Monday, December 24, 2012

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၁၆)

“ဒီလုိရွိပါတယ္ ဆရာ၊ စစ္ရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာရင္ အပ်က္အစီး အေသအေပ်ာက္ဆုိတာ ရွိစၿမဲပါ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ခ်စ္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ႏုိင္ငံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမအုတ္တုိ႔ ၿပိဳလွ်င္ ေက်ာက္အုတ္ကုိ အစားထုိးရမွာေပါ့ ဆရာ”
ေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ တုိက္ခုိက္ေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္းရံုးေရးမ်ားကုိ စဥ္းစားၾကသည္။ တုိက္ခုိက္ေရးတြင္ တက္ၾကြေသာ လူငယ္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္လာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဆရာ ဦးဘတင္၊ ဦးထြန္လင္းႏွင့္ သူႀကီး ဦးထြန္းစိန္တုိ႔က တာ၀န္ယူၾကပါသည္။ စည္းရံုးေရးကုိ ကနိမွ ဦးေလးတ့္၊ သမိန္ေထာ မွ သခင္သန္႔၊ အျခာႀကီးမွ သခင္တင္တုိ႔ကုိ တာ၀န္ခဲြေ၀ေပးလုိက္သည္။ စစ္ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္မႈ သခင္ေက်ာ္စုိး၏ ဆႏၵအရ တာ၀န္ေပးလုိက္ပါသည္။
ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ....

ထုိအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ယုိယြင္းလာေနပါသည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ရြာ ကာကြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး စသည္တုိ႔ကုိ အေရးပုိင္က ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား အား ေခၚယူေတြ႕ဆံု လ်က္ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွ သူေဌးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စည္းစိမ္ ဥစၥာႏွင့္ အသက္ ေဘးမွ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿမိဳျပကာကြယ္ေရးကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသလုိ၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ လာသည္ကုိကား ႀကံဳဆံုရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အသင့္စည္းရံုးၿပီးေသာ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ား ထံသုိ႔ ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ထဲသုိ႔ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကၿပီး ထုိမွ တစ္ဆင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ရွိေသာ လက္နက္တုိက္ႏွင့္ အစုိးရအေဆာက္အဦမ်ားကုိ လက္၀ယ္သိမ္းပုိက္ရန္ ညႊန္ၾကား လုိက္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေရးပုိင္၊ ရာဇ၀တ္၀န္ေထာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိမ်ားကုိလည္း လက္ရ ဖမ္းဆီးႏုိင္လွ်င္ ဖမ္းဆီးၾကရန္ကုိပါ ညႊန္ၾကားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သမိန္ေထာတြင္ စစ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ ရိကၡာစုေဆာင္း ျခင္း ကိစၥမ်ား ကုိ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ကုိအုန္းေမာင္ထံမွ၊ ဖ်ာပံုေတာင္ပုိင္း ပင္လယ္၀ျဖစ္သည့္ ခါးျပတ္၊ ကုလားထိပ္၊ ေနာက္မီး ေနရာ (၃)ေနရာသုိ႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဂ်ပန္တုိ႔ေပးမည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားသည္ ပင္လယ္၀မွ ေရလမ္းျဖင့္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာရန္ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အလ်ဥ္းသင့္၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္တုိ႔၏ ပထ၀ီ အေနအထား ကုိ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု ရွိသည့္အနက္ ေတာင္ဘက္နယ္စြန္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ ကုန္းလမ္းခရီးျဖစ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းသည္ က်ံဳကဒြန္းေခၚသည့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၁၄ မုိင္ခန္႔ေ၀းေသာ ေနရာ တြင္ ဆံုး၍ ေရေၾကာင္း ခရီးမွဆုိလွ်င္ သမိန္ေထာေခ်ာင္း၀ကုိ လြန္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အေျပာ က်ယ္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိသာ ေတြ႕ရပါ မည္။ ထုိမွပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ မ်က္ႏွာမူထားေသာ က်ံဳတံေခ်ာင္း၀၊ ကုလားထိပ္ေခ်ာင္း၀၊ ခါးျပတ္ (ကျပတ္) ေခ်ာင္း၀ ဟူ၍ရွိပါသည္။ ယင္းေခ်ာင္း၀မ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ ၍ ခရီးဆက္ခဲ့ပါေသာ္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိပါသည္။
ကုိအုန္းေမာင္ ၏ အေၾကာင္းၾကားစာအရ ဂ်ပန္တုိ႔ေပးပုိ႔မည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားမွာ မုတၱမပင္ လယ္ေအာက္မွတစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ပင္လယ္၀စခန္းရွိရာသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာဖြယ္ ရာ ရွိပါသည္။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ တာ၀န္ခံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္)၊ ဗုိလ္၀င္း (ဦး၀င္း-လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕၀င္)တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္နက္ရရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္း အထန္ ႀကိဳးစား ၾကရာတြင္ လက္ရွိ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပ်က္ျပားမႈသည္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ လက္နက္ ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏဲႊရာတြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ၏ လက္က်န္ လက္နက္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ရျခင္းထက္ မိမိတုိ႔၏ အင္အားအျဖစ္ လက္နက္အသစ္မ်ားကုိသာ ကုိင္ေဆာင္ လုိေပသည္။
ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိ ထဲတြင္ ဂ်ပန္လုပ္ လက္နက္မ်ားကုိ ျမင္ေယာင္မိသည္။ ပင္လယ္ျပင္ႀကီး ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ၍ ေရငုပ္သေဘၤာႀကီးသည္ ဘြားခနဲ ေပၚလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မကုန္မခန္းႏုိင္ေသာ လက္နက္ မ်ားကုိ မၾကာမီ ရေတာ့မည္ဟုလည္း စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား ျမင္မက္မိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ က်ံဳကဒြန္းမွ သခင္ရွိန္က ကုလားထိပ္ရြာသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ သခင္ရွိန္သည္ က်ံဳကဒြန္း ဂါတ္တြင္ ၂၄ နာရီ တစ္ႀကိမ္က် ေျခခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးေနရေသာ သခင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ က်ံဳကဒြန္း ဌာနအုပ္ ဦးလွေက်ာ္သည္ အဂၤလိပ္အစုိးရမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာမရွိဟု ယံုၾကည္ထားသူပီပီ ေက်းရြာရွိ တုိ႔ဗမာ အစည္း အရံုး၀င္ မွန္သမွ်ကုိ ေျခခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ခရီးထြက္ခြင့္ အိမ္လည္ခြင့္ မေပးျခင္းစသည့္ တင္းက်ပ္မႈ မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္ က်ံဳကဒြန္းသုိ႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ရြာခံ ပုလိပ္သား တစ္ဦးျဖစ္သူေမာင္မဲဆုိသူက တာ၀န္ယူ ၀ွက္ေပးပါသည္။ ေနာင္ေသာအခါ ေမာင္မဲသည္ က်ံဳကဒြန္းဂါတ္ထဲမွ မတ္စက္ေ ခၚ ေသနတ္ ၅ လက္ကုိ ခုိးယူထြက္ေျပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ လာေရာက္ပူး ေပါင္းသူျဖစ္ပါသည္။ ကုလားထိပ္ရြာ သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ အာရုဏ္အုန္း ေမာင္းေခါက္ေသာ အသံ ကုိ ၾကားေနရပါသည္။

ေကာင္းကင္ျပင္သည္ ေရာင္နီေျပးလ်က္ရွိပါသည္။
“ကုိင္း … သခင္ရွိန္၊ အျမန္ျပန္ေပေတာ့ ”
“ေတာက္ … ေနာက္ပုိင္း ငဲ့စရာမရွိရင္ သခင္ျမလိႈင္တုိ႔နဲ႔ပဲ ေနလုိက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ ”
“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရြာမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူေတြကုိ စုစည္းထားဖုိ႔လုိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာခင္ က်ဳံကဒြန္းဂါတ္ ကုိ လာစီးျဖစ္မွာပါ သခင္ရွိန္၊ ေတာင့္ထားစမ္းပါဦး”
ကုလားထိပ္ရြာသုိ႔ ေရာက္၍ သခင္စိန္ခ်ယ္အိမ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသုိက္ကုိ က်ံဳကဒြန္းမွ ပုလိပ္ မ်ား လာဖမ္းသည္ထင္သျဖင့္ သခင္စိန္ခ်ယ္တစ္ေယာက္ ေနာက္ေဖးမွ လစ္၍ ထြက္ေျပးသြားပါေတာ့ သည္။ သခင္စိန္ခ်ယ္ မိန္းမႀကီးမွာ အိပ္မႈန္စံုမႊားျဖင့္ ထလာရာ ထဘီ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မွား၍၀တ္ထား သျဖင့္ အထက္ဆင္ႀကီး မွာ ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဟန္မ ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ၀ါးလံုးကဲြ ရယ္ လုိက္မိသည္။

“သခင္စိန္ခ်ယ္ ကုိ လုိက္ေခၚပါလား အစ္မႀကီးရယ္”
“ကနစုိေတာ ထဲ တုိးေနမွာဆုိေတာ့ မနက္လင္းရင္ ျပန္ေရာက္လာမွာပါ”
“ခုသြားေခၚလုိ႔ မျဖစ္ဘူးလား အစ္မႀကီး”
“ခဏေစာင့္ၾကေလ၊ ဟဲ့ နီတြတ္ ေရႊေဘာ္၊ ကုိစိန္ရွယ္ကုိ လုိက္ေခၚေသစမ္း”
ကၽြန္ေတာ္ သည္ ကုိစိန္ခ်ယ္မိန္းမ စကားမပီသည္ကုိ ၾကားလုိက္ရသျဖင့္ မရယ္မိေစရန္ ဣေျႏၵဆယ္ထားရ သည္။ မၾကာမီ သခင္စိန္ခ်ယ္ ျပန္ေရာက္လာသည္။
“ဗ်ိဳ႕ သခင္ႀကီး ရဲ႕၊ သတၱိေျပာင္လွခ်ည္လား၊ တခ်ိဳးတည္း လစ္သြားလုိက္တာ၊ ေနာက္ကုိေတာင္ ျပန္လွည့္ မၾကည့္ေတာ့ ပဲကုိး”
“မလုပ္နဲ႔ ကုိရင္၊ ဖုိးဘကုန္းက သခင္စံထူးတုိ႔ လူသုိက္ ဆိတ္မကင္းဂါတ္က လာေခၚၿပီး အေျခာက္တုိက္ လွိမ့္ရုိက္ တာ ခုထိ အိပ္ရာက မထႏုိင္ေသးဘူးဗ်”
“ထားလုိက္ ပါေတာ့ေလ သခင္စိန္ခ်ယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လုိက္ႏုိင္မလား”

“ျဖစ္ပါတယ္”
“ျဖစ္ရင္ သြားမယ္”
“ေဟ့ … နီတြတ္တုိ႔ ေလွျပင္ၾကကြာ၊ ေရာ ေနဦး၊ ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ”
“ေဒၚညိမ္းရြာ ကုိ သြားမယ္၊ သခင္သာရင္ အိမ္ကေန ကညင္တပင္က သခင္ဘုိးရွိန္၊ ဖုိးဘကုန္းက သူႀကီးကုိ နက္၊ ေညာင္လမ္းဂူက ကုိစံတင္တုိ႔ကုိ အေခၚလႊတ္မယ္”
“မေကာင္းဘူး ထင္တယ္၊ သခင္ျမလိႈင္”
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ သခင္စိန္ခ်ယ္”
“သခင္သာရင္ ကုိ ေတြ႕ခ်င္ရင္ ခါးျပတ္ (ကျပတ္) ငၾကြက္တုိ႔ထဲမွာ သြားစာင့္ေနၿပီး နီတြတ္တုိ႔ကုိ လႊတ္ လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တျမန္ေန႔ကပဲ ဆိတ္မသူႀကီး ဦးမဲနဲ႔ ရာဇ၀တ္အုပ္ ကုိေအာင္ ေက်ာ္ တုိ႔ အဖဲြ႕ လာစစ္သြားတယ္ဗ်”

“ေကာင္းၿပီေလ၊ ဒီလုိဆုိရင္ ေသာင္ျပင္ေပၚကပဲ ေလွ်ာက္သြားၾကမယ္၊ ကုိင္း နီတြတ္ မင္းတုိ႔ ေဒၚညိမ္းကုိ သြား၊ သခင္သာရင္ကုိ လက္တုိ႔ ေခၚလာခဲ့ ၾကားလား၊ လာ သြားၾကစုိ႔”
ၾကည္ႏူးသာေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ လင္းအာရုဏ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ ကုလားထိပ္ရြာမွ ထြက္၍ သဲေသာင္ခံုႀကီး အတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္လာသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ ရုိက္ခတ္လာေသာ လိႈင္းေခါင္းျဖဴမ်ား သည္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္လ်က္ရွိေသာ သဲေသာင္ခံုကုိ ျဖတ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျခေထာက္မ်ားကုိ စုိစြတ္ နမ္းရႈတ္သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆံုးစမျမင္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ၾကည့္လ်က္ မၾကာမီ ဤ ပင္လယ္ျပင္ႀကီး သည္ သမုိင္းသစ္တစ္ခုကုိ ေမြးဖြားေပးေတာ့မည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္မိသည္။
“ေဟ့ … ငၾကြက္၊ ငၾကြက္ ေရး …”
“ဗ်ိဳး … ဗ်ိဳး ဘယ္သူေတြလဲ”
ကုိၾကြက္ ဆုိသူသည္ လက္ထဲတြင္ ခက္ရင္းခြ မွိန္းတစ္ခုကုိ ဆဲြလ်က္ တဲအတြင္းမွ ထြက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လူသုိက္ကုိ စူးစမ္းေသာ အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္ေနပါသည္။
“ေဟ့ … ငၾကြက္၊ ငါပါကြ”

“ေရာ … ကုိရင္စိန္ခ်ယ္ႀကီးပါလား၊ မွန္း ေစာေစာစီးစီး ဘာကိစၥလဲဗ်”
“တဲေပၚ သြားမယ္ကြာ၊ မင္း လက္ဖက္ရည္အုိးေလး ဘာေလး တည္လုိက္ပါဦး”
ထုိအခါတြင္ မွ ကုိၾကြက္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္၍ တဲေပၚသုိ႔ တက္လုိက္သည္။ ကုိၾကြက္၏ ထဲကေလး သည္ ပင္လယ္ျပင္ကုိ မ်က္ႏွာမူလ်က္ ေဆာက္ထားပါသည္။ တဲ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ လင့္ ထုိး၍ ပင္လယ္မွ ရရွိေသာ ငါးစုိ မ်ားကုိ အေျခာက္လွမ္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တဲတစ္ခုလံုး ငါးညွီေစာ္ ျဖင့္ မြန္းပိတ္ လ်က္ရွိသည္။
“ငၾကြက္၊ ဒါ ၿမိဳ႕က သခင္ျမလိႈင္ ဆုိတာေလ”
“ဟုတ္ပ”
“ဒီေန႔ မင္းတဲ မွာ ေနလိမ့္မယ္၊ ေဒၚညိမ္းက ကုိရင္သာရင္တုိ႔ကုိ ေခၚထားတယ္”

ကုိၾကြက္ သည္ သခင္စိန္ခ်ယ္ ေျပာသည္ကုိ ဘာမွ် နားလည္ဟန္မတူဘဲ ပါးစပ္ႀကီးကုိ ၿဖဲလ်က္ ေငးေမာ နားေထာင္ေန ပါသည္။ သခင္စိန္ခ်ယ္ကေတာ့ ကုိၾကြက္ကုိ အပုိင္ထား၍ သူ႔အိမ္ သူ႔ယာပမာ ပုိင္စုိး ပုိင္နင္ ေျပာဆုိေန ပါသည္။
“ငါးေျခာက္ကေလး ဘာေလး ဖုတ္ကြာ၊ ေနာက္ၿပီး ဟင္းစားေလး သြားရွာေခ်ဦး”
ကုိၾကြက္ ကုိ သခင္စိန္ခ်ယ္၏ အမိန္႔ကုိ နားေထာင္လုိက္နာသည့္ပမာ ငါးေျခာက္တစ္တဲြကုိ ကုိင္၍ မီးဖုိထဲကုိ ဆင္းသြား ပါေတာ့သည္။
“ငၾကြက္ က က်ဳပ္တုိ႔လူပါ၊ ဒီေကာင္ကုိ ျပဳတ္ျပဳတ္ဖုတ္ဖုတ္ရတယ္၊ ဟင္း … ဟင္း စာေတာ့ မတတ္ဘူး၊ ဒါနဲ႔ ေနပါဦး၊ ခါးျပတ္ (ကျပတ္)မွာ ဘာလုပ္ၾကမလုိ႔လဲ”
“သခင္စိန္ခ်ယ္ က စိတ္ေဇာႀကီးရန္ေကာဗ်ာ၊ သခင္သာရင္တုိ႔ လူသုိက္ေရာက္လာၿပီးမွ ကိစၥေတြ စံုစံု ညီညီ ေျပာၾကတာေပါ့၊ မဟုတ္ဘူးလား”

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကား၀ုိင္းသုိ႔ ငၾကြက္ဆုိသူ ဖုတ္လာသည့္ ငါးႏွပ္ေျခာက္တစ္ပန္းကန္ ခ်လာသည္။ မိႈင္းမ်ားကပ္၍ တစ္အုိးလံုး မည္းေနေသာ ေျမေရေႏြးအၾကမ္းတစ္ကရားႏွင့္ လက္ဖက္ဆီတက္၍ မည္းေန ေသာ ပန္းကန္ ၄-၅ လံုး သည္ တဲရွင္ ကုိၾကြက္ ကဲ့သုိပင္ ညစ္ေပေပ ျဖစ္သည္။ ကုိၾကြက္ဆုိသူသည္ အမည္ကသာ ကုိၾကြက္ျဖစ္၍ လူပံုပန္း က ကၽြဲေပါက္ ကေလး တစ္ေကာင္ပမာ ထြားက်စ္သန္မာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
“လာဗ်ိဳ႕ … ကုိၾကြက္ပါ ၀ုိင္းပါဗ်ာ၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း စကားေျပာရေအာင္လား ”
“ဟ … သခင္ျမလိႈင္၊ ဒီေကာင့္ ကုိ မထုိင္ခုိင္းနဲ႔ဦးေလ၊ ေဟ့ ငၾကြက္ဟင္းစားရွာေခ်လကြာ၊ သိန္းျမတုိ႔တဲကုိ သြား၊ ငါက လႊတ္ လုိက္တယ္ေျပာၿပီး ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ သံုးေကာင္ဆဲြခဲ့၊ ႏြားမ မလႊတ္ေသးရင္လဲ ႏို႔ညွစ္ယူ ခဲ့ၾကားလား” သခင္စိန္ခ်ယ္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသုိက္အား ေကၽြးေမြးရန္အတြက္ တပည့္ေက်ာ္ ကုိၾကြက္အား စီမံ ခန္႔ ခဲြ လ်က္ရွိသည္။ ကုိၾကြက္ကုိယ္တုိင္ကလည္း သခင္စိန္ခ်ယ္ ခုိင္းသမွ်ကုိ မေသြမတိမ္း လုပ္ကုိင္မည့္သူ ...  "က်ဳပ္တို႔ေတာသားေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေရွ႕ရပ္တာနဲက ဓားရွိဓား၊ လွံရွိလွံ၊ ယုတ္စြဆံုး ဗ်ာ ေျခသလံုးဖက္ကိုက္ရကိုက္ရ၊ ကိုက္မယ့္ေကာင္ေတြပါ"

သခင္သာရင္၊ သခင္ဘိုးရွိန္ (ကရင္အမ်ိဳးသားေတာင္သူ)၊ သူႀကီးကိုနက္၊ ကိုစံတင္၊ သခင္စံထူးတို႔ လူသို္က္ စံုစံု လင္လင္ ကၽြန္ေတာ္ခ်ိန္းဆိုသည့္ ခါးျပတ္(ကျပတ္)စခန္းသို႔ ေန႔မြန္းလြဲခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၾက သည္။ သခင္စံူး(ပဥၨင္းထူး) သည္ ဆိတ္မင္းဂါတ္မွ ပုလိပ္မ်ား၏ ထုေထာင္းရိုက္နွက္ထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားပင္ မေပ်ာက္ေသးပဲ လူတြဲျဖင့္ေရာက္လာပါသည္။ ၄င္း၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ဆိတ္မရြာတြင္ ရာဇဝတ္အဖြဲ႕မွ လူအင္အား တိုးထားသည့္ျပင္ ဆိတ္မကင္း ေနာက္မီး၊ ပက္ၿပဲစသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လည္း ကင္းစခန္း မ်ားခ်ထားလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သခင္စိန္ခ်ယ္မွာ သခင္သာရင္တို႔လူသိုက္မေရာက္လာမီ ကုလားထိပ္ရြာ တြင္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား ကို တိုင္ပင္ၾကပါသည္။ ကိုအုန္းေမာင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကုလားထိပ္၊ ခါးျပတ္(ကျပတ္)၊ ေနာက္မီး ဤ ၃ ေနရာမွေန၍ ညစဥ္မီးမ်ားဖို၍ အခ်က္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုသခင္စံထူး ၏သတင္းေပးခ်က္အရ ေနာက္မီးရြာတြင္ ပုလိပ္ကင္းစခန္း တစ္ခုရွိေနျခင္း အတြက္ ေနာက္မီးတြင္ေစာင့္၍ အခ်က္ျပရန္ကိစၥသည္ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ရွိပါေခ်သည္။ ထို႔ျပင္ ကုလားထိပ္၊ ခါးျပတ္(ကျပတ္)၊ ေနာက္မီးဆိုသည္မွာ အလွမ္းေဝးေသာ ေနရာမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ တစ္ေနရာမွ အခ်က္ျပျခင္း ကို တစ္ေနရာမွ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္က ထိုေနရာမ်ား သို႔ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလက္နက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္သေဘၤာ ကတၱဴမ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း ကပ္နား၍ လက္နက္မ်ားတင္ခ်ျခင္းျပဳလွ်င္လည္း အလြယ္တကူ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ရမည့္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေနာက္မီး၊ ပက္ၿပဲ၊ ဆိတ္မ ၃ေနရာမွ ကင္းစခန္း အားလံုး ကို ေရွးဦးစြာ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ရေပေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

"သခင္စိန္ခ်ယ္၊ ကုလားထိပ္ရြာကို ျပန္ၿပီး အေျခအပ်က္ေနလိုက္ပါ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဆီက ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းမၾကားမခ်င္း ရြာက ဘယ္ကိုမွထြက္မသြားပါန႔ဲေပါ့ဗ်ာ၊ ေနာက္ၿပီး ကုလားထိပ္ ေခ်ာင္းဝ ကိုေတာ့ ေနရာၾကည့္ထားပါ"
"သခင္ျမလႈိင္ တို႔နဲ႕ က်ဳပ္လိုက္လို႔မရဘူးလားဗ်ာ"
"မလိုက္ပါနဲ႕ဗ်ာ၊ သခင္တင္(ဘယ္ေက်ာ္ေမာင္တင္)ကိုပါ ထားရစ္မယ္၊ အေရးႀကီးတာက လက္နက္ လာခ်ေပး မယ့္ ကိစၥက အေရးႀကီးဆံုးပဲ၊ ေနာက္ၿပီး သခင္စိန္ခ်ယ္တို႔က ရြာခံေတြဆိုေတာ့ လက္နက္ေတြရၿပီးရင္ သယ္ဖို႔ေရႊ႕ဖို႔ ကိစၥေတြက ရွိေသးတယ္... "
ကၽြန္တာ္၏ စီမံမႈကို သခင္စိန္ခ်ယ္တစ္ေယာက္ဘဝင္မက်လွေသာ္လည္း ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္ လက္ခံ လိုက္ပါသည္။ ကိုႀကြက္သည္ သူ႔ဆရာသခင္စိန္ခ်ယ္မွာသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဝတ္ႀကီး ဝတ္ငယ္ျပဳစု ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနသည့္ စကားမ်ားကိုလည္း မည္သုိ႔မွ် စိတ္ဝင္စားျခင္း မျပဘဲ တဲ၏ဖိနပ္ခၽြတ္ တြင္ ႏွီးျဖာရင္းမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားဝငိးသို႔ မၾကာခဏလွမ္းၾကည့္ေစာင့္စားလ်က္ ရွိေနပါသည္။

"သခင္စံထူး.. ေနာက္မီးက ကင္းစခန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝင္စီးလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္"
"မေကာင္းဘူး သခင္ျမလႈိင္.. "
"ဘာျဖစ္လို႔လဲ.. "
"ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႐ံႈးႏိုင္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝင္စီးလိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ဘက္ ပိုဂရုစိုက္လာႏိုင္ တယ္၊ ပိုတင္းက်ပ္လာတာနဲ႕အမွ် ဒီေနရာ ၃ ခုမွာ လုပ္ရမယ့္ကိစၥအားလံုး ဘာတစ္ခုမွ လုပ္မရ ဘဲ ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ.. "
"ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ၊ စဥ္းစားၾကရေအာင္လား.. "
"အေကာင္းဆံုး ကေတာ့ ကုလားထိပ္၊ ခါးျပတ္(ကျပတ္)၊ ေနာက္မီး ဒီ(၃)ေနရာနဲ႕ေဝးတဲ့ ကုန္းတြင္းပိုင္းတဲ့ တယ္ပင္ဆိပ္ တို႔၊ ဖိုးဘကုန္းတို႔ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ရွိတဲ့ က်ဳပ္တို႔လူေတြရဲ႕ စပါးပံုတို႔၊ ႏြားတို႔၊ ကၽြဲတို႔၊ ဝင္လု၊ မီးရႈိ႕စ တဲ့ အေရာင္ျပအလုပ္ေတြ လုပ္ျပရမယ္... "
ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္စံထူးတို႔ ေတာသားႀကီးတစ္ေယာက္ထံမွ ဤမွ် အဖိုးတန္သည့္ ကြက္ေက်ာ္ နည္းကေလး ကို ၾကားသိလိုက္ရသျဖင့္ အလြန္ပင္အံ့ၾသေက်နပ္သြားမိပါသည္။ သခင္စံထူးေျပာ သကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လူမာ်းေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရျခင္းမ်ား အတြက္လည္း အစိုးရဘက္မွ မ်က္စိလည္သြားႏိုင္ပါသည္။
"ေကာင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္က်ဳပ္တို႔လူေတြရဲ႕ ပစၥညးလုယူဖ်က္ဆီးခံရဖို႔အထိ စြန္႔စားဖို႔က လြယ္ပါမလားေလ"

"လြယ္ပါတယ္၊ ေမာင္နက္(သူႀကီး)ရဲ႕ စပါး(၅၀)ေလာက္နဲ႕ ေကာက္ရိုးပံု ၂ ပံုေလာက္ မီးရႈိ႕လို႔ ေမာင္နက္ ဆင္းရဲ မသြားပါဘူးေလ။ ေနာက္ၿပီး သခင္ဘိုးရွိန္နဲ႔ ခို္င္းႏြားတစ္ရွဥ္းေလာက္ကို မၿပီး ေတာထဲသြားဝွက္ထား လိုက္၊ ေကာက္ရိုးပံု တစ္ခုေလာက္ မီးရႈိ႕လိုက္၊ စံတင္လယ္တဲကို မီးတင္ရႈိ႕လိုက္လို႔ ထိခိုက္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး"
သခင္စံထူးေျပာစကားမ်ားကို က်န္လူမ်ားက ျငင္းပယ္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိၾကပဲ ကၽြန္ေတာ္ကသာ ယင္း အစီအစဥ္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ေက်နပ္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။
"ကာယကံ ရွင္ေတြ သေဘာထားလဲ ေျပာပါဦး"
"လုပ္ပါ၊ သခင္စံထူးေျပာသလိုဆိုရင္ ဆိတ္မကင္းစခန္းတို႔၊ ေနာက္မိးကင္းစခန္းတို႔စဟာ ရုတ္ခ်ည္း တယ္ပင္ဆိပ္၊ ေညာင္လန္းငူ၊ ေက်ာင္းကုန္းဘက္ကို ေရာက္လာႏိုင္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္မီးကလားထိပ္ ခါးျပတ္(ကျပတ္) ဘက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္ေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ႏိုင္ၾကတာေပါ့"

အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ညမွာပင္ ေက်ာင္းကုန္း သူႀကီးကိုနက္၏ စပါးႏွင့္ေကာက္ရိုးပံု မ်ားကို မီးတင္ရႈိ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူႀကီးကိုနက္လည္း မီးတင္ရႈိ႕ၿပီး နံနက္လင္းလွ်င္ ဆိတ္မကင္းဂါတ္သို႔ သြားေရာက္တိုင္တန္းရန္ မွာၾကားလိုက္ပါသည္။ ထိုသို႔ အစီအစဥ္ မ်ားကို အကြက္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း သခင္စိန္ခ်ယ္ႏွင့္ လိုက္ပါသြားေသာ သခင္တင္ တစ္ေယာက္ ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး သမိန္ေထာမွ ပို႔လိုက္ေသာ စာကို ကၽြန္ေတာ့္ လာ ေပးပါသည္။ စာပါအေၾကာင္းအရာအားလံုးမွာ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကြင္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေစလႊတ္ထားသူမ်ားသည္ ကုလား လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး လုယူလ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္ခ်ဲ႕သမားကို မ်က္ျခည္ျပတ္ ၍ ဘဝတူလယ္သမား အခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ျဖင့္ ရန္ညႇိဳးဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္းမ်ား ပါရွိလာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုအုန္းေမာင္၏ စာပါအရ ဖ်ာပံုအေနာက္ကြင္းမွ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းရန္အတြက္ သခင္တင္(ဘယ္ေက်ာ္ေမာင္တင္)၊ ကိုျမတ္(ေနာင္ေသာအခါ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ယခု အၿငိမ္းစား)၊ သခင္ညြန္႔ေမာင္ (ခရိုင္ေပၚ)၊ သခင္ဘိုႀကီး (အျခာႀကီး)တို႔ကို လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း မျဖစ္ေစေရး၊ ကုလား လယ္သမားမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳေရး တရာေဟာရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ကို ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။ အမွန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေပးလိုက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား၏ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ျပင္းျပမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအမွားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စြန္းထင္း ခဲ့ေသာ ဖ်က္မရသည့္ အမာရြတ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ သခင္တင္ (ဘယ္ေက်ာ္ ေမာင္တင္) တို႔အဖြဲ႕ခရီးမထြက္မီ စဥ္းစားဖြယ္ရာကိစၥ ေခါင္းထဲသို႔ ဝင္လာပါသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ ဖ်ာပံုအေနာက္ဘက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသူမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္လိုက္သည့္ သခင္တင္(ဘယ္ေက်ာ္ေမာင္တင္) တို႔အဖြဲ႕၏ ေဖ်ာင္းဖ်မႈကို လက္ခံေကာင္းမွ လက္ခံမည္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း စာႏွင့္ညႊန္ၾကားရျခင္း ကို မ်က္စိမွန္၍ ေဆာင္ရြက္လုိက္ရပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ စာပါအေၾကာင္းအရာတြင္ မိမိက ညႊန္ၾကားသည့္ သေဘာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ရန္သူအစစ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ အာယူေနစဥ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘဝတူ ကုလားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေပၚတြင္ ျမႇားဦးမလွည့္ဘဲ စည္းရံုး သိမ္းသြင္း၍ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို လက္တြဲေတာ္လွန္ေစလိုေၾကာင္းမွ်သာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္ေစလႊတ္ လိုက္ေသာ အဖြဲကိုလည္း သခင္ျမေမာင္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္အျငင္းပြားရမည့္ကိစၥမ်ားကို မျဖစ္ေစဘဲ ကၽြန္ေတာ့္မွာၾကားခ်က္ကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ဆက္သားျဖစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကား လိုက္ရပါသည္။
ပင္လယ္ဝမွ အခ်က္ျပေသာလုပ္ငန္းကို တစ္ရက္မွ် ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရပါသည္။

ညဥ့္သည္ မည္းမည္းေမွာင္လ်က္ရွိသည္။ ကိုၾကြက္၏ တဲထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သခင္စံထူး၊ သခင္သာရင္တို႔ သံုးဦးသာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ ဒီေရတက္သံသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ သတၱဝါတစ္ေကာင္၏ ရယ္ေမာသံ သကဲ့သို႔ တေဝါေဝါျမည္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆားငန္ေရသည္ ကမ္းစပ္သို႔ ရိုက္ခတ္ေလတိုင္း မီးပြင့္ကေလး မ်ားသည္ ဝင္းလက္သြားပါသည္။ ညဥ့္ငွက္မ်ား၏ အစာရွာထြက္ေသာ အသံသည္ တဲေပၚမွျဖတ္သန္း သြားပါသည္။
"ခုေနခါ တစ္ရက္ဆိုဆိုသေလာက္ တန္ဖိုးရွိတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ မီးပံုႀကီး ဖိုထားလိုက္ခ်င္တယ္၊ ဒီမီးပံု ကိုျမင္မွ လက္နက္ခ်ေပးမယ့္ သေဘၤာဟာ သိမွာဗ်"
"လက္ဖက္ေကာင္းစားခ်င္ရင္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွးေစ ဆိုတယ္မဟုတ္လား သခင္ျမလႈိင္ရယ္"
"ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚရဲ႕ အေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တာ ထက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္"

"ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေနသလဲဗ်"
"အေရးပိုင္၊ ရာဇဝတ္ဝန္နဲက အရာရွိႀကီးေတြက အေရးရယ္အေႀကာင္းရယ္ဆိုရင္ ထြက္ေျပးဖို႔ ရံုးတံတားမွာ သေဘၤာေတြ အဆင္သင့္ဆိုက္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ သူတို႔ ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ၿပီးေတာေၾကာင္ေတြ ရန္ကတေမွာင့္ ျဖစ္လာမွာ စိုးတယ္ေလ"
ထိုအခိုက္ ကိုၾကြက္သည္ လက္ဖက္ရည္အိုး၊ ငါးေျခာက္ဖုတ္ပန္းကန္ကို ကိုင္၍ တဲေပၚတက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ကိုၾကြက္၏ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ပံုကိုၾကည့္၍ အားတံု႕အားနာျဖစ္ မိသည္။ ေတာသူေတာင္သား ဆိုသူမ်ား သည္ မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔ထံသို႔ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသူကို မရွိရွိသည့္ ပစၥည္းျဖင့္ ဧည့္ခံျပဳစုေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ျပဳစုရသည့္အတြက္လည္း မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုမွ် ထားရွိျခင္း မရွိၾကပါေပ။ ဤသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူေသာ ၿမိဳ႕ကလူ မ်ားသည္ ေတာလက္ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၄င္းတို႔အား မရွိမဲ့ ရွိမဲ့ျဖင့္ ျပဳစုေကၽြးေမြးသည္ကို အားပါးတရ စားေသာက္ခဲ့ႀကၿပီး မိမိတို႔ အလွည့္ သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ၍ လႊတ္တတ္ၾကပါသည္။

"လာ ကိုႀကြက္ ထိုင္ဗ်ာ၊ လက္ဖက္ရည္ေသာ္ရင္း စကားေျပာရေအာင္၊ ခင္းဗ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေရာက္တာနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနေရာ့မယ္ေနာ "
"မပင္ပန္းပါဘူး ဆရာ၊ အစ္ကိုစိန္ခ်ယ္က ဘာမွ လိုေလေသးမရွိေစနဲ႕လို႔ မွာသြားပါတယ္"
"ကၽြန္ေတာ္ က ဒီႏွစ္ေႏြအတြက္ သူ႔စာရင္းငွားပါ၊ ခါးျပတ္(ကျပတ္)ေခ်ာင္းက ဖမ္းတဲ့ ငါးစိုေတြကို ဒီမွာလွန္းၿပီး ငါးေျခာက္ျဖစ္ေတာ့ ကုလားထိပ္ကို သြားပို႔ရတယ္။"
"ကိုၾကြက္ တစ္ေယာက္ထဲပဲလား"
"မဟုတ္ပါဘူး၊ အားလံုး ၅ ေယာက္ရွိပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ၃ ေယာက္က ပင္လယ္ထဲမွာ (ဂါး) သြားေထာင္ေန ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕အတူ ကရင္တစ္ေယာက္ပဲရွိပါတယ္။ ခု ဆရာတို႔ ရွိေနခ်ိန္မွာေတာ့ အစ္ကိုစိန္ခ်ယ္ျပန္ေခၚ သြားပါတယ္"

"ဂါးဆိုတာ ဘာလဲ ကိုၾကြက္ရဲ႕"
"ဂါးဆိုသဟာ မွ်င္ဖမ္းတဲ့ဟာကို ေျပာတာပါ"
ကိုၾကြက္၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ မျပည္စံုသျဖင့္ သခင္သာရင္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းျပပါသည္။ သခင္သာရင္၏ ရွင္းလင္ျပခ်က္အရ (ဂါး)ဆိုသည္မွာ ပင္လယ္တါင္ ထြက္၍ ေထာင္ေသာ မွ်င္ငါးပိလုပ္သည့္ ပုစြန္ကေလးမ်ား ကိုဖမ္းသည့္ ပိုက္ေဖာင္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ ယင္းေဖာင္ကို ေမွ်ာသြားၿပီး မွ်င္ပုစြန္ကေလးမ်ား က်သည့္ ေရေၾကာင္းတြင္ (ဂါး)မ်ားကို မေရြ႕မလ်ားေစရန္ ပင္လယ္ေရနက္ေအာက္သို႔ ဆင္း၍ငုတ္ရိုက္ၿပီး ႀကိဳးခ်ည္ ထားရပါသည္။

ထိုမွပင္လယ္ေရတက္ ေရက်ခ်ိန္မ်ားတြင္ အလွည့္ျဖင့္ ယင္းဂါးပိုက္မ်ားကို မတင္ၿပီး မွ်င္ကေလးမ်ား ကို ေတာင္းျဖင့္ ခတ္ယူရပါသည္။ မွ်င္ပုစြန္သည္ ျပာႏွမ္းႏွမ္း အေရာင္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္ကေလးမ်ားမွာ အလြန္ေသးငယ္လြန္း ရကား ယင္းပုစြန္ကေလးမ်ားကို မနက္ည ႏွစ္ေရဖမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေလွျဖင့္ တင္၍ ပို႔ရသည္။ ထုိမွ်င္မ်ားကို ဆားျဖင့္နယ္ၿပီး ေနလွန္းေျခာက္ေစပါသည္။ လွန္းၿပီးေသာ မွ်င္ မ်ားကို အလံုးႀကီး အျဖစ္ေထာင္း၍ သိုေလွာင္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုမွ်င္လံုးႀကီးမ်ားကို စက္ျဖင့္ႀကိတ္ကာ အေကာင္းစား မွ်င္ငါးပိ၊ ယင္းမွထြက္ေသာ အရည္ကိုမွ်င္ငံျပာရည္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ၾကပါ သည္။
"ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသေလာက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လုပ္ရတာပါပဲလား၊ သခင္သာရင္ရယ္"
"အင္းေပါ့၊ ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္းဆိုတာ အသက္နဲ႕ ရင္ႏွီးလုပ္ရတာပါ၊ အေၾကာင္းမညီညႊတ္လို႔ လႈိင္းေလျပင္းရင္ ကုလားျပည္တို႔ တစ္ကၽြန္တို႔ဆီေတာင္ ေမွ်ာသြားခဲ့ၾကဖူးတယ္"

ဆက္ရန္
.

No comments: