Saturday, January 26, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၄၃)

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
တစ္ေန႔ေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ့္ထံသုိ႔ ထင္းပဲြစား ကုိဘေမာင္ဆုိသူ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကုိဘေမာင္တုိ႔ ထင္းပဲြရံု မွာ သန္းသန္းတုိ႔ အိမ္ေဘးရွိ ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေလးပုိင္ေသာ ေျမကြက္တြင္ ဖြင့္ထားပါသည္။ ကုိဘေမာင္ တစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေကာင္းစြာ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ မ်က္ရည္ မ်ား က ေတြေတြက်လ်က္ရွိပါသည္။ ၎၏ ပါးျပင္မွာလည္း ျခင္းျခင္းနီလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎၏ အေျခအေန ကုိ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ ကုိဘေမာင္တစ္ေယာက္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား၏ လက္ခ်က္မိ လာခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္မိ သည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ...

“ကုိဘေမာင္၊ ဘာျဖစ္လာတာလဲဗ်”
“ဂ်ပန္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ ထင္းသမၺန္ကုိ ဖမ္းထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း ပါးရုိက္ တယ္။ ေျခေထာက္နဲ႔လည္းကန္တယ္”
“လာ ... ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ခဲ့မယ္”
“ကၽြန္ေတာ္ မလုိက္ရဲဘူး၊ ကုိျမလိႈင္”
ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္၀တ္စံုကုိ အျမန္၀တ္ဆင္လုိက္သည္။ ကုိဘေမာင္ကုိ မရအရ ေခၚယူၿပီး ဂ်ပန္မ်ားေစာင့္ ေနေသာ အေကာက္ရံုဆိပ္သုိ႔ ထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ ကမ္းနားသည္ ၃ မုိင္ခဲြခန္႔ ရွည္လ်ား ၍ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈျဖင့္ အလြန္စည္ကားလွပါသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔က ၿမိဳ႕ထိပ္ျဖစ္ေသာ ျမဴနီစီပယ္ ပန္းၿခံႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ျဖစ္ေသာ ၀ါးတန္းတြင္ အေကာက္ေကာက္ယူရန္၊ ပစၥည္းရွာေဖြရန္၊  သိမ္းဆည္းရန္တုိ႔အတြက္ ကင္းရံု ႏွစ္ခု ဖြင့္ထားပါသည္။

ယင္းကင္းရံုမွေန၍ လာသမွ်ေသာ ေလွ၊ သမၺန္၊ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာမ်ားကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈ ျပဳပါသည္။ ကင္းတဲ တြင္ ျမန္မာေကဘုိထုိင္အဖဲြ႕သားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိဘေမာင္ေရာက္ သြားေသာအခါ ကုိဘေမာင္၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သူ ကုိသိန္းေဖ (ေနာင္ေသာအခါ ေအာင္ပင္လယ္ဦးသိန္းေဖျဖစ္လာသူ)ကုိ ဂ်ပန္စစ္သား၏ အမိန္႔အရ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ႀကိဳးခ်ည္ ဖမ္းဆီးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ၎၏ထင္းသမၺန္မွာ ကမ္းနားတြင္ ကပ္ထားၿပီး ေကဘုိထုိင္ မ်ားက သမၺန္ေပၚတြင္ ထုိင္ကာ စကား၀ုိင္းဖဲြ႕လ်က္ရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤကိစၥ သည္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥ မဟုတ္ေပ။ ပင္လယ္ပုိင္းတြင္ နစုိေတာႀကီးမွ ထင္းမ်ားကုိ ခုတ္လွဲ၍ ဖ်ာပံုသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ၾကရာ၌ မိမိတုိ႔ သယ္ယူလာေသာ ထင္းသမၺန္အႀကီးအေသးကုိလုိက္၍ ေကာက္ခ ေပးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကုိဘေမာင္ ၏ ေျပာစကားအရ ဂ်ပန္စစ္သားသည္ အေကာက္ခြန္အျဖစ္ ကုိသိန္းေဖ ယူလာေသာ ပ်ားရည္ပံုးႏွင့္ ဘဲဥမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္းမွ အစျပဳ၍ ယခုဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကဘုိထုိင္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ျမင္ေသာအခါ သမၺန္ေပၚမွ အလွ်ိဳလွ်ိဳ အေကာက္ရံုသုိ႔ တက္လာၾကပါသည္။

“ဒီမယ္ ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္သူလဲ”
“ဂ်ပန္မာစတာပါ”
“ဒီေကာင္ ဘယ္သြားလဲ”
“မာစတာ ျပန္သြားပါၿပီ”
“ဒါျဖင့္ ဘယ္သူ လူႀကီးလဲ”
ကၽြန္ေတာ္ ၏ ေဒါမာန္ပါပါ ေမးျမန္းေနသည္ကုိ မည္သူမွ် ေျဖၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္မရွည္ သျဖင့္ ဆဲဆုိႀကိမ္းေမာင္းေသာအခါ ေမာင္ပုဆုိသူက ကၽြန္ေတာ့္အား ၎တုိ႔ဖမ္းဆီးထားေသာ ကုိသိန္းေဖ ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးပါမည္ဟု ေျပာဆုိ၍ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးမ်ား ကုိ ျဖည္ ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထင္းသမၺန္ႀကီးကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္ အား ျပန္ ယူသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ ဘဲဥျခင္း က်န္ေသးတယ္”
“ဟုတ္လား။ ေဟ့လူေတြ သူ႔ဘဲဥေတြ က်န္ေသးတယ္ဆုိဗ် ...”
“ဂ်ပန္မာစတာႀကီး ယူသြားၿပီ ဗုိလ္ႀကီး”
“ကုိင္း ... လာၾကပါဗ်ာ၊ ကုိဘေမာင္နဲ႔ ကုိသိန္းေဖ သမၺန္ျပန္ခတ္ယူၾကပါ”

ကၽြန္ေတာ္က ေကဘုိထုိင္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ႏႈတ္ဆက္၍ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ့္ အား စိတ္ပူပင္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဇနီးျဖစ္သူ သန္းသန္းကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သန္းသန္း သည္ ကုိဘေမာင္ ကုိ လာေခၚစဥ္က တားျမစ္လုိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္းထလုိက္သြားျခင္းေၾကာင့္ မတားျမစ္ လုိက္ရဘဲ ပူပင္ေသာက ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစစ္သား ျမန္မာစစ္တပ္ဟူ၍ မရွိဘဲ ဂ်ပန္ စစ္တပ္သားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ေရာက္၍ မၾကာမီပင္ ကုိဘေမာင္ႏွင့္ ကုိသိန္းေဖ တုိသည္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အိမ္ဖိနပ္ခၽြတ္တြင္ စုေ၀းထုိင္ၾက ရင္း ေကဘုိထုိင္မ်ားအေကာင္း ေျပာဆုိကာ တ၀ါး၀ါး ပဲြက်ေနၾကပါသည္။

“သူငယ္ခ်င္း ... ဒါ ကုိျမလိႈင္တဲ့ကြ”
ကုိဘေမာင္က ကုိသိန္းေဖဆုိသူႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္ ဆံပင္အလြန္ေကာင္း၍ သူ၏ ႀကီးမားေသာ ေသွ်ာင္ႀကီးသည္ ေၾကးနီေရာင္သန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပါးစပ္တစ္ခုလံုး ကြမ္းမ်ားတၿမံဳ႔ၿမိဳ႕ ၀ါးလ်က္ ရွိပါသည္။ သူ၏ တုတ္ခုိင္ႀကီးမားေသာ လက္ေမာင္းႀကီးမ်ား၊ အားရပါးရရယ္ ေမာျခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္ လ်က္ သူ၏ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္၍ ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ကၽြန္ေတာ္္ ကုိသိန္းေဖ တုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဂ်ပန္ကင္ေပ ေမာ္နီတာက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၾကည့္ေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ယ္္ယူ ထားေသာ ငါးေျခာက္ အိတ္မ်ားကို သေဘၤာေပၚမွာသိမ္းဆည္း သယ္ေဆာင္သြားရာမွ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္သည္ ကၽြန္္ေတာ္တားျမစ္ေနသည့္ ၾကားမွ   ငါးေျခာက္အိတ္မ်ားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ျခင္း သယ္ယူလာေသာ အလုပ္သမား မ်ားကို သေဘၤာေပၚမွ ျပန္ခ်ခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳခဲ႔ရာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂ်ပန္ စစ္ဗိုလ္ အား ေဘာတံတားေပၚမွ ေျချဖင့္ ေရထဲသို႔ ကန္ခ်လုိက္ပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်င္းျဖစ္ပြားမႈျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ရံုးမွ လာေရာက္ေခၚငင္ျပီး ေမးျမန္းျခင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္၀န္ႀကီးရံုးမွ ေပးလုိက္ေသာ စာရြက္မ်ားကုိျပ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပစၥည္းမ်ားကုိ အဓမၼယူငင္ ရန္ႀကိဳးစားျခင္း မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေမာ္နီတာတုိ႔ အခ်ီအခ် ေျပာဆုိေနခ်ိန္တြင္ ကုိသိန္းႏုိင္ တစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာ္နီတာအား ကၽြန္ေတာ္သည္ ကာနယ္လက်္ာ၏ ညီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္စစ္သား မ်ား မၾကာခဏ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားကုိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက မုန္းတီးၾကေၾကာင္း ကုိ ၈်ပန္လုိေျပာဆုိေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ေပာဆုိၿပီးေနာက္ ေမာ္နီတာ၏ အမူအရာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ သြားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အား ယခုကဲ့သုိ႔ ရုိင္းစုိင္းစြာ ဆက္ဆံေသာ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္အား အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္သား၊ ဂ်ပန္စစ္သားဆုိသည္မွာ ညီအစ္ကုိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလျပည္ထုိး၍ ကၽြန္ေတာ့္ အား ကင္ေပတုိင္ရံုးမွ လႊတ္လုိက္ပါသည္။
သန္းသန္း သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ကင္ေပတုိင္ရံုးမွ ေခၚယူသြားသည့္အတြက္ အလြန္ စိတ္ ပူပင္စြာျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန စဥ္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာသည္ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ ဖိနပ္ပင္ မစီးႏုိင္ဘဲ အေျပးေရာက္ ရွိလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ စုိး၇ိမ္ပူပန္တတ္လြန္းေသာ ဇနီးသည္အား စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကည့္ေနမိသည္။ ထုိအခါ သန္းသန္း က အားမလုိအားမရျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကုိ ဆဲြခါလႈပ္ရမ္းကာ ဂ်ပန္ကင္ေပတုင္ရံုးက ဘာလုပ္ လုိက္လဲ ဟု ေမးပါသည္။

“ဘာမွမလုပ္ပါဘူးကြာ၊ လုပ္ရင္လည္း ဘယ္ခံမလဲ၊ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္၊ ခံခ်မွာေပါ့”
“မလုပ္နဲ႔။ ကင္ေပေတြ ဆီ ေရာက္ၿပီးတဲ့လူဆုိရင္ အနည္းဆံုး က်ိဳးပဲ့ၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကတာ မ်ားတယ္သိလား။ ဒါေၾကာင့္ ကုိသိန္းႏုိင္ ကုိ အေျပးသြားေျပာရတယ္။ ကုိသိန္းႏုိင္ေရာက္လာတယ္ မဟုတ္လား”
“ေၾသာ္ ... သန္းက သြားအကူအညီ ေတာင္းတာကုိး”
“အင္းေပါ့ ... ဖ်ာပံုမွာေတာ့ ေမာ္နီတာဟာ ဘုရင္တစ္ဆူပဲ”
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သန္းသန္း စကားေျပာရင္း အိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ မေရွး မေႏွာင္းပင္ ကုိသိန္းႏုိင္ႏွင့္ သန္းၾကည္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ရယ္ေမာလ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ေရာက္လာၾက ပါသည္။ သန္းသန္း သည္ သန္းၾကည္အား ဂ်ပန္ကေတာ္ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မုန္းတီးေသာ္လည္း ယခုေတြ႕ေသာအခါ ဟန္ေဆာင္ေသာအၿပံဳးျဖင့္ ေဖာ္ေရြစြာ စကားလက္ခံေျပာဆုိေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ ထဲ၌ ထူးျခားေနမိပါသည္။

“အစ္ကုိ ျမလိႈင္ ... ငပုေတြ ဘာေတြလုပ္ေသးလဲ”
“ဘာကုိ ေျပာတာလဲဟင္”
“ေၾသာ္ ... အစ္ကုိကလည္း အစ္ကုိ႔ကုိ ကင္ေပရံုးက ေခၚသြားတယ္။ လုပ္ပါဦးဆုိၿပီး ကုိသိန္းႏုိင္ႀကီး အေျပး ေရာက္လာတယ္ေလ။ သန္းၾကည္ ေမာ္နီတာဆီ စာေရးေပးလုိက္တယ္။ အစ္ကုိျမလိႈင္ကုိ ဖမ္းမထားပါနဲ႔လုိ႔ ဟင္း ... ဟင္း”
“ဟုတ္တယ္ဗ်။ ေမာ္နီတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလုိ႔ ဘယ္မွာရႏုိင္မွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒီေကာင္ေတြက သူတုိ႔ လူကုိထိရင္ မွားမွားမွန္မွန္ သူတုိ႔ဘက္ကပဲ လုိက္တာဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ေမာ္နီတကုိ ႏုိင္တဲ့အညွာကုိ သြားအကူ အညီေတာင္းရတာ”
“ေနစမ္းပါဦး သန္းၾကည္၊ မင္း ဂ်ပန္စာ တတ္ေနၿပီလား”
“ဟင့္အင္း ... ေမာ္နီတာက ျမန္မာစာ ေကာင္းေကာင္း တတ္တယ္ေလ”
“ဘုရား ... ဘုရား၊ အင္းေလ ကင္ေပတုိင္ဆုိေတာ့လည္း တတ္ရေပမေပါ့”
“ဒီေကာင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စိႏၵဴစတန္နီ၊ ယုိးဒယားစကားကုိ ေကာင္းေကာင္းတတ္တယ္ဗ်”

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိသိန္းႏိုင္ႏွင့္ သန္းၾကည္အား ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားေျပာ၍ ေရွ႕ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္အား အသက္ေပး၍ ကူညီၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံရပါသည္။ မၾကာမီ သန္းၾကည္တုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။
“ဟင္း ... ဟင္း၊ အဆက္ေဟာင္းက ဒီလုိေတာ့လည္း စြန္႔စားကူညီသားပဲ”
သန္းသန္း ၏ ဟင္းဟင္းဆုိေသာ အသံ၏အဆံုးတြင္ အဆက္ေဟာင္းဆုိေသာ စကားရပ္က ပါလာသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ လူရုိးကေလး မ်က္ႏွာမထားတတ္ေအာင္ျဖစ္ကာ ေရာေယာင္၍ ဟီးဟီးဟု ရယ္သြမ္းေသြးလုိက္ မိပါသည္။
“ဟာ ဟီးဟီးလဲ၊ ဒါပဲ ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ မႀကိဳက္ဘူးေနာ္။ သန္းၾကည္နဲ႔ စကားေျပာေနတာ၊ ေဘးက ၾကည့္ ေနတာ။ ဟင္း မ်က္ႏွာကုိက မိႈရတဲ့ မ်က္ႏွာက်ေနတာပဲ”
“အုိကြာ ... သန္းကလည္း ေလာက၀တ္ေတာ့ ၿပံဳးရ ရယ္ရတာေပါ့”
ထုိ အခါ သန္းသန္း၏ မ်က္ေစာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေ၀့၀ုိက္တုိက္ခတ္သြားပါသည္။

“ကုိသိန္းေဖ”
“ဗ်ား ...”
“ပင္လယ္ပုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမေအာက္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ထားခ်င္တယ္”
“ရ ပါတယ္၊ ပင္လယ္ပုိင္းတစ္ခုလံုး ဘယ္သူမွ ဒီေကာင္ေတြကုိ မလုိလားဘူး၊ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ လမ္းပန္း အခက္အခဲေၾကာင့္ သြားေရးလာေရးေတာ့ မလြယ္ဘူးဗ်။ ေကာင္းတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ သြားရင္ ေကာမျဖစ္ဘူးလား”
“ဘယ္ရြာကုိ ေျပာတာလဲ”
“အျခားတမံကုိ ေျပာတာေလ”
“အျခားတမံ။ အင္း ... ေကာင္းသားပဲ”
“သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ အျခာတမံဟာ ဖ်ာပံုနဲ႔ နီးတယ္။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဘယ္ကုိပဲ သြားသြား ဆက္သြယ္လုိ႔ရတယ္”

ကုိသိန္းေဖ ၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုအဖဲြ႕၏ ေျမေအာက္စခန္းကုိ အျခားတမံ ရြာတြင္ ထားရွိပါသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္ ကၽြန္ေတာ္ ကူညီခဲ့ေသာ ေက်းဇူးကုိ တံု႔ျပန္ေသာ အေနျဖင့္ သူ႔ရြာသူ႔အိမ္ သူ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စည္းရံုးမႈတြင္ အသက္ႏွင့္ထပ္တူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အလ်ဥ္းသင့္၍ ကုိသိန္းေဖအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိေပသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္ ပြင့္လင္းရုိးသားသူျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားက လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကုိသိန္းေဖသည္ မိဘမ်ားအား ကူညီရင္း ထင္းလုပ္ငန္းကုိ မိမိပုိင္သမၺန္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ပါသည္။ စြန္႔စား မႈကုိ ၀ါသနာပါသည့္အတုိင္း ပင္လယ္ပုိင္း က်ားဆုိးေသာေနရာ၊ မိေက်ာင္းေသာင္းက်န္းေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဆာင္ဓားတစ္လက္ကုိ အားကုိး၍ သြားလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ပုိင္းမွ ထင္းလုပ္သား၊ ေရလုပ္သား၊ လယ္သမား၊ ေတာင္ယာ သမားမ်ားက ၎အား ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ ေနာင္ေသာအခါ ကုိသိန္းေဖသည္ ပင္လယ္ပုိင္း ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိသန္းထြန္းတုိ႔ပုိ႔ေပးေသာ ရိကၡာမ်ားကုိ စစ္၀န္ကီးရံုး ေထာက္ပံ့ေရးဌာနသုိ႔ အဆက္မျပတ္ ပုိ႔ေပးရင္း ရရွိေသာ အခ်ိတ္တင္ အချာတမံရြာသုိ႔ လြန္းပ်ံသြားေရာက္၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရး စည္းရံုးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ကုိသိန္းေဖေျပာသည့္အတုိင္းပင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ အဓိက အင္အားျဖစ္ေသာ ေက်းရြာ ကေန ေျပာက္က်ားမ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ ၏ အေနာက္ဘက္ ေက်းရြာအမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အေျပာင္ရြာ၊ ဓႏံုးေခ်ာင္း၊ ခရုိင္ေပၚ၊ အျခာတမံ၊ က်ီရြာႏွစ္ပင္၊ ေအာက္ကမၻာစေသာ ရြာမ်ားမွ လူငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကုိ အျခာတမံႀကီးရြာတြင္ ေလ့က်င့္ေပး ျခင္း၊ တူးေျမာင္းရြာ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူျခင္းမ်ားကုိ ရြာခံမ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈျဖင့္ တစြန္းတစ္စမွ် ေပါက္ၾကားမႈမ်ားမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းကား ကုိသိန္းေဖ ၏ ေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေလသည္။

“ကုိျမလိႈင္၊ ရန္ကုန္ ဘယ္ေတာ့ ျပန္မလဲ”
“ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ ဆုိပါေတာ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”
ကုိသိန္းေဖသည္ ေတာင္းတစ္လံုးျဖင့္ ထမ္းယူလာေသာ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ့္အား ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသျခင္း ထိတ္လန္႔ျခင္းျဖစ္လ်က္ ၎ လက္နက္ဗံုးမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု ရခဲ့ေၾကာင္း ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းျပဳ ရပါသည္။ ထုိအခါတြင္မွ ဂ်ပန္ကတၱဴႀကီးတစ္စင္း ကုလားထပ္ရြာအ၀င္ ေသာင္တင္ၿပီး ဒီအတက္ တြင္ တိမ္းေမွာက္သြားေၾကာင္း၊ ကတၱဴေပၚတြင္ ဆန္အိတ္မ်ား၊ ငါးေျခာက္မ်ား၊ အုန္းဆီ မ်ား၊ ေရနံဆီမ်ားပါလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ၎ပစၥည္းမ်ားအားလံုးတုိ႔ကုိ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွ လူထုအား ေ၀ျခမ္းေပး ခဲ့ၿပီး လက္ပစ္ဗံုးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ယူလာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ ကုိသိန္းေဖယူလာေသာ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာ အားလံုး အသံုးျပဳရႏုိင္ေသာ အေျခအနတြင္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

“၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ၊ ဒါထက္ ကတၱဴေပၚက ဂ်ပန္ေတြေကာဗ်”
“ကုိသိန္းေဖ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲလုပ္ေနသည္။
“ဒီေကာင္ေတြ လစ္သြားၾကမွ ခင္ဗ်ား ေရာက္သြားတာလားဗ်ာ”
“ဟင္းအင္း”
“ဟ ... ဘယ္လုိတုန္းဗ်”
“ဒီလုိ ...”
ကုိသိန္းေဖ၏ ဆက္လက္ေျပာျပခ်က္အရ ကတၱဴႀကီး ေသာင္ႏွင့္ရုိက္မိ၍ တိမ္းေမွာက္သြားခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ လူသုိက္ ကုလားထိပ္ရြာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္း ကတၱဴရွိရာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရာ ကတၱဴေပၚတြင္ ဂ်ပန္ ၅ ေယာက္ ခန္႔ ပါလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႀကီးမားေသာ ဒီလိႈင္းႀကီးမ်ား၏ ရုိက္ခ္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္မ်ား ပင္လယ္ထဲ သုိ႔ ေမ်ာပါကုန္ေၾကာင္း၊ လုိက္လံဆယ္ယူရန္ စိတ္ကူးေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ အသက္ ကယ္ဆယ္ ရန္ ေလွမ်ားရွာေဖြေနရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တိမ္းေမွာက္ သြား ေသာကတၱဴမွ ပစၥည္းမ်ားကုိသာ ဆယ္ယူၿပီး ေ၀ငွေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ကုိသိန္းေဖေျပာေသာ စကားမ်ား ဆံုးေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ကပ္ၿငိလာပါသည္။

“ဂ်ပန္ေတြ ကုလားထိပ္ရြာကလူေတြ လာၿပီး ဒုကၡေပးမွာ စိုးရိမ္ရတယ္”
“ဟုတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ံဳကဒြန္းဂါတ္ကုိ သြားအေၾကာင္းၾကားခုိင္းလုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရစုိတဲ့ ငါးေျခာက္နဲ႔ ပံုးလြတ္ေတြ ကုိပါ သြားပုိ႔ခုိင္းလုိက္တယ္”
“ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတြ ရြာကုိေတာ့ ေမႊလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဗ်”
ကၽြန္ေတာ္ ထင္မွတ္သည့္အတိုင္းပင္ ဂ်ပန္မ်ားသည္ ကုလားထိပ္ရြာသုိ႔ ဆင္းလာၾကၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား အား ဆင့္ေခၚ ၍ ကတၱဴေပၚမွ ရရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ အမိန္႔ထုတ္ပါသည္။ ဖက္ဆစ္ တုိ႔၏ ေျခရာလက္ရာကုိ သိၾကကုန္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ရရွိထားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ လာေရာက္ အပ္ႏွံၾကပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဒုကၡမေပးဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး လက္ခံရယူသြား ၾကသည္ကုိပင္ ၎တုိ႔အား ေက်းဇူးတင္မိပါေတာ့သည္။

မၾကာမီ ကုိသန္းထြန္းတုိ႔ ၀ယ္ယူေရးကိစၥမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္န္ အစီအစဥ္မ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအ၀၀ကုိ အခ်ိန္ ရယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္ေရးတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္မိပါေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ဇနီးသည္ႏွ့္ တစ္လေက်ာ္မွ် အတူတကြ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္ရမည္ဟု ဆုိေသာအခါ စိတ္ ထဲတြင္ ခံစားမႈကေလးမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သန္းသန္းသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရး တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ပငိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္သျဖင့္ ဖ်ာပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ မႈမ်ားအတြက္ ၎အား တာ၀န္ေပးခဲ့ရပါသည္။

“ဗ်ိဳ႕ ... ကုိျမလိႈင္ႀကီး၊ စကားမေျပာႏုိင္ပါလား၊ ဘယ္လုိလဲ လြမ္းေနၿပီလား”
ငုိခ်င္လ်က္ လက္တု႔ိဆုိသည့္ႏွယ္ ကၽြန္ေတာ္ သန္းသန္းအား တြယ္တာမႈမ်ား ရစ္ပတ္ဖဲြ႕သီေနလ်က္ စိတ္ကူး စ်ာန္၀င္စားေနခ်ိန္ တြင္ ကုိသန္းထြန္းက ယခုကဲ့သုိ႔ စလုိက္ေသာအခါ ရင္ထဲတြင္ လႈပ္ရွားသြားရပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သားတစ္ေယာက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ စစ္သား ဆုိသူ၏ ဘ၀သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိပုိင္ဆုိင္သူ မဟုတ္ရကား ...
“လြမ္းတယ္ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ...”
“ဟား ... ဟား  လြမ္းတာနဲ႔ သတိရတာ အတူတူပါပဲ၊ မုတ္ဆိတ္ႀကီးနဲ႔ ဘာဘူႀကီး ဆုိတာမ်ိဳးပါေလ”
“အင္း ... ရဲေဘာ္တုိ႔က မိန္းမမွ မယူဖူးေသးေတာ့ ေျပာအားရွိမွာေပါ့ဗ်ာ”
“ဟုတ္မယ္ ... ဒါလဲ ဟုတ္မွာပါပဲ”

ရႈမ၀၊ တဲြ ၃၅၊ အမွတ္ ၄၁၅၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၈၁

ဆက္ရန္
.

No comments: