Wednesday, June 20, 2012

တင္ေမာင္ျမင္႔ ဘာသာျပန္ မာတင္လူသာကင္း ႏွင္႔ ကၽြန္မဘဝ, အပိုင္း (၁၁) ဇာတ္သိမ္း

" ဒီကလပ္ၿမိဳ႕နယ္ မွာ ေနတဲ့ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္မွာ ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရမွာေနာ္ က်ပ္က်ပ္ သတိေပး လုိက္ပါရဲ႕ "
သူတုိ႔ အိမ္၀ယ္ ဖုိ႔ အလုပ္ရဖုိ႔လည္း သူက တတ္ႏုိင္သမွ် အကူအညီေပးသည္။ သူတုိ႔တြင္ ျပႆနာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဌာနႏွင့္ ဆုိင္သည္။ ဘယ္သူႏွင့္ ဆုိင္သည္ကုိ ေမးစမ္းၿပီး အက္ဒီကင္း ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ ေျဖရွင္းေပးသည္သာ။ သားက ႏုိင္ငံႏွင့္ အ၀န္း ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဧရာမ အေရးကိစၥႀကီး မ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဒက္ဒီကင္းက တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ကုိယ္ခ်င္း၏ ကိစၥကေလးမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ လူခ်စ္လူခင္ ေပါေနျခင္းမွာ ဆန္းသည္ဟု မဆုိသာေပ။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္...

ဒက္ဒီကင္းကုိ ဘယ္သူမွတား၍မရ။ ကၽြန္မ မွတ္မိေနတာ တစ္ခုရွိသည္။ အသားေရာင္ ခဲြျခားေရး တြင္ ထိပ္ဆံုးက ေနသည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈအျဖစ္ လက္စတာေဒါစ္ အေရြးခံရ ေတာ့ ၀မ္းတစ္ထြာ စစ္ဆင္ေရး မွ ဒက္ဒီကင္းႏွင့္အတူ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ကုိ နီဂ႐ုိး လူမ်ိဳးမ်ား အခ်ိဳးညီညီ အလုပ္ရရွိေရး ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးသည္။ ပြင့္ လင္းသလုိ အလြန္ သံတမန္ ပရိယာယ္ႂကြယ္ သလုိ ရံခါတြင္ တဲ့တုိးေျပာတတ္သည့္ ဒက္ဒီကင္းကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။
ပထမပုိင္း တြင္ အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့မွ ဒက္ဒီကင္းက ဗံုးခဲြသလုိ တစ္စခန္းထေတာ့သည္။

" ဒီမယ္ မစၥတာ မက္ေဒါ့စ္၊ ခင္ဗ်ား သိထားဖုိ႔က ခင္ဗ်ားဆီ က်ဳပ္တုိ႔ လက္၀ါးျဖန္႔ေတာင္းဖုိ႔ လာတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူေတြ ရသင့္တဲ့ အလုပ္ကုိ အခ်ိဳးညီညီ ရဖုိ႔ပဲ။ ခင္ဗ်ားက ဒါကုိ ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ရေအာင္ လုပ္ရ လိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ခင္ဗ်ားဟာ အသားေရာင္ ခဲြျခားေရးကုိ ယံုၾကည္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လုိ႔ သတင္းစာေတြ ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖတ္ရတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ားတက္ေနတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာ သာသနာေရး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါ။ 

ခရစ္ယာန္ေကာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလုိ လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈကုိ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ လုပ္ၿပီး လက္ခံႏုိင္တာလဲ။ ဘယ္လုိ ဓမၼက်မ္းစာေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ လုပ္ၿပီး လက္ခံႏုိင္တာလဲ။ ဘယ္လုိ ဓမၼက်မ္းစာေတြကုိ ခင္ဗ်ား ဖတ္ခဲ့ တာလဲ။ ဘယ္လုိ တရားေတြကုိ နာခဲ့တာလဲ။ ခင္ဗ်ားကုိ ခင္ဗ်ား ဖတ္ခဲ့တာလဲ။ ဘယ္လုိ တရားေတြကုိ နာခဲ့တာလဲ။ ခင္ဗ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖိတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အက္ဘာနီဇာကုိ လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေဟာတဲ့ တရားေတြကုိ နာၾကားလွည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီႏုိင္တဲ့လူပါ"
အားလံုး အံ့ၾသသြားေစမည့္ စကားကုိ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမက္ေဒါ့စ္ဆုိလာသည္။
" ခင္ဗ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကူညီႏုိင္ပါတယ္၊ ဒက္ဒီကင္း "
အားလံုး ထျပန္မည္ လုပ္ေတာ့ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒက္ဒီကင္းဆီ ေလွ်ာက္လာၿပီး …

(၈)

သည္လုိ "၀မ္းတစ္ထြာ" စည္းရံုးေရး ခရီးမ်ားထြက္ေနစဥ္ မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဆီတြင္ အႏၱရာယ္မုိးသားတိမ္လိပ္မ်ား တက္လာေနေလၿပီ။
မင္းဖစ္ႏွင့္ တင္နက္စီမွ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား သမဂၢက ထဆူသည္။ အမ်ားစုမွာ နီဂ႐ိုးမ်ားျဖစ္ သည္။ ရဲက အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းသည္။ ဤတြင္ နီဂ႐ုိးမ်ားသာ မကေတာ့ဘဲ လူျဖဴမ်ားပါ ေဒါသ ထြက္လာၾကသည္။ ဂ်င္မိေလာ္ဆန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ SCLC ပါ ပါလာေတာ့သည္။ လူျဖဴ သမဂၢမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း လုိက္ၾကသည္။ အေျခအေန ကုိ ထိန္းေပးဖုိ႔ ဂ်င္မ္က မာတင့္ကုိ ဖုန္းဆက္ သည္။
မာတင္ ခ်က္ခ်င္းလုိက္သြားသည္။ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သူ ကၽြန္မဆီ ဖုန္းျပန္ဆက္သည္။

" ေမာင္ ၀ယ္ပုိ႔လုိက္တဲ့ပန္းေတြ ရရဲ႕လား " ေရာက္ မလာေသးေၾကာင္း ေျပာေတာ့ သူ ၀ယ္ၿပီး ပုိ႔ခုိင္း လုိက္ေၾကာင္းေျပာ သည္။ ကၽြန္မ ရင္ထဲ တြင္ ေႏြးခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ သူ႔ဆီမွ ေမတၱာအၾကည္ဓာတ္ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ခံစားလုိက္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏွင္းဆီေရာင္ ကာေနရွင္း ပန္းစည္း ေရာက္လာေတာ့ … ဟင္ …. ပန္းအတုေတြပါလား။ ကၽြန္မ အံ့ၾသသြားသည္။ သူ ဘယ္တုန္းကမွ ကၽြန္မကုိ စကၠဴပန္းေတြ မေပးဖူးပါ။ ဘယ္လုိ ျဖစ္တာပါလိမ့္။
သူ ျပန္ေရာက္လာ လုိ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာရင္း …
" ပန္းေတြက သိပ္လွတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ ပုိ႔လုိက္တာ ပန္းအတုေတြေနာ္ " လုိ႔ေျပာေတာ့ …
" ဟုတ္တယ္ ကုိရီ၊ ေမာင္က မင္းတစ္သက္လံုး သိမ္းထားဖုိ႔ တမင္၀ယ္ပုိ႔ေပးတာ" တဲ့။

သည္ပန္းစည္း မွာ သူ႔ဆီမွ ကၽြန္မ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ ပန္းစည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ ၾကာၾကာခံမည္ ကုိ သိသျဖင့္သာ တမင္ စီစဥ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

သည္တစ္ခါ အစည္းအေ၀း တက္ဖုိ႔ သြားမည့္ မင္းဖစ္ ခရီးစဥ္မွာ ေလယာဥ္ေနာက္က်သျဖင့္ မာတင့္ကားျဖင့္ သြားရ သည္။ သူ ေနာက္က်သြားသျဖင့္ မင္းဖစ္တြင္ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရေတြ ျဖစ္ ကုန္သည္။ ဆုိးသြမ္း လူငယ္ေတြ ၀င္လာၿပီး " လူမည္းအာဏာ" ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိင္ကာ ေ၀ွ႕ယမ္း ေသာင္းက်န္းေတာ့သည္။ မာတင္ ေရာက္သြားခ်ိန္ တြင္ အေျခအေန ဆုိးေနၿပီ။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္သူမွ မထိန္းႏုိင္ေတာ့။ အိမ္ေတြကုိ ပုလင္းေတြ ခဲေတြႏွင့္ ပစ္။ ဆုိင္ေတြထဲ ၀င္ၿပီး မွန္ေတြခဲြသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ အဓိကရုဏ္း ကုိ ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လူငယ္တစ္ေယာက္ေသသည္။

မာတင္ စိတ္ဓာတ္ အက်ႀကီး က်သြားသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တစ္ခါမွ် သည္လုိ ရုိင္းစုိင္းသည့္ ပဲြမ်ိဳးမျဖစ္ခဲ့ဖူး။ သူႏွင့္ တုိက္ရုိက္ မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း သူ႔တာ၀န္ဟု မာတင့္ စိတ္ထဲ စဲြေနသည္။
ထုိ ညတြင္း ခ်င္း မာတင္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ေၾကာင္း ေရာဖ္ႏွင့္ ဘားနဒ္လီးတုိ႔က ေနာင္မွ ကၽြန္မ ကုိ ေျပာျပပါသည္။ သူ အလြန္အမင္း စိတ္ထိခုိက္ေနသျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း စကား မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘူး တဲ့။ ေနာက္ေန႔ မနက္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြထပ္လုပ္သည္။

သည္ တစ္ခါေတာ့ မာတင္က ရင္ထဲရွိသမွ် အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ရင္ဖြင့္ေတာ့သည္။ စာနယ္ဇင္း သမားေတြကုိ သူက အေသးစိတ္ ရွင္းျပသည္။ ဘာေတြ မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိ မွားယြင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ မွားယြင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ စသည္ စသည္တုိ႔အျပင္ မင္းဖစ္လူမည္း ေတြမည္၍ မည္မွ် ဆင္းရဲေၾကာင္း။ ယင္းသည္ ေပါက္ကဲြမႈ ၏ အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရင္း သူ၏ အၾကမ္းမဖက္၀ါဒအေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။
သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္က ေမးသည္။ " ေဒါက္တာကင္း ခင္ဗ်ား၊ မေန႔ညက စၿပီး ခင္ဗ်ား ဘယ္သူနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ပါေသးသလဲ " မာတင္ ေျဖသည္။

" ဘုရားသခင္နဲ႔ကလဲြၿပီး ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားမေျပာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး "
ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ သူ အိမ္ျပန္ေရာက္လာသည္။ ခါတုိင္းလုိပင္ " ကုိရီေရ … ကုိရီ ဘယ္မွာလဲေဟ့ " ဟု ေအာ္ၿပီး ၀င္လာသည္။ အိပ္ခန္းထဲ ကၽြန္မေျပးထြက္လာၿပီး သူ႔ရင္ခြင္ထဲ ေျပး၀င္ကာ အနမ္းျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ လုိက္သည္။ ညစာ စားရင္ အျဖစ္အပ်က္ကုိ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာျပသည္။ ကၽြန္မက သူ႔တြင္ တာ၀န္မရွိေၾကာင္း ေျပာၿပီး ႏွစ္သိမ့္ရသည္။ သူ စိတ္သက္သာရာ ရသြားပံုရပါသည္။
ေနာက္ေန ႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အစည္းအေ၀းေခၚလုိက္သည္။ မင္းဖစ္မွ ဂ်င္မ္ ေ၀ၚဆန္လည္း တက္ သည္။ မင္းဖစ္တုိက္ပဲြဆက္မလား၊ ရပ္မလား ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သူက မင္းဖစ္ကိစၥႏွင့္အတူ ဆင္းရဲသား တပ္ႀကီး ၀ါရွင္တန္ သုိ႔ ခ်ီဖုိ႔ကုိလည္း စိတ္အားထက္သန္ေနသည္။ သတင္းစာေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ မာတင္ကမူ အေမရိကန္တြင္ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူျဖင့္ လႈပ္ရွားဖုိ႔ သည္တစ္ႀကိမ္အား ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရးဟု ယံုၾကည္ေနသည္။ မင္းဖစ္ အေရးအခင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး လူေတြ ေၾကာက္ စိတ္၀င္ေနၾကမွန္း မာတင္သိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ါရွင္တန္သုိ႔ ခ်ီတက္ပဲြမွာ မ်ားစြာ အခက္အခဲေတြ ရွိလိမ့္မည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မင္းဖစ္တြင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျပန္စဖုိ႔ နား၀င္လာေအာင္ မာတင္ စည္းရံုးသည္။ SCLC ကုိလည္း သည္ကိစၥ အေလးအနက္ စဥ္းစားဖုိ႔ သူ တုိက္တြန္းသည္။
" သူ႔ ေ၀ဖန္ေရးေတြဟာ ထက္ျမက္ပါတယ္၊ မီးလုိ အားရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခါနီး မီးနဲ႔ တူေနတယ္" ဟု တစ္ေယာက္က ေ၀ဖန္သည္။

အစည္းအေ၀းမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ ျဖစ္လာသည္။ မာတင္က ရုတ္တရက္ ထၿပီး အျပင္ထြက္သြားသည္။ သူမပါဘဲ သူတုိ႔ခ်ည္း စဥ္းစားဖုိ႔ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သူတုိ႔တစ္ေတြ ပုိ၍ ပြင့္လင္းလာလိမ့္မည္ဟု မာတင္က ယံုၾကည္သည္။
အစည္းအေ၀း နားခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မ ဖုန္းဆက္သည္။ သူ ညစာ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္စားမွာလဲ ေမးသည္။ ေရာ့ဖ္က ဖုန္းကုိင္သည္။ " မာတင္အျပင္ ထြက္သြားတယ္ ကုိရီ၊ အျငင္းအခံုေတြကုိ သူ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္ေနပံုရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ထြက္သြားေနတုန္းမွာ တုိ႔ အစည္းအေ၀းခန္းထဲကုိ ဘုရားသခင္ ႂကြျမန္းလာသလုိပဲ။ ခု တုိ႔အားလံုး သေဘာတူညီမႈေတြ ရေနၿပီ ၀ါရွင္တန္ကုိ တုိ႔သြား မယ္။ မင္းဖစ္က ပတ္သြားမယ္ "

မတင္ အိမ္ျပန္ေရာက္ျလာေတာ့ အစီအစဥ္ကုိ ေျပာျပသည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ မင္းဖစ္ လႈပ္ရွားမႈ ျပန္စမည္။ သူက ဧၿပီလ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ကတည္းက ႀကိဳသြားႏွင့္မည္။
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တရားေပးဖုိ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဖရန္စစ္ ေဆယာက ဖိတ္သျဖင့္ သူ တရားေဟာ သည္။ ဘုရားေက်ာင္း မဆံ့ေအာင္ လူေတြ ျပည့္ေနသည္။ သူက " အသားေရာင္ ခဲြျခားမႈ၊ လူမည္းမ်ားအား ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳမႈေတြကုိ အျမစ္ပါမက်န္ ေျမလွန္ပစ္ရမယ္" ဟု အစခ်ီံၿပီး ရဲရဲေတာက္ စကားလံုး မ်ားျဖင့္ သူ႔တရားကုိစသည္။

" ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တယ္ဆုိတာ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆုိရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ေထာင္ခ် ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဘတ္စ္ကားခ မေပးဘဲ လႊတ္ေပးလုိက္တာနဲ႔ တူေနတယ္ "
တနဂၤေႏြေန႔ည မာတင္ အိမ္ျပန္ေရာက္လာေတာ့ သမၼတ ဂၽြန္ဆင္၏ နာမည္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ၀ုိင္း နားေထာင္ၾကသည္။ သူက ေနာက္ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အေရြးခံမည့္အေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္းမ်ား အဓိကထား ေျပာသြား သည္။ တနလၤာႏွင့္ အဂၤါေန႔တြင္ သူ အလုပ္ေတြ ရႈပ္ေနသည့္ၾကားမွ ကေလးေတြႏွင့္ အတူ ေနေသးသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မာတင့္ကုိ ေခၚဖုိ႔ ေရာ့ဖ္ အေစာႀကီးေရာက္လာသည္။ ကၽြန္မက ေယာက္်ားကုိ ႏႈတ္ဆက္အနမ္း ေပးၿပီး ဆုေတာင္းေပးလုိက္သည္။ ကေလးေတြ မရွိၾကေသး။ ကၽြန္မတုိ႔ လင္မယား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ဖူးသည့္ အတုိင္း "ဂြဒ္ဘုိင္" ဟု ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ေဟာလီးေဒး အင္း ဟုိတယ္တြင္ တည္းခုိသည့္အတြက္ ၀ုိင္းေ၀ဖန္ၾကသျဖင့္ သူတုိ႔ အဖဲြ႕ ေနရာ ေျပာင္း တည္းၾကရသည္။ ေဟာလီးေဒး အင္းက ဇိမ္ခံ ဟုိတယ္ မုိ႔လုိ႔တဲ့။ သူတုိ႔က ဆူပြက္ေန သည့္ ေနရာႏွင့္ေ၀းေ၀း ၿမိဳ႕ျပင္ကုိ ေရြးတည္းျခင္းျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳမႈကုိ ဦးစားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္လုိ ေ၀ဖန္တာကုိ မႀကိဳက္သျဖင့္ မာတင္က မာလ္ဘာရီလမ္းမွ နီဂ႐ုိးဟုိတယ္ကေလး တစ္ခု သုိ႔ ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိညက အေျခအေနေတြ အားလံုး ေကာင္းေနေၾကာင္း သူ ကၽြန္မဆီ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားသည္။

ထုိညက ေျပာသည့္ မာတင့္ မိန္႔ခြန္းကုိ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ လူေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ဖြင့္ၿပီး နား ေထာင္ၾကသည္။ မာတင္က သည္အစည္းအေ၀းကုိ မသြားဖုိ႔ ပင္စိတ္ကူးလုိက္ေသးသည္။ သည္ၿမိဳ႕ခံ လူငယ္ေတြႏွင့္ ရင္မဆုိင္ ခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေရာ့ဖ္က လူမ်ားမ်ား လာမည္မထင္။ မာတင္ အနားယူဖုိ႔ လုိသျဖင့္ ေရာ့ဖ္က ၀င္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာေပးဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးဆြန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူႏွစ္ေထာင္ေလာက္ စုေ၀းေနသည္ကုိ ေတြ႕သျဖင့္ ေရာ့ဖ္က မာတင့္ကုိ လွမ္းေခၚလုိက္သည္။ မာတင္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာသည္။

စင္ျမင့္ေပၚသုိ႔ မာတင္ လွမ္းတက္လုိက္သည္ႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးက တစ္ခဲနက္ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကသည္။ မာတင္က ႏႈတ္ဆက္ စကားစေျပာၿပီး သူတုိ႔အားလံုးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ေျပာျပသည္။ သူႏွင့္ SCLCက အျပတ္ ေထာက္ခံ ရပ္တည္မည္။ ေျပာေနရင္း တစ္ခုခုကုိ ရုတ္ျခည္း ႀကိဳျမင္လုိက္သည့္အလား၊ သူ႔ကုိ တုိက္ခုိက္မည္ ဆုိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား မင္းဖစ္တြင္ ပ်ံ႕လြင့္ေနေၾကာင္းျဖင့္ စၿပီး …
" ဘာေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕မွာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ေန႔ရက္ေတြ မွာ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြက ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာျပုလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ထိပ္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ မမႈပါဘူး။

လူတုိင္းလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ ေနခ်င္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္ရွည္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မဆုိင္သလုိ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မမႈေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အတုိင္းပဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚတက္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးတာဟာလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေတာင္ထိပ္ကေနၿပီး "ျမတ္ေသာေျမ" ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းျမင္ေနရပါၿပီ။ အဲဒီကုိ ခင္ဗ်ား တုိ႔နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာကေနၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဒီည ေျပာလုိက္မယ္။ လူသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အဲဒီေနရာကုိ အေရာက္သြားကုိသြားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီည အရမ္းေပ်ာ္ေနတယ္။ ဘယ္လုိ လူမ်ိဳးကုိမွ ကၽြန္ေတာ္ မေၾကာက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ အရွင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ စက္၀ုိင္းကုိ ျမင္ေနရၿပီ …။

သူ႔အသံ တိမ္၀င္သြားသည္။ ပရိသတ္၏ တံု႔ျပန္မႈမွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းလွသည္။ သူကုိယ္တုိင္ ထုိတဒဂၤကုိ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ျခင္း၏ အထြတ္အထိပ္ဟု ခံစားလုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းၿပီး သူ ေရွ႕ဆက္ မေျပာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္မ ေတြးၾကည့္မိသည္။ ဆံုးေအာင္ေျပာလွ်င္ "ကုိယ္ေတာ္အရွင္၏ အမွန္တရားသည္ ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနသည္" ဟူသည့္ အပုိဒ္ပါရမည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ စုိးရိမ္စိတ္တုိ႔ ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္သကဲ့သုိ႔ သူ႔တြင္ ကင္းစင္ကာမာတင္ တစ္ေယာက္ ေပ်ာ္သလုိလုိပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ေအဒီက ေနာင္တြင္ ကၽြန္မကုိ ျပန္ေျပာျပသည္။ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ကေလးေတြလုိ စၾက ေနာက္ၾကႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ နပန္းလံုးၾကေသးသည္တဲ့။
မာတင္က အေမ့ဆီ ဖုန္းဆက္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ ေအဒီအတြက္ ထူးဆန္းေနသည္။ ခရီးထြက္ ေနဆဲတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ သူတုိ႔ အေမ့ဆီ ဖုန္းဆက္ေလ့မရွိ။ ၿပီးေတာ့ သူသည္ေန႔ အရမ္းရႊင္ေန သည္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ေအဒီပါဆုိၿပီး မေအႀကီးကုိ ေနာက္ေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ ေအဒီကုိလည္း မာတင္ပါဆုိၿပီး ေျပာခိုင္းသည္။ တစ္ေယာက္အသံႏွင့္ တစ္ေယာက္တူေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အျပင္ထြက္ ထမင္းစားဖုိ႔ အ၀တ္လဲၾကသည္။ မာတင္က အ၀တ္လဲၿပီးေတာ့ ေရွ႕ ၀ရန္တာေသးေသးကေလးတြင္ ထြက္ရပ္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွ အိမ္အုိႀကီးကုိ လွမ္းၾကည့္ေန သည္။ ထုိည အစည္းအေ၀း တြင္ သီဆုိ ေဖ်ာ္ေျဖရမည့္သူက ဘင္ဘရန္႔ခ်္။ သူက မာတင္ ရပ္ေနသည့္ ၀ရန္တာေအာက္ တည့္တည့္ တြင္ ရပ္ေနသည္။ မာတင္က အေပၚမွ သူ႔ကုိ လွမ္းေခၚ ၿပီးေျပာသည္။
" ငါ့အတြက္ မင္း ဟုိ … သီခ်င္း ဆုိေနာ္၊ " အုိအရွင္ တပည့္ေတာ္၏ လက္ကုိ တဲြေခၚပါေလာ့" ေလ၊ ေဟ့ … ေကာင္းေကာင္း ဆုိေပးေနာ္ "
ဘင္က ေအာက္မွ ရယ္ၿပီး "ဆုိပါ့မယ္" ဟု ကတိျပဳသည္။

ထုိညတြင္ ကားေမာင္းရမည့္ ေဆာ္လမြန္ ဂ်ဳန္းက မာတင့္ကုိ လွမ္းေျပာသည္။
" ေဒါက္တာကင္း ေအးတယ္ ခင္ဗ်၊ အေပၚ ကုတ္အက်ႌ၀တ္လာရင္ ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္ "
" ေအး … ေအး … ေကာင္းၿပီ၊ ၀တ္ခဲ့မယ္ "
သြားခါနီးတြင္ မာတင့္ အခန္းထဲသုိ႔ ေရာ့ဖ္ အေျပးအလြား ၀င္လာသည္။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဖုိ႔ လုိးရွင္း လာဆြတ္တာတဲ့။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေသနတ္သံ တစ္ခ်က္ ထြက္လာသည္။ သူတုိ႔အားလံုး ေျဗာက္အုိး ေဖာက္သံဟု ထင္လုိက္ေၾကာင္း ကၽြန္မအား ျပန္ေျပာၾကသည္။

ထုိညေနခင္းတြင္ ယုိလင္ဒါႏွင့္ ကၽြန္မ ေစ်း၀ယ္ထြက္ေနၾကသည္။ အီစတာ ပဲြေတာ္အတြက္ ကေလးမ်ားဖုိ႔ အ၀တ္အစား မ၀ယ္ရန္ ကၽြန္မ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ သည္ပဲြေတာ္သည္ အလြန္ မြန္ျမတ္သည့္ ဘာသာေရး ပဲြေတာ္ျဖစ္သည္။ ေႏြဦးရာသီ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ိဳးမဟုတ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ တယ္လီဖုန္းျမည္ေနသည္။ ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္ ဆက္ျခင္းျဖစ္၏။ " ေကာ္ရက္တာ ေဒါက္တာကင္း ေသနတ္ပစ္ ခံရတယ္။ မီရာေလယာဥ္နဲ႔ မင္းဖစ္ကုိ လုိက္ခဲ့ပါ။ စိန္႔ ဂ်ိဳးဇက္ ေဆးရံုမွာ တင္ထားတယ္ " ကၽြန္မ ရင္ထဲ နင့္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနမွန္း ကၽြန္မ အလုိလုိ သိေနသည္။ အံ့ၾသလြန္း၍ေတာ့ မဟုတ္။ စင္စစ္ ကၽြန္မ မသိစိတ္က သည္လုိ သတင္းမ်ိဳး ကုိ ေစာင့္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ကၽြန္မ အေသးစိတ္ ေမးေတာ့ သူက "ပခံုးထိသြားတာပါဟုဆုိသည္။ သူေဖာ့ေျပာမွန္း ကၽြန္မ သိေနသည္။ ကၽြန္မ ေနာက္ထပ္ မေမးရဲေတာ့ပါ။
" အေစာဆံုး ေလယာဥ္နဲ႔ လုိက္ခဲ့မယ္ ဂ်က္စီ "
မာတင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဒုိရာ မက္ေဒါနယ္ကုိ ကၽြန္မ လွမ္းေခၚၿပီး အျမန္လာခဲ့ဖုိ႔ ေျပာလုိက္သည္။
အင္ဒီးယန္းက ကၽြန္မ ကုိ မင္းဖစ္မွ လွမ္းဆက္ၿပီး အေျခအေနမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာသည္။ " ဒါေပမဲ့ အသက္ အႏၱရာယ္ေတာ့ မရွိပါဘူး " ဟု သူက ႏွစ္သိမ့္စကားဆုိသည္။
ကၽြန္မ တီဗြီဖြင့္ၾကည့္လုိက္သည္။ ကၽြန္မ သိထားသေလာက္ပင္ သူတုိ႔ သတင္းေၾကညာေနသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယုိကီ ေျပး၀င္ လာၾကသည္။ ကၽြန္မ တီဗြီကုိ ပိတ္ဖုိ႔ လုပ္ေသာ္လည္း သူ နားစြန္နားဖ်ား ၾကားသြားၿပီ။

ယုိကီက " မေျပာနဲ႔၊ သမီးကုိ ဘာမွ မေျပာနဲ႔" ဟု ေအာ္ငုိၿပီး အခန္းထဲမွ ေျပးထြက္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း သူ ျပန္ေရာက္ လာသည္။ ကၽြန္မ မင္းဖစ္ သုိ႔ လုိက္သြားရမည့္အေၾကာင္း ေျပာ လုိက္သည္။
" သမီး အေဖ ေသနတ္ပစ္ခံရလုိ႔တဲ့ "
သူ ကၽြန္မကုိ အ၀တ္ေသတၱာ ၀ုိင္းထည့္ေပးသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင့္ အလြန္ခင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အလန္ ဖုန္းဆက္ေမး သည္။ ဘာအကူအညီလုိသလဲေမးသည္။ ကၽြန္မက ၈း၂၅ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားမည့္ အေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းကုိ သူ လာခဲ့မည့္အေၾကာင္း ေျပာသည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ မိသားစုေတြ ေရာက္လာၾကသည္။ ကၽြန္မသြားခါနီးတြင္ ဒက္စတာက ေမးသည္။
" အေဖ နဲ႔ အေမ ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမွာလဲဟင္ "
" ေမေမ မင္းဖစ္ကေန ဖုန္းဆက္လုိက္မယ္ေလ၊ အဲဒီေတာ့ ျပန္မယ့္ရက္ ေျပာႏုိင္မွာေပါ့ "
ကေလ အားလံုး ကုိ နမ္းၿပီး ႏႈတ္ဆက္၍ ကၽြန္မ ထြက္လာခဲ့သည္။

မာတင့္ ညီမ ခရစၥတင္း၊ သူ႔ေယာက္်ား အုိင္းဇက္ ဖားရစ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ သူ႔ဇနီး၊ ၿပီးေတာ့ ဓမၼ ဆရာႀကီး ဖရက္ဘာနက္ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ လူေတြ အားလံုး သုတ္ေျခတင္ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အလန္က တဗ်စ္ ေတာက္ေတာက္ေျပာေနသည္။ "မုိက္ရုိင္း လုိက္ေလကြာ၊ လူေတြ ေခါင္းထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ အသိစိတ္ ၀င္လာၾကမယ္ မသိဘူး "
အသံခ်ဲ႕စက္ မွ ကၽြန္မ နာမည္ေအာ္ေခၚသံ ၾကားလုိက္ေတာ့ ကၽြန္မေက်ာ္ထဲ စိမ့္သြားသည္။ ဒုိရာ မက္ေဒါနယ္ ကၽြန္မ ဆီ အေျပးေလွ်ာက္လာေနသည္။ သူ႔ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္လုိက္ကတည္းက ကၽြန္မ သိလုိက္ၿပီ။ မာတင္ ေသသြားပါၿပီ။

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ က သတင္းအတိအက်ရေအာင္ သူလုပ္မည္ဆုိသည္။ ဒုိရာက ဘာတစ္ခြန္းမွ မေျပာ။ ကၽြန္မ တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေျပးဖက္လုိက္ၾကသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အလန္ျပန္ေရာက္လာသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနသည္။ သူက ေလသံကုိ ထိန္းၿပီး …
" မစၥက္ကင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ သက္ဆုိင္ရာက ေျပာခိုင္းပါတယ္။ ေဒါက္တာကင္း ကြယ္လြန္သြားပါၿပီတဲ့ "
သူတုိ႔ မေျပာခင္ ကၽြန္မ သိေနသလုိ ပဲ။ သတင္းစကားကုိ ေစာင့္ေနရံုသာပါ။ မာတင္ ဆံုးၿပီဆုိတဲ့ သတင္းေလ။
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ က ကၽြန္မ လက္ကုိ ကုိင္ၿပီးေမးသည္။

" မစၥက္ကင္း မင္းဖစ္ကုိ သြားခ်င္ေသးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ျပန္ခ်င္သလား "
" ကၽြန္မ ကေလးေတြဆီ ျပန္မွထင္တယ္။ မင္းဖစ္ ကုိ သြားဖုိ႔ ေနာက္မွပဲ ဆံုးျဖတ္ပါေတာ့မယ္ "
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အလန္၊ ခရစၥတင္း၊ အုိင္းဇက္ တုိ႔ႏွင့္အတူ ကားတစ္စီးတည္းစီးၿပီး အိမ္ျပန္လာခဲ့ၾက သည္။ လမ္းတြင္ ဘယ္သူမွ စကားမေျပာၾကပါ။ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္တာပါလိမ့္။ အဓိပၸာယ္ကုိ ကၽြန္မ ရွာေဖြ စဥ္းစားလာခဲ့ သည္။ သည္ရက္သတၱပတ္ ကား အီစတာအႀကိဳ ရက္သတၱပတ္ပါကလား။ ထူးေတာ့ ထူးဆန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မ စိတ္ေတြ တည္ၿငိမ္ေနသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ပဲြေတာ္၊ မေကာင္းဆုိး၀ါးကုိ တရားက ေအာင္ႏုိင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔ မတုိင္မီ တစ္ရက္။ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ေန႔ျမတ္၊ ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ပဲြ မတုိင္မီေန႔။ ေယရႈသခင္ အေသမခံမီေန႔။

မာတင္ က အီစတာ ပဲြေတာ္၏ အႏွစ္သာရ၊ အီစတာ ပဲြေတာ္ခ်ိန္တြင္ လူသား အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်စ္ခင္ နားလည္တတ္ၾကပံုမ်ားကုိ မၾကာမၾကာ ေျပာေလ့ရွိသည္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျခအေန ေတြဆုိးေနဆုိးေန အီစတာ ပဲြေတာ္ ဆီက ဗံုသံၾကားလုိက္တာနဲ႔ ေျပလည္မႈ ရသြားတတ္ၾကသည္ဟု လည္း သူက ယံုၾကည္ သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိလာတတ္ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဘ၀၏ အမွန္တရား၊ ဘ၀၏ အလင္းတန္းမ်ား ထြန္းေတာက္ လာတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သည္ကမၻာႀကီးထဲတြင္ ေကာင္းျမတ္ျခင္း မဂၤလာအေပါင္း ကိန္းေအာင္းေနသည္ ဟု သူက ယံုၾကည္သည္။
ကၽြန္မ ေယာက္်ား က သူ႔ ယံုၾကည္မႈအတြက္ သူ႔ဘ၀ကုိ ေပးဆပ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ ရွိေနသူျဖစ္သည္။ အမ်ား အတြက္ အလုပ္အေကၽြး ျပဳရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနသူျဖစ္သည္။ ရင္ကဲြနာ က်ေနသည့္ ၾကားမွ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မ စဥ္းစားေနမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးေတာ့မွ ကေလးေတြ ကုိ ဘယ္လုိ ေျပာရမွာပါလိမ့္ဟု ကၽြန္မစဥ္းစားရေတာ့သည္။ သူတုိ႔ အနားတြင္ ကၽြန္မ မရွိဘဲ၊ သူ႔အေဖ သတင္းကုိ သူတုိ႔ ၾကားသြားမွျဖင့္ …၊ ကၽြန္မ အရမ္း စုိးရိမ္သြား သည္။
ကၽြန္မ အိမ္ျပန္ေရာက္သြားေတာ့ ဘန္နီကေလး အိပ္ေနၿပီ။ ဒက္စတာႏွင့္ မာတီက အခန္းထဲမွာ။ ယုိလင္ဒါက ဆီးေျပာ သည္။
" ေမေမ သမီး မငုိဘူးေနာ္၊ မငုိရဘူး မဟုတ္လား။ ဘာျပဳလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ေဖေဖ မေသလုိ႔ေပါ့၊ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ ေသခ်င္ေသ သြားမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖ ၀ိညာဥ္ဘယ္ေတာ့မွ မေသဘူး ေမေမ။ သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္ဘံု မွာ သမီးေတြ႕မွာ "
မငုိဘူး၊ မငုိဘူး တဖြဖြ ေျပာေနလ်က္က သူ႔ပါးျပင္ေပၚသုိ႔ မ်က္ရည္ေတြ တသြင္သြင္စီးက်ေနသည္။

" ေမေမဟာ သိပ္သတၱိေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပဲ။ ေမေမ့ ေနရာမွာ သမီးသာဆုိရင္ သမီး ဘာလုပ္ရမွန္း သိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေဖေဖ့ကုိ သတ္တဲ့လူေတြကုိ သမီး မုန္းရမွာလား ဟင္ "
ကၽြန္မ ေျဖရေတာ့မည္။ သူ႔ကုိ သုိင္းဖက္လုိက္ၿပီး … " ဟင့္အင္း … မမုန္းရဘူး။ သမီး ေဖေဖက မုန္းတာကုိ ႀကိဳက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သမီးလည္း သိပ္သတၱိရွိပါတယ္ကြယ္။ သမီးအတြက္ ေမေမ ဂုဏ္ယူ ပါတယ္။ ေဖေဖ လည္း ဂုဏ္ယူမွာပါ "
သားကေလးေတြက ကၽြန္မကုိ ေစာင့္ေနၾကသည္။ မာတီကေလးက ဘာမွ နားမလည္ သလုိ ေၾကာင္စီစီ ကေလးျဖစ္ေနသည္။ သူတစ္ခုကုိ ေျပာခ်င္ေနၿပီး ဘာေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပံုရသည္။ ခုနစ္ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဒက္စတာ ကေလး က ေမးသည္ "ေမေမ၊ ေဖေဖ ဘယ္ေတာ့ျပန္လာမွာလဲ" တဲ့။
ကၽြန္မရင္ထဲ တြင္ မခ်ိေအာင္ နာက်င္သြားပါသည္။

" ဒက္စတာ သားေလး ေဖေဖ ေသနတ္ပစ္ခံရတယ္၊ အေျခအေနမေကာင္းဘူးတဲ့၊ သြားသြား အိပ္ေတာ့ေနာ္၊ မနက္ျဖန္ မွ ေမေမ ေျပာျပမယ္ေနာ္ "
" ဟုတ္ကဲ့ ေမေမ "
ဘာမွ ဆက္မေမးဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး အိပ္ဖုိ႔ျပင္သည္။
ႏွလံုးေသြးပ်က္ခ်င္စရာ ေကာင္းသည့္ည၏ ပထမပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အားေပးမည့္သူေတြ ၀ုိင္း၀ုိင္း လည္ေနေသာ္ လည္း ထုိနာရီပုိင္းမ်ားတြင္ သူတုိ႔ဘာမွ် မတတ္ႏုိင္ၾကပါ။ သမၼတဂၽြန္ဆင္က ဖုန္းဆက္ေျပာသည္။
" ကၽြန္ေတာ္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္ မစၥက္ကင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးလည္း အတူတူ ပါပဲ၊ မိသားစုနဲ႔ အတူတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသာကျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တီဗြီမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ပါ့မယ္ "
သူက မိန္႔ခြန္းထဲ တြင္ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူမည့္အေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ တစ္ရပ္ အျဖစ္ႏွင့္ အဖ်က္သေဘာ မပါသည့္ အျပဳသေဘာ သက္သက္စီမံခ်က္ တစ္ခု ေရးဆဲြမည့္ အေၾကာင္းမ်ား ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရာဘတ္ ကေနဒီ ကလည္း ကၽြန္မအမ်ိဳးသားအနိစၥ ေရာက္သြားသည့္ အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ စိတ္လည္း အလြန္ပ်က္ေနေၾကာင္း ဖုန္းဆက္လာသည္။
" အစစအရာရာ တတ္နုိင္သည့္ဘက္မွ အကူအညီေပးပါမယ္ " ဟုလည္း ဆုိလာသည္။
မင္းဖစ္ ကုိ လုိက္သြားၿပီး မာတင့္ အေလာင္း သယ္ရမည့္အေၾကာင္းေျပာေတာ့ …
" ကၽြန္ေတာ္ ေလယာဥ္ စီစဥ္ေပးပါ့မယ္၊ အဲဒီ ေလယာဥ္နဲ႔ သြားပါ " ဟု ေျပာလာသည္။
ဟယ္ရီ ဘယ္လေဖာင္တီ ကလည္း ဆက္သည္။
" ေကာ္ရက္တာ၊ ကုိယ္ ခ်က္ခ်င္း လာခဲ့မယ္၊ ကေလးေတြနဲ႔အတူ ေနေပးမယ္၊ ကုိယ္တတ္နုိင္သမွ် မင္းနဲ႔မွ်ေ၀ ခံစားမယ္ " သူ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မ အပံုႀကီးသက္သာရာ ရပါသည္။ ဟယ္ရီသည္ လူ႔စရုိက္ကုိ တကယ္ နားလည္ၿပီး အလြန္ျပည့္၀သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒက္ဒီကင္းကေတာ့ ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ကာ တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ေျပာေနသည္။
" ဘယ္လုိ ျဖစ္ကုန္တာလဲကြာ၊ ငါက အရင္သြားရမွာ "
ဒက္ဒီကင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မ ေသာက ႏွစ္ဆပြားသြားပါေလေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒက္ဒီကင္းက သူ႔ကုိယ္သူ ထိန္းပါသည္။ ေမေမ ကင္းကေတာ့ ေက်ာက္ေဆာင္ တစ္ခုလုိ တည္ၿငိမ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္သည္။
ေသာၾကာေန႔ မနက္တြင္ ေရာဘတ္ကေနဒီ စီစဥ္ေပးသည့္ ေလယာဥ္ျဖင့္ မင္းဖစ္သုိ႔ ကၽြန္မ ထြက္ လာခဲ့သည္။ အေလာင္းကုိ အတၱလႏၱာသုိ႔ သယ္ဖုိ႔ စီစဥ္သည္။ မင္းဖစ္ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ကေလးေတြ လာေစာင့္ေနသည္။ သူတို႔ အားလံုး ေလယာဥ္ေပၚ တက္ၿပီး မၾကာခင္ ဘန္နီက ေမး သည္။

" ေမေမ ေဖေဖ ဘယ္မွာလဲဟင္ "
သူ႔ကုိ ဖက္ၿပီး ကၽြန္မႏွင့္ အတူ ထုိင္ခုိင္းလုိက္သည္။
" ဒီမယ္ သမီး၊ ေဖေဖ ေသတၱာႀကီးထဲမွာ အိပ္ေပ်ာ္လုိက္လာတယ္၊ သမီးနဲ႔ ေတြ႕ရင္ သူစကားေျပာ ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး "
အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ေခါင္းကုိ ဖြင့္ၾကည့္ၾကသည္။ ဘန္နီက သူ႔အေဖ အေလာင္းကုိ ေတြၿပီး ရပ္ၾကည့္ေန သည္။ အတြင္းပုိင္း အျဖဴေရာင္ ပုိးသားကပ္ထားသည့္ ေခါင္းထဲတြင္ မာတင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ညက္ေညာကာ ႏုပ်ိဳေန သည္။ ေသာက ဟူသေရြ႕ ျမဴေငြ႕မွ် မရွိ သလုိပင္။ ဘယ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မွ် မေတြ႕ရ။ ကၽြန္မက ဘန္နီ ကုိ ရွင္းျပသည္။
" ေဖေဖကေလ ဘုရားသခင္နဲ႔သြားေနေတာ့မွာတဲ့ သူ ျပန္လာလုိ႔ မရေတာ့ဘူး သမီးေလး "
သူ ဘာမွ နားလည္ဟန္ မတူပါ။ သုိ႔ေသာ္ ညေနပုိင္းေလာက္တြင္ ေသျခင္းတရားအေၾကာင္း သူ ေရးေရး သေဘာေပါက္လာပံု ရသည္။ အတၱလႏၱာသုိ႔ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အသုဘ လာပုိ႔ၾက သည္။

ေရာဘတ္ကေနဒီႏွင့္ သူ႔ဇနီး အီသယ္လ္၊ ဂ်က္ကလင္ ကေနဒီ၊ ရစ္ခ်ဒ္ နစ္ဆင္၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရာ့ကဖဲလားက အားလံုးအတြက္ ေလယာဥ္စီစဥ္ေပးသည္။ ရစ္ခ်ဒ္နစ္ဆင္က အသုဘ ကိစၥၿပီးေတာ့ ကၽြန္မဆီ သီးသန္႔လာေတြ႕ေသးသည္။ မစၥက္မက္ကာသီက ဧည့္ခံႀကိဳဆုိ ေရးႏွင့္ စာ၀င္စာထြက္ေတြ ကုိ အကူအညီေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အတၱလႏၱာအိမ္ကုိ တမင္လာၿပီး အားေပး စကားေျပာၾကသည္။ " ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မစၥက္ကင္းကုိ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးခ်င္ပါဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္လုိ႔ပါ " ဟုဆုိၾက သည္။
အမွတ္ထင္ထင္ အရွိဆံုးကေတာ့ ဘီလ္ ခေရာ့စ္ဘီႏွင့္ ေရာဘတ္ကတ္ဘ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေရာက္ လာၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ တီဗြီစပုိင္မင္းသားႏွစ္ေယာက္။ သားေတြႏွင့္ တစ္ညေနလံုး သူတုိ႔ ကစားၾကသည္။ သူတုိ႔နည္း သူတုိ႔ဟန္ျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း ပင္။

သမၼတ ဂၽြန္ဆင္က ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ကုိ အမ်ိဳးသား ေၾကကဲြဖြယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာေပး သည္။ တစ္ကမၻာလံုး မွ လူေတြ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြမႈႏွင့္ အတူ ညီအစ္ကုိေတာ္ေတြျဖစ္ကာ ေမတၱာ တရားေတြ ပြားမ်ား ယွက္သန္းသည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အေပၚ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ က႐ုဏာ ရွိသည္။ သူ႔စြန္႔လႊတ္မႈေတြ ဘယ္မွ် အရာေရာက္သည္ ကုိ သူျမင္မသြားရရွာပါကလား။
စိတ္လုိက္မာန္ပါ သမားမ်ား၏ စိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္မ်ားရွိပါသည္။ မာတင္ လုပ္ႀကံခံရသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေျခာက္ဆယ့္သံုးၿမိဳ႕တြင္ ေပါက္ကဲြမႈေတြျဖစ္ၾကသည္။ ၀ါရွင္တန္က ပဲြအၾကမ္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၾကားလုိ႔ေတာ့ သိပ္မေကာင္း။ အၾကမ္းမဖက္ေရးသမားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြ ေပၚလာျခင္းမွာသဘာ၀မက်ပါ။

အသုဘမွာ အေတာ္ အထိန္းရ အသိမ္းရ ခက္သည့္ အသုဘမ်ိဳးျဖစ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရပ္ေ၀း ရပ္နီးမွ ေရာက္လာၾကသည့္ သူ႔လုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သမားမ်ားက ထိန္းေပးၾကသည္။ အေလာင္းကုိ စပယ္လ္မန္ ေကာလိပ္တြင္ တနလၤာေန႔အထိ ထားၿပီး အက္ဘင္နီဇာတြင္ အဂၤါေန႔ မနက္အထိ ထားၿပီးမွ သၿဂႋဳလ္ ဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကပါသည္။
ဟယ္ရီ ဘယ္လေဖာင္တီက ကၽြန္မကုိ ေၾကညာခ်က္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ဖုိ႔ အႀကံေပးသည္ႏွင့္ ကၽြန္မ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ ဖုိ႔ စီစဥ္လုိက္သည္။
မာတင္ အေနျဖင့္ SCLC ကုိေရာ့ဖ္ အဘာနာသီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိေစခ်င္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဒရူးယန္းႏွင့္အျခား ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သူ လုပ္လက္စေတြ ဆက္လုပ္ေစခ်င္မွာျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကၽြန္မ ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။

" ကၽြန္မ ေယာက္်ားက ကေလးေတြကုိ မၾကာ မၾကာ ေျပာတတ္ပါတယ္။ " လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္စြန္႔ၿပီး လုပ္ဖုိ႔ အလုပ္မရွိဘူး ဆုိရင္ သူ႔ဘ၀ဟာ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး" ဆုိတာမ်ိဳး၊ " အသက္ ဘယ္ေလာက္ ရွည္ရွည္ ေနရမယ္ဆုိတာက အေရးမႀကီးဘူး၊ ေနရသခုိက္မွာ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္သြားႏုိင္တယ္ ဆုိတာက ပုိအေရးႀကီးတယ္" ဆုိတာမ်ိဳးေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
" ကၽြန္မ ေယာက္်ားဟာ နာၾကည္း ခါးသီးမႈမရွိဘဲ၊ အမုန္းတရားမပြားဘဲ၊ ေသျခင္းတရားကုိ ရင္ဆုိင္ သြားခဲ့တာပါ။ ျပႆနာကုိ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာေလာက္ သူ မႏွစ္သက္တာ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ သူဟာ ပုိေကာင္းတဲ့နည္းလမ္း၊ ပုိၿပီး ထိေရာက္မယ့္ နည္းလမ္း၊ အပ်က္သေဘာထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လမ္းကုိ ရွာေဖြရင္း သူ႔အသက္ကုိ ေပးသြားတာပါ။ အဲဒီ လမ္းစဥ္ေနာက္ ကုိပဲ ကၽြန္မတုိ႔ ဆက္လုိက္သြားၾကရမွာပါ "
မာတင့္ ဆႏၵအတုိင္း မင္းဖစ္ လူထု လမ္းေလွ်ာက္ပဲြကုိ တနလၤာေန႔တြင္ ျပန္စဖုိ႔ စီစဥ္ၾကသည္။

ဟယ္ရီက အႀကံေပးသည္။
" အဲဒီပဲြကုိ မင္းသြားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ ေကာ္ရက္တာ၊ ခု မင္းပန္းေနတာ ကုိယ္ သိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဟုိကလူေတြ မင္းလာရင္ ပုိအားရွိၾကမွာ "
ကၽြန္မ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။
" ဟုတ္တယ္ ဟယ္ရီ၊ မာတင္ကလည္း သြားေစခ်င္မွာပဲ၊ ကေလးေတြကုိေတာင္ ေခၚခ်င္ေခၚ သြားမယ္ "
တနလၤာေန႔ ေရာက္ေတာ့ အႀကီးသံုးေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး ကၽြန္မႏွင့္ ဟယ္ရီ၊ မင္ဖစ္သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။
မာတင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ လူေတြ ေသြးပ်က္ကာ ေခ်ာက္ခ်ားေနခ်ိန္၊ တားဆီးမိန္႔မ်ား ရုပ္သြား သည္လား။ သုိ႔မဟုတ္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္လား။ ကၽြန္မတုိ႔ ေလယာဥ္ကြင္းမွ ၿမိဳ႕ထဲေရာက္ေတာ့ လူေတြ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကၿပီ၊ ေရွ႕ဆံုးမွ ေနရာ၀င္ယူၿပီး တစ္မုိင္ေ၀းသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၿငိမ္သက္စြာ ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရာက္ေတာ့ ကေလးေတြက ကၽြန္မႏွင့္ အတူ ပလက္ေဖာင္း ေပၚတြင္ ထုိင္ၾကသည္။ သူတုိ႔အေဖ ၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကုိ နားေထာင္ၿပီး သူတုိ႔ ေက်နပ္ေနၾက သည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အက္ဘင္နီဇာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အသုဘ အခမ္းအနားက်င္းပသည္။ သူ ငယ္ငယ္က ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာျပဳခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူကုိ ခရစ္ယာန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ သူေတာ္စင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ပံုသြင္းေပးခဲ့သည့္ေက်ာင္း။ မာတင္ အႀကိဳက္ဆံုး ဓမၼေတးမ်ားကုိ သီဆုိၾကဖုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ေရြးလုိက္ၾကသည္။

"Why I survey the Wondrous Cross"
" In Christ, There is no East nor West."
ၿပီးေတာ့ သူ႔အစဲြဆံုး Softy & Tenderly"
ၿပီးေတာ့ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ ဟတ္မိသည့္
Where He leads me I will follow

ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔အသံသြင္းထားသည့္ ဓမၼေတးမ်ား။ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ အသံကုိ သူ႔ အသုဘတြင္ ၾကားရသည့္အခါ လူတုိင္း မ်က္ရည္ မဆည္ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။
" ကၽြန္ေတာ္ ေန႔တစ္ေန႔အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ဟာ "မာတင္" လူသာကင္းဟာ အသက္ကုိ ပဓာန မထားဘဲ အမ်ားအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳေနတဲ့လူ … မာတင္လူသာကင္းဟာ လူတုိင္းကုိ ခ်စ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့လူ" လုိ႔ ေျပာမယ့္ သူတစ္ေယာက္ေယာက္ ေပၚလာမယ့္ေန႔ပါပဲ"
ေနေရာင္ေအာက္ သုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ထြက္လာသည့္အခါတြင္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ အသုဘ႐ႈလာသူ လူအုပ္ႀကီး ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မာတင္၏ ေခါင္းတလားကုိ လယ္ေတာတစ္ခုမွ ျမည္းတစ္ေကာင္ဆဲြလွည္းအုိကေလးေပၚ တင္ၿပီး၊ အက္ဘင္နိဇာမွ မုိးေဟာက္စ္သုိ႔ ယူလာခဲ့ၾက သည္။ လူတစ္ေသာင္းခဲြ လုိက္ပုိ႔ၾကသည္။ မာတင္ ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးရွည္ႀကီးျဖစ္ေလသည္။
တကၠသုိလ္ ပရိ၀ုဏ္ထဲမွ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းတြင္ ျမည္းလွည္းေပၚမွ ေခါင္းကုိ ခ်လုိက္ၾကသည္။ ေရာ့ဖ္က အသုဘ အခမ္းအနား ကုိ အလွဆံုးအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ မဟာလိယာ ဂ်က္ဆင္က Precious Lord Take My Hand ကုိသီဆုိသည္။

အသင္းေတာ္ ဥကၠ႒ေမးစ္က မာတင္အတြက္ "အမႊမ္း"ရြတ္သည္။
" ဘုရားသခင္သည္ မာတင္လူသာကင္းအား ေခၚေတာ္မူ၍ "သားေတာ္မာတင္၊ စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ အသားေရာင္ ခဲြျခားဆက္ဆံေရး၊ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားအား ေမတၱာထားေရး၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္ပဲြမ်ားဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး တရားမ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္ ေဟာၾကားရမည္" ဟု မိန္႔ႁမြတ္ေတာ္မူသည္။
ေခါင္းတလား ကုိ ေျမမခ်မီ၊ ေရာ့ဖ္ကလည္း ခ်ီးမြမ္းႏႈတ္ဆက္စကားေျပာေသးသည္။ သိပ္မရွည္ ေသာ္လည္း ထိထိ ခုိက္ခုိက္ ခံစားၾကရသည္။
အိမ္ေရာက္ လုိ႔ ကေလးမ်ားအားလံုး အိပ္သြားခ်ိန္တြင္ မာတီက ကၽြန္မႏွင့္ စကားေျပာဦးမည္ဆုိ သည္။ အိပ္ရာေပၚ တြင္ သားအမိႏွစ္ေယာက္ထုိင္မိသည္ႏွင့္ သူ႔အေဖအေၾကာင္းေတြ ေမးေလေတာ့သည္။
" ေမေမ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေဖ မရွိေတာ့ဘူးဟုတ္လား၊ သိပ္ေဒါသျဖစ္ဖုိ႔ေကာင္းတာပဲ "

" ၾသ … သားရယ္၊ သား ဘယ္လုိ ခံစားေနရတယ္ဆုိတာ ေမေမ သိပါတယ္ကြယ္၊ ဒါေပမဲ့ သား ေဖေဖ ဘယ္ေတာ့ မွ မေသဘူး သိလား၊ ေမေမတုိ႔ စဥ္းစားရမွာက သူ မရွိေတာ့တဲ့ ေနာက္မ်ာေတာင္မွ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ သူ႔ကုိ ခ်စ္ၾကတယ္၊ ေလးစားၾကတယ္ဆုိတာပဲ။ သူဟာ သူမ်ားတကာေတြအတြက္ အသက္ရွင္ခဲ့ တယ္။ အမ်ားတကာအတြက္ အသက္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ လူေတြက သူေဖာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေပၚမွာ ဆက္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မယ္။ သူ႔အိပ္မက္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကလိမ့္မယ္ "
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ၾကားထားသည့္ မဂၤလာသတင္းကုိ သားကေလးအားေျပာျပရသည္။
" မာလြန္ဘရန္ဒုိက သူ႔ ၀င္ေငြဆယ္ပံုတစ္ပံု ကုိ ေဖေဖတုိ႔ အဖဲြ႕သားေတြကုိ လွဴမယ္တဲ့ သားရဲ႕၊ တျခား လူေတြကုိ လည္း သူ႔လုိ လုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းမယ္တဲ့ "
သည္ေတာ့မွ မာတီ အားတက္သေရာ ျပန္ေျပာသည္။

" ဒါေကာင္းတာေပါ့ ေမေမ၊ သားတုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး မစၥက္ေဒါက္ကလပ္စ္လည္း ခုသေဘာေပါက္ သြားပံုရတယ္။ အရင္တုန္းက သိပ္မ်ားမ်ား မသိဘူး၊ ခုေတာ့ နားလည္သြားၿပီတဲ့ ေမေမ "
မာတီကေလး သည္ ေျပာေနရင္း သူ႔ဆံုးရံႈးမႈႀကီးကုိ ခဏေမ့သြားပံုရသည္။ သူ႔အေဖေၾကာင္းမ်ား။ သူ႔အေဖသည္ လူ႔ဘ၀ တစ္ခုလံုး ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေရာက္ရာဘ၀မ် ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္မ ေျပာျပေနမိသည္။ အတန္ၾကာမွ သူ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။
မာတီ့ အေဖသည္လည္း ေျမေအာက္တြင္ လဲေလ်ာင္းကာ အိပ္စက္နားေနပါေလၿပီ။
၀ါရွင္တန္တြင္ သူေျပာခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းထဲမွ သူ႔စကားလံုးမ်ားကုိ ကား အုတ္ဂူေပၚတြင္ အထင္းသား။

" ေနာက္ဆံုးမွာ လြတ္လပ္ခဲ့ၿပီ။ လြတ္လပ္ခဲ့ၿပီ။
    အုိ … အဖဘုရားသခင္
    ေနာက္ဆံုးတြင္
    ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးလြတ္လပ္ခဲ့ပါေလၿပီ"

တင္ေမာင္ျမင့္
၂-၂-၂၀၁၀
.

1 comment:

Anonymous said...

အစအဆံုးဖတ္သြားပါတယ္အမ.
တန္ဖိုးရိွတဲ့စာအုပ္ေလးအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.
ေမ