Monday, December 17, 2012

ေမာင္သာရ ၏ ငရုတ္မွန္လွ်င္ စပ္ရမည္, အပိုင္း (၄)

မေငြမ မိဘေတြဆံုးေတာ့ မေငြမ သည္ဘႀကီးအိမ္ကိုေရာက္တယ္။ ေရာက္စကေတာ့ ႀကီးေတာ္ေငြ စာက မၾကည္ျဖဴ ခ်င္ဘူး။ ႏွစ္ေယာက္ေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္ဘဝမွာ ေနာက္ထပ္ၿပီး တဝမ္းတခါး တိုးလာ တယ္ဆိုေတာ့ ႀကီးေတာ္ေငြစာ ဘယ္ၾကည္ျဖဴပါ့မလဲ။ အကြက္မွ မျမင္ေသးပဲကို။ သည္တုန္း က ၾကီးေတာ္ေငြစာက ပဲျပဳတ္ျပဳတ္ေရာင္းတယ္။ သူ႕လုပ္စာကို မွီစားမယ္ထင္ရတဲ့ မေငြမကို မၾကည္ျဖဴဘူး။
မေငြမ ကလဲ အျမိန္႕သားထိုင္စားဖို႕ စိတ္ကူးတာမွ မဟုတ္ပဲ။ သည္ေတာ့ မိဘလက္ထက္က လက္ငုတ္ အလုပ္ ကို ဆက္လုပ္တယ္။ ေကာက္စိုက္ခ်ိန္မွာ ေကာက္စိုက္၊ ပ်ိဳးႏုတ္ခ်ိန္မွာ ပ်ိဳးႏုတ္၊ စပါးရိတ္ခ်ိန္မွာ စပါးရိတ္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ..................

လယ္ယာလုပ္ငန္းကိစၥျပီးျပတ္ယင္ ကိုင္းေတာခုတ္တယ္။
သည္ေတာ့ ေႏြးမိုးေဆာင္း ဥတုသုံးပါးစလုံး မေငြမ အလုပ္မျပတ္ဘူး။ ရတာကို ၾကီးေတာ့လက္ကို အကုန္ အပ္တယ္။ မေငြမ လင္ယူေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ၾကီးေတာ္ေငြစာက သေဘာမတူဘူး။
သေဘာမတူေပ မယ့္ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ မေငြမ ကိုဘဦးကို ယူတယ္။ ဘၾကီးအိမ္က ခြာတယ္။
ဘၾကီး ကလဲ အၾကံေပးတယ္။ ... "ဘဦးတတ္တဲ့ ပညာနဲ႕ဆိုယင္ ျမိဳ႕မွာ သိပ္ဟန္က်မယ္ေဟ့၊ ရန္ကုန္ လို ေနရာမ်ိဳးကို ေျပာင္းႏိုင္ဖို႕ စိတ္သာကူး"......တဲ့။
မေငြမ ရဲ႕ သေဘာက ရြာကန္႕လန္႕ကကို မခြာခ်င္ဘူး။ မိဘေတြေခါင္းခ်သြားတဲ့ေနရာ။ ေဆြမ်ိဳးရင္း ခ်ာဆိုလို႕ ဘၾကီးတေယာက္ပဲ ရိွေတာ့တယ္ထား။ ရြာလူထုနဲ႕က တသားတည္းက်ေနျပီ။
ဒါေပမယ့္ ကိုဘဦး ကေတာ့ ဘၾကီးထြန္း ေျပာစကားကိုစြဲေနတယ္။ သူ႕လက္သမားပညာကို သိပ္ အသုံးခ်ခ်င္ေန တယ္။ သူ႕ဖေအ့လက္ငုတ္လဲ ျဖစ္ေနေလေတာ့၊ လက္နက္ပစၥည္း ကိရိယာကအစ အစုံအလင္ ရိွတယ္။ ခုေနမ်ား ၀ယ္ရမယ္ဆိုယင္ စိတ္ေတာင္ကူး၀ံ့မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။

ကိုဘဦး က ျမိဳ႕ကို တက္ခ်င္တယ္ဆိုေပမယ့္ အေျခအေနမေပးဘူး။ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ရြာကန္႕လန္႕က ကိုမခြာႏိုင္ ဘူး။
အငယ္ဆုံးေကာင္ ဖီႏိုး ကိုေမြးျပီးခါမွပဲ ကိုဘဦးရဲ႕အၾကံအစည္ အထေျမာက္ေတာ့တယ္။ ရန္ကုန္ ကို ေျပာင္း လာျဖစ္တယ္။
ခုေန မေငြမ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းလာျဖစ္တာက မေကာင္း ဘူး။ ေသမယ့္ က်ား ေတာေျပာင္း ဆိုတာလို ျဖစ္ေနတယ္။
ရြာကန္႕လန္႕ မွာဆိုယင္ ကိုဘဦး ခုလို အေသဆိုးနဲ႕ေသအုံးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခုေလာက္ေစာျပီးေသစ ရာလဲ အေၾကာင္း မရိွဘူး။ ခု ေသရတာက ကားတိုက္လို႕။
ေလာေလာလတ္လတ္ၾကီး ေသရတာ ဆိုေတာ့ မေငြမပို အေျဖရခက္တယ္။
သည္ အျဖစ္သနစ္ဆိုး ကို တတ္ႏိုင္ငယ္ ေမ့ေပ်ာက္ထားလိုက္ခ်င္တယ္။ စဥ္းစားလိုက္တိုင္း စိတ္နာ က်ည္းစရာေ တြ ခ်ည့္။

ကိုၾကာညိဳ ကိုေတာ့ မေငြမ ေတာ္ေတာ္စိတ္နာတယ္။ တကယ္ဆိုယင္ ညီအရင္းေခါက္ေခါက္ေသ ေနတဲ့ဥစၥာပဲ။ ကူညီ ရမယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ခုေတာ့ အသုဘမွာေတာင္ လာအျမတ္ထုတ္သြား လိုက္ေသးတယ္။
ရတဲ့ အေကာက္ကလဲ မနည္းဘူး။ ပန္းကန္၀ိုင္းေတြခ်ည္းေလး၀ိုင္း။ ပိုကာ၀ိုင္း မပါေသးဘူး။ ျပီးေတာ့ ေနထြက္ ကေန၀င္ ေန၀င္ကေနထြက္၊ ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ ဆက္ေနတဲ့၀ိုင္းဘယ္ မေကာက္မရပဲ ေနမလဲ။
ကိုၾကာညိဳ က ကမကထလုပ္ျပီ၊ ေကာက္ေတာ့ေကာက္ပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ သူယူရုံးပစ္တာနဲ႕ကို အဖတ္ မတင္ျဖစ္ေန တယ္။ သမင္ေမြးယင္း က်ားစားယင္း ျဖစ္ေနတယ္။
သူ႕စရိတ္နဲ႕ သူ ျပီးဖို႕ေကာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုယင္ပိုေတာင္ ပိုၾကေသးတယ္။ ေနာက္ဆုံး မပိုဘူးပဲ ထား၊ နာေရးအသင္းက ရတဲ့ေငြ ေလးရာ့ငါးဆယ္ေတာ့ က်န္ဖို႕ေကာင္းတယ္။ မက်န္ဘူး။ ပါသြား တယ္။
နာေရးအသင္း ကို၀င္ဖို႕ ကိုဘဦးကပဲ တိုက္တြန္းတယ္။ ၀င္ေၾကးက ငါးက်ပ္။ စာအုပ္ဖိုးက တက်ပ္။ ၀င္စမွာေျခာက္က်ပ္ ပဲ ေပးလိုက္ရတယ္။

အသင္း၀င္ အိမ္ေထာင္စု အခ်င္းခ်င္း နာေရးကိစၥမွာ ပါ၀င္ကူညီၾကရတဲ့ သေဘာပဲ။ လူၾကီးတ ေယာက္ ဆုံးယင္ႏွစ္က်ပ္ ကူ။ ကေလးဆိုယင္ေတာ့ တက်ပ္။ ကိုဘဦးဆုံးေတာ့ အသင္းက ေလးရာ့ ငါးဆယ္ေကာက္ေပး တယ္။ မက်န္ဘူး။ ပါသြားတယ္။
နာေရးအသင္း ကို၀င္ဖို႕ ကိုဘဦးကပဲ တိုက္တြန္းတယ္။ ၀င္ေၾကးကငါးက်ပ္။ စာအုပ္ဖိုးက တက်ပ္။ ၀င္စမွာေျခာက္က်ပ္ ပဲ ေပးလိုက္ရတယ္။
အသင္း၀င္ အိမ္ေထာင္စု အခ်င္းခ်င္း နာေရးကိစၥမွာ ပါ၀င္ကူညီၾကရတဲ့ သေဘာပဲ။ လူၾကီး တ ေယာက္ဆုံး ယင္ ႏွစ္က်ပ္ကူ။ ကေလးဆိုယင္ေတာ့ တက်ပ္။ ကိုဘဦးဆုံးေတာ့ အသင္းက ေလးရာ့ ငါးဆယ္ ေကာက္ခံေပး တယ္။ ဒါလဲကုန္က်သမွ်ထဲ ပါသြားတယ္။

မေငြမ က အပူသည္။ သည္ေတာ့ဘာဆိုဘာမွ စိတ္မ၀င္စားႏိုင္ဘူး။ သည္မွာ ကိုၾကာညိဳအဖို႕ လူနာ မ်က္ျဖဴ ဆိုက္ေလ ဆရာၾကိဳက္ေလ ျဖစ္ေရာ။
နာေရးအသင္း က ေလးရာ့ငါးဆယ္အျပင္ ရိွတာပါတက္တက္စင္ ေျပာင္တယ္။ ရက္လည္ျပီး ေနာက္ရက္မွာ စားဖို႕ေတာင္ မရိွ သေလာက္ျဖစ္တယ္။
ကေလးေတြ ရွင္ျပဳဖို႕ ဆိုျပီး ကိုဘဦးစုထားတဲ့ စုဗူးကေလးကိုလဲေဖာက္လိုက္ရတယ္။ မေဖာက္က လဲ မေဖာက္ခ်င္။ မေဖာက္ခ်င္ လို႕ကလဲ မျဖစ္။
စုဗူးေဖာက္ လိုက္ေတာ့ ငါးဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ခြဲလားရတယ္။ ငါးဆယ္ကေတာ့ ေစ်းရင္းဖို႕။ ေျခာက္ က်ပ္ခြဲ ကေတာ့ စုဗူးေဖာက္တဲ့ေန႕ မွာပဲ အစေပ်ာက္သြားတယ္။
ကိုဘဦး ရဲ႕ဦးေလး ဦးသာဆိုင္ ကေတာ့ သနားဖို႕ေတာင္ေကာင္းတယ္။ ဦးသာဆိုင္ အထိန္းေကာင္း ေပလို႕ ရက္လည္ ဆြမ္းေကၽြးႏိုင္တာ။ မဟုတ္ယင္ ေတာ္ေတာ္ျပႆနာျဖစ္ကုန္မွာ။ ဒါေပမယ့္ ဦးသာဆိုင္ အပ်က္ပ်က္ နဲ႕ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ ဆိုတာလိုျဖစ္သြားတယ္။ သုံးေထာင္ေက်ာ္ ဖဲရႈံးသြား တယ္။ ဦးသာဆိုင္အစား မေငြမ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။

ကိုဘဦး ရုတ္တရက္ဆုံးျပီဆိုေတာ့ အနီးစပ္ဆုံးအေၾကာင္းၾကားစရာ ေဆြမ်ိဳးဆိုလို႕ သည္ႏွစ္ ေယာက္ပဲရိွတယ္။ ဦးသာဆိုင္ က ေအာင္ဆန္းမွာေနတယ္။ ကိုၾကာညိဳက ဥကၠလာပမွာေနတယ္။ အေၾကာင္းၾကား လိုက္ေတာ့ ေရာက္ လာၾကတယ္။
ကိုၾကာညိဳ လဲ ဖဲရံႈးတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လူပါး။ လူစီး။ အေကာက္ခြက္ထဲက ယူယူကစား တယ္။ စကား ကလဲ မိုးတလုံးေလတလုံး ေျပာထားေလေတာ့ ၾကည့္ေနရတယ္။ အသုဘကိစၥ ကုန္တာခန္းတာကအစ သူတာ၀န္ယူ ပါတယ္တဲ့။
ကိုၾကာညိဳ ရံႈးပစ္တာ ကို မနည္းဘူး။ မေငြက ေကာင္းေကာင္းတြက္လို႕ရတယ္။ ေခါင္းရင္းခန္းက ကိုျပံဳးဆုံးတုန္း က အမ်ားၾကီး ပိုတယ္။ မညိဳကိုယ္တိုင္ အေကာက္ေကာက္တယ္။ စစ္စစ္ေပါက္ ေပါက္ ေကာက္တယ္။ သည္ေတာ့ သပိတ္၀င္အိတ္၀င္ ၀င္တယ္။ အကုန္ျပန္မထြက္ဘူး။

ကိုျပံဳးဆုံးျပီးကာ မွ သူ႕သမီးႏွစ္ေယာက္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း လႊတ္တာလဲ မေငြမ အသိပဲ။
မေငြမ မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ရက္လည္ျပီးေနာက္ရက္မွာ မလြဲသာမေရွာင္သာ စုဗူးေဖာက္ရတဲ့အထိ အေျခအေန ဆိုးခဲ့တယ္။
တဘက္ကၾကည့္ယင္ ေက်နပ္စရာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အလွ်ံပယ္ ေကၽြးေမြးလိုက္ႏိုင္တယ္။ မုန္႕ဟင္းခါး အခ်ိန္ခုႏွစ္ဆယ့္ငါး ဆိုတာ မနည္းပါဘူး။ ညေနဘက္မွာ ဟင္းေတြေ၀ေတာင္ ေ၀ပစ္ရ ေသးတယ္။
ဘာပဲေျပာေျပာ ရက္လည္ဆြမ္း ကို ကုံကုံလုံလုံေလး ေကၽြးလိုက္ရတာေတာ့ ေက်နပ္ဖို႕ေကာင္း တယ္။ ဒါကလဲ ဦးသာဆိုင္ေကာင္းေပလို႕။
အသုဘ ကို လာ၀ိုင္းကူယင္း ဦးသာဆိုင္ ေငြသုံးေထာင္ေက်ာ္ ဖဲရႈံးသြားတဲ့ အတြက္ကိုေတာ့ မေငြမ စိတ္ မေကာင္းပါဘူး။ ရိွမ်ား ရိွခဲ့ယင္ မေငြမ အစားေတာင္ ျပန္ေပးလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕။
စဥ္းစားယင္း မေငြမ ရင္ဆို႕လာတယ္။ အိပ္ခန္းထဲျပန္၀င္ေခြေနလိုက္ရတယ္။

သူတပါးထိခိုက္မႈ အာမခံေငြရမယ္တဲ့။ ရပ္ကြက္ျပည္သူ႕ေကာင္စီ လူၾကီးက ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္။ ရက္ပိုင္း အတြင္းရမယ္လို႕လဲ သိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေငြမကေတာ့ မေမွ်ာ္မွန္းပါဘူး။ ရခ်င္လဲရ။ မရခ်င္လဲေန။
ေငြပဲ။ သည္းေျခၾကိဳက္တဲ့ အမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမယ့္ သည္ေငြကိုေတာ့ မေငြမ မသုံးစားရက္ဘူး။ မသုံး စားခ်င္ဘူး။ ကိုဘဦး အတြက္ ရြယ္စူးျပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသာ ျပဳလိုက္ခ်င္တယ္။ ကိုဘဦးေကာင္း ရာ သုဂတိလားမယ္ဆိုယင္ သူ႕အတြက္ရတာကို သူ႕အက်ိဳးအတြက္ပဲ ရြယ္စူးျပီး သုံးလိုက္ခ်င္ တယ္။
ကိုဘဦး လိုလင္မ်ိဳး ရွားလြန္းတယ္ လို႕ မေငြမယူဆတယ္။ တကယ့္လူေအး။ အိမ္ေထာင္သက္ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ မွာ တခါကေလးေလာက္ ဆူလားပူလား လုပ္ဖူးယင္ မေငြမ မေျပာေတာ့ဘူး။
ၾကည္ညိဳဖို႕ လဲ ေကာင္းတယ္။ ရိုေသဖို႕လဲ ေကာင္းတယ္။ ၾကင္နာဖို႕လဲ ေကာင္းတယ္။ ျပန္ေတြး ၾကည့္ယင္ ရင္နာစရာေတြ ခ်ည္းပဲ။
မေငြမ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိေသးတယ္။ ကိုဘဦး မ်က္ရည္က်တဲ့ေန႕။ သမီးဦး ခက္ျမင့္ကို ေမြးတဲ့ ေန႕။

ပထမဆုံး ေမြးရ တဲ့ ကိုယ္၀န္ကလဲျဖစ္ျပန္။ ျပီးေတာ့ ကေလးကလဲ ထြားလြန္းတယ္။ သည္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ မဖြားႏိုင္ ဘူး။ လက္သည္ ေဒၚဖြားေစာ အားေပးေနတဲ့ ၾကားထဲက မေငြမ တစာစာ ေအာ္ျပီး ငိုမိတယ္။ မေငြမ ငိုေတာ့ ကိုဘဦး ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္ေနတယ္။ အိမ္ေရွ႕ထြက္လိုက္ အခန္း၀လာရပ္လိုက္နဲ႕။ မေငြမ မ်က္ရည္ၾကား က လွမ္းျမင္ရတဲ့ ကိုဘဦးရဲ႕ မ်က္လုံးအိမ္မွာ မ်က္ရည္စေတြနဲ႕။ သည္လိုကို႕မယားအေပၚ အၾကင္နာၾကီးမား တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳး။ ေမြးရခက္လို႕ ခက္ျမင့္ဆိုျပီး နာမည္မွည့္လိုက္တာ။
သားသမီးေတြ အေပၚ ကရုဏာထားရာမွာလဲ သည္လိုဖခင္မ်ိဳး မေငြမ မေတြ႕ဖူးေသးဘူး။
တအိမ္သာလုံးအနက္ ကိုဘဦးစားရတာ အနည္းဆုံး။ ဟင္းကေတာ့ ေ၀ပုံက်ထားတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့ မွ သူ႕ေ၀ပုံက်ကို သူ႕တေယာက္ တည္း မ်ိဳမက်ဘူး။ သားသမီးေတြထဲ ေ၀ငွ ျပီးထည့္ေပးတတ္တာခ်ည္းပဲ။ စားျပီးသား ကို အန္ျပီးမေကၽြးရုံတမည္။

အဆိုးဆုံး ကေတာ့ဖီႏိုး။ အငယ္ဆုံးလဲ အငယ္ဆုံးဆိုေတာ့၊ ဖီႏိုးက အပူဆာဆုံး။ အထပ္ထပ္ စား ျပီးေပမယ့္ ေဟာ ကိုဘဦးမို႕ စားျပီလားဆိုယင္ အနားသြားကပ္ေတာ့တယ္။ သားငါးဆိုတာ ကိုဘဦး ၀မ္းထဲ မေရာက္ေတာ့ ဘူး။ ဖီႏိုး ပါးစပ္ထဲခ်ည္း ေရာက္ကုန္ေရာ။
၀တ္ရာ က်ေတာ့လဲ ၾကည့္ဦး။ ကိုဘဦးမွာ စစ္အကႌ်ႏွစ္ထည္နဲ႕ စစ္ေဘာင္းဘီတထည္ရယ္၊ လုံခ်ည္ တကြင္း ရယ္သာေသတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရိွတယ္။
အဲသည္ စစ္အကႌ်နဲ႕ေဘာင္းဘီကိုပဲ အ၀တ္မ်ားတယ္။ ၀တ္ဖန္မ်ားေတာ့ အေရာင္အဆင္းေတာင္ မရိွေတာ့ ပါဘူး။ တံေတာင္ဆစ္ေနရာမွာ ဖာတရာျဖစ္ေနျပီ။ ေဘာင္းဘီဆိုတာလဲ ဖာတရာပဲ။ ၀တ္ေနတာက ၾကာၾကာလွေပါ့။ ဖီႏိုးတသက္ေတာင္မွ မကေတာ့ပဲ။

ရွာေတာ့လဲ ရွာတယ္။ ရလဲပဲ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတြေပၚ ညႇာလြန္းေတာ့ မိသားစုမွာ မေခ်ာင္လည္ဘူး။ ဆင္းရဲတခါ ငတ္တခါ။ ဒါေပမယ့္ အဆင္းရဲအခံဆုံး၊ အငတ္အခံဆုံးကေတာ့ ကိုဘဦးပဲ။
မေငြမ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြ ျပန္ေတြးမိေနတုန္း ေခါင္းရင္းခန္းက ဆူသံပူသံကို ၾကားရျပန္ တယ္။ နားစြင့္ေထာင္ၾကည့္တယ္။ မိ၀ိုင္း ရဲ႕ပါးစပ္ကထြက္ေနတယ္။ ဖီႏိုး ကိုဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းေနတဲ့အသံ။
"သိမယ္... ဟိုက ေငြရလို႕ မေျပာင္းပဲေပကပ္ေနယင္ သိမယ္ေဟ့ သိမယ္....."
မေငြမ အိပ္မေနသာေတာ့ဘူး။ အိပ္ခန္းထဲက ထြက္ရျပန္တယ္။

ခက္ျမင့္လဲ အိမ္ေရွ႕မွာ ရိွတယ္။ ဖီႏိုးကို ေခၚထားတယ္။ ပါးစပ္ကေတာ့ တခြန္းမွ ခက္ျမင့္မဟဘူး။ ဒါကလဲ မေငြမ မွာ ထားလို႕။ ေျပာပေလ့ေစ သမီး....ကိုယ့္အသား ပဲ့သြားတာမွမဟုတ္ပဲ၊ ျငိမ္သာ ခံေနလိုက္........လို႕ မေငြမ ခက္ျမင့္ ကို မွထားဖူးတယ္။ သည္ေတာ့ တဘက္ခန္းက ဘယ္ေလာက္ ပဲႏိုင္ထက္ စီးနင္း ေျပာေနေျပာေန၊ ခက္ျမင့္ပါးစပ္က တုံ႕ျပန္လိမ့္မယ္မမွတ္နဲ႕။
ဖိုးညိဳကလဲ မေငြမ ကိုေျပာဖူးတယ္။....... "အေမရယ္ သိပ္ဗိုလ္က်ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ သည္လိုပဲ ငုံ႕ခံေနၾကရေတာ့မွာလား......တဲ့။"
မေငြမ ကေတာ့ အေအးသမား။ အေလွ်ာ့ေပးေရး၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားတဲ့သူ။ တသက္လုံးကလဲ ဘယ္သူနဲ႕မွ ရန္မျဖစ္ ဖူးဘူး။ ရန္ျဖစ္ဖို႕ေတာ့ စိတ္လဲမကူးမိဘူး။ သူမ်ားရန္ျဖစ္တာျမင္ယင္ကိုပဲ အလိုလိုေန ယင္း ႏွလုံး တုန္တယ္။

တခါတခါေတာ့လဲ ေျပာင္းပါေတာ့မယ္ေလတို႕ စိတ္ကူးမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္က ၀ိုင္းျပီး တားၾက တယ္။ ၀ိုင္းဖ်က္ၾကတယ္။ ရပ္ကြက္က မေငြမဘက္က။ ဖယ္မေပးလဲပဲ မတတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။
ရန္သာမျဖစ္ခ်င္ လို႕ မျဖစ္တာကို။ စိတ္ထဲကေတာ့ မခံခ်င္ဘူး။ ေက်ာလြန္းတယ္၊ အႏိုင္က်င့္လြန္း တယ္ဆိုတဲ့ အသိက မေငြမ ရင္ထဲမွာေရာ ဦးေႏွာက္ထဲမွာပါ သေႏၶတည္ေနျပီ။ အေဆာက္အအုံ ျဖစ္ေနျပီ။ သည္ေတာ့ ေျပာင္းေပးပါမယ္ရယ္ လို႕ လြယ္လြယ္နဲ႕ ကတိမေပးျဖစ္ဘူး။ မတတ္တာတဲ့ အဆုံးမွ ေျပာင္းခ်င္ လဲ ေျပာင္းရေပေစေတာ့။
က်န္းမာေရး ကလဲ ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ညည အိပ္မရတာ ပိုဆိုးတယ္။ အစားပါဆုတ္လာ တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ စိတ္ပ်က္ရတာကတမ်ိဳး။ စား၀တ္ေနေရး ေရွ႕ေရးအတြက္ စိတ္ညစ္ရ တာ တဖုံ။ ေနာက္ေၾကာင္းေတြ ျပန္ စဥ္းစားမိျပီး မခ်ိတင္ကဲ ၀မ္းနည္းရတာက တသြယ္။ တမ်ိဳး၊ တဖုံ၊ တသြယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းသုံးေၾကာင္း နဲ႕တင္ မကဘူး ေခါင္းရင္းခန္းကလဲ တေမွာင့္။

ေစ်းသိမ္းျပီး ျပန္လာတဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ကိုျမင္မွ မေငြမစိတ္ေျပာင္းသြားတယ္။ သိခ်င္စိတ္ က ျပင္း ျပတယ္။ ေရာင္း ရေလသလား၊ မေရာင္းရေလသလား။
လွမ္းျမင္ရတဲ့ မ်က္ႏွာထားေတြကေတာ့ အေျခအေနကို ေျဖေျပာျပီး ျဖစ္ေနသလိုလို။ မရႊင္ဘူး။ ငိုင္တိုင္တိုင္ မိႈင္ေတြေတြရယ္။
ဖိုး၀ါက ေစ်းေတာင္းကိုခ်တယ္။ ျပီးေတာ့ သက္မၾကီးခ်တယ္။ ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။
ခက္ျမင့္ က အလ်င္ေမးတယ္။ ေရာင္းရသလားေဟ့လို႕။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္စလုံး မေျဖေသးဘူး။ ဖိုးညိဳ ကေတာ့ ေရကို တ၀ၾကီး သြားေသာက္ေနေလရဲ႕။
ဖိုး၀ါက မေျပာပါနဲ႕ေတာ့ ဆိုျပီး အစခ်ီတယ္။ တဆယ္သားပဲ ေစ်းဦးေပါက္တယ္တဲ့။ ေရာင္းရတာက လမ္းမတန္း မွာ။ ေျပးရလႊားရေသးတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ကံေကာင္းလို႕ ငရုတ္သီး ေတာင္း ေမွာက္ မက်သြားတာ တဲ့။ ေစ်းေရာင္းရတာက က်ီးလန္႕စာစားပဲတဲ့။

ဖိုး၀ါ က အၾကံေပးတယ္။ ေရာင္းမေနပါနဲ႕ေတာ့ အေမရယ္....အေမ့ေရာဂါနဲ႕ မျဖစ္ပါဘူးတဲ့။
ေရာဂါနဲ႕ျဖစ္တာ မျဖစ္တာေတာ့ ထားေတာ့။ အေရးၾကီးတာ ေရာင္းသြက္ဖို႕။ ခက္ တာက  ေစ်း ေရာင္းတာ နဲ႕အက်ိဳးေပးတဲ့ သူမွ ေပးတာ။ သူမ်ားေရာင္းထြက္တိုင္း ကိုယ္ေရာင္းထြက္ခ်င္မွ ထြက္တာ။ မေငြမ လဲ စဥ္းစားျပီး သားပါ။ သည္သုံးပိႆာေလးေလာက္ကိုေတာ့ ကုန္ေအာင္ေရာင္း ၾကည့္လိုက္ ခ်င္ေသးတယ္။ ေဖာက္သည္ကေလး ရသြားယင္ ခုေလာက္ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖစ္စရာ မရိွ ဘူးလို႕ထင္တယ္။
စိတ္ဓာတ္ က်တိုင္း မမွင္အိမ္ဘက္ လွမ္းၾကည့္မိတယ္။ စိတ္ဓာတ္ျပန္တက္သြားတတ္တယ္။ တေစ်းမွာ အေရာင္း မသြက္ယင္ ေနာက္တေစ်းေျပာင္းမယ္။ သုံးဆယ့္ရွစ္လမ္းေစ်းတို႕ ႏွစ္ဆယ့္ ေျခာက္လမ္းေစ်းတို႕ ရိွေသး တယ္။ မေငြမကေတာ့ စိတ္မေလွ်ာ့ခ်င္ေသးဘူး။

ကိုယ့္မွာလင္သားရိွေတာ့တာမွ မဟုတ္ပဲ။ ကိုဘဦးဆုံးျပီးဆိုေတာ့ ေခါင္ကိုင္းက်ိဳးျပီ။ ဒါေပမယ့္ မေငြမ ဆက္လက္ၾကိဳးစား ရမယ္။ ေခါင္းကိုင္း မရိွေတာ့ေပမယ့္၊ အပင္တပင္ မ်ိဳးမတုံးေအာင္ မေငြမ ၾကိဳစားဖို႕ တာ၀န္ ရိွလာတယ္။ ဘ၀ကေပးလာတဲ့တာ၀န္။
အသက္ရွင္ေရး အတြက္ တခုခုေတာ့ လုပ္စားကိုင္စားရမွာပဲ။
 အတတ္ပညာ နဲ႕ လုပ္စားကိုင္စားရေအာင္ကလဲ မေငြမပညာတတ္မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းမေနဖူး ဘူး။ စာ မတတ္ဘူး။
တခုပဲ ရိွတယ္။ ရြာကန္႕လန္႕ကိုျပန္ျပီး ဓားမဦးခ်အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္လုပ္။ ေကာက္စိုက္သမ လယ္ယာ လုပ္သား ဘ၀ကို ျပန္ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္း။ ဒါကေတာ့ မေငြမ ကၽြမ္းျပီးသားအလုပ္။ လုပ္ႏိုင္ တယ္။ ျဖစ္တယ္။

သားႏွစ္ေယာက္ ကလဲ အားကိုးရမွာပါပဲ။ ေတာမွာဆိုေတာ့ တေနရာမဟုတ္ တေနရာမွာ အံ၀င္ခြင္ က်ျဖစ္ မွာ ေသခ်တယ္။
မေငြမ ရြာကန္႕လန္႕ ကို စိတ္ကူးနဲ႕ျပန္စမ္းၾကည့္တယ္။ မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္သူမွရိွေတာ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဘၾကီး လဲဆုံးျပီ။ ၾကီးေတာ္လဲဆုံးျပီ။
ရြာျပန္လို႕ ရင္းခ်ာတဲ့သားခ်င္းထဲကရိွယင္ေတာ့ ေတာ္တာေပါ့။ ခုဟာက တအိုး တအိမ္ေထာင္ ျပန္ ထူေထာင္ရမယ့္ကိစၥ။ မလြယ္ပါဘူး။
မေငြမ ေရွ႕ အစီအစဥ္ကို မစဥ္းစားခ်င္ဘူး။ စိတ္ေမာလြန္းလို႕။ သည္ေန႕အတြက္ေတာ့ ျပီးျပီ။ ညစာအတြက္ ဂုံးဟင္း လဲ ရိွတယ္။ ဆန္ကလဲရိွေသးတယ္။ သည္ေတာ့ နက္ျဖန္အတြက္ပဲစဥ္းစား။ နက္ျဖန္အတြက္ ကလဲ ေငြႏွစ္က်ပ္ေလာက္ရိွေနျပီ။ မေငြမ မပူဘူး။

တခုေတာ့ရိွတယ္။ ငရုတ္သီးမႈန္႕ကိုေတာ့ ဆက္မေရာင္းမွပဲေကာင္းမယ္။ အစက မစဥ္းစားမိဘူး။ ငရုတ္သီးနံ႕နဲ႕ ပန္းနာ နဲ႕က လားလားမွ မအပ္စပ္ဘူး။
မေငြမ စိတ္ကူးတခုေပါက္လာတယ္။ မမွင္ကို ျပန္သြင္းလိုက္မယ္။ အရင္းေလာက္ျပန္ရယင္ ေတာ္ျပီ။
ဖိုးညိဳကို လႊတ္ျပီး မမွင္ကိုေခၚခိုင္းလိုက္တယ္။ မမွင္ေရာက္လာတယ္။ အက်ိဳး အေၾကာင္းေျပာျပ ေတာ့ ခ်ိန္ေတာင္မေနေတာ့ဘူး။ ငရုတ္သီမႈန္႕ေတာင္း မသြားတယ္။ ဖိုးညိဳပါ ေခၚသြားျပီး ေငြငါး ဆယ္ေပးလိုက္တယ္။
ဘာပဲေျပာေျပာ ငရုတ္သီးမႈန္႕ က အလုပ္အေကၽြးျပဳသြားေသးတယ္။ အစိတ္သားလား လဲ ေရာင္း လိုက္ရေသးတယ္။ အိမ္မွာလဲ စားလိုက္ရေသးတယ္။ အရင္းလဲပဲ မေပ်ာက္ပ်က္ဘူး။
မမွင္က အၾကံ တခု ေပးသြားျပန္တယ္။ ေရက်ိဳငါးပိေရာင္းတဲ့။ အေလးခ်ိန္လဲ တိုးေအာင္လုပ္လို႕ ရတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္ဟန္ ကအစ ေျပာျပသြားတယ္။
မေငြမ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္။ တမည္ေရာင္းမေကာင္းယင္ တမည္ေျပာင္း ေရာင္းရမယ္။ ငါးပိ ေရာင္းၾကည့္ မယ္။

ပန္းနာ လဲ သက္သာသြားျပီ။ သည္ေန႕ညေတာ့ ႏွစ္ခြက္စာ သုံးက်ပ္ဖိုး၀ယ္မယ္။ ညတခြက္ေသာက္ မယ္။ နံနက္ တခြက္ေသာက္မယ္။ နက္ျဖန္ ေစ်းထြက္မယ္။
အရင္းအႏွီး ကေလး ေပ်ာက္မွာစိုးတယ္။ သည္ေတာ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးယင္ ျမန္ျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရမယ္။
မမွင္ေျပာ တဲ့ ငံျပာရည္ ဂိုေထာင္ ကို ဖိုး၀ါကိုလႊတ္တယ္။ တပိႆာ ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္။ ေလးပိႆာ ၀ယ္ခိုင္း လိုက္တယ္။ ဆန္ ကႏို႕ဆီဗူးေျခာက္လုံး။ ထမင္းႏွဲလုပ္ျပီး ငါးပိနဲ႕ေရာမယ္။ အိမ္ကဆန္ပဲ သုံးမယ္။
ဘာပဲေျပာေျပာ၊ ထမင္းနဲ နဲ႕ ေရနဲ႕ေရာျပီးယင္ တပိႆာေတာ့ တိုးမယ္။ မကယင္သာ ရိွရမယ္။
တပိႆာ ဆယ့္ငါးက်ပ္ ပဲ ေရာင္းအုံး။ ခုနစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ျပန္ရမယ္။ မမွင္ကေျပာတယ္။ တေန႕ တည္းနဲ႕ေတာင္ ငါးပိႆာ ကုန္ သြားႏိုင္တယ္တဲ့။

ငါးပိနဲ႕ေတာ့ အက်ိဳးေပးခ်င္သား။ တာေမြေစ်းကိုေတာင္ မသြားေတာ့ ဘူး။ ျပႆနာ မ်ား တယ္။ ေတာ္ေနၾကာ ေျပးရ လႊားရနဲ႕။ ျပီးေတာ့ ေထာင့္မတည့္ဘူးလားလဲ မဆိုႏိုင္ဘူးလို႕ မေငြမ ေတြးမိ တယ္။ သည္ေတာ့ အနီးအနားက ဒဂုံညြန္႕ေစ်းမွာပဲ ထိုင္ေရာင္းတယ္။
ည ကေတာ့ ငါးမတ္ေပးျပီး ေဗဒင္လဲ သြားအတြက္ခိုင္းၾကည့္တယ္။ တနင္းလာနံနဲ႕ အက်ိဳးေပး သားပဲတဲ့။ ငရုတ္သီးကေတာ့ ေရာင္းတဲ့ေနရာက ေထာင့္မတည့္လို႕ ေနမွာပါတဲ့။
ေဗဒင္ဆရာေလး က အညြန္႕ေဆာင္ ေအာင္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ မေငြမက တနင္းလာသမီး။ ဆီးညြန္႕သုံးခက္ေဆာင္ ခိုင္းတယ္။ ေစ်းမထြက္ခင္ ဖိုး၀ါကို ဆီးညႊန္႕သုံးညြန္႕ ေျပးခူးခိုင္းလိုက္ တယ္။ မေငြမ ငါးပိေရာင္းတုန္း ဆီးညြန္႕ကို ေခါင္းမွာ ထိုးထားလိုက္တယ္။ ဖီႏိုးကိုလဲ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ေနခိုင္းထားတယ္။
မေငြမ ငါးပိဇလုံခ်ျပီး ခဏၾကာေတာ့ ငါးပိသည္တေယာက္ေရာက္လာတယ္။ မေငြမနဲ႕ ရင္ေဘာင္ တန္းေလာက္ မွာ ေနရာလာယူတယ္။

ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သည္မိန္းမကို မ်က္မွန္းတန္းမိေနတယ္။ မဂၤလာရပ္ကြက္ထဲကပဲလား၊ ေမတၱာ ညြန္႕ကလား သာမသိရတာ။ အဲ...မသိယင္ေတာ့ ေတာသည္ထင္ရမယ္။ တြံေတးဘက္ကပဲ လာသလိုလို၊ ခရမ္းဘက္ကပဲ လာ သလိုလို။
ေနာက္မွေရာက္လာ တဲ့ ငါးပိသည္က မေငြမကို သေဘာက်ပုံမေပၚဘူး။ စားက်က္လုသူတို႕ သေဘာထားပုံပဲ။
မေငြမ ကေတာ့ အားနာမိတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာမိတယ္။ ခါတိုင္းသည္ေနရာမွာ သူထြက္ေနက်လားမွ မသိတာ။
ရင္ေဘာင္တန္း ဆိုေပမယ့္ မေငြမနဲ႕ နည္းနည္းေတာ့ လွမ္းတယ္။ ေစ်းသည္တဦး ၀င္လာတယ္။ ေရာက္ လဲ ေရာက္လာတယ္။ ငရုတ္သီးမႈန္႕သည္။ ငရုတ္သီးမႈန္႕မွ သုံးစားေတာင္ပါတယ္။ အၾကက္ မႈန္႕၊ အစိမ္းမႈ႕န္၊ အေရာင္တင္မႈန္႕။ ေစ်းသည္တသည္ ၾကား၀င္လာေတာ့ မေငြမ မ်က္ႏွာ အထားရ ေကာင္းသြားတယ္။

မေငြမ ကေတာ့ ေအာ္မေရာင္းတတ္ဘူး။ ေအာ္စရာလဲပဲ မလိုဘူးလို႕ ထင္တယ္။ ေစ်း၀ယ္ေတြ ျမင္ရသားပဲ။ ယွဥ္ျပီးၾကည့္ရုံ နဲ႕ ဘယ္ငါးပိက သာတယ္ဆိုတာ ထင္ရွာေနတယ္။ ၾကိဳက္တာ၀ယ္။
သူလဲပဲ အေသာကလမ္းထဲက ဂိုေထာင္က၀ယ္တာ ေနမွာပဲ။ ငါးပိကေတာ့ အစားစာရိွတယ္။ ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္ တန္းစားကေတာ့ ေအာက္ဆုံးအတန္းအစား။ ဆယ့္ေလးက်ပ္ရိွတယ္။ ဆယ့္ငါးက်ပ္ ရိွတယ္။
မေငြမ လွမ္းအကဲခတ္လို႕ရတာက ငါးျဖဴငါးပိပဲ ျဖစ္မယ္။ ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္ တန္းစားလဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရထိုး ထားတာက။ မတရားပဲ။ ထမင္းႏွဲလဲပဲ ကဲထားလြန္းတယ္။ ယွဥ္ေရာင္းရမွာကို မေငြမ လုံးလုံး မေၾကာက္ဘူး။
တခုေတာ့ရိွတယ္။ သူ႕မွာက ေဖာက္သည္ရိွမယ္။ ဒါေပမယ့္ မေငြမမမႈဘူး။ ငါးပိျပင္ပုံ အခ်ိဳးအဆက သိပ္ကို ကြာေနမယ့္ဟာ။
ပထမဆုံးေစ်းဦးေဖာက္ တာက ေယာက်္ားၾကီးတေယာက္။ မေငြမကိုေက်ာ္ျပီး ထြက္သြားတယ္။ ဟိုငါးပိသည္ ကိုလဲ ေက်ာ္သြားတယ္။ ဟိုငါးပိသည္ကိုလဲ ေက်ာ္သြားတယ္။ ျပီးမွ တေခါက္ျပန္လာ ျပီး ၀ယ္တယ္။ တဆယ္သား။ တက်ပ္ခြဲဖိုး။

ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ မိန္းမပ်ိဳေလး တေယာက္။ ငရုတ္သီးသည္ဆိုင္မွာ ငရုတ္သီးမႈန္႕၀ယ္ တယ္။ မ်က္စိ ကလဲ ငါးပိသည္ေတြဘက္ မ်က္လုံးကစားျပီး ငါးပိကို ေလ့လာတယ္။ ျပီးေတာ့ မေငြမ ကို တဆယ္သား ခ်ိန္ခိုင္းတယ္။ မေငြမ သိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။
ေနာက္တေယာက္ ကေတာ့ တရုတ္ကျပားမၾကီးတေယာက္ပဲ။ ေတာသည္လားတဲ့။ မေငြမကို ေမးတယ္။ မေငြမ မလိမ္ခ်င္ ဘူး။ မဂၤလာကြက္သစ္က လာထြက္တာပါလို႕ပဲ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဆယ္သား ၀ယ္သြား တယ္။
သည့္ေနာက္ေတာ့ ငါးက်ပ္သား ပဲ အေရာင္းရမ်ားတယ္။ တေန႕စာတနပ္စာ ၀မ္း၀ယ္တဲ့ သေဘာ လားေတာ့ မေျပာတတ္ ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အေျခအေနေၾကာင့္လားပဲ မဆိုႏိုင္ဘူး။
မေငြမ တို႕ မိသားစုဆိုယင္ ငါးပိမစားႏိုင္တာၾကာျပီ။ ငါးပိတဆယ္သားဆိုယင္ မနက္ည ႏွစ္ႏွစ္ပဲ စား ရမယ္။ ေန႕မကူး ပဲ ကုန္မယ္။ ခုလိုအခ်ိန္မွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဆား၊ ငရုတ္သီးမႈန္႕၊ အခ်ိဳမႈန္႕က ပိုျပီး တြက္သား ကိုက္တယ္။

ငါးပိရည္က်ိဳ၀ယ္သြား လဲ သည့္အတိုင္းစားလို႕ မေကာင္းဘူး။ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕ပါယင္ပါမွ။ ပုစြန္ ေျခာက္မႈန္႕ မပါယင္ အခ်ိဳမႈန္႕ယင္လဲ ပါပါမွ။ တက်ပ္ခြဲစား ဆိုတာက ငါးပိသည္ ျပင္ထားလို႕ ငါးပိ ထက္၀က္ ျဖစ္ေနျပီ။ အရသာ ေပါ့ေနျပီ။ ငရုတ္သီးမႈန္႕ ဆိုတာ ကလဲ မထည့္မျဖစ္ထည့္ရမွာပဲ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး ကေတာ့ တြက္သားကိုက္တယ္။ ငါးပိေရက်ိဳတဆယ္သား ၀ယ္မယ့္အစား ခရမ္းခ်ဥ္ သီး၀ယ္ယင္ သုံးဆယ္သား ရမယ္။ စားပါေလ့ႏွစ္နပ္စာ။ မိသားစု ေကာင္းေကာင္းစားေလာက္ တယ္။
ပထမေတာ့ မေငြမ မွတ္ေသးတယ္။ ၀ယ္သူဆက္လာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ် ေရာင္းရတယ္ ဆိုတာကို မမွတ္ထားႏိုင္ေတာ့့ဘူး။ အိမ္က်မွ ေငြျပန္ေရရေတာ့မယ္။
ဟိုဘက္က ေစ်းသည့္ ဆီလဲပဲ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားျပီး ေရာက္တဲ့သူ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေငြမနဲ႕က အကြာၾကီး ကြာသြားျပီ။

ေစ်းကေလးေရာင္းရေတာ့ မေငြမ ခ်ိန္ခြင္ကိစၥ သြားသတိရတယ္။ မမွင္ ငွားထားေပးတဲ့ခ်ိန္ခြင္။ ပဲျပဳတ္သည္ အေဒၚၾကီး ေနေကာင္း လို႕ ေစ်းျပန္ထြက္ရယင္ ျပန္ေပးရမွာ။ ခုယူထားတာကို သုံးရက္ လားရိွျပီ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ိန္ခြင္ တခု ၀ယ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ၾကိဳးစားရမယ္။
ငါးပိေရာင္းေတာ့ တခ်က္လဲ ဟန္က်တာရိွတယ္။ ဖိုးညိဳ ဗာဒရြက္ခူးျပီး ေရာင္းရတာ ေနာင္ဆိုယင္ ေစ်းႏွိမ္ခံရဖို႕ မရိွေတာ့ ဘူး။ တာေမြေစ်းမွာ သြားေရာင္းယင္ တရာမွ ျပားေလးဆယ္ေလး ေပးလို ေပး။ အမတ္ေပးလိုေပး။ တခါတေလ မ်ား ဆိုယင္ ေစာေစာက ကေလးတေယာက္ လာသြင္းသြား ျပီးျပီ လို႕ ေစ်းႏွိမ္ လို႕ေကာင္းေအာင္ ေျပာလႊတ္တာက မရွားဘူး။
ခုေတာ့ ဖိုးညိဳ ခူးရသမွ် ဗာဒံရြက္ကို မေငြမအကုန္မျဖဳန္းႏိုင္ေသးဘူး။ ေနာင္ေတာ့ ျဖဳန္းႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႕ ယုံတယ္။ အားလဲ တက္မိတယ္။

ေစ်းေရာင္းယင္း ရင္ထဲက က်ပ္လာျပန္ေရာက။ တစီစီျမည္လာျပန္တယ္။ မေငြမ ေလာဘလဲ မၾကီး ပါဘူး။ ေစ်းလဲ ကြဲေတာ့မွာပဲ။ ျပန္မယ္။ ဟိုဘက္ကေစ်းသည္လဲ ေရာင္းရခ်င္ေရာင္းရေပ့ေစ။
ေစ်းေရာင္းက အျပန္မွာ မေငြမ ပန္းနာရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆးႏွစ္ခြက္စာ ၀ယ္လိုက္တယ္။ သုံးက်ပ္ဖိုး။ ဖီႏိုးကိုလဲ မုန္႕ဟင္းခါး ျပားငါးဆယ္ဖိုး ၀ယ္ေကၽြးလိုက္တယ္။
ဖီႏိုး ကိုလဲ လက္တဘက္ကဆြဲယင္း မေငြမ စိတ္ကူးယဥ္လာမိတယ္။ အေၾကြေတြ မ်ားေနလို႕ အိမ္ေရာက္မွပဲ တြက္ၾကည့္ ရမယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ တပိႆာသုံးေလးဆယ္ေလာက္ေတာ့ ေရာင္းမွာပဲလို႕ မွန္းျပီး တြက္မိတယ္။ ေနမေကာင္းလို႕။ ေနေကာင္းကင္ ညေနေစ်းမွာ တခါထပ္ ထြက္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္။
ဆာ ကလဲ ဆာျပီ။ ရင္ကလဲ က်ပ္ေတာ့ ေမာလဲပဲ ေမာတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေငြမ ၀မ္းထဲကို ဘာ သားရည္စာမွ မထည့္ျဖစ္ဘူး။
အိမ္မွာလဲ ဘာမွရိွမွာမဟုတ္ဘူး။ မမွင္ဆီကရတဲ့ ေငြငါးဆယ္ကလဲ ငါးပိ၀ယ္ျပီးေတာ့ ႏွစ္က်ပ္ပဲ ပို တယ္။

တနပ္တေလေတာ့ ငါးပိရည္ေလး နဲ႕ စားသြားၾကေပေတာ့လို႕ပဲ ေျပာထားခဲ့ရတယ္။ ငါးပိရည္ရိွယင္ ဘာလိုတာ မွတ္လို႕။ ငရုတ္သီးမႈန္႕လဲ တနပ္စာေတာ့ က်န္ေသးသားပဲ။
အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ အေတာ္ကေလးေမာျပီး။ ကေလးေတြလဲ မရိွၾကဘူး။ မေငြမ အိမ္ေရွကအ ဆင္းအတက္မွာ ငါးပိဇလုံ ကို ခ်တယ္။ ေခါင္းခုနဲ႕မ်က္ႏွာကိုသုတ္ယင္း အေမာေျဖတယ္။
စိတ္ထဲက အတို႕အျမႇဳပ္ကေလးတခုခုနဲ႕ ထမင္းစားယင္ ေကာင္းမွာပဲလို႕ ေတြးမိတယ္။ လမ္း ထဲက ေစ်းဆိုင္ေလးမွာ ရႏုိင္တယ္။ အေအးစာေတာ့ တည့္မွာမဟုတ္မွန္း သိတယ္။ အပူစာနဲ႕ေတာ့ တည့္မယ္။ ပူစီနံ ရယင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာက္ရြက္ျဖစ္ျဖစ္။ မရတဲ့အဆုံး သံပရာသီး တလုံးေလာက္၀ယ္ျပီး ငါးပိရည္ ထဲမွာ အရည္ညႇစ္ထည့္စားဖို႕ စိတ္ကူးေပါက္မိတယ္။
ဖီႏိုး ကို လႊတ္လိုက္ရေအာင္ကလဲ အေပါက္အလမ္း တည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာမွလဲ ေျပာတတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သည္ေကာင္ ကို ခိုင္းလို႕ရတာ အခ်ိဳမႈန္႕တခုပဲ ရိွတယ္။ ဒါေလာက္ေတာ့၀ယ္တတ္ တယ္။
မေငြမ ဖီႏိုး ကို ခဏေစာင့္ခိုင္းတယ္။ မုန္႕၀ယ္လာခဲ့မယ္လို႕လဲ ေျပာတယ္။ ဖီႏိုးကလဲ ေခါင္းညိတ္ တယ္။

အိမ္တံခါးေတာင္မဖြင့္ေတာ့ပဲ မေငြမ ေစ်းဆိုင္ကို ထြက္ခဲ့တယ္။
ပူစီနံ လဲ ရတယ္။ ႏွစ္စည္း၀ယ္လာခဲ့တယ္။ ျပားႏွစ္ဆယ္။ သံပရာသီးက တလုံး။ သုံးဆယ့္ငါးျပား။ မေငြမ အိမ္ကို အေသာ့ ျပန္လာခဲ့တယ္။
အေ၀းက လွမ္းျမင္ရကတည္းက အေျခအေန မလွေတာ့မွန္း မေငြမ သိတယ္။ ငါးပိဇလုံေမွာက္ေန ျပီ။
မေငြမ ကေသာကေမ်ာ ေျပးတယ္။ အိမ္ေရွ႕အိမ္က မတင္ျမနဲ႕ ကေလးသုံးေလးေယာက္လဲ ၀ိုင္းျပံဳ ၾကည့္ေနၾက တယ္။

မေငြမ ရင္ထဲမွာ လိႈက္ကနဲျဖစ္သြားတယ္။ ငါးပိေတြက ေျမၾကီးေပၚမွာတခ်ိဳ႕။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေျမာင္းပုပ္ထဲ ဆင္း သြားကုန္ျပီ၊ ေခြးတိုး တာတဲ့။ ေခါင္းရင္းအိမ္ကေခြး၊ စိန္နက္ဆိုတဲ့ေခြး။
ေခါင္းရင္းခန္း မွာလဲ မညိဳတေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ ေဆးလိပ္ဖြာေတာင္ မပ်က္ဘူး။ ခပ္တည္တည္ပဲ၊ သမီးႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ စက္သြားခ်ဳပ္ေနတယ္။
သြားျပီ။ အရင္းပါေပ်ာက္ျပီ။ ေျမေပၚက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကိုေတာ့ အေပၚယံက သဲ့ျပီး မေငြမယူတယ္။ ဘာရိွေတာ့မွာ မွတ္လို႕။ အလြန္ဆုံးရိွ တဆယ္သား၊ ဆယ့္ငါးက်ပ္သားေပါ့။
ျမင္ရတဲ့သူေတြကလဲ ရင္ထုမနာျဖစ္ၾကတယ္။ ခုရက္ထဲ တေန႕စာတေန႕ရွာျပီး စားေနရတယ္ဆို တာလဲ သိၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္ထုမနာျဖစ္ရုံကလြဲျပီး ဘာမွေတာ့ မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

ဆက္ရန္
.

No comments: