Wednesday, December 19, 2012

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၁၂)

 ဘီဂင္းဒက္လမ္းမွ ေရေက်ာ္ဂါတ္တဲသည္ မ်ားစြာေဝးကြာလွသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုႀကီးခ်စ္သည္ ရာဇဝတ္အုပ္ ကိုပါ ေခၚ၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ သူ႔ကားျဖင့္ ေရေက်ာ္ဂါတ္တဲသုိ႔ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ရင္မ်ားသည္ ပူေလာင္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေဖာ္အျဖစ္ ကိုႀကီးခ်စ္ က ေဘးမွလုိက္ပါလာျခင္းေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာ ရရွိိမိပါသည္။ မၾကာမီ ပုုလိပ္သား ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အရပ္လူႀကီး တုိ႔ လည္း ေရာက္ ရွိလာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသိုက္ ေရေက်ာ္ဂါတ္တဲတြင္ မိနစ္ (၃၀) ခန္႔ ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ေနသည္အထိ မည္သို႔မွ် ထူးျခားျခင္းမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ့္အား ေခၚလာသူ ရာဇဝတ္အုပ္ တစ္ေယာက္သာလွ်င္ အထဲဝင္ အျပင္ထြက္ အလုပ္ရႈပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ....

“ေမာင္ေမာင္၊ မင္းကို ေမးရင္ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုကို အေမႀကီးက ျပန္ေခၚလႊတ္လုိက္လို႔ လာတာ လို႔ ေျပာ၊ ႏို္င္ငံေရး ကိစၥ ဘာကိစၥ ေမးသမွ် ဘူးသာေဆာင္ မွတ္ထားေနာ္”
    “ဟုတ္ကဲ့”
    တစ္နာရီခန္႔ ၾကာသြားေပၿပီ။ မည္သို႔မွ် မထူးျခားသျဖင့္ ကိုႀကီးခ်စ္က ရာဇဝတ္အုပ္အား သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အေရွ႕ပိုင္း ရာဇဝတ္ ဝန္ေထာက္လာမည္ျဖစ္ ၍ ေစာင့္ ဆုိင္းေနရေၾကာင္း ေျပာ ၾကားေနစဥ္ပင္ အေရွ႕ပိုင္း ရာဇဝတ္ဝန္ေထာက္ဆုိသူ မ်က္ႏွာျဖဴႀကီး တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ေနာက္ထပ္ နာရီဝက္ခန္႔ ၾကာသြားျပန္သည္။ မည္သို႔မွ် ထူးျခားျခင္း မရွိဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေန ရပါသည္။ ထုိအခါ ကိုႀကီးခ်စ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚလာေသာ ရာဇဝတ္အုပ္ထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းျပန္ သည္။

    “ကိုင္း… ေမာင္ေမာင္၊ မင္းကို ေမးၾကျမန္းၾကလိမ့္မယ္၊ အခန္းထဲကို လိုက္သြားလုိက္ပါ၊ အခုမွ သတိရတယ္၊ လမ္းမေတာ္ ဂါတ္မွာ ၿမိဳ႕မစံုေထာက္ ကိုခင္ ရွိသားပဲ၊ ငါလိုက္သြားၿပီး ေခၚေခ်ဦးမယ္၊ မေၾကာက္နဲ႔ေနာ္၊ ဒီေကာင္ေတြေျခာက္ လဲ မေၾကာက္နဲ႔ ၾကားလား”
    “ဟုတ္ကဲ့”
    မ်က္ႏွာျဖဴ ရာဇဝတ္ဝန္ေထာက္ဆိုသူက ကၽြန္ေတာ့္အား ေျခဆံုးေခါင္းဆံုးၾကည့္၍ ေစာေစာက ေခၚလာသည့္ ရာဇဝတ္အုပ္ ကို စကားျပန္လုပ္၍ ေမးျမန္းပါသည္။ ၄င္းေမးျမန္းခ်က္မွာ လမ္း (၅၀) အိမ္သို႔ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လာေရာက္သည္ကို ေမးျမန္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုႀကီးခ်စ္ မွာၾကား သြန္သင္ထားသည့္ အတိုင္း လမ္း (၅၀) တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ သခင္လွေဖ ဆိုသူသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာလည္း မေပး၊ လူလည္း မေရာက္ရွိသၿဖင့္ မိခင္ႀကီးသည္ စိတိ္ပူပင္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေတာၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည့္ ဖ်ာပံုသို႔ ျပန္ေနရန္ အေခၚ လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကို ေျဖၾကားလုိက္ပါသည္။

    “မင္းအစ္ကိုျဖစ္သူ သခင္လွေဖ ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာ မင္းမသိဘူးေပါ့”
    “လမ္း (၅၀) မွာ အရင္က ေနပါတယ္၊ အခုလာရွာေတာ့ အိမ္မွာေနတဲ့လူက ကၽြန္ေတာ့္ကို စကားမေျပာပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ သူဒီမွာေနတယ္ မေနတယ္ဆုိတာ မသိရဘဲ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္၊ ခု ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေခၚတာ ပါပဲ”
    “မင္း ေက်ာင္းသားလား”
    “ဟုတ္ပါတယ္”
    “ဘယ္ေက်ာင္းမွာ ေနပါသလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္တန္းကို ေရာက္ၿပီလဲ”
    “ၿမိဳ႕မအမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေနပါတယ္၊ ၁၀ တန္း ေျဖထားဆဲပါ”

    မ်က္ႏွာျဖဴ ရာဇဝတ္ဝန္ေထာက္သည္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းသို႔ တယ္လီဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေအးသြယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဟန္တူပါသည္။ ေက်ာင္းမွလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျဖၾကားသကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္သည္ (၁၀) တန္းစာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုထားသူ၊ ပညာေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားပါသည္။ေက်ာင္းမွ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ရရွိေသာအခါ မ်က္ႏွာျဖဴ ရာဇဝတ္ဝန္ေထာက္က ကၽြန္ေတာ့္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားးကို စိတ္ေက်နပ္သြားဟန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ေခၚယူသူ ရာဇဝတ္အုပ္အား လံုေလာက္ေသာ ခံဝန္ခ်က္ေပးမည့္ သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပန္လႊတ္ လိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးု ပါသည္။ ထုိအခိုက္ ကိုႀကီးခ်စ္ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတြင္ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္လုပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ ၏ အစ္ကိုလတ္ ေဒါက္တာလွေရႊ၊ လမ္းမေတာ္ဂါတ္တြင္ တာဝန္္ ထမ္းရြက္လ်က္ ရွိေသာ ဦးခင္တို႔က္ို ေခၚလ်က္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

    “အေတာ္ပဲ.... ဒီကေလးကို လူႀကီးမင္းတို႔ အာမခံၿပီး ေခၚသြားပါလို႔ သခင္ႀကီးက ေျပာပါတယ္“
    “ကိုင္း.... ကိုလွေရႊေရ.... ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားပဲ ခံဝန္ခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုုး ေခၚသြားၾကတာေပါ့“
    ကိစၥ အဝဝၿပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသိုက္ ေရေက်ာ္ဂါတ္တဲတြင္ ရွိေသာ လူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္၍ ထြက္လာ ခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုႀကီးခ်စ္က လမ္းမေတာ္ ဂါတ္တဲမွ ေခၚယူလာခဲ့ေသာ ဦးခင္အား ျပန္ပို႔ေပး ခဲ့ၿပီး ေမာင္ခိုင္ လမ္းရွိ နမ္ရြမ္ေဟာ္တယ္တြင္ လက္ဖက္ရည ္ေသာက္ၾကပါသည္။

    ေဟာ...ကိုဘဟိန္း။
    ေဟာ....ကိုလွေမာင္။
    အလြန္အမင္း အံ့ၾသေနမိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိကိုပင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ ထြက္လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္စရာရွိေသာ ကိစၥမ်ား ကို ေတာရြာမ်ားသ္ို႔ အႏွံ႔ဆင္း၍ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္္ရွိေသာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ ခဲ့သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်ာပံုစီရင္စုအတြင္း စတင္လႈပ္ရွားေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား က္ို သံဒိတ္ကၽြန္းသို႔ မလာမီ ႏွစ္ညခန္႔က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလံုး စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝလ်က္ လူစု ခြဲလိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၿပီး ဆက္သြယ္ စရာရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသာ လိုက္လံဆက္သြယ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ကိုအံုးေမာင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်ာပံုစီရင္စု၏ လက္ရွိျပင္ဆင္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို လူႀကီးမ်ား သိေစရန္အတြက္ တိုင္ပင္၍ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ေရာက္ေသာအခါ သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္) ကိုလည္း မေတြ႕ရဘဲ ေနာက္တစ္ဖန္ သခင္လွေဖ ထံသြားျပန္ေတာ့လည္း အိမ္ေစာင့္လုပ္သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုပင္ စကားျပန္မေျပာဘဲ ခါးခါးသီးသီး ဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေန႔ တစ္ေန႔တာ က်န္ရွိေနေသးေသာ အခ်ိန္ကို သခင္ခ်စ္(ဆရာခ်စ္) ႏွင့္ ခ်ိန္းေေတြြြ႔ေန က်ျဖစ္သည့္ ေညာင္တန္းဆိတ္မွ ကြမ္းယာဆိိုင္သို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားခ်္ိန္ တြင္ ေရေက်ာ္ဂါတ္တဲသို႔ ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    ကိုဘဟိန္းႏွင့္ ကိုလွေမာင္ (မိတီၳလာ) တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ အစ္ကုိ ေဒါက္တာလွေရႊ၏ အိမ္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲ ေတြ႔လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕သည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုဘဟိန္းသည္ အဖ်ား တက္လ်က္ ရွိေနသည္။ မူလက အလြန္ျဖဴေဖြးေသာ အသားအရည္ရွိသူျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႕ ငွက္ဖ်ားဖ်ားလ်က္ ရွိေသာအခါ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေသြးေရာင္ဟူ၍ လံုးလံုး မရွိဘဲ ျဖဴဆြတ္ဆြတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ လိမ္တြန္႔ေကာက္ေကြးေနေသာ ဆံပင္မ်ားမွာ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဖရိုဖရဲ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔မ်က္လံုး မ်ားမွာမူ ေတာက္ပလ်က္ရွိသည္။ ကိုဘဟိန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္ကို ယဲ့ယဲ့မွ် ၿပံဳးျပသည္။
    “ေမာင္ေမာင္.... မင္း ဒီမွာပဲ ေနဦးကြာ၊ ကိုဘဟိန္းကို ငါ အခု အိ္ပ္ေဆးထုိးေပးထားတယ္။ သူ အိပ္သြား လိမ့္မယ္။ ႏိုးလာရင္ေတာ့ အဖ်ားလဲ က်သြားမွာပါ၊ ဒီေတာ့မွ ေျပာစရာေလးေတြ ေျပာျပေပါ့။

    “ကၽြန္ေတာ္ ကိုလွေမာင္နဲ႔လည္း ေျပာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္“
    အမွန္က ကိုလွေရႊသည္ ကိုဘဟိန္းႏွင့္ ကိုလွေမာင္ တို႔အား ဝွက္၍ ေဆးကုသေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး မွာ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုလွေမာင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ သည္ ကိုဘဟိန္းအား ဖဲခြာ၍ ကိုလွေရႊ၏ အိပ္ခန္းထဲသို႔ အတူလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကိုလွေရႊသည္ ရန္္ကုန္ေဆးရံုႀကီး တြင္ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ အျဖစ္ ေဒါက္တာ္ဦးဘသန္း၏ ခြဲစိတ္ ကုသလက္ေထာက္ ျဖစ္ ပါသည္။ က်ံဳးႀကီးလမ္းဘက္မွ သူရရွိထားေသာ လက္ေထာက္ဆရာဝန္မ်ားေဂဟာသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေန တြင္ ရွိပါသည္။ ကိုလွေရႊသည္ ဘဝတူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားလံုးကိုပင္ ေဆးဝါးအခမဲ့ ကုသေပးေနေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

    “ဆိုစမ္း... ေမာင္ျမလႈိင္...၊ မင္းတို႔နယ္ အေျခအေန ေကာင္းရဲ႕လား''
    ''သင့္ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ လူႀကီးပိုင္းကေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ ျခင္း မျပဳေတာ့ဘူး လို႔ အေရးပိုင္ေရွ႕မွာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၾကတယ္ေလ''
    ''ေစာေစာ စီးစီး သိရတာ ပိုၿပီး ေကာင္းတာ္ေပါ့ကြာ၊ မဟုတ္ရင္ တို႔တစ္ေတြထဲဝင္ၿပီး အတြင္းသူသွ်ဳိလုပ္ေနရင္ အကုန္လံုး ေထာင္ထဲ ေရာက္ကုန္မွာကြ၊ ဒါထက္ နယ္အေျခအေနေကာ'
    ''ထင္တာထက္ ေကာင္းပါတယ္၊ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ သခင္ဗစိန္တို႔ အဖြဲ႕က သခင္ေတြမ်ားတဲ့ နယ္ေတြမွာေတာ့ သူ တို႔ကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးလိုက္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူေတြ ကို ေနာက္လိုက္ အျဖစ္ လုပ္ၾကဖို႔လဲေျပာရတယ္''

    ''ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား''
    ''ျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ အခုလာတာ တျခားေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ေက်းရြာက လူအခ်ဳိ႕ သူႀကီးတို႔၊ ပုလိပ္ကင္းဂါတ္တို႔ကိုဝင္စီးၿပီး လက္နက္လုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္''
    ''ဒါကေတာ့ ျဖစ္မွာပဲကြ၊ အေရးႀကီးတာက ခုလိုျဖစ္ပြားတာကို ေတာ္လွန္ေရး ကြင္းဆက္အျဖစ္ မေပၚေပါက္ေအာင္ ဖံုးဖံုးဖိဖိ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ မဟုတ္ရင္ က်န္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အထစ္ အေငါ့ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကလည္း မင္းတို႔ဆီမွာေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ သာယာဝတီနယ္ဘက္မွာ တို႔ လူေတြဆီက စာရြက္စာတမ္းေတြ မိတယ္လို႔ ၾကားရတယ္''
    ''ကၽြန္ေတာ္ကို အေျခအေန ေျပာျပပါဦး''
    ''ကိုဘဟိန္း ႏိုးတဲ့ အထိ ေစာင့္ဦးကြာ၊ ေတာ္ၾကာေလာက္ဆိုရင္ သူႏိုးမွာပါ၊ ဟုတ္လား''
    ကၽြန္ေတာ္ သည္ ကိုလွေရႊမိန္းမ ေဒၚခင္ရီ ျပင္ေကၽြးေသာ ထမင္းပြဲတြင္ဝင္၍ ထုိင္လိုက္ ပါသည္။ မမရီသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ဖ်ာပံုအိမ္မွ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပါဝင္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိေသာ ကိစၥမ်ားကိုမူ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳလ်က္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း မျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အား အံ့ၾသသည့္ အမူအရာ ကိုမူ ျပလ်က္ရွိေနပါသည္။

    ''ေမာင္ျမလိႈင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ပါ့မလားကြဲ႕''
    ''ေအာင္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္တာပဲ၊ ေမေမကလည္း ဆယ္တန္းကို ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ေအာင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ ဆိုလုိ႔ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (Exam-Lucky) ဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္ မဟုတ္လား''
    ''ေအာင္ပါေစကြယ္၊ ေမာင္ျမလိႈင္က ငယ္ေသးတာပဲ၊ အခ်ိန္ေတြ ရိွပါေသးတယ္''
    ကၽြန္ေတာ္သည္ မမရီႏွင့္ စကားေျပာၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေျခအေန ကို ျပန္လည္စဥ္စားေနမိသည္။ ငယ္စဥ္ကာလမ်ားကဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ လူႀကီး မ်ား ေအာ့ေၾကာလန္ေအာင္ ေမ်ာက္ရႈံးေသာ လူဆိုးကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ကေလးေပါင္းစံု၏ အလယ္တြင္ ကေလးဗုိလ္အျဖစ္ ရပ္တည္၍ စီစီညံခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ထဲ တြင္ ျဖစ္ပြားေလသမွ်ေသာ ဆိုးသြမ္းမႈမ်ားတြင္ နံပါတ္ (၁) စာရင္းပါသူလည္း ျဖစ္သည္။ အတိုင္အေတာ ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမရေသာ ကၽြန္ေတာ္မိခင္သည္လည္း  အံ့ၾသ လက္ေျမာက္ရသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကာလသားေပါက္ကေလး ျဖစ္လာျပန္ေသာအခါ ရည္းစားေတြမႈိလိုေပါက္ေအာင္ ထားျပန္သည္။

ေငြကို ေဖာေဖာသီသီသံုးႏိုင္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝအတြက္ မိခင္ႀကီး စိတ္ေမာရေသာအခါတည္း။ မိခင္ႀကီးသည္ သူေဌးသားမ်ား ဆိုသည့္သူမ်ား၏ ပ်က္စီးခဲ့ၾကပံုမ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ခဲ့ရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ေရွ႕ေရးကို ပူပန္ခဲ့ ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေသာ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုသည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၏ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ရပါသည္။ မိခင္ႀကီးသည္ လိမၼာပါနပ္စြာ ကၽြန္ေတာ္အား လူေပၚေၾကာ့ ကေလး တစ္ေယာက္အျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါအျဖစ္ ေျပာင္လဲေစခဲ့သည္။ လမ္မွန္ကို ကူမေဖးတင္ေပးမည့္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေစပါသည္။ လမ္းေပၚတြင္ အေလဏေတာ က်င္လည္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။
    ''ေမာင္ျမလႈိင္.... ကိုဘဟိန္း ႏိုးေနၿပီကြ''
    ကိုလွေမာင္ သည္ ကၽြန္ေတာ့္ပခံုးကို ပုတ္၍ ေျပာလာသည္။ သူ႔လက္ထဲမွ စီးကရက္အနံ႕သည္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အနံ႔ ကို ေပးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကိုလွေမာင္သည္ စီးကရက္ အလြန္ႀကိဳက္ဟန္ တူပါသည္။ သူ၏ လက္ေခ်ာင္း ကေလးမ်ားသည္ စီးကရက္ေခ်းမ်ားေၾကာင့္ ဝါထိန္လ်က္ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္က တံေတြးကို မ်ိဳခ်လိုက္ၿပီး ကိုလွေမာင္ ထံမွ စီးကရက္တစ္လိပ္ကို ေတာင္း၍ ေသာက္မိပါသည္။

    ''မင္း .... ေဆးလိပ္ေသာက္တက္သလား''
    ''အင္း''
    ''ငယ္ပါေသးတယ္ကြာ၊ ေဆးလိပ္မေသာက္ပါနဲ႔၊ ကိုဘဟိန္းဆိုရင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္လြန္းလို႔ အဆုပ္ေရာဂါျဖစ္ေန တယ္''
    ''ခင္ဗ်ာ...... အဆုတ္ေရာဂါ ဟုတ္လား''
    ''ေအး.... ဟုတ္တယ္၊ ခုလည္း ကိုလွေရႊ က သူ႔ဆီေခၚထားၿပီး ေဆးလိပ္မေသာက္ရေအာင္ တားျမစ္ထား ရတယ္၊ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္လာရင္ တျဖည္းျဖည္း လံုးပါးပါးရတာပဲကြ.... ''
    ကၽြန္ေတာ့္္ရင္ထဲတြင္ နာက်င္သြာပါသည္။ ကိုဘဟိန္းကို ၾကည့္ရသည္မွာ ျဖဴဆြတ္ေသာ ပန္းပြင့္ ကေလး ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားသည္ ႏွင္းဆီပြင့္မွ ပြင့္ခ်ပ္ကေလးကဲ့သို႔ နီေထြး ခ်စ္စရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အသည္းႏွလံုးႏွင့္ သူ႔စိတ္ဓာတ္ကား သံမဏိကဲ့သို႔ မာေက်ာသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဘဟိန္း သည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုမွ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း မွားအံ့ဟု မထင္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုလွေမာင္ တို႔ ကိုဘဟိန္း အနားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ ၿပံဳး၍ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပုါသည္။

    ''ေစာေစာက အခ်ဳပ္ထဲ ေရာက္သြားေသးတယ္ဆို.... ''
    ''ဟင္း.... ဟင္း... ခဏေရာက္သြားတယ္.... ''
    ''ဆိုပါဦး... နယ္မွာ အဖိအႏိွပ္ေတြ မ်ားေနသလား... ''
    ''မ်ားတယ္ဆိုပါေတာ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး လူစုခြဲလိုက္ၾကပါၿပီ၊ ေနာက္ၿပီး အားလံုးလဲ လြတ္ၾကပါတယ္၊ ခုေတာ့ သံဒိတ္ မွာ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ေနၾကတယ္... ''
    ''ေအာ္... ''
    ''ကၽြန္ေတာ္လာတုန္းကေတာ့ သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္) ဆီလာတာပါ။ ခုေတာ့ အဆက္အသြယ္္မရေတာ့ ပါဘူး။ ''     ''ေအာ္... ''
    ''မလိုပါဘူး၊ ကိုယ့္နယ္အေျခအေနနဲ႔ ကိုယ္ၾကည့္လုပ္ရမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး အေပၚက လႊတ္လိုက္တဲ့လူေတြ ရွိေနတာ ပဲ မဟုတ္လား''
    ''ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနသိခ်င္တယ္ ၊ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္နယ္မွာက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လက္လြန္ေျခလြန္ ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။
    ''လက္လြန္ေျခလြန္ဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ''

    ''ကၽြန္ေတာ့ တို႔မွာ လက္နက္က မရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြက တခ်ိဳ႕သူႀကီးေတြဆီက လက္နက္ေတြ၊ ေက်းရြာႀကီးႀကီးေတြမွာ ရွိတဲ့ လူေတြဟာ ျမန္မာေတြပဲ မဟုတ္္လား''
    ''မ်ားေသာ အားျဖင့္ကေတာ့ ျမန္မာေတြပဲေပါ့''
    ''သတ္ပစ္တာတို႔ ဘာတို႔ မလုပ္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့ ၊ ေအာက္ေျခမွာ ရွိၾကတဲ့ လူေတြဆိုတာက အဂၤလိပ္အစိုးရ ရဲ႕ အလိုေတာ္ ရိကပ္ပါးေတြလို႕သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး၊ သူတို႔က္ နီးတဲ့လူဘက္ ယိမ္းတက္တဲ့ အလႊာေတြပါ၊ အဲဒါပါပဲ အဓိပၸာယ္ေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။''
    ''ဒါကေတာ့ သူ႔အေျခအေနနဲ႔ သူပဲဗ်ာ၊ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြလဲ အားလံုးလိုလို မရွိၾကေတာ့ပါဘူး''
    ''ခင္ဗ်ာ''
    ''ေအာ္... အေျခအေနကို နည္းနည္းေတာ့ ရွင္းျပမွ သိမွာပဲ''

    ကိုဘဟိန္း၏ ရွင္းလင္းျပခ်က္အရ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး အကူအညီကို ရွာေဖြရာ တြင္ တရုတ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ဘဲ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား ကို မည္သူႏွင့္မဆို လက္တြဲအကူအညီရယူ၍ တိုက္ခိုုက္ေတာ္လွန္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း သ္ို႔ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ (၁) သခင္လွေဖ (ေနာင္ေသာအခါ ဗိုလ္လက္်ာ)၊ (၂) သခင္ဗဂ်မ္း (ေနာင္ေသာအခါ ဗိုလ္လေရာင္)၊ (၃) ကိုထြန္းရွိန္္ (ေနာင္ေသာအခါ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္) တို႔ကို တစ္ပါတည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚယူထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ဤသည္ေနာက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအရ လူငယ္ (၃ဝ) ခန္႕ကို အသုတ္လိုက္ခြဲ၍ ထြက္ခြာေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိလူငယ္မ်ား မွာ ေနာင္ေသာအခါ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟု အမည္တြင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသတည္း။

    ကိုစိန္႔ တည္းခုိရာ သရက္ေတာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ညမိုးခ်ဳပ္ ေမွာင္ရီသန္းခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုစိန္ သည္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စြာ ကၽြန္ေတာ့္အား ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိပါသည္ ။
    ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုာပဲျပန္ဖို႔ မွာလိုုက္တယ္''
    ''ဘာနဲ႔ ျပန္မွာလဲ၊ ခု အခ်ိန္ ညထြက္တဲ့ သေဘၤာ မွီပါဦးမလား... ''
    ကၽြန္ေတာ္သည္ နံနက္က ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ပ်က္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို အတိုခ်ံဳး၍ ရွင္းလင္း ေျပာျပလိုက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိရပ္ရြာ သို႔ အျမန္ဆံုးျပန္၍ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဖ်ာပံုသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲ သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္မျပန္ ဘဲ မီရာေမာ္ေတာ္ ၊ သေဘၤာတစ္စီးစီးျဖင့္ က်ိဳက္ေထာ္သို႔ ျပန္ရန္ စီစဥ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ႏွစ္ေယာက္ အခ်ိန္မီပင္ ေရႊေတာင္တန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဧရာဝတီ သေဘၤာႏွင့္ ကုလားကုမၸဏီိပိုင္ သေဘၤာမ်ားသာ ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရွိသျဖင့္ က်ိဳက္ေထာ္သို႔ တိုက္ရိုက္ သေဘၤာမ်ား မရွိေပ။ က်ိဳက္ေထာ္ၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီသေဘၤာမ်ား ဆိုက္နားရာစခန္းတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ က ထြက္သည့္ မည္သည့္သေဘၤာမဆို စီးမည္ဆိုက က်ိဳက္ေထာ္သို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
    ''အစ္ကိုစိန္ ည(၇) နာရီခြဲမွာ ဖ်ာပံုအျမန္ရွိတယ္။ (၈)နာရီမွာ လပြတၱာ အျမန္ရွိတယ္။ ဖ်ာပံု အျမန္ေတာ့ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္။ ''

    ''လပြတၱာ အျမန္နဲ႕ ျပန္တာေပါ့၊ လာဗ်ာ ထမင္းထပ္ႀကိတ္လိုက္ၾကဦးစို႔''
    ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုစိ္န္သည္ သေဘၤာထြက္ရန္ အခ်ိန္ေစာေသးသျဖင့္ ကမ္းနားဆိပ္မွ ျပန္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တရုတ္တန္းသို႔ လာခဲ့ၾကပါသည္။ တရုတ္တန္းတြင္ စားေသာက္ဖြယ္မ်ား အလြန္ေပါရကား ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ေယာက္္ တရုတ္ေခါက္ဆြဲဆိုင္တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး မွာယူစားေသာက္ၾကပါသည္။
    ''ကိုျမလႈိင္ ေငြစကေလး က်န္ေသးလား''
    ''ဘာလုပ္မလို႔လဲ၊ က်န္ပါေသးတယ္''
"ညေဈးတန္း မွာ ဝယ္စရာေလး ရွိေနလိ႔၊ ေငြ ၅ိ ကို ယူၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ညေဈးတန္းရွိရာသို႕ အလ်င္အျမန္ ထြက္သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေခါက္ဆဲြဆိုင္ေရွ႕တြင္ ရပ္၍ ေစာင့္ေနရေသာ္ လည္း စိတ္ကမူ သေဘာၤေပၚ ျမန္ျမန္တက္ၿပီး က်ိဳက္ေထာ္သို႔ ေရာက္ခ်င္လွပါသည္။ မၾကာမီ ကိုစိန္႔ တစ္ေယာက္ ေခၽြးသံရြဲရႊဲျဖင့္ ေရာက္ ရွိလာပါသည္။ ၄င္း၏ လက္ထဲတြင္ မိန္းမပြင့္ရိုက္ လံုခ်ည္တစ္ ထည္ ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အေရးထဲ မိန္းမထဘီ ေျပးဝယ္ရေသးသည္ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်လိုက္မိ ပါသည္။

က်ိဳက္ေထာ္ၿမိဳ႕သို႔ သန္းေခါင္ေလာက္တြင္ ေရာက္ရွိပါသည္။ ဧရာဝတီသေဘာၤဆိပ္တြင္ မီးမ်ား ထိန္ထိန္လင္းေနေသာ္ လည္း လမ္းမီးမ်ားမွာ ေရနံဆီ မီးခြက္သာသာမွ် လင္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ က်ိဳက္ေထာ္ၿမိဳ႕ သို႔ တစ္ေခါက္တေလမွ် မေရာက္ဖူးသျဖင့္ သေဘာၤဆိပ္၌ပင္ က်ိဳက္ေထာ္ ၿမိဳ႕သူႀကီး ဦးခ်စ္ေမာင္ ကို ေမးျမန္းရပါသည္။ ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ က်ိဳက္ေထာ္ၿမိဳ႕၏ မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ ပင္ ေမးျမန္း၍ ရရွိၿပီး လူတစ္ေယာက္က လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

က်ိဳက္ေထာ္ၿမိဳ႕သူႀကီး ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ည္ ကိုလွေရႊေရးေပး လိုက္ေသာ စာကုိ ဦးခ်စ္ေမာင္အား ျပသေသာအခါ ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ က်ိဳက္ေထာ္ၿမဳိ႕ တြင္ ညအိပ္ျခင္း မျပဳေစေတာ့ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားလိုရာေနရာသို႔ သူ႔ပိုင္ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဟု ေျပာျပပါသည္။ က်ိဳက္ေထာ္သူႀကီး ဦးခ်စ္ေမာင္မွာ ေနာင္ေသာအခါ (အယ္ဆယ္စီယာ- ယခု ယုဇနရုပ္ရွင္ရံု)ႏွင့္ ကိုယ့္အႀကိဳက္ႏိုင္လြန္ စက္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုညက ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ သူ၏ တပည့္ လူယံုမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို သံဒိတ္သို႔ အေရာက္ပို႔ေပးခဲ့ ပါသည္။ လမ္းတြင္လည္း အစစအရာရာ လိုေလးေသး မရွိေအာင္ ျပဳစုေပးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုစိန္တို႔သည္ သံဒိတ္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ (၉)နာရီခန္႔ တြင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
"ျမလိႈင္ အားလံုးအဆင္ေျပခဲ့ရဲ႕လားကြ"
"အခ်ဳပ္ထဲ တစ္မနက္ ေနခဲ့ရတယ္ကြ"
"ေရာ... ဘာျဖစ္လို႔လဲဟ"

ကၽြန္ေတာ္က အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုကို ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ် ေျပာျပေသာအခါ တဝါးဝါး တဟား ဟားႏွင့္ သေဘာက် လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို  လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ဦးခ်စ္ေမာင္၏ လူယံုမ်ားသည္ နံနက္စာေကၽြးေမြးၾကသည္ကိုပင္ မစားေတာ့ဘဲ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားၾကပါ ေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ သည္ စိတ္၏ ပင္ပန္မႈ၊ ကိုယ္၏ ပင္ပန္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သီးသန္႔ ထိုးေပးထားသည့္ တန္းလ်ားထဲတြင္ လွဲလ်ရင္း ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို ုျပန္လည္စဥ္းစား မိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစြာဆက္သြယ္ခဲ့သူမွာ သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ဆက္သြယ္ေပးသူမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာရင္းျဖစ္သူ ၿမိဳ႕မ ဆရာဟိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုရင္းျဖစ္သူ သခင္လွေဖ သည္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ ဖြယ္ကိစၥမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးမႈ ျုပဳခဲ့ပါသည္။ သခင္အလွေဖႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္ျမကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးလွေမာင္ (မိတၳီလာ) ကိုလည္းေကာင္း၊ နဂါးနီ ဦးထြန္းေရႊ ကိုလည္းေကာင္း သိကၽြမ္းခဲ့ရပါသည္။ ယခု ကိုလွေရႊ၏ အိမ္၌ ေဆးဝါးကုသရန္အတြက္ ပုန္းေအာင္းလ်က္ ရွိသည့္ ကိုဘဟိန္းကိုမူ ယခုမွပင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
"ျမလိႈင္... မင္းကို ကိုဘဟိန္းက တျခားဘာေတြ ေျပာလိုက္ေသးလဲ"
"သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔လူသိုက္ အသုတ္လိုက္ခဲြၿပီး ဂ်ပန္ျပည္ကို ထြက္သြားၾကတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပ တယ္၊ မူလက တရုတ္ျပည္က ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ အေျခအေနအရ ဂ်ပန္နဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး အဂၤလိပ္ကို တိုက္ထုတ္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္းျပပါတယ္"

"ေအး... ဗိုလ္ဝင္းေပးတဲ့ စာရင္းအရဆိုရင္ေတာ့ လူငယ္သခင္ေတြ (၃၀)ကို ပို႔လိုက္တယ္လို႔ ေျပာ တယ္၊ ေကာင္းပါတယ္၊ အခု ထြက္သြားၾကတဲံ အဖြဲ႕က လူေတြဟာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအဖဲြေရာ၊ သခင္ဗစိန္ အဖဲြ႕ကေရာ ပါဝင္ၾကတယ္ကြ"
"ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာေတာ့ ျပသား၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲက မွတ္ထားလိုက္ေတာ့ လူစံုတက္စံု မမွတ္မိ ေတာ့ဘူးေလ၊ ခင္ဗ်ားမွာ စာရင္းမရွိဘူးလား"
"ရွိတယ္... ဒီမွာေလကြာ"
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုအုန္းေမာင္ျပေသာ စာရြက္ကို ယူၾကည့္လိုက္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁)သခင္ေအာင္ ဆန္း၊ (၂)သခင္လွေဖ၊ (၃) သခင္ရႈေမာင္၊ (၄)ကိုထြန္းရွိန္ (၅) ကိုလွေမာင္၊ (၆)သခင္လွၿမိဳင္၊ (၇) ကိုေရႊ၊ (၈)သခင္စံလိႈင္၊ (၉)ကိုေဆာင္း၊ (၁၀) သခင္ထြန္းေရႊ၊ (၁၁) သခင္ေအာင္သိန္း၊ (၁၂)သခင္ ဗဂ်မ္း၊ (၁၃) သခင္တင္ေအး၊ (၁၄)သခင္ထြန္းခင္၊ (၁၅)သခင္သန္းတင္ (၁)ဇင္းမယ္တြင္ က်ဆံုး၊ (၁၆)သခင္သန္းတင္၊ (၂)ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္က်ဆံုး၊ (၁၇)သခင္ေအာင္သန္း၊ (၁၈)သခင္စိုး (အလံနီ သခင္စိုး မဟုတ္ပါ)၊ (၁၉)သခင္စံျမ၊ (၂၀)ကိုလွ၊ (၂၁) ကိုေစာလြင္၊ (၂၂) သခင္ေက်ာ္စိန္၊ (၂၃)သခင္ သစ္၊ (၂၄) သခင္ခင္ေမာင္ဦး၊ (၂၅)သခင္ထြန္းလြင္၊ (၂၆) သခင္သန္းညႊန္႔၊ (၂၇) သခင္ေအးေမာင္၊ (၂၈) သခင္ေမာင္ေမာင္၊ (၂၉) သခင္ေငြ၊ (၃၀) သခင္ထြန္းအုပ္။ မွတ္ခ်က္ ကိုအုန္းေမာင္ျပစဥ္က စာရင္းတြင္ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္၍ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဗိုလ္ အမည္မ်ား မပါဝင္ေသးပါ။ ေနာင္ေသာအခါတြင္ မွ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဗိုလ္အမည္မ်ား ျဖစ္ေပၚလူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ျပန္ေရာက္သည့္အတြက္ စိတ္ေပါ့ပါးလ်က္ ရွိပါသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားသည္လည္း အလိုလို ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ပါသည္။

တဲတန္းလ်ား၏ ကဲလားမွ ေက်ာ္ၾကားလိုက္မိသည္။
အုန္းပင္ပ်ိဳ၏ အရိပ္ကို အကာအကြယ္ယူ၍ ရြာခံရဲေဘာ္တစ္စု ဘူးသီးႏွင့္ ၾကက္သား ေရာ၍ ခ်က္ေန သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနရာသည္ ဟင္းခ်က္သည့္ ေနရာ၏ ေလေအာက္မွ ျဖစ္ သျဖင့္ သင္းပ်ံ႕ေသာ ဟင္းနံ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ ႏွာဝသို႔ ခ်ဳေဆာ့လ်က္ ရွိေနသည္။
"ဗ်ိဳ႕ ဦးေလးသန္႔"
"ဗ်ိဳး... ဗ်ိဳး ဘာလဲ ကိုရင္တို႔ ဆာေနၾကၿပီလား"

"ၾကက္သားဟင္းနံ႔က သင္းေတာ့ ထမင္းဆာေနၾကၿပီ ဦးေလးသန္႔ရဲ႕"
"ရမယ္ ရေတာ့မယ္၊ ၾကက္ကေလးနည္းနည္းႏူးေအာင္ ေစာင့္လိုက္ၾကဦးေလ၊ ၾကက္က ငစိန္႔အိမ္က ဆဲြခဲ့တာ၊ အေကာင္ ကႀကီးေတာ့ သူ႔အေဖ အသက္နဲ႔ နင္လား ငါလားပဲ ဟြန္း....ဟြန္း"
ေလသည္ ေသာ့ေသာ့ယမ္းယမ္း တုိက္လ်က္ရွိသည္။ ဟိုမွ သည္မွ ေလေပြကေလး မ်ားသည္ ေငြေသာင္ယံ၌ ျမဴးေဆာ့ေျပးလႊားေနၾကသည္။ မ်က္စိ တစ္ဆံုး ျမင္ေနရေသာ ေသာင္ယံႏွင့္ ပင္လယ္ ျပင္ႀကီးသည္ ေနေရာင္တြင္ မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပ လ်က္ ရွိသည္။
"ေဟ့... ျမလိႈင္ ဘယ္သူမွမရွိတုန္း ေမးရဦးမယ္၊ မင္း ဒီတစ္ခါ ရန္ကုန္ေရာက္တာ မင္းအဆက္ ေဟာင္းဆီ မသြားခဲ့ရေတာ့ ငါ့ ကို မက်ိန္ဆဲဘူးလားကြ၊ ေခြးေကာင္"

ဆက္ရန္
.

No comments: