Friday, November 16, 2012

ေဒါက္တာေအာင္ႀကီး ၏ အေဆြးလူ၊ အေတြးလူ၊ သိမ္႕ေမြ႕လူ, အပိုင္း (၈)

ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕အျမင္၊ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕အေမြ

'' ဤသုိ႔ ဘုရင္မင္းျမတ္ စိတ္ထားေတာ္ရွိသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဦးပုိဆုိသူပိဋကတ္ေဗဒင္တတ္၊ ဓာတ္ဆရာ ႀကီး တစ္ဦးက ယခုကာလတြင္ သံဃာေတာ္ အစစ္အမွန္ ရရန္ခဲယဥ္းသည္ ဟု လွည့္လည္ေဟာေျပာေန ေသာ ဟူ၏။
အခ်ိန္မွာ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္မည့္ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ ၁၂၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဦးပုိ၏သတင္း ကုိ ေရႊနားေတာ္ ၾကားေတာ္မူေသာ အခါ ဦးပုိ ကုိ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ေခၚယူ၍ ေမာင္မင္း ေဟာေျပာေသာစကားသည္ တင္းလြန္း သည္၊ အမ်ားျပည္သူ တုိ႔ ၾကားနာရလွ်င္ သံသယကင္းမည္မဟုတ္၍ ျပင္ၿပီးေလွ်ာက္ရန္ အမိန္႔ ေတာ္ ရွိေလ၏။
သုိ႔ေသာ္ဓာတ္ဆရာဦးပုိ မွာ မိမိ၏ စဲြလမ္းယံုၾကည္ခ်က္ကုိ မလႊတ္ႏုိင္ဘဲ ဇြတ္တင္း၍ ေလွ်ာက္ထားျပန္ သည္ႏွင့္ မင္းတရားႀကီး လည္း ဦးပုိကုိ ပညာရွိတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏွေျမာလွေသာ္လည္း သာသနာ ေတာ္၏ ရန္ စူးရန္ေျငာင့္သဖြယ္ျဖစ္ေန၍ သီးခံေတာ္မမူသာေတာ့ဘဲ သဃၤာကုိပုန္ကန္ေသာ ငပုိအား ရွင္ေဒ၀ဒတ္ထံုး ကုိ ႏွလံုးသြင္း၍ သြားေစရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူၿပီး ၿမိဳ႕၀န္ ဦးသာအုိးလက္သုိ႔ အပ္လုိက္ ရေတာ့ ၏။

သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေတာ္မူေသးသည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕၀န္ဦးသာအုိး အား ေမာင္ပုိ သည္ ေနာက္ထပ္ သံေတာ္ဦးတင္ရန္ရွိခဲ့လွ်င္ ျပန္၍ သံေတာ္ဦးတင္ရမည္ဟု မိန္႔မွာေတာ္မူ လုိက္ေပေသး သည္။ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူလုိက္သည့္အတုိင္း သုႆန္သုိ႔ ေရာက္ရာတြင္ ရုတ္တရက္ အဆံုး မစီရင္ေသးဘဲ ညေနတုိင္ေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕၀န္မင္းက ေမာင္မင္း ဘာမ်ားျပင္ ၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရွိေသး သနည္းဟုေမးရာ ဦးပုိက တစံုတရာ မရွိေၾကာင္း၊ သတ္လွ်င္ အေသခံမည္ဟုေျပာ လွ်င္ အမိန္႔ေတာ္ အတုိင္း အဆံုးစီရင္၍ ၾကားျမင္သမွ် ေၾကာက္ရႊံ႕ေအာင္ ကားတင္ထားရေလသည္“

“အျခား အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလည္း ရွိေသး၏။ သဂၤါယနာတင္စဥ္က ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ သံဃာ့ဥကၠ႒သစ္ တင္ေျမွာက္ရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာသည္။ သံဃာ့ဥကၠ႒သစ္ တင္ေျမွာက္ရန္ ျပဳလုပ္ သည္႕ အစည္းအေ၀း၌ ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ဆာရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစုိးရပုိင္အရာရွိမ်ားက ဆရာေတာ္ အား ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ရန္ အားလံုးေလာက္နီးနီး သေဘာတူအဆုိျပဳလာၾကသည္။
မႏၱေလး မွ ထင္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကမူ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္အား ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္မည္ ဟူေသာ အဆုိ ကုိ သေဘာမတူေပ။ ယင္းဆရာေတာ္သည္ သူကုိယ္တုိင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား ေန၏။ ထုိ႔ေႀကာင့္ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ မထုိက္တန္ေၾကာင္း -
“မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ သည္ ယန႔ျဖဴသည္ဟု ေျပာထားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကုိ ေနာက္ေန႔၌ မည္းသည္ဟု ေျပာခ်င္ေျပာတတ္၏။ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္သည္။  စိတ္အေျပာင္းအလဲြျမန္ေသာသူသည္ ဥကၠ႒ရာထူး ႏွင့္ မထုိက္တန္၊ ဥကၠ႒ဟူသည္ စိတ္ထား တစ္သမတ္တည္းရွိဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ မိမိက ျဖဴသည္ ဟု ေျပာ ထားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကုိ မည္သူက လာေျပာေျပာမည္းသည္ဟု ေျပာင္းလဲမေျပာဆုိရ“ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိ ကန္႔ကြက္ေလေတာ့သည္။

အစည္းအေ၀း၌ အဆုိပါ ဆရာေတာ္၏ စြပ္စဲြခ်က္ကုိ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္က ေအာက္ပါအတုိင္း ေျဖရွင္းလုိက္ သည္ -
“ဥကၠ႒ တင္ေျမွာက္ လုိက တင္ေျမွာက္၊ မတင္ေျမွာက္လုိကေန၊ ယေန႔ ျဖဴသည္ထင္၍ ျဖဴသည္ဟု ေျပာခဲ့ သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္အပ္သည့္အခါ အမည္းျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရလွ်င္ အမည္း ဟု ျပင္ဆင္ေျပာဆုိ ရမည္သာျဖစ္သည္။ အမည္းမွန္းသိလ်က္ မိမိက အျဖဴဟုေျပာဆုိခဲ့ဖူး၍ မိမိစကား မပ်က္ေစ လုိသျဖင့္ အျဖဴ ဟု ဇြတ္မွိတ္မျငင္းလုိ။
“မင္းတုိ႔စကား မုိးႀကိဳးသြား၊ ထြက္ၿပီး ဆင္စြယ္ ၀င္တယ္မရွိ“ ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကုိ တရားေသ က်င့္သံုး လုိက္နာခဲ့သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာမင္းမ်ား အမွားမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရာဇ၀င္၌ အထင္ အရွားေတြ ႕ႏုိင္ သည္။“

(မစုိးရိမ္သတုိင္းႏွင့္ သာသနာ၀င္။ ဘဒၵႏၱရာဇဓမၼာဘိ၀ံသ။ ၁၃၆၉)
-  ဦးပုိက ဘာခ်န္ရစ္ခဲ့သလဲ။
-  မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဘာခ်န္ရစ္ခဲ့သလဲ။
ေတြးခ်င္သူေတြေတြးဖုိ႔။

ေနာက္ဆံုးလူနာ

(၁)
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းစထုိင္ၾကတာ ၁၉၇၉။ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အၿပီး။ ေဆးခန္းစဖြင့္ေတာ့ ကုိယ့္အိမ္ မွာပဲ အခန္းကေလးတစ္ခန္း ကန္႔ဖြင့္ရတာ။ အျခားေနရာေတြမွာ လုိက္ဖြင့္ဖုိ႔က စေပၚေပးရ ဘာေပးရနဲ႔ဆုိေတာ့ မတတ္ႏုိင္ ဘူးေလ။ လာတဲ့လူနာေတြက ရပ္ကြက္ထဲက လက္လုပ္လက္စားတခ်ိဳ႕၊ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ပါ။ အရာရွိႀကီးႀကီးေတြ နဲ႔ သူေဌးကုန္သည္ေတြကေတာ့ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးေတြဆီ သြားျပ ၾက တဲ့ေခတ္ေပါ့။ ေဆးခန္းႀကီးေတြ (Polyclinic)၊ ပုဂၢလိကေဆးရံုႀကီးေတြ (Private Hospital)မရွိၾကေသး တဲ့ေခတ္။

မႏၱေလးမွာ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္း ႀကီးႀကီးမားမားထဲက အတြင္းလူနာ လက္ခံကု တာ ေဒါက္တာဂူးဟားေဆးခန္း နဲ႔ ေဒၚေအး ေဆးခန္း ပဲ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္း ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္ ေလး ဖြင့္ၿပီး အိမ္ရဲ႕ မီးဖုိခ်ာင္စရိတ္ ကာဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ကာလေပေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္ အစ္ကုိေတာ္ တစ္ေယာက္က သူ ရန္ကုန္မွာ သင္တန္းသြားတက္ရမတဲ့။ ေျမာက္ျပင္ မိဘေစ်း နားက သူ႔ေဆးခန္းကုိ ခဏထုိင္ေပးပါတဲ့။ သူ႔ေဆးခန္းက အရင္က တစ္ရက္ကုိ လူနာ ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ က်တဲ့ေဆးခန္း။ ေနာက္ပုိင္း သူ မထုိင္အား လုိ႔ လူစားဆရာ၀န္ထားခဲ့ရာက ေဆးခန္းက တရိပ္ရိပ္ ထုိးက် သြားလုိက္တာ။ လူနာက ၿဖိဳးတုိးေျဖာက္ေတာက္။ လူစားဆရာ၀န္ ဆက္မထုိင္ေတာ့လုိ႔ ေဆးခန္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိလဲႊတာ။ ေဆးခန္းထုိင္ရတဲ့ ပထမဆံုးေန႔။ ညေန ၅ နာရီခဲြ ေလာက္ကတည္းက စထုိင္လုိက္တာ ၈ နာရီထုိးခါနီးထိ လူနာတစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ ေပၚမလာ။ “ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္၊ ပ်ိဳခ်စ္သူေပၚ မလာေတာ့၊ ေခါင္းေလး တေမာ့ေမာ့နဲ႔ ..“ ဆုိတာကုိ သတိရ လုိက္မိ။ ဒါနဲ႔ သဲသဲမဲမဲ ထုိင္စာဖတ္ရေတာ့ တာ။ ဒီေန႔ေတာ့ ေစ်းဦးမေပါက္ေခ်ဘူးဆုိၿပီး စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ နဲ႔ ေဆးခန္းပိတ္၊ စက္ဘီးနင္းၿပီးအျပန္မွာ ေဆးခန္းပုိင္ရွင္ အဘုိးႀကီးက ၀မ္းသာအားရ လွမ္းေအာ္ လုိက္တယ္။

“ဆရာ ခဏျပန္ၾကြခဲ့ဦး။ လူနာလာလုိ႔“တဲ့။ ျပန္ၿပီးကာမွဗ်ာ၊ ဒီေနာက္ဆံုးလူနာက။ ဒါနဲ႔ ျပန္လွည္လာၿပီး လူနာၾကည့္။ ၿပီးလုိ႔ ထျပန္ခါနီး လူနာေနာက္တစ္ဦး ေပါက္ခ်လာျပန္ေရာ။ အဲဒီ အမွန္တကယ္ ေနာက္ဆံုး လူနာကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ ခဲ့တယ္။ က်ံဳးအနာက္လမ္းအတုိင္း ဘီးကေလးကုိ စီးၿပီးေပါ့။ ေအးေအး ေဆးေဆး။ က်ံဳးအေနာက္လမ္း က အဲဒီတုန္းက သစ္ပင္ႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္။ အုပ္အုပ္ ဆုိင္းဆုိင္း။ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေနတယ္။ ပထမဆံုးေန႔။ ကၽြန္ေတာ္ ဘဲဥကဲြတယ္။
ေဆးခန္းျပန္ဖြင့္ၿပီ တဲ့။ ဆရာ၀န္ေလးတစ္ဦး မွန္မွန္လာထုိင္သတဲ့ဆုိတဲ့ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလုိ႔ ထင္ပါရဲ႕။ ေဆးခန္းေလး ဟာ လူနာေတြ နဲ႔ တစ္စတစ္စ စည္ကားလုိ႔ လာပါေတာ့တယ္။ အရင္ဆရာ၀န္ႀကီးရဲ႕ အရွိန္ က လည္း မကုန္ေသးဘူး ထင္ပါရဲ႕။ ေဆးခန္းၿပီးရင္ အနီးအနားက လပင့္တ့ လူနာအိမ္တခ်ိဳ႕ေတာင္ “ေျခၾကြ” လုိက္ ရေသးတယ္။ လူနာအမ်ားစုကေတာ့ လက္လုပ္လက္စားေတြ။ တစ္ခါက ပလတ္စတစ္ ေကာက္ တဲ့ လူနာတစ္ဦး ေဆးဖုိးေပးေခ်ရာမွာ အေၾကြေစ့ေတြခ်ည္း သြန္ခ်ေပးတာ ႀကံဳရ။ ဒါနဲ႔ -

“ မင္းႏွယ္ကြာ၊ ျပန္ယူသြားပါေတာ့။ ငါလည္း မင္းအေၾကြေတြ ယူရေလာက္ေအာင္ မဆင္းရဲေသးပါဘူး“
လုိ႔ေျပာၿပီး ျပန္ေပး လုိက္ရ တဲ့ အျဖစ္ကလည္းရွိေသး။
လ အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကၽြမ္း၀င္ရင္းႏွီးလုိ႔ လာပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အစ္ကုိ ေတာ္ က သင္တန္းၿပီးလုိ႔ ျပန္လာေတာ့မတဲ့။ သူ႔ေဆးခန္း ျပန္ထုိင္ေတာ့မတဲ့။ ဒါနဲ႔ လူနာေတြကုိႏႈတ္ဆက္။ ပတ္စာခြာ ဖ်ာသိမ္း။ လူနာတစ္ဦး က တဘက္ကေလးတစ္ထည္ နဲ႔ စာတုိေလးတစ္ေစာင္ေရးၿပီး ကန္ေတာ့တယ္။
“ဆရာ ျပည္သူ႔ဆရာ၀န္ ပီသေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားႏုိင္ပါေစ“တဲ့။ ရင္ထဲ လႈပ္ခနဲ။ ဟုိတုန္းက ျဖဴစင္ခဲ့ပံုမ်ား။

(၂)


အိမ္မွာ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းေလး ဆက္ဖြင့္ရင္း အေတြးတစ္ခုက ၀င္လာျပန္တယ္။ မႏၱေလးမွာ ဆရာ၀န္ေတြ တစ္ၿပံဳႀကီး ရွိတာပဲ။ ငါလုိလူမ်ိဳးတစ္ဦးထပ္ရွိလုိ႔ ဘာထူးသြားမွာလဲ။ တကယ္လုိအပ္ေန တဲ့ ေနရာေတြ သြားၿပီး ျပည္သူ႔ဆရာ၀န္ လုပ္တာ ပုိလုိ႔မေကာင္းေပဘူးလား။
ဟုိတုန္းက ဆရာေက်ာ္ေအာင္ရဲ႕ “ႏွလံုးလွဆရာ၀န္” ရုိက္ခ်က္ျပင္းပံုမ်ား။ ဒီၾကားထဲ ခင္ေဆြဦးရဲ႕ “လူခ်ိဳ” ကလည္း တစ္ေမွာင့္။ ဒါနဲ႔ပဲ “လယ္ကြင္းကုိ ျဖတ္၊ ရုိးျပတ္ကုိေက်ာ္၊ ျပည္သူေခၚေသာ ဘ၀လမ္း ...” ဘာညာ ဆုိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းအစပ္က ေမာ္လူးၿမိဳ႕ဆီ ခ်ီတက္ပါေတာ့တယ္။

ေမာ္လူးက အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ အထုိက္အေလ်ာက္ စီးပြားျဖစ္ေနခ်ိန္။ ၿမိဳ႕နယ္ငယ္ ေလးမွာ ဆရာ၀န္ ၃ ဦး။ က်န္းမာေရးမွဴးတစ္ဦး။ ကုိယ့္ပရိသတ္နဲ႔ ကိုယ္ေပါ့ေလလုိ႔ေတြး ရင္း ေဆးခန္းစဖြင့္ လုိက္တယ္။ စဖြင့္စေဆးခန္းေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ေခ်ာက္ ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္ေပါ့။ ျပႆနာ က စဖြင့္တဲ့ ေန႔မွာပဲ ကေလးလူနာတစ္ဦး စၾကည့္ ရတာ။ ေဆးခန္းမွာ ေဆးလည္း ထုိးၿပီးေရာ ကေလး က ဆန္႔ငင္ဆန္႔ ငင္နဲ႔ အသက္ပါသြားပါေလေရာ။ အခုမွ ျပန္ေတြးၾကည့္ရတာက ကေလးက အဆုတ္ အေအးမိေရာဂါ ျဖစ္ ေနတာ။ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကလည္း ထပ္ေဆာင္းလုိက္ေခ်ေသး။ တုိက္တုိက္ ဆုိင္ဆုိင္ ကၽြန္ေတာ့္ ေဆးခန္း မွာ မွ လာေသရ။ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ပဲ ေဆးခန္းဆက္ဖြင့္။

အနီးအနား ရြာေတြမွာေနတဲ့ လူနာေတြက မနက္အေစာႀကီး လာျပၾကတာ။ လွည္းေတြနဲ႔။ မနက္ ၄ ာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ လူနာစလာေနၿပီ။ လူနာကုိေရာ ႏြားေတြကုိပါ ေနပူမမိေစခ်င္တာ။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြ က ေဆးခန္းမလာႏုိင္ေတာ့ ဆရာ၀န္ကုိ အိမ္ပင့္တယ္။ မနက္တုိင္း အိမ္ေဆးခန္းမွာ လူနာၾကည့္။ ထမင္းစား။ ေန႔ခင္းစက္ဘီးေပၚ ေဆးအိတ္တင္။ အနားကရြာေတြကုိ ရြာစဥ္လွည့္ လူနာၾကည့္။ လာပင့္ထားတဲ့ လူနာ နာမည္ နဲ႔ ရြာနာမည္ေတြကုိ တန္းစီထုိးမွတ္ထားတဲ့ စာအုပ္ပါယူသြားရ။ ဘယ္ရြာကုိ အရင္ဆံုးသြားရမလဲ။ အဲဒီရြာနဲ႔ နီးတဲ့ရြာက ဘာရြာလဲ။ ဘယ္လမ္းကပုိလုိ႔ အဆင္ေျပမလဲ။ တခ်ိဳ႕ရြာသြားတဲ့လမ္းေတြက မေကာင္းဘူး။ ရံဖန္ရံခါ စက္ဘီး ထမ္းရေသးတာ။ ပင့္ထားတဲ့ လူနာအိမ္အသြား လမ္းမွာ ႀကံဳတုန္းႀကံဳခုိက္ ဆရာလွမ္းပင့္တဲ့ လူနာရွင္ေတြ လည္း ႀကံဳရေသး။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒါကုိ ရွက္တယ္။ လမ္းေပၚက ေစ်းသည္ လက္ယပ္ေခၚသလုိဗ်ာ။ သူတုိ႔ကေတာ့ အမႈမဲ့ပဲတူပါရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ပင့္လူနာမရွိတဲ့ရြာေတြကုိ တတ္ႏုိင္ရင္ မျဖတ္ ဘဲ ကြင္းေရွာင္ၿပီး စက္ဘီးနင္းတယ္။

တစ္ခါက ပင့္လူနာအားလံုးၾကည့္ၿပီး စက္ဘီးနင္းျပန္အလာ၊ ဗုိက္ကလည္း ဆာတာတာ၊ လူနာၾကည့္စရာ မလုိေတာ့ဘူးဆုတဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ ျမဴးၾကြေန။ စက္ဘီးကုိ ဒုန္းစုိင္းနင္းၿပီး ျပန္ခဲ့။ ရြာတစ္ရြာျဖတ္နင္းရာမွာ “ဆရာ ဆရာ“ လုိ႔ေခၚသံသဲ့သဲ့ ၾကားလုိက္မိ။ လမ္းမွာ မေတာ္တဆ ဆရာ၀န္လွမ္းပင့္မွာစုိးလုိ႔ သြန္နင္း ေနရတဲ့ ၾကားထဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဘာရမလဲ။ ျပင္သစ္စက္ဘီးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေတြလုိ ျမန္ႏႈန္းတင္ၿပီး နင္းေတာ့ တာ။ ေနာက္က တဖ်ပ္ဖ်ပ္ အေျပးလုိက္လာတဲ့ေျခသံ ၾကားသလုိလုိ။ ကၽြန္ေတာ္ လွည့္မၾကည့္ ဘူး။ လွည့္မၾကည့္ရဲဘူး။
အိ္ေရာက္ လုိ႔ ေရေသာက္ ခဏအနားယူတုန္းမွာပဲ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ မိန္းမႀကီးတစ္ဥိး ေခၽြးသံတရႊဲရႊဲနဲ႔ အေမာတေကာ ေပါက္ခ်လာတယ္။ ေျခေထာက္မွာ ဖိနပ္မပါ။ ဗလာ။ ဆရာ့ကုိ လွမ္းေခၚတာ မၾကား လုိ႔ ေျပးလိုက္လာတာတဲ့။ ရြာကေန ေမာ္လူးၿမိဳ႕ထဲအထိ။ သူ႕ကေလး ေကာက္ကာငင္ ကာဖ်ားလုိ႔ လုိက္ၾကည့္ေပး ပါတဲ့။

ဟုိက္ သြားၿပီ။ ေနာက္ဆံုးလူနာ ထပ္ၾကည့္ရဦးမွာ။ သားေဇာကပ္ေနတဲ့၊ စက္ဘီးေနာက္ အေျပးလိက္လာ ၿပီး အိမ္ေပါက္၀ ဒက္ထိေရာက္ေန တဲ့ လူနာရွင္ရဲ႕ ပင့္ဖတ္တုိးလွ်ိဳးသံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိႏွလံုးသားနဲ႔ ျငင္းရမလဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ အဲဒီေန႔ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးလူနာကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ၾကည့္လုိက္ရပါေတာ့တယ္။

တစ္ခါကလည္း ဒီလုိပဲ ရြာစဥ္ အိမ္ပင့္လူနာေတြၾကည့္ၿပီး ျပန္အလာ စက္ဘီးနင္းရင္း အေတြးနဲ႔ ေ၀စည္ လုိ႔။ အိမ္ျပန္နား။ ထမင္းစား။ စာဖတ္ၿပီး ႏွပ္ေနလုိက္ေတာ့မဟဲ့ေပါ့။ အိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ညီေတာ္ေမာင္က ဆီးတဲ့ၿပီး -
“အစ္ကုိ၊ ၿမိဳ႕ထဲက လူနာတစ္ဦး ပင့္ထားေသးတယ္ “
လုိ႔ အစခ်ီလုိက္ကာရွိေသး ကၽြန္ေတာ္က သူေျပာတာဆံုးေအာင္ နားမေထာင္ေတာ့ဘဲ -
“မၾကည့္ေတာ့ဘူးကြ၊ ဘာလူနာမွ မၾကည့္ေတာ့ဘူး “
လုိ႔ ပိတ္ေအာ္ ပိတ္ေျပာပစ္လုိက္တယ္။ ညီေတာ္ေမာင္က ရုတ္တရက္ေၾကာင္အမ္းသြားရာက ေဒါသ တလိပ္လိပ္တက္ လာပံုရတယ္။
“ျပည္သူ႔ဆရာ၀န္ႀကီး ဆုိဗ်။ လယ္ကြင္းကုိျဖတ္ ရုိးျပတ္ကုိေက်ာ္တဲ့ ဆရာ၀န္ႀကီးဆုိဗ်။ ေနာ္မန္ဗက္သြန္းဆုိဗ်“
လုိ႔ေလွာင္ေတာင္ေတာင္ေျပာၿပီး ခ်ာခနဲ လွည့္ထြက္သြားခဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာျပန္ေျပာရမယ္မသိ။ အုိးတုိး အမ္းတန္း။ အမည္ခံ ျပည္သူ႔ဆရာ၀န္ႀကီး ခမ်ာ ေနာက္ဆံုးလူနာနဲ႔က်မွ အလဲထုိးခံလုိက္ရပေလ။

(၃)

အလုပ္ခန္႔စာရေတာ့ ေမာ္လူးက ျပည္သူ႔ဆရာ၀န္ဘ၀ကုိ ၀မ္းသာအားရ စြန္႔ပစ္လုိက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ မႏၱ ေလးကုိ အေျပးျပန္လာတယ္။ အိမ္မွာ ေဆးခန္းျပန္ဖြင့္ေပါ့။ မႏၱေလးမွာ အေနၾကာလာ၊ ဘဲြ႕လြန္ေဆးပညာ တတ္ရေတာ့ လူနာမိတ္ဆြေတြရ၊ နယ္ကတပည့္ေလးေတြက လူနာေတြလဲႊၾက၊ ဒီလုိနဲ႔ အိမ္ေဆးခန္းေလးက တစ္စတစ္စ စည္ပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ေပါ့။ မီးဖုိေခ်ာင္စရိတ္သာမက အျခားလူမႈေရးစရိတ္ေတြပါ အထုိက္ အေလ်ာက္ ကာမိ လာခဲ့ေပါ့။
လူနာမ်ားလာတာကုိ အစက ေပ်ာ္မိေပမယ့္ ၾကာေတာ့ စိတ္ညစ္လာမိ။ အထူးသျဖင့္ ညမွာ စာဖတ္ခ်င္ ရင္၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ခ်ိန္းထားရင္၊ ေဆးခန္းအၿပီး ေဆးရံုမွာ အေရးေပၚလူနာ၊ အေရးႀကီးလူနာ သြားၾကည့္ ဖုိ႔ ေဆးခန္းေစာေစာပိတ္ဖုိ႔ လုိတဲ့ေန႔ဆုိရင္ ျပႆနာ။

အဲဒီလုိ ေန႔ေတြမွာမွ လူနာေတြ ပုိလုိ႔မ်ားသလုိလုိ။ ကုိယ္က စိတ္ေစာေလ၊ ေလာေလ၊ လူနာေတြက ပုိလုိ႔ ပုိလုိ႔ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး ေလးေလးလံလံ လုပ္ေနတယ္ထင္ရေလ။ ည ၈ နာရီ၀န္းက်င္ လူနာနည္းနည္းက်ဲ ပါးသြားၿပီ ဆုိကာ မွ အသက္၀၀ ရွဴသြင္းရ။ လူနာတစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစပဲ က်န္ေတာ့တယ္ဆုိရင္ လုပ္ရကုိင္ရ စမ္း သပ္ရေဆးကုရတာေပ်ာ္စရာ။ နားရေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔။
ဒီၾကားထဲ ျမင္းလွည္းတစ္စီးစီး ကၽြန္ေတာ့္ ေဆးခန္းရွိရာ လမ္းၾကားထဲ ၀င္လာၿပီဆုိရင္ ရင္တ ထိတ္ထိတ္။ ေနာက္ဆံုးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးလူနာေလလား။ အဲဒီ ျမင္းလွည္း ေဆးခန္းကုိ ေက်ာ္သြားရင္ ရင္ထဲေပါ့ပါး သြားရ ျပန္။ ျမင္းလွည္းက ေဆးခန္းမွား ေက်ာ္သြားလုိ႔ဆုိပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ လွည့္လာ၊ ေဆးခန္းေပါက္၀ ဆုိက္ဆုိက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ရပ္လုိက္တဲ့အသံ ၾကားလုိက္ရေတာ့ ... အဲဒီေနာက္ဆံုးလူနာ ကုိ စိတ္စက္မၾကည့္စြာနဲ႔ပဲ ေမးရ ျမန္းရကုသရေပါ့။

တစ္ခါက ေနာက္ဆံုးလူနာတစ္ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္က အေၾကာင္းမဲ့ စိတ္တုိၿပီး ေဒါသနဲ႔ ေငါက္လုိက္မိတယ္။
“ဘာျဖစ္လုိ႔ အခုမွ လာျပရတာလဲ“ေပါ့။
လူနာ က ကုိယ့္တပည့္ မွ မဟုတ္တာ။ ဘယ္ခံလိမ့္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး -
“ဆရာ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ စိတ္ဆုိးစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး။ ဆရာ မကုခ်င္ရင္ မကုရံုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ရံုေပါ့“
လုိ႔ျပန္ေျပာ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္းခနဲ ေဒါပြသြားေပမယ့္ တစ္ဖက္ကလည္း သူေျပာတာ မွန္သားပဲဆုိတဲ့ အေတြး က ၀င္သြားေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ေလွ်ာ့လုိက္တယ္။
“ေအးဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ လည္း လူနာမ်ားလုိ႔ စိတ္တုိသြားတာပါ။ ခင္ဗ်ားအျပစ္ မဟုတ္ပါဘူး“
လုိ႔ ေတာင္းပန္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ၾကည့္ရႈကုသေပးလုိက္တယ္။ လူနာလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ ၾကည္ ၾကည္သာသာ ျပန္ သြားေလရဲ႕။

အသိဆရာ၀န္ႀကီး တစ္ဦး ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးလူနာျဖစ္ရပ္ကလည္း မွတ္ေလာက္စရာ။ သူတုိ႔ရံု လူနာတင္ရက္ တစ္ညေနခင္း လူနာေတြလွည့္ၾကည့္ၿပီး အိမ္ျပန္ဖုိ႔ ထြက္အလာ လူနာရွင္မိန္းမတစ္ဦးနဲ႔ ရင္ဆုိင္လုိက္ရတယ္။ လူနာရွင္က သူ႔အေမ အသက္ ၈၀ အရြယ္အဘြားႀကီး ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါလုိ႔ အဲဒီေန႔ပဲ ေဆးရံုတင္ထားရတာ။ သူ႔အေမ ရဲ႕ အေျခအေန အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးခ်င္လုိ႔ ျပန္ခါနီး ဆရာ့ကုိ လွမ္းတား တာ။ ဆရာ ကလည္း ေနာက္ဆံုးလူနာၾကည့္ၿပီး အိမ္အျပန္ လြတ္ပဟ ကၽြတ္ပဟ ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔။
“ ကၽြန္မအေမ ရဲ႕ အေျခအေနကေလး သိပါရေစ“
လုိ႔ လူနာရွင္ ေမးလုိက္တာကုိ -
“ခင္ဗ်ားအေမ က ဘာမုိ႔လုိ႔လဲ။ ဘုရားေတာင္ သူ႔အေမ ေသရေသးတာပဲ“
ဆုိတဲ့ မဆုိင္တဲ့အေပါက္ ဂလုိင္နဲ႔ေခါက္လုိက္ေလေတာ့ လူနာရွင္ခမ်ာ ကြက္ခနဲ မ်က္ႏွာပ်က္သြားခဲ့။ ထိခုိက္နာက်င္ သြားခဲ့။

ၿပီးေတာ့ ထြက္သြား တဲ့ ဆရာ၀န္ႀကီးေနာက္ကုိ ထက္ၾကပ္မကြာ လုိက္ေတာ့တာ။ ဆရာ၀န္ႀကီး သူ႔ကားေပၚ တက္ေမာင္းထြက္သြားတာ ကုိ သူက စက္ဘီးနင္းၿပီး ေနာက္က တရၾကမ္းလုိက္ေတာ့တာ။ ေဆးရံုႀကီးကေန မဂၤလာေစ်း၊ မဂၤလာေစ်းေထာင့္ က်ေတာ့ မဂၤလာလမ္းခ်ိဳး။ စက္ဘီးကုိ ဒုန္းနင္း။ ေဒါသနဲ႔၊ ေဇာနဲ႔။ ဆရာ၀န္ ႀကီးကား အိမ္ထဲ၀င္သည္ အထိ မ်က္ေတာင္မခတ္ လုိက္ၾကည့္။ ဆုိင္းဘုတ္ၾကည့္၊ နာမည္မွတ္ၿပီး ျပန္ခဲ့ သတဲ့။ သူနဲ႔ သူ႔အမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ ေသေကာင္ေပါင္းလဲ ျဖစ္ပေလ့ေစ၊ ဒီဆရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မကုဘူးလုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ၿမဲၿမဲ ခ်လုိက္သတဲ့။ ကာယကံရွင္ ျပန္ေျပာျပတာ။

အဲဒီဆရာ၀န္ႀကီးပဲ တစ္ရက္ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ ေဆးခန္းပိတ္ခါနီး လူနာတစ္ေယာက္ ေပါက္ခ်လာသတဲ့။ ေနာက္ ဆံုး လူနာၾကည့္ၿပီး နားလုိက္ဦးမဟဲ့ ဆုိကာမွ မေခၚပင့္ေခ် ေပါက္ခ်လာတဲ့လူနာကုိ ခပ္မႈန္မႈန္ၾကည့္လုိက္ၿပီး -
“ခင္ဗ်ား က ဘာလုိ႔ ခုမွ လာရတာလဲ။ က်ဳပ္က ေဆးခန္းပိတ္ၿပီဗ်“
လုိ႔ ေျပာလုိက္သတဲ့။ ဆရာ၀န္ႀကီး က စိတ္ရင္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ စကားေျပာတာ ထန္တယ္ဆုိတာ လူနာက သိၿပီးသား။ ေတာ္ရံုတန္ရံုလူနာ ဆုိရင္ ဒီလုိေငါက္ငမ္းလုိက္ရင္ လန္႔ဖ်ပ္တုန္လႈပ္ၿပီး ေတာင္းပန္ ေတာ့မွာ။ ဒီလူနာ က ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ခပ္ေအးေအးပဲ။

ဆရာ၀န္ႀကီးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လုိက္ၿပီး -
“ဆရာ ေရာဂါ ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာ ေပၚလာေစ၊ ဟုိအခ်ိန္မွာ ေပၚမလာေစနဲ႔ဦးလုိ႔ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ထားလုိ႔ ရသလား ဆရာ“ လုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္သတဲ့။ ဆရာႀကီး ေတြခနျဖစ္သြား။ သူက စိတ္တုိေသာ္လည္း ဥာဏ္ရွိတဲ့သူ။
“ေအးဗ်ာ ဒီလုိေတာ့ ဘယ္ရပါ့မလဲ“ေပါ့။
အဲဒီကတည္းကစၿပီး လူနာနဲ႔ ဆရာႀကီး ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားလိုက္တာ ယေန႔တုိင္။

(၄)
ေနာက္ဆံုးလူနာေနာက္မွာ ေနာက္ဆံုးလူနာတစ္ဦး က်န္ေနေသးတယ္။ “ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲက မထြက္ခင္ ေဘးလြတ္ၿပီ လုိ႔ မေအာ္ပါနဲ႔ဦး“တဲ့။ ဆရာ သာဓု ေရးထားတာ အမွတ္ရမိ။ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကား ရုိက္တုန္းက တစ္ေန႔တာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခန္းရုိက္ရာမွာ မင္းသမီးျမတ္မြန္က ကင္မရာကုိ ေက်ာေပးၿပီး ထြက္သြားတာ ကုိ ရုိက္ရသတဲ့။
ျမတ္မြန္ ကလည္း တစ္ရက္လံုးလံုး ဆရာသာဓုရဲ႕ ဇီဇာေၾကာင္စြာ ညႊန္ၾကားျပသတာေတြ ရုိက္ခ်က္ေတြကုိ ပင္ပန္း တႀကီး ခံယူၿပီးကာ မွ ဒီတစ္ခါေတာ့ လြတ္ၿပီကၽြတ္ၿပီဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ေလွ်ာက္ထြက္သြား လုိက္ သတဲ့။ ဆရာသာဓုက အဲဒီအခန္းကုိ အစအဆံုး ျပန္ရုိက္ေစတယ္။ “ ဟာ ... ဆရာကလည္း ၿပီးၿပီပဲ။ ဘာလုိ႔ ျပန္စ ရတာတံုး“ေမးေတာ့ ဆရာက -
“ ဟဲ့ နင့္ေက်ာနဲ႕တင္ ကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ သိတယ္။ နင္က ေပ်ာ္ေနတဲ့ Mood ၀င္သြားတာ။ ဒီအခန္း က ေပ်ာ္စရာ အခန္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္ရုိက္“တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္ ဆရာသာဓု ကုိ ေလးစားမိသလုိ မင္းသမီးျမတ္မြန္ကုိလည္း ကုိယ္ခ်င္းစာလုိက္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ လည္း ေနာက္ဆံုးလူနာ ၾကည့္ၿပီးရင္ အဲဒီလုိ တင္ပါးေလးယမ္းၿပီး ထြက္သြားခ်င္ လုိက္တာ။ ဒါေပမဲ့ ...
လူနာက အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္။ ေရာဂါက လူကီးမီးယား (ေသြးကင္ဆာ)။ ေဆး၀ါးရွိေပမယ့္ လူနာရွင္က ကုသႏုိင္တဲ့ အင္အားမရွိ။
ေနာက္လူနာက အသက္ ၅၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။ ေမာလုိ႔တဲ့။ သားကလည္း အသည္းကင္ဆာနဲ႔ ဆံုးသြား တာ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးသတဲ့။
တစ္ဦးက ေယာက္်ားလူနာ။ အေ၀းေျပးကားဒဂုိင္ဘာ။ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ HIVပုိး စဲြကပ္ေနရသူ။ အနားက ဇနီးသည္ က ကုိယ္၀န္လႏုႏုနဲ႔။
အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ ဘႀကီး။ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႔ နာက်င္ကုိက္ခဲေန။ ေဘးကျပဳစုတ့ သားသမီးေတြက စိတ္မရွည္။

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ ကေလးမေလးက ရင္ဘတ္ေအာင့္သတဲ့။ ေမာသတဲ့။ မိဘေတြက အေ၀းမွာ။ သူက ေဘာ္ဒါေဆာင္ မွာ။
အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီး။ ေရာဂါမည္မည္ရရ မရွိေသာ္လည္း စုိးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကတဲ့ လကၡဏာေတြ အျပည့္နဲ႔။ Life style ေျပာင္းဖုိ႔ ေျပာၾကည့္ေတာ့ နား၀င္ပံုမရ။ ေဆးပဲ တြင္တြင္ ေတာင္းေန။
ေရႊေတာ က ျပန္လာတဲ့ ငွက္ဖ်ားေ၀ဒနာသည္။ ျဖဴေဖ်ာ့လုိ႔။ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့။နာတာရွည္ငွက္ဖ်ား။ ငွက္ဖ်ား ေတာ မသြားပါနဲ႔ ဆုိလည္း ေျပာမရ။ လူမဲြတုိ႔ရဲ႕ ထြက္ရပ္လမ္း။ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုး၊ ေသြးဆုိးေရာဂါသည္ အမႀကီး။ ေဆးကုလုိက္ မကုလုိက္။ ေဆးစာအုပ္ ခဏခဏ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး။ သူ႔အနီးမွာ ခၽြန္ထက္ တဲ့ ပစၥည္းျမင္ရင္ ေကာက္ကုိင္ၿပီး နီးရာလူကုိ ထုိးခ်င္စိတ္ေပၚ လုိ႔တဲ့။

လယ္သမားတစ္ဦး။ စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ အိပ္၍မေပ်ာ္ေသာ စိတၱဇညမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းေနရသူ။ အနီးက ဇနီး သည္က ခံစားမႈ ကင္းတဲ့မ်က္ႏွာေပးနဲ႔ မတ္တတ္ရပ္လ်က္သား။
ည ၈ နာရီထုိးေပါ့။ ေနာက္ဆံုးလူနာၾကည့္ၿပီးရင္ မီးလာတုန္း အင္တာနက္ ၾကည့္ရဦးမွာ။ နက္ျဖန္ ဘဲြ႕လြန္ ေတြ စာသင္ ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ ရဦးမွာ။ က်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္ ဖတ္ရႈၿပီး အကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးရဦးမွာ။ ေပ်ာက္ေနတဲ့ စာအုပ္ ရွာ ရဦး မွာ။ ေနမေကာင္းတဲ့ ဆရာႀကီးကုိ ဖုန္းဆက္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးရဦးမွာ။ ဖုန္းျပန္ဆက္ဖုိ႔ ေျပာထားတဲ့ ရန္ကုန္က ဆရာမႀကီးကုိ ဖုန္းဆက္ရဦးမွာ။ ေတာင္ႀကီး ဆရာ၀န္ ညီလာခံမွာ ဖတ္ဖုိ႔ စာတမ္းအေခ်ာသတ္ ရဦးမွာ။
ၾကည္ေအး ရဲ႕ တေစၦရွာပံုေတာ္ မွာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တေစၦ ငါကုိယ္တုိင္ပါပဲတဲ့။ ထုိ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ ေနေသာေနာက္ဆံုး လူနာ သည္ ...

ရြက္ႏုေ၀၊ ေမလ၊ ၂၀၀၈
 .

No comments: