက္ ... ေတာက္ ... ေတာက္ ... ေတာက္"
လမ္းေပၚ သုိ႔ လိမ့္ထြက္သြားေသာ ျမင္းခြာသံေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ နားတြင္ အလြန္သာယာေသာ ေတးသံ လြင္လြင္ႏွင့္မျခား ခံစားလုိက္ရသည္။

ဆက္ရန္
.

No comments: