Friday, January 18, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၃၈)

ေဒၚေဒၚက တစ္ဖန္ ျပန္ေျပာသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ သားေထာက္သမီးခံ မရွိျခင္း ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးကို ၾကပ္မေစာင့္ ေရွာက္ေပးမည့္သူ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မလွဝင္းအား လက္ထပ္ၿပီး စီးပြားေရး တစ္ခုလံုးကို ဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ ကိုင္ေပးရန္တဲ့။ ေဒၚေဒၚ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသည္ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ သန္းသန္းႏွင့္ ခ်စ္ ႀကိဳက္တြယ္တာမႈ မရွိေသးလွ်င္ လက္ခံမိမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မလွဝင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္လွပေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သားသမီး မ်ားျပားေသာ ကၽြန္ေတာ့္ မိခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေကာင္ အေဖ့ဘက္မွ အေဒၚမ်ားထံ သြားေရာက္ေန ထိုင္ျခင္းျဖင့္ မေထာင္းေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ...........

"ေဒၚေဒၚ.... ကၽြန္ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ျပန္ရဦးမယ္"
ေဒၚေဒၚအား အျဖဴအမဲ အေျဖမေပးဘဲ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာခဲ့ သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ရန္ကုန္မွ ျပန္ေရာက္ေနေသာ ကိုေလးျမင့္ကို အစည္းအရံုးတြင္ အခန္သင့္ပင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုေလးျမင့္ ရန္ကုန္ မွ ျပန္လားျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသိုက္ကို ကိုေလးျမင့္က အေျဖတိတိက်က် မေပးႏိုင္ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္တို႔အား ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ကိုယ္တိုင္လာရန္ မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုး ဌာနခ်ဳပ္မွ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ လုပ္ ကိုင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသာ ေယဘုယ် ေျပာျပပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကိုေလးျမင့္ကိုယ္တိုင္လည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္းေရးကိုလုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းဆိုလာပါေတာ့သည္။ ကိုေလးျမင့္ ရန္ကုန္မွ ျပန္ေရာက္ၿပီးမွ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ု ဌာနခ်ဳပ္တေြင္ရွိေသာ ကိုေဖရွင္ (ယခု ကိုရဲညႊန္႔)တို႔ လူသိုက္ သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို စိတ္တူ ကိုယ္တူမ်ား စုစညး္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အျပန္သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ဘုရားႀကီးကုန္းရြာ ေဒၚေဒၚေသာင္းထံမွ လႊတ္ လိုက္ေသာ ေမာင္ထြန္းၾကည္ ေရာက္ လာၿပီး ဘုရားကုန္း တြင္ ထားဝယ္မွ သခင္ဖိုးမွဲ႕ တို႔ ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း သတင္း လာ ပို႔ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ သြားေရး အစီအစဥ္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲကာ ဘုရားႀကီးကုန္းသို႔ သြားရန္ စီစဥ္ရပါ သည္။
"ကိုစံတင္ ဘုရားႀကီိးကုန္းကို လိုက္ခဲ့ပါဗ်ာ"
"လိုက္တာေပါ့... ဒါနဲ႔ ကိုေလးျမင့္ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုစိတ္ေျပာင္းသြားတာလဲဗ်"

"ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေတာ့ ဌာနခ်ဳ႔ပ္က လူႀကီေတြက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို အဖဲြ႕အစည္းအသြင္နဲ႔ လုပ္ရာမွာ မေတာ္တဆ ဂ်ပန္ေတြ သတင္းအန႔ံရသြားရင္ တစ္ျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ လူငယ္အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးကို ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္ပံုရတယ္ဗ်"
"ဒါလဲ ဟုတ္တာပဲ"
"ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လုပ္ကိုမလုပ္ဖို႔ ေျပာလိုက္တာပါပဲ။ အစည္းအရံုးကို ဗန္းျပလုပ္တာေတာ့ သေဘာမတူဘူးေပါ့ဗ်ာ"
"ဒီလိုဆို ကိုေလးျမင့္ တစ္ေယာက္ မပါဝင္ေတာ့ဘးူ ဟုတ္လား"
"ခုေတာ့ ဒီအတုိ္င္းပဲ"
 ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ကိုေလးျမင့္ တစ္ေယာက္ကို ဆံုးရံုးလိုက္ရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ မလုပ္ လိုေသာ အလုပ္ကိုယခုကဲ့သို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟေျပာဆို၍ ေအးေအးေနလိုက္ျခင္းအတြက္မူ ကိုေလး ျမင့္ အား ေက်းဇူးတင္ရပါေတာ့သည္။

သခင္ဖိုးမဲွ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုစံတင္တို႔ကို ေတြ႕ရသျဖင့္အလြန္ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ရွိပါသည္။ သခင္ဖိုးမွဲ႕ ၏ ေျပာျပခ်က္အရထားဝယ္ တစ္ခရိုင္လံုး စည္းရံုးမႈ အေျခအေနမွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ထုိေန႔ညတစ္ည လံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြၾက သည္မွာ မိုးစင္စင္လင္းခဲ့ပါသည္။ သခင္ဖိုးမဲွ႕သည္ လက္ရွိခရိုင္ရာဇဝန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အကာအကြယ္မ်ားစြာ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏အဖဲြ႕သားမ်ားကိုလည္း ရဲမွဴး၊ ရဲအုပ္ စသည္တို႔ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သခင္ဖိုးမဲွ႔တို႔အဖြဲ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ တိုင္လည္း ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ရန္ က္စၥမရွိေသာ္လည္း မလွဝင္းတည္းဟူေသာ ပင့္ဂူမွ်င္ေၾကာင့္ တစ္ရက္တာမွ် ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရပါသည္။

"ေဒၚေဒၚ... ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ကို ခဏျပန္ရဦးမယ္..."
"ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲကဲြ႕"
"အလြန္ဆံုး ဆယ္ရက္ေပါ့ ေဒၚေဒၚ"
"'ဒီတစ္ခါ ဘုရားႀကီးကုန္းကိုပဲ ေျပာင္းခဲ့ေပါ့ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ လူကုန္သေလာက္ ရွိေနၿပီပဲ"
"ဟုတ္ကဲ့"
ဟုတ္ကဲ့ ဟု ေျပာလိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ မလွဝင္းကို လွမ္းၾကည့္လိုက္မိသည္။ မလွဝင္း၏ မ်က္လံုးရႊဲႀကီးမ်ားသည္ လက္သြားသည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္လိုက္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မလွဝင္းကိုလည္း အရဲစြန္႔၍ ႏႈတ္ ဆက္စကား ဆိုလိုက္မိလ်က္သား ျဖစ္သြားပါသည္။

"မလွဝင္း... ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ျပန္ဦးမယ္၊ ဘာမွာ ဦးမွာလဲ"
"ဟုတ္...ဟုတ္...ကဲ့..ပါ..ရွင္။ မ.....မ... မွာေတာ့ပါဘူး"
မလွဝင္း၏ ဆုတ္ဆိုင္းဆိုင္း စကားမ်ားေၾကာင့္ ေဘးမွရပ္၍ နားေထာင္ေနေသာ ကိုစံတင္၏ မ်က္ႏွာႀကီးသည္ ၿပံဳး ၿဖီးၿဖီး ရွိေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ဆက္၍ စကားစမရွိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒၚေဒၚေသာင္းအား ကြမ္သဲမွ ေဒါက္တာ ဘာဟိန္တို႔အား သြားႏႈတ္ဆက္ဦးမည္ဟု ေျပာဆိုထြက္လာခဲ့ပါသည္။
"ဖီြး... ေတာ္ေတာ္နိပ္တဲ့ ျမာပဲဗ်.."
"ေမာ္လၿမိဳင္သူပဲဗ်ာ ဟြန္း.. ဟြန္း..."
"ခင္ဗ်ား ခ်ိန္ေနၿပီလားဗ်"
"ဟင့္အင္း..."
"အခ်ိန္ရွိတုန္း ႀကိဳးစားေလဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ လူမ်ားေနာက္ ပါသြားဦးမယ္"

"ကၽြန္ေတာ္ မလွဝင္းကို မယူႏိုင္ဘူးဗ် ဒါေၾကာင့္ပါ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ယူမယ္လို႔ ကတိေပးၿပီး ေစာင့္ေမွ်ာ ေနတဲ့ ခ်စ္သူလဲ ရွိေနတယ္ေလ"
ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေျပာရင္းပင္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိေသာ သက္ျပင္းရွည္ႀကီကိုသာ မႈတ္ထုတ္လိုက္မိပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္ႏွင့္ ကိုစံတင္ တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္သာ စကားတေျပာေျပာျဖင့္ ဦးထြန္းရင္ထံ လာခဲ့ၾကသည္။ ဦးထြန္းရင္က ရန္ကုန္ ေရာက္လွ်င္ ေဗကင္ေပါင္ဒါ ရွာေဖြဝယ္ယူရန္ မွာၾကား၍ ေဒါက္တာဘာဟိန္က ထိုးေဆးမ်ား ရွားပါးလွေၾကာင္း ညည္းညဴပါသည္။
"ကိုျမလိႈင္... ရန္ကုန္က ျမန္ျမန္ျပန္ခဲ့ဗ်ာ"
"ကၽြန္ေတာ္ ျမန္ျမန္ျပန္ႏိုင္မယ္မထင္ဘူး ကိုစံတင္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖ်ာပုံကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ရဦးမယ္ အေၾကာင္း မညီညႊတ္္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ အာရွာလူငယ္က ထြက္သင့္ရင္ ထြက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္"
"ထြက္လည္းထြက္တာေပါ့ေလ ဒါေပမယ့္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား"

"ေမာ္လၿမိဳင္မွာ လုပ္ဖို႔ထက္ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ အာရွလူငယ္က ထြက္ရင္ တပ္မေတာ္ထဲ ျပန္ဝင္မယ္လို႔ စိတ္ကူး ထားတယ္ ကိုစံတင္"
"ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ ဆက္ေျပာရဦးမယ္ ခင္ဗ်ားအေဒၚ ေမြးစားသမီးေကာင္မေလးက ေတာ္ေတာ္ႏွိပ္ တယ္ဗ် ဟင္း ဟင္း"
"လုပ္ၿပီ စကားေကာင္းေျပာေနရာက ဘာေတြ ေဖာက္လာရတာလဲဗ်"
"မေဖာက္ပါဘူး ခင္ဗ်ားလိုလူနဲ႔ လိုက္ဖက္တယ္လို႔ ေျပာမလို႔ပါ ဒါေပမယ့္ေလ ခင္ဗ်ားက ဖ်ာပံုသုကိုမွ ယူမယ္ ဆိုေတာ့"
ထိုည က ကၽြန္ေတာမအိပ္ႏိုင္ဘဲ အေတြးအိပ္မက္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ရစ္သီဖြဲ႕ေႏွာင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး ကြန္ယက္ တြင္ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားစြာ ၿငိတြယ္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဘဝအခ်ိဳးအေကြ႕ မ်ားသည္လည္းေျပာင္းလဲ ခဲ့ရပါ သည္။ မိခင္ႀကီး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ား ဆိတ္သုန္းခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယခုလို တိတ္တဆိတ္ေသာ ည၏ အေတြ႕အိပ္မက္ရွည္တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သျဖင့္ မိခင္ႀကီးအား သနားၾကင္နာစိတ္မ်ား ပိုမိျပန္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ ဘဝအာမခံခ်က္ မရွိေသာ တြယ္ရာမဲ့ဘဝတြင္ မည္မွ်အထိ ၾကာျမင့္စြာ က်င္လည္ေနဦးမည္ ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ ဂဃနဏ မေျပာႏိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဟိုဘက္လူးလြန္႔မိသည္။ ထုိအခါ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ တစ္ေယာက္အိပ္ ခုတင္အိုသည္ တကၽြီကၽြီျမည္ပါသည္။ ခုတင္အိုျမည္သံ ေပ်ာက္ေသာ အခါ ေဒၚေဒၚ့ေခ်ာင္းဟန္၍ အသံျပဳသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စကားေၾကာ ရွည္ေသာ ေဒၚေဒၚအား အသံမျပဳဘဲ ၿငိမ္ေနေသာအခါ "ေကင္ေလး အအိပ္ၾကမ္းတာ လြန္ပါေလေရာဟယ္"ဟု မွတ္ခ်က္ေပး ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ၿမံဳ၍ ၿပံဳးလိုက္မိသည္။
တိုင္ကပ္နာရီႀကီးသည္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေလာက္ဆီကဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ အုိမင္းလွပါသည္။ နာရီထိုး သံပင္လွ်င္ အသံဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ နာရီထိုးသံကို နားစိုက္ေထာင္ရင္း ၁၂နာရီ၊ ၁နာရီ၊ ၂နာရီ၊ ၃နာရီပင္ ေက်ာ္လာခဲ့ပါသည္။ ၄နာရီထုိးေသာအခါ ေဒၚေဒၚေသာင္း၏ တိုးညင္းေသာ ဘုရားရွီခိုးသံ ကို ၾကားရ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အိပ္ရာမွထၿပီးေနာက္ ေနာက္ေဖးမီးဖိုသို႔ ကူးေသာ ေရစင္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ မလွဝင္းကို အခန္႔သင့္ပင္ ေတြ႕ရသည္။ မလွဝင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား အသင့္ျပင္ဆင္ ထားေသာ မ်က္ႏွာသစ္ေရ၊ မ်က္ႏွာ သုတ္ပဝါ၊ ဆပ္ျပာမ်ား ကမ္းေပးၿပီး ဆိုလာသည္။ "အစ္ကို ဒီေန႔ည ေစာေစာေမာ္လၿမိဳင္ကို ကူးမယ္ဆို"

"ဟုတ္ကဲ့"
မလွဝင္း၏ အသံသည္ ဆည္းလည္းသံပမာ သာယာသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာသည္ လင္းအရုဏ္ တြင္ ေဖြးေဖြးလွပလ်က္ သာေသာလကမာ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ မလွဝင္းကို တပ္မက္ စဲြလမ္း စြာ ေငးေမာၾကည့္မိ သည္။ ထိုအခါ သူေခါင္းငံု႔က စကားတိုးတိုးေျပာသည္။
"မ်က္ႏွာသစ္ဦးေလ"
"ဟင္း...ဟင္း..ဟင္း.."
ကၽြန္ေတာ္က အဓိပၸါယ္ကင္းေသာရယ္သံကို ျပဳသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူကမ္းေပးေသာ ေရဖလားကို ယူလိုက္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ တမင္သက္သက္ထိလိုေသာလက္သည္ သူ႔လက္ကို ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။ ထုိအခါ မလွဝင္း၏ လက္ သြယ္သြယ္သည္ ရုန္းကန္မႈ မျပဳဘဲ အသင့္ပါလာသည္။

"မလွဝင္း"
"ရွင္...."
ထိုအခိုက္ ဘုရာဝတ္ျပဳေနေသာ ေဒၚေဒၚသည္ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ပါးမွ လိုက္လာပါသည္။ ေဒၚေဒၚက ကၽြန္ေတာ့္ အား စကားမေျပာႏိုင္ေသးဘဲ သူ၏ မဆံုးေသာ အေဝယ်ာေဟာႏၱဳ.. ေမတၱာပို႔ကို ဆက္၍ ရြတ္ဆိုေန ပါသည္။ ေဒၚေဒၚႏွင့္ ပက္ပင္းတိုးေနေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမိေသာ က်ီးတစ္ေကာင္ကဲ့ သို႔ ေၾကာက္ရြ႕ံ စိုးရိမ္စြာျဖင့္ ဆဲြ ထားေသာ မလွဝင္း၏လက္ကို ရုတ္တရက္ လြတ္ခ်လိုက္မိပါေတာ့သည္။ မလွဝင္းကမူ သူ႔လက္ဝယ္ မွ မ်က္ႏွာ သုတ္ပဝါကို ကမ္းေပးကာ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့သည္။ မလွဝင္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ ေနာင္တႀကီးစြာ ရလိုက္မိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ စားေနေသာ ခ်စ္သူသန္းသန္းတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္ မဟုတ္ပါလား.....

ဆက္ရန္
.

No comments: