Friday, August 3, 2012

မာန္(ေတာင္လံုးျပန္) ၏ ေရႊမုဆိုး, အပိုင္း (၆)

ထိုစီမံကိန္းမွာ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ရာမွ ရြာမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရမႈအေပၚ တစစ စိုး ရိမ္ လာၾကရၿပီ။ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား၏ေရွ႕အလားအလာမွာ မေသမခ်ာျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ အေျဖ ကား မထြက္ေသး။ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားဆီသုိ႔ တားျမစ္ေသာအမိန္႔ မည္သူမွ မေပးေသး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္ၿမဲအတိုင္း ဆက္၍လုပ္ေနၾကသည္။
တန္ဖဲရြာ သည္ တဒဂၤဆူပြက္ခဲ့ေသာ သတင္းအၿပီးတြင္ ျပန္၍ေမ့ေပ်ာက္သြားၾကျပန္သည္။ ေရႊလုပ္ ကြက္မ်ား သည္ နဂိုအတုိင္းပင္ စက္ႀကီးသံမ်ားထြက္ေနဆဲ။ ေရစုပ္စက္သံမ်ား ထြက္ေန ဆဲ။ ေရႊက်င္သူ တုိ႔၏ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားမွာ ျပန္၍သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ျပန္၏။ တန္ဖဲရြာသည္ သူ႔တာဝန္ ကိုသူ ေက်ႁပြန္သကဲ့သုိ႔ ျပန္၍ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနပါေတာ့သည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္.........

ကိုျမတ္မင္းက အန္ကယ္ဦးသိန္းေဇာ္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားကို ေခၚ ယူ၍ အစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရြာမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းရမည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပင္မႈ မရွိေစဖုိ႔ မွာၾကားသည္။

ေရႊေစ်းမွာ ႐ုတ္တရက္ ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မဆန္းပါေခ်။ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ပိတ္သိမ္းရမည္ဟူေသာ ေကာလာဟလျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ေရႊကုန္သည္မ်ားက တြန္း၍ဝယ္ေတာ့သည္။ သူုတို႔က လက္ထဲမွာ ေငြမ်ားမ်ားထားၿပီး ျပန္သည္သြားရမည္ကို မလိုလား။ ဘယ္လုပ္ကြက္က ေငြလာ ၍ ႀကဳိေတာင္းေတာင္း ေပးရန္အသင့္။ ေငြျပန္ဆပ္သည္ကို မလို။ ေရႊကိုသာ လုိသည္။ ေရႊဆုိင္းလုပ္ သားမ်ားကိုလည္း လုပ္ကြက္မ်ားက အလုပ္ပ်က္မခံေတာ့။ လုပ္သားတစ္ေယာာက္ အလုပ္နားလွ်င္ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ေတာ့မည္မို႔ လုပ္ခကိုပဲ ႀကဳိေတာင္းေတာင္း၊ ေခ်းေငြပဲ ေတာင္းေတာင္း ေပးရန္အသင့္။ အလုပ္ပ်က္မွာကိုေတာ့ မလိုလား။

ကိုျမတ္မင္းက အစည္းအေဝးၿပီးသည္ႏွင့္ ထမင္းဆုိင္ကိုျပန္ထြက္လာခဲ့သည္။ သူ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ က စုထံမွ သတင္းႏွင့္ ေဇာ္ဟိုး ျပန္မလာမည့္သတင္း။ တန္ဖဲရြာႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားက (၂၇) မုိင္ေဝးသည္။ လမ္းခရီးက ၾကမ္း လွ၏။ ႏူးမွာက ကုိယ္ေလးလက္ဝန္ အရင့္အမာႏွင့္မို႔ အဆင္ေခ်ာဖုိ႔ လုိသည္။ လမ္း ခရီးတြင္ ကခၽြတ္ ကေခ်ာ္ျဖစ္ပါက သူ႔တာဝန္ မကင္း။ ႏူး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ မီးဖြားႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးလွ သည္။ သုိ႔မွသာ ေဇာဟိုးႏွင့္ေဆြးေႏြး သည့္ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ ေရႊေၾကာအသစ္ကိစၥက ကုမၸဏီေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ထံ၌ အသံထြက္ေနၾက၏။ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ေရႊမုဆိုးမ်ားေစငွား၍ လုိက္လံစုံစမ္းေစသည္ အထိ ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကေလၿပီ။

ဤသည္ကား ကိုျမတ္မင္းအတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္ပင္။
ျမစ္ဆံုေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကား ေန႔လား ညလား မေသခ်ာေတာ့။ တန္ဖဲရြာႏွင့္ ရြာေပါင္း ငါးရြာေရႊ႕ေျပာင္း ရန္ အစည္းအေဝး ထုိင္ေနၾကၿပီ။ ရြာမ်ားေရြ႕ေျပာင္းရသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား မေက်မလည္ ျဖစ္လာ မည္။ နယ္ခံ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားထံ အကူအညီေတာင္းႏုိင္သည္။ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားရသူမ်ားႏွင့္ နယ္ခံ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကားတြင္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားက ၾကားညႇပ္သြားလိမ့္မည္။ ရြာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရ ေလတုိင္း ေဒသခံမ်ားဘက္က မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကသည္။ ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ မွ ေနထုိင္လာၾက ေသာ ေဒသခံမ်ားအဖုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရသည့္ျပႆနာအေပၚ အခဲမေၾကျဖစ္ၾကမည္သာ။

ထိုအေရးကို ကုမၸဏီအားလံုး သိထားသည္။
ကုမၸဏီအားလံုးလိုလိုသည္ ေရႊေၾကာသစ္တစ္ခုရဖုိ႔ ဘာမဆို စြန္႔စားရန္အသင့္။ ယခု ၾကားေနရေသာ ေရႊေၾကာသည္ ဒ႑ာရီမဟုတ္။ ကေလးေခ်ာ့ပံုျပင္မဟုတ္။ ေမချမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္သုိ႔ စီးဝင္ေနသည့္ ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းမွ ေရႊေၾကာအစစ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာေညာင္းလာၿပီမုိ႔ တခ်ဳိ႕ေက်ာက္မ်ား တြင္ ေရႊခ်ပ္လႊာမ်ားအလႊာလုိက္ကပ္ညႇိေနသည္တဲ့။ ကိုျမတ္မင္းလက္ဝယ္ နမူနာအပုိင္းေလး တစ္ပုိင္း ရွိေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေရႊေၾကာသည္ ဒ႑ာရီမဟုတ္မွန္း သူကပို၍ သိထားသည္။ သူ႔ကိုေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေရႊပြဲစားကုိယ္တုိင္ကလည္း ဤေရႊခ်ပ္လႊာသည္ ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ ဟု အခုိင္အမာေျပာ လာခဲ့သည္။ ကိုျမတ္မင္း ေလ့လာစံုစမ္းရင္း ေဇာ္ဟိုးထံတြင္ သတင္းရပ္စံု က်ေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဇာ္ဟိုး လာေအာင္ေစာင့္ရသည္။ ေဇာ္ဟိုးက လြယ္လင့္တကူ ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဒါကို သူ သိပါ သည္။ သူ သိ၍လည္း ႏူး ကို သူ႔လက္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။

"မဟုတ္ဘူး အစ္မ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သစ္ခြရွာတာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ရွာတာက ေရႊေၾကာအသစ္ ရွိ တယ္ဆိုလို႔ သြားၾက တာ။ ေတာထဲမွာ ဆယ္ရက္ေက်ာ္ေနၿပီ။ သူ႔ကိုသစ္ပင္ပိလုိ႔ ျပန္ဆင္းလာၾကတာ။ ေရႊေၾကာလည္း မေတြ႕ရ ဘူး အစ္မရယ္"
"ဘယ္နားမွာ ျဖစ္တာတံုး၊ ဘယ္လို စျဖစ္တာလည္း"
ေကာင္ေလးက စု အေမးကိုသြက္လက္စြာ ျပန္ေျဖပါသည္။

"ေနရာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး။ ကိုစိန္ႀကီး ေခၚတဲ့ေနာက္ လုိက္ရတာ။ သူက ေတာတက္ ဖူးတယ္။ ေတာအေၾကာင္းလည္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ဗ်။ ေမချမစ္ဝွမ္းဘက္ကို တက္သြားတာေတာ့ သိ တယ္။ စျဖစ္တာက ေတာင္ၿပဳိသလို ဘာလိုလိုပါ အစ္မရယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္ေနတုန္း အသံေတြ ၾကားရတာ။ ညကလည္း ေမွာင္ေနေတာ့ ဘာမွန္းမသိဘူး။ ေျပးေျပးဆုိလုိ႔ ေျပးၾကတာ။ ဓာတ္မီးကုိင္တဲ့ လူေနာက္ကို လုိက္ရတာ ဗ်။ ေနာက္မွ လူက်န္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ျပန္ရွာေတာ့ သူ႔ကို သစ္ပင္ပိေနၿပီ။ ဒါေပ မဲ့..."
ေကာင္ေလး က စဥ္းစားသလိုျဖင့္ စကားစျဖတ္သြားသည္။

"ေျပာပါဦးဟယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လဲ"
ေကာင္ေလးက သူ႔ကို ေခ်ာေမာလွပ၍ ေခတ္ဆန္ေသာ ေကာင္မေလးက အေရးတယူေမးေနသည္မုိ႔ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ျဖစ္ေန သည္။ သူသိသမွ် အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။
"ဓာတ္ပံု႐ုိက္မယ္ေနာ္"
"ဟာဗ်ာ ရွက္စရာႀကီး"
စုက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခြင့္ေတာင္းသည္ ကို ေကာင္ေလးက ရွက္ေန၏။
"ေၾသာ္ ႀကံဳတုန္း ႐ုိက္ထားတာပါ။ ဘာရယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကဲ ဆက္ေျပာေလ"
စုက ကင္မရာ ကိုခ်ိန္တြယ္ရင္း ေကာင္ေလးကို စကားေၾကာင္းေပးသည္။ နံေဘးမွ က်န္ေကာင္ေလးက ကုိယ္လံုး ကို တစ္ဖက္သုိ႔ တိုးသြားေပးသည္။

"အဲဒါဗ်ာ၊ ဟို... သစ္ပင္က..."
ေကာင္ေလး က ကင္မရာခ်ိန္တြယ္ထားသျဖင့္ ထစ္ အေနေတာ့၏။ စု ျမန္ျမန္႐ုိက္လုိက္ၿပီး ကင္မရာကို ျပန္ခ်ထားလုိက္ရသည္။
"ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျပန္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ေျခေထာက္ေပၚသစ္ပင္ပိေနၿပီ။ ေခါင္းကိုလည္း ထိထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပင္ေတြ က အပင္ႀကီးေတြ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အဲဒါပဲ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသေနတာ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ ေခါင္းကို ဘယ္လို ထိလဲ။ သစ္ပင္က ေျခေထာက္ေပၚပိေနတာ။ သူ ေျပာေတာ့ ေနာက္က လွမ္း႐ုိက္သ လို ျဖစ္သြားတာတဲ့။ ည ကလည္း ေမွာင္ေနေတာ့ ဘာမွသဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရဘူး။ သစ္ပင္ေတြေတာ့ လဲ ေနတာေတြ႕တယ္"
"အခု ျမစ္ဆံု ကေန သြားရင္ ဘယ္ႏွရက္ေလာက္ ၾကာလဲ"
စု ေမးခြန္း ကို ေကာင္ေလးက စဥ္းစားေနဆဲ၊ နံေဘးမွ ေကာင္ေလးက ဝင္၍ေျဖလုိက္သည္။

"တစ္ရက္ သြားရတယ္"
"ေမာင္ေလးတုိ႔က ေန႔စား နဲ႔ လုိက္သြားတာလား။ အရင္က ဘာလုပ္ဖူးလဲ"
"ေန႔စား မဟုတ္ဘူး အစ္မ၊ တစ္ေယာက္ ငါးေသာင္းနဲ႔ေခၚလုိ႔ လုိက္သြားတာ။ ေရႊေၾကာတစ္ခု ရွာမယ္ ဆိုလို႔။ ေတြ႕ရင္ သူေ႒းျဖစ္မွာ။ မေတြ႕ေတာ့လည္း ကံေပါ့။ သူက ပုိက္ႀကီးထိုးတာ။ ကၽြန္ေတာ္က စက္ ေမာင္း တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ို႔က ဒီဗရာက္တာ ေလးလေက်ာ္ၿပီ။ ကုမၸဏီက လုိက္သြားဆိုလို႔"
"ဟင္ အခုက်ေတာ့ ကုမၸဏီက ဘာမွလုပ္မေပးဘူးလား"

ေကာင္ေလးက ရယ္ေနသည္။ က်န္ေကာင္ေလးက-
"အလုပ္ကထြက္ၿပီး သြားရတာ၊ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ရင္ ကုမၸဏီက တာဝန္မယူဘူး ေျပာၿပီးသား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တားျမစ္နယ္ေျမထဲ ကို သြားၾကတာ။ သူေ႒းျဖစ္ ေခြးျဖစ္ပဲဗ်"
စုက ထိုစကားမ်ားကို ဂ႐ုစတစုိက္ နားေထာင္ေနမိသည္။ ဤသတင္းကို မည္သုိ ႔ေဖာ္ျပရမည္ ကိုလည္း ေတြးေနသည္။ သတင္းကေတာ့ အရင္းအျမစ္ေတြ႕ေနရၿပီ။ သူ တင္ျပရမည့္ပံုစံကို တြက္ဆ ရင္း ေရႊ ေၾကာအသစ္ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားေနမိေတာ့သည္။ တားျမစ္နယ္ေျမဟူေသာ စကားကို ပိုစိတ္ဝင္စားမိ သည္။ ကားက လမ္းၾကမ္းေနသည္မို႔ တေရြ႕ေရြ႕ ခရီးႏွင္ေန၏။ ကားေရွ႕ခန္းတြင္ ႏူးက သက္ေသာင့္ သက္သာ ထုိင္ေနသည္မို႔ စု စိတ္ေအးသြားမိသည္။ သူတုိ႔ စကားေျပာေနသည္ကို ကားေနာက္ၿမီးပုိင္း မွာ ထုိင္ေနေသာ ေလာဟိုက ဂ႐ုတစုိက္ နားေထာင္ေနသည္။ ကားေနာက္ခန္းမွ လူနာေတာ့ သတိ လစ္ေနၿပီ။ ကားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕သုိ႔ ဆက္၍ ဦးတည္ေနေတာ့သည္။

"ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တိုးပြားလာျခင္း"
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တိုးတက္ေနၿပီး ယခင္က သစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ သစ္ပင္လုိက္ ေျပာင္းေရြ႕သည့္ သစ္ေတာ ေျပာင္းေရြ႕မႈ ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နည္သည္ ယခင္က စိမ္းစိုေသာသစ္ေတာမ်ား ေပါမ်ားစြာတည္ရွိၿပီး သစ္ပင္ သစ္ေတာ အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာသဘာဝနယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

"သစ္ေတာက သိသိသာသာ ျပဳန္းလာတယ္။ တစ္ဖက္ကို သယ္ေနတာ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ သစ္ပင္ ခုတ္တာ မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ သစ္ပင္လုိက္ အျမစ္ပါေအာင္သယ္ၿပီး ဟိုဘက္မွာ ျပန္စုိက္ေနတာ။ သစ္ ေတာေရြ႕တဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းဆို တ႐ုတ္ဘက္မွာေတာ့ သစ္ပင္ေတြ စိမ္းလန္းေနၿပီး ဒီဘက္ မွာ ေတာ့ သစ္ေတာမရွိေတာ့တာေတာင္ ႀကံဳလာႏုိင္တယ္"
ဦးစိုးေအး က WEEKLY ELEVEN ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ျဖဴႏု၏ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရင္း စဥ္းစားခန္း ဝင္ေနေတာ့ သည္။ သတင္းတင္ျပခ်က္က အဖိုးတန္လွ၏။ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္မွာ သပ္ရပ္လွ၏။ ထို တင္ျပခ်က္မ်ဳိး သည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ ဘာဘာညာညာ ေျပာေနသည္ထက္ အဆေထာင္ ေသာင္းမက ထိေရာက္လွသည္။

ဦးစိုးေအးက ထုိသတင္းကို Underline လုပ္၍ ဂ်ာနယ္တုိက္၏ဘလက္ဘုတ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ရည္ညႊန္း မွတ္ခ်က္ေရးေပးုလိက္သည္။ မၾကာခင္မွာပင္ တုိက္ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္ဝင္လာလွ်င္ ဘလက္ဘုတ္ ကို ဦးစြာၾကည့္ၾကမည္။ ဒီကေန႔ အထင္ကရျဖစ္ေနေသာ အေရးႀကီးသတင္းမ်ဳိးကို ဦးစိုးေအးတုိ႔က အယ္ဒီတာပီပီ ဦးစြာဖတ္႐ႈမိသမွ် ရည္ညႊန္းလမ္းညႊန္လုပ္ေပးစၿမဲ။ ဦးစိုးေအးတုိ႔ ရည္ညႊန္းေသာသတင္း မ်ားက ဂ်ာနယ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လြယ္လင့္တကူ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစသည္။ သတင္းတန္ဖိုးကို ပို၍ အကြက္ျမစ္ေစသည္။ မသိသူမ်ားကေတာ့ သူတစ္ပါးဂ်ာနယ္မွ သတင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းေနသည့္ အတြက္ အထင္ေသးၾကေပမည္။ ဦးစိုးေအးက ဤသို႔မယူဆ။ ဂ်ာနယ္ႀကီးမ်ားထံမွ သတင္းေကာင္းမ်ဳိး ဆိုလွ်င္ တကူးတက ျပန္၍ ရည္ညႊန္းေပးသည္။ ဒါမွ မိမိတုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းေကာင္း၊ သတင္းထူး၊ အဖိုးတန္သတင္းတုိ႔၏အာေဘာ္ကို သိနားလည္မည္။ သတင္းဟူသည္ တုိသည္၊ ရွည္ သည္၊ ႀကီးက်ယ္သည္၊ Celebrity ေတြ ပါဝင္သည္ဆိုပါမွ သတင္းမဟုတ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွ သစ္ပင္တစ္ ပင္၊ ငွက္တစ္ေကာင္၊ ရတနာတစ္ခုပါသြားျခင္းသည္ ဘယ္နံေရာအခါမွ ျပန္ရဖုိ႔မရွိ။ အသားကိုလွီးေပး လုိက္ရသည္ဟု အမ်ားျပည္သူေတြးတတ္လာပါလွ်င္ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္တုိ႔ တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္မည္။ ဤသည္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္က ဂ်ာနယ္သမား၏ဝန္။

ဦးစိုးေအးသည္ နဂိုအားျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ ဘဝကို ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ မိသားစုပိုင္စီးပြား ေရး သီးသန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္အလုပ္ကို ဝါသနာျပင္းထန္လြန္းသည့္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ တကယ္ထိေရာက္ၿပီေဟ့ဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္ သြားႏုိင္သည္။ ကာလ အပိုင္းအျခားကို ျဖတ္သန္းႏုိင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ ႏုိင္သည္။ ဖံုးထားေသာ အရာ ကို ဖြင့္ပစ္ႏုိင္သည္။ ေမွာက္ထားေသာ ခြက္ကို လွန္ပစ္ႏုိင္သည္။ သတင္း ၏စြမ္းပကား ဟူသည္ ခန္႔မွန္းႏုိင္းဆ၍မရ။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ သတင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ သတင္း၏စာ တစ္လံုးခ်င္းစီ၌ပင္လွ်င္ အဖိုးအနဂၣထုိက္တန္ေနသည္။ ဤသို႔ေသာ သတင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ဦးစိုးေအး မေမ့ ေတာ့။ ထိုသတင္းေဖာ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈတုိ႔ကို ႀကဳိေတြးသည္။ ထို႐ုိက္ခတ္ သည္ တစ္ရက္ ၾကာခ်င္ၾကာမည္၊ တစ္လ ၾကာခ်င္ၾကာမည္၊ တစ္ႏွစ္ ၾကာခ်င္ၾကာမည္။ မည္မွ်ပင္ၾကာ သည္ျဖစ္ေစ ထိုသတင္းေၾကာင့္ တာဝန္ယူရမည့္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူေတြ ဥေပကၡာ ျပဳထား၍ မရေတာ့ၿပီ။ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ မည္သုိ႔တန္ဖိုးျဖတ္မည္နည္း။ သစ္ေတာသစ္ေတာ ဆိုလွ်င္ေကာ၊ ေတာင္တန္းတစ္ခု၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္သြယ္၊ ျမစ္ေရတစ္ေပါက္ ဆို လွ်င္ေကာ။
တုိင္းျပည္တြင္ လူသားတုိ႔ ေနထုိင္ၾကသည္။

လူသားမ်ဳိးဆက္တို႔ ေပါက္ဖြားေနၾကသည္။
ထိုလူသားတုိ႔ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏သစ္တစ္ပင္၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္သြယ္၊ ျမစ္ေရတစ္ေပါက္တုိ႔က ယွက္ႏြယ္ ေနသည္။ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္တုိ႔၏ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လႈံ႕ေဆာ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ မွာ ဂ်ာနယ္သမား၊ သတင္းသမားတုိ႔၏တာဝန္ဟူ၍ ဦးစိုးေအး နားလည္ထားျခင္းပင္။
သူသာလွ်င္မကေသး။ သူ႔ဂ်ာနယ္တုိက္မွ လူအားလံုးကို နားလည္ေစခ်င္သည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ႏုိင္ငံ ေရးကို လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ဝင္လုပ္ျပေနဖုိ႔မလို။ ႏုိင္ငံ၏အေမြအႏွစ္တစ္ခုကို ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ရပ္တည္လွ်င္ပင္ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ျဖစ္ေနၿပီဟု သူ မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိသည္။ ယခုလည္း သစ္ေတာေရြ႕ေျပာင္းေနေသာသတင္းကို အားလံုး သိေစဖုိ႔ သူ ရည္ညႊန္းလုိက္ရျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။
..........................................................................................................................................
ၿငိမ္းႏုက ဓာတ္ခြဲခန္းမွ အေၾကာင္းျပန္လာသည့္ အေျဖစာရြက္ကို ကိုေဇာ္မင္းေရွ႕သုိ႔ ခ်ေပးလုိက္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ရက္က ေရႊဘံုသာမုနိဘက္မွ တံငါသမားမိသားစုထံတြင္ ငါးတခ်ဳိ႕ဖမ္းမိသည္။ ငါးမ်ား က ပုိက္ျဖင့္ ဖမ္းမိလာေသာငါးမ်ားမဟုတ္။ ေရစပ္သုိ႔ တိုးတက္လာသည္ကို ေကာက္ယူဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္း ပင္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ဖမ္းမိေသာငါးမ်ားတြင္ ေက်ာ႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မီးေလာင္နာကဲ့သုိ႔ ဒဏ္ရာမ်ား ပါလာျခင္းပင္။ ထိုဒဏ္ရာေၾကာင့္ ငါးမ်ား ကမ္းေျခသုိ႔ တိုးလာၾကသည္။ ဖမ္းမိခ်ိန္တြင္ ငါးတစ္ေကာင္မွ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့။ ဆူးေတာင္မ်ား၊ ေၾကးခြံမ်ားက ထိလုိက္သည္ႏွင့္ ျပဳတ္ထြက္ကုန္ၾကသည္။

ထိုသတင္းကို ၿငိမ္းႏုကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ငါးတစ္ေကာင္ကို နမူနာယူ၍ ရန္ကုန္ ဓာတ္ခြဲ႒ာန သုိ႔ပို႔၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဓာတ္ခြဲဌာနမွ အေျဖေပးလာသည္။ ဓာတုအဆိပ္ေၾကာင့္ စားသံုး ရန္ မသင့္ ျမစ္ေရကိုစစ္ေဆးပါဟု ျပန္ၾကားလာခဲ့သည္။ ထိုအေျဖကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား လည္း ေျဖရွင္းရန္ ေလ့လာေနၾကၿပီ။ ျမစ္အတြင္းမွ ေရတြင္ ဓာတုေဗဒေပ်ာ္ဝင္ႏႈန္း မည္မွ်ရွိေနၿပီကို ေလ့လာ ၾကသည္။ အေျဖ မေတြ႕ၾကေသး။

"ဒီသတင္း ကုိယ္ ၾကားၿပီးၿပီ ၿငိမ္း။ ကုိယ္ စာေပးလုိက္တာ ၿငိမ္း ရပါတယ္ေနာ္။ အဲဒါ ၿငိမ္းကို ေတာင္း ပန္တာပါ"
"ၿငိမ္း စိတ္မဆိုးပါဘူး။ ကိုေဇာ့္ထက္ ျပင္းထန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၿငိမ္း ႀကံဳခဲ့ၿပီးၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆို တရားစြဲ မယ္ေတာင္ ေျပာတယ္။ ဟြန္း ကုိယ့္က်ဳိးစီးပြားထိေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ႀကိမ္းၾက ဝါးၾကတာေပါ့"
"ကိုယ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ၿငိမ္းရယ္။ ၿငိမ္း ႀကဳိးစားေနတာေတြ ကုိယ္ သိပါတယ္။ ကုိယ္ အဲဒီေန႔က ႀကဳိ တင္ျပင္ဆင္ လာခဲ့လို႔ပါ။ ၿငိမ္း ေျပာတာေတြ တစ္ခုမွ မမွားပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္က ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္ေနမိ တာ ကုိယ္ သိပါတယ္"

ကိုေဇာ္မင္း က ဂ႐ုတစုိက္ပင္ ေလသံေအးေအးျဖင့္ ေတာင္းပန္စကားေျပာလာသည္မုိ႔ ၿငိမ္းႏု အံ့အား သင့္မိသည္။ စာရြက္ေပၚရွိ ဓာတ္ခြဲဌာနမွအေျဖကို ကုိေဇာ္မင္းက ယူဖတ္ၾကည့္သည္။ ၿပီးေတာ့ စားပြဲ ေပၚ သုိ႔ ျပန္ခ်ထားသည္။
"ကုိယ္တုိ႔ ဘာတာဝန္ယူေပးရမလဲ ၿငိမ္း ေျပာပါ"
"ၿငိမ္းလည္း ဘာမွမေျပာတတ္ေသးဘူး။ ဒါက ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဌာနက ပညာရွင္ေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးမွ အေျဖထြက္မွာ။ ဒါမ်ဳိး ျဖစ္ဖူးတဲ့သတင္းေတြ ျပန္ေလ့လာေနတာ မၿပီးေသး ဘူး။ ၿငိမ္း သိရ သေလာက္ေတာ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြက အဆိပ္သင့္ၿပီး ငါးက စားမိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ တယ္။ ျမစ္ေရက စီးေနတာဆိုေတာ့ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းေတြက ေမ်ာသြားတာေနမယ္။ ဒီအတုိင္းသာ မွန္ရင္ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဒီလိုျပႆနာ ထပ္ျဖစ္ဦးမွာ ေသခ်ာတယ္"
ကိုေဇာ္မင္း က နားေထာင္ေနသည္။ ၿငိမ္းႏုက ဆက္၍ရွင္းျပပါသည္။

"ဒါမ်ဳိးက ခ်က္ခ်င္းႀကီး တရားခံကို ရွာလုိ႔မရဘူး ကိုေဇာ္။ ဟိုးတေလာကဆုိရင္ ဂတ္စ္အိုး အေဟာင္း ေတြဝယ္ တဲ့ ဆုိင္က အရည္ေတြကိုေဖာက္ၿပီး ေခ်ာင္းထဲသြန္ခ်တယ္။ အဲဒီထဲမွာ လူေတာင္ အနံ႔ခံ လုိ႔မရ တဲ့ အက္စစ္ေတြ ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိး အသိတရားနည္းတာကိုေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ရမယ္။ အေရးယူရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ တားျမစ္ရေကာင္းမွန္း၊ အေရးယူရေကာင္းမွန္း မသိဘူး။ ၿမဳိ႕တုိင္း ၿမဳိ႕တုိင္းမွာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ရွိတယ္။ ကားဝပ္ေရွာ့၊ ဆုိင္ကယ္ဝပ္ေရွာ႕ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ စက္သံုးဆီ အႂကြင္းအက်န္ေတြ ထြက္ လာတယ္။ ေျမႀကီးေပၚေရာက္တယ္။ အဲဒီမွာ စက္သံုးဆီအႂကြင္း အက်န္ေတြ ဘယ္လို စီးမလဲ၊ ေျမာင္းေတြထဲ စီးမယ္။ ေခ်ာင္းထဲစီးမယ္။

 ၿပီးရင္ ျမစ္ထဲေရာက္မယ္၊ ဒါက ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ လူေနဝန္းက်င္က ႐ုိက္ခတ္ တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ေျဖရွင္း ရတာ သိပ္ခက္တယ္ ကိုေဇာ္။ တစ္ခါခါေတာ့ေလ ၿငိမ္း မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္။ ဒီျမစ္ကို သံုးတယ္။ ဒီျမစ္ေရ ကို ေသာက္ တယ္။ ဒီျမစ္ေရေတြနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတြ လုပ္ၿပီးရင္ ဒီျမစ္ကို ျပန္ဖ်က္ဆီးေနတယ္ ဆိုတာဘယ္လိုေျပာ ေျပာ မယံုၾကဘူး ကိုေဇာ္။ ၿငိမ္းတုိ႔ကပဲ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနတယ္တဲ့။ ၿငိမ္း တကယ္ပဲ မ်က္ရည္က် မိပါတယ္"
ၿငိမ္း၏ခံစားခ်က္ ကို ၾကားလုိက္ရခ်ိန္တြင္ ကိုေဇာ္မင္း မွင္တက္သြားမိေတာ့သည္။ ၿငိမ္းကို သူ ထင္ထား သည္ထက္ပို၍ ေလးနက္တည္တံ့ေနသည္ကို ေတြ႕လုိက္ရသည္မုိ႔ ၿငိမ္း ခံစားေနရသည္ကို ကိုယ္ခ်င္း စာလာ မိသည္။ ေစာေစာက စာရြက္ေလးကို သူ ျပန္၍ဖတ္ၾကည့္မိျပန္သည္။

"ျပႆနာက တစ္ဦးတည္း ေျဖရွင္းလုိ႔မရဘူးေနာ္။ ကုိယ္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။ ဒီကိစၥကို ကုိယ္ ကူညီ ခ်င္တယ္။ တကယ္ေျပာတာပါ"
ၿငိမ္း မ်က္ႏွာသည္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ဝင္းပရႊန္းလဲ့သြားသည္။ ကိုေဇာ္မင္းထံမွ အားေပးစကားကို သူ ေက်ေက် နပ္နပ္ ခံယူေနမိသည္။
"ကိုေဇာ္ တကယ္ေျပာေနတာပါေနာ္"
ၿငိမ္းက ရႊင္ျမဴးေသာေလသံျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။

"ကုိယ္ ေလ့လာထားတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ၿငိမ္းအတြက္ အသံုးဝင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္မွာ ပါတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ကုိယ္ စုထားတာရွိတယ္။ ဂ်ာနယ္မွာပါၿပီးသားဆိုေတာ့ တရားဝင္ေျပာလို႔ ရတာ ေပါ့။ ျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးေတြ ကုိယ္ ယူလာခဲ့မယ္ေလ"
"ကိုေဇာ့္အလုပ္ကေရာ"
ၿငိမ္းအေမး ကို ကုိေဇာ္က ပခံုးႏွစ္ဖက္တြန္႔ျပလုိက္သည္။
"ကိုေဇာ္ အလုပ္ထြက္မွာလား"
"မေျပာတတ္ဘူးေလ၊ ၿငိမ္းအတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ဦးေလးကိုေတာ့ နားလည္ေအာင္ ေျပာ ရမွာပဲ။ ကုိယ္က အလုပ္ထဲမွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိစၥအားလံုး ဦးေလးက ကုိင္ ထားတာ။ ကုိယ္မရွိလည္း သူ႔ဟာသူ လည္ပတ္မွာပဲ။ သူကေတာ့ ေျပာမွာေပါ။

ေခြးေကာင္ မြဲခ်င္လုိ႔ ျပာပံုတိုးတယ္ ဆိုၿပီး။ ကုိယ့္ကေတာ့ နဂိုကတည္းက သူခုိင္းလုိ႔သာ လုပ္ေနရတာ၊ သိပ္ စိတ္ပါတာ မဟုတ္ဘူး။ ဟိုေန႔ ကၿငိမ္းနဲ႔ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ကုိယ္ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ ၿငိမ္းလို မိန္းကေလး တစ္ေယာက္၊ မိဘလည္း ျပည့္စံု တယ္၊ တျခားမွာ အလုပ္လုပ္လည္းရတယ္။ ဒါေတာင္ NGO ထဲမွ ဝင္လုပ္ေန တယ္။ ကုိယ္က ဘာမုိ႔ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနတာလဲလုိ႔ ေတြးၿပီး ရွက္လာတယ္။ ဦးေလးအလုပ္မွာ ဇိမ္ခံေနရတာ ငါးႏွစ္ေတာင္ ျပည့္ေတာ့မယ္။ သူေဌးတူ သူေဌးတူ ဆိုၿပီး ေက်နပ္ေနတာ။ ၿငိမ္းကို ကိုယ္ အားက်မိတယ္။ ကုိယ္..." ကိုေဇာ္မင္း မ်က္မွန္ကို ပင့္လုိက္ၿပီး စကားမဆက္ေတာ့။

ၿငိမ္းရင္ထဲ၌ လႈိက္ခနဲျဖစ္သြားသည္ကိုလည္း သိမည္မထင္။
ၿငိမ္းက ခုန္လာေသာရင္ကို ကာကြယ္လိုေသာေၾကာင့္ ဖုိင္တြဲမ်ားကိုထုတ္ၿပီး ၾကည့္ၿပီးသားစာရြက္မ်ား ကို ျပန္လွန္ေလွာေနျဖစ္ေတာ့သည္။ ေစာေစာက စကားသံမ်ား ဆူေဝေနသာ အခန္းေလးမွာ ျပန္၍ တိတ္ဆိတ္ သြားပါေတာ့သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး ရင္ခုန္ေနသည္ကို ႏွစ္ဦးသားထိန္းခ်ဳပ္ရင္း တံုဏွိဘာ ေဝ ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။

ဦးသိန္းေဇာ္က ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာလာေသာ အငွားယာဥ္ေနာက္မွ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္လာရင္း အထူးကုေဆးခန္း ဆီသို႕ လွမ္း၍ဖုန္းဆက္သြယ္လိုက္သည္။ တစ္ဖက္မွ ဖုန္းေျဖသည္ႏွင့္ ကား ထြက္လာျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးလိုက္သည္။

အငွားယာဥ္ေပၚ၌ ႏူးသည္ ေမြးကင္းစသားကိုေပြ႕၍ ေဘးဘီ၀ဲယာသို႕ေငးလ်က္လိုက္ပါလာခဲ့ သည္။ သားေလး ၌ ေမြးေမြးခ်င္း အသား၀ါ ပါလာေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႕ သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူရန္ ကိုျမတ္မင္းမွ စီမံေပးခဲ့ သည္။ သည္ရင္ေသြးေလးကို ႏူး အသက္ပုံ၍ခ်စ္ရသည္မို႕ ေဆးကုရန္ လိုက္လာခဲ့မိျခင္းပင္။ ကိုေဇာ္ဟိုးကေတာ့ တန္ဖဲရြာသို႕ ျပန္မေရာက္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ သူျပန္လာလာခ်င္း ကိုျမတ္မင္းက အက်ိဳး အေၾကာင္း ရွင္းျပမည္ဟု ေျပာထားသျဖင့္ စိတ္မပူေတာ့။ တန္ဖဲရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးမွာလည္း လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ျဖစ္လာျပီမို႕ ႏူးစဥ္းစားရခက္ လာျပီ။ ကေလး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေတြးပူလာမိသည္။ ကေလးကို ရန္ကုန္တြင္ ကုသဖို႕အ တြက္အစစအရာရာ စီစဥ္ေပးေသာ ကိုျမတ္မင္းကို ေက်းဇူးတင္၍ မဆုံး။

အငွားကားသည္ အထူးကုေဆးရုံသို႕ ဆိုက္ကပ္လာသည္။ အငွားကားေနာက္မွာဦးသိန္းေဇာ္ကား ကပါလာသည္။ ေဆးရုံ၀န္ထမ္းမ်ားက ကားဆီသို႕ အေျပးအလႊား ေရာက္လာၾကသည္။ ႏူးက သားေလး ကိုေပြ႕၍ ကားေပၚမွာဆင္းလိုက္သည္ည။
"ဟယ္ ကေလး က ခ်စ္စရာေလးပါလား။ လာ လာ ညီမေလး၊ အထဲကိုလာ"
သူနာျပဳဆရာမႏွစ္ဦးက ႏူးကို ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲစြာ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ဦးသိန္းေဇာ္က ေကာင္တာနားတြင္ ရပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္ထံ သို႕ သြားေရာက္၍ စကားေျပာေနသည္။ ႏူးကို  ေနရာ ခ်ေပးျပီးေနာက္ ကိုျမတ္မင္း ထံသို႕ ဖုန္းေခၚလိုက္ျပီး အေျခအေနကို ေျပာျပလိုက္ပါေတာ့သည္။
.............................................................................................................................................
စုထံမွ စာကိုဖတ္ျပီးကတည္းက ဦးေကာင္းျမတ္တစ္ေယာက္ အေတြးမ်ားျဖင့္ ေနာက္က်ိသြားခဲ့ သည္။ သမိုင္း တစ္ပတ္သည္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ခရီးကို ရုတ္ျခည္းလွည့္လည္လာ ျပီေကာ။
သူ႕အာရုံတြင္ ေငြေရာင္ေဖြးေနသည့္ ေရခဲေတာင္ၾကီးမ်ား ေဟၚလာသည္။ သူကေရခဲေတာင္ၾကီး မ်ားအလယ္မွ ထူးဆန္းေသာ နတ္သမီးေရကန္အနီး တြင္ ရပ္ေနသည္။ သူ႕အရြယ္က ဆယ္ႏွစ္က ေလးအရြယ္။ အဘိုးျဖစ္သူ က ထိုေရကန္ၾကီး မ်ား ပတ္ပတ္လည္မွ ဥယ်ာဥ္ပန္းမန္မ်ားၾကားတြင္ သူ႕ကိုလွမ္း၍ လက္ျပက်ီစယ္ေန၏။ သူက ေရကန္ၾကီး ကို ၾကည့္၍မ၀။ ထိုအခိုက္မွာပင္  သူ႕ဆီကို ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ေျပးလာသည္။ အဘိုးက ထိုေကာင္မေလးကို လွမ္း၍ဟန္႕တားေန၏။ မိုးသားတိမ္လိပ္တို႕ တစ္ခဲနက္ ညိႇဳ႕မိႈင္း တက္ လာသည္။ ေကာင္မေလးက ေၾကာက္လန္႕တၾကား သစ္ပင္တစ္ပင္ေျခရင္းတြင္ ေျပး၍ပုန္းခိုေန၏။ ၾကည္လင္ ၀င္းပေနေသာ ကန္ေရျပင္သည္ တစ္ခ ဏခ်င္း အုံ႕မိႈင္းညိဳမည္းကာ မိုးၾကီးရြာခ်ပါေတာ့သည္။

သူျပန္၍ အာရုံစိုက္မိခ်ိန္တြင္ အဘိုးလက္ထဲ၌ ေကာင္မေလး ေမ့ေျမာေန၏။ ကန္ေရျပင္ က ျပန္၍ ျပန္႕ျပဴး သာယာေနဆဲ။ သူ႕လက္ထဲမွ ပန္းပြင့္မ်ားက မိုးေရတစက္စက္က်ေန၏။ အဘိုးက ဒူး ေထာက္ လ်က္သား ေကာင္မေလး ကို ေပြ႕ထားရင္း ေတာင္ပိုင္နက္သမီးအား ႏႈတ္ဖ်ားမွ တဖြဖြ ရြတ္ဆို ေတာင္းပန္ေန ၏။

သူ႕အာရုံမ်ားက တသြင္သြင္စီးေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းေလးနံေဘးသို႕ ေရာက္သြားျပန္သည္။ အဘိုးက စမ္းေခ်ာင္း ထဲမွ ေက်ာက္လႊာတစ္ခ်ပ္ ကို ခြာယူေနသည္။ သူက တအံ့တၾသျဖစ္ေန၏။ ထို႕ေနာက္ ထိုေက်ာ္လႊာခ်ပ္ကို အိတ္ထဲ သို႕ ထည့္လိုက္သည္။ ထိုအခိိုက္မွာပင္ ေတာျပိဳသံမ်ား ၾကားရ၏။ အဘိုးက သူ႕ကို လက္တြဲ ၍ ေတာင္ေအာက္သို႕ ေျပးဆင္းေတာ့သည္။ သစ္ပင္မ်ားက တ၀ုန္း၀ုန္းျပိဳလဲေန၏။ ေတာင္မ်ားက ၾကြထ ရုန္းကန္ျပီး သူတို႕ေနာက္မွ ကဆုန္စိုင္း၍ လိုက္ေနသည္။ အဘိုးက ေျပးေနရင္းမွ အိတ္ထဲ က ေက်ာ္လႊာခ်ပ္ ကို ျပန္၍ ပစ္ခ်လိုက္၏။ ေရႊေရာင္ ေက်ာက္ခ်ပ္လႊာ သည္ ေတာင္ေအာက္ သို႕ ျပန္က် သြားသည္။ ေတာင္ျပိဳသံမ်ား၊ သစ္ပင္ျပိဳမႈ မ်ား သည္  ရုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္သြားေတာ့၏။ အဘိုးက ဒူးေထာက္ ၍ တဖြဖြေတာင္းပန္ေနေတာ့ သည္။

သူ႕အသက္ႏွစ္ဆယ္တြင္ အိမ္တက္မဂၤလာ က်င္းပခဲ့သည္။ အဘိုးက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ က်င္းပ ေပးျခင္းပင္။ သူတို႕ အိမ္တက္ မဂၤလာပြဲ က်င္းမေနစဥ္မွာပင္ လူစိမ္းသုံးဦး ေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႕က အဘိုးႏွင့္အတူ အိမ္၀င္း ထဲ မွ ထြက္ခြာသြားၾက၏။ သူတို႕မဂၤလာပြဲ က်င္းပေနခိုက္မွာပင္ ေသနတ္သံ ၾကားရသည္။ အေဖႏွင့္ ရြာသား တခ်ို႕ ေျပးထြက္သြားၾက၏။ အေဖတို႕ျပန္လာခ်ိန္တြင္ အသက္မဲ့ေနေသာ အဘိုး၏ ခႏၶာကိုယ္ ကို ေပြ႕၍ျပန္လာၾကသည္။ သူ အဘိုး ကို ေျပး၍ ေပြ႕မိသည္။ အဘိုး လက္ထဲ၌ တင္းတင္း ဆုပ္ကိုင္ ထားသည္ မွာ ေရႊေက်ာက္ခ်ပ္လႊာ အပိုင္းေလး။
အေဖက သူ႕ကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ရန္ကုန္သို႕ ထြက္ခြာေစခဲ့သည္။ ဤနယ္ေျမတြင္ သူ႕အတြက္ အႏၱရာယ္ ရိွေနျပီ။ ေရႊခ်ပ္လႊာ ဘယ္ေနရာမွ ရသည္ကို သိထားေသာ သူ႕အဖို႕ အသက္အႏၱရာယ္ ကမေသးလွ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕လင္မယား ႏွစ္ဦး စလုံး အျမန္ပင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ ၾကရ၏။

ဆက္ရန္
.

No comments: